Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest"

Átírás

1 Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út (1) Az Evangélikus Pedagógiai Intézet munkaterve Budapest 2015

2 1 HELYZETELEMZÉS, ÉVI BESZÁMOLÓ Az evangélikus egyház közoktatási/köznevelési intézményeinek létrejöttét és számának növekedését a rendszerváltást követő társadalmi-politikai tényezők tették lehetővé. A jogszabályváltozások tengerében kulcsfontosságú volt az egyházak köztük az evangélikus egyház értékteremtő tevékenységének előtérbe kerülése: a lelkiismereti és vallásszabadság, az egyházak törvényi elismerése, az egykori egyházi ingatlanok visszaadása, illetve az egyházak anyagi kártalanítása, az állam által kötött megállapodások, amelyek többek között lehetővé tették az egyházak számára a közoktatási, egészségügyi, közművelődési intézmények alapítási és működtetési jogát, biztosították a finanszírozás lehetőségét. A közelmúlt jogszabályi változásai megerősítették az egyházak részvételét a köznevelésben. A folyamat eredményeként 2014-re 23 köznevelési intézményt a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE), 19 köznevelési intézményt evangélikus gyülekezetek működtetnek. A 42 önálló intézménybe 15,5 ezer gyermek jár, ahol 73 intézményegységben 14 különböző köznevelési feladatot lát el 1425 fő pedagógus. Az intézmények összetétele: 26 óvoda, 15 általános iskola, 21 középiskola, 8 kollégium (ebből kettő önálló), 3 művészeti iskola ra a pedagógusok kötelező óraszáma, előmeneteli rendszere, új besorolása nehéz, feszültségekkel terhes helyzet elé állította a magyar köznevelési rendszer valamennyi intézményét, pedagógusát és intézményvezetőjét, így az evangélikus fenntartású intézményeket is. A mozgásteret költségvetési feltételek is szűkítették. A szükségessé váló szakmai támogatás mellett az intézményekben dolgozók kiszolgáltatottságát is igyekezett csökkenteni a Nevelési és Oktatási Bizottság és a NOO javaslata: a MEE hozza létre az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézetét. A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma május 8-án döntött a pedagógiaiszakmai szolgáltató létrehozásáról (97/1/2014. (V.8.) számú OP határozat). 1.1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról évi VIII. törvény az egyház intézményeiről (MEE) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 1

3 A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 19 -a rendelkezik a (nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, fenntartók, pedagógusok munkája és a tanulói érdekvédelem támogatása érdekében) pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásának és biztosításának eszközeiről és módszereiről az alábbiak szerint: a) a pedagógiai értékelés, b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás, c) a pedagógiai tájékoztatás, d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás, e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, g) tanulótájékoztató, - tanácsadó szolgálat. A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet szól a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről. Mellékletei a szolgáltatás feltételeként igen szigorú személyi és tárgyi feltételek meglétét írják elő. Ezek megteremtése komoly anyagi áldozatvállalást jelent a fenntartó részéről. Új intézményről lévén szó, a teljes infrastruktúra kiépítésére 24 hónap áll rendelkezésre. Személyi feltételek (2014. november 1-től), az alábbi szakterületekhez kapcsolódó munkakörökkel: Majorosné Lasányi Ágnes Tarjánné Sólyom Ildikó Korsoveczki Andrea Üregi Mihály Ferencné Deák Varga Kinga Gáspárné Vágási Julianna Dr. Halász Miklósné Merényi Zsuzsanna Sziráki György Erika igazgató, képzés, továbbképzés, tanulótájékoztatás, igazgató helyettes, tanügy-igazgatás, gazdasági vezető, ügyvitel, tantárgygondozás, szaktanácsadás, pedagógiai értékelés, pedagógiai értékelés (mérés), versenyszervezés, tanügy-igazgatás, képzés, továbbképzés, tehetséggondozás, pedagógiai tájékoztatás, jogi tanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, tanügy-igazgatás. A korábban működő tantárgygondozói hálózatot megtartva, az evangélikus intézményekben dolgozó pedagógusok közül 13 fő kapott megbízást az alábbi feladatok ellátására: Név szerint: pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása Balogh Kriszta Dr. Katz Sándor Dr. Péterfi Gábor Győryné Timár Henriette könyvtár matematika, informatika történelem természettudományok 2

4 Károlyiné Magyar Ildikó Kovácsné Jakus Katalin Nováky Andrea Őze Sándorné Révész Józsefné Scheidler Géza Tóth Szabina Urbán Ágnes Zámbóné Karner Anikó rajz és vizuális kultúra osztályfőnöki munka ének-zene, egyházzene magyar nyelv és irodalom óvodapedagógia testnevelés és sport támogatás - segítés idegen és nemzetiségi nyelvek alsó tagozat A tárgyi feltételek megteremtése biztos lépésekkel halad, ezen a téren még jelentős beruházásokat kell megvalósítani a 2015-ös évben. Jelenleg minden főállású munkatárs irodai elhelyezése és informatikai eszközökkel való ellátása megoldott. A évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról (megújult) az egyházak jogai oldaláról támasztja alá a köznevelési törvényben leírtakat és erősíti meg az egyházi közoktatási alkalmazottak az állami alkalmazottakéval azonos státuszát (munkabér, munkaidő, pihenőidő, központi bérpolitikai intézkedések vonatkozásában). A évi VIII. törvény az egyház intézményeiről (amelyet néhány pontban az új köznevelési törvénnyel összhangban a zsinat 2014-ben megváltoztatott) rögzíti, hogy az egyházi önkormányzat fenntartói jogait és kötelességeit presbitériumán keresztül gyakorolja, és biztosítja az intézmény működésének feltételeit. Ennek során: biztosítja és ellenőrzi a szakmai működés és gazdálkodás törvényességét, a szakmai munka eredményességét és hatékonyságát, az intézmény egyházi jellegét, jóváhagyja az intézmény valamennyi szabályzatát, amennyiben állami és egyházi jogszabály eltérően nem rendelkezik, az intézményvezető felett munkáltatói jogkört gyakorol, biztosítja a feladatellátáshoz szükséges létszám és végzettség szerinti személyi feltételeket. 1.2 AZ INTÉZET SZEMÉLYI FELTÉTELEI Az intézetben (fő állásban) foglalkoztatottak végzettsége, szakmai felkészültsége: Munkakör Létszám (fő) Ebből szakvizsgával rendelkezik (fő) intézményvezető 1 1 pedagógiai szakértő 5 5 pedagógiai előadó 3 3 ügyviteli alkalmazott 1 egyéb 1 összesen 11 9 A személyi állományban történt évi változások, a változás indoklása: 3

5 A végleges alkalmazotti létszám (az érvényben lévő 48/2012. rendelet szerint) 17 fő, melyből 5 álláshely kiváltható részmunkaidős vagy megbízási jogviszonyban való foglalkoztatással. Az ily módon fennmaradó minimálisan előírt 12 főállású alkalmazott helyett a személyi állomány szeptember 1-én a 9 főből, szeptember 15-től 10 főből, november 1-től 11 főből áll. A hiányzó, megfelelő végzettségű munkatársakat an keressük, a feladatot belső munkamegosztással látjuk el. 1.3 AZ INTÉZET TÁRGYI 1 ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA Az intézmény a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának épületében (1085 Budapest, Üllői út 24.) kapott elhelyezést bérleti szerződés alapján. Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága (infrastruktúra, tárgyi eszközök): A évben kezdődő teljes felújítás megkezdése átköltözést (Üllői út 25.) eredményezett. A feltételek nem romlottak, tisztán kifestett és hasonló adottságokkal bíró helyiségekkel rendelkező épületrészben működhet tovább az intézet. Helyiségek megléte: Végleges megoldás a visszaköltözés után (várhatóan 2017) lehetséges, közös munkaszobák kialakításával, valamint az épületben lévő közösen használható helyiségekkel (tárgyaló, előadóterem, eszköztároló, váróterem, olvasóterem, számítógép terem, mosdó, WC helyiségek, teakonyha) a szolgáltatás zavartalan megszervezése biztosított. 1.4 A FELADATELLÁTÁSI TERÜLETEN MŰKÖDŐ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT JELLEMZŐI (a október 1-jei statisztikai adatok alapján) Köznevelési intézmények típusa száma/db tanulói létszám/fő pedagógus létszám/fő óvoda általános iskola gimnázium szakközépiskola szakképző intézet kollégium művészeti isk AZ INTÉZET SZAKMAI KAPCSOLATRENDSZERE Együttműködő partnerek Ágazati irányítás EMMI, OH Fenntartói képviselet MEE Országos Iroda NOO Az együttműködés tartalma irányítás, működés törvényes működés, gazdálkodás, stratégia, kö- 1 a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012 (XII. 12.) rendelet 3. sz. melléklete alapján 4

6 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Állami pedagógiai intézetek Nem állami pedagógiai intézetek Innovatív bázisintézmények vetelmények, eredményesség, fejlesztés szakmai irányítás, koordináció, útmutatók tanulmányi-, tehetséggondozó és sportversenyek (felmenő rendszerű versenyek) szakmai információk cseréje lehetőségek kihasználása Evangélikus köznevelési intézmények szakmai információk nyújtása, pedagógusok képzésének szervezése Evangélikus gyülekezetek Evangélikus Hittudományi Egyetem információk cseréje szakmai megbeszélések, módszertani előadások, egymástól való tanulás 1.6 AZ INTÉZET ÉVI SZAKMAI MUNKÁJÁNAK ÁTTEKINTÉSE AZ INTÉZET CÉLJAI, FELADATAI, A FELADATELLÁTÁS PRIORITÁSAI: Az EPSZTI működési feltételeinek megteremtése. A szervezeti működés kereteinek és feltételeinek kiépítése. Az EPSZTI arculatának és kommunikációs csatornáinak kialakítása. Felkészülés a 2015-ös Reformáció és Oktatás jubileumi év méltó megünneplésére. Az intézmények segítése, támogatása a jogszerű és magas színvonalú szakmai működés biztosításában. A későbbi működést meghatározó igényfelmérés elkészítése AZ ÉVES MUNKATERV (2014-BEN NÉGY HÓNAP) TELJESÍTÉSE SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETENKÉNT: a) pedagógiai értékelés A évi országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése. Intézkedési tervek elkészítésének segítése. Tájékoztató előadás az intézmények vezetői részére mérés-értékelés témában. b) szaktanácsadás, tantárgygondozás Tájékoztatás nyújtása pedagógusoknak a szaktanácsadás rendszeréről (szakmai nap, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Budapest). Tantárgygondozói programok pedagógusoknak és diákoknak. c) pedagógiai tájékoztatás Tájékoztatás az internetes tartalomszűréssel kapcsolatos jogszabályváltozásról. Iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos módszertani tájékoztatás (evangélikus osztályfőnökök honlapján keresztül), tájékoztatás a jogszabály-módosításról. Osztályfőnöki segédanyagok, módszertani anyagok megosztása. 5

7 Kapcsolatfelvétel Bajor Péterrel, a MATEHESZ ügyvezető elnökével, akivel dec. 8-án tárgyaltunk arról, hogy az EPSZTI belép a MATEHETSZ tagszervezetei közé. Megtörtént a tagfelvétel előkészítése (támogató nyilatkozatok begyűjtése). Helyzetelemzés elkészítése (részletes dokumentum az elmúlt évek eseményeiről). d) tanügy-igazgatási szolgáltatás 2013/14-es tanév intézményi beszámolóinak elemzése. Tanügy-igazgatási ellenőrzési protokoll összeállítása fenntartó kérésére. Tanügy-igazgatási ellenőrzés (Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Miskolc). Intézményvezetői munkakör átadás-átvételének lebonyolítása. Bizottsági anyagok előkészítése fenntartó kérésére. Adatok, dokumentumok begyűjtése további elemzés céljából. Személyes kapcsolattartás az intézmények vezetőivel, munkatársaival. 2014/15-ös tanév éves munkaterveinek összesítése, elemzése. Jogértelmezés: o jogszabály-módosítások figyelése, értelmezése, intézményvezetők tájékoztatása több alkalommal, o intézmény működési rendjének kialakítása intézményvezetők részére, o SNI, BTM ellátási kötelezettség intézményvezetők, o BTM az óvodában intézményvezetők. Szakvélemény: o jogszabálytervezet előkészítése fenntartói álláspont kialakításához fenntartó, o intézményvezetői pályázat szakmai elemzése. Állásfoglalás: o jutalmazás és fegyelmi kérdésének jogszabályi háttere fenntartó. Kezdeményezés fenntartó felé: o etikai kódex készítésének szükségessége, o munkaidő-nyilvántartási séma. Konzultáció: o szakmai ellenőrzés tartalmának és ütemtervének kialakítása EPSZTI. Szakmai gyűjtőmunka: o hatályos jogszabályok gyűjteményének ellenőrzése, frissítése a készülő honlapra szeptemberében az intézmények tantárgyfelosztásának áttekintése, a tapasztalatokról összefoglaló készítése. A Továbbképzési programok és a (pedagógus) beiskolázási tervek tanulságai a beküldött dokumentumok áttekintése alapján c. összefoglaló készítése az intézmények továbbképzési dokumentumaiból. e) pedagógusok képzésének, önképzésének, továbbképzésének segítése Minőségfejlesztés, intézményi önértékelés implementációja az evangélikus oktatási-nevelési intézményekben (intézményvezetők tájékoztatása az eljárásrendről). 6

8 Intézményvezetői konferencia szervezése (Balatonszárszó, november ) Gyülekezeti fenntartók információs napjának előkészítése. Gyermekvédelem, gyermekjog (Intézményvezetői konferencián elhangzott, nov. 24.) Vezetői készségfejlesztő tréning (intézményvezetők számára október között) 10 fő részvételével. Csoportvezetői készségeket fejlesztő tréning (pedagógusok számára, november 4-6. között) 14 fő részvételével. Pályázat a MATEHESZ által meghirdetett Tehetséghidak c. képzési lehetőségekre: o Tehetségpontok létrehozása, akkreditációja c. képzés sikertelen pályázat o A Tehetséggondozás módszertani sokszínűsége c. képzés sikeres pályázat o A tehetség definíciói, fajtái (10 órás képzés) sikeres pályázat. f) tanulmányi, tehetséggondozó versenyek szervezése Kapcsolatfelvétel a tantárgygondozókkal, éves munkaterv összeállítása, feladatok ütemezése. Eseménynaptár (verseny naptár) összeállítása. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek költségeinek összeállítása. Intézményrendszerünk tehetségpontjainak a feltérképezése (12 tehetségpont, köztük 4 kiváló), a következő évhez kapcsolódó feladatok meghatározása (írásbeli összefoglaló). A Balatonszárszói Intézményvezetői Konferencián több iskolával tárgyaltunk a tehetségpontok kialakításának lehetőségéről (Pápa Gyurátz, Bp. Sztehlo, Budapest-Fasori Gimnázium). Részvétel az Ez is tehetséggondozás vándor-konferencián Szegeden (2014. nov.29.) g) tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat Információ közvetítés, szakmai anyagok gyűjtése ÉVI MUNKATERV 2.1 A MUNKATERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ IGÉNYFELMÉRÉS Az éves munkaterv összeállításához a felhasznált információs csatornák, dokumentumok, jelzések és kérések: Az intézmények 2014/15-ös tanévre készített éves munkaterveinek elemzése. A tantárgygondozói értekezlet jegyzőkönyve. Az intézményvezetői konferencia tapasztalatai. Fenntartói kérelmek, jelzések. Törvényi változásokból adódó feladatok. A CROMO Alapítvány által felvett kérdőív feldolgozása a pedagógiai szolgáltatóktól elvárt területekre koncentrálva. Az igény és helyzetfelmérésre irányuló kérdőív összefoglalója szerint a felmérés elsősorban a képzési és információs szolgáltatások iránti igényekre és egyéb igények feltérképezésére irányult. 7

9 A válaszadók közel 15 %-a vezető, a többiek döntően pedagógusok (akad gazdasági szakember is). A válaszadásban résztvevők 64 %-a középiskolai dolgozó. A válaszadók 29%-a ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy a régebben csatakozott intézmények kevesebb figyelmet kapnak, mint az újonnan csatlakozók. A válaszolók többsége az alábbi értékekkel ért egyet: az iskola egésze kell, hogy sugározza a lutheri gondolatokat, az oktatási intézményeknek követniük kell a megváltozott igényeket, az iskola elsődleges feladata a tanulás segítése, az iskola elsődleges értékmérője, hogy mennyire gyerekbarát, iskolának an keresnie kell a megújulás lehetőségeit. a) pedagógiai értékelés Közvetlenül nem irányult kérdés erre a pedagógiai szolgáltatásra, de volt, aki megfogalmazta, hogy a pedagógusok, intézmények szeretnének pontos visszajelzést kapni arra nézve, hogy hol állnak az iskolák között és szeretnék, ha évről évre követhető lenne ez a folyamat. b) szaktanácsadás, tantárgygondozás Ezt a kérdéskört sem célozta a felmérés, de a képzési igények között egyértelmű, hogy a pedagógusok a szaktárgyukhoz kötődő gyakorlatias és korszerű képzést várják, valamint a portfólió készítésben várnak segítséget. A pedagógusok értékelési rendszeréhez (életpályamodell) kötődően is várnak segítséget, ami e szolgáltatáskörben is érintendő. Számítanak a támogató belső felkészítésre. c) pedagógiai tájékoztatás a jogszabályi változásokra történő felkészítés, információs napok tartása, szaktárgyi illetve egyéb pedagógiai képzési lehetőségekről történő tájékoztatás, szükség esetén konkrét felmerülő értelmezési problémák megoldását, mint online szolgáltatást kérik, segítséget várnak a pályázati lehetőségekről. d) tanügy-igazgatási szolgáltatás Felmerült ötletként a preventív ellenőrzés lehetősége, amivel az iskolák felkészülhetnek az állami ellenőrzésre. e) pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Képzési igények: szakmai megújító képzések, konfliktuskezelés, tanításmódszertan, portfolió-tervezés és írás, stresszkezelés, pályázatírás, a pedagógiai munkában használható hitéleti képzések (ez utóbbit több kérdésnél is jelezték), 8

10 SNI-s, BTM-es gyermekekkel való foglalkozásra, fejlesztésre történő felkészítés, vezetők képzése (menedzselés, motiválás, delegálás, csoportmunka támogatása, tárgyalás, érdekképviselet, sokszínű készségfejlesztés). 2.2 AZ INTÉZET KIEMELT CÉLJAI, FELADATAI Az intézmények segítése, támogatása a jogszerű és magas színvonalú szakmai működés biztosításában. A kerettantervek intézményi alkalmazásának szakmai támogatása. A szervezeti működés kereteinek és feltételeinek biztosítása, fejlesztése, intézményi szabályzatok elkészítése. Az igényfelmérés alapján meghatározott kiemelt feladatok végrehajtása. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal összefüggő kiemelt projektek megvalósításának segítése 2015 a Reformáció és Oktatás éve. 2.3 A FELADATOK ÜTEMEZÉSE SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETENKÉNT Szolgáltatási terület megnevezése: pedagógiai értékelés Szolgáltatási terület célja: pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások nyújtása. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Határidő/ óraszám Felelős OKM adatbázis létesítése honlapon minden intézmény Deák Varga Intézkedési terv elkészítésének koordinálása OKM mérés elemzésének segítése Intézményi mérésekhez kapcsolódó mérési eredmények (eszközök) elemzése dokumentumok elemzése dokumentumok elemzése dokumentumok elemzése március 1. - április Gáspárné minden intézmény Gáspárné mérés vezetők, pedagógusok igény szerint Gáspárné Szolgáltatási terület megnevezése: szaktanácsadás, tantárgygondozás Szolgáltatási terület célja: nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése; egyéni szakmai tanácsadás. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Evangélikus szaktanácsadás, tantárgygondozás rendszerének kidolgozása törvényi kötelezettségek és lehetőségek elemzése; igényfelmérés, kínálati oldal evangélikus intézmények pedagógusai Határidő/ óraszám február Felelős Deák Varga 9

11 feltérképezése Új tehetségpontok megalakulásának támogatása tájékoztatás, képzésszervezés intéz- evangélikus mények Merényi Kapcsolattartás a tantárgygondozókkal Megvalósítandó programok szervezésének segítése Költségvetés elkészítése személyes kapcsolattartás konzultációk, dokumentumok elemzése tantárgygondozók, Intézményvezetők Üreginé Szolgáltatási terület megnevezése: pedagógiai tájékoztatás Szolgáltatási terület célja: a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató módszertani támogatások, tájékoztatók, segédletek és kiadványok ismertetése, készítése. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Jogszabály-módosítások értelmezési segédlettel történő megküldése Segítségnyújtás tehetségpont kialakításához Szakmai információk, adatok, gyűjtése és közzététele Iskolai közösségi szolgálat támogatása, fejlesztése (dokumentum) Közvetlen kapcsolattartás fenntartókkal és valamennyi intézménnyel elektronikus levél elektronikus levél konzultáció honlapon elektronikus levél megbeszélések, konzultációk, elektronikus levél fenntartó, intézmények vezetői intézmények vezetői pedagógusok pedagógusok, óvodapedagógusok koordinátorok, osztályfőnökök Határidő/ óraszám Felelős Sziráki Merényi EPSZTI dolgozói, Deák Varga Deák Varga vezetők Majorosné Szolgáltatási terület megnevezése: tanügy-igazgatási szolgáltatás Szolgáltatási terület célja: igény szerinti segítségnyújtás, közreműködés a nevelési-oktatási intézmények törvényes működtetéséhez, közreműködés az intézményi dokumentumok elkészítésben és bevezetésben. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Tanügy-igazgatási ellenőrzés jegyző- Átadás-átvételi könyv protokoll helyszíni látogatás Határidő/ óraszám Felelős intézményvezetők Halász, dokumentum intézményvezetők Halász, 10

12 Bizottsági anyagok szakmai előkészítése Intézményvezetők tanügy igazgatási munkájának segítése Tanügyi dokumentumok nyilvántartása Vezetői minősítések előkészítése Evangélikus nevelésioktatási intézmények etikai kódexének előkészítése döntéshozó számára. dokumentum elemzés fenntartó Halász, Tarjánné, konzultáció intézményvezetők Halász, konzultáció intézmény Halász, ke- ügyiratok zelése Intézményi dokumentumok módosításának előkészítése dokumentum elemzés konzultáció, dokumentum elemzés Halász, fenntartó első félév Sziráki fenntartó Sziráki Állásfoglalások, jogértelmezések, szakvélemények készítése dokumentum készítés intézményvezetők Sziráki Szolgáltatási terület megnevezése: pedagógusok képzésének, önképzésének, továbbképzésének segítése Szolgáltatási terület célja: pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok, továbbképzések, képzések szervezése, megtartása. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Pedagógusok felkészítése portfólió-készítésre konfe- Intézményvezetői rencia szervezése workshop evangélikus pedagógusok Gyülekezeti fenntartók információs napjának előkészítése Pedagógusok képzésének, önképzésének segítése, szervezése az aktualitások és igények figyelembe vételével elektronikus levél, konzultációk, megbeszélések intézményvezetők, iskolai lelkészek gyülekezeti fenntartók pedagógusok, óvodapedagógusok Határidő/ óraszám Felelős Deák Varga Halász, Halász, EPSZTI dolgozói 11

13 Szolgáltatási terület megnevezése: tanulmányi, sport és tehetséggondozó versenyek szervezése Szolgáltatási terület célja: a versenykiírásban meghatározott feladatok ellátása, koordinálása, költségvetés készítése. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Kapcsolattartás a tantárgygondozókkal, költségvetés elkészítése Eseménynaptár/versenynaptár összeállítása Intézményeinkben tehetségpontok támogatása működő munkájának dokumentum elemzés megbeszélések, értekezletek dokumentum elemzés Határidő/ óraszám Felelős tantárgygondozók Üreginé intézmények, fenntartók Gáspárné konzultációk intézmények Merényi A nem-tehetségpont iskolák tehetséges diákjainak elérése, mozgósítása elektronikus levél intézmények Merényi Szolgáltatási terület megnevezése: tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat Szolgáltatási terület célja: információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Kapcsolatfelvétel a DÖK-segítő tanárokkal Tájékoztató szakmai és konzultációs nap szervezése a DÖKvezetőknek megkeresés (elektronikus levél) konzultáció ált. és középiskolák ált. és középiskolák DÖK-vezetői Határidő/ óraszám február május Felelős Deák Varga Deák Varga 2.4 KÉPZÉSI AJÁNLATOK Téma Időtartam Létszám/fő Célcsoport Pedagógusok munkavégzésének időkerete (beosztás) Pedagógusok jogai és kötelezettségei 45 perc 30 fő intézményvezetők, nevelőtestületek 90 perc 30 fő nevelőtestületek Tanulók, gyermekek jogai 90 perc 30 fő nevelőtestületek 12

14 és kötelezettségei Tanulók, gyermekek jogai 45 perc 30 fő diákönkormányzatok, tanulói közösségek Az oktatásjog alapjai, forrásai, érdekességei Választójog, választási rendszerek Tanügyigazgatás, iratkezelés Minőségfejlesztés, intézményi önértékelés Pedagógus-portfólió készítése Hátrányos helyzetű, magatartászavaros gyerekek fejlesztésének problémái, módszertani javaslatok Zenei képzés (egyházzene óvodában, iskolában) 45 perc fő diákönkormányzatok, pedagógia iránt érdeklődő hallgatók a felsőoktatás területén, pedagógiai érdeklődésű középiskolások 45 vagy 90 perc fő osztályfőnöki órákra, ember és társadalom műveltségterülethez tartozó szakórákra évfolyamos tanulóknak 120 perc 5-30 fő iskolatitkárok, intézményvezetők 90 perc fő intézményvezetők, minőségi csoportok tagjai 90 perc 5-10 fő pedagógusok 8 óra 20 fő pedagógusok, tantestület 16 óra 30 fő óvodai, általános iskolai pedagógusok Tanulásmódszertan alkalmazásának lehetőségei a felső tagozaton 60 perces előadás (6-8 órás tréning) 30 fő (15 fő) tantestület pedagógusok A gazdasági és pénzügyi kultúra fejlesztésének lehetőségei általános és középiskolában 90 perc 30 fő tantestület pedagógusok Intézkedési terv készítése 90 perc fő intézményvezetők Gazdasági és pénzügyi ismeretek tantárgyakba illesztve 60 perces előadás (6-8 órás tréning) 30 fő (15 fő) szaktanárok 13

15 2.5 REFORMÁCIÓ EMLÉKÉV(EK) Reformáció és oktatás 2015 kiemelt projekt Programterv elkészítése, a 2015-ös rendezvények, versenyek előkészítésének megkezdése, lebonyolítása. Verseny-, pályázatkiírás Művelődéstörténeti levelezős verseny Felelős Célcsoport Határidő Őze Sándorné tantárgygondozó általános iskola 5-8. középiskola évf. Jelentkezési h. i.: február 15. Kórustalálkozó Nováky Andrea tantárgygondozó általános iskolák (énekkarok) április 18. Idegen nyelvi Urbán Ágnes általános és középiskolások január Képzőművészeti (rajzpályázat, fotó, képregény) Károlyiné Magyar Ildikó tantárgygondozó óvoda általános iskola középiskola Kiírás: február Beadási határidő: április Eredményhirdetés: október Társasjáték készítése Zámbóné Karner Anikó tantárgygondozó alsó tagozat Kiírás: február Sporttalálkozó: 1517 perc lendület Scheidler Géza tantárgygondozó Helyszín: Bonyhád valamennyi iskola Jelentkezés: tavasz Rendezvény időpontja: október Riportfilm EPSZTI általános iskola és középiskola Jelentkezési h. i.: márc. 30. Leadási h. i.: szept. 4. Diákszínjátszás EPSZTI általános iskola és középiskola Nevezési h. i.: márc. 30. Bemutatási határidő: május

16 Mellékletek: 1.sz. melléklet: Versenynaptár/eseménynaptár (csak a 2015-ös naptári év első félévére) Budapest, január Majorosné Lasányi Ágnes igazgató 15

17 1.sz. melléklet JANUÁR ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 15 XIII. Geográfiai Kvízelítő Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád 23 Kölcsey versmondó- és népdaléneklési verseny Felelős: Fehér Borbála ig. 28 Szakmai nap könyvtáros tanárok részére. Reformáció és oktatás Felelős: Balogh Krisztina ttgond. Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest Sziráki György FEBRUÁR ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 6 Evangélikus Iskolák Történelemtanárainak II. Konferenciája Felelős: Dr. Péterfi Gábor ttgond A tehetséggondozás módszertani sokszínűsége felnőttképzés Felelős: Merényi Zsuzsanna Belső szervezetfejlesztés óvodapedagógusok részére (előadás és tréning) Felelős: Majorosné Lasányi Ágnes ig. 27 Alsós szakmai nap: pedagógiai innováció bemutató óra: Kísérleti tankönyvek bevezetésének tapasztalatai az egyházi zene szerepe a nevelésben Felelős: Zámbóné Karner Anikó ttgond. 28 Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok VI. Népművészeti Találkozója Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium MEE OI Üllői út 25. Győri Püspöki Hivatal Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Erika, Sziráki György Merényi Zsuzsanna Majorosné Lasányi Ágnes Erika Deák Varga Kinga MÁRCIUS ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 10 Óvodapedagógusok szakmai napja Felelős: Révész Józsefné ttgond. 20 Tantárgygondozói program osztályfőnöki és történelem munkaközösségvezetők és igazgatók részére. Tavaszi Zsendülés Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, Nyíregyháza Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 16

18 20-21 Történelem vetélkedő 7-8. évfolyam részére Felelős: Kovácsné Jakus Katalin, Dr. Péterfy Gábor ttgondozók és Takácsné Vercse Erzsébet Tavaszi Zsendülés Ordass Lajos Országos Retorika Verseny évfolyam részére Felelős: 24 Evangélikus iskolák kutató és alkotó tanárainak konferenciája Felelős: Dr. Érfalvy Lívia 27 Tavaszi szakmai nap matematika és informatika tanárok részére Felelős: Dr. Katz Sándor Az Úr érkezése szavalóverseny Felelős: Tar Jánosné ig. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium Merényi Zsuzsanna ÁPRILIS ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 9 Angol prezentációs verseny Felelős: Urbán Ágnes tant. gond. 9 Glasperlenspiel német nyelvi verseny Felelős: Hohlné Probszt Éva 10 Tantárgygondozói program osztályfőnöki és történelem munkaközösségvezetők és igazgatók részére. Felelős: Kovácsné Jakus Katalin és Dr. Péterfi Gábor ttgondozók 15 Reformáció és Oktatás Országos Evangélikus Rajzpályázat beadási határideje Felelős: Károlyiné Magyar Ildikó 17 Szent-Györgyi Albert Országos Evangélikus Természettudományi verseny Felelős: Győryné Timár Henriette 18 Általános Iskolai Kórustalálkozó Felelős: Nováky Andrea ttgond Gymnasion országos AJTP sportverseny Felelős: Andorka Gábor ig. Deák Téri Evangélikus Gimnázium Budapest Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Miskolc Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád 17

19 MÁJUS ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 27 Országos mérés 6., 8., és 10. évfolyam részére (szövegértés és matematikai eszköztudás fejlődése) 30 Ökumenikus Diákfilmszemle Felelős: Rozs-Nagy Szilvia Nevelési-oktatási intézmények Sapientia Főiskola Bp. V. Piarista köz 1. JÚNIUS ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 3 Célnyelvi mérés angolból (6., 8., 10. évfolyamokon) 5 Tanulók fizikai állapotának vizsgálata (5-től 12. évfolyamokon) 11 Írásbeli idegen nyelvi mérés EPOT (angol vagy német) 6. és 8. évfolyam részére Felelős: Udvarhelyi Attila ig. Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, Nyíregyháza Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, Szarvas Nevelési-oktatási intézmények Nevelési-oktatási intézmények Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Soltvadkert 18

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Tantárgygondozói munkaterv tervezet. Történelem. 2015/2016-os tanév

Tantárgygondozói munkaterv tervezet. Történelem. 2015/2016-os tanév Tantárgygondozói munkaterv tervezet Történelem 2015/2016-os tanév Bevezetés Az idei tantárgygondozói feladatok történelemből a tavaly megkezdett munka folytatását jelentik. Ennek szellemében Kovácsné Jakus

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola Budapest

Kodolányi János Főiskola Budapest Kodolányi János Főiskola Budapest PEDAGÓGUS PÁLYA AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Bella Tibor 2013. Június 7. Jogszabályok A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógusképzés Nemzeti

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

A köznevelés-fejlesztés fő irányai

A köznevelés-fejlesztés fő irányai Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A köznevelés-fejlesztés fő irányai Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. Hatékonyság,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Szontagh Pál Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Életrajz - végzettség Oklevelek: 1997: ELTE TFK magyar-történelem 2000:

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Érettségizés feltétele 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium. Közösségi szolgálat szabályzata 2015.

A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium. Közösségi szolgálat szabályzata 2015. A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Közösségi szolgálat szabályzata 2015. 1 I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény - 4. (15) bekezdés: közösségi szolgálat:

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

AZ ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

AZ ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta szakmai szolgáltatási főigazgató-helyettes Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2014.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Megújuló köznevelési rendszerünk kihívásai református válaszok. Szontagh Pál igazgató

Megújuló köznevelési rendszerünk kihívásai református válaszok. Szontagh Pál igazgató Megújuló köznevelési rendszerünk kihívásai református válaszok Szontagh Pál igazgató Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. (ApCsel 4,20) Református helyzetkép 2014/2015 tanév

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet)

Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet) Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet) Nyírbátori Református Általános Iskola tanévkezdő csendesnapja 2015. augusztus 31., Beregdaróc A feladat Partnerek Óvodás 5196

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben. Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben. Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben Emberi Erőforrások Minisztériuma EU-s ajánlások Európai Bizottság: A többi közalkalmazott és a magánszektorban dolgozók fizetéséhez viszonyított

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2014-15. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA (Általános iskolák, középiskolák, szakiskolák, kollégiumok, művészeti iskolák és szakszolgálati intézmények részére) Tisztelt Intézményvezetők,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó MUNKA- ÉS FELADATTERV 2010-2011.tanév 2011.tanév Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó Azért vagyunk itt a Földön, hogy egyedi

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Önéletrajz 30/235-0816. kotreb1106@t-online.hu

Önéletrajz 30/235-0816. kotreb1106@t-online.hu Önéletrajz dr. BERTÓK SÁNDOR CÍM 29 JÓZSEF ATTILA, MAGYARORSZÁG, 8315 GYENESDIÁS, TELEFON 83/311-832 30/235-0816 FAX 83/311-832 E-MAIL kotreb@freemail.hu kotreb1106@t-online.hu ÁLLAMPOLGÁRSÁG: magyar SZÜLETÉSI

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Készítette: Horgos Vilmos Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A szabályzat

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Gyakornoki Szabályzat

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Gyakornoki Szabályzat Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Gyakornoki Szabályzat Készítette: Váradi Gáborné Érvényes: 2015. január 15. napjától Tartalom 1. Fogalmak...

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. Pf:129. Tel: 76/500-380 76/320-964 Fax: 76/500-387 E-mail: refaltisk@krek.hu Igazgató: Dr. Szabó Ildikó Tel: 76/500-385 OM azonosító:

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Budapest 2015.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Budapest 2015. Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://oktatas.lutheran.hu A bölcs tanítás az élet

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Érvényes: 2013. november 11. 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben