СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI БРОЈ 9 XLI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ: 33./РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА...3 TARTALOM: 33./VÉGZÉS A SZAVAZÓHELYEK ADA KÖZSÉG TERÜLETÉRE VONATKOZÓ MEGHATÁROZÁSÁRÓL...3

2 Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, Ада, Трг Ослобођења 1. web: Уређује Редакциони одбор. Главни и одговорни уредник Снежана Мишовић. Годишња претплатна цена је 2.000,00 динара. Текући рачун: са назнаком: За Службени лист општине Ада. Огласи по тарифи. Излази по потреби. Први број Службеног листа општине Ада је издат године Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1. web: Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Fő és a felelős szerkesztő Snežana Mišović. Az évi előfizetési ár 2.000,00 dinár. Folyószámlaszám: Ada Község Hivatalos Lapja részére A hírdetés a díjjegyzék alapján történik. Igény szerint jelenik meg. Ada Község Hivatalos Lapja első száma én jelent meg.

3 strana/oldal 33./ На основу члана 15. став 1. тачка 2. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007 ), Општинска изборна комисија Ада, на седници одржаној године, донела је РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА A helyi választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye; 129/2007 szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján Ada Község Választási Bizottsága, a án tartott ülésén, meghozta a VÉGZÉST A SZAVAZÓHELYEK ADA KÖZSÉG TERÜLETÉRE VONATKOZÓ MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. Одређују се бирачка места на територији општине Ада за гласање за избор одборника у Скупштини општине Ада на дан године, и то: I. Az Ada Község Képviselő-testületi tanácsnokok i megválasztására Ada Község Választási Bizottsága a következő szavazóhelyeket jelöli ki: Р.бр Назив Б.М. Адреса Б.М. Подручје које обухвата Б.М. 1. Ада 1 2. Ада 2 3. Ада 3 4. Ада 4 5. Ада 5 6. Ада 6 7. Ада 7 8. Ада 8 9. Ада Ада 10 Бивша «Искра», Молски пут 4 Зграда I. МЗ, Maршала Тита 45 Зграда I. МЗ, Маршала Тита 45 Пријемна канц. СО, Трг Ослобођења 1 Техничка школа, Раде Кончара 32/а Техничка школа, Моше Пијаде 39 Дом пензионера, Д. Обрадовића 3 Зграда II. МЗ, Лењинова 47 З.З. «АДА», Д. Туцовића 28 Саве Ковачевића 74 Молски пут, 8. Марта, Нушићева, Хајдук Вељка, Ђуре Даничића, Ненада Дудварског, Бечејски пут 1-38 и 2-74, Сабо Сепеши Ласла 1-39 и 2-6, Седмаков Душана 1-17 и 2-16 и Доша Андраша Д. Обрадовића парна страна 2-6, И. Л. Рибара 1-21 и 2-48а, ЈНА 1-55 и 2-42/а, Ј. Атиле 1-7, М. Тита 1-43 и 2-54, М. Пијаде -непарна страна, 1-5, Н. Тесле и 24-36, Пупинова 1-5 и 2-4, Р. Поповића 1-19 и 2-10 и Змај Јовина - непарна страна ЈНА и , Његошева 1-7 и 2-8, Обала Тисе 1-23 и 2-4, П. Радосављевића 1-21 и 2-20, П. Драпшина 1-53 и 2-48, Змај Јовина парна страна 2-14 и Ж. Зрењанина 1-27 и Арањ Јаноша, Киш Ернеа, Мите Радујкова, 25. Маја, Марка Орешковића и Крајишка. Кошут Лајоша, Варга Јаноша, Шоти Јожефа, Пергел Флоријана, Штербик Петера, 1. Маја, 9. Маја и Мацедонски Салаши. Гробљанска, Жикице Јовановића, 29.Новембра, Раде Кончара, Бориса Кидрича, Фодор Шандора, Фрање Розмара, и Моше Пијаде / осим бројева 1-5/. Доситеја Обрадовића - непарна страна, Трг Ослобођења, Вука Караџића - парна страна, Јожеф Атиле /од ул. М. Пијаде до ул. В. Караџића/, 8.Октобар / од почетка до В. Караџића/, Лењинова /од почетка до ул. В. Караџића/, Саве Ковачевића /од почетка до В. Караџића/, Николе Тесле /од почетка до ул. Д. Обрадовића/, Димитрија Туцовића /од почетка до ул. В. Караџића/, Војвођанских бригада /од почетка до В. Караџића/, Моше Пијаде бројеви 2 и 4 и Бранка радичевића -/ од почетка до улице В.Караџића/. Марка Миљанова 1-55 и 4-66 Јожеф Атиле и 14/а-52, 8. Октобра и 18-62, 7. Јула 1-41 и 2-54, Македонска 1-35 и 2-16, Светозара Марковића 1-5 и 2-10, Вука Караџића 1-11 и Лењинова Вука Караџића 15-55, Лењинова 12-46, Светозара Марковића 7-73 и 12-48, Ђ. Јакшића, Истарска, Саве Ковачевића 8-32 и 11-33, Димитрије Туцовића и 26-46, Пионирска, Обилићева 2-28, Бранка Радичевића и и бб, Војвођанских бригада- /од ул. В. Караџића до ул. Бранка Радичевића/. Партизански трг, Ади Ендреа /од ул С. Ковачевића до краја/, Петра Кочића, Лазе Костића, Карађорђева и 102, Ђуре Ђаковића -/ од ул. С. Ковачевића и од гробља до краја/, Чех Кароља, Перњеш - горњи рит, Селеш Јожеф и Војвођанских бригада - /од ул. Б. Радичевића до краја/.

4 4. strana/oldal Р.бр Назив Б.М. Адреса Б.М. Подручје које обухвата Б.М. 11. Ада Ада Ада Ада Ада Мол Мол Мол Мол Мол Мол Мол 7 Барапарт школа, Лењинова 85 Кадарева кућа, Дожа Ђерђа 31 Зграда II. МЗ, Халас Јожефа 22 Забавиште у Гунарошу, Халас Јожефа 22 Бивши «Напредактранс», Сенћански пут 21 Н. Радонића 21 Н. Радонића 21 Месна канцеларија, М. Тита 34 Дом културе-клуб, М. Тита 70 Дом пензионера, Петефи Ш. 58 Дом културе-читаоница, М. Тита 70 М. Тита 108 Лењинова 46-98, Карађорђева 3-99а и 2-98, Саве Ковачевића 37-73, Дожа Ђерђа 2-18 и 1-11, Ади Ендреа 1-93 и 2-76, Петефи Шандора, Авалска, Космајска и Школска. Саве Ковачвића 75-91, Дожа Ђерђа и 13-25, Светозара Милетића 2-94 и 1-107, Ђуре Ђаковића 2-88 и 1-147, Бакош Калмана 2-26 и Пролетерска 1-17 и 2-8. Бакош Калмана - непарна страна 9-45, Хрватска 1-33 и 2-44, И. Милутиновића 1-17 и 2-18, Словеначка 1-27 и 2-24а, Танчић Михаља 1-27 и 2-50, Радничка 1-27 и 2-28, Велики пут 1-5 и 2-56 и Војислава Илића 9-23 и 2-4, Средњи Мали Пут. Бакош Калмана непарна страна 1-7, Бунарска 1-15 и 2-8, Халас Јожеф 1-77 и 2-74, Ј.С. Поповића 1-13 и 2-6, Љ. Ненадовића 1-21 и 2-18, Студеничка 1-25 и 2-32, Васе Стајића 1-19а и 2-18 и В. Илића 1-7а. С. Сремца, Нова улица, Северна, Сенћански пут, Виноградска, Крижан Матеа, Варга Јожефа, Боја Андраша, Шпанг Јожефа и Шпанских Бораца 1-99 и Долма 1-4, Димитрије Туцовића 2-24 и бб, Васе Пелагића 1-27 и 2-22, Кошут Лајоша 1-23 и 2-22а, Раде Кончара 1-23, Саве Ковачевића 1-11 и 2-16 и Салаш Балиж, И. Л. Рибара 2-44ц, Змај Јовина 1-39 и 2-58, Вукашина Стокића 1-59 и 12-58, Масарикова 1-39 и Вука Караџића и 32-58/а, Н. револуције и , С. Милетића и 56-78, Братства и Јединства и 1-53а, Ђ. Даничића 1-47 и 2-52, Маршала Тита 1-61 и Н. Радонића 1-45 и Максима Горког 2-54 и 1-41, Пролетерска 2-54 и 1-31, Р. Ћорића 2-18, Потиска 1-9, М. Тита 2-70, 8. Октобра 1-47 и 2-48, Бранка Радичевића 1-35 и 2-44, Н. револуције и 48-70, Братства и jединства 53-81, С. Милетића и 44-56, Вука Караџића и Петра Драпшина 1-25 и 2-34, Партизанска 3-25 и 2-26, Инвалидска 1-23 и 4-28, Гробљанска 1-25 и 2-4а, Подбарска 1 и 2-44, Ђ. Даничића, Стрелиште бб, Ађански пут 10-48, Н. револуције 1-51а и 2-46, Братства и јединства 1-59, С. Милетића 1-27 и 2-42 и В. Караџића 1-21 и Богнар Иштвана 1-21 и 2-24, Вилагош Мартона 7 и 2-12, Симић Милана 2-4, Петефи бригада 1-34, Гробљанска 6-72 и 27-63, Пионирска 1-5, Инвалидска и 32-80, Партизанска и 28-46а, Шетер Ш. 1-5 и 2-2а, П. Драпшина 36-66, Бр. и јединства 2-34, Ађански пут 1-27 и 2-8, ЈНА 1-23 и 2-26, И. Милутиновића 1 и 2-88, Петефи Шандора 1-19 и 2-32, Ади Ендреа 1-33 и 2-24, Урбан Jожефа 1-25 и П. Драпшина 27-51, Б. Радичевића и 46-76, 8. Октобра и 50-94, М. Тита , Братства и јединства 36-54, ЈНА 25-47а и 28-60, Петефи Ш и 34-56, Ади Ендреа и 26-40, Урбан Ј а и Јамура 2-6 и 5, Железничка 2-44 и 1-25а и унутрашњи салаши. Салаши, Велики пут, Јужни Мали пут, М. Тита , Новака Радонића и 74-96, Ђ. Даничића и , Тот Елека 1-9 и 2-64, Војвођанска 1-7 и 2-22, Омладинска 1-3 и 2-10, С. Марковића 1-5 и 2-12, Трг Слободе 2-10, Дожа Ђ. 3-9 и Железничка и 46а-48.

5 strana/oldal Р.бр Назив Б.М. Адреса Б.М. Подручје које обухвата Б.М. 23. Мол Мол Мол Оборњача 27. Стеријино 28. Утрине Утрине 2 М. Тита 108 ЈНА 83 Дом за старе, ЈНА 105 Зграда МЗ Оборњача, М. Тита 2 Дом омладине, М. Тита 50 О.Ш. «Чех Карољ», Јожеф Атиле 6 Дом омладине, Тополсли пут 22 М. Тита 63-99, Н. Радонића и 48-72, Ђ. Даничића и , Б. и јединства 54а-62, ЈНА и 64-90а, Петефи Ш и 57-65, Ади Ендреа и и Урбан Ј и Ади Ендреа и 62-72, ЈНА и , М. Горког и 56-96, Масарикова и 52-74, Петефи Ш и 80-96, Пролетерска и 56-98, Урбан Ј и 68, В. Стокића и Братства и јединства 64-82б. Ади Ендреа и , Братства и јед , И. Л. Рибара 1-27 и 2-92, ЈНА и , Масарикова 76-90, Петефи Ш и , Урбан Ј и 70-74, В. Стокића и и Змај Јовина и М.Тита 1-69 и 2-34, Петефи Ш и 2-54, Молски велики пут 1-67 и 2-22, Србобрански пут 1-21 и 2-20, Ади Ендреа 1-3 и 2-10, Пут Велђпарт 1-5 и 2-6, Матићев пут 1-7 и 2-4, Мали пут 1-3 и 2-6, Првомајски пут 1-7 и М. Тита 2-80, Драгин В и 2 до краја, Велики пут , Северни мали пут 1-17 и 2-10, Кратки пут 4, Средњи мали пут 1-3 и 2-4, Задругарски пут 1-19 и 2-28, Горњобрешки пут 1-37 и 2-20, Буџак 1-9 и 2-10 и Јужни мали пут 1-3. Петефи Шандора- цела, Велики пут 33 и 64, Тополски пут и 18-28, Јужни мали пут 5-19 и 8-12, Балижев пут 1 и 2-14, М. Тита 1-23 и 2-20, Е. Кардеља 1-13 и 2-16, Б. Кидрича бб-11 и 2-14, Киш Бездањи А и 2-14, Пушкаш Б. непарна страна и 2-16, Атарски пут 8, Средњи мали пут 5-19 и 8-12 и Бажо Јожефа 1-11 и 2-14, Јожеф А.- цела Б. Кидирча и 16-32, Киш Бездањи А и 16-36, Бажо Јожефа и 16-40, М. Тита и 22-44, Велики пут 1-31 и 2-62, Тополски пут 1-9 и 2-16, Јужни мали пут 1-3 и 2-6, Кошут Л. цела, Е. Кардеља и 18-26, Атарски пут 2-6, Средњи мали пут 1-3 и 4-6 и Северни мали пут цела. Sorsz. Megnevezés Cím Terület 1. Ada 1 2. Ada 2 3. Ada 3 4. Ada 4 5. Ada 5 6. Ada 6 A valamikori Iskra épülete Moholi út 4 Az I. Helyi Közösség épülete Tito marsall 45 Az I. Helyi Közösség épülete Tito marsall 45 Ügyfelvételi iroda Felszabadulás tér 1 Műszaki Iskola Rade Koncar 32/a A Műszaki Iskola terme Moša Pijade Ada 7 Nyugdíjas Otthon D. Obradović 3 Moholi út, Március 8, Nušić, Hajduk Veljko, Đuro Daničić, Nenad Dudvarski, Becsei út 1-38, és 2-74, Szabó Szepesi László 1-39 és 2-6, Sedmakov Dušan 1-17 és 2-16 és Dósa András D. Obradović- páros oldal 2-6, Ivo L. Ribar 1-21 és 2-48a, JNH 1-55 és 2-42/a, J. Attila 1-7, Tito marsall 1-43 és 2-54, M. Pijade- páratlan oldal, 1-5, N. Tesla és 24-34, Pupin 1-5 és 2-4, R. Popović 1-19 és 2-10, és J. J. Zmaj páratlan oldal JNH és , Njegoš 1-7 és 2-8, Tisza part 1-23 és 2-4, P. Radosavljević 1-21 és 2-20, P. Drapšin 1-53 és 2-48, J.J. Zmaj- páros oldal 2-14 és Ž. Zrenjanin 1-27 és 2-34 Arany János, Kiss Ernő, Mito Radujkov, Május 25, Marko Orešković és Krajiška. Kossuth Lajos, Varga János Sóti József, Pergel Flórián, Sterbik Péter, Május 1., Május 9 és Macedóniai tanyák. Temető utca, Žikica Jovanović November 29, Rade Končar, Boris Kidrič, Fodor Sándor, Franjo Rozmar és Moša Pijade (az 1-5 számok kivételével). Dositelj Obradović- páratlan oldal, Felszabadulás tér, Vuk Karadžićpáros oldal, József Attila- (a Moša Pijade utcától a Vuk Karadžić

6 6. strana/oldal Sorsz. Megnevezés Cím Terület 8. Ada 8 9. Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Mohol Mohol Mohol Mohol 4 A II. Helyi Közösség épülete Lenin utca 47 ADA Földművesszövetkezet D. Tucović 28, Savo Kovačević 74 Az általános iskola baraparti épülete Lenin utca 85 Kádár ház Dózsa György 31 A II. Helyi Közösség épülete Halász József 22 Gunarasi Halász József 22 A régi Napredaktrans Zentai ut 21 Novak Radonić 21 Novak Radonić 21 Helyi Iroda Tito marsall 34 Művelődési Otthon klub Tito marsall Mohol 5 Nyugdíjasok Otthona Petőfi Sándor 58 utcáig), Október 8- (az utca kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig), Lenin- ( az utca kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig), Savo Kovačević- ( az utca kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig), Nikola Tesla- (az utca kezdetétől a ( az utca kezdetétől a Dositelj Obradović utcáig), Dimitrije Tucović- (az utca kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig), Vajdasági Brigádok (az utca kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig), Moša Pijade- 2-4 Branko Radičević- (az utca kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig). Marko Miljanov 1-55 és 4-66, József Attila és 14/a-52, Október és 18-62, Július és 2-54, Macedón utca 1-35 és 2-16, S. Marković 1-31 és 4-10, Vuk Karadžić 1-11 és Lenin utca Vuk Karadžić 15-55, Lenin 12-46, Svetozar Marković 7-73 és 10a-48, Đ. Jakšić, Istarska, Savo Kovačević 8-32 és 11-33, Dimitrije Tucović és 26-46, Pionir, Obilić 2-28, Branko Radičević és és szn.,vajdasági Brigádok (a Vuk Karadžić utcától a Branko Radičević utcáig). Partizán tér, Ady Endre- (a Savo Kovačević utcától végig), Petar Kočić, Lazo Kostić, Karađorđe és102, Đuro Đaković (a S. Kovačević utcától és a temetőtől végig), Cseh Károly, Pernyés, Felső rét, Szeles József és Vajdasági Brigádok- (a Branko Radičević utcától végig) Lenin 46-98, Karađorđe 3-99a és 2-98, Savo Kovačević 37-73, Dózsa György 2-18 és 1-11, Ady Endre 1-93 és 2-76, Petőfi Sándor, Avala, Kosmaj és Iskola utca. Savo Kovačević 75-91, Dózsa György és 13-25, Svetozar Miletić 2-94 és 1-107, Đuro Đaković 2-88 és 1-147, Bakos Kálmán 2-26 és Proletár 1-17 és 2-8. Bakos Kálmán- páratlan oldal 9-45, Horvát 1-33 és 2-44, Ivan Milutinović 1-17 és 2-18, Szlovén 1-27 és 2-24a, Táncsics Mihály 1-27 és 2-50, Radnička 1-27 és 2-28, és Nagy út 1-5 és 2-56 és Vojislav Ilić 9-23 és 2-4. Bakos Kálmán- páratlan oldal 1-7, Kút utca 1-15 és 2-8, Halász József 1-77 és 2-74, J. Ste. Popović 1-13 és 2-6, Lj. Nenadović 1-21 és 2-18, Studenička 1-25 és 2-32, Vaso Stajić 1-19a és 2-18, V. Ilić 1-7a. S. Sremac, Új utca, Északi u. Zentai út, Szőlőskert utca, Krizsán Máté, Varga József, Boja András, Spang József és Spanyol Harcosok 1-99 és Dolma 1-4, Dimitrije Tucović 2-24 és szn, Vaso Pelagić 1-27 és 2-22, Kossuth Lajos 1-23 és 2-22a, Rade Končar 1-23, S. Kovačević , Bálizs tanya, I. L. Ribar 2-44c, J.J. Zmaj 1-39 és 2-58, Vukašin Stokić 1-59 s 12-58, Maszarikov 1-39 és Vuk Karadžić és 32-58a, Népforradalom és , S. Miletić és 56-78, Testvériség- Egység és 1-53a, Đ. Daničić 1-47, 2-52, Tito marsall 1-61, valamint N. Radonić 1-45, M. Gorkij 2-54 és 1-41, Proletár 2-54 és 1-31, R. Ćorić 2-18, Tisza mente 1-9, Tito marsall 2-70, Október és 2-48, Branko Radičević 1-35 és 2-44, Népforradalom és 48-70, Testvériség- Egység 53-81, S. Miletić és 44-56, Vuk Karadžić és Petar Drapšin 1-25 és 2-34, Partizán 3-25 és 2-26, Invalidska 1-23 és 4-28, Temető utca 1-25 és 2-4a, Podbarska 1 és 2-44, Đ. Daničić, Lővölde szn., Adai út 10-48, Nép-forradalom 1-51a és 2-46, Testvériség Egység 1-59, S. Miletić 1-27 és 2-42, Vuk Karadžić 1-21 és Bognár István 1-21 és 2-24, Világos Márton 7 és 2-12, Simić Milan 2-4, Petőfi Brigádok 1-34, Temető utca 6-72 és 27-63, Pionír 1-5, Invalid 25-

7 strana/oldal Sorsz. Megnevezés Cím Terület 21. Mohol Mohol Mohol Mohol Mohol Völgypart 27. Valkai sor 28. Törökfalu Törökfalu 2 Művelődési Otthon - olvasóterem Tito marsall 70 Tito marsall 108 Tito marsall 108 JNH 83 Idősek Otthona JNH 105 Völgyparti HK épülete Tito marsall 2 Ifjúsági Otthon Tito marsall 50 Cseh Károly Ált. Isk. József Attila 6 Ifjúsági Otthon Topolyai út és 32-80, Partizán és 28-46a, Sőtér S. 1-5 és 2-2a, P. Drapšin 36-66, Testvériség- Egység 2-34, Adai út , JNH 1-23 és 2-26, I. Milutinović 1 és 2-88, Petőfi Sándor 1-19 és 2-32, Ady Endre 1-33 és 2-24, Urbán József 1-25 és P. Drapšin 27-51, B. Radičević és 46-76, Oktober és 50-94, Tito marsall , Testvériség-Egység 36-54, JNH 25-47a és 28-60, Petőfi Sándor és 34-56, Ady Endre és 26-40, Urbán J a 36-60, Jamura 2-6 és 5, Vasút utca a és belső tanyák. Tanyák, Nagy út, Déli kis út Tito marsall , Novak Radonić és 74-96, Đ. Daničić , Tóth Elek 1-9 és 2-64, Vajdaság utca 1-7 és 2-22, Ifjúság 1-3 és 2-10, S. Marković 1-5 és 2-12, Szabadság tér 2-10, Dózsa György 3-9, Vasút utca és 46a-48. Tito marsall 63-99, N. Radonić és 48-72, Đ. Daničić és , Testvériség Egység 54a-62, JNH és 64-90a, Petőfi Sándor és 57-65, Ady Endre és 65-85, Urbán J és Ady Endre és 62-72, JNH és , M. Gorkij és 56-96, Masarikov és 52-74, Petőfi Sándor és 80-96, Proletár és 56-98, Urban J és 68, V. Stokić 61-85, valamint Testvériség Egység 64-82b. Ady Endre és , Testvériség- Egység 84-98, I. L. Ribar 1-27 és 2-92, JNH és , Maszarikov 76-90, Petőfi Sándor és , Urbán J és 70-74, V. Stokić és , valamint J.Zmaj és Tito marsall 1-69 és 2-34, Petőfi Sándor 1-51 és 2-54, Moholi nagy út , Szenttamás út 1-21 és 2-20, Ady Endre 1-3 és 2-10, Völgypart út 1-5 és 2-6, Matić út 1-7 és 2-4, Kis út 1-3 és 2-6, Május 1 út 1-7 és Tito marsall 2-80, Dragin V és 2-től végig, Nagy út 1-25 és 2-40, Északi kis út 1-17 és 2-10, Rövid út 4, Középső kis út 1-3 és 2-4, Szövetkezeti út 1-19 és 2-28, Felsőhegyi út 1-37 és 2-20, Budzsák 1-9 és 2-10 és Déli kis út 1-3. Petőfi Sándor- az egész utca, Nagy út 33 és 64, Topolyai út és 18-28, Déli kis út 5-19 és 8-12, Bálizs út 1 és 2-14, Tito marsall 1-23 és 2-20, E. Kardelj 1-13 és 2-16, B. Kidrič szn-11 és 2-14, Kis Bezdányi A és 2-14, Puskás B. páratlan oldal és 2-16, Határ út 8, Középső kis út 5-19 és 8-12, Bazsó József 1-11 és 2-14, József Attila az egész utca. B. Kidrič és 16-32, Kis Bezdányi A és 16-36, Bazsó József és 16-40, Tito marsall és 22-44, Nagy út 1-31 és 2-62, Topolyai út 1-9 és 2-16, Déli kis út 1-3 és 2-6, Kossuth L.- az egész utca, E. Kardelj és 18-26, Határ út 2-6, Középső kis út 1-3 és 4-6, Északi kis út az egész utca. II. Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Ада'' Број: / У Ади, године ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА АДА ПРЕДСЕДНИК, Ходик Нандор, с.р. II. A jelen végzést Ada közzé kell tenni Ada Község Hivatalos Lapjában. Iktatószám: / Ada, ADA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA Hodik Nándor s.k. ELNÖK

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 13 XLV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 39./ ОДЛУКА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ УКУПНОГ ИЗНОСА САМОДОПРИНОСА УВЕДЕНОГ ОДЛУКОМ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСАНА ПОДРУЧЈУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, Április 07.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, Április 07. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XLVIII 07. април 2016. г., Бачка Топола XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, 2016. Április 07. Број 3. 07.04.2016. СТРАНА 56.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2. Szám Година XL Évfolyam Мaли 26.март 2008. г. Kishegyes 2008. márc. 26. 4. Нa oснoву члaнa 15. Зaкoнa o лoкaлним избoримa ( Сл.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. ÁPRILIS 12. ZENTA 83. A helyhatósági választásról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007, 34/2010- Alkotmánybíróság határozata és 54/2011),15. szakasza 1.bekezdésének

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 15. XLIX. ÉVFOLYAM 15.SZÁM 74./ РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ AДА И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2016 2018. ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. MÁRCIUS 25. Z E N T A 13. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján a Zentai Községi

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2016. ÁPRILIS 3. Z E N T A A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. szám AB határozat, és 54/2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVIII 12. октобар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVIII 12. октобар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVIII 12. октобар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 8. szám Topolya, 2006. Október 12. Broј 8. 12.10.2006. СТРАНА

Részletesebben

ГОДИНА XLI БРОЈ 13 XLI. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLI БРОЈ 13 XLI. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 29.04.2008. БРОЈ 13 XLI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM САДРЖАЈ: 47./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 12.06.2008. БРОЈ 19 XL ÉVFOLYAM 19. SZÁM САДРЖАЈ: О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ОПШТИНЕ АДА, 2. ЈУЛА У 2008. ГОДИНИ...3 О ОБРАЗОВАЊУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину:

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ Комисије за доделу стипендија Општинске управе Општине Мали Иђош Број: 612-3/2017-03 Дана:04.01.2017.године М а л и И ђ о ш На основу члана 5. Правилника

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 11.04.2012. БРОЈ 4. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.11. 4. SZÁM GODINA XLIV 11.04.2011. BROJ 4. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, Április 07.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, Április 07. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XLVIII 07. април 2016. г., Бачка Топола XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, 2016. Április 07. Број 3. 07.04.2016. СТРАНА 56.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7. Szám Година XXXV Évfolyam Мaли Иђош 03. јули. 2005 г. Kishegyes 2005. јúlius. 3. 45 На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 30.04.2008. 2008.04.30. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 14. став 9. Закона о локалним изборима ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007), Општинска изборна комисија

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 11.07.2007. БРОЈ 10 XL. ÉVFOLYAM 2007.07.11. 10. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 68./ РЕШЕЊЕ О ДОДЕЉИВАЊУ ЗАХВАЛНИЦА...3 68./ VÉGZÉS

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVI 25. април 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. Број 7. 25.04.2014. СТРАНА 65. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 29. 06. 2016. 2016. 06. 29. БРОЈ 15. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 23. Z E N T A 158. Zenta község statútuma ( Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 119. szóló rendelet ( Hivatalos Lapja, 6/2001. szám) 19. szakasza, és a bogarasi Bácska

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT CÍMTÁRA - 2008. Magyar tagozatos általános iskolák címtára Vajdaságban

A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT CÍMTÁRA - 2008. Magyar tagozatos általános iskolák címtára Vajdaságban A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT CÍMTÁRA - 2008 Magyar tagozatos általános iskolák címtára Vajdaságban Ada Cseh Károly Általános iskola, 24430 Ada, Felszabadulás tér 19. Tel.: 024/852-534 Adorján A kanizsai

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 1. szám Topolya, 2001. január 17. Број 1. 17. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

Megállapítják Törökkanizsa községi képviselő-testülete tanácsnokainak összesített választási listáját, amely a következő:

Megállapítják Törökkanizsa községi képviselő-testülete tanácsnokainak összesített választási listáját, amely a következő: A helyhatósági választásokról szóló törvény 26. szakaszának 1. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 129/07., 34/10.- Alkotmánybíróság határozata és 54.11. szám) alapján Községi Választási

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 16 XLV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 57. / ОДЛУК A О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ АДА HATÁROZAT AZ ADA KÖZSÉGBELI VÁLASZTÓK TELJES

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 20. XLVIII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 77./ ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 27.06.2016. БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.06.27. 14. SZÁM GODINA XLVIII 27.06.2016. BROJ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 11 XLV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 21. / РЕШЕЊЕ О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.06.2007. БРОЈ 9 XL. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 60./ ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА...3 61./ 62./ 63./ ОДЛУКА

Részletesebben

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј I У Изборну комисију општине Бечеј се именују: 1. Срђан Глигорић, дипломирани правник,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T A SZENTTAMÁS KÖZSÉGI 2015-ÖS ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÁSODIK KIEGYENSÚLYOZÁSÁRÓL

H A T Á R O Z A T A SZENTTAMÁS KÖZSÉGI 2015-ÖS ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÁSODIK KIEGYENSÚLYOZÁSÁRÓL SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Év XLVIII Szenttamás, 03.12.2015. Szám: 20. Szükség szerinti kiadmány 143. A Költségvetési rendszerről szóló törvény 63. Cikkelye szerint ( Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIV. Évfolyam 2. szám Topolya, március 22.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIV. Évfolyam 2. szám Topolya, március 22. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XLIV 22. март 2012. г., Бачка Топола XLIV. Évfolyam 2. szám Topolya, 2012. március 22. Број 2. 22.03.2012. СТРАНА 62. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 28.11.2014. БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.11.28. 12. SZÁM GODINA XLVI 28.11.2014. BROJ 12. Страна

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII ÉVFOLYAM 17 SZÁM 2012 ÁPRILIS 25 ZENTA 85 A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselőinek megválasztásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 3/2012 szám egységes

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 3. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 02.04.2008. г. Kishegyes 2008. ápr. 2. 5. На основу члана 28. став 1. тачка 3. Статута општине Мали

Részletesebben

272. 274. 273. Újvidék

272. 274. 273. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. április

Részletesebben

11. Üzlethelyiség Szabadkán a Rudics utca 2. szám alatt, területe 25,71 m², extra üzleti övezet, a bérleti díj kikiáltási ára 7.200,00 dinár.

11. Üzlethelyiség Szabadkán a Rudics utca 2. szám alatt, területe 25,71 m², extra üzleti övezet, a bérleti díj kikiáltási ára 7.200,00 dinár. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város A polgármester Iratszám: II-00-361-689/2015 Kelt: 2015.11.25. S z a b a d k a Szabadság tér 1. A Szabadka Város üzlethelyiségeinek bérbeadásáról

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 03.08.2012. БРОЈ 12. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.08.03. 12. SZÁM GODINA XLIV 03.08.2012. BROJ 12. Страна

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLI ÉVFOLYAM - 9. SZÁM 2008. JÚLIUS 11. Z E N T A 36. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 56. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület 2008.06.26-án

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA SLUŽBEN LST OPŠTNE MAL ĐOŠ ГОДИНА XLV 31.03.2015. БРОЈ 5. XLV. ÉVFOLYAM 2015.03.31. 5. SZÁM GODNA XLV 31.03.2015. BROJ 5. Страна 2. Година

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

Újvidék. 2008. május 15. 12. szám LXIV. évfolyam 1. ÉSZAK-BÁNÁTI KÖRZET ADA KÖZSÉG GÉPÉSZET ÉS FÉMFELDOLGOZÁS ELEKTROTECHNIKA TEXTIL- ÉS BŐRIPAR

Újvidék. 2008. május 15. 12. szám LXIV. évfolyam 1. ÉSZAK-BÁNÁTI KÖRZET ADA KÖZSÉG GÉPÉSZET ÉS FÉMFELDOLGOZÁS ELEKTROTECHNIKA TEXTIL- ÉS BŐRIPAR Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. május

Részletesebben

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT Pályázati kiírás: Támogatási eszközök odaítélése mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 8. XLIX. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 28./ ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ÜGYREND AZ ADAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 19. 05. 2016. 2016. 05. 19. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI БРОЈ 8. XLI. ÉVFOLYAM SZÁM

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI БРОЈ 8. XLI. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 18.06.2009. БРОЈ 8. XLI. ÉVFOLYAM 2009.06.18. 8. SZÁM Страна 170. Година 2009. Службени лист општине Мали Иђош Број 8. 44. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

AZ ADAI MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATÁT 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

AZ ADAI MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATÁT 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A helyi önkormányzatokról szóló törvény 72. szakasza (a Szerb Köztársaság 9/2002, 33/2004 és 62/2006 számú Hivatalos Közlönye) és A helyi önkormányzatról szóló határozat 9. szakasza és 15. szakaszának

Részletesebben