EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) (Beolvadás)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) (Beolvadás)"

Átírás

1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) (Beolvadás) amely létrejött egyrészről a HAPPY BUSINESS SERVICES Kereskedelmi és Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Képviseli: Száraz Miklós igazgatósági tag (önállóan) mint átvevő társaság (továbbiakban: "Átvevő Társaság"), másrészről a SwissFinance Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Képviseli: Zádorné Prazsák Gabriella és dr Rényi Gábor igazgatósági tagok (együttesen) továbbá NOVOTRADING MEDICAL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Képviseli: dr. Rényi Gábor (ügyvezető) (önállóan) továbbá NOVOTRADE RENDSZERHÁZ Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Képviseli: dr. Rényi Gábor (ügyvezető) (önállóan) továbbá Novotrade-RUBBER Hulladék-feldolgozó és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: I. em. 1. Képviseli: dr. Rényi Gábor (üzletvezetésre jogosult tag) (önállóan) továbbá Novotrade-ERP Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma:

2 I. em. 1. Képviseli: dr. Rényi Gábor (üzletvezetésre jogosult tag) (önállóan) mint beolvadó társaságok (továbbiakban: "Beolvadó Társaságok"), (Átvevő Társaság és Beolvadó Társaságok együttesen: "Felek" vagy "Résztvevő Társaságok") között az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 1. Átalakulás 1.1 Az Átvevő Társaság legfőbb szervének szeptember 27. napján kelt 1/2013. (IX.27.) számú határozatával és a Beolvadó Társaságok legfőbb szerveinek szeptember 27. napján kelt 1/2013. (IX.27.) számú határozataival elhatározták a Beolvadó Társaságok beolvadás útján megvalósuló egyesülését az Átvevő Társasággal ("Beolvadás"). Az egyesülés módja és jogcíme beolvadás. 1.2 Az egyesüléssel létrejövő jogutód társaság: Formája: Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégneve: HAPPY BUSINESS SERVICES Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságok egyesülése esetén a jogutód cég cégneve nem sérti a megszűnő és törlendő jogelőd cég cégnevét. 1.3 A Résztvevő Társaságok maguk közül kijelölik a NOVOTRADE RENDSZERHÁZ Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a gazdaság társaságokról szóló évi IV. törvény ("Gt.") 79. (5) bekezdése alapján, az egyesülés Résztvevő Társaságok általi végleges elhatározását követően, az utolsó döntés meghozatalától számított nyolc (8) napon belül közzétegye a Beolvadással kapcsolatos hirdetményt a vonatkozó jogszabályok által megkívánt formában. 2. A Résztvevő Társaságok nyilatkozatai 2.1 A Résztvevő Társaságok kijelentik, hogy cégbejegyzésük megtörtént. 2.2 A Résztvevő Társaságok kijelentik, hogy velük szemben bírósági eljárás, felszámolási, illetőleg végelszámolási eljárás nincs folyamatban. 2.3 A Résztvevő Társaságok kijelentik és szavatolják, hogy a jegyzett tőkéjük teljes mértékben befizetésre, illetve rendelkezésre bocsátásra került Résztvevő Társaságok tagjai egyhangúlag kijelentik, hogy valamennyien az Átvevő Társaság részvényesei kívánnak lenni, ennek megfelelően a kilépő tagokkal való elszámolásról nem kell rendelkezni.

3 3. Beolvadó Társaságok főbb adatai: 3.1. Neve: SwissFinance Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: Jegyzett tőkéje: ,- Ft, azaz tizennégymillió ötszázezer forint Képviselője: dr. Rényi Gábor és Zádorné Prazsák Gabriella igazgatósági tagok (együttesen) Fő tevékenysége: Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység ( ) 3.2. Neve: NOVOTRADING MEDICAL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Jegyzett tőkéje: ,- Ft, azaz ötvenhétmillió forint Képviselője: dr. Rényi Gábor ügyvezető (önálló) Fő tevékenysége: Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme ( ) 3.3. Neve: NOVOTRADE RENDSZERHÁZ Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Jegyzett tőkéje: ,- Ft, azaz ötvenhétmillió forint Képviselője: dr. Rényi Gábor ügyvezető (önálló) Fő tevékenysége: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése ( ) 3.4. Neve: Novotrade-RUBBER Hulladék-feldolgozó és hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: I. em 1. Jegyzett tőkéje: ,- Ft, azaz ötszázezer forint Képviselője: dr. Rényi Gábor üzletvezetésre jogosult tag (önálló) Fő tevékenysége: Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása ( ) 3.5. Neve: Novotrade-ERP Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: I. em 1. Jegyzett tőkéje: ,- Ft, azaz ötszázezer forint Képviselője: dr. Rényi Gábor üzletvezetésre jogosult tag (önálló) Fő tevékenysége: Egyéb információ-technológiai szolgáltatás ( )

4 4. Az Átvevő Társaság főbb adatai: Neve: HAPPY BUSINESS SERVICES Kereskedelmi és Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: Jegyzett tőkéje: ,-Ft, azaz harminckilencmillió forint Képviselője: Száraz Miklós igazgatósági tag (önálló) Fő tevékenysége: Vegyestermékkörű nagykereskedelem 5. Vagyonmérleg- és Vagyonleltár-tervezet: 5.1 A Résztvevő Társaságok vagyonát független könyvvizsgáló által ellenőrzött és jóváhagyott vagyonmérleg és vagyonleltár tartalmazza, amelyet a Résztvevő Társaságok tagjai a Gt. rendelkezéseinek megfelelően megismertek és határozatukkal jóváhagytak. 5.2 A vagyonmérleg-tervezetek szerint a Résztvevő Társaságok saját tőkéje társaságonként a következő: A SwissFinance Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság saját tőkéje ,- Ft, azaz tízmillió nyolcszázharminchétezer forint, ebből a jegyzett tőke értéke ,- Ft, azaz tizennégymillió ötszázezer forint, jegyzett tőkén felüli vagyona ,- Ft, azaz mínusz hárommillió hatszázhatvanháromezer forint. A NOVOTRADING MEDICAL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság saját tőkéje ,-Ft, azaz hatvankétmillió hetvenötezer forint, ebből a jegyzett tőke értéke ,- Ft azaz ötvenhétmillió forint, a jegyzett tőkén felüli vagyona ,- Ft, azaz ötmillió hetvenötezer forint. A NOVOTRADE RENDSZERHÁZ Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság saját tőkéje ,-Ft, azaz kettőszáznegyvenkilencmillió ötvennyolcezer forint, ebből a jegyzett tőke értéke ,- Ft azaz kettőszázhuszonegy millió négyszázezer forint, a jegyzett tőkén felüli vagyona ,- Ft, azaz huszonhétmillió hatszázötvennyolcezer forint. A Novotrade-RUBBER Hulladék-feldolgozó és hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság saját tőkéje ,-Ft, azaz mínusz hétmillió ötszázezer forint, ebből a jegyzett tőke értéke ,- Ft azaz ötszázezer forint, a jegyzett tőkén felüli vagyona ,- Ft, azaz mínusz nyolcmillió forint. A Novotrade-ERP Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság saját tőkéje ,-Ft, azaz mínusz hatmillió hatszázhuszonnégyezer forint, ebből a jegyzett tőke értéke ,- Ft azaz ötszázezer forint, a jegyzett tőkén felüli vagyona ,- Ft, azaz mínusz hétmillió százhuszonnégyezer forint.

