Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest"

Átírás

1 Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út (1) Az Evangélikus Pedagógiai Intézet munkaterve Budapest 2015

2 1 HELYZETELEMZÉS, ÉVI BESZÁMOLÓ Az evangélikus egyház közoktatási/köznevelési intézményeinek létrejöttét és számának növekedését a rendszerváltást követő társadalmi-politikai tényezők tették lehetővé. A jogszabályváltozások tengerében kulcsfontosságú volt az egyházak köztük az evangélikus egyház értékteremtő tevékenységének előtérbe kerülése: a lelkiismereti és vallásszabadság, az egyházak törvényi elismerése, az egykori egyházi ingatlanok visszaadása, illetve az egyházak anyagi kártalanítása, az állam által kötött megállapodások, amelyek többek között lehetővé tették az egyházak számára a közoktatási, egészségügyi, közművelődési intézmények alapítási és működtetési jogát, biztosították a finanszírozás lehetőségét. A közelmúlt jogszabályi változásai megerősítették az egyházak részvételét a köznevelésben. A folyamat eredményeként 2014-re 23 köznevelési intézményt a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE), 19 köznevelési intézményt evangélikus gyülekezetek működtetnek. A 42 önálló intézménybe 15,5 ezer gyermek jár, ahol 73 intézményegységben 14 különböző köznevelési feladatot lát el 1425 fő pedagógus. Az intézmények összetétele: 26 óvoda, 15 általános iskola, 21 középiskola, 8 kollégium (ebből kettő önálló), 3 művészeti iskola ra a pedagógusok kötelező óraszáma, előmeneteli rendszere, új besorolása nehéz, feszültségekkel terhes helyzet elé állította a magyar köznevelési rendszer valamennyi intézményét, pedagógusát és intézményvezetőjét, így az evangélikus fenntartású intézményeket is. A mozgásteret költségvetési feltételek is szűkítették. A szükségessé váló szakmai támogatás mellett az intézményekben dolgozók kiszolgáltatottságát is igyekezett csökkenteni a Nevelési és Oktatási Bizottság és a NOO javaslata: a MEE hozza létre az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézetét. A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma május 8-án döntött a pedagógiaiszakmai szolgáltató létrehozásáról (97/1/2014. (V.8.) számú OP határozat). 1.1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról évi VIII. törvény az egyház intézményeiről (MEE) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 1

3 A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 19 -a rendelkezik a (nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, fenntartók, pedagógusok munkája és a tanulói érdekvédelem támogatása érdekében) pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásának és biztosításának eszközeiről és módszereiről az alábbiak szerint: a) a pedagógiai értékelés, b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás, c) a pedagógiai tájékoztatás, d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás, e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, g) tanulótájékoztató, - tanácsadó szolgálat. A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet szól a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről. Mellékletei a szolgáltatás feltételeként igen szigorú személyi és tárgyi feltételek meglétét írják elő. Ezek megteremtése komoly anyagi áldozatvállalást jelent a fenntartó részéről. Új intézményről lévén szó, a teljes infrastruktúra kiépítésére 24 hónap áll rendelkezésre. Személyi feltételek (2014. november 1-től), az alábbi szakterületekhez kapcsolódó munkakörökkel: Majorosné Lasányi Ágnes Tarjánné Sólyom Ildikó Korsoveczki Andrea Üregi Mihály Ferencné Deák Varga Kinga Gáspárné Vágási Julianna Dr. Halász Miklósné Merényi Zsuzsanna Sziráki György Erika igazgató, képzés, továbbképzés, tanulótájékoztatás, igazgató helyettes, tanügy-igazgatás, gazdasági vezető, ügyvitel, tantárgygondozás, szaktanácsadás, pedagógiai értékelés, pedagógiai értékelés (mérés), versenyszervezés, tanügy-igazgatás, képzés, továbbképzés, tehetséggondozás, pedagógiai tájékoztatás, jogi tanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, tanügy-igazgatás. A korábban működő tantárgygondozói hálózatot megtartva, az evangélikus intézményekben dolgozó pedagógusok közül 13 fő kapott megbízást az alábbi feladatok ellátására: Név szerint: pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása Balogh Kriszta Dr. Katz Sándor Dr. Péterfi Gábor Győryné Timár Henriette könyvtár matematika, informatika történelem természettudományok 2

4 Károlyiné Magyar Ildikó Kovácsné Jakus Katalin Nováky Andrea Őze Sándorné Révész Józsefné Scheidler Géza Tóth Szabina Urbán Ágnes Zámbóné Karner Anikó rajz és vizuális kultúra osztályfőnöki munka ének-zene, egyházzene magyar nyelv és irodalom óvodapedagógia testnevelés és sport támogatás - segítés idegen és nemzetiségi nyelvek alsó tagozat A tárgyi feltételek megteremtése biztos lépésekkel halad, ezen a téren még jelentős beruházásokat kell megvalósítani a 2015-ös évben. Jelenleg minden főállású munkatárs irodai elhelyezése és informatikai eszközökkel való ellátása megoldott. A évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról (megújult) az egyházak jogai oldaláról támasztja alá a köznevelési törvényben leírtakat és erősíti meg az egyházi közoktatási alkalmazottak az állami alkalmazottakéval azonos státuszát (munkabér, munkaidő, pihenőidő, központi bérpolitikai intézkedések vonatkozásában). A évi VIII. törvény az egyház intézményeiről (amelyet néhány pontban az új köznevelési törvénnyel összhangban a zsinat 2014-ben megváltoztatott) rögzíti, hogy az egyházi önkormányzat fenntartói jogait és kötelességeit presbitériumán keresztül gyakorolja, és biztosítja az intézmény működésének feltételeit. Ennek során: biztosítja és ellenőrzi a szakmai működés és gazdálkodás törvényességét, a szakmai munka eredményességét és hatékonyságát, az intézmény egyházi jellegét, jóváhagyja az intézmény valamennyi szabályzatát, amennyiben állami és egyházi jogszabály eltérően nem rendelkezik, az intézményvezető felett munkáltatói jogkört gyakorol, biztosítja a feladatellátáshoz szükséges létszám és végzettség szerinti személyi feltételeket. 1.2 AZ INTÉZET SZEMÉLYI FELTÉTELEI Az intézetben (fő állásban) foglalkoztatottak végzettsége, szakmai felkészültsége: Munkakör Létszám (fő) Ebből szakvizsgával rendelkezik (fő) intézményvezető 1 1 pedagógiai szakértő 5 5 pedagógiai előadó 3 3 ügyviteli alkalmazott 1 egyéb 1 összesen 11 9 A személyi állományban történt évi változások, a változás indoklása: 3

5 A végleges alkalmazotti létszám (az érvényben lévő 48/2012. rendelet szerint) 17 fő, melyből 5 álláshely kiváltható részmunkaidős vagy megbízási jogviszonyban való foglalkoztatással. Az ily módon fennmaradó minimálisan előírt 12 főállású alkalmazott helyett a személyi állomány szeptember 1-én a 9 főből, szeptember 15-től 10 főből, november 1-től 11 főből áll. A hiányzó, megfelelő végzettségű munkatársakat an keressük, a feladatot belső munkamegosztással látjuk el. 1.3 AZ INTÉZET TÁRGYI 1 ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA Az intézmény a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának épületében (1085 Budapest, Üllői út 24.) kapott elhelyezést bérleti szerződés alapján. Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága (infrastruktúra, tárgyi eszközök): A évben kezdődő teljes felújítás megkezdése átköltözést (Üllői út 25.) eredményezett. A feltételek nem romlottak, tisztán kifestett és hasonló adottságokkal bíró helyiségekkel rendelkező épületrészben működhet tovább az intézet. Helyiségek megléte: Végleges megoldás a visszaköltözés után (várhatóan 2017) lehetséges, közös munkaszobák kialakításával, valamint az épületben lévő közösen használható helyiségekkel (tárgyaló, előadóterem, eszköztároló, váróterem, olvasóterem, számítógép terem, mosdó, WC helyiségek, teakonyha) a szolgáltatás zavartalan megszervezése biztosított. 1.4 A FELADATELLÁTÁSI TERÜLETEN MŰKÖDŐ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT JELLEMZŐI (a október 1-jei statisztikai adatok alapján) Köznevelési intézmények típusa száma/db tanulói létszám/fő pedagógus létszám/fő óvoda általános iskola gimnázium szakközépiskola szakképző intézet kollégium művészeti isk AZ INTÉZET SZAKMAI KAPCSOLATRENDSZERE Együttműködő partnerek Ágazati irányítás EMMI, OH Fenntartói képviselet MEE Országos Iroda NOO Az együttműködés tartalma irányítás, működés törvényes működés, gazdálkodás, stratégia, kö- 1 a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012 (XII. 12.) rendelet 3. sz. melléklete alapján 4

6 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Állami pedagógiai intézetek Nem állami pedagógiai intézetek Innovatív bázisintézmények vetelmények, eredményesség, fejlesztés szakmai irányítás, koordináció, útmutatók tanulmányi-, tehetséggondozó és sportversenyek (felmenő rendszerű versenyek) szakmai információk cseréje lehetőségek kihasználása Evangélikus köznevelési intézmények szakmai információk nyújtása, pedagógusok képzésének szervezése Evangélikus gyülekezetek Evangélikus Hittudományi Egyetem információk cseréje szakmai megbeszélések, módszertani előadások, egymástól való tanulás 1.6 AZ INTÉZET ÉVI SZAKMAI MUNKÁJÁNAK ÁTTEKINTÉSE AZ INTÉZET CÉLJAI, FELADATAI, A FELADATELLÁTÁS PRIORITÁSAI: Az EPSZTI működési feltételeinek megteremtése. A szervezeti működés kereteinek és feltételeinek kiépítése. Az EPSZTI arculatának és kommunikációs csatornáinak kialakítása. Felkészülés a 2015-ös Reformáció és Oktatás jubileumi év méltó megünneplésére. Az intézmények segítése, támogatása a jogszerű és magas színvonalú szakmai működés biztosításában. A későbbi működést meghatározó igényfelmérés elkészítése AZ ÉVES MUNKATERV (2014-BEN NÉGY HÓNAP) TELJESÍTÉSE SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETENKÉNT: a) pedagógiai értékelés A évi országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése. Intézkedési tervek elkészítésének segítése. Tájékoztató előadás az intézmények vezetői részére mérés-értékelés témában. b) szaktanácsadás, tantárgygondozás Tájékoztatás nyújtása pedagógusoknak a szaktanácsadás rendszeréről (szakmai nap, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Budapest). Tantárgygondozói programok pedagógusoknak és diákoknak. c) pedagógiai tájékoztatás Tájékoztatás az internetes tartalomszűréssel kapcsolatos jogszabályváltozásról. Iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos módszertani tájékoztatás (evangélikus osztályfőnökök honlapján keresztül), tájékoztatás a jogszabály-módosításról. Osztályfőnöki segédanyagok, módszertani anyagok megosztása. 5

7 Kapcsolatfelvétel Bajor Péterrel, a MATEHESZ ügyvezető elnökével, akivel dec. 8-án tárgyaltunk arról, hogy az EPSZTI belép a MATEHETSZ tagszervezetei közé. Megtörtént a tagfelvétel előkészítése (támogató nyilatkozatok begyűjtése). Helyzetelemzés elkészítése (részletes dokumentum az elmúlt évek eseményeiről). d) tanügy-igazgatási szolgáltatás 2013/14-es tanév intézményi beszámolóinak elemzése. Tanügy-igazgatási ellenőrzési protokoll összeállítása fenntartó kérésére. Tanügy-igazgatási ellenőrzés (Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Miskolc). Intézményvezetői munkakör átadás-átvételének lebonyolítása. Bizottsági anyagok előkészítése fenntartó kérésére. Adatok, dokumentumok begyűjtése további elemzés céljából. Személyes kapcsolattartás az intézmények vezetőivel, munkatársaival. 2014/15-ös tanév éves munkaterveinek összesítése, elemzése. Jogértelmezés: o jogszabály-módosítások figyelése, értelmezése, intézményvezetők tájékoztatása több alkalommal, o intézmény működési rendjének kialakítása intézményvezetők részére, o SNI, BTM ellátási kötelezettség intézményvezetők, o BTM az óvodában intézményvezetők. Szakvélemény: o jogszabálytervezet előkészítése fenntartói álláspont kialakításához fenntartó, o intézményvezetői pályázat szakmai elemzése. Állásfoglalás: o jutalmazás és fegyelmi kérdésének jogszabályi háttere fenntartó. Kezdeményezés fenntartó felé: o etikai kódex készítésének szükségessége, o munkaidő-nyilvántartási séma. Konzultáció: o szakmai ellenőrzés tartalmának és ütemtervének kialakítása EPSZTI. Szakmai gyűjtőmunka: o hatályos jogszabályok gyűjteményének ellenőrzése, frissítése a készülő honlapra szeptemberében az intézmények tantárgyfelosztásának áttekintése, a tapasztalatokról összefoglaló készítése. A Továbbképzési programok és a (pedagógus) beiskolázási tervek tanulságai a beküldött dokumentumok áttekintése alapján c. összefoglaló készítése az intézmények továbbképzési dokumentumaiból. e) pedagógusok képzésének, önképzésének, továbbképzésének segítése Minőségfejlesztés, intézményi önértékelés implementációja az evangélikus oktatási-nevelési intézményekben (intézményvezetők tájékoztatása az eljárásrendről). 6

8 Intézményvezetői konferencia szervezése (Balatonszárszó, november ) Gyülekezeti fenntartók információs napjának előkészítése. Gyermekvédelem, gyermekjog (Intézményvezetői konferencián elhangzott, nov. 24.) Vezetői készségfejlesztő tréning (intézményvezetők számára október között) 10 fő részvételével. Csoportvezetői készségeket fejlesztő tréning (pedagógusok számára, november 4-6. között) 14 fő részvételével. Pályázat a MATEHESZ által meghirdetett Tehetséghidak c. képzési lehetőségekre: o Tehetségpontok létrehozása, akkreditációja c. képzés sikertelen pályázat o A Tehetséggondozás módszertani sokszínűsége c. képzés sikeres pályázat o A tehetség definíciói, fajtái (10 órás képzés) sikeres pályázat. f) tanulmányi, tehetséggondozó versenyek szervezése Kapcsolatfelvétel a tantárgygondozókkal, éves munkaterv összeállítása, feladatok ütemezése. Eseménynaptár (verseny naptár) összeállítása. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek költségeinek összeállítása. Intézményrendszerünk tehetségpontjainak a feltérképezése (12 tehetségpont, köztük 4 kiváló), a következő évhez kapcsolódó feladatok meghatározása (írásbeli összefoglaló). A Balatonszárszói Intézményvezetői Konferencián több iskolával tárgyaltunk a tehetségpontok kialakításának lehetőségéről (Pápa Gyurátz, Bp. Sztehlo, Budapest-Fasori Gimnázium). Részvétel az Ez is tehetséggondozás vándor-konferencián Szegeden (2014. nov.29.) g) tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat Információ közvetítés, szakmai anyagok gyűjtése ÉVI MUNKATERV 2.1 A MUNKATERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ IGÉNYFELMÉRÉS Az éves munkaterv összeállításához a felhasznált információs csatornák, dokumentumok, jelzések és kérések: Az intézmények 2014/15-ös tanévre készített éves munkaterveinek elemzése. A tantárgygondozói értekezlet jegyzőkönyve. Az intézményvezetői konferencia tapasztalatai. Fenntartói kérelmek, jelzések. Törvényi változásokból adódó feladatok. A CROMO Alapítvány által felvett kérdőív feldolgozása a pedagógiai szolgáltatóktól elvárt területekre koncentrálva. Az igény és helyzetfelmérésre irányuló kérdőív összefoglalója szerint a felmérés elsősorban a képzési és információs szolgáltatások iránti igényekre és egyéb igények feltérképezésére irányult. 7

9 A válaszadók közel 15 %-a vezető, a többiek döntően pedagógusok (akad gazdasági szakember is). A válaszadásban résztvevők 64 %-a középiskolai dolgozó. A válaszadók 29%-a ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy a régebben csatakozott intézmények kevesebb figyelmet kapnak, mint az újonnan csatlakozók. A válaszolók többsége az alábbi értékekkel ért egyet: az iskola egésze kell, hogy sugározza a lutheri gondolatokat, az oktatási intézményeknek követniük kell a megváltozott igényeket, az iskola elsődleges feladata a tanulás segítése, az iskola elsődleges értékmérője, hogy mennyire gyerekbarát, iskolának an keresnie kell a megújulás lehetőségeit. a) pedagógiai értékelés Közvetlenül nem irányult kérdés erre a pedagógiai szolgáltatásra, de volt, aki megfogalmazta, hogy a pedagógusok, intézmények szeretnének pontos visszajelzést kapni arra nézve, hogy hol állnak az iskolák között és szeretnék, ha évről évre követhető lenne ez a folyamat. b) szaktanácsadás, tantárgygondozás Ezt a kérdéskört sem célozta a felmérés, de a képzési igények között egyértelmű, hogy a pedagógusok a szaktárgyukhoz kötődő gyakorlatias és korszerű képzést várják, valamint a portfólió készítésben várnak segítséget. A pedagógusok értékelési rendszeréhez (életpályamodell) kötődően is várnak segítséget, ami e szolgáltatáskörben is érintendő. Számítanak a támogató belső felkészítésre. c) pedagógiai tájékoztatás a jogszabályi változásokra történő felkészítés, információs napok tartása, szaktárgyi illetve egyéb pedagógiai képzési lehetőségekről történő tájékoztatás, szükség esetén konkrét felmerülő értelmezési problémák megoldását, mint online szolgáltatást kérik, segítséget várnak a pályázati lehetőségekről. d) tanügy-igazgatási szolgáltatás Felmerült ötletként a preventív ellenőrzés lehetősége, amivel az iskolák felkészülhetnek az állami ellenőrzésre. e) pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Képzési igények: szakmai megújító képzések, konfliktuskezelés, tanításmódszertan, portfolió-tervezés és írás, stresszkezelés, pályázatírás, a pedagógiai munkában használható hitéleti képzések (ez utóbbit több kérdésnél is jelezték), 8

10 SNI-s, BTM-es gyermekekkel való foglalkozásra, fejlesztésre történő felkészítés, vezetők képzése (menedzselés, motiválás, delegálás, csoportmunka támogatása, tárgyalás, érdekképviselet, sokszínű készségfejlesztés). 2.2 AZ INTÉZET KIEMELT CÉLJAI, FELADATAI Az intézmények segítése, támogatása a jogszerű és magas színvonalú szakmai működés biztosításában. A kerettantervek intézményi alkalmazásának szakmai támogatása. A szervezeti működés kereteinek és feltételeinek biztosítása, fejlesztése, intézményi szabályzatok elkészítése. Az igényfelmérés alapján meghatározott kiemelt feladatok végrehajtása. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal összefüggő kiemelt projektek megvalósításának segítése 2015 a Reformáció és Oktatás éve. 2.3 A FELADATOK ÜTEMEZÉSE SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETENKÉNT Szolgáltatási terület megnevezése: pedagógiai értékelés Szolgáltatási terület célja: pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások nyújtása. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Határidő/ óraszám Felelős OKM adatbázis létesítése honlapon minden intézmény Deák Varga Intézkedési terv elkészítésének koordinálása OKM mérés elemzésének segítése Intézményi mérésekhez kapcsolódó mérési eredmények (eszközök) elemzése dokumentumok elemzése dokumentumok elemzése dokumentumok elemzése március 1. - április Gáspárné minden intézmény Gáspárné mérés vezetők, pedagógusok igény szerint Gáspárné Szolgáltatási terület megnevezése: szaktanácsadás, tantárgygondozás Szolgáltatási terület célja: nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése; egyéni szakmai tanácsadás. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Evangélikus szaktanácsadás, tantárgygondozás rendszerének kidolgozása törvényi kötelezettségek és lehetőségek elemzése; igényfelmérés, kínálati oldal evangélikus intézmények pedagógusai Határidő/ óraszám február Felelős Deák Varga 9

11 feltérképezése Új tehetségpontok megalakulásának támogatása tájékoztatás, képzésszervezés intéz- evangélikus mények Merényi Kapcsolattartás a tantárgygondozókkal Megvalósítandó programok szervezésének segítése Költségvetés elkészítése személyes kapcsolattartás konzultációk, dokumentumok elemzése tantárgygondozók, Intézményvezetők Üreginé Szolgáltatási terület megnevezése: pedagógiai tájékoztatás Szolgáltatási terület célja: a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató módszertani támogatások, tájékoztatók, segédletek és kiadványok ismertetése, készítése. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Jogszabály-módosítások értelmezési segédlettel történő megküldése Segítségnyújtás tehetségpont kialakításához Szakmai információk, adatok, gyűjtése és közzététele Iskolai közösségi szolgálat támogatása, fejlesztése (dokumentum) Közvetlen kapcsolattartás fenntartókkal és valamennyi intézménnyel elektronikus levél elektronikus levél konzultáció honlapon elektronikus levél megbeszélések, konzultációk, elektronikus levél fenntartó, intézmények vezetői intézmények vezetői pedagógusok pedagógusok, óvodapedagógusok koordinátorok, osztályfőnökök Határidő/ óraszám Felelős Sziráki Merényi EPSZTI dolgozói, Deák Varga Deák Varga vezetők Majorosné Szolgáltatási terület megnevezése: tanügy-igazgatási szolgáltatás Szolgáltatási terület célja: igény szerinti segítségnyújtás, közreműködés a nevelési-oktatási intézmények törvényes működtetéséhez, közreműködés az intézményi dokumentumok elkészítésben és bevezetésben. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Tanügy-igazgatási ellenőrzés jegyző- Átadás-átvételi könyv protokoll helyszíni látogatás Határidő/ óraszám Felelős intézményvezetők Halász, dokumentum intézményvezetők Halász, 10

12 Bizottsági anyagok szakmai előkészítése Intézményvezetők tanügy igazgatási munkájának segítése Tanügyi dokumentumok nyilvántartása Vezetői minősítések előkészítése Evangélikus nevelésioktatási intézmények etikai kódexének előkészítése döntéshozó számára. dokumentum elemzés fenntartó Halász, Tarjánné, konzultáció intézményvezetők Halász, konzultáció intézmény Halász, ke- ügyiratok zelése Intézményi dokumentumok módosításának előkészítése dokumentum elemzés konzultáció, dokumentum elemzés Halász, fenntartó első félév Sziráki fenntartó Sziráki Állásfoglalások, jogértelmezések, szakvélemények készítése dokumentum készítés intézményvezetők Sziráki Szolgáltatási terület megnevezése: pedagógusok képzésének, önképzésének, továbbképzésének segítése Szolgáltatási terület célja: pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok, továbbképzések, képzések szervezése, megtartása. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Pedagógusok felkészítése portfólió-készítésre konfe- Intézményvezetői rencia szervezése workshop evangélikus pedagógusok Gyülekezeti fenntartók információs napjának előkészítése Pedagógusok képzésének, önképzésének segítése, szervezése az aktualitások és igények figyelembe vételével elektronikus levél, konzultációk, megbeszélések intézményvezetők, iskolai lelkészek gyülekezeti fenntartók pedagógusok, óvodapedagógusok Határidő/ óraszám Felelős Deák Varga Halász, Halász, EPSZTI dolgozói 11

13 Szolgáltatási terület megnevezése: tanulmányi, sport és tehetséggondozó versenyek szervezése Szolgáltatási terület célja: a versenykiírásban meghatározott feladatok ellátása, koordinálása, költségvetés készítése. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Kapcsolattartás a tantárgygondozókkal, költségvetés elkészítése Eseménynaptár/versenynaptár összeállítása Intézményeinkben tehetségpontok támogatása működő munkájának dokumentum elemzés megbeszélések, értekezletek dokumentum elemzés Határidő/ óraszám Felelős tantárgygondozók Üreginé intézmények, fenntartók Gáspárné konzultációk intézmények Merényi A nem-tehetségpont iskolák tehetséges diákjainak elérése, mozgósítása elektronikus levél intézmények Merényi Szolgáltatási terület megnevezése: tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat Szolgáltatási terület célja: információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére. Feladatok részletezése Módszerek Célcsoport Kapcsolatfelvétel a DÖK-segítő tanárokkal Tájékoztató szakmai és konzultációs nap szervezése a DÖKvezetőknek megkeresés (elektronikus levél) konzultáció ált. és középiskolák ált. és középiskolák DÖK-vezetői Határidő/ óraszám február május Felelős Deák Varga Deák Varga 2.4 KÉPZÉSI AJÁNLATOK Téma Időtartam Létszám/fő Célcsoport Pedagógusok munkavégzésének időkerete (beosztás) Pedagógusok jogai és kötelezettségei 45 perc 30 fő intézményvezetők, nevelőtestületek 90 perc 30 fő nevelőtestületek Tanulók, gyermekek jogai 90 perc 30 fő nevelőtestületek 12

14 és kötelezettségei Tanulók, gyermekek jogai 45 perc 30 fő diákönkormányzatok, tanulói közösségek Az oktatásjog alapjai, forrásai, érdekességei Választójog, választási rendszerek Tanügyigazgatás, iratkezelés Minőségfejlesztés, intézményi önértékelés Pedagógus-portfólió készítése Hátrányos helyzetű, magatartászavaros gyerekek fejlesztésének problémái, módszertani javaslatok Zenei képzés (egyházzene óvodában, iskolában) 45 perc fő diákönkormányzatok, pedagógia iránt érdeklődő hallgatók a felsőoktatás területén, pedagógiai érdeklődésű középiskolások 45 vagy 90 perc fő osztályfőnöki órákra, ember és társadalom műveltségterülethez tartozó szakórákra évfolyamos tanulóknak 120 perc 5-30 fő iskolatitkárok, intézményvezetők 90 perc fő intézményvezetők, minőségi csoportok tagjai 90 perc 5-10 fő pedagógusok 8 óra 20 fő pedagógusok, tantestület 16 óra 30 fő óvodai, általános iskolai pedagógusok Tanulásmódszertan alkalmazásának lehetőségei a felső tagozaton 60 perces előadás (6-8 órás tréning) 30 fő (15 fő) tantestület pedagógusok A gazdasági és pénzügyi kultúra fejlesztésének lehetőségei általános és középiskolában 90 perc 30 fő tantestület pedagógusok Intézkedési terv készítése 90 perc fő intézményvezetők Gazdasági és pénzügyi ismeretek tantárgyakba illesztve 60 perces előadás (6-8 órás tréning) 30 fő (15 fő) szaktanárok 13

15 2.5 REFORMÁCIÓ EMLÉKÉV(EK) Reformáció és oktatás 2015 kiemelt projekt Programterv elkészítése, a 2015-ös rendezvények, versenyek előkészítésének megkezdése, lebonyolítása. Verseny-, pályázatkiírás Művelődéstörténeti levelezős verseny Felelős Célcsoport Határidő Őze Sándorné tantárgygondozó általános iskola 5-8. középiskola évf. Jelentkezési h. i.: február 15. Kórustalálkozó Nováky Andrea tantárgygondozó általános iskolák (énekkarok) április 18. Idegen nyelvi Urbán Ágnes általános és középiskolások január Képzőművészeti (rajzpályázat, fotó, képregény) Károlyiné Magyar Ildikó tantárgygondozó óvoda általános iskola középiskola Kiírás: február Beadási határidő: április Eredményhirdetés: október Társasjáték készítése Zámbóné Karner Anikó tantárgygondozó alsó tagozat Kiírás: február Sporttalálkozó: 1517 perc lendület Scheidler Géza tantárgygondozó Helyszín: Bonyhád valamennyi iskola Jelentkezés: tavasz Rendezvény időpontja: október Riportfilm EPSZTI általános iskola és középiskola Jelentkezési h. i.: márc. 30. Leadási h. i.: szept. 4. Diákszínjátszás EPSZTI általános iskola és középiskola Nevezési h. i.: márc. 30. Bemutatási határidő: május

16 Mellékletek: 1.sz. melléklet: Versenynaptár/eseménynaptár (csak a 2015-ös naptári év első félévére) Budapest, január Majorosné Lasányi Ágnes igazgató 15

17 1.sz. melléklet JANUÁR ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 15 XIII. Geográfiai Kvízelítő Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád 23 Kölcsey versmondó- és népdaléneklési verseny Felelős: Fehér Borbála ig. 28 Szakmai nap könyvtáros tanárok részére. Reformáció és oktatás Felelős: Balogh Krisztina ttgond. Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest Sziráki György FEBRUÁR ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 6 Evangélikus Iskolák Történelemtanárainak II. Konferenciája Felelős: Dr. Péterfi Gábor ttgond A tehetséggondozás módszertani sokszínűsége felnőttképzés Felelős: Merényi Zsuzsanna Belső szervezetfejlesztés óvodapedagógusok részére (előadás és tréning) Felelős: Majorosné Lasányi Ágnes ig. 27 Alsós szakmai nap: pedagógiai innováció bemutató óra: Kísérleti tankönyvek bevezetésének tapasztalatai az egyházi zene szerepe a nevelésben Felelős: Zámbóné Karner Anikó ttgond. 28 Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok VI. Népművészeti Találkozója Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium MEE OI Üllői út 25. Győri Püspöki Hivatal Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Erika, Sziráki György Merényi Zsuzsanna Majorosné Lasányi Ágnes Erika Deák Varga Kinga MÁRCIUS ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 10 Óvodapedagógusok szakmai napja Felelős: Révész Józsefné ttgond. 20 Tantárgygondozói program osztályfőnöki és történelem munkaközösségvezetők és igazgatók részére. Tavaszi Zsendülés Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, Nyíregyháza Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 16

18 20-21 Történelem vetélkedő 7-8. évfolyam részére Felelős: Kovácsné Jakus Katalin, Dr. Péterfy Gábor ttgondozók és Takácsné Vercse Erzsébet Tavaszi Zsendülés Ordass Lajos Országos Retorika Verseny évfolyam részére Felelős: 24 Evangélikus iskolák kutató és alkotó tanárainak konferenciája Felelős: Dr. Érfalvy Lívia 27 Tavaszi szakmai nap matematika és informatika tanárok részére Felelős: Dr. Katz Sándor Az Úr érkezése szavalóverseny Felelős: Tar Jánosné ig. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium Merényi Zsuzsanna ÁPRILIS ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 9 Angol prezentációs verseny Felelős: Urbán Ágnes tant. gond. 9 Glasperlenspiel német nyelvi verseny Felelős: Hohlné Probszt Éva 10 Tantárgygondozói program osztályfőnöki és történelem munkaközösségvezetők és igazgatók részére. Felelős: Kovácsné Jakus Katalin és Dr. Péterfi Gábor ttgondozók 15 Reformáció és Oktatás Országos Evangélikus Rajzpályázat beadási határideje Felelős: Károlyiné Magyar Ildikó 17 Szent-Györgyi Albert Országos Evangélikus Természettudományi verseny Felelős: Győryné Timár Henriette 18 Általános Iskolai Kórustalálkozó Felelős: Nováky Andrea ttgond Gymnasion országos AJTP sportverseny Felelős: Andorka Gábor ig. Deák Téri Evangélikus Gimnázium Budapest Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Miskolc Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád 17

19 MÁJUS ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 27 Országos mérés 6., 8., és 10. évfolyam részére (szövegértés és matematikai eszköztudás fejlődése) 30 Ökumenikus Diákfilmszemle Felelős: Rozs-Nagy Szilvia Nevelési-oktatási intézmények Sapientia Főiskola Bp. V. Piarista köz 1. JÚNIUS ESEMÉNY HELYSZÍN RÉSZTVEVŐ 3 Célnyelvi mérés angolból (6., 8., 10. évfolyamokon) 5 Tanulók fizikai állapotának vizsgálata (5-től 12. évfolyamokon) 11 Írásbeli idegen nyelvi mérés EPOT (angol vagy német) 6. és 8. évfolyam részére Felelős: Udvarhelyi Attila ig. Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, Nyíregyháza Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, Szarvas Nevelési-oktatási intézmények Nevelési-oktatási intézmények Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Soltvadkert 18

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015.

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015. Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.klevai.hu MUNKATERV 2014-2015. 1 A Kossuth

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben