Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű"

Átírás

1 Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság, melynek részvényei részben vagy egészében nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra és bevezetik a tőzsdére (szabályozott piac). Nyrt. lesz abból a Zrt.-ből is, melyet bevezetnek a tőzsdére Zrt.: zártkörűen működik az a részvénytársaság, melynek részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra, azaz nincs bevezetve a tőzsdére. Zrt. lesz abból az Nyrt.ből is, melyet kivezetnek a tőzsdéről Részvényes: a társaság tulajdonosa, aki meghatározott számú és névértékű részvényt birtokol. anyagi felelőssége korlátolt, a tevékenységben nem kell közreműködnie A részvény tulajdonosi jogviszonyt megtestesítő forgalomképes értékpapír, mely az alaptőkéhez való vagyoni hozzájárulást igazolja pénzbeli vagy apport A részvényesnek biztosított jogok: szavazati jog szavazhat a közgyűlésen osztalékjog részesedhet az osztalékból közgyűlésen való részvétel éves beszámoló és felügyelőbizottsági jelentések megismerése kérdés közgyűlés napirendjére tűzése legalább 5% szavazati jog esetén Osztalék: a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvények névértékére jutó arányos hányad. Részvény névértéke: a részvényen feltüntetett érték (szám és pénznem), a részvény tulajdonosa ezzel az összeggel járult hozzá a jegyzett tőkéhez. A társaság által kibocsátott részvények névértékének összessége az alaptőke. A részvénykibocsátás lényegében az alaptőke (a társaság induló vagyona) összeszedése.

2 Kibocsátáskori érték: az az ár, melyért a részvényt a kibocsátáskor megvették. Lehet nagyobb, mint a névérték, de kisebb nem. Névérték alatt nem lehet kibocsátani a részvényt, mert akkor nem jönne össze a társaság alaptőkéje (jegyzett tőke). Részvény árfolyama: a részvény mindenkori piaci értéke, amennyiért a részvény eladható, illetve megvehető. Értelemszerűen eltérhet a névértéktől. a részvény által képviselt vagyon egy idő után már nem egyenértékű a nominális névértékkel például a vagyon nő, de a jegyzett tőke nem változik az árfolyam elsősorban a várható hozamtól függ mitől függ a hozam? A részvénytársaság tulajdonosairól részvénykönyvet vezetnek.

3 A részvények csoportosítása Megjelenési forma szerint Nyomdai úton előállított részvény: papíralapú részvény, meghatározott tartalommal rt. cégneve és székhelye részvény sorszáma névérték első tulajdonos neve biztosított jogok és esetleges korlátozások kibocsátás időpontja alaptőke nagysága kibocsátott részvények száma cégjegyzésre jogosultak aláírása Dematerializált részvény: elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott részvény. tartalma megegyezik a nyomdai részvényével DE nincs sorszám és aláírás (csak a cégjegyzők neve) a részvényes adatait értékpapírszámla tartalmazza, az átruházás is ezen keresztül történik Átruházhatóság szerint Névre szóló részvény: a tulajdonos nevét és adatait, valamint az ezekben bekövetkezett változásokat kötelező beírni a részvénykönyvbe. Bemutatóra (látra-) szóló részvény: nem kötelező a részvénykönyvbe való bejegyzés így könnyebben átruházható.

4 Biztosított jogok szerint: Törzsrészvény: a részvények alaptípusa, mely minden alapvető tulajdonosi jogot és kötelezettséget magában foglal. az alaptőke minimum felének törzsrészvénynek kell lennie Elsőbbségi részvény: tulajdonosának a többi részvényessel szemben bizonyos jogok tekintetében elsőbbséget biztosít osztalékjog, több szavazati jog, elővásárlási jog, vezetők kiválasztása, stb. névértékük összege nem haladhatja meg az alaptőke felét Kamatozó részvény: a részvényes alapjogain kívül, a nyereségtől függetlenül előre rögzített kamatot is biztosító részvény. névértékük összege nem haladhatja meg az alaptőke 10%-át Dolgozói részvény: a munkavállalók számára ingyenesen vagy kedvezményesen kiadott részvény. névértékük összege nem haladhatja meg az alaptőke 15%-át Visszaváltható részvény: olyan részvény, melyet az rt. visszavásárolhat, illetve a tulajdonos eladhat az rt.-nek. névértékük összege nem haladhatja meg az alaptőke 10%-át Részvénytársaság alapítása

5 Nyrt. esetében az alakuló közgyűlést a sikeres részvényjegyzéstől számított 60 napon belül meg kell tartani. Az alakuló közgyűlésig az összes névérték 25%-át be kell fizetni. Az Nyrt. csak dematerializált részvényt állíthat elő. Az Nyrt. és a Zrt. is megalapítható kizárólag apportból álló alaptőkével. Az Zrt. esetében az alapítók egybeesnek a részvényesekkel. Az alapszabály (nyrt.) és az alapító okirat (zrt.) kötelező tartalmi elemei: alaptőke nagysága alapításkor befizetendő pénzbeli hozzájárulás összege részvények megoszlása alapításkor kibocsátandó részvények száma, névértéke és kibocsátási értéke a szükség szerinti tartalom az egyedi területeket érinti (TK. 69.old.) A részvénytársaság a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel jön létre. A cégbejegyzés feltétele: a bejegyzési kérelem benyújtásáig az összes névérték 25%-át befizették a fennmaradó hozzájárulást pénz esetén 1 éven belül, apport esetén 5 éven belül kell átadni A részvénytársaság működése

6 Közgyűlés: a részvényesek (tulajdonosok) gyűlése a részvénytársaság legfőbb szerve a legfőbb kérdésekben dönt évente legalább egyszer összehívja az ügyvezető szerv (igazgatóság, igazgatótanács) részvétel feltétele, hogy a részvényes szerepeljen a részvénykönyvben jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni a közgyűlés határozatképes, ha a szavazatok 50%-a plusz egy szavazat jelen van, ha ez nem teljesül, akkor a megismételt közgyűlés (min. 3 nap difi) a jelenlévő szavazatok számától függetlenül határozatképes legtöbbször szótöbbséggel döntenek, komolyabb ügyekben 3/4 kell bővebben TK old. Igazgatóság és igazgatótanács: a részvénytársaság ügyvezető szerve a napi működést irányítják és megteremtik ennek feltételeit minimum 3, maximum 11 természetes személy a tagja a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt, illetve ajánlásokat tesznek és beszámolókat terjesztenek elő a zrt. igazgatóság helyett választhat vezérigazgatót (egy személy) az nyrt. az igazgatóság helyett választhat igazgatótanácsot egységes irányítási rendszer az igazgatótanács az igazgatóság és a felügyelőbizottság feladatait is ellátja minimum 5, maximum 11 természetes személy a tagja tagjai többségének függetlennek kell lennie, azaz nem lehetnek részvényesek, munkavállalók, stb. A részvénytársaság megszűnése A részvénytársaság a már tanult megszűnési módokkal szűnhet meg. A végelszámoláshoz 3/4-es szótöbbség kell. Egyszemélyes részvénytársaság Egyszemélyes részvénytársaság: olyan részvénytársaság, melynek valamennyi részvénye egyetlen tulajdonos (természetes vagy jogi személy) birtokában van. Azaz a társaságnak csak egy tulajdonosa van. csak zrt. lehet ha nyrt. részvényei kerülnek egy tulajdonoshoz, akkor átalakul zrt.-vé a teljes alaptőkét be kell fizetni alapítás előtt a tulajdonos írásban dönt lényegében nem hívnak össze közgyűlést

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

III. Az egyes társasági formák

III. Az egyes társasági formák III. Az egyes társasági formák 1. Közkereseti társaság (8.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 2. Betéti társaság (120.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 3. Korlátolt felelősségű társaság (220.000)

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A 2011. január 26. napján kelt Alapszabálynak a 2012. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés és a 2012. december 19-i rendkívüli

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a;

Részletesebben

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA A GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2012. október 31. ALAPSZABÁLY A Magyar Állam nevében a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. július 23. Érvényes: 2013. július 23. 2 Preambulum A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv.

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Alulírottak, GLADSTONE Magyarország Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Baross

Részletesebben

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA SZÉKHELY: 1048 Budapest, Megyeri út 205/A. (5. üzlethelyiség) CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-046842 KÉSZÜLT 2014. május 13. TR Investment Nyilvánosan

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A Társaság a 2014.03.17. napján megtartott Közgyűlése, a Társaság 2013.12.15. napján kelt alapszabályát hatályon kívül helyezte, és helyette

Részletesebben

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 42. számú Alapszabályának a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2014. május 14. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK A HATVANI VOLÁN ZRT. ALAPADATAI, MŰKÖDÉSE, IRÁNYÍTÁSI, SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE I.) BEVEZETŐ

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai:

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: 1./ 2007. április 20. 2./ 2007. december 14. 3./ 2008.

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg Pénzügyi számvitel Saját tőke 1 Saját tőke, céltartalékok Egy cég stabilitását, likviditását, erejét, biztonságát, komolyságát elsősorban a saját tőke nagysága jelzi. A saját tőke elhelyezkedése a mérlegben

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y (TERVEZET) Acquisition Pro Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas, Isle of Man, IM1 2QG) valamint

A L A P S Z A B Á L Y (TERVEZET) Acquisition Pro Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas, Isle of Man, IM1 2QG) valamint A L A P S Z A B Á L Y (TERVEZET) Acquisition Pro Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas, Isle of Man, IM1 2QG) valamint NOVOTRADE (Isle of Man) Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. október 22. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

I. A társaság cégneve, székhelye. 2. A társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

I. A társaság cégneve, székhelye. 2. A társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 3. sz. Melléklet Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (tervezet) Alulírott alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a sportról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése)

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése) A FREESOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt, amely a 2012. május 16-án

Részletesebben