5 Az Átvevő Társaság saját tőkéje ,-Ft, azaz harminckilencmillió százkilencvenhatezer forint, ebből a jegyzett tőke értéke ,- Ft azaz harminckilencmillió forint, a jegyzett tőkén felüli vagyona ,- Ft, azaz százkilencvenhatezer forint. 5.3 Az Átvevő Társaság egyesülés utáni saját tőkéje ,- Ft, azaz háromszáznegyvenhét millió száztizennyolcezer forint, amelyből ,- Ft, azaz kettőszázötvenmillió forint a tervezett jegyzett tőke. 5.4 A Résztvevő Társaságok szeptember 30-i fordulónapra elkészített átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetei, valamint az Átvevő Társaság egyesülés utáni vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete jelen Egyesülési Szerződés 2., 3. és 4. sz. mellékletét képezik. 5.5 Tekintettel arra, hogy a jogutód gazdasági társaság jegyzett tőkéje akként került meghatározásra, hogy az egyes jogelőd társaságok jegyzett tőke összegeinek egy része tőketartalékként elhatárolásra került, és a jogutód alaptőkéje ,-Ft-ban került meghatározásra, ezért a részvényeseket megillető tulajdonosi hányad (cserearány) ugyanezen arány alapján került meghatározásra. 5.6 Az Átvevő Társaság adózott eredményéből való részesedésre a részvényesek a Gt ával összhangban jogosultak, azaz osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. 6. A tulajdonosi struktúra 6.1 Az Átvevő Társaság tulajdonosi struktúrája a következő: HAPPY BUSINESS SERVICES Kereskedelmi és Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság - alaptőke: Ft - Részvényesek: o Acquisition Pro Ltd. (822 db részvény x Ft = Ft) 21,08% o NOVOTRADE Isle of Man (3078 db részvény x Ft = Ft) 78,92% 6.2 A beolvadó Társaságok Tulajdonosi struktúrája a következő: SwissFinance Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság: - alaptőke: Ft - Részvényesek: o Acquisition Pro Ltd. (522 db részvény x Ft = Ft) 36% o NOV OTRADE (Isle of Man) Ltd. (928 db részvény x Ft = Ft) 64%

6 NOVOTRADING MEDICAL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság : - törzstőke: Ft - Tag: NOV OTRADE INV ESTMENT COMPANY (SCHWEIZ) A G (100%) NOVOTRADE RENDSZERHÁZ Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság : - törzstőke: Ft - Tagok: o V & R HOLDING AG. ( Ft) 99,09% /de a NIOM és a V&R között án perbeli egyezség részeként megkötött üzletrész adásvétel csak én került bejegyzésre!/ o eyssen Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft ( Ft) 0,91% Novotrade-RUBBER Hulladék-feldolgozó és hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság -törzstőke: Ft - tag: Rényi Gábor (100%) Novotrade-ERP Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság: - törzstőke: Ft - Tag: Rényi Gábor (100%) Felek jelen szerződéstervezet elfogadásával egyidejűleg kijelentik, hogy a tulajdonosi szerkezetben bekövetkező esetleges változása esetén az új tagot a beolvadás elhatározásának tényéről értesítik, és a tagok/részvényesek esetleges változása a Felek jelen okiratban rögzített elhatározását nem befolyásolja. 6.3 Az átvevő társaság részvényeseit a tervezett jegyzett tőkéből ( ,-Ft) megillető hányad a következőképpen alakul:

7 Részvényes neve: Részesedés Tervezett Tervezett (HUF) részvények részesedés (db) (%) 1 NOVOTRADE (Isle of Man) Ltd , ,034% 2 Acquisition Pro Ltd , ,037% 3 NOVOTRADE Investment Company (Schweiz) AG , ,122% 4 V&R Holding AG , ,906% 5 eyssen Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft , ,601% 6 Rényi Gábor ,- 75 0,300% Összesen: , ,00% 7. Az eszközök és kötelezettségek átértékelése: 7.1 Az átalakulás során az eszközök és kötelezettségek nem kerültek átértékelésre. 8. Az Átvevő Társaság alapszabálya módosításra és kiegészítésre szorul: 8.1.Az Átvevő Társaság telephelyének címe az alábbiak szerint módosul: 1136 Budapest, Tátra utca 20/A. fszt Az Átvevő Társaság fióktelepei: 2200 Monor, belterület 2302/ Monor, belterület 2302/ Monor, belterület 2301/ Az Átvevő Társaság tevékenységi köre az alábbiakkal egészül ki: Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Mérőműszergyártás Optikai eszköz gyártása Orvosi eszköz gyártása Elektronikus, optikai eszköz javítása

8 33.20 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Gyógyászati termék kiskereskedelme PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Fordítás, tolmácsolás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás M.n.s. egyéb oktatás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Könyvkiadás Hangfelvétel készítése, kiadása M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Egyéb foglalás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Előadó-művészet Művészeti létesítmények működtetése Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Ingatlanügynöki tevékenység Vagyonkezelés 8.4. Az Átvevő Társaság ügyvezetése a következőképpen alakul: -Az igazgatósági tagok megbízatásának időtartama határozatlan. A megbízatás kezdő időpontja január 1. - A társaság igazgatóságának tagjai: - dr. Rényi Gábor, az Igazgatóság elnöke szül.: Budapest, január 14. anyja neve: Ungár Ilona lakcím: 1137 Budapest, Szent István park 26. adóazonosító jel: Száraz Miklós, igazgatósági tag szül.: Budapest, október 10. anyja neve: Vékássy Mária lakcím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/3.

9 adóazonosító jel: Driszkó Orsolya, igazgatósági tag szül.:vásárosnamény, anyja neve: Ruszcsák Katalin lakcím: 1096 Budapest, Lenhossék utca 3. E. lph 6. em. 2. adóazonosító jel: Kelety Gábor László, igazgatósági tag szül.: Budapest, anyja neve: Sásdy Sarolta lakcím: 1113 Budapest, Diószegi út 57. fszt. 1. adóazonosító jel: Kunovits Jenő, igazgatósági tag szül.: Aban, anyja neve: Jakab Margit Erzsébet lakcím: 1141 Budapest, Szablya utca 8. adóazonosító jel: Zádorné Prazsák Gabriella, igazgatósági tag szül.: Budapest, anyja neve: Tóth Mária lakcím: 1029 Budapest, Csatlós utca 34. adóazonosító jel: Hankóczi Ibolya, igazgatósági tag szül.: Budapest, anyja neve: Bárány Ilona lakcím: 1123 Budapest, Győri út 5-7. adóazonosító jel: Az Átvevő Társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik: - A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának időtartama határozatlan. A megbízatás kezdő időpontja január 1. napja. - Rényiné Fehér Gabriella Terézia, felügyelőbizottság elnöke szül.: Budapest, február 15. anyja neve: Winterstein Judit lakcím: 1137 Budapest, Szent István park 26. adóazonosító jel: Kovács-Rényi Anna, felügyelőbizottsági tag szül.: Budapest, anyja neve: Fehér Gabriella Terézia lakcím: 1137 Budapest, Szent István park 26. adóazonosító jel: Rényi Ádám, felügyelőbizottsági tag

10 szül.: Budapest, anyja neve: Fehér Gabriella Terézia lakcím: 1137 Budapest, Szent István park 26. adóazonosító jel: A társaság cégjegyzése az alábbiaknak megfelelően alakul: A társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt az igazgatóság tagjai a következőképpen képviselik: - Dr. Rényi Gábor az igazgatóság elnöke önállóan - Száraz Miklós igazgatósági tag önállóan - az igazgatóság többi tagja egy másik igazgatósági taggal együttesen Az Átvevő Társaság alapszabályában szükséges módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt, egyesülés utáni alapszabálya jelen szerződés 1. számú mellékletét képzi. 9. Tagok felelőssége: 9.1 Felek tudomásul veszik, hogy a Résztvevő Társaságokkal szemben fennálló esetleges követeléseket a Beolvadás nem teszi lejárttá. A Felekre és azok tagjainak felelősségére a Gt a irányadó. 10. Munkavállalók A Felek kijelentik, hogy az Átvevő Társaság vezérigazgatója a jogszabályban meghatározott határidőn belül eleget tesz: a évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 46. (4) bekezdésében előírt a Résztvevő Társaságok munkavállalói felé történő tájékoztatási kötelezettségnek, továbbá a a Résztvevő Társaságoknál üzemi tanácsok nem működnek, ezért azok Gt. 79. (4) bekezdése szerinti tájékoztatására nincs szükség 11. Egyéb rendelkezések 11.1 A Szerződő Felek megállapítják, hogy az Átvevő Társaság és a Beolvadó Társaságok egyesülése nem esik a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvényben foglalt vállalkozások összefonódására vonatkozó szabályok hatálya alá, így azon feltételek hiánya miatt az egyesüléshez nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye A Felek megállapodnak, hogy a Gt (1) bekezdés a) pontja szerint a Beolvadó Társaság részvényese számára az alaptőkén felüli vagyon terhére juttatható kiegészítő készpénzfizetést nem teljesítenek Átvevő Társaság kijelenti, hogy az Átvevő Társaságnál nincsenek kibocsátva különleges jogokat biztosító részvények (dolgozói, elsőbbségi, ill. kamatozó részvényfajták).

11 11.4 A Felek megállapodnak, hogy az igazgatóságaiknak, vezető tisztségviselőiknek az egyesüléssel összefüggésben semmilyen előnyt nem nyújtanak Átalakulási tervet a Feleknek a Gt. rendelkezései szerint nem kellett készíteniük A Felek megállapodnak, hogy a Beolvadással kapcsolatos költségeket a NOVOTRADE RENDSZERHÁZ Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság viseli és gondoskodik a Beolvadáshoz kapcsolódó közlemények jelen szerződés 1.3. pontja szerinti közzétételéről A jelen szerződés érvényességéhez és hatályosságához a szerződő felek, mint az egyesüléssel érintett társaságok legfőbb szervének hozzájárulása, elfogadása szükséges E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt. és a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései irányadóak Jelen egyesülési szerződést a Résztvevő Társaságok vezető tisztségviselői írják alá az Átvevő Társaság legfőbb szervének szeptember 27. napján kelt 1/2013. (IX.27.) számú határozatában és a Beolvadó Társaságok legfőbb szerveinek szeptember 27. napján kelt 1/2013. (IX.27.) számú határozataiban foglalt felhatalmazások alapján a vonatkozó határozatokban elfogadott és jóváhagyott formában. Melléklet: 1. sz. melléklet: Az Átvevő Társaság alapszabály tervezete; 2. sz. melléklet: A Beolvadó Társaság vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár tervezete; 3. sz. melléklet: Az Átvevő Társaság vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete; 4. sz. melléklet: Az Átvevő Társaság egyesülés utáni vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltártervezete. Kelt: Budapest, Acquisition Pro Limited részvényes képv.: dr. Rényi Gábor NOVOTRADE (Isle of Man) Limited részvényes képv.: Zádorné Prazsák Gabriella V&R Holding AG részvényes képv.: dr. Rényi Gábor NOVOTRADE Investment Company (Schweiz) AG részvényes képv.: dr. Rényi Gábor

12 eyssen Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. részvényes képv.: Eyssen Krisztián Dr. Rényi Gábor részvényes

A L A P S Z A B Á L Y (TERVEZET) Acquisition Pro Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas, Isle of Man, IM1 2QG) valamint

A L A P S Z A B Á L Y (TERVEZET) Acquisition Pro Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas, Isle of Man, IM1 2QG) valamint A L A P S Z A B Á L Y (TERVEZET) Acquisition Pro Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas, Isle of Man, IM1 2QG) valamint NOVOTRADE (Isle of Man) Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas,

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Alulírottak, GLADSTONE Magyarország Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Baross

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés Egyesülési szerződés (tervezet) Amely létrejött egyrészről a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3527 Miskolc, József A.u. 70., Cg.:05-10-000106), HAJDÚ VOLÁN Közlekedési

Részletesebben

Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352

Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352 Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352 3/a melléklet A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: "Sashalmi Piac" Kft 1163 Budapest Sashalmi tér 1. "Átalakulással létrejövő jogutód tt Vagyonleltár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABáLYáNAK MóDOSíTáSáRóL ÉS DÖNTÉS AZ új PTK. SZERINTI TOVáBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a;

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A 2011. január 26. napján kelt Alapszabálynak a 2012. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés és a 2012. december 19-i rendkívüli

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Tartalomjegyzék 1. A Társaság adatai... 4 1.1. A Társaság cégneve:... 4 1.2. A Társaság neve angolul...

Részletesebben

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS 2015. [*] 1 SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépitő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca

Részletesebben

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 42. számú Alapszabályának a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2014. május 14. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Iktatószám:12.381/2015. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

(1149 Budapest, Angol utca 77.) Adószám: 12100059-2-42

(1149 Budapest, Angol utca 77.) Adószám: 12100059-2-42 Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1149 Budapest, Angol utca 77.) Adószám: 12100059-2-42 Cégtörténet 1995.12.31. és 2014.02.10. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. október 22. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A Társaság a 2014.03.17. napján megtartott Közgyűlése, a Társaság 2013.12.15. napján kelt alapszabályát hatályon kívül helyezte, és helyette

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A VIII-IX/2010. sz. alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes zártkörűen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai:

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: 1./ 2007. április 20. 2./ 2007. december 14. 3./ 2008.

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben Preambulum Csorvás Város Önkormányzata képviselő-testületének a 2000. október 25-én megtartott

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben