СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV БРОЈ 8. XLIV. ÉVFOLYAM SZÁM GODINA XLIV BROJ

2 Страна 2. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 8. На основу члана 43. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", 129 / 2007, 34/2010 и 54/2011), Изборна комисија Општине Мали Иђош, на седници одржаној дана године донела је О Д Л У К У О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ У складу са Извештајем о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине општине Мали Иђош мандати одборника Скупштине општине Мали Иђош додељују се следећим кандидатима: I 1) са Изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА- PÁSZTOR ISTVÁN: на изборној листи Рoбeрт Чoрe Година рођења 1975 Пaл Карољ Линка Б. Габриела Лeнђeл Андор 1971 Шандор Иштван Кристиан Ирен Мoхaчи Зoлтaн Хaлгaтo Имрe 1955 Занимање информатички инжењер eкoнoмистa közgazdász ekonomista орг. културних догађаја пoљoприврeдник омладински радник економиста прeдузeтник грaђeвински инжeњeр Пребивалиште Мaли Иђoш, Фeкeтић, Мaли Иђoш, Мaли Иђoш, Мaли Иђoш, Фекетић, Мaли Иђoш, Фeкeтић, 2) са Изборне листе ДEМOКРAТСКA СТРAНКA БОРИС ТАДИЋ: на изборној листи Ержебет Целушка Година рођења 1959 Занимање лекар гинеколог акушер Пребивалиште Мали Иђош,

3 Број 8. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 3. на изборној листи Јанош Тот Александар Савић Марија Контић Марко Шоћ Година рођења Занимање дипломирани инжењер електротехнике економиста eкoнoмистa геометар Пребивалиште Фекетић, Ловћенац, Лoвћeнaц, Ловћенац, 3) са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ: на избор ној листи 3 3 Марко Ровчанин Обрад Богдановић Драгана Пешикан Година рођења Занимање дипл. инг. пољопривреде дипл. економиста ученица Пребивалиште Лoвћeнaц, Фекетић, Ловћенац, 4) са Изборне листе Група Грађана ОПШТИНЕ Мали Иђош: на изборној листи 3 3 Лajoш Бeртoк Милорад Пејовић Ерика Тумбас Година рођења Занимање пп техничар радник незапослена Пребивалиште Фeкeтић, Ловћенац, Мaли Иђoш, 5) са Изборне листе Покренимо МАЛИ ИЂОШ ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ:

4 Страна 4. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 8. на Година изборној рођења Занимање Пребивалиште листи Пеко Коњевић мастер менаџер Владимир Краговић дипломирани инжењер електротехнике Фекетић, Ловћенац, : 6) са Изборне листе ЕРЖЕБЕТ ШИНКОВИЋ-УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ- ЕРЖЕБЕТ ШИНКОВИЋ на изборној листи Ержебет Шинковић Јосимовић Раде Година рођења Занимање дипломирани правник пензионер Пребивалиште Мали Иђош, Ловћенац, 7) са Изборне листе ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА: на изборној листи Златко Поповић Година рођења 1982 Занимање студeнт Пребивалиште Лoвћeнaц, 8) са Изборне листе ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА НЕНАД СТЕВОВИЋ: на изборној листи Ненад Стевовић Година рођења 1962 Занимање политиколог Пребивалиште Ловћенац II Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Мали Иђош.

5 Број 8. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 5. Број : / У Малом Иђошу, 22. маја године ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА. 47. На основу члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Сл.лист АПВ бр. 3/2012 пречишћени текст ) Изборна комисија изборне јединице 26. Мали Иђош, на седници 7. маја и 20. маја 2012.године утврдила је: РЕЗУЛТАТЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО ВЕЋИНСКОМ СИСТЕМУ ОДРЖАНИХ ДАНА 06.МАЈА 2012.ГОДИНЕ И РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АП ВОЈВОДИНЕ ПО ВЕЋИНСКОМ СИСТЕМУ ОДРЖАНИХ НА ПОНОВЉЕНОМ ГЛАСАЊУ ДАНА 20.МАЈА 2012.ГОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 26. МАЛИ ИЂОШ СУ: I. Резултати избора за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском систему одржаних дана 06.маја 2012.године у Изборној јединици 26. Мали Иђош су: 1. Укупан бирача уписаних у бирачки списак: Број бирача који је гласао: Укупан неважећих гласачких листића: Укупан важећих гласачких листића: Број гласова које су добили поједини кандидати: бр. кандидата Назив предлагача Бр.гласова 1 Биговић Радмила СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА Биро др Иштван ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ БОЈАН ПАЈТИЋ Богдановић СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 483 Обрад 4 Јухас Балинт САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА Мате Петер ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ 233 НЕНАД ЧАНАК 6 Пејовић Милорад ГРУПА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Прњат Дејан СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА Стевовић Ненад ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА Шинковић Ержебет ЕРЖЕБЕТ ШИНКОВИЋ-УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ-ЕРЖЕБЕТ ШИНКОВИЋ 574 II. С обзиром на ни један од кандидата није добио потребан гласова за избор, у другом кругу 20.маја 2012.године, гласало се за следећа два кандидата који су на гласању 06.маја године добили следећи гласова ( према редоследу добијених гласова) и то:

6 Страна 6. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 8. Презиме и име кандидата Назив предлагача Бр.гласовa Јухас Балинт Савез Војвођанских Мађара-Vajdasági magyar szövetség 1514 Биро др Иштван ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНЕ- Боjaн Пајтић 1205 Резултати избора за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском систему одржаних на поновљеном гласању дана 20.маја 2012.године у Изборној јединици 26. Мали Иђош су: 1. Укупан бирача уписаних у бирачки списак: Број бирача који је гласао: Укупан неважећих гласачких листића: Укупан важећих гласачких листића: Број гласова које су добили кандидати: Презиме и име кандидата Назив предлагача Бр.гласовa Биро др Иштван ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНЕ- Боjaн Пајтић 2593 Јухас Балинт Савез Војвођанских Мађара-Vajdasági magyar szövetség 2329 III. Овај извештај објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. Број: / Дана: г. М а л и И ђ о ш ИЗБOРНA КOМИСИJA ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 26. МАЛИ ИЂОШ Прeдсeдник Кoмисиje: Сoфиja Рудoвић, с.р..

7 8.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2012.év 7.oldal 46. A helyhatósági választásokról szóló törvény 43. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 34/2010 és 54/2011 szám) alapján, Kishegyes község Választási Bizottsága a én tartott ülésén meghozta a H A T Á R O Z A T O T KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAI MEGBÍZATÁSÁNAK KIOSZTÁSÁRÓL : 1) VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG- PÁSZTOR ISTVÁN választási listáról: a választási listán Vezeték-és utónév Születési év Foglalkozás Lakhely Csóré Róbert 1975 informatikai mérnök Kishegyes, Pál Károly Linka B. Gabriella 1961 közgazdász kultúrrendezvényszervező mezőgazdasági termelő Bácsfekeyehegy, Kishegyes,, 4 4 Lengyel Andor 1971 Kishegyes,, Sándor István ifjúsági dolgozó Kishegyes,, Krisztián Irén közgazdász Bácsfeketehegy, Mohácsi Zoltán vállalkozó Kishegyes,, Hallgató Imre építészmérnök Bácsfeketehegy, ) DEMOKRATA PÁRT BORIS TADIĆ választási listáról: a választási listán Vezeték-és utónév Születési év Foglalkozás Lakhely Celluska Erzsébet Tóth János Savić Aleksandar Kontić Marija szülész-nőgyógyász okleveles villamosmérnök közgazdász közgazdász Kishegyes, Bácsfeketehegy, Szeghegy, Szeghegy,

8 8.oldal 2012.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 8. szám a választási listán 5 5 Vezeték-és utónév Születési év Foglalkozás Lakhely Šoć Marko földmérő 1983 Szeghegy, 3) IVICA DAČIĆ SZERB SZOCIALISTA PÁRT választási listáról: a választási listán 3 3 Vezeték-és utónév Születési év Foglalkozás Lakhely Rovčanin Marko Bogdanović Obrad Pešikan Dragana okleveles mezőgazdasági mérnök okleveles közgazdász tanuló Szeghegy, Bácsfeketehegy, Szeghegy, 4) KISHEGYES KÖZSÉG- POLGÁROK CSOPORTJA választói listáról: a választási listán 3 3 Vezeték-és utónév Születési év Foglalkozás Lakhely Bertók Lajos mg-technikus 1948 Bácsfeketehegy, Pejović Milorad munkás 1949 Szeghegy, Tumbász Erika munkanélküli Kishegyes, ) INDÍTSUK EL KISHEGYEST TOMISLAV NIKOLIĆ választási listáról: a választási listán Vezeték-és utónév Születési év Foglalkozás Lakhely Konjević Peko Kragović Vladimir menedzser mester okleveles villamosmérnök Bácsfeketehegy, Szeghegy,

9 8.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2012.év 9.oldal : 6) SINKOVITS ERZSÉBET-SZERBIA EGYESÜLT RÉGIÓI- SINKOVITS ERZSÉBET választási listáról a választási listán Vezeték-és utónév Születési év Foglalkozás Lakhely Sinkovits Erzsébet okleveles jogász Kishegyes, 1960 Josimović Rade nyugdíjas 1956 Szeghegy, 7) EGYSÉGES SZERBIA DRAGAN MARKOVIĆ PALMA választási listáról: a választási listán Vezeték-és utónév Születési év Foglalkozás Lakhely Popović Zlatko egyetemista 1982 Szeghegy, 8) MONTENEGRÓI PÁRT NENAD STEVOVIĆ választási listáról: a választási listán Vezeték-és utónév Születési év Foglalkozás Lakhely Stevović Nenad politikológ 1962 Szeghegy E határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. II Szám : / Kishegyesen, május 22-én KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. 47. A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselőinek megválasztásáról szóló határozat 48. szakasza (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/12-egységes szerkezetbe foglalt szöveg szám) alapján,

10 10.oldal 2012.év Kishegyes Község Hivatalos Lapja 8. szám Kishegyes község Választási bizottsága a 2012.május.07-én és május 20-án megtartott ülésén megerősítette a: А МÁJUS 06-ÁN MEGTARTOTT VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEIT A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZI KÉPVISELŐI MEGVÁLASZTÁSÁRA, A TÖBBSÉGI VÁLASZTÁSI RENDSZER ALAPJÁN ÉS A 2012.MÁJUS 20-ÁN MEGTARTOTT, MEGISMÉTELT VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEIT A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZI KÉPVISELŐI MEGVÁLASZTÁSÁRA, A TÖBBSÉGI VÁLASZTÁSI RENDSZER ALAPJÁN, KISHEGYES 26. VÁLASZTÓI KÖRZETBEN: I. A május 06-án megtartott választások eredményei a Vajdaság AT képviselőházi képviselői megválasztására, a többségi választási rendszer alapján, Kishegyes 26. Választói körzetben a következők: 1. A szavazói névjegyzékbe beírt szavazók száma összesen: A szavazók száma összesen, akik szavaztak: Az érvénytelen szavazólapok száma összesen: Az érvényes szavazólapok száma összesen: Szavazatok száma, amelyeket a jelöltek kaptak: A jelölt vezetékés utóneve Az előterjesztő megnevezése Szavazatok száma 1 Bigović Radmila SZERB RADIKÁLIS PÁRT Bíró dr István VÁLASZTÁS A JOBB VAJDASÁGÉRT BOJAN 1205 PAJTIĆ 3 Bogdanović Obrad SZERB SZOCIALISTA PÁRT Juhász Bálint VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG Máté Péter VAJDASÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA LIGA 233 NENAD ČANAK 6 Pejović Milorad KISHEGYES KÖZSÉG POLGÁROK CSOPORTJA Prnjat Dejan SZERB HALADÓ PÁRT Stevović Nenad MONTENEGRÓI PÁRT Sinkovits Erzsébet SINKOVITS ERZSÉBET-SZERBIA EGYESÜLT RÉGIÓI- SINKOVITS ERZSÉBET 574 II. Tekintettel arra, hogy egyik jelölt sem kapott elegendő szavazatot, május 20-án, a második körben a következő két jelöltre lehetett szavazni, akik a május 06-án tartott szavazáson a következő szavazatszámokat kapták : A jelölt vezeték-és utóneve Az előterjesztő megnevezése Szavazatok száma Јuhász Bálint Savez Vojvođanskih Mađara-Vajdasági 1514 Magyar Szövetség Bíró dr István VÁLASZTÁS A JOBB VAJDASÁGÉRT- Bojan Pajtić 1205

11 8.szám Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2012.év 11.oldal A május 20-án megtartott megismételt választások eredményei a Vajdaság AT képviselőházi képviselői megválasztására, a többségi választási rendszer alapján, Kishegyes 26. Választói körzetben a következők: 1. A szavazói névjegyzékbe beírt szavazók száma összesen: A szavazók száma összesen, akik szavaztak: Az érvénytelen szavazólapok száma összesen: Az érvényes szavazólapok száma összesen Szavazatok száma, amelyeket a jelöltek kaptak: A jelölt vezeték-és utóneve Az előterjesztő megnevezése Szavazatok száma Bíró dr István VÁLASZTÁS A JOBB VAJDASÁGÉRT- Bojan Pajtić 2593 Јuhász Bálint Savez Vojvođanskih Mađara-Vajdasági Magyar Szövetség 2329 III. E jelentést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. Szám: / Kelt.: K i s h e g y e s KISHEGYES 26. VÁLASZTÓI KÖRZET VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA A bizottság elnöke: Rudović Sofija, s.k.

12 Strana 12. Godina Službeni list opštine Mali Iđoš Broj Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS", 129 / 2007, 34/2010 i 54/2011), Izborna komisija Opštine Mali Iđoš, na sjednici održanoj dana godine donijela je O D L U K U O DODELI MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE MALI IĐOŠ U skladu sa Izveštajem o ukupnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine opštine Mali Iđoš mandati odbornika Skupštine opštine Mali Iđoš dodjeljuju se sljedećim kandidatima: 1) sa Izborne liste SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA- PÁSZTOR ISTVÁN: I Red. na izbornoj listi Robert Čore Godina rođenja 1975 Pal Karolj Linka B. Gabriela Lenđel Andor 1971 Šandor Ištvan Kristian Iren Mohači Zoltan Halgato Imre Zanimanje informatički inženjer ekonomista közgazdász ekonomista org. kulturnih događaja poljoprivrednik omladinski radnik ekonomista preduzetnik građevinski inženjer Prebivalište Mali Iđoš, Feketić, Mali Iđoš, Mali Iđoš, Mali Iđoš, Feketić, Mali Iđoš, Feketić, 2) sa Izborne liste DEMOKRATSKA STRANKA BORIS TADIĆ: Red. na izbornoj listi Godina rođenja Zanimanje Prebivalište

13 Broj 8. Službeni list opštine Mali Iđoš Godina Strana 13. Red. na izbornoj listi Eržebet Celuška Janoš Tot Aleksandar Savić Marija Kontić Marko Šoć Godina rođenja Zanimanje lekar ginekolog akušer diplomirani inženjer elektrotehnike ekonomista ekonomista geometar Prebivalište Mali Iđoš, Feketić, Lovćenac, Lovćenac, Lovćenac, 3) sa Izborne liste IVICA DAČIĆ SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE: na izborn oj listi 3 3 Marko Rovčanin Obrad Bogdanović Dragana Pešikan Godina rođenja Zanimanje dipl. ing. poljoprivrede dipl. ekonomista učenica Prebivalište Lovćenac, Feketić, Lovćenac, 4) sa Izborne liste Grupa Građana OPŠTINE Mali Iđoš: na izbornoj listi 3 3 Lajoš Bertok Milorad Pejović Erika Tumbas Godina rođenja Zanimanje pp tehničar radnik nezaposlena Prebivalište Feketić, Lovćenac, Mali Iđoš, 5) sa Izborne liste Pokrenimo MALI IĐOŠ TOMISLAV NIKOLIĆ:

14 Strana 14. Godina Službeni list opštine Mali Iđoš Broj 8. Red. na izbornoj listi Peko Konjević Vladimir Kragović Godina rođenja Zanimanje master menadžer diplomirani inženjer elektrotehnike Prebivalište Feketić, Lovćenac, : 6) sa Izborne liste ERŽEBET ŠINKOVIĆ-UJEDINJENI REGIONI SRBIJE-ERŽEBET ŠINKOVIĆ Red. na izbornoj listi Eržebet Šinković Josimović Rade Godina rođenja Zanimanje diplomirani pravnik penzioner Prebivalište Mali Iđoš, Lovćenac, 7) sa Izborne liste JEDINSTVENA SRBIJA DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Red. na izbornoj listi Zlatko Popović Godina rođenja 1982 Zanimanje student Prebivalište Lovćenac, 8) sa Izborne liste CRNOGORSKA PARTIJA NENAD STEVOVIĆ: Red. na izbornoj listi Nenad Stevović Godina rođenja 1962 Zanimanje politikolog Prebivalište Lovćenac II

15 Broj 8. Službeni list opštine Mali Iđoš Godina Strana 15. Ovu odluku objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš. Broj : / U Malom Iđošu, 22. maja godine OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA. 47. Na osnovu člana 48. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine ( Sl.list APV br. 3/2012 prečišćeni tekst ) Izborna komisija izborne jedinice 26. Mali Iđoš, na sjednici 7. maja i 20. maja 2012.godine utvrdila je: REZULTATE IZBORA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE PO VEĆINSKOM SISTEMU ODRŽANIH DANA 06.MAJA 2012.GODINE I REZULTATI IZBORA ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU AP VOJVODINE PO VEĆINSKOM SISTEMU ODRŽANIH NA PONOVLJENOM GLASANJU DANA 20.MAJA 2012.GODINE U IZBORNOJ JEDINICI 26. MALI IĐOŠ SU: I. Rezultati izbora za izbor poslanika u Skupštinu AP Vojvodine po većinskom sistemu održanih dana 06.maja 2012.godine u Izbornoj jedinici 26. Mali Iđoš su: 1. Ukupan birača upisanih u birački spisak: Broj birača koji je glasao: Ukupan nevažećih glasačkih listića: Ukupan važećih glasačkih listića: Broj glasova koje su dobili pojedini kandidati: Red.br. kandidata Naziv predlagača Br.glasova 1 Bigović Radmila SRPSKA RADIKALNA STRANKA Biro dr Ištvan IZBOR ZA BOLJU VOJVODINU BOJAN PAJTIĆ Bogdanović Obrad SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE Juhas Balint SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA Mate Peter LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE 233 NENAD ČANAK 6 Pejović Milorad GRUPA GRAĐANA OPŠTINE MALI IĐOŠ Prnjat Dejan SRPSKA NAPREDNA STRANKA Stevović Nenad CRNOGORSKA PARTIJA Šinković Eržebet ERŽEBET ŠINKOVIĆ-UJEDINJENI REGIONI SRBIJE-ERŽEBET ŠINKOVIĆ 574 II.

16 Strana 16. Godina Službeni list opštine Mali Iđoš Broj 8. S obzirom na ni jedan od kandidata nije dobio potreban glasova za izbor, u drugom krugu 20.maja 2012.godine, glasalo se za slјedeća dva kandidata koji su na glasanju 06.maja godine dobili slјedeći glasova ( prema redosledu dobijenih glasova) i to: Prezime i ime kandidata Naziv predlagača Br.glasova Juhas Balint Savez Vojvođanskih Mađara-Vajdasági 1514 magyar szövetség Biro dr Ištvan IZBOR ZA BOLJU VOJVODINE- Bojan Pajtić 1205 Rezultati izbora za izbor poslanika u Skupštinu AP Vojvodine po većinskom sistemu održanih na ponovljenom glasanju dana 20.maja 2012.godine u Izbornoj jedinici 26. Mali Iđoš su: 1. Ukupan birača upisanih u birački spisak: Broj birača koji je glasao: Ukupan nevažećih glasačkih listića Ukupan važećih glasačkih listića: Broj glasova koje su dobili kandidati: Prezime i ime kandidata Naziv predlagača Br.glasova Biro dr Ištvan IZBOR ZA BOLJU VOJVODINE- Bojan Pajtić 2593 Juhas Balint Savez Vojvođanskih Mađara-Vajdasági magyar szövetség 2329 III. Ovaj izveštaj objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš. Broj: / Dana: g. M a l i I đ o š IZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE 26. MALI IĐOŠ Predsјednik Komisije: Sofija Rudović, s.r..

17

18 С А Д Р Ж А Ј T A R T A L O M S A D R Ž A J Број Назив Страна Szám Megnevezés Oldal Broj Naziv Strana 46. Одлукa о додели мандата одборника Скупштине општине Мали Иђош Резултати избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском систему 5 одржаних дана 06.маја 2012.године и резултати избора за избор посланика у Скупштину АП Војводине по већинском систему одржаних на поновљеном гласању дана 20.маја 2012.године у изборној јединици 26. Мали Иђош. 46. Határozatot Kishegyes község Képviselő-testülete tanácsnokai megbízatásának kiosztásáról А május 06-án megtartott választások eredményei a Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselői 9 megválasztására, a többségi választási rendszer alapján és a 2012.május 20-án megtartott, megismételt választások eredményei a Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselői megválasztására, a többségi választási rendszer alapján, Kishegyes 26. választói körzetben. 46. Odluka o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Mali Iđoš Rezultati izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine po većinskom sistemu 15 održanih dana 06.maja 2012.godine i rezultati izbora za izbor poslanika u Skupštinu AP Vojvodine po većinskom sistemu održanih na ponovljenom glasanju dana 20.maja 2012.godine u izbornoj jedinici 26. Mali Iđoš ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Мали Иђош ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Данило Дабовић начелник Општинске управе ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА: Данило Дабовић, Барањи Силард и Mariana Deak Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош за Службени лист. KIADJA: Kishegyes község Képviselő-testülete FELELŐS SZERKESZTŐ: Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetője A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Deák Marianna Az évi előfizetési előleg 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete szerveinek bevétele Hivatalos Lap címre kell befizetni. IZDAVAČ: Skupština opštine Mali Iđoš ODGOVORNI UREDNIK: Danilo Dabović načelnik Opštinske uprave ČLANOVI REDAKCIONOG ODBORA: Danilo Dabović, Baranji Silard i Mariana Deak Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš za Službeni list.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE NA UTVRĐIVANjU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SUBOTICA ODRŽANIH 24. APRILA 2016.

ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE NA UTVRĐIVANjU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SUBOTICA ODRŽANIH 24. APRILA 2016. ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE NA UTVRĐIVANjU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SUBOTICA ODRŽANIH 24. APRILA 2016. GODINE 1. Sednica Komisije počela je u 18,30 časova dana 25. aprila 2016.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

XLVII 29. 59. 60. 29-1. 61. 29-2. 29-3. 62.

XLVII 29. 59. 60. 29-1. 61. 29-2. 29-3. 62. Година : XLV Број 03 Цена броја: О Џ А Ц И 22. АПРИЛ 2012. ГОДИНЕ 300,00 динара Рeд бр. 29. 29-1. 29-2. 29-3. С А Д Р Ж А Ј Акта Изборне комисије општине Оџаци Назив акта ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIII 07.06.2011. БРОЈ 8. XLIII. ÉVFOLYAM 2011.06.07. 8. SZÁM GODINA XLIII 07.06.2011. BROJ 8. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA

Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám 1. sz. KKT-nyomtatvány VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA Igazolom, hogy,, állandó lakóhelye:, (személyazonosító szám)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 03.08.2012. БРОЈ 12. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.08.03. 12. SZÁM GODINA XLIV 03.08.2012. BROJ 12. Страна

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

ZBIRNU IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE MESNE ZAJEDNICE GAT I

ZBIRNU IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE MESNE ZAJEDNICE GAT I REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA GRAD SUBOTICA IZBORNA KOMISIJA GRADA SUBOTICE Broj: I-00-013-61/2015-13 Dana: 08.07.2015. godine Na osnovu ĉlana 22. Odluke o mesnim zajednicama («Sluţbeni list grada Subotice»,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 27.06.2016. БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.06.27. 14. SZÁM GODINA XLVIII 27.06.2016. BROJ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 28.11.2014. БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.11.28. 12. SZÁM GODINA XLVI 28.11.2014. BROJ 12. Страна

Részletesebben

Број: 13. 08.06.2012. СТРАНА 194. OLDAL 2012.06.08. 13. szám J E G Y Z İ K Ö N Y V A HELYI KÖZÖSSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGNAK AZ ADORJÁN HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK 2012. MÁJUS 06-I VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIV. évfolyam 6. szám Topolya, június 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIV. évfolyam 6. szám Topolya, június 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XLIV 28. јун 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam 6. szám, 2012. június 28. Број 6. 28.06.2012. СТРАНА 100. OLDAL 2012.06.28.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVIII. évfolyam 8. Szám Topolya, május 16.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVIII. évfolyam 8. Szám Topolya, május 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLVIII 16. мај 2016. г., Бачка Топола XLVIII. évfolyam 8. Szám Topolya, 2016. május 16. Број 8. 16.05.2016. СТРАНА 629. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

Број: СТРАНА 248. OLDAL szám

Број: СТРАНА 248. OLDAL szám Број: 14. 22.06.2012. СТРАНА 248. OLDAL 2012.06.22. 14. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 10. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 34/10 és 54/11. sz.)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLV 21.10.2013. БРОЈ 12. XLV. ÉVFOLYAM 2013.10.21. 12. SZÁM GODINA XLV 21.10.2013. BROJ 12. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 3. szám, 2008. február 28. Broј 3. 28.02.2008. СТРАНА 6. OLDAL 2008.02.28.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA SLUŽBEN LST OPŠTNE MAL ĐOŠ ГОДИНА XLV 31.03.2015. БРОЈ 5. XLV. ÉVFOLYAM 2015.03.31. 5. SZÁM GODNA XLV 31.03.2015. BROJ 5. Страна 2. Година

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 13. јула. 2005 г. Kishegyes 2005 július 13. 46. На основу члана 67.и 77.Закона о планирању

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 24. АПРИЛ 2012. БРОЈ: 10 52 На основу члана 33. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 16 XLV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 57. / ОДЛУК A О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ АДА HATÁROZAT AZ ADA KÖZSÉGBELI VÁLASZTÓK TELJES

Részletesebben

З А К Љ У Ч А К о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа у 2007.

З А К Љ У Ч А К о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа у 2007. 21. Број 2. 02.04.2008. СТРАНА 23. OLDAL 2008.04.02. 2. szám На основу члана 95. става 1. тачке 9. Статута општине Кањижа ("Службени лист општине Кањижа", бр. 13/02, 05/03, 4/05 и 6/05) Скупштина општине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 1. szám Topolya, 2001. január 17. Број 1. 17. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLI ÉVFOLYAM - 9. SZÁM 2008. JÚLIUS 11. Z E N T A 36. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 56. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület 2008.06.26-án

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 19. 05. 2016. 2016. 05. 19. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 29. 06. 2016. 2016. 06. 29. БРОЈ 15. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 7. szám Topolya, 2006. szeptember 29. Broј 7. 29.09.2006. СТРАНА 129. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 13 XLV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 39./ ОДЛУКА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ УКУПНОГ ИЗНОСА САМОДОПРИНОСА УВЕДЕНОГ ОДЛУКОМ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСАНА ПОДРУЧЈУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј I У Изборну комисију општине Бечеј се именују: 1. Срђан Глигорић, дипломирани правник,

Részletesebben

Szerbia /Srbija, 24000 Subotica / Szabadka, Age Mamužića 11/I,

Szerbia /Srbija, 24000 Subotica / Szabadka, Age Mamužića 11/I, tel/fax: +381 (0) 24 / 553-801 e-mail: office@vmszorgyu, http://wwwvmszorgyu 2007 május 5/5 maj 2007 Iratszám / Ev Broj A Vajdaság Magyar Szövetség XI Közgyűlésén, 2007 május 5-én megválasztott Tanácsának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7. Szám Година XXXV Évfolyam Мaли Иђош 03. јули. 2005 г. Kishegyes 2005. јúlius. 3. 45 На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja és 42. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 48/94.

Részletesebben

SLUŽBENI LIST GRADA SUBOTICE

SLUŽBENI LIST GRADA SUBOTICE TSKOVNA POŠTARNA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTCA SLUŽBEN LST GRADA SUBOTCE BROJ: 5 GODNA: XLX DANA:28. februar 2013. CENA: 87,00 DN. SKUPŠTNA GRADA SUBOTCE Broj: -00-110-11/2013 "Službeni list Grada Subotice",

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 11 XLV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 21. / РЕШЕЊЕ О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám

Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény 19. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 41/09., 53/10. és 101/11. sz.), a Magyarkanizsai

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 8. XLIX. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 28./ ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ÜGYREND AZ ADAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2016. ÁPRILIS 25. Z E N T A 64. ЗАПИСНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ОДРЖАНИХ

Részletesebben

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 96. Година XXV Нова Црња године Број: 5

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 96. Година XXV Нова Црња године Број: 5 Број 5 13.04.2016 Службени лист општине Нова Црња Страна 96 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXV Нова Црња 13.04.2016. године Број: 5 Образац СОНЦ број 16 /2016 17.На основу члана 26. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben