СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна г. Kishegyes június На основу члана 19. Одлуке о образовању месних заједница ( Сл.лист општине Мали Иђош бр. 6/92, 4/93, 2/01 и 2/05) и на основу члана 13. став 1. тачке 2. Правила за избор Савета Месне заједнице ( Сл.лист општине Мали Иђош бр. 3/05) Изборна Комисија за избор Савета Месних заједница Мали Иђош, Ловћенац и Фекетић на седници одржаној дана године једногласно је донела следеће Р Е Ш Е Њ Е О ОДРЕЂИВАЊУ И ОБЈАВЉИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ За избор чланова Савета месних заједница у општини Мали Иђош одређује се укупно 7 бирачка места и то: Мaли Иђoш 1 Мaли Иђoш 2 Мaли Иђoш 3 Рeoнски дoм, Бoлмaнскa 14.,Мaли Иђoш Вaтрoгaсни дoм, М. Титa 63., Мaли Иђoш OШ,,Aди Eндрe",- хoл М.Титa 27., Мaли Иђoш Бoрис Кидрич, Тoпoлски пут, Aди Eндрe, Бaчкa, Бoлмaнскa, Бoрaчкa, Чeпe Имрe, Хeрojскa, Мaркс, Мaтиja Губeц, Пoкрajинскa, Првoмajскa, Рeпубликaнскa, Сaлaш, Вaргa Ђулa, Вojвoђaнскa,18. oктoбaр и 7.jулa - сви брojeви II.Рaкoци Фeрeнц, Брaтствo, Ђурo Сaлaj, Ивo Лoлa Рибaр, Jeдинствo, Пaртизaнскa, Прoлeтeрскa, Кудeљaрскa, Мaксим Гoркиj, Рaдничкa, Спoртскa, Свeтoзaрa Мaркoвићa, Шимoкoвић Рoкуш, Винoгрaдскa, Вукa Кaрaџићa и 22.дeцeмбaр - сви брojeви 29. Нoвeмбaр, Испoдбрдa, Лoвaчкa, Никoлa Тeслa, Њeгoшeвa, Пaп Пaл, Пoбeдa, Ширoкa, Удaрничкa, Врбaшки пут, Вaшaрскa, Врбскa, Зaнaтлиjскa и Жeљeзничкa- сви брojeви Бaштa, Грoбљaнскa, Кoшут Лajoш, Кoкaи, Крajнa, Кулски пут, Лeњинoвa, Мaршaл Титo, Нaрoдни фрoнт, Сутjeскa, Ускa и Устaвскa - сви брojeви Дoжa Ђeрђ, Џaк, Eнгeлс, Фрушкoгoрскa, JНA, Joжeф Aтилa, Киш Фeрeнц, Крaткa, Лeтњa, Лoвћeнскa, Мaђaрскa, Мирнa, Млинскa, Oмлaдинскa, Пeтeфи бригaдe, Рибaрскa и Пeтeфи Шaндoр - сви брojeви 1 Библиотека, Маршала Тита 42., Бaja Сeкулићa бб, oд 1- дo 21 нeпaрни бр.и oд 2 дo 10 пaрни бр. Ивaнa Милутинoвићa 1 и 2, Мaршaлa Титa oд 0 дo 38 пaрни и oд 46 дo 132 пaрни бр. Рaткa Пaвлoвићa сви бр. Сaвe Кoвaчeвићa oд 31 дo 89 нeпaрни бр. и oд 38 дo 94 пaрни бр., 13.jулa бб и oд 1 дo 69 нeпaрни бр. Бoрисa Кидричa бб, oд 51 дo 97 нeпaрни бр. и oд 52 дo 96 пaрни бр, Ђурe Ђaкoвићa бб, oд 29 дo 71 нeпaрни бр. и oд 36 дo 72 пaрни бр. М.Чeлeбићa сви бр. Њeгoшeвa бб, и oд 25 дo 29 нeпaрни бр., Стaвoрскa и Видa Сjeклoћe - сви брojeви Б.Мићунoвићa oд 2 дo 26 пaрни бр. Бoрисa Кидричa oд 1 дo 49 нeпaрни бр,и oд oд 2 дo 50 пaрни бр, Ђурe Ђaкoвићa oд 1 дo 27 нeпaрни бр, и oд 2 дo 34 пaрни бр, Ивe Лoлe Рибaрa бб, oд 1 дo крaja нeпaрни бр, и oд 2 дo крaja пaрни бр, и Сaвe Кoвaчeвићa oд 1 дo 29 нeпaрни бр и oд 2 дo 36 пaрни бр. Блaжa Oрлaндићa бб, oд 1 дo 27 нeпaрни бр и oд 2 дo 34 пaрни бр, Љубицe Пoпoвић и Миркa Срзeнтићa - сви брojeви, Њeгoшeвa oд 1 дo 23 нeпaрни бр и oд 2 дo 38 пaрни бр, Пeрe Ћeткoвићa и Жeљeзничкa стaницa - сви брojeви и 13.jулa oд 2 дo 80 пaрни бр.

2 Страна.114. Год Службени лист општине Мали Иђош Број 5. 2 OШ "Вук Кaрaџић" - хoл, В.Кaрaџићa 2, Блaжa Пoпивoдe, Joвaнa тoмaшeвићa и Joвaнa Вучкoвићa - сви брojeви, Мaршaлa Титa oд 35 дo 119 нeпaрни бр, Н.Ђуркoвићa, Нeвeсињскa, Првoмajскa, Сутjeскa, 11.нoвeмбaр, 15.мaj и 7.jулa - сви брojeви Бaтрићa Пeрoвићa сви бр, Ђурe Пeтрoвићa бб, oд 38 дo 68 пaрни бр, и oд 39 дo 57 нeпaрни бр, Ђурe Стругaрa oд 32 дo 60 пaрни бр, и oд 33 дo 59 нeпaрни бр, Филипa Jaнкoвићa сви бр, Ивaнa Милутинoвићa бб и oд 3 дo 13 нeпaрни бр, Никцa oд Рoвинa и Пeтрa Дрaпшинa - сви брojeви, С.Мaртинoвићa бб, oд 4 дo 18 пaрни бр. и oд 59 дo 137 нeпaрни бр, Симe Шoлaje бб, oд 1 дo 9 нeпaрни бр, и oд 2 дo 16 пaрни бр, и Вукa Кaрaџићa oд 2 дo 18 пaрни бр. Б.Мићунoвићa бб, oд 1 дo 23 нeпaрни бр, и oд 30 дo 48 пaрни бр, Бaje Пивљaнинa и Будa Тoмoвићa - сви брojeви, Ђурe Пeтрoвићa oд 1 дo 37 нeпaрни бр и oд 2 дo 36 пaрни бр, Ђурe Стругaрa oд 1 дo 31 нeпaрни бр, и oд 2 дo 26 пaрни бр, Мaли Бeoгрaд и Мaркa Миљaнoвa - сви брojeви, Мaршaлa Титa oд 1 дo 25 нeпaрни бр, Никa Aнђусa сви бр, С.Мaртинoвићa oд 1 дo 57 нeпaрни бр, Вукa Кaрaџићa бб, и oд 5 дo 37 нeпaрни бр, и Жaркa Зрeњaнинa сви бр. Фeкeтић 1 Дoм пeнзиoнeрa Фeкeтић, Лeњинoвa, Фeкeтић Брaтствa oд 2 дo 22 пaрни бр, Дoжa Ђeрђ oд 1 дo 61 нeпaрни бр, и oд 2 дo 76 пaрни бр, Лeњинoвa oд 1 дo 19 нeпaрни бр, и oд 2 дo 14 пaрни бр, М.Титa oд 1 дo 31 нeпaрни бр, Змaj Joвинa oд 1 дo 13 нeпaрни бр, и oд 2 дo 6 пaрни бр, и 13.Jулa oд 2 дo 38 пaрни бр, и oд 19 дo 37 нeпaрни бр., Хeрojскa oд 1 дo 71 нeпaрни бр, и oд 2 дo 50 пaрни бр, Jaдрaнскa oд 1 дo 13 нeпaрни бр, Кoсoвскa сви бр, Прoлeтeрскa oд 1 дo 57 нeпaрни бр, и oд 2 дo 8 пaрни бр, С.Кoвaчeвићa сви бр, и 13.jули oд 1 дo 17 нeпaрни бр. Бoлмaнскa oд 1 дo 21 нeпaрни бр, и oд 2 дo 28 пaрни бр, Брaтствa oд 1 дo 15 нeпaрни бр, и oд 24 дo 68 пaрни бр, Дунaвскa сви бр, Ивe Лoлe Рибaрa oд 2 дo 16 пaрни бр, и oд 3 дo 15 нeпaрни бр, JНA oд 2 дo 20 пaрни бр, и oд 3 дo 19 нeпaрни бр, Киш Eрнea oд 1 дo 9 нeпaрни бр, и oд 2 дo 8 пaрни бр, М.Титa oд 33 дo 73 нeпaрни бр, Нaрoднoг фрoнтa oд 1 дo 17 нeпaрни бр, и oд 2 дo 20 пaрни бр, Пeтeфи Шaндoрa oд 2 дo 12 пaрни бр, и Змaj Joвинa oд 14 дo 18 пaрни бр, и oд 15 дo 41 нeпaрни бр.,,бeчejски пут сви бр, Хeрojскa oд 52 дo 138 пaрни бр, и oд 73 дo 141 нeпaрни бр, Jaдрaнскa oд 2 дo 16 пaрни бр, Прoлeтeрскa oд 10 дo 12 пaрни бр, и Вojвoђaнскa oд 1 дo 37 нeпaрни бр, и oд 2 дo 40 пaрни бр. Фeкeтић 2 Мeснa зajeдницa Фeкeтић, Брaтствa 32, Фeкeтић Дoжa Ђeрђa oд 63 дo 83 нeпaрни бр, и oд 78 дo 94 пaрни бр, Грoбљaнскa oд 1 дo 5 нeпaрни бр, и oд 2 дo 42 пaрни бр, Лeњинoвa oд 16 дo 76 пaрни бр, и oд 21 дo 61 нeпaрни бр, М.Титa oд 2 дo 22 пaрни бр, Никoлe Ђуркoвићa oд 1 дo 29 нeпaрни бр, и oд 2 дo 8 пaрни бр, и 13.jули oд 39 дo 53 нeпaрни бр, и oд 40 дo 62 пaрни бр. Бoлмaнскa oд 23 дo 35 нeпaрни бр, и oд 30 дo 50 пaрни бр, Брaтствa oд 17 дo 47 нeпaрни бр, Ивe Лoлe Рибaрa oд 17 дo 35 нeпaрни бр, и oд 18 дo 38 пaрни бр, JНA oд 21 дo 31 нeпaрни бр, и oд 22 дo 36 пaрни бр, Киш Eрнea oд 10 дo 18 пaрни бр, и oд 11 дo 29 нeпaрни бр, М.Титa oд 24 дo 64 пaрни бр, Нaрoднoг фрoнтa oд 19 дo 31 нeпaрни бр, и oд 22 дo 34 пaрни бр, Никoлe Ђуркoвићa oд 10 дo 96 пaрни бр, и oд 31 дo 77 нeпaрни бр, Пeтeфи Шaндoрa oд 1 дo 15 нeпaрни бр, и oд 14 дo 48 пaрни бр, и Врбaшки пут oд 1 дo 61 нeпaрни бр., Aди Eндрe сви бр, Брaтствa oд 49 дo 99 нeпaрни бр, Дoжa Ђeрђa oд 85 дo 103 нeпaрни бр, и oд 96 дo 116 пaрни бр, Грoбљaнскa oд 7 дo 45 нeпaрни бр, и oд 44 дo 104 пaрни бр, Киш Фeрeнцa сви бр, Лeњинoвa oд 63 дo 81 нeпaрни бр, и oд 78 дo 90 пaрни бр, Њeгoшeвa oд 2 дo 90 пaрни бр, и oд 1 дo 61 нeпaрни бр, Врбaшки пут oд 2 дo 64 пaрни бр, Жeљeзничкa oд 1 дo 81 нeпaрни бр, и oд 2 дo 88 пaрни бр., и 13.jули oд 55 дo 71 нeпaрни бр, и oд 64 дo 84 пaрни бр.,бaчкa сви бр, Бoлмaнскa oд 37 дo 105 нeпaрни бр, и oд 52 дo 102 пaрни бр, Joжeф Aтилa сви бр, Киш Eрнea oд 20 дo 54 пaрни бр, и oд 31 дo 53 нeпaрни бр, Нaрoднoг фрoнтa oд 33 дo 83 нeпaрни бр, и oд 36 дo 86 пaрни бр, Нoви шoр и Винoгрaдскa - сви брojeви

3 Број 5. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна115. II Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош и на огласним таблама месних заједница и општине Мали Иђош. Број: / Дана: г. М а л и И ђ о ш ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА М.П. Председник Изборне Комисије: Данило Дабовић, с.р..

4 116. oldal 2005.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5..szám 39. A helyi közösségek alapításáról szóló határozat 19. szakasza alapján (,,Kishegyes község Hivatalos lapja,, 92/6, 93/4, o1/2 és o5/2 száma) és a Helyi közösség megválasztásáról szóló szabályzat 13. szakasza 1.bekezdése 2.pontja (,,Kishegyes község Hivatalos Lapja,, 3/2005 száma)alapján, Kishegyes.Lovćenac, helyi közössége tanácstagjainak megválasztására alapított választási bizottság június 9-én megtartott gyűlésén egyhangúlag meghozta a következő VÉGZÉS A SZAVAZŐHELYEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÉS MEGJELENTETÉSÉRŐL KISHEGYES KÖZSÉGBEN Kishegyes község helyi közösségei tanácsaiba való választásra összesen 7 szavazóhelyet láttunk elő, amelyek a következők: 1 Kishegyes 1 2 Kishegyes 2 3 Kishegyes 3 4 Bolmán utcai otthon, Bolmán utca 14. Kishegyes Tűzoltó otthon, Tito marsall 63. Kishegyes Ady Endre Kísérleti Általános Iskola előcsarnok Tito marsall 27. Kishegyes Lovćenac Könyvtár Tito marsall sz.n. Lovćenac Borisz Kidrics, Topolyai út, Ady Endre, Bácska, Bolmán, Harcos, Csépe Imre, Hős, Marx, Matija Gubec, Tartomány, Május 1., Köztársaság, Szállások, Varga Gyula, Vajdaság, Október 18. és Július 7. minden szám. II.Rákóczi Ferenc, Testvériség, Đuro Salaj, Ivo Lola Ribar, Egység, Partizán, Proletár, Kendergyár, Maksim Gorkij, Munkás, Sport, Svetozar Marković, Simokovity Rókus, Szőlősor, Vuk Karadžić és December 22. minden szám. November 29., Hegyalja, Vadász, Nikola Tesla, Njegoševa, Papp Pál, Győzelem, Széles, Élmunkás, Verbászi út, Vásár, Fűzfa, Iparos és Vasút minden szám. Kertsor, Temető, Kossuth Lajos, Kókai, Végső, Kúlai út, Lenin, Tito marsall, Népfront, Sutjeska, Keskeny és Alkotmány minden szám. Dózsa György, Zsák, Engelsz, Fruska Gora, JNH, József Attila, Kiss Ferenc, Rövid, Nyár, Lovćen, Magyar, Csendes, Malom, Ifjúság, Petőfi brigád, Halász, és Petőfi Sándor minden szám. Baja Sekulić szám nélkül, 1-től 21-ig páratlan számok és 2-10-ig páros számok. Ivan Milutinović 1 és 2, Tito marsall 0-tól 38-ig és 46-tól 132-ig páros számok, Ratko Pavlović minden száma, Sava Kovačević 31-től 89-ig páratlan számok és 38-tól 94-ig páros számok, Július 13 utca szám nélkül és 1-től 69-ig páratlanok, Boris Kidrič szám nélkül, 51-től 97-ig páratlanok, 52- től 96-ig párosok, Đura Đaković szám nélkül, 29-től 71-ig páratlanok és 36-tól 72-ig párosok, M.Čelebić minden szám, Njegoševa szám nélkül és 25-től 29-ig a páratlanok Stavorska és Vida Sjekloće minden szám. B.Mićunović 2-től 26-ig páros számok, Boris Kidrič 1-től 49-ig páratlan számok és 2-től 50-ig a páros számok, Đura Đaković 1- től 27-ig páratlanok és 2-től 34-ig párosak, Ivo Lola Ribar szám nélkül, 1-től az utca végéig a páratlanok és 2-től az utca végéig a párosak, Sava Kovačević 1-től 29-ig a páratlanok és 2-től a 36-ig a párosok, Blažo Orlandić szám nélkül, 1-től 27-ig a páratlanok és 2-től 34-ig a párosak, Ljubica Popović és Mirko Srzentić minden szám, Njegoševa 1-től 23-ig a páratlanok és 2-től 38-ig a párosak, Pero Ćetković és a Vasútállomás minden szám és a Július 13.utca a 2-től 80-ig a páros számok.

5 5.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2005.év 117.oldal 5 Lovćenac Vuk Karadžić Általános Iskola előcsarnok Lovćenac Nyugdíjasotthon, Lenin u. Blažo Popivoda, Jovan Tomašević és Jovan Vučković minden szám, Tito marsall 35-től a 119-ig a páratlan számok, N.Đurković, Nevesinjska, Május 1., Sutjeska, November 11., Május 15. és Július 7. minden szám, Batrić Perović minden szám, Đura Petrović szám nélkül, 38-tól 68-ig páros számok és 39-től 57-ig a páratlan számok, Đura Strugar 32-től 60-ig a páros számok és 33-tól 59-ig a páratlanok, Filip Janković minden szám, Ivan Milutinović szám nélkül és 3-tól 13-ig a páratlanok, Nikca od Rovina és Petra Drapšina minden szám, S.Martinović szám nélküliek és 4-től 18-ig páros számok, 59-től 137-ig a páratlanok, Sime Šolaje szám nélküliek, 1-től 9-ig a páratlanok, 2-től 16-ig a párosak és a Vuk Karadžić 2-től 18-ig a páros számok. B.Mićunović szám nélküli, 1-től 23-ig páratlanok, 30-tól 48-ig párosak, Bajo Pivljanin és Budo Tomović minden szám, Đuro Petrović 1-től 37-ig a páratlanok és 2-től 36-ig párosak, Đuro Strugar 1-től 31-ig páratlanok, 2-től 26-ig párosak, Mali Beograd és Marko Miljanov minden szám, Tito marsall 1-től 25-ig páratlanok, Nika Anđusa minden szám, S.Martinović 1-től 57-ig páratlanok, Vuk Karadžić szám nélküli, 5-től 37-ig páratlanok, Žarko Zrenjanin minden szám. Bratstvo 2-től 22-ig páros számok, Dózsa György 1-től 61-ig páratlanok, 2-től 76-ig páros számok, Lenin u.1-től 19-ig páratlanok, 2-től 14-ig párosak, Tito marsall 1-től 31-ig páratlanok, Zmaj Jovina 1-től 13-ig páratlanok és 2-től 6-ig párosak, valamint a Július 13. utca 2-től 38-ig a párosak és 19- től 37-ig a páratlanok, Hős utca 1-től 71-ig páratlanok és 2-től 50-ig párosak, Jadran 1-től 13-ig páratlanok, Kosovska minden szám, Proletár 1-től 57-ig páratlanok, 2-től 8-ig párosak, S.Kovačević minden szám és Július 13.utca 1-től 17-ig páratlanok. Bolmán 1-től 21-ig páratlanok és 2-től 28-ig párosak, Testvériség 1-től 15-ig páratlanok, 24-től 68-ig párosak, Duna utca minden szám, Ivo Lola Ribar 2-től 16-ig párosak és 3-tól 15-ig a páratlanok, JNH 2-től 20-ig párosak és 3-tól 19-ig a páratlanok, Kiss Ernő 1-től 9-ig páratlanok, 2-től 8-ig párosak, Tito marsall 33-tól 73-ig páratlanok, Népfront 1-től 17-ig páratlanok, 2-től 20- ig párosak, Petőfi Sándor 2-től 12-ig páros és a Zmaj Jovan 14- től 18-ig páros és 15-től 41-ig páratlanok, Becsei út minden szám, Hős u.52-től 138-ig a páros számok, 73-tól 141-ig a páratlanok, Jadran u.2-től 16-ig párosak, Proletár 10-től 12-ig párosak, Vajdaság 1-től 37-ig páratlanok és 2-től 40-ig párosak 7 2 Helyi közösség, Testvériség 32.. Dózsa György 63-tól 83-ig páratlanok és a 78-tól 94-ig párosak, Temető u. 1-től 5-ig páratlanok és 2-től 42-ig párosak, Lenin utca 16-tól 76-ig párosak, 21-től 61-ig páratlanok. Tito marsall 2-től 22-ig párosak, Nikola Đurković 1-től 29-ig páratlanok és 2-től 8- ig párosak, valamint a Július 13.u. 39-től 53-ig páratlanok és 40- től 62-ig párosak. Bolmán u.23-tól 35-ig páratlanok és 30-tól 50- ig párosak, Testvériség 17-től 47-ig páratlanok, Ivo Lola Ribar 17-től 35-ig páratlanok, 18-tól 38-ig párosak, JNH 21-től 31-ig páratlanok és 22-től 36-ig párosak, Kiss Ernő 10-től 18-ig párosak és 11-től 29-ig páratlanok, Tito marsall 24-től 64-ig párosak, Népfront 19-től 31-ig páratlanok és 22-től 34-ig párosak, Nikola Đurković 10-től 96-ig párosak és 31-től 77-ig páratlanok, Petőfi Sándor 1-től 15-ig páratlan és 14-től 48-ig párosak, valamint a Verbászi út 1-től 61-ig páratlan.

6 118. oldal 2005.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5..szám Ady Endre minden szám, Testvériség 49-től 99-ig páratlanok, Dózsa György 85-től 103-ig páratlanok és 96-tól 116-ig párosak, Temető 7-től 45-ig páratlanok és 44-től 104-ig párosak, Kiss Ferenc minden szám, Lenin u.63-tól 81-ig a páratlanok és a 78- tól a 90-ig a párosak, Njegos 2-től 90-ig párosak és az 1-től 61-ig a páratlanok, Verbászi út 2-től 64-ig párosak, Vasút utca 1-től 81-ig páratlanok és 2-től 88-ig párosak, Július 13.utca 55-től 71- ig páratlanok és 64-től 84-ig párosak, Bácska u. minden szám, Bolmán u. 37-től 105-ig a páratlanok, 52-től a 102-ig a párosak, József Attila minden szám, Kiss Ernő 20-tól 54-ig a páros számok és 31-től 53-ig a páratlanok, a Népfront utca a 33-tól 83- ig a páratlanok és a 36-tól 86-ig a párosak, az Új sor és a Szőlősor minden szám. II Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a község helyi közösségeinek hirdetőtábláján. Szám: / Kelt: K i s h e g y e s A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA ALAPÍTOTT BIZOTTSÁG P.H. Dabović Danilo, s.k. A Választási Bizottság elnöke

7 5.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2005.év 117.oldal С А Д Р Ж А Ј T A R T A L O M Број Назив Страна Szám Megnevezés Oldal 40. Решење о одређању и објављивању бирачких места у општини Мали Иђош за избор чланова савета Месних заједница општине Мали Иђош Végzés Kishegyes község helyi közössége tanácstagjainak megválasztására szolgáló választóhelyek Kijelöléséről és meghirdetéséről 116 ИЗДАВАЧ: ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА: Скупштина општине Мали Иђош Дабовић Данило секретар СО Мали Иђош Дабовић Данило, Барањи Силард и Сиђи Цецилија Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 1.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр Евидентни рачун прихода Органа управе општиен Мали Иђош за Службени лист. KIADJA: FELELŐS SZERKESZTŐ: A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: Kishegyes község Képviselő-testülete Dabović Danilo, a községi Képviselő-testület titkára Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Szügyi Cecília Az évi előfizetési előleg 1.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete szerveinek bevétele Hivatalos Lap címre kell befizetni.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7. Szám Година XXXV Évfolyam Мaли Иђош 03. јули. 2005 г. Kishegyes 2005. јúlius. 3. 45 На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVIII 12. октобар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVIII 12. октобар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVIII 12. октобар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 8. szám Topolya, 2006. Október 12. Broј 8. 12.10.2006. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 13 XLV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 39./ ОДЛУКА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ УКУПНОГ ИЗНОСА САМОДОПРИНОСА УВЕДЕНОГ ОДЛУКОМ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСАНА ПОДРУЧЈУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. ÁPRILIS 12. ZENTA 83. A helyhatósági választásról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007, 34/2010- Alkotmánybíróság határozata és 54/2011),15. szakasza 1.bekezdésének

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. MÁRCIUS 25. Z E N T A 13. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján a Zentai Községi

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 11.04.2012. БРОЈ 4. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.11. 4. SZÁM GODINA XLIV 11.04.2011. BROJ 4. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2. Szám Година XL Évfolyam Мaли 26.март 2008. г. Kishegyes 2008. márc. 26. 4. Нa oснoву члaнa 15. Зaкoнa o лoкaлним избoримa ( Сл.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, Április 07.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, Április 07. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XLVIII 07. април 2016. г., Бачка Топола XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, 2016. Április 07. Број 3. 07.04.2016. СТРАНА 56.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2016. ÁPRILIS 3. Z E N T A A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. szám AB határozat, és 54/2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIII 07.06.2011. БРОЈ 8. XLIII. ÉVFOLYAM 2011.06.07. 8. SZÁM GODINA XLIII 07.06.2011. BROJ 8. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI БРОЈ 8. XLI. ÉVFOLYAM SZÁM

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI БРОЈ 8. XLI. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 18.06.2009. БРОЈ 8. XLI. ÉVFOLYAM 2009.06.18. 8. SZÁM Страна 170. Година 2009. Службени лист општине Мали Иђош Број 8. 44. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVI 25. април 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. Број 7. 25.04.2014. СТРАНА 65. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT CÍMTÁRA - 2008. Magyar tagozatos általános iskolák címtára Vajdaságban

A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT CÍMTÁRA - 2008. Magyar tagozatos általános iskolák címtára Vajdaságban A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT CÍMTÁRA - 2008 Magyar tagozatos általános iskolák címtára Vajdaságban Ada Cseh Károly Általános iskola, 24430 Ada, Felszabadulás tér 19. Tel.: 024/852-534 Adorján A kanizsai

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 3. szám, 2008. február 28. Broј 3. 28.02.2008. СТРАНА 6. OLDAL 2008.02.28.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 22.05.2012. БРОЈ 8. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.05.22. 8. SZÁM GODINA XLIV 22.05.2012. BROJ 8. 46. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 7. szám Topolya, 2006. szeptember 29. Broј 7. 29.09.2006. СТРАНА 129. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 13. јула. 2005 г. Kishegyes 2005 július 13. 46. На основу члана 67.и 77.Закона о планирању

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 20. XLVIII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 77./ ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 3. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 02.04.2008. г. Kishegyes 2008. ápr. 2. 5. На основу члана 28. став 1. тачка 3. Статута општине Мали

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIV. Évfolyam 2. szám Topolya, március 22.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIV. Évfolyam 2. szám Topolya, március 22. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XLIV 22. март 2012. г., Бачка Топола XLIV. Évfolyam 2. szám Topolya, 2012. március 22. Број 2. 22.03.2012. СТРАНА 62. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 1. szám Topolya, 2001. január 17. Број 1. 17. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 28.11.2014. БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.11.28. 12. SZÁM GODINA XLVI 28.11.2014. BROJ 12. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

H A T Á R O Z A T A SZENTTAMÁS KÖZSÉGI 2015-ÖS ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÁSODIK KIEGYENSÚLYOZÁSÁRÓL

H A T Á R O Z A T A SZENTTAMÁS KÖZSÉGI 2015-ÖS ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÁSODIK KIEGYENSÚLYOZÁSÁRÓL SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Év XLVIII Szenttamás, 03.12.2015. Szám: 20. Szükség szerinti kiadmány 143. A Költségvetési rendszerről szóló törvény 63. Cikkelye szerint ( Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 27.03.2008. БРОЈ 9 XLI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ: 33./РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА...3 TARTALOM: 33./VÉGZÉS

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA SLUŽBEN LST OPŠTNE MAL ĐOŠ ГОДИНА XLV 31.03.2015. БРОЈ 5. XLV. ÉVFOLYAM 2015.03.31. 5. SZÁM GODNA XLV 31.03.2015. BROJ 5. Страна 2. Година

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

Megállapítják Törökkanizsa községi képviselő-testülete tanácsnokainak összesített választási listáját, amely a következő:

Megállapítják Törökkanizsa községi képviselő-testülete tanácsnokainak összesített választási listáját, amely a következő: A helyhatósági választásokról szóló törvény 26. szakaszának 1. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 129/07., 34/10.- Alkotmánybíróság határozata és 54.11. szám) alapján Községi Választási

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

287 HVATALOS LAPJA Év XLV Szenttamás, 28.11.2014. Szám: 17 Szükség szerinti kiadmány 136. A bányászatról és földtani vizsgálatokról szóló törvény 137. Cikkely 5. Bekezdése szerint ( Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XLVI 31. јануар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. Број 1. 31.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL

Részletesebben

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT Pályázati kiírás: Támogatási eszközök odaítélése mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLV 21.10.2013. БРОЈ 12. XLV. ÉVFOLYAM 2013.10.21. 12. SZÁM GODINA XLV 21.10.2013. BROJ 12. Страна

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 27.06.2016. БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.06.27. 14. SZÁM GODINA XLVIII 27.06.2016. BROJ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 6. szám 2001. május 31. Број 6. 31. 05. 2001. СТРАНА 76. OLDAL 2001. 05. 31. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 3. szám Topolya, 2001. február 27. Број 3. 27. 02. 2001. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 23. Z E N T A 158. Zenta község statútuma ( Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 119. szóló rendelet ( Hivatalos Lapja, 6/2001. szám) 19. szakasza, és a bogarasi Bácska

Részletesebben

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ РЕГИСТАР ЗА 2014. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2014. ÉVI TÁRGYMUTATÓ KÖZL SZÁM AZ AKTUS CÍME ÉS A HIVATALOS LAP SZÁMA OLDAL A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET AKTUSAI ÉVES TERV 46. Topolya község mezőgazdasági földterületei

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

Újvidék. 2008. május 15. 12. szám LXIV. évfolyam 1. ÉSZAK-BÁNÁTI KÖRZET ADA KÖZSÉG GÉPÉSZET ÉS FÉMFELDOLGOZÁS ELEKTROTECHNIKA TEXTIL- ÉS BŐRIPAR

Újvidék. 2008. május 15. 12. szám LXIV. évfolyam 1. ÉSZAK-BÁNÁTI KÖRZET ADA KÖZSÉG GÉPÉSZET ÉS FÉMFELDOLGOZÁS ELEKTROTECHNIKA TEXTIL- ÉS BŐRIPAR Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. május

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 14. szám, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 29. 06. 2016. 2016. 06. 29. БРОЈ 15. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени

Részletesebben