Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése..."

Átírás

1 Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása... 7 Álláskeresők nyilvántartása... 9 Magán munka-közvetítők és munkaerő kölcsönzők, közfoglalkoztatásra irányuló munkaerőkölcsönzési tevékenység nyilvántartása A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai Munkaügyi Kirendeltségek által hozott első fokú hatósági döntések elleni jogorvoslati ügyek intézése Az ügyfelek fennálló tartozása esetén erre irányuló kérelem esetén a munkaügyi központ vezetője bírálja el a méltányosság iránti kérelmeket Munkajogi tanácsadás Munkaerő-piaci hatósági ellenőrzés Felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása Foglalkoztatást elősegítő képzés (ajánlott és elfogadott) Szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatása Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás Bérgarancia támogatás Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás Csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos bejelentések nyilvántartása Csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás Csoportos személyszállítás támogatás Helyközi utazási költségtérítés támogatás átvállalása Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap:

2 Munkaerő-piaci programok kidolgozása, megvalósítása, támogatása Munkaadó részére nyújtott munkahelymegőrzés támogatása Munkahelyteremtő beruházás Munkaközvetítés Munkáltatói kapcsolattartás Vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatása Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás támogatás Országos közfoglalkoztatási program támogatása Humánszolgáltatások, munkaerő-piaci szolgáltatások TÁMOP /1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (decentralizált programok a konvergencia régiókban) TÁMOP /1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (decentralizált programok a konvergencia régiókban) elnevezésű projekt keretében nyújtható 3x4 havi bérköltség támogatás TÁMOP /1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (decentralizált programok a konvergencia régiókban) elnevezésű projekt keretében munkatapasztalat - szerzés céljából nyújtható 90 napos bérköltség támogatás TÁMOP /1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (decentralizált programok a konvergencia régiókban) elnevezésű projekt keretében foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás TÁMOP /1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (decentralizált programok a konvergencia régiókban) keretében nyújtható helyközi utazás támogatás TÁMOP /1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (decentralizált programok a konvergencia régiókban) elnevezésű projekt keretében Lakhatási támogatás TÁMOP /1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (decentralizált programok a konvergencia régiókban projektben nyújtható vállalkozóvá válást elősegítő támogatás TÁMOP /1 Újra tanulok!... 75

3 Ügytípus megnevezése: Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése Ügytípus rövid leírása: Nincs szükség engedélyre: a külön jogszabály szerint menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy magyarországi munkavégzéséhez, továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy magyarországi munkavégzéséhez január 1-jétől az EGT állampolgárok és családtagjaik (családtag: az EGT állampolgár házastársa, az EGT állampolgár- és/vagy házastársa által eltartott vagy 21 évnél fiatalabb leszármazója, valamint az EGT állampolgár- és/vagy házastársa által eltartott felmenője) magyarországi munkavállalása engedélymentes. EGT-állampolgár: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam polgárának, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy. Az engedélymentesség bejelentése: A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint azon személy foglalkoztatását, akinek magyarországi foglalkoztatásához az Flt. végrehajtására kiadott HarmR., valamint a KormR. alapján nincs szükség engedélyre. A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését az azt követő napon kell bejelenteni. A munkaügyi központ igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet. A foglalkoztató köteles a bejelentés tárgyát képező foglalkoztatási jogviszony létesítéséről és megszűnéséről szóló dokumentumot és igazolást a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő három évig megőrizni, és az ellenőrzés során bemutatni. A bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének, illetőleg az annak alapján végzett tevékenység megkezdésének, de annak elmulasztása forintig terjedő rendbírsággal sújtandó. Engedélyköteles foglalkoztatásnál az eljárás szakaszai: A foglalkoztató munkaerőigényt jelent be azon a kirendeltségen, amelynek illetékességi területén a tervezett foglalkoztatás történik. Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap: 1

4 A munkaerőigény bejelentését követő 15. nap után, de legfeljebb a 60. napig nyújtható be az egyéni munkavállalási engedély iránti kérelem a szükséges mellékletekkel együtt a kirendeltségen. A munkaerőigény január 1. napjától a kérelem benyújtásával egyidejűleg a munkaügyi központban is benyújtható. Ebben az esetben az ügyintézési határidő 30 nap. A munkaerőigény bejelentőlapnak-, illetve a munkavállalási engedély iránti kérelemnek tartalmában meg kell egyeznie (pl. munkakör, személyi alapbér, munkavégzés helye, stb.). Amennyiben az adott munkakörre nincs kiközvetíthető munkaerő és a kérelem, a foglalkoztató valamint a harmadik országbeli állampolgár az egyéb feltételeknek is megfelel a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatását a munkaügyi központ engedélyezi. A munkavállalási engedély meghosszabbítása kérhető, ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására a 8. szerinti foglalkoztatás kivételével a munkavállalási engedély érvényességi időtartamának lejártát követően ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanabban a munkakörben és ugyanazon a munkavégzési helyen kerül sor. Ebben az esetben a munkaerő-paci helyzet vizsgálatára nem kerül sor. A mezőgazdaságban történő szezonális foglalkoztatás egy naptári éven belül legfeljebb 180 napra engedélyezhető, a munkavállalási engedély meghosszabbításának helye nincs. Egy engedélyben a foglalkoztatás időtartama több részletben is meghatározható. A kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az engedélyt a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata alapján kell kiadni. Jogosultak köre: Harmadik országbeli állampolgár a jogszabályokban meghatározott kivételekkel a Magyar Köztársaság területén csak az állami foglalkoztatási szerv által kiállított engedély vagy a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedély alapján vállalhat munkát. Az engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be. Továbbá a foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint azon személy foglalkoztatását, akinek magyarországi foglalkoztatásához az Flt. végrehajtására kiadott HarmR., valamint a KormR. alapján nincs szükség engedélyre. Szükséges iratok: 1.A bejelentés személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmazza: - foglalkoztatottak számát, - életkorát, - iskolai végzettségét, - állampolgárságát, - munkakörének FEOR számát, - a foglalkoztatási jogviszony formáját, - hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, - a foglalkoztató statisztikai törzsszámát, - továbbá arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszűnt. A munkaügyi központ igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet. 2. A kérelemhez csatolandó dokumentumok: 2

5 - a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét igazoló okirat hiteles másolata, valamint ha azt idegen nyelven állították ki annak hiteles magyar fordítása, - a foglalkoztató működési jogosultságát megalapozó okiratok (alapító okirat, cégbírósági bejegyzés) másolata. Nyomtatványok elérhetősége: A munkaerő-igény bejelentő lap a munkaügyi kirendeltségeken beszerezhető. A kérelem-nyomtatványok a jogszabály mellékletét képezik, illetve a munkaügyi kirendeltségeken vagy a munkaügyi központ központi szervezeti egységénél is beszerezhetők illetve a szabolcsszatmar-bereg.munka.hu címen letölthetők. Eljárási költségek: A kérelem benyújtása illetékmentes. Hol intézzem el? Ügyintézés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nyíregyháza, Hősök tere 9. Ügyfélfogadás: hétfő-szerda-csütörtök: Kedd: Elérhetőség: 42/ , Ügyintézési idő: Amennyiben a foglalkoztató a munkaerőigényt az illetékes járási hivatal munkaügyi kirendeltségén nyújtja be, amelynek illetékességi területén a tervezett foglalkoztatás történik, a munkavállalási engedély iránti kérelem a munkaerőigény bejelentését követő 15. nap után, de legfeljebb a 60. napig nyújtható be. A kérelemről ebben az esetben a munkaügyi központ tíz munkanapon belül dönt. Amennyiben a foglalkoztató a munkaerőigényt a kérelemmel egyidejűleg a munkaügyi központban nyújtja be, az ügyintézési határidő 30 nap. Kapcsolódó jogszabályok: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.), A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet (KormR.), A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII.30.) Kormányrendelet (HarmR.), valamint A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 16/2010. (V.13.) SZMM-rendelet (SzMMr.). Nyíregyháza, április 29. Czibere József Osztályvezető sk. Szervezési és Hatósági Osztály 3

6 Ügytípus megnevezése Álláskeresési ellátások Ügytípus rövid leírása: Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki 128 a) álláskereső, b) 131 az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap a 27. (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági idővel rendelkezik, d) 133 munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Jogosultsági idő: Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát (a továbbiakban: folyósítási idő) a 25. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett (a továbbiakban együtt: jogosultsági idő). Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy ha az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. -ának (3) bekezdésében meghatározott munkaerő-piaci járulék alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A havi átlagos összeg kiszámítása során ezen időszak alatt elért járulékalap összegét osztani kell azoknak a hónapoknak a számával, amelyekben az álláskeresőnek volt járulékalapot képező jövedelme. Ha az álláskereső adott hónapban nem az egész hónapra vonatkozóan rendelkezik járulékalappal, akkor a hónapot a havi átlagos összeg kiszámítása során töredékhónapként kell figyelembe venni. Az egy napra járó álláskeresési járadék számításának alapja az (1) és (3) bekezdésben meghatározott összeg harmincad része. Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap: 4

7 Az álláskeresési járadék napi összege a járadékalap 60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg. Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap. Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell megállapítani, ha a) rendelkezik a 25. (1) bekezdésének c) d) pontjában, meghatározott feltételekkel, és b) 172 a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv kereső tevékenység miatt megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot, c) 173 az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a b) pontban meghatározott megszüntetését követően három éven belül betöltötte a b) pontban meghatározott életkort, és d) 174 rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és, e) 175 korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül. Az álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka. Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességű személyek ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható. Költségtérítés: Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- és visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni. Jogszabály az álláskereső részére az itt felsorolt okokból felmerült, indokolt helyi utazási költségek megtérítéséről is rendelkezhet. Jogosultak köre: Azok az álláskeresők, akik rendelkeznek az egyes ellátások jogszabályi feltételeivel. Szükséges iratok: Az illetékes kirendeltség az álláskeresési ellátásra való jogosultság jogszabályi feltételeinek teljesülését az ügyfél nyilatkozata, valamint az általa bemutatott iratok alapján állapítja meg. Nyomtatványok. elérhetősége: A kérelmet személyesen kell benyújtani a kirendeltségen, illetve elektronikus levél útján is benyújtható. 5

8 Eljárási költségek: Az eljárás illetékmentes. Hol intézhetem el? A kérelmet személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint kirendeltségen, illetve elektronikus levélben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai Munkaügyi Kirendeltségei elérhetőségein lehet benyújtani. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai Munkaügyi Kirendeltségei elérhetőségeit, illetékességi területét a Munkaügyi Központ honlapja tartalmazza: Ügyfélfogadás: hétfő-szerda-csütörtök: Kedd: Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő 30 nap. Kapcsolódó jogszabályok: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) a megyei (fővárosi) munkaügyi központok illetékességéről, valamint a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet módosításáról szóló 42/2011. (XII. 2.) NGM rendelet. Nyíregyháza, április 29. Czibere József Osztályvezető sk. Szervezési és Hatósági Osztály 6

9 Ügytípus megnevezése: Munkaviszonyban állók képzési támogatása Ügytípus rövid leírása: A képzési támogatás a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban Flt.) alapján vissza nem térítendő támogatás. Támogatható annak a képzése, aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. Képzési támogatásként kereset kiegészítés adható. (A kereset kiegészítés a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet.) A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha - a munkaadó írásban vállalja a képzésben résztvevőknek a képzés befejezését követő legalább a képzés időtartamával azonos továbbfoglalkoztatását, - a munkaadó a képzés költségeihez hozzájárul kivéve, ha a képzésben részt vevő munkavállaló a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte, - a képző intézmény megfelel a jogszabályi feltételeknek, - a képzés programja megfelel a jogszabályi feltételeknek. Jogosultak köre: A támogatást az a munkaadó igényelheti, aki olyan munkavállalót foglalkoztat ( Flt 14. (1) bekezdés g.) pontja), aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. A támogatás mérlegelési jogkörben adható. Szükséges iratok: Nyomtatványok elérhetősége: A nyomtatványokat a munkaadó telephelye szerint illetékes kirendeltség bocsátja a kérelmező rendelkezésére. Eljárási költségek: Az eljárásnak nincs költsége. Hol intézzem el? A támogatás iránti kérelmet a képző intézmény ajánlatával együtt a képzés megkezdése előtt a munkaadó telephelye szerint illetékes kirendeltséghez egy példányban kell benyújtani. 10 Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap: 7

10 Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő 30 nap. Kapcsolódó jogszabályok: évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról Az Európai Bizottság EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006 EK rendelete (2006. december 15.) Ügyintéző neve, elérhetősége: Kerekes Emese 42/ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Nyíregyháza, Hősök tere 9. Nyíregyháza, április 29. Toldik Pál Osztályvezető sk. Foglalkoztatási Programok Osztálya 8

11 Ügytípus megnevezése Álláskeresők nyilvántartása Ügytípus rövid leírása: Az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként kérelmére azt a személyt veszi nyilvántartásba, aki: a) megfelel az Flt. 58. (5) bekezdés d) pontjának 1 5. alpontjaiban meghatározott feltételeknek és b) kötelezettséget vállal arra, hogy az állami foglalkoztatási szervvel az Flt. 54. (9) (10) bekezdésben foglaltak szerint együttműködik. álláskereső: az a személy, aki 1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és 5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit 6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. Az álláskeresőként nyilvántartott személy köteles a munkaügyi központtal együttműködni, melynek keretében b) az állami foglalkoztatási szervnél az általa meghatározott időpontban, de legalább három havonta jelentkezik, és c) az Flt. 58. (5) bekezdés d) pontjának 1 4. alpontjaiban bekövetkezett változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti az állami foglalkoztatási szervnek, és d) maga is aktívan keres munkahelyet, és e) 3 az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott munkaerő-piaci szolgáltatást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által támogatott képzési lehetőséget elfogadja, illetőleg igénybe veszi, f) 3 részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban, g)a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja. Megfelelő munkahely fogalma álláskeresési járadékra vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyre jogosult vagy abban részesülő álláskereső személy esetén: 1. egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas, 2. a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri, Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap: 9

12 3. a munkahely és a lakóhely közötti naponta tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg, 4. az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik. Az olyan álláskereső esetében, aki sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti álláskeresési segélyre nem jogosult, a fentieken kívül a munkahely abban az esetben is megfelelő, ha a foglalkoztatás a jogszabályban meghatározott feltételű közfoglalkoztatási jogviszonyban történik. Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat - a magyar állampolgárokon kívül - a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre is alkalmazni kell. A pályakezdők nyilvántartására vonatkozó speciális szabályok A pályakezdő ügyfél a kérelemben nyilatkozik a pályakezdői státusz jogszabályi feltételeinek meglétéről és arról, hogy benyújtja az elbíráláshoz szükséges iratokat. Amennyiben pályakezdőként nyilvántartásba vehető, a további eljárás megegyezik az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételi eljárás lépéseivel. Az álláskeresőként nyilvántartott személy: - megfelelő feltételek esetén ellátásra jogosult, - a kirendeltségek kiközvetítik a bejelentett üres álláshelyekre, - a kirendeltség foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal segíti elhelyezkedését - képzésben vehet részt - A munkaügyi központ szolgáltatásaival felkészítheti a sikeres munkavállalásra. Ha felkeresik a munkaügyi kirendeltségeket, ügyfélterében - megtalálják a legfrissebb képzési ajánlatainkat - megtalálják legfrissebb állásajánlatainkat - az interneten keresztül önállóan kereshetnek állást - a legfrissebb tájékoztató anyagokkal segítjük a tájékozódásukat - az információnál személyre szabott segítséget kaphatnak. Szükséges iratok: Az illetékes kirendeltség az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek teljesülését az ügyfél nyilatkozata, valamint az általa bemutatott iratok alapján állapítja meg. Nyomtatványok elérhetősége: (milyen nyomtatványok szükségesek hozzá, hol lehet beszerezni) A kérelmet személyesen kell benyújtani a kirendeltségen. Eljárási költség: Az eljárás illetékmentes. 10

13 Hol intézzem el? A kérelmet személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti munkaügyi kirendeltségen lehet benyújtani. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai Munkaügyi Kirendeltségei elérhetőségeit, illetékességi területét a Munkaügyi Központ honlapja tartalmazza: Ügyfélfogadás: hétfő-szerda-csütörtök: Kedd: Ügyintézési idő: (ügyintézési határidő) Az ügyintézési határidő 30 nap. Kapcsolódó jogszabályok A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) A megyei (fővárosi) munkaügyi központok illetékességéről, valamint a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet módosításáról szóló 42/2011. (XII. 2.) NGM rendelet. Nyíregyháza, április 29. Czibere József Osztályvezető sk. Szervezési és Hatósági Osztály 11

14 Ügytípus megnevezése: Magán munka-közvetítők és munkaerő kölcsönzők, közfoglalkoztatásra irányuló munkaerőkölcsönzési tevékenység nyilvántartása Ügytípus rövid leírása: Magán-munkaközvetítés: A vagyoni biztosíték mértéke, amennyiben a közvetítés a) belföldre vagy az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT) többi tagállamának területére irányul: forint, b) az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam területére irányul: Ft. A nyilvántartásba vétel feltételei: 1. a kérelmezőt a cégjegyzékbe bejegyezték, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozókról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzés igazolását, 2. a kérelmezőnek vagy az általa foglalkoztatott legalább egy személynek a R. 1. mellékletében meghatározott képesítése, gyakorlata van, 3. a kérelmezőnek a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiség áll rendelkezésre, 4. a kérelmező vagyoni biztosítékkal rendelkezik, 5. az államigazgatási eljárási illetéket ( Ft) megfizette A vagyoni biztosítékról szóló letéti szerződésnek tartalmaznia kell a R. 6. (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A magán-munkaközvetítőnek a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év január 31-éig telephelyenként a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett adattartalmú adatszolgáltatást kell elkészítenie. A munkaerő-kölcsönzői tevékenység folytatásának feltételei: Munkaerő-kölcsönzési tevékenységet a belföldi székhelyű a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság, részvénytársaság, közös vállalat, vagy a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállalók vonatkozásában szövetkezet folytathat akkor, ha az Mt-ben és a rendeletben foglalt feltételeknek megfelel, és a székhelye szerint illetékes munkaügyi központ megyei szervezete nyilvántartásba vette. Továbbá az az EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozás, amely a rá irányadó jog szerint munkaerő-kölcsönzést folytathat. A munkaerő-kölcsönzés fogalmát az mt (1) bekezdés a) pontja határozza meg. Telefon: 06 (42) , Fax: 06 (42) Honlap: 12

15 A nyilvántartásba vétel feltételei: 1. a kérelmezőt a cégjegyzékbe bejegyezték és a létesítő okirata a munkaerő-kölcsönző tevékenységet tartalmazza, 2. a kérelmezőnek vagy az általa foglalkoztatott legalább egy személynek a R. 1. mellékletében meghatározott képesítése, gyakorlata van, 3. a kérelmezőnek a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiség áll rendelkezésre, 4. a kérelmező vagyoni biztosítékkal rendelkezik, 5. az államigazgatási eljárási illetéket ( Ft) megfizette. A vagyoni biztosíték pénzbeli letét, amelynek összege forint. A vagyoni biztosítékról szóló letéti szerződésnek tartalmaznia kell a R. 6. (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A munkaerő-kölcsönzőnek 8 napon belül be kell jelenteni a nyilvántartást vezető munkaügyi központnak, ha a nyilvántartásba vételéhez, valamint a tevékenysége folytatásához szükséges feltételekben (telephelyében, szervezeti formájában stb.) vagy a székhelyében változás következett be, továbbá a munkaerő-kölcsönzői tevékenységét megszüntette. A munkaerő-kölcsönzőnek a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év január 31-éig telephelyenként a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett adattartalmú adatszolgáltatást kell elkészítenie. A közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó sajátos szabályok: A közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatását a közhasznú kölcsönző székhelye szerint illetékes munkaügyi központ akkor engedélyezi, ha az megfelel az alábbi feltételeknek: - a cégjegyzékbe vagy - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - az előírt nyilvántartásba bejegyezték, és társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya a kölcsönzési tevékenység folytatását tartalmazza, - a kérelmező vagy az általa foglalkoztatott legalább egy személy a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakmai képesítéssel, gyakorlattal, - a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel - Mentorként kizárólag a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló jogszabályban előírt végzettséggel rendelkező személy foglalkoztatható. A közhasznú kölcsönző közfoglalkoztatási jogviszonyban álló közfoglalkoztatottakat csak a közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztató részére kölcsönözhet. Közhasznú kölcsönző a közfoglalkoztatottak tekintetében külföldre irányuló munkaerő-kölcsönzési tevékenységet nem folytathat. Jogosultak köre: A magán-munkaközvetítői és a munkaerő-kölcsönzői tevékenység valamint a közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatásának feltétele, hogy a székhely vagy telephely szerint illetékes megyei munkaügyi központ nyilvántartásba vegye. 13

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével):

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével): A munka világa A Magyarországról szóló információkat összefoglaló ország mappa jelen fejezetének célja, hogy összegyűjtse és röviden bemutassa azokat a főbb munkaerőpiaci, munkaügyi, munkajogi tudnivalókat,

Részletesebben

Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Foglalkoztatást elősegítő támogatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások A munkaerő-piaci szolgáltatások formái az alábbiak: a) munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása; b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről AZ ÁLLÁSKERESŐK LEHETŐSÉGEI Kit tekinthetünk álláskeresőnek? Álláskereső

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Együtt működünk. Alkusz Hírlevél 2011. július. Munkanélküliségi kiegészítő biztosítás kötésének felfüggesztése. Tisztelt Partnerünk!

Együtt működünk. Alkusz Hírlevél 2011. július. Munkanélküliségi kiegészítő biztosítás kötésének felfüggesztése. Tisztelt Partnerünk! Munkanélküliségi kiegészítő biztosítás kötésének felfüggesztése Együtt működünk Alkusz Hírlevél 2011. július Tisztelt Partnerünk! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről A munkaerő-kölcsönzői tevékenységet a többször módosított Munka Törvénykönyvének (1992. évi XXII. Törvény, továbbiakban: Mt.) XI. fejezete, valamint a

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben