KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011."

Átírás

1 Pro Caroberto Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság 3200 Gyöngyös Katona József út 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Gyöngyös, május 10. Dorsánszki Zsolt Csabáné ügyvezetõ

2 Tartalom: 1./ A társaság adatainak ismertetése 2./ A társaság közhasznú tevékenységei 3./ Számviteli alapelvek, számviteli beszámoló 4./ Közhasznú tevékenység rövid értékelése Mellékletek: 1./ A Pro Caroberto Kft tevékenységeinek TEÁOR szerinti felsorolása 2

3 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1./ A társaság adatainak ismertetése A Társaság neve: Rövidített neve: Pro Caroberto Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság Pro Caroberto Kft Székhelye: 3200 Gyöngyös Katona József út 4. Fióktelepei: 3200 Gyöngyös, Sóház u Gyöngyös, Batthyány tér 4443.hrsz. Cégforma: Kiemelkedõen közhasznú társaság Tulajdonosok neve: Károly Róbert Fõiskola, 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. Gyöngyös Város Önkormányzata 3200 Gyöngyös Fõ tér 13. Tulajdoni hányaduk: Károly Róbert Fõiskola 51 % Gyöngyös Város Önkormányzata 49 % Ügyvezetõ: Dorsánszki Zsolt Csabáné Gyöngyös Berze Nagy János út 25. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai száma: Könyvvizsgáló: ARIADNE 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság 3200 Gyöngyös Bethlen Gábor u. 10/1. fsz.3. Ferencz Marianna 1149 Budapest Beckó u.13. 3/2. Kamarai tagsági szám: A Kft. honlapja: www. procaroberto. hu 3

4 2./ A társaság közhasznú tevékenységei: Fõ tevékenysége:? Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés További közhasznú tevékenységei:? Tudományos tevékenység, kutatás? Kulturális tevékenység? Gyermek- és ifjúságvédelem gyermek és ifjúsági érdekképviselet? Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése? Munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és a kapcsolódó szolgáltatások 3./ Számviteli alapelvek, számviteli beszámoló Az éves beszámolóra vonatkozó elõírásokat a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet, az ezt módosító 237/2003.(XII.17.) Kormányrendelet, a 350/2004.(XII.22.) Kormányrendelet, a számvitelrõl szóló, többször módosított C. törvény, valamint a közhasznú szervezetekrõl szóló évi CLVI. törvény határozza meg. A Pro Caroberto Kft számviteli politikáját - a jogszabályi környezethez igazítva- úgy határozta meg, hogy az alapvetõ célkitûzés a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet megbízható kimutatása, annak számviteli alátámasztása, a társaság vezetésének és tulajdonosának pontos tájékoztatása. A számvitelrõl szóló évi C. sz. törvény értelmében a Pro Caroberto Kft éves beszámolót készít. A beszámoló az üzleti évrõl készül, mely társaságunk esetében január 1-tõl december 31-ig tart. Az éves beszámoló részei:? mérleg - a évi C. tv. 1. sz. mellékletének A változata? eredmény kimutatás - a évi C. tv. 2. sz. mellékletének A változata összköltség eljárással? kiegészítõ melléklet? közhasznúsági jelentés 4

5 A Társaság az elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. A Kft évi gazdálkodásáról a mérlegbeszámoló, az eredmény kimutatás és a kiegészítõ melléklet ad részletes tájékoztatást. Eszközök Források A mérleg fõösszege december 31-én ezer Ft volt A Pro Caroberto Kft saját tõkéje december 31-i állapot szerint eft. Saját tõke összetétele : Megnevezés 2011 ( eft ) I. JEGYZETT TÕKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE (-) ebbõl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken III. TÕKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 162 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY SAJÁT TÕKE

6 Árbevételek alakulása Megnevezés eft Összes bevétel Közhasznú bevétel Vállalkozási célú bevétel Közhasznú arány 92.2% 4./ Közhasznú tevékenység rövid értékelése. A Pro Caroberto Kft július 29-én kezdte meg mûködését Ft-os jegyzett tõkével, 100 %-os pénzbeli hozzájárulással. A társaság 2010.junius 30-án Ft-os teljes egészében pénzbeli hozzájárulás befizetésével törzstõke-emelést hajtott végre, a jegyzett tõke értéke így Ft. A kft saját tõkéje a évben sem lett pozitív, mintegy eft tõkeemelésre lenne szükség ahhoz, hogy a saját tõke értéke ne csökkenjen a minimum 500 eft alá. A társaságot a Károly Róbert Fõiskola és Gyöngyös Város Önkormányzata alapította közhasznú és vállalkozási tevékenység folytatására. A társaság a vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytatja. A társaság önálló jogi személy. Azzal a céllal jött létre, hogy szakképzõ intézmény fenntartói feladatait lássa el. Tekintettel arra, hogy a Kft olyan közfeladatot lát el, amelyrõl jogszabályok szerint az államnak vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, a társaság kiemelkedõen közhasznú tevékenységet végez. A társaság a tárgyév során az alapító okiratban foglalt tevékenységi körökben látta el feladatát. Prioritásként a szakmai középfokú oktatás megvalósítását tartotta szem elõtt. Iskola büfében, valamint a kihelyezett szakképzõ helyen folyik a tanulók gyakorlati oktatása. 6

7 A Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara /2009.sz. és /2009.sz. határozatában gyakorlati képzõhellyé minõsítette a kft-t az alábbi szakmákban:? Élemiszer- és vegyi áru-eladó? Utazásügyintézõ? Vendéglõs? Vendéglátó technikus? Pincér? Szakács? Cukrász A tanulók a középfokú iskolai oktatás keretein belül sajátíthatják el választott szakmájuk elméleti anyagát, valamint annak gyakorlati fogásait. A legmodernebb számítógéppark segíti a Sóház téren tanulóink elméleti képzését. szakács, cukrász és pincér A gyakorlati képzést kihelyezett képzõhelyen végzi (Szak-Office Kft-vel való együttmûködéssel), mivel intézményi társaság lévén nem jogosult a szakképzési hozzájárulás visszaigénylésére. Az oktatás és gyakorlati képzés magas színvonalon, szakmájukat hivatásul választó oktatók bevonásával történik. A kft a gazdasági évet eft mérleg szerinti eredménnyel zárta. Az ügyvezetés mindent meg tesz annak érdekében, hogy a jövõre nézve is biztosítsa a megfelelõ bevételi forrásokat a gazdaságos mûködéshez. Gyöngyös, május 10. Dorsánszki Zsolt Csabáné ügyvezetõ 7

8 A 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet szerinti kimutatás az alábbiak szerint alakul: eft Tárgy évi A ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás A.) Alapítótól B.) Államháztartás alrendszerétõl C.) Más adományozótól 2 Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel B VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Vállalkozás bevétele Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 5 Egyéb bevételek 1 C ÖSSZES BEVÉTEL D KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI Anyagi jellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenés leírás Pénzügyi mûveletek ráfordításai Egyéb ráfordítások E VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI Anyagi jellegû ráfordítások 6322 Személyi jellegû ráfordítások 3431 Értékcsökkenés leírás 171 Pénzügyi mûveletek ráfordításai 1834 Egyéb ráfordítások és rendkívüli ráfordítások 34 F ÖSSZES KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS G ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY 7604 H ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I TÁRGYÉVI EREDMÉNY 7604 Tájékoztató adatok A Személyi jellegû ráfordítások 3431 Bérköltség 2584 Tiszteletdíjak Személyi jellegû egyéb kifizetések 138 Bérjárulék 709 B Anyagi jellegû ráfordítások 6322 C Értékcsökkenési leírás 171 D Egyéb ráfordítások

9 1. sz. Melléklet A Pro Caroberto Kft. tevékenységeinek TEÁOR szerinti felsorolása: Fõtevékenység: 8532 Szakmai középfokú oktatás Közhasznú tevékenységi körök: 5811 Könyvkiadás 5814 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadás 5913 Film-, video és televízióprogram terjesztése 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8531 Általános középfokú oktatás 8551 Sport, szabadidõs képzés 8552 Kulturális képzés 8560 Oktatást kiegészítõ tevékenység 8559 M.n.s. egyéb oktatás Kiegészítõ jelleggel folytatott üzletszerû gazdasági tevékenység: 6312 Világháló-portál szolgáltatás 7021 PR, kommunikáció 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832 Ingatlankezelés 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám 7320 Piac-, közvélemény kutatás 7430 Fordítás, tolmácsolás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8299 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás 8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 9311 Sportlétesítmény mûködtetése 9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység 9