EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 ../2007. (II.16.) Kgy. sz. határozati javaslat 1. sz. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Közhasznú Társaság (Cg.: , adószám: , képv.: Boros Gyula ügyvezető) 6721 Szeged, Felső-Tisza part 2. sz. alatti társaság, mint átvevő társaság; valamint a Szegedi MOZGÓKÉP Moziüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság (Cg.: , adószám: , képv.: Boros Gyula ügyvezető) 6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3. sz. alatti beolvadó társaság között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1./ Felek kijelentik, hogy mindkét szerződő fél ugyanazon alapító, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszemélyes társasága. Az alapító december 8. napján tartott közgyűlésén az 562/2006.(XII.8). Kgy. sz. határozatával a két társaság egyesülése mellett foglalt állást. Felek ezért a Gt aiban foglaltak alapján egyesülést határoznak el azzal, hogy az egyesülés formája beolvadás. Az alapító döntésének megfelelően a Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Közhasznú Társaságba beolvad a Szegedi MOZGÓKÉP Moziüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság. 2./ A Gt. 78. (4) bekezdése szerint az egyesülő gazdasági társaságok vezető tisztségviselői egyesülési szerződést kötelesek készíteni, melynek a szerződő felek jelen okirattal tesznek eleget. Az egyesülő társaságok a./ Név: Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Közhasznú Társaság Székhely: 6721 Szeged, Felső-Tisza part. 2. sz. Cégjegyzékszám: b./ Név: Szegedi MOZGÓKÉP Moziüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság Székhely: 6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3. sz. Cégjegyzékszám: / Az egyesülés beolvadással valósul meg, a Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Közhasznú Társaságba, mint átvevő társaságba beolvad a Szegedi MOZGÓKÉP Moziüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság. Az átvevő Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Közhasznú Társaság (6721 Szeged, Felső-Tisza part 2.) általános jogutódjává válik a Szegedi MOZGÓKÉP Moziüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaságnak, míg a Szegedi MOZGÓKÉP Moziüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság megszűnik. A beolvadás során ugyanazon alapítóra tekintettel nem merül fel az átvevő (jogutód) társaságban részt venni nem kívánó tag kérdése, így a kilépő taggal való elszámolásra nincs szükség. Az átvevő (jogutód) társaság kizárólagos tagja Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér

2 - 2 - Az átvevő (jogutód) társaság vagyonmérleg-tervezete az átalakuló társaság vagyonmérlegtervezetétől nem tér el, átalakulási terv készítése egyéb Gt ban felsorolt okból nem szükséges. 4./ Az átvevő (jogutód) társaság módosított alapító okiratának aláírásának napja: február..., azonban a beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának időpontja április / Az átvevő (jogutód) társaság alapító okiratában szükséges módosítások az alábbiak: 1./ Az alapító okirat I. fejezet 1.4.) pontja az alábbiak szerint módosul: A társaság telephelyei, fióktelepe: 6720 Szeged, Hajnóczy u Szeged, Dózsa Gy. u Szeged, Vaszy Viktor tér 3. A társaság fióktelepe: 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u / Az alapító okirat III. fejezete az alábbi 4.) ponttal egészül ki: 1.4. Kulturális és filmművészeti értékek bemutatása, terjesztése. A város kulturális kínálatának bővítése művészfilmek bemutatásával és ehhez kapcsolódó rendezvények szervezésével. Az iskolai oktató, nevelő munkához kapcsolódó filmvetítések, előadások és egyéb művelődési tevékenység folytatása. Filmklubok működtetése a vizuális kultúra formálása céljából. A társművészetek bemutatkozásának elősegítése, filmvetítéssel kapcsolatos programok segítségével. Az európai és ezen belül a magyar filmművészet és kultúra értékeinek megismertetése. 3./ Az alapító okirat III. fejezet 2.3.), valamint 3.) pontja az alábbi tevékenységi körökkel egészül ki: Optikai, fényképészeti eszköz gyártása Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem Étkezőhelyi vendéglátás Közúti teherszállítás Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Film-, videóterjesztés 4./ Az alapító okirat IV. fejezete 1.) és 2. pontja) az alábbiak szerint módosul: 1. A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) Ft, azaz Hetvenötmillió forint. 2. A tag törzsbetéte Ft, azaz Hetvenötmillió forint. A tag a törzsbetétét teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

3 - 3-5./ Az alapító okirat V. fejezet A/2) pontjának a) bekezdése az alábbiak szerint módosul: a.) Az alapító dönt a társaság olyan befektetéseiről, szerződés kötéséről, kötelezettség vállalásáról, amelynél az ügylet értéke meghaladja a jegyzett tőke értékének 1/3-át. 6./ Az alapító okirat V. fejezet B/2) pontjának b) bekezdése az alábbiak szerint módosul: b.) Döntés a társaság befektetéséről, szerződés kötéséről, kötelezettség vállalásáról kivéve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok megterhelését, elidegenítését a jegyzett tőke 1/3- ának értékhatáráig 7./ Az alapító okirat VIII. fejezet 8.) pontja az alábbiakkal egészül ki: A Szegedi Ifjúsági Ház Közhasznú Társaságba, mindkét Társaság tulajdonosa és alapítója, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának (6720 Szeged, Széchenyi tér ) az 562/2006. (XII.8.) Kgy. sz., és a.../2007. (II.16.) Kgy. sz. határozatai alapján és abban foglaltak szerint, a Szegedi MOZGÓKÉP Moziüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság (6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3., cégjegyzékszám: ) beolvadt. A Szegedi MOZGÓKÉP Moziüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódja, a Szegedi Ifjúsági Ház Közhasznú Társaság lett. 6./ Ezen egyesülési szerződést az egyesült társaságok legfőbb szerve egyhangúlag jóváhagyta, melyet jelen szerződés aláírásával is megerősítenek. Szeged, február Szegedi Ifjúsági Ház Kht. Boros Gyula ügyvezető... Szegedi Mozgókép Kht. Boros Gyula ügyvezető Ellenjegyzem:

4 ../2007. (II.16.) Kgy. sz. határozati javaslat 2. sz. melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér , képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Közhasznú Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott.../2007. (II.16.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat I. fejezetének 4.) pontja az alábbiak szerint módosul: A társaság telephelyei, fióktelepe: 6720 Szeged, Hajnóczy u Szeged, Dózsa Gy. u Szeged, Vaszy Viktor tér 3. A társaság fióktelepe: 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u / Az alapító okirat III. fejezetének 1. pontja az alábbi 1.4.) ponttal egészül ki: 1.4. Kulturális és filmművészeti értékek bemutatása, terjesztése. A város kulturális kínálatának bővítése művészfilmek bemutatásával és ehhez kapcsolódó rendezvények szervezésével. Az iskolai oktató, nevelő munkához kapcsolódó filmvetítések, előadások és egyéb művelődési tevékenység folytatása. Filmklubok működtetése a vizuális kultúra formálása céljából. A társművészetek bemutatkozásának elősegítése, filmvetítéssel kapcsolatos programok segítségével. Az európai és ezen belül a magyar filmművészet és kultúra értékeinek megismertetése. 3./ Az alapító okirat III. fejezetének 2.3.), valamint 3.) pontja az alábbi tevékenységi körökkel egészül ki: Optikai, fényképészeti eszköz gyártása Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem Étkezőhelyi vendéglátás Közúti teherszállítás Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Film-, videóterjesztés 4./ Az alapító okirat IV. fejezetének 1.) és 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 1. A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) Ft, azaz Hetvenötmillió forint. 2. A tag törzsbetéte Ft, azaz Hetvenötmillió forint. A tag a törzsbetétét teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta. 5./ Az alapító okirat V. fejezet A/2) pontjának a) bekezdése az alábbiak szerint módosul: a.) Az alapító dönt a társaság olyan befektetéseiről, szerződés kötéséről, kötelezettség vállalásáról, amelynél az ügylet értéke meghaladja a jegyzett tőke értékének 1/3-át.

5 - 2-6./ Az alapító okirat V. fejezet B/2) pontjának b) bekezdése az alábbiak szerint módosul: b.) Döntés a társaság befektetéséről, szerződés kötéséről, kötelezettség vállalásáról kivéve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok megterhelését, elidegenítését a jegyzett tőke 1/3- ának értékhatáráig 7./ Az alapító okirat VIII. fejezet 8.) pontja az alábbiakkal egészül ki: A Szegedi Ifjúsági Ház Közhasznú Társaságba, mindkét Társaság tulajdonosa és alapítója, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának (6720 Szeged, Széchenyi tér ) az 562/2006. (XII.8.) Kgy. sz., és a.../2007. (II.16.) Kgy. sz. határozatai alapján és abban foglaltak szerint, a Szegedi MOZGÓKÉP Moziüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság (6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3., cégjegyzékszám: ) beolvadt. A Szegedi MOZGÓKÉP Moziüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódja, a Szegedi Ifjúsági Ház Közhasznú Társaság lett. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester Ellenjegyzem: