СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN ELEMI CSAPÁSOK OKOZTA KÁROK FELBECSÜLÉSÉRE ALAKÍTOTT KÖZSÉGI BIZOTTSÁG FELMENTÉSÉRŐL / O ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A KÖZSÉGI BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN ELEMI CSAPÁSOK OKOZTA KÁROK FELBECSÜLÉSÉRE / О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА A MENEKÜLT ÉS A BELFÖLDÖN SZÉTTELEPÍTETT SZEMÉLYEK SEGÉLYEZÉSI BIZOTTSÁGÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL...4

2 2. страна/oldal бр.28/2012 Деловодни број: / Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, Ада, Трг Ослобођења 1. web: Уређује Редакциони одбор. Oдговорни уредник Роланд Јанковић. Годишња претплатна цена је 2.000,00 динара. Текући рачун: са назнаком: За Службени лист општине Ада. Огласи по тарифи. Излази по потреби. Први број Службеног листа општине Ада је издат године 28/2012 szám Iktatószám: / Nyomtatja és kiadja Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1. web: Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő Jankovits Roland. Az évi előfizetési ár 2.000,00 dinár. Folyószámlaszám: Hivatalos Lapja részére A hírdetés a díjjegyzék alapján történik. Igény szerint jelenik meg. Hivatalos Lapja első száma én jelent meg.

3 3. страна/oldal 138. На основу члана 50. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС број 111/2009) и члана 15. Става 1 тачке 19 одн.члана 57 става 1, тачке 11. Статута општине Ада (Службени лист општине Ада бр.27/2008 и 14/2009) доноси се следеће A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009 szám) 50. szakasza és Ada község statútuma ( Hivatalos Lapja, 27/2008 és 14/2009 számok) 15. szakasza 1. bekezdésének 19. pontja, illetve 57. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja alapján meghozatalra kerül a következő O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА Разрешава се Општинска комисија за процену штета од елементарних непогода на пољопривредним површинама на територији општине Ада у саставу: 1. Др. Тот Бела из Аде, доктор пољопривредних наука, председник 2. Бакош Нандор дипл. инг агрономије са Утрина, члан 3. Пирошки Миомир, дипл. инг агрономије из Мола члан 4. Апро Ласло, дипл. инг пољопривреде од стране општинске управе Ада, чллан. A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN ELEMI CSAPÁSOK OKOZTA KÁROK FELBECSÜLÉSÉRE ALAKÍTOTT KÖZSÉGI BIZOTTSÁG FELMENTÉSÉRŐL Felmentem Ada község területén a mezőgazdasági területeken elemi csapások okozta károk felbecsülésére alakított községi bizottságot a következő összetételben: 1. Dr. Tóth Béla, adai lakos, a mező gazdasági tudományok doktora, elnök 2. Bakos Nándor, törökfalvi lakos, okl. agronómus mérnök, tag 3. Piroški Miomir, moholi lakos, okl. agronómus mérnök, tag 4. Apró László, okl. mez gazdasági mérnök, az i Közigazgatás részérő l, tag. I Ово Решење се објављује у Службеном листу општине Ада I A jelen végzés Hivatalos Lapjában jelenik meg. Аутономна Покрајина Војводина ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Бр: / Председник општине Ада Дана: Золтан Билицки с.р KÖZSÉG ELNÖKE Szám: / Kelt: Bilicki Zoltán s.k. Ada község elnöke 139. На основу члана 50. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС број 111/2009) и члана 15. Става 1 тачке 19 одн.члана 57 става 1, тачке 11. Статута општине Ада (Службени лист општине Ада бр.27/2008 и 14/2009) доноси се следеће O ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА Образује се Општинска комисија за процену штета од елементарних непогода на пољопривредним површинама на територији општине Ада у саставу: A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009 szám) 50. szakasza és Ada község statútuma ( Hivatalos Lapja, 27/2008 és 14/2009 számok) 15. szakasza 1. bekezdésének 19. pontja, illetve 57. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja alapján meghozatalra kerül a következő A KÖZSÉGI BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN ELEMI CSAPÁSOK OKOZTA KÁROK FELBECSÜLÉSÉRE Megalakítom a községi bizottságot Ada község területén a mezőgazdasági területeken elemi csapások okozta károk felbecsülésére a következő összetételben:

4 4. страна/oldal 1. Апро Ласло, дипл. инг. пољопривреде из Аде, председник 2. др Тот Бела доктор пољопривредних наука из Аде, чллан. 3. Бакош Нандор дипл. инг агрономије са Утрина, члан 4. Иван Матић из Мола, члан 5. Чузди Иштван из Аде, члан 1. Apró László, adai lakos, okl. mez gazdasági mérnök, elnök, 2. Dr. Tóth Béla, adai lakos, a mező gazdasági tudományok doktora, tag, 3. Bakos Nándor, törökfalvi lakos, okl. agronómus mérnök, tag, 4. Ivan Matić, moholi lakos, tag, 5. Csuzdi István, adai lakos, tag. I Задатак комисије из чл. овог решења је да у случају настанка штета и на основу пријава штета од елементарних непогода на територији општине Ада утврди штету, подноси извештај о штети и по потреби даје предлог за ублажавање последица настале штете. I A jelen végzés 1. szakaszában szereplő bizottság feladata, hogy Ada község területén a mezőgazdasági földterületeken keletkező károk és azok bejelentése alapján megállapítsa a kárt, jelentést tegyen a kárról és szükség esetén javaslatot adjon a keletkezett károk következményeinek enyhítésére. II Ово Решење ступа на снагу одмах и објављује се у Службеном листу општине Ада II A jelen végzés azonnal hatályba lép és közzé kell tenni Hivatalos Lapjában. Аутономна Покрајина Војводина ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Бр: / Председник општине Ада Дана: Золтан Билицки с.р. KÖZSÉG ELNÖKE Szám: / Kelt: Bilicki Zoltán s.k. Ada község elnöke 140. На основу члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број 27/2008 и 14/2009), Председник општинe доноси О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА Образује се Комисије за доделу помоћи избеглими и интерно расељеним лицима у општини Ада у следећем саставу: Ada község statútuma ( Hivatalos Lapja, 27/2008 és 14/2009 számok) 57. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja alapján, A község elnöke meghozza a T A MENEKÜLT ÉS A BELFÖLDÖN SZÉTTELEPÍTETT SZEMÉLYEK SEGÉLYEZÉSI BIZOTTSÁGÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL elnöke megalakítja Menekült és Belföldön Széttelepített Személyek Segélyezési Bizottságát, a következő összetételben: Шевић Данијела, члан Општинског већа општине Ада председник, Апро Бакаи Магдолна, директор Центра за социјални рад општине Ада- заменик председника, Ковач Добо Леа, шеф одељења за друштвене делатности и заједничке послове члан, Циврић Весна, председница НВО ''Дуга'' Ада члан, Крижан Вилмош, секретар Црвеног крста Ада члан. Šević Danijela, Községi Tanácsának tagja elnök, Apró Bakai Magdolna, az adai Szociális Gondozói Központ igazgatója elnökhelyettes, Kovács Dobó Lea, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály főnöke tag, Civrić Vesna, az adai Duga civil szervezet elnöknője tag, Krizsán Vilmos, az adai Vöröskereszt titkára tag.

5 5. страна/oldal I Мандат Комисије траје до завршетка пројекта за доделу помоћи у хуманитарним пакетима хране. III Комисија утврђује списак корисника помоћи на основи испуњености услова из члана 3., приложене документације из члана 6. и из критеријума из члана 12. Правилника донетог године од стране Комисије за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима. Утврђен списак корисника помоћи Комисија доставља Комесаријату за избеглице Републике Србије у предвиђеном року и организује реализацију дистрибуције помоћи. IV. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Ада''. Аутономна Покрајина Војводин ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА Број: / ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, Ада, године Билицки Золтан с.р. I A bizottság megbízatása az élelmiszercsomagok formájában lévő humanitárius segély szétosztása projektumának befejeztéig tart. II A bizottság állapítja meg a segélyre jogosultak jegyzékét a Menekült és a Belföldön Széttelepített Személyek Segélyezési Bizottsága részéről én meghozott szabályzat 3. szakaszában található feltételek kielégítése, a 6. szakaszában szereplő dokumentáció mellékelése, és a 12. szakaszában lévő mércék alapján. A segélyre jogosultak megállapított jegyzékét a bizottság az előlátott határidőben továbbítja a Szerb Köztársaság Menekültügyi Hivatalának és megszervezi a segély kiosztásának megvalósítását. IV. A jelen végzés az Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. Szám: / ADA KÖZSÉG ELNÖKE Ada, Bilicki Zoltán s.k.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 11. 7. 214. 214. 7. 11. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXII 4. новембар 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 8. szám, 2010. november 4. Број 8. 4.11.2010. СТРАНА 451. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 47. новембар 2011. vi. ÉVF. 47. SZÁM, 2011. november www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

Felújítják a hodicsi utat

Felújítják a hodicsi utat билтен општине чока год. VIII број 67. мај 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 67. szám 2014. május Школа у Црној Бари неће се угасити Затварање школе

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 04.07.2011. 2011.07.04. БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 12. szám Topolya, 2013. október 18.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 12. szám Topolya, 2013. október 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLV 18. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 12. szám Topolya, 2013. október 18. Број 12. 18.10.2013. СТРАНА 517.

Részletesebben

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012.

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Датум: 30. јун 2012. Дневни ред: према позивници

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. MÁJUS 27. Z E N T A 132. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА K U L T U R N O - O B R A Z O V N I C E N T A R T H U R Z Ó L A J O S КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА Набавка књига за потребе Културно-образовног центра Tурзо Лајош из Сенте, ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Jавна

Részletesebben

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre:

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre: Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. február

Részletesebben

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása билтен општине чока год. VII број 62. децембар 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 62. szám 2013. december Најзначајнија инвестиција последњих година Почиње

Részletesebben

2010. április 22, csütörtök 1

2010. április 22, csütörtök 1 2010. április 22, csütörtök 1 Ipari park épül Horgoson A helyszínen járt a Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettese Takács József, Kern Imre és Nyilas Mihály Múlt héten Kern Imre, a Tartományi Nagyberuházási

Részletesebben

Százmillió beruházásokra Csóka község településeinek a fejlesztésére több mint 100 millió dinárt költ az önkormányzat

Százmillió beruházásokra Csóka község településeinek a fejlesztésére több mint 100 millió dinárt költ az önkormányzat билтен општине чока год. VIII број 70. август 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 70. szám 2014. augusztus Општина Чока велико градилиште У инфраструктуру

Részletesebben

4. 21.05.2010. СТРАНА

4. 21.05.2010. СТРАНА Број 4. 21.05.2010. СТРАНА 99. OLDAL 2010. 05.21. 4. szám Az egészségvédelemről szóló törvény 219. szakaszának 4. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 107/05. sz.), a község területén egészségügyi intézményen

Részletesebben

Újvidék. 2009. október 15. 14. szám LXV. évfolyam

Újvidék. 2009. október 15. 14. szám LXV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. október

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

XLVII 29. 59. 60. 29-1. 61. 29-2. 29-3. 62.

XLVII 29. 59. 60. 29-1. 61. 29-2. 29-3. 62. Година : XLV Број 03 Цена броја: О Џ А Ц И 22. АПРИЛ 2012. ГОДИНЕ 300,00 динара Рeд бр. 29. 29-1. 29-2. 29-3. С А Д Р Ж А Ј Акта Изборне комисије општине Оџаци Назив акта ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА

Részletesebben

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

699. 701. 700. 702. Újvidék

699. 701. 700. 702. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 699. Újvidék 2013.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben