SMKH Munkaügyi Központja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SMKH Munkaügyi Központja"

Átírás

1 Munkaügyi Központ Engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése, harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése Eljáró hatóság megnevezése: SMKH Munkaügyi Központja Illetékességi területe: Somogy megye Elérhetősége: 7400 Kaposvár, Fő u Telefon: 82/ Eljáró ügyintéző neve, beosztása: dr. Maczó András hatósági ügyintéző Ügyfélfogadás helye: 7400 Kaposvár, Fő u Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: óra Kedd, szerda, csütörtök: óra Péntek: óra Telefonszám: 82/ Fax: 82/ Ügyleírás: A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának engedélyezése, engedélymentességének bejelentése, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatásának bejelentése augusztus 1. napjától harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén főszabály szerint munkavállalási engedély, vagy a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedély (EU Kék Kártya) alapján foglalkoztatható. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges szerződés csak a munkavállalási engedély vagy az EU Kék Kártya beszerzését követően köthető meg. A munkavállalási engedély iránti kérelem elbírálása továbbra is a Munkaügyi Központ hatáskörébe tartozik, míg az EU Kék Kártyát a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal adja ki a jogosult kérelmezőnek Kaposvár, Fő u Telefon: (82) Fax: (82) Honlap: www. somogy.gov.hu vagy

2 Munkavállalási engedély A munkavállalási engedélykérelmet érvényes munkaerőigény-bejelentés birtokában, illetve egyes esetekben munkaerőigény bejelentés nélkül- a belföldi munkáltató nyújtja be. A kérelem mellékletei: - a tevékenység ellátásához szükséges, szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolata, valamint hiteles magyar fordítása (eredeti példányban, vagy annak hiteles másolataként) - a munkaköri egészségügyi alkalmasságot tanúsító orvosi igazolás, külföldről származó igazolás esetén az igazolás hiteles másolata, valamint hiteles magyar fordítása (eredeti példányban, vagy annak hiteles másolataként) - A munkavállaló útlevelének a személyi adatokat tartalmazó oldaláról készült fénymásolat - cégiratok: alapító okirat, társasági szerződés hiteles másolata, cégbejegyzésre vonatkozó cégbírósági végzés, vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás hiteles másolat. Hiteles másolatként kizárólag közjegyző által készített hiteles másolat fogadható el. Hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) készít az idegen nyelvű okiratról. Nyomtatványok: K1 K4 számú mellékletek A munkáltató részére a munkavállalási engedélyt akkor kell kiadni, ha - a foglalkoztató a munkaerőigényét, a kérelem benyújtását megelőzően legalább 15 nappal korábban, de 60 napnál nem régebben nyújtotta be - a munka elvégzésére - a munkaerőigény bejelentésétől kezdődően 15 napon belül megfelelő képzettséggel rendelkező, kiközvetíthető nyilvántartott álláskereső nem állrendelkezésre; - a külföldi rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges szakképzettséggel, alkalmazási feltételekkel; - a külföldi alkalmazása egyéb foglalkoztatási szempontból is indokolt; - a foglalkoztatási törvény 7. (5) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn (kizáró okokat az ágazati miniszter eddig még nem tett közzé). EU Kék Kártya Magas szintű képzettséget igénylő munka esetén a munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedély, melyet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ad ki a jogosult kérelmezőnek. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárokra vonatkozó külön szabályok január 1. napjától Magyarország teljes körűen megnyitotta munkaerőpiacát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező külföldiek előtt. Ettől a naptól tehát engedélymentesen foglalkoztathatók az alábbi személyek, a munkáltatót azonban bejelentési kötelezettség terheli (lásd. III. pont). Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy: a) EGT- állampolgár (azaz: az osztrák, liechtensteini, német, svájci, dán, belga, francia,norvég, bolgár, román, cseh, észt, lett, litván, lengyel, szlovén, szlovák, máltai, ciprusi, brit,izlandi, ír, olasz, görög, spanyol, svéd, holland, finn, portugál, luxemburgi állampolgár), b) az EGT- állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező, az EGT- állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtagja, c) a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező, a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtagja, d) az EGT- állampolgárt vagy a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó személy,aki da) a magyar állampolgár eltartottja, vagy vele legalább egy éve egy háztartásban él, illetve akiről súlyos egészségügyi okból a magyar állampolgár személyesen gondoskodik, db) abban az országban, ahonnan érkeznek - az EGT- állampolgár eltartottja volt, vagy vele legalább egy évig egy háztartásban élt, illetve akiről súlyos egészségügyi okból az EGT-állampolgár személyesen gondoskodik,és a hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi.

3 Családtag: a) az EGT- állampolgár házastársa, b) a magyar állampolgár házastársa, c) az EGT- állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója, d) a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója, e) ha a törvény* másként nem rendelkezik - az EGT- állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, (*2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról), f) a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője, g) a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy, h) akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi; Engedélymentes foglalkoztatás megkezdésének és megszűnésének bejelentése A foglalkoztató köteles az erre rendszeresített formanyomtatványon a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, - azon harmadik országbeli állampolgár, akinek a Magyar Köztársaság területén történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre, valamint - a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személyek foglalkoztatását. A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését legkésőbb az azt követő napon kell bejelenti. A bejelentéshez nem kell csatolni semmilyen mellékletet (útlevél, munkaszerződés, stb.) Nyomtatványok: B1 számú bejelentőlap A kérelem, bejelentés benyújtása A fentiek szerint, az eljárásnak megfelelő formanyomtatványon, személyesen vagy postai úton. Az eljárás illetéke Az eljárás minden esetben illetékmentes. Az engedély iránti kérelem elbírálása A kérelem alapján a foglalkoztatás engedélyezéséről vagy annak elutasításáról a munkaügyi központ igazgatója dönt. Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése A beadványok ügyintézési határideje a benyújtástól számított 10 munkanap, jogszabályban meghatározott kulcsszemélyzet foglalkoztatása esetén 2 munkanap. A döntés kézbesítése postai úton történik. Jogorvoslat Amennyiben a döntés ellen jogorvoslatnak van helye, a fellebbezést a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni a döntést hozó munkaügyi központnál, a másodfokon eljáró Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz címezve. A fellebbezés illetékmentes. Az ügyfajtához tartozó igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - Alkalmazandó jogszabályok - A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény - A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet - A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII.30.) Kormányrendelet - A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet

4 B1 bejelentőlap Bejelentés A foglalkoztatás jellemzői: 1. A foglalkoztatást bejelentő munkaadó neve: székhelye (telephelye): adószáma: A tevékenység TEÁOR-száma: 2. A foglalkoztatás helye: 3. Foglalkoztatási jogviszony létrejötte: Állampolgárság Joghely Iskolai végzettség Életkor Munkakör FEOR száma Saját jogon, vagy Hozzátartozói jogállásra alapozva Határozott / Határozatlan időtartamú Foglalkoztatási jogviszony formája Jogviszony létrejöttének időpontja Fő 4. Foglalkoztatási jogviszony megszűnése: Állampolgárság Joghely Iskolai végzettség Életkor Munkakör FEOR száma Saját jogon, vagy Hozzátartozói jogállásra alapozva Határozott / Határozatlan időtartamú Foglalkoztatási jogviszony formája Jogviszony megszűnés időpontja Fő A táblázatok kitöltésének módja Állampolgárság: értelemszerűen Joghely: az alábbiak szerint a megfelelő betűjel a), b) vagy c.) beírandó. a) Bejelentés a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy engedélymentes magyarországi foglalkoztatásáról, vagy b) bejelentés a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII.30.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Korm.r. ) 3.. (1) bekezdés a./ pontja alapján harmadik országbeli állampolgárnak a Korm. r. 2.. (1) bek. alapján engedélymentes magyarországi foglalkoztatásról, vagy c.) bejelentés a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII.30.) Korm. rendelet 3.. (1) bekezdés b./ pontja alapján

5 menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy engedélymentes magyarországi foglalkoztatásról. Iskolai végzettség: az alábbiak szerint a megfelelő szám - I - VIII. - beírandó I. általános iskola II. szakiskola III. szakmunkás IV. szakközépiskola V. gimnázium VI. főiskola VII. egyetem VIII. egyéb Életkor: értelemszerűen Munkakör FEOR száma: A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere alapján a külföldi állampolgár által betölteni kívánt munkakörhöz tartozó négy-számjegyből álló számadat Saját jogon, vagy Hozzátartozói jogállásra alapozva: értelemszerűen Határozott / Határozatlan időtartamú: értelemszerűen Foglalkoztatási jogviszony formája: az alábbiak szerint a megfelelő szám I- X. beírandó. A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY FORMÁJA I. munkaviszony II. közszolgálati jogviszony III. közalkalmazotti jogviszony IV. bírósági és igazságügyi jogviszony V. ügyészségi szolgálati viszony VI. fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú szolgálati jogviszony VII. bedolgozói jogviszony VIII. hivatásos nevelő szülői jogviszony IX. szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszony X. foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony Jogviszony létrejöttének/megszűnésének időpontja: értelemszerűen Fő: értelemszerűen, 20.. év. hó. nap cégszerű aláírás

6 K1 kérelem-nyomtatvány 1. melléklet a 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelethez KÉRELEM egyéni munkavállalási engedély iránt A kérelem benyújtásának helye: - az általános szabályok szerint a kérelmet a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani. Kivételek: - a foglalkoztatás megkezdésének helye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani, ha a munka természetéből adódóan a foglalkoztatás több megye területére terjedhet ki, - a foglalkoztató székhelye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani, ha a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgárt több, különböző megye területén lévő telephelyén kívánja foglalkoztatni. 1. A kérelmező foglalkoztató adatai: 1.1. Neve: Címe: Adóazonosító száma: TB folyószámlaszáma: TEÁOR száma: Képviseletre jogosult neve: Ügyintéző neve:... Telefonszáma: A foglalkoztatni kívánt harmadik országbeli állampolgárának adatai: 2.1. Neve: Anyja neve: Szül. helye:... Dátuma: Családi állapota: Állampolgársága: Iskolai végzettsége:... Szakképzettsége(i): A harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység, betöltendő munkakör: 3.1. Megnevezése: FEOR-kódja: A tevékenység ellátásához szükséges szakképzettség: Az ellátandó tevékenység részletes leírása: A foglalkoztatás helye(i): Heti munkaidő: A foglalkoztatás várható kezdetének és befejezésének dátuma:...-tól...-ig Várható személyi alapbér, illetmény, díjazás, ellenérték összege: A harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának indoklása, a foglalkoztatás egyéb feltételei: A harmadik országbeli állampolgár dolgozott-e korábban Magyarországon? Igen Nem Ha igen: Előző magyarországi foglalkoztatója: neve: címe: Az előző magyarországi foglalkoztatás során:

7 a harmadik országbeli állampolgár által ellátott tevékenység (munkakör): a foglalkoztatás helye: Előző munkavállalási engedélye: száma: érvényességi ideje:...-tól...-ig. 6. A kérelmező foglalkoztató nyilatkozatai: 6.1. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy évben munkaügyi bírságot vagy munkavédelmi bírságot velem szemben jogerősen: - nem szabtak ki - kiszabtak: mikor, mely felügyelőség: Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző három éven belül harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzfizetésre: - köteleztek a befizetésnek... napján eleget tettem, - nem köteleztek Kijelentem, hogy a foglalkoztatónál, a kérelem benyújtásának időpontjában a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet is érintően sztrájk: - nincs folyamatban - folyamatban van Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző évben a Munka Törvénykönyvében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott csoportos létszámcsökkentést: - nem hajtottam végre - végrehajtottam: 6.5. Kijelentem, hogy a kérelmezett munkakörre vonatkozóan érvényes (folyamatos) munkaerőigénnyel: - rendelkezem mikortól: melyik kirendeltségen: - nem rendelkezem Kijelentem, hogy a külföldi munkáltatóval kötött magánjogi szerződés - amely alapján a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása történik - a Ptk. rendelkezései alapján típusa szerint: - vállalkozási szerződés a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal vállalkozási import engedélyének száma:... engedéllyel nem rendelkezem az engedély iránti kérelmet... napján benyújtottam. - nem vállalkozási szerződés. 7. A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek: 7.1. a harmadik országbeli állampolgár szakképzettségéről szóló okirat hiteