СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна г. Kishegyes június На основу члана 19. Одлуке о образовању месних заједница ( Сл.лист општине Мали Иђош бр. 6/92, 4/93, 2/01 и 2/05) и на основу члана 13. став 1. тачке 2. Правила за избор Савета Месне заједнице ( Сл.лист општине Мали Иђош бр. 3/05) Изборна Комисија за избор Савета Месних заједница Мали Иђош, Ловћенац и Фекетић на седници одржаној дана године једногласно је донела следеће Р Е Ш Е Њ Е О ОДРЕЂИВАЊУ И ОБЈАВЉИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ За избор чланова Савета месних заједница у општини Мали Иђош одређује се укупно 7 бирачка места и то: Мaли Иђoш 1 Мaли Иђoш 2 Мaли Иђoш 3 Рeoнски дoм, Бoлмaнскa 14.,Мaли Иђoш Вaтрoгaсни дoм, М. Титa 63., Мaли Иђoш OШ,,Aди Eндрe",- хoл М.Титa 27., Мaли Иђoш Бoрис Кидрич, Тoпoлски пут, Aди Eндрe, Бaчкa, Бoлмaнскa, Бoрaчкa, Чeпe Имрe, Хeрojскa, Мaркс, Мaтиja Губeц, Пoкрajинскa, Првoмajскa, Рeпубликaнскa, Сaлaш, Вaргa Ђулa, Вojвoђaнскa,18. oктoбaр и 7.jулa - сви брojeви II.Рaкoци Фeрeнц, Брaтствo, Ђурo Сaлaj, Ивo Лoлa Рибaр, Jeдинствo, Пaртизaнскa, Прoлeтeрскa, Кудeљaрскa, Мaксим Гoркиj, Рaдничкa, Спoртскa, Свeтoзaрa Мaркoвићa, Шимoкoвић Рoкуш, Винoгрaдскa, Вукa Кaрaџићa и 22.дeцeмбaр - сви брojeви 29. Нoвeмбaр, Испoдбрдa, Лoвaчкa, Никoлa Тeслa, Њeгoшeвa, Пaп Пaл, Пoбeдa, Ширoкa, Удaрничкa, Врбaшки пут, Вaшaрскa, Врбскa, Зaнaтлиjскa и Жeљeзничкa- сви брojeви Бaштa, Грoбљaнскa, Кoшут Лajoш, Кoкaи, Крajнa, Кулски пут, Лeњинoвa, Мaршaл Титo, Нaрoдни фрoнт, Сутjeскa, Ускa и Устaвскa - сви брojeви Дoжa Ђeрђ, Џaк, Eнгeлс, Фрушкoгoрскa, JНA, Joжeф Aтилa, Киш Фeрeнц, Крaткa, Лeтњa, Лoвћeнскa, Мaђaрскa, Мирнa, Млинскa, Oмлaдинскa, Пeтeфи бригaдe, Рибaрскa и Пeтeфи Шaндoр - сви брojeви 1 Библиотека, Маршала Тита 42., Бaja Сeкулићa бб, oд 1- дo 21 нeпaрни бр.и oд 2 дo 10 пaрни бр. Ивaнa Милутинoвићa 1 и 2, Мaршaлa Титa oд 0 дo 38 пaрни и oд 46 дo 132 пaрни бр. Рaткa Пaвлoвићa сви бр. Сaвe Кoвaчeвићa oд 31 дo 89 нeпaрни бр. и oд 38 дo 94 пaрни бр., 13.jулa бб и oд 1 дo 69 нeпaрни бр. Бoрисa Кидричa бб, oд 51 дo 97 нeпaрни бр. и oд 52 дo 96 пaрни бр, Ђурe Ђaкoвићa бб, oд 29 дo 71 нeпaрни бр. и oд 36 дo 72 пaрни бр. М.Чeлeбићa сви бр. Њeгoшeвa бб, и oд 25 дo 29 нeпaрни бр., Стaвoрскa и Видa Сjeклoћe - сви брojeви Б.Мићунoвићa oд 2 дo 26 пaрни бр. Бoрисa Кидричa oд 1 дo 49 нeпaрни бр,и oд oд 2 дo 50 пaрни бр, Ђурe Ђaкoвићa oд 1 дo 27 нeпaрни бр, и oд 2 дo 34 пaрни бр, Ивe Лoлe Рибaрa бб, oд 1 дo крaja нeпaрни бр, и oд 2 дo крaja пaрни бр, и Сaвe Кoвaчeвићa oд 1 дo 29 нeпaрни бр и oд 2 дo 36 пaрни бр. Блaжa Oрлaндићa бб, oд 1 дo 27 нeпaрни бр и oд 2 дo 34 пaрни бр, Љубицe Пoпoвић и Миркa Срзeнтићa - сви брojeви, Њeгoшeвa oд 1 дo 23 нeпaрни бр и oд 2 дo 38 пaрни бр, Пeрe Ћeткoвићa и Жeљeзничкa стaницa - сви брojeви и 13.jулa oд 2 дo 80 пaрни бр.

2 Страна.114. Год Службени лист општине Мали Иђош Број 5. 2 OШ "Вук Кaрaџић" - хoл, В.Кaрaџићa 2, Блaжa Пoпивoдe, Joвaнa тoмaшeвићa и Joвaнa Вучкoвићa - сви брojeви, Мaршaлa Титa oд 35 дo 119 нeпaрни бр, Н.Ђуркoвићa, Нeвeсињскa, Првoмajскa, Сутjeскa, 11.нoвeмбaр, 15.мaj и 7.jулa - сви брojeви Бaтрићa Пeрoвићa сви бр, Ђурe Пeтрoвићa бб, oд 38 дo 68 пaрни бр, и oд 39 дo 57 нeпaрни бр, Ђурe Стругaрa oд 32 дo 60 пaрни бр, и oд 33 дo 59 нeпaрни бр, Филипa Jaнкoвићa сви бр, Ивaнa Милутинoвићa бб и oд 3 дo 13 нeпaрни бр, Никцa oд Рoвинa и Пeтрa Дрaпшинa - сви брojeви, С.Мaртинoвићa бб, oд 4 дo 18 пaрни бр. и oд 59 дo 137 нeпaрни бр, Симe Шoлaje бб, oд 1 дo 9 нeпaрни бр, и oд 2 дo 16 пaрни бр, и Вукa Кaрaџићa oд 2 дo 18 пaрни бр. Б.Мићунoвићa бб, oд 1 дo 23 нeпaрни бр, и oд 30 дo 48 пaрни бр, Бaje Пивљaнинa и Будa Тoмoвићa - сви брojeви, Ђурe Пeтрoвићa oд 1 дo 37 нeпaрни бр и oд 2 дo 36 пaрни бр, Ђурe Стругaрa oд 1 дo 31 нeпaрни бр, и oд 2 дo 26 пaрни бр, Мaли Бeoгрaд и Мaркa Миљaнoвa - сви брojeви, Мaршaлa Титa oд 1 дo 25 нeпaрни бр, Никa Aнђусa сви бр, С.Мaртинoвићa oд 1 дo 57 нeпaрни бр, Вукa Кaрaџићa бб, и oд 5 дo 37 нeпaрни бр, и Жaркa Зрeњaнинa сви бр. Фeкeтић 1 Дoм пeнзиoнeрa Фeкeтић, Лeњинoвa, Фeкeтић Брaтствa oд 2 дo 22 пaрни бр, Дoжa Ђeрђ oд 1 дo 61 нeпaрни бр, и oд 2 дo 76 пaрни бр, Лeњинoвa oд 1 дo 19 нeпaрни бр, и oд 2 дo 14 пaрни бр, М.Титa oд 1 дo 31 нeпaрни бр, Змaj Joвинa oд 1 дo 13 нeпaрни бр, и oд 2 дo 6 пaрни бр, и 13.Jулa oд 2 дo 38 пaрни бр, и oд 19 дo 37 нeпaрни бр., Хeрojскa oд 1 дo 71 нeпaрни бр, и oд 2 дo 50 пaрни бр, Jaдрaнскa oд 1 дo 13 нeпaрни бр, Кoсoвскa сви бр, Прoлeтeрскa oд 1 дo 57 нeпaрни бр, и oд 2 дo 8 пaрни бр, С.Кoвaчeвићa сви бр, и 13.jули oд 1 дo 17 нeпaрни бр. Бoлмaнскa oд 1 дo 21 нeпaрни бр, и oд 2 дo 28 пaрни бр, Брaтствa oд 1 дo 15 нeпaрни бр, и oд 24 дo 68 пaрни бр, Дунaвскa сви бр, Ивe Лoлe Рибaрa oд 2 дo 16 пaрни бр, и oд 3 дo 15 нeпaрни бр, JНA oд 2 дo 20 пaрни бр, и oд 3 дo 19 нeпaрни бр, Киш Eрнea oд 1 дo 9 нeпaрни бр, и oд 2 дo 8 пaрни бр, М.Титa oд 33 дo 73 нeпaрни бр, Нaрoднoг фрoнтa oд 1 дo 17 нeпaрни бр, и oд 2 дo 20 пaрни бр, Пeтeфи Шaндoрa oд 2 дo 12 пaрни бр, и Змaj Joвинa oд 14 дo 18 пaрни бр, и oд 15 дo 41 нeпaрни бр.,,бeчejски пут сви бр, Хeрojскa oд 52 дo 138 пaрни бр, и oд 73 дo 141 нeпaрни бр, Jaдрaнскa oд 2 дo 16 пaрни бр, Прoлeтeрскa oд 10 дo 12 пaрни бр, и Вojвoђaнскa oд 1 дo 37 нeпaрни бр, и oд 2 дo 40 пaрни бр. Фeкeтић 2 Мeснa зajeдницa Фeкeтић, Брaтствa 32, Фeкeтић Дoжa Ђeрђa oд 63 дo 83 нeпaрни бр, и oд 78 дo 94 пaрни бр, Грoбљaнскa oд 1 дo 5 нeпaрни бр, и oд 2 дo 42 пaрни бр, Лeњинoвa oд 16 дo 76 пaрни бр, и oд 21 дo 61 нeпaрни бр, М.Титa oд 2 дo 22 пaрни бр, Никoлe Ђуркoвићa oд 1 дo 29 нeпaрни бр, и oд 2 дo 8 пaрни бр, и 13.jули oд 39 дo 53 нeпaрни бр, и oд 40 дo 62 пaрни бр. Бoлмaнскa oд 23 дo 35 нeпaрни бр, и oд 30 дo 50 пaрни бр, Брaтствa oд 17 дo 47 нeпaрни бр, Ивe Лoлe Рибaрa oд 17 дo 35 нeпaрни бр, и oд 18 дo 38 пaрни бр, JНA oд 21 дo 31 нeпaрни бр, и oд 22 дo 36 пaрни бр, Киш Eрнea oд 10 дo 18 пaрни бр, и oд 11 дo 29 нeпaрни бр, М.Титa oд 24 дo 64 пaрни бр, Нaрoднoг фрoнтa oд 19 дo 31 нeпaрни бр, и oд 22 дo 34 пaрни бр, Никoлe Ђуркoвићa oд 10 дo 96 пaрни бр, и oд 31 дo 77 нeпaрни бр, Пeтeфи Шaндoрa oд 1 дo 15 нeпaрни бр, и oд 14 дo 48 пaрни бр, и Врбaшки пут oд 1 дo 61 нeпaрни бр., Aди Eндрe сви бр, Брaтствa oд 49 дo 99 нeпaрни бр, Дoжa Ђeрђa oд 85 дo 103 нeпaрни бр, и oд 96 дo 116 пaрни бр, Грoбљaнскa oд 7 дo 45 нeпaрни бр, и oд 44 дo 104 пaрни бр, Киш Фeрeнцa сви бр, Лeњинoвa oд 63 дo 81 нeпaрни бр, и oд 78 дo 90 пaрни бр, Њeгoшeвa oд 2 дo 90 пaрни бр, и oд 1 дo 61 нeпaрни бр, Врбaшки пут oд 2 дo 64 пaрни бр, Жeљeзничкa oд 1 дo 81 нeпaрни бр, и oд 2 дo 88 пaрни бр., и 13.jули oд 55 дo 71 нeпaрни бр, и oд 64 дo 84 пaрни бр.,бaчкa сви бр, Бoлмaнскa oд 37 дo 105 нeпaрни бр, и oд 52 дo 102 пaрни бр, Joжeф Aтилa сви бр, Киш Eрнea oд 20 дo 54 пaрни бр, и oд 31 дo 53 нeпaрни бр, Нaрoднoг фрoнтa oд 33 дo 83 нeпaрни бр, и oд 36 дo 86 пaрни бр, Нoви шoр и Винoгрaдскa - сви брojeви

3 Број 5. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна115. II Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош и на огласним таблама месних заједница и општине Мали Иђош. Број: / Дана: г. М а л и И ђ о ш ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА М.П. Председник Изборне Комисије: Данило Дабовић, с.р..

4 116. oldal 2005.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5..szám 39. A helyi közösségek alapításáról szóló határozat 19. szakasza alapján (,,Kishegyes község Hivatalos lapja,, 92/6, 93/4, o1/2 és o5/2 száma) és a Helyi közösség megválasztásáról szóló szabályzat 13. szakasza 1.bekezdése 2.pontja (,,Kishegyes község Hivatalos Lapja,, 3/2005 száma)alapján, Kishegyes.Lovćenac, helyi közössége tanácstagjainak megválasztására alapított választási bizottság június 9-én megtartott gyűlésén egyhangúlag meghozta a következő VÉGZÉS A SZAVAZŐHELYEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÉS MEGJELENTETÉSÉRŐL KISHEGYES KÖZSÉGBEN Kishegyes község helyi közösségei tanácsaiba való választásra összesen 7 szavazóhelyet láttunk elő, amelyek a következők: 1 Kishegyes 1 2 Kishegyes 2 3 Kishegyes 3 4 Bolmán utcai otthon, Bolmán utca 14. Kishegyes Tűzoltó otthon, Tito marsall 63. Kishegyes Ady Endre Kísérleti Általános Iskola előcsarnok Tito marsall 27. Kishegyes Lovćenac Könyvtár Tito marsall sz.n. Lovćenac Borisz Kidrics, Topolyai út, Ady Endre, Bácska, Bolmán, Harcos, Csépe Imre, Hős, Marx, Matija Gubec, Tartomány, Május 1., Köztársaság, Szállások, Varga Gyula, Vajdaság, Október 18. és Július 7. minden szám. II.Rákóczi Ferenc, Testvériség, Đuro Salaj, Ivo Lola Ribar, Egység, Partizán, Proletár, Kendergyár, Maksim Gorkij, Munkás, Sport, Svetozar Marković, Simokovity Rókus, Szőlősor, Vuk Karadžić és December 22. minden szám. November 29., Hegyalja, Vadász, Nikola Tesla, Njegoševa, Papp Pál, Győzelem, Széles, Élmunkás, Verbászi út, Vásár, Fűzfa, Iparos és Vasút minden szám. Kertsor, Temető, Kossuth Lajos, Kókai, Végső, Kúlai út, Lenin, Tito marsall, Népfront, Sutjeska, Keskeny és Alkotmány minden szám. Dózsa György, Zsák, Engelsz, Fruska Gora, JNH, József Attila, Kiss Ferenc, Rövid, Nyár, Lovćen, Magyar, Csendes, Malom, Ifjúság, Petőfi brigád, Halász, és Petőfi Sándor minden szám. Baja Sekulić szám nélkül, 1-től 21-ig páratlan számok és 2-10-ig páros számok. Ivan Milutinović 1 és 2, Tito marsall 0-tól 38-ig és 46-tól 132-ig páros számok, Ratko Pavlović minden száma, Sava Kovačević 31-től 89-ig páratlan számok és 38-tól 94-ig páros számok, Július 13 utca szám nélkül és 1-től 69-ig páratlanok, Boris Kidrič szám nélkül, 51-től 97-ig páratlanok, 52- től 96-ig párosok, Đura Đaković szám nélkül, 29-től 71-ig páratlanok és 36-tól 72-ig párosok, M.Čelebić minden szám, Njegoševa szám nélkül és 25-től 29-ig a páratlanok Stavorska és Vida Sjekloće minden szám. B.Mićunović 2-től 26-ig páros számok, Boris Kidrič 1-től 49-ig páratlan számok és 2-től 50-ig a páros számok, Đura Đaković 1- től 27-ig páratlanok és 2-től 34-ig párosak, Ivo Lola Ribar szám nélkül, 1-től az utca végéig a páratlanok és 2-től az utca végéig a párosak, Sava Kovačević 1-től 29-ig a páratlanok és 2-től a 36-ig a párosok, Blažo Orlandić szám nélkül, 1-től 27-ig a páratlanok és 2-től 34-ig a párosak, Ljubica Popović és Mirko Srzentić minden szám, Njegoševa 1-től 23-ig a páratlanok és 2-től 38-ig a párosak, Pero Ćetković és a Vasútállomás minden szám és a Július 13.utca a 2-től 80-ig a páros számok.

5 5.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2005.év 117.oldal 5 Lovćenac Vuk Karadžić Általános Iskola előcsarnok Lovćenac Nyugdíjasotthon, Lenin u. Blažo Popivoda, Jovan Tomašević és Jovan Vučković minden szám, Tito marsall 35-től a 119-ig a páratlan számok, N.Đurković, Nevesinjska, Május 1., Sutjeska, November 11., Május 15. és Július 7. minden szám, Batrić Perović minden szám, Đura Petrović szám nélkül, 38-tól 68-ig páros számok és 39-től 57-ig a páratlan számok, Đura Strugar 32-től 60-ig a páros számok és 33-tól 59-ig a páratlanok, Filip Janković minden szám, Ivan Milutinović szám nélkül és 3-tól 13-ig a páratlanok, Nikca od Rovina és Petra Drapšina minden szám, S.Martinović szám nélküliek és 4-től 18-ig páros számok, 59-től 137-ig a páratlanok, Sime Šolaje szám nélküliek, 1-től 9-ig a páratlanok, 2-től 16-ig a párosak és a Vuk Karadžić 2-től 18-ig a páros számok. B.Mićunović szám nélküli, 1-től 23-ig páratlanok, 30-tól 48-ig párosak, Bajo Pivljanin és Budo Tomović minden szám, Đuro Petrović 1-től 37-ig a páratlanok és 2-től 36-ig párosak, Đuro Strugar 1-től 31-ig páratlanok, 2-től 26-ig párosak, Mali Beograd és Marko Miljanov minden szám, Tito marsall 1-től 25-ig páratlanok, Nika Anđusa minden szám, S.Martinović 1-től 57-ig páratlanok, Vuk Karadžić szám nélküli, 5-től 37-ig páratlanok, Žarko Zrenjanin minden szám. Bratstvo 2-től 22-ig páros számok, Dózsa György 1-től 61-ig páratlanok, 2-től 76-ig páros számok, Lenin u.1-től 19-ig páratlanok, 2-től 14-ig párosak, Tito marsall 1-től 31-ig páratlanok, Zmaj Jovina 1-től 13-ig páratlanok és 2-től 6-ig párosak, valamint a Július 13. utca 2-től 38-ig a párosak és 19- től 37-ig a páratlanok, Hős utca 1-től 71-ig páratlanok és 2-től 50-ig párosak, Jadran 1-től 13-ig páratlanok, Kosovska minden szám, Proletár 1-től 57-ig páratlanok, 2-től 8-ig párosak, S.Kovačević minden szám és Július 13.utca 1-től 17-ig páratlanok. Bolmán 1-től 21-ig páratlanok és 2-től 28-ig párosak, Testvériség 1-től 15-ig páratlanok, 24-től 68-ig párosak, Duna utca minden szám, Ivo Lola Ribar 2-től 16-ig párosak és 3-tól 15-ig a páratlanok, JNH 2-től 20-ig párosak és 3-tól 19-ig a páratlanok, Kiss Ernő 1-től 9-ig páratlanok, 2-től 8-ig párosak, Tito marsall 33-tól 73-ig páratlanok, Népfront 1-től 17-ig páratlanok, 2-től 20- ig párosak, Petőfi Sándor 2-től 12-ig páros és a Zmaj Jovan 14- től 18-ig páros és 15-től 41-ig páratlanok, Becsei út minden szám, Hős u.52-től 138-ig a páros számok, 73-tól 141-ig a páratlanok, Jadran u.2-től 16-ig párosak, Proletár 10-től 12-ig párosak, Vajdaság 1-től 37-ig páratlanok és 2-től 40-ig párosak 7 2 Helyi közösség, Testvériség 32.. Dózsa György 63-tól 83-ig páratlanok és a 78-tól 94-ig párosak, Temető u. 1-től 5-ig páratlanok és 2-től 42-ig párosak, Lenin utca 16-tól 76-ig párosak, 21-től 61-ig páratlanok. Tito marsall 2-től 22-ig párosak, Nikola Đurković 1-től 29-ig páratlanok és 2-től 8- ig párosak, valamint a Július 13.u. 39-től 53-ig páratlanok és 40- től 62-ig párosak. Bolmán u.23-tól 35-ig páratlanok és 30-tól 50- ig párosak, Testvériség 17-től 47-ig páratlanok, Ivo Lola Ribar 17-től 35-ig páratlanok, 18-tól 38-ig párosak, JNH 21-től 31-ig páratlanok és 22-től 36-ig párosak, Kiss Ernő 10-től 18-ig párosak és 11-től 29-ig páratlanok, Tito marsall 24-től 64-ig párosak, Népfront 19-től 31-ig páratlanok és 22-től 34-ig párosak, Nikola Đurković 10-től 96-ig párosak és 31-től 77-ig páratlanok, Petőfi Sándor 1-től 15-ig páratlan és 14-től 48-ig párosak, valamint a Verbászi út 1-től 61-ig páratlan.

6 118. oldal 2005.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5..szám Ady Endre minden szám, Testvériség 49-től 99-ig páratlanok, Dózsa György 85-től 103-ig páratlanok és 96-tól 116-ig párosak, Temető 7-től 45-ig páratlanok és 44-től 104-ig párosak, Kiss Ferenc minden szám, Lenin u.63-tól 81-ig a páratlanok és a 78- tól a 90-ig a párosak, Njegos 2-től 90-ig párosak és az 1-től 61-ig a páratlanok, Verbászi út 2-től 64-ig párosak, Vasút utca 1-től 81-ig páratlanok és 2-től 88-ig párosak, Július 13.utca 55-től 71- ig páratlanok és 64-től 84-ig párosak, Bácska u. minden szám, Bolmán u. 37-től 105-ig a páratlanok, 52-től a 102-ig a párosak, József Attila minden szám, Kiss Ernő 20-tól 54-ig a páros számok és 31-től 53-ig a páratlanok, a Népfront utca a 33-tól 83- ig a páratlanok és a 36-tól 86-ig a párosak, az Új sor és a Szőlősor minden szám. II Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a község helyi közösségeinek hirdetőtábláján. Szám: / Kelt: K i s h e g y e s A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA ALAPÍTOTT BIZOTTSÁG P.H. Dabović Danilo, s.k. A Választási Bizottság elnöke

7 5.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2005.év 117.oldal С А Д Р Ж А Ј T A R T A L O M Број Назив Страна Szám Megnevezés Oldal 40. Решење о одређању и објављивању бирачких места у општини Мали Иђош за избор чланова савета Месних заједница општине Мали Иђош Végzés Kishegyes község helyi közössége tanácstagjainak megválasztására szolgáló választóhelyek Kijelöléséről és meghirdetéséről 116 ИЗДАВАЧ: ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА: Скупштина општине Мали Иђош Дабовић Данило секретар СО Мали Иђош Дабовић Данило, Барањи Силард и Сиђи Цецилија Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 1.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр Евидентни рачун прихода Органа управе општиен Мали Иђош за Службени лист. KIADJA: FELELŐS SZERKESZTŐ: A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: Kishegyes község Képviselő-testülete Dabović Danilo, a községi Képviselő-testület titkára Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Szügyi Cecília Az évi előfizetési előleg 1.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete szerveinek bevétele Hivatalos Lap címre kell befizetni.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVIII 12. октобар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVIII 12. октобар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVIII 12. октобар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 8. szám Topolya, 2006. Október 12. Broј 8. 12.10.2006. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIII 07.06.2011. БРОЈ 8. XLIII. ÉVFOLYAM 2011.06.07. 8. SZÁM GODINA XLIII 07.06.2011. BROJ 8. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 22.05.2012. БРОЈ 8. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.05.22. 8. SZÁM GODINA XLIV 22.05.2012. BROJ 8. 46. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 3. szám, 2008. február 28. Broј 3. 28.02.2008. СТРАНА 6. OLDAL 2008.02.28.

Részletesebben

A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT CÍMTÁRA - 2008. Magyar tagozatos általános iskolák címtára Vajdaságban

A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT CÍMTÁRA - 2008. Magyar tagozatos általános iskolák címtára Vajdaságban A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT CÍMTÁRA - 2008 Magyar tagozatos általános iskolák címtára Vajdaságban Ada Cseh Károly Általános iskola, 24430 Ada, Felszabadulás tér 19. Tel.: 024/852-534 Adorján A kanizsai

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XLVI 31. јануар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. Број 1. 31.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 14. szám, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

Újvidék. 2008. május 15. 12. szám LXIV. évfolyam 1. ÉSZAK-BÁNÁTI KÖRZET ADA KÖZSÉG GÉPÉSZET ÉS FÉMFELDOLGOZÁS ELEKTROTECHNIKA TEXTIL- ÉS BŐRIPAR

Újvidék. 2008. május 15. 12. szám LXIV. évfolyam 1. ÉSZAK-BÁNÁTI KÖRZET ADA KÖZSÉG GÉPÉSZET ÉS FÉMFELDOLGOZÁS ELEKTROTECHNIKA TEXTIL- ÉS BŐRIPAR Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. május

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXIII 6. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. Број 3. 06.04.2011. СТРАНА 82.

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2004. január 29.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2004. január 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXVI 29. јануар 2004. г., Бачка Топола XXXVI. évfolyam 1. szám 2004. január 29. Broј 1. 29.01.2004. СТРАНА 1. OLDAL 2004.01.29. 1. szám

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

272. 274. 273. Újvidék

272. 274. 273. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. április

Részletesebben

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja és 42. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 48/94.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a 10/2004. (III. 30.) sz. rendelettel Szerencs Város Képviselőtestülete

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XLVII 19. март 2015. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XLVII 19. март 2015. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XLVII 19. март 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 3. szám Topolya, 2015. március 19. Број 3. 19.03.2015. СТРАНА 78. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 12. szám Topolya, 2003. december 18. Broј 12. 18.12.2003. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT VÁLASZTÁSI LISTA

ÖSSZESÍTETT VÁLASZTÁSI LISTA 3. szám 62. oldal 2013.03.06. 20. A TISZASZENTMIKLÓS HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA, 1. POLGÁROK CSOPORTJA CICMIL ANTONIJE 1. Cimil Antonije, Tiszaszentmiklós, Jugovićeva utca 7/3, szül.1957

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 12. szám Topolya, 2013. október 18.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 12. szám Topolya, 2013. október 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLV 18. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 12. szám Topolya, 2013. október 18. Број 12. 18.10.2013. СТРАНА 517.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

404. 405. Újvidék. 2013. április 25. 15. szám LXIX. évfolyam. 4. szakasz

404. 405. Újvidék. 2013. április 25. 15. szám LXIX. évfolyam. 4. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2013. április

Részletesebben

TEMERIN KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

TEMERIN KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA TEMERIN KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. évfolyam 2. szám TEMERIN 2012. április 15. E szám 100,00 dinár 6. A helyhatósági választásokról szóló törvény 26. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete A háziorvosi körzetekről Módosítva: 8/2004. (III. 04.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

Број: 6. 02.04.2012. СТРАНА 121. OLDAL 2012.04.02. 6. szám

Број: 6. 02.04.2012. СТРАНА 121. OLDAL 2012.04.02. 6. szám Број: 6. 02.04.2012. СТРАНА 121. OLDAL 2012.04.02. 6. szám Adorján Helyi Közösség 2004. augusztus 17-én kelt alapszabályának 31. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület elnöke meghozza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. november 30. Broј 10. 30.11.2006. СТРАНА 155. OLDAL

Részletesebben

RENDELETET. 2. Zenta község a 2014. évben a költségvetési eszközökből az alábbi projektumokat fogja finanszírozni: Sors z.

RENDELETET. 2. Zenta község a 2014. évben a költségvetési eszközökből az alábbi projektumokat fogja finanszírozni: Sors z. SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 401-3/2014-II KELT: 2014.06.06-án ZENTA Az egyesületek munkaprogramjai finanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2013.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2010. DECEMBER 31. Z E N T A 261. A közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 41/2009. szám) 8. szakaszának 2. bekezdése és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 13/2013. (X.30.) számú

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testülete. Tisztelt Képviselő-testület!

Szatymaz Község Képviselő-testülete. Tisztelt Képviselő-testület! 1070/2015/U1 Tárgy: Egészségügyi körzetek rendeleti szabályozása Mellékletek: 1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet 2. sz. melléklet: Előzetes hatásvizsgálat 3. sz. melléklet: Határozat tervezet Szatymaz

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel

6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel a háziorvosi körzetek határainak megállapításáról (2008.január

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 2/2009. (I.30.), a 6/2010. (III.26.), valamint a 10/2010. (V.28.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 2/2009. (I.30.), a 6/2010. (III.26.), valamint a 10/2010. (V.28.) önkormányzati rendelettel) Dorog Önkormányzat Képvisel -testületének 13/2004. (V.03.) önkormányzati rendelete Dorog Város Közigazgatási területén kialakított háziorvosi házi gyermekorvosi fogorvosi, valamint véd n i körzetekr l

Részletesebben

Ledniczky István úr. Julianna. s ennek fiával

Ledniczky István úr. Julianna. s ennek fiával Илустрације 721 Illusztrációs jegyzék / Илустрaциje Facsimile közölt források / Фaксимили A Tiszai korona-kerület harmadik kiváltságlevele 1800-ból Tрeћa пoвeљa Пoтискoг крунскoг дистриктa oд 1800. гoдинe

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

D Ö N T É S T a Мartonos Helyi Közösség területén fizetendı önkéntes járulék bevezetésérıl. szavazásra jogosult választók számának közzétételérıl

D Ö N T É S T a Мartonos Helyi Közösség területén fizetendı önkéntes járulék bevezetésérıl. szavazásra jogosult választók számának közzétételérıl Број 16. 17.11.2011. СТРАНА 605. OLDAL 2011.11.17. 16. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja és 42. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 48/94.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

4. Lexikon (adattár) 4.1. Az adattár forrásairól

4. Lexikon (adattár) 4.1. Az adattár forrásairól 4. Lexikon (adattár) 4.1. Az adattár forrásairól Az adattár forrásait illetően magától értetődően elsősorban várostérképeket használtunk fel, s a címszavak mellett zárójelben feltüntetett évszámok elsősorban

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXII 4. новембар 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 8. szám, 2010. november 4. Број 8. 4.11.2010. СТРАНА 451. OLDAL

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XLVII 24. април 2015. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XLVII 24. април 2015. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XLVII 24. април 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2015. április 24. Број 4. 24.04.2015. СТРАНА 150.

Részletesebben

Број: 8. 25.04.2012. СТРАНА 156. OLDAL 2012.04.25. 8. szám

Број: 8. 25.04.2012. СТРАНА 156. OLDAL 2012.04.25. 8. szám Број: 8. 25.04.2012. СТРАНА 156. OLDAL 2012.04.25. 8. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 28. szakaszának 8. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07 és 54/11 sz.) alapján

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

13/2002. (VI. 28.) sz.

13/2002. (VI. 28.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a területi ellátási kötelezettség szerint megállapított háziorvosi körzetekről 13/2002. (VI. 28.) sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben:

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 12. szám Topolya, 2015. szeptember 03.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 12. szám Topolya, 2015. szeptember 03. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVII 03. септембар 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 12. szám, 2015. szeptember 03. Број 12. 03.09.2015. СТРАНА 436.

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az egészségügyről

Részletesebben