Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest"

Átírás

1 Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út (1) Az Evangélikus Pedagógiai Intézet munkaterve Budapest 2015

2 1 HELYZETELEMZÉS, ÉVI BESZÁMOLÓ Az evangélikus egyház közoktatási/köznevelési intézményeinek létrejöttét és számának növekedését a rendszerváltást követő társadalmi-politikai tényezők tették lehetővé. A jogszabályváltozások tengerében kulcsfontosságú volt az egyházak köztük az evangélikus egyház értékteremtő tevékenységének előtérbe kerülése: a lelkiismereti és vallásszabadság, az egyházak törvényi elismerése, az egykori egyházi ingatlanok visszaadása, illetve az egyházak anyagi kártalanítása, az állam által kötött megállapodások, amelyek többek között lehetővé tették az egyházak számára a közoktatási, egészségügyi, közművelődési intézmények alapítási és működtetési jogát, biztosították a finanszírozás lehetőségét. A közelmúlt jogszabályi változásai megerősítették az egyházak részvételét a köznevelésben. A folyamat eredményeként 2014-re 23 köznevelési intézményt a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE), 19 köznevelési intézményt evangélikus gyülekezetek működtetnek. A 42 önálló intézménybe 15,5 ezer gyermek jár, ahol 73 intézményegységben 14 különböző köznevelési feladatot lát el 1425 fő pedagógus. Az intézmények összetétele: 26 óvoda, 15 általános iskola, 21 középiskola, 8 kollégium (ebből kettő önálló), 3 művészeti iskola ra a pedagógusok kötelező óraszáma, előmeneteli rendszere, új besorolása nehéz, feszültségekkel terhes helyzet elé állította a magyar köznevelési rendszer valamennyi intézményét, pedagógusát és intézményvezetőjét, így az evangélikus fenntartású intézményeket is. A mozgásteret költségvetési feltételek is szűkítették. A szükségessé váló szakmai támogatás mellett az intézményekben dolgozók kiszolgáltatottságát is igyekezett csökkenteni a Nevelési és Oktatási Bizottság és a NOO javaslata: a MEE hozza létre az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézetét. A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma május 8-án döntött a pedagógiaiszakmai szolgáltató létrehozásáról (97/1/2014. (V.8.) számú OP határozat). 1.1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról évi VIII. törvény az egyház intézményeiről (MEE) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 1

3 A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 19 -a rendelkezik a (nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, fenntartók, pedagógusok munkája és a tanulói érdekvédelem támogatása érdekében) pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásának és biztosításának eszközeiről és módszereiről az alábbiak szerint: a) a pedagógiai értékelés, b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás, c) a pedagógiai tájékoztatás, d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás, e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, g) tanulótájékoztató, - tanácsadó szolgálat. A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet szól a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről. Mellékletei a szolgáltatás feltételeként igen szigorú személyi és tárgyi feltételek meglétét írják elő. Ezek megteremtése komoly anyagi áldozatvállalást jelent a fenntartó részéről. Új intézményről lévén szó, a teljes infrastruktúra kiépítésére 24 hónap áll rendelkezésre. Személyi feltételek (2014. november 1-től), az alábbi szakterületekhez kapcsolódó munkakörökkel: Majorosné Lasányi Ágnes Tarjánné Sólyom Ildikó Korsoveczki Andrea Üregi Mihály Ferencné Deák Varga Kinga Gáspárné Vágási Julianna Dr. Halász Miklósné Merényi Zsuzsanna Sziráki György Erika igazgató, képzés, továbbképzés, tanulótájékoztatás, igazgató helyettes, tanügy-igazgatás, gazdasági vezető, ügyvitel, tantárgygondozás, szaktanácsadás, pedagógiai értékelés, pedagógiai értékelés (mérés), versenyszervezés, tanügy-igazgatás, képzés, továbbképzés, tehetséggondozás, pedagógiai tájékoztatás, jogi tanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, tanügy-igazgatás. A korábban működő tantárgygondozói hálózatot megtartva, az evangélikus intézményekben dolgozó pedagógusok közül 13 fő kapott megbízást az alábbi feladatok ellátására: Név szerint: pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása Balogh Kriszta Dr. Katz Sándor Dr. Péterfi Gábor Győryné Timár Henriette könyvtár matematika, informatika történelem természettudományok 2

4 Károlyiné Magyar Ildikó Kovácsné Jakus Katalin Nováky Andrea Őze Sándorné Révész Józsefné Scheidler Géza Tóth Szabina Urbán Ágnes Zámbóné Karner Anikó rajz és vizuális kultúra osztályfőnöki munka ének-zene, egyházzene magyar nyelv és irodalom óvodapedagógia testnevelés és sport támogatás - segítés idegen és nemzetiségi nyelvek alsó tagozat A tárgyi feltételek megteremtése biztos lépésekkel halad, ezen a téren még jelentős beruházásokat kell megvalósítani a 2015-ös évben. Jelenleg minden főállású munkatárs irodai elhelyezése és informatikai eszközökkel való ellátása megoldott. A évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról (megújult) az egyházak jogai oldaláról támasztja alá a köznevelési törvényben leírtakat és erősíti meg az egyházi közoktatási alkalmazottak az állami alkalmazottakéval azonos státuszát (munkabér, munkaidő, pihenőidő, központi bérpolitikai intézkedések vonatkozásában). A évi VIII. törvény az egyház intézményeiről (amelyet néhány pontban az új köznevelési törvénnyel összhangban a zsinat 2014-ben megváltoztatott) rögzíti, hogy az egyházi önkormányzat fenntartói jogait és kötelességeit presbitériumán keresztül gyakorolja, és biztosítja az intézmény működésének feltételeit. Ennek során: biztosítja és ellenőrzi a szakmai működés és gazdálkodás törvényességét, a szakmai munka eredményességét és hatékonyságát, az intézmény egyházi jellegét, jóváhagyja az intézmény valamennyi szabályzatát, amennyiben állami és egyházi jogszabály eltérően nem rendelkezik, az intézményvezető felett munkáltatói jogkört gyakorol, biztosítja a feladatellátáshoz szükséges létszám és végzettség szerinti személyi feltételeket. 1.2 AZ INTÉZET SZEMÉLYI FELTÉTELEI Az intézetben (fő állásban) foglalkoztatottak végzettsége, szakmai felkészültsége: Munkakör Létszám (fő) Ebből szakvizsgával rendelkezik (fő) intézményvezető 1 1 pedagógiai szakértő 5 5 pedagógiai előadó 3 3 ügyviteli alkalmazott 1 egyéb 1 összesen 11 9 A személyi állományban történt évi változások, a változás indoklása: 3

5 A végleges alkalmazotti létszám (az érvényben lévő 48/2012. rendelet szerint) 17 fő, melyből 5 álláshely kiváltható részmunkaidős vagy megbízási jogviszonyban való foglalkoztatással. Az ily módon fennmaradó minimálisan előírt 12 főállású alkalmazott helyett a személyi állomány szeptember 1-én a 9 főből, szeptember 15-től 10 főből, november 1-től 11 főből áll. A hiányzó, megfelelő végzettségű munkatársakat an keressük, a feladatot belső munkamegosztással látjuk el. 1.3 AZ INTÉZET TÁRGYI 1 ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA Az intézmény a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának épületében (1085 Budapest, Üllői út 24.) kapott elhelyezést bérleti szerződés alapján. Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága (infrastruktúra, tárgyi eszközök): A évben kezdődő teljes felújítás megkezdése átköltözést (Üllői út 25.) eredményezett. A feltételek nem romlottak, tisztán kifestett és hasonló adottságokkal bíró helyiségekkel rendelkező épületrészben működhet tovább az intézet. Helyiségek megléte: Végleges megoldás a visszaköltözés után (várhatóan 2017) lehetséges, közös munkaszobák kialakításával, valamint az épületben lévő közösen használható helyiségekkel (tárgyaló, előadóterem, eszköztároló, váróterem, olvasóterem, számítógép terem, mosdó, WC helyiségek, teakonyha) a szolgáltatás zavartalan megszervezése biztosított. 1.4 A FELADATELLÁTÁSI TERÜLETEN MŰKÖDŐ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT JELLEMZŐI (a október 1-jei statisztikai adatok alapján) Köznevelési intézmények típusa száma/db tanulói létszám/fő pedagógus létszám/fő óvoda általános iskola gimnázium szakközépiskola szakképző intézet kollégium művészeti isk AZ INTÉZET SZAKMAI KAPCSOLATRENDSZERE Együttműködő partnerek Ágazati irányítás EMMI, OH Fenntartói képviselet MEE Országos Iroda NOO Az együttműködés tartalma irányítás, működés törvényes működés, gazdálkodás, stratégia, kö- 1 a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012 (XII. 12.) rendelet 3. sz. melléklete alapján 4

6 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Állami pedagógiai intézetek Nem állami pedagógiai intézetek Innovatív bázisintézmények vetelmények, eredményesség, fejlesztés szakmai irányítás, koordináció, útmutatók tanulmányi-, tehetséggondozó és sportversenyek (felmenő rendszerű versenyek) szakmai információk cseréje lehetőségek kihasználása Evangélikus köznevelési intézmények szakmai információk nyújtása, pedagógusok képzésének szervezése Evangélikus gyülekezetek Evangélikus Hittudományi Egyetem információk cseréje szakmai megbeszélések, módszertani előadások, egymástól való tanulás 1.6 AZ INTÉZET ÉVI SZAKMAI MUNKÁJÁNAK ÁTTEKINTÉSE AZ INTÉZET CÉLJAI, FELADATAI, A FELADATELLÁTÁS PRIORITÁSAI: Az EPSZTI működési feltételeinek megteremtése. A szervezeti működés kereteinek és feltételeinek kiépítése. Az EPSZTI arculatának és kommunikációs csatornáinak kialakítása. Felkészülés a 2015-ös Reformáció és Oktatás jubileumi év méltó megünneplésére. Az intézmények segítése, támogatása a jogszerű és magas színvonalú szakmai működés biztosításában. A későbbi működést meghatározó igényfelmérés elkészítése AZ ÉVES MUNKATERV (2014-BEN NÉGY HÓNAP) TELJESÍTÉSE SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETENKÉNT: a) pedagógiai értékelés A évi országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése. Intézkedési tervek elkészítésének segítése. Tájékoztató előadás az intézmények vezetői részére mérés-értékelés témában. b) szaktanácsadás, tantárgygondozás Tájékoztatás nyújtása pedagógusoknak a szaktanácsadás rendszeréről (szakmai nap, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Budapest). Tantárgygondozói programok pedagógusoknak és diákoknak. c) pedagógiai tájékoztatás Tájékoztatás az internetes tartalomszűréssel kapcsolatos jogszabályváltozásról. Iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos módszertani tájékoztatás (evangélikus osztályfőnökök honlapján keresztül), tájékoztatás a jogszabály-módosításról. Osztályfőnöki segédanyagok, módszertani anyagok megosztása. 5

7 Kapcsolatfelvétel Bajor Péterrel, a MATEHESZ ügyvezető elnökével, akivel dec. 8-án tárgyaltunk arról, hogy az EPSZTI belép a MATEHETSZ tagszervezetei közé. Megtörtént a tagfelvétel előkészítése (támogató nyilatkozatok begyűjtése). Helyzetelemzés elkészítése (részletes dokumentum az elmúlt évek eseményeiről). d) tanügy-igazgatási szolgáltatás 2013/14-es tanév intézményi beszámolóinak elemzése. Tanügy-igazgatási ellenőrzési protokoll összeállítása fenntartó kérésére. Tanügy-igazgatási ellenőrzés (Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Miskolc). Intézményvezetői munkakör átadás-átvételének lebonyolítása. Bizottsági anyagok előkészítése fenntartó kérésére. Adatok, dokumentumok begyűjtése további elemzés céljából. Személyes kapcsolattartás az intézmények vezetőivel, munkatársaival. 2014/15-ös tanév éves munkaterveinek összesítése, elemzése. Jogértelmezés: o jogszabály-módosítások figyelése, értelmezése, intézményvezetők tájékoztatása több alkalommal, o intézmény működési rendjének kialakítása intézményvezetők részére, o SNI, BTM ellátási kötelezettség intézményvezetők, o BTM az óvodában intézményvezetők. Szakvélemény: o jogszabálytervezet előkészítése fenntartói álláspont kialakításához fenntartó, o intézményvezetői pályázat szakmai elemzése. Állásfoglalás: o jutalmazás és fegyelmi kérdésének jogszabályi háttere fenntartó. Kezdeményezés fenntartó felé: o etikai kódex készítésének szükségessége, o munkaidő-nyilvántartási séma. Konzultáció: o szakmai ellenőrzés tartalmának és ütemtervének kialakítása EPSZTI. Szakmai gyűjtőmunka: o hatályos jogszabályok gyűjteményének ellenőrzése, frissítése a készülő honlapra szeptemberében az intézmények tantárgyfelosztásának áttekintése, a tapasztalatokról összefoglaló készítése. A Továbbképzési programok és a (pedagógus) beiskolázási tervek tanulságai a beküldött dokumentumok áttekintése alapján c. összefoglaló készítése az intézmények továbbképzési dokumentumaiból. e) pedagógusok képzésének, önképzésének, továbbképzésének segítése Minőségfejlesztés, intézményi önértékelés implementációja az evangélikus oktatási-nevelési intézményekben (intézményvezetők tájékoztatása az eljárásrendről). 6

8 Intézményvezetői konferencia szervezése (Balatonszárszó, november ) Gyülekezeti fenntartók információs napjának előkészítése. Gyermekvédelem, gyermekjog (Intézményvezetői konferencián elhangzott, nov. 24.) Vezetői készségfejlesztő tréning (intézményvezetők számára október között) 10 fő részvételével. Csoportvezetői készségeket fejlesztő tréning (pedagógusok számára, november 4-6. között) 14 fő részvételével. Pályázat a MATEHESZ által meghirdetett Tehetséghidak c. képzési lehetőségekre: o Tehetségpontok létrehozása, akkreditációja c. képzés sikertelen pályázat o A Tehetséggondozás módszertani sokszínűsége c. képzés sikeres pályázat o A tehetség definíciói, fajtái (10 órás képzés) sikeres pályázat. f) tanulmányi, tehetséggondozó versenyek szervezése Kapcsolatfelvétel a tantárgygondozókkal, éves munkaterv összeállítása, feladatok ütemezése. Eseménynaptár (verseny naptár) összeállítása. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek költségeinek összeállítása. Intézményrendszerünk tehetségpontjainak a feltérképezése (12 tehetségpont, köztük 4 kiváló), a következő évhez kapcsolódó feladatok meghatározása (írásbeli összefoglaló). A Balatonszárszói Intézményvezetői Konferencián több iskolával tárgyaltunk a tehetségpontok kialakításának lehetőségéről (Pápa Gyurátz, Bp. Sztehlo, Budapest-Fasori Gimnázium). Részvétel az Ez is tehetséggondozás vándor-konferencián Szegeden (2014. nov.29.) g) tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat Információ közvetítés, szakmai anyagok gyűjtése ÉVI MUNKATERV 2.1 A MUNKATERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ IGÉNYFELMÉRÉS Az éves munkaterv összeállításához a felhasznált információs csatornák, dokumentumok, jelzések és kérések: Az intézmények 2014/15-ös tanévre készített éves munkaterveinek elemzése. A tantárgygondozói értekezlet jegyzőkönyve. Az intézményvezetői konferencia tapasztalatai. Fenntartói kérelmek, jelzések. Törvényi változásokból adódó feladatok. A CROMO Alapítvány által felvett kérdőív feldolgozása a pedagógiai szolgáltatóktól elvárt területekre koncentrálva. Az igény és helyzetfelmérésre irányuló kérdőív összefoglalója szerint a felmérés elsősorban a képzési és információs szolgáltatások iránti igényekre és egyéb igények feltérképezésére irányult. 7

9 A válaszadók közel 15 %-a vezető, a többiek döntően pedagógusok (akad gazdasági szakember is). A válaszadásban résztvevők 64 %-a középiskolai dolgozó. A válaszadók 29%-a ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy a régebben csatakozott intézmények kevesebb figyelmet kapnak, mint az újonnan csatlakozók. A válaszolók többsége az alábbi értékekkel ért egyet: az iskola egésze kell, hogy sugározza a lutheri gondolatokat, az oktatási intézményeknek követniük kell a megváltozott igényeket, az iskola elsődleges feladata a tanulás segítése, az iskola elsődleges értékmérője, hogy mennyire gyerekbarát, iskolának an keresnie kell a megújulás lehetőségeit. a) pedagógiai értékelés Közvetlenül nem irányult kérdés erre a pedagógiai szolgáltatásra, de volt, aki megfogalmazta, hogy a pedagógusok, intézmények szeretnének pontos visszajelzést kapni arra nézve, hogy hol állnak az iskolák között és szeretnék, ha évről évre követhető lenne ez a folyamat. b) szaktanácsadás, tantárgygondozás Ezt a kérdéskört sem célozta a felmérés, de a képzési igények között egyértelmű, hogy a pedagógusok a szaktárgyukhoz kötődő gyakorlatias és korszerű képzést várják, valamint a portfólió készítésben várnak segítséget. A pedagógusok értékelési rendszeréhez (életpályamodell) kötődően is várnak segítséget, ami e szolgáltatáskörben is érintendő. Számítanak a támogató belső felkészítésre. c) pedagógiai tájékoztatás a jogszabályi változásokra történő felkészítés, információs napok tartása, szaktárgyi illetve egyéb pedagógiai képzési lehetőségekről történő tájékoztatás, szükség esetén konkrét felmerülő értelmezési problémák megoldását, mint online szolgáltatást kérik, segítséget várnak a pályázati lehetőségekről. d) tanügy-igazgatási szolgáltatás Felmerült ötletként a preventív ellenőrzés lehetősége, amivel az iskolák felkészülhetnek az állami ellenőrzésre. e) pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Képzési igények: szakmai megújító képzések, konfliktuskezelés, tanításmódszertan, portfolió-tervezés és írás, stresszkezelés, pályázatírás, a pedagógiai munkában használható hitéleti képzések (ez utóbbit több kérdésnél is jelezték), 8

10 SNI-s, BTM-es gyermekekkel való foglalkozásra, fejlesztésre történő felkészítés, vezetők képzése (menedzselés, motiválás, delegálás, csoportmunka támogatása, tárgyalás, érdekképviselet, sokszínű készségfejlesztés). 2.2 AZ INTÉZET KIEMELT CÉLJAI, FELADATAI Az intézmények segítése, támogatása a jogszerű és magas színvonalú szakmai működés biztosításában. A kerettantervek intézményi alkalmazásának szakmai támogatása. A szervezeti működés kereteinek és feltételeinek biztosítása, fejlesztése, intézményi szabályzatok elkészítése. Az igényfelmérés alapján meghatározott kiemelt feladatok végrehajtása. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal összefüggő kiemelt projektek megvalósításának segítése 2015 a Reformáció és Oktatás éve. 2.3 A FELADATOK ÜTEMEZÉSE SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETENKÉNT Szolgáltatási terület megnevezése: pedagógiai értékelés Szolgáltatási terület célja: pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások nyújtása. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Határidő/ óraszám Felelős OKM adatbázis létesítése honlapon minden intézmény Deák Varga Intézkedési terv elkészítésének koordinálása OKM mérés elemzésének segítése Intézményi mérésekhez kapcsolódó mérési eredmények (eszközök) elemzése dokumentumok elemzése dokumentumok elemzése dokumentumok elemzése március 1. - április Gáspárné minden intézmény Gáspárné mérés vezetők, pedagógusok igény szerint Gáspárné Szolgáltatási terület megnevezése: szaktanácsadás, tantárgygondozás Szolgáltatási terület célja: nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése; egyéni szakmai tanácsadás. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Evangélikus szaktanácsadás, tantárgygondozás rendszerének kidolgozása törvényi kötelezettségek és lehetőségek elemzése; igényfelmérés, kínálati oldal evangélikus intézmények pedagógusai Határidő/ óraszám február Felelős Deák Varga 9

11 feltérképezése Új tehetségpontok megalakulásának támogatása tájékoztatás, képzésszervezés intéz- evangélikus mények Merényi Kapcsolattartás a tantárgygondozókkal Megvalósítandó programok szervezésének segítése Költségvetés elkészítése személyes kapcsolattartás konzultációk, dokumentumok elemzése tantárgygondozók, Intézményvezetők Üreginé Szolgáltatási terület megnevezése: pedagógiai tájékoztatás Szolgáltatási terület célja: a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató módszertani támogatások, tájékoztatók, segédletek és kiadványok ismertetése, készítése. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Jogszabály-módosítások értelmezési segédlettel történő megküldése Segítségnyújtás tehetségpont kialakításához Szakmai információk, adatok, gyűjtése és közzététele Iskolai közösségi szolgálat támogatása, fejlesztése (dokumentum) Közvetlen kapcsolattartás fenntartókkal és valamennyi intézménnyel elektronikus levél elektronikus levél konzultáció honlapon elektronikus levél megbeszélések, konzultációk, elektronikus levél fenntartó, intézmények vezetői intézmények vezetői pedagógusok pedagógusok, óvodapedagógusok koordinátorok, osztályfőnökök Határidő/ óraszám Felelős Sziráki Merényi EPSZTI dolgozói, Deák Varga Deák Varga vezetők Majorosné Szolgáltatási terület megnevezése: tanügy-igazgatási szolgáltatás Szolgáltatási terület célja: igény szerinti segítségnyújtás, közreműködés a nevelési-oktatási intézmények törvényes működtetéséhez, közreműködés az intézményi dokumentumok elkészítésben és bevezetésben. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Tanügy-igazgatási ellenőrzés jegyző- Átadás-átvételi könyv protokoll helyszíni látogatás Határidő/ óraszám Felelős intézményvezetők Halász, dokumentum intézményvezetők Halász, 10

12 Bizottsági anyagok szakmai előkészítése Intézményvezetők tanügy igazgatási munkájának segítése Tanügyi dokumentumok nyilvántartása Vezetői minősítések előkészítése Evangélikus nevelésioktatási intézmények etikai kódexének előkészítése döntéshozó számára. dokumentum elemzés fenntartó Halász, Tarjánné, konzultáció intézményvezetők Halász, konzultáció intézmény Halász, ke- ügyiratok zelése Intézményi dokumentumok módosításának előkészítése dokumentum elemzés konzultáció, dokumentum elemzés Halász, fenntartó első félév Sziráki fenntartó Sziráki Állásfoglalások, jogértelmezések, szakvélemények készítése dokumentum készítés intézményvezetők Sziráki Szolgáltatási terület megnevezése: pedagógusok képzésének, önképzésének, továbbképzésének segítése Szolgáltatási terület célja: pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok, továbbképzések, képzések szervezése, megtartása. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Pedagógusok felkészítése portfólió-készítésre konfe- Intézményvezetői rencia szervezése workshop evangélikus pedagógusok Gyülekezeti fenntartók információs napjának előkészítése Pedagógusok képzésének, önképzésének segítése, szervezése az aktualitások és igények figyelembe vételével elektronikus levél, konzultációk, megbeszélések intézményvezetők, iskolai lelkészek gyülekezeti fenntartók pedagógusok, óvodapedagógusok Határidő/ óraszám Felelős Deák Varga Halász, Halász, EPSZTI dolgozói 11

13 Szolgáltatási terület megnevezése: tanulmányi, sport és tehetséggondozó versenyek szervezése Szolgáltatási terület célja: a versenykiírásban meghatározott feladatok ellátása, koordinálása, költségvetés készítése. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Kapcsolattartás a tantárgygondozókkal, költségvetés elkészítése Eseménynaptár/versenynaptár összeállítása Intézményeinkben tehetségpontok támogatása működő munkájának dokumentum elemzés megbeszélések, értekezletek dokumentum elemzés Határidő/ óraszám Felelős tantárgygondozók Üreginé intézmények, fenntartók Gáspárné konzultációk intézmények Merényi A nem-tehetségpont iskolák tehetséges diákjainak elérése, mozgósítása elektronikus levél intézmények Merényi Szolgáltatási terület megnevezése: tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat Szolgáltatási terület célja: információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Kapcsolatfelvétel a DÖK-segítő tanárokkal Tájékoztató szakmai és konzultációs nap szervezése a DÖKvezetőknek megkeresés (elektronikus levél) konzultáció ált. és középiskolák ált. és középiskolák DÖK-vezetői Határidő/ óraszám február május Felelős Deák Varga Deák Varga 2.4 KÉPZÉSI AJÁNLATOK Téma Időtartam Létszám/fő Célcsoport Pedagógusok munkavégzésének időkerete (beosztás) Pedagógusok jogai és kötelezettségei 45 perc 30 fő intézményvezetők, nevelőtestületek 90 perc 30 fő nevelőtestületek Tanulók, gyermekek jogai 90 perc 30 fő nevelőtestületek 12

14 és kötelezettségei Tanulók, gyermekek jogai 45 perc 30 fő diákönkormányzatok, tanulói közösségek Az oktatásjog alapjai, forrásai, érdekességei Választójog, választási rendszerek Tanügyigazgatás, iratkezelés Minőségfejlesztés, intézményi önértékelés Pedagógus-portfólió készítése Hátrányos helyzetű, magatartászavaros gyerekek fejlesztésének problémái, módszertani javaslatok Zenei képzés (egyházzene óvodában, iskolában) 45 perc fő diákönkormányzatok, pedagógia iránt érdeklődő hallgatók a felsőoktatás területén, pedagógiai érdeklődésű középiskolások 45 vagy 90 perc fő osztályfőnöki órákra, ember és társadalom műveltségterülethez tartozó szakórákra évfolyamos tanulóknak 120 perc 5-30 fő iskolatitkárok, intézményvezetők 90 perc fő intézményvezetők, minőségi csoportok tagjai 90 perc 5-10 fő pedagógusok 8 óra 20 fő pedagógusok, tantestület 16 óra 30 fő óvodai, általános iskolai pedagógusok Tanulásmódszertan alkalmazásának lehetőségei a felső tagozaton 60 perces előadás (6-8 órás tréning) 30 fő (15 fő) tantestület pedagógusok A gazdasági és pénzügyi kultúra fejlesztésének lehetőségei általános és középiskolában 90 perc 30 fő tantestület pedagógusok Intézkedési terv készítése 90 perc fő intézményvezetők Gazdasági és pénzügyi ismeretek tantárgyakba illesztve 60 perces előadás (6-8 órás tréning) 30 fő (15 fő) szaktanárok 13

15 2.5 REFORMÁCIÓ EMLÉKÉV(EK) Reformáció és oktatás 2015 kiemelt projekt Programterv elkészítése, a 2015-ös rendezvények, versenyek előkészítésének megkezdése, lebonyolítása. Verseny-, pályázatkiírás Művelődéstörténeti levelezős verseny Felelős Célcsoport Határidő Őze Sándorné tantárgygondozó általános iskola 5-8. középiskola évf. Jelentkezési h. i.: február 15. Kórustalálkozó Nováky Andrea tantárgygondozó általános iskolák (énekkarok) április 18. Idegen nyelvi Urbán Ágnes általános és középiskolások január Képzőművészeti (rajzpályázat, fotó, képregény) Károlyiné Magyar Ildikó tantárgygondozó óvoda általános iskola középiskola Kiírás: február Beadási határidő: április Eredményhirdetés: október Társasjáték készítése Zámbóné Karner Anikó tantárgygondozó alsó tagozat Kiírás: február Sporttalálkozó: 1517 perc lendület Scheidler Géza tantárgygondozó Helyszín: Bonyhád valamennyi iskola Jelentkezés: tavasz Rendezvény időpontja: október Riportfilm EPSZTI általános iskola és középiskola Jelentkezési h. i.: márc. 30. Leadási h. i.: szept. 4. Diákszínjátszás EPSZTI általános iskola és középiskola Nevezési h. i.: márc. 30. Bemutatási határidő: május

16 Mellékletek: 1.sz. melléklet: Versenynaptár/eseménynaptár (csak a 2015-ös naptári év első félévére) Budapest, január Majorosné Lasányi Ágnes igazgató 15

17 1.sz. melléklet JANUÁR ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 15 XIII. Geográfiai Kvízelítő Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád 23 Kölcsey versmondó- és népdaléneklési verseny Felelős: Fehér Borbála ig. 28 Szakmai nap könyvtáros tanárok részére. Reformáció és oktatás Felelős: Balogh Krisztina ttgond. Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest Sziráki György FEBRUÁR ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 6 Evangélikus Iskolák Történelemtanárainak II. Konferenciája Felelős: Dr. Péterfi Gábor ttgond A tehetséggondozás módszertani sokszínűsége felnőttképzés Felelős: Merényi Zsuzsanna Belső szervezetfejlesztés óvodapedagógusok részére (előadás és tréning) Felelős: Majorosné Lasányi Ágnes ig. 27 Alsós szakmai nap: pedagógiai innováció bemutató óra: Kísérleti tankönyvek bevezetésének tapasztalatai az egyházi zene szerepe a nevelésben Felelős: Zámbóné Karner Anikó ttgond. 28 Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok VI. Népművészeti Találkozója Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium MEE OI Üllői út 25. Győri Püspöki Hivatal Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Erika, Sziráki György Merényi Zsuzsanna Majorosné Lasányi Ágnes Erika Deák Varga Kinga MÁRCIUS ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 10 Óvodapedagógusok szakmai napja Felelős: Révész Józsefné ttgond. 20 Tantárgygondozói program osztályfőnöki és történelem munkaközösségvezetők és igazgatók részére. Tavaszi Zsendülés Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, Nyíregyháza Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 16

18 20-21 Történelem vetélkedő 7-8. évfolyam részére Felelős: Kovácsné Jakus Katalin, Dr. Péterfy Gábor ttgondozók és Takácsné Vercse Erzsébet Tavaszi Zsendülés Ordass Lajos Országos Retorika Verseny évfolyam részére Felelős: 24 Evangélikus iskolák kutató és alkotó tanárainak konferenciája Felelős: Dr. Érfalvy Lívia 27 Tavaszi szakmai nap matematika és informatika tanárok részére Felelős: Dr. Katz Sándor Az Úr érkezése szavalóverseny Felelős: Tar Jánosné ig. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium Merényi Zsuzsanna ÁPRILIS ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 9 Angol prezentációs verseny Felelős: Urbán Ágnes tant. gond. 9 Glasperlenspiel német nyelvi verseny Felelős: Hohlné Probszt Éva 10 Tantárgygondozói program osztályfőnöki és történelem munkaközösségvezetők és igazgatók részére. Felelős: Kovácsné Jakus Katalin és Dr. Péterfi Gábor ttgondozók 15 Reformáció és Oktatás Országos Evangélikus Rajzpályázat beadási határideje Felelős: Károlyiné Magyar Ildikó 17 Szent-Györgyi Albert Országos Evangélikus Természettudományi verseny Felelős: Győryné Timár Henriette 18 Általános Iskolai Kórustalálkozó Felelős: Nováky Andrea ttgond Gymnasion országos AJTP sportverseny Felelős: Andorka Gábor ig. Deák Téri Evangélikus Gimnázium Budapest Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Miskolc Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád 17

19 MÁJUS ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 27 Országos mérés 6., 8., és 10. évfolyam részére (szövegértés és matematikai eszköztudás fejlődése) 30 Ökumenikus Diákfilmszemle Felelős: Rozs-Nagy Szilvia Nevelési-oktatási intézmények Sapientia Főiskola Bp. V. Piarista köz 1. JÚNIUS ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 3 Célnyelvi mérés angolból (6., 8., 10. évfolyamokon) 5 Tanulók fizikai állapotának vizsgálata (5-től 12. évfolyamokon) 11 Írásbeli idegen nyelvi mérés EPOT (angol vagy német) 6. és 8. évfolyam részére Felelős: Udvarhelyi Attila ig. Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, Nyíregyháza Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, Szarvas Nevelési-oktatási intézmények Nevelési-oktatási intézmények Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Soltvadkert 18

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata Regionális tájékoztató napok 2013. október november Főbb témák, csomópontok Milyen

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok

A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok Szabó Klára, KPSZTI 2016.02.03. A pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai értékelés Versenyek Tanügyigazgatás Tanulótájékoztatás Szaktanácsadás

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Tantárgygondozói munkaterv tervezet. Történelem. 2015/2016-os tanév

Tantárgygondozói munkaterv tervezet. Történelem. 2015/2016-os tanév Tantárgygondozói munkaterv tervezet Történelem 2015/2016-os tanév Bevezetés Az idei tantárgygondozói feladatok történelemből a tavaly megkezdett munka folytatását jelentik. Ennek szellemében Kovácsné Jakus

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

TANTÁRGYGONDOZÓI MUNKATERV EVANGÉLIKUS ÓVODAI NEVELÉS SZAKTERÜLETEN. 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV. Készítette: Lakatosné Hachbold Éva

TANTÁRGYGONDOZÓI MUNKATERV EVANGÉLIKUS ÓVODAI NEVELÉS SZAKTERÜLETEN. 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV. Készítette: Lakatosné Hachbold Éva Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. (Lk 12,48b) TANTÁRGYGONDOZÓI MUNKATERV EVANGÉLIKUS ÓVODAI NEVELÉS SZAKTERÜLETEN 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV Készítette:

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Katona Károlyné

Katona Károlyné Katona Károlyné 2015.11. 02. Jogszabályi háttér 48/2012.( XII.12) EMMI rendelet 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről Szaktanácsadói szakterületek a) Tantárgygondozói szakterületek b) Nemzetiségi

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Érettségizés feltétele 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

MEGÚJULÓ PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSBEN

MEGÚJULÓ PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSBEN MEGÚJULÓ PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSBEN TÁMOP-3.1.17-15-2015-0004 A Magyarországi Református Egyház köznevelési feladatainak támogatása ZÁRÓKONFERENCIA 2015. november 27.,

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola Budapest

Kodolányi János Főiskola Budapest Kodolányi János Főiskola Budapest PEDAGÓGUS PÁLYA AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Bella Tibor 2013. Június 7. Jogszabályok A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógusképzés Nemzeti

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

Az Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium továbbképzési szabályzata a as időszakra

Az Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium továbbképzési szabályzata a as időszakra Az Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Az Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium továbbképzési szabályzata a 2013-2018-as időszakra Elfogadta a tantestület 2013.

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése. Oktatási Hivatal

Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése. Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése Oktatási Hivatal Az Országgyűlés és a Kormány döntései kijelölték az intézményi átszervezések irányát (Nkt., Nftv., 209/2015. (VII. 23.)

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások a református köznevelési rendszerben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások a református köznevelési rendszerben A pedagógiai-szakmai szolgáltatások a református köznevelési rendszerben IV. Református Köznevelési Konferencia 2015. február 11-13., Balatonszárszó Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és

Részletesebben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben Pedagógusok előmeneteli rendszere 2015. január 1-jétől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) - (ek)

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) -  (ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Öreg István Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/424-399 Mobil: 0630/257-9932 Fax(ok) - E-mail(ek) oregi@mezobereny.hu

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Szontagh Pál Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Életrajz - végzettség Oklevelek: 1997: ELTE TFK magyar-történelem 2000:

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05.

NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05. NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05. Ha elindul egy folyamat annak útját, megvalósulását, a résztvevők munkáját, sikerét, a cél megvalósításának milyenségét nagyban befolyásolják

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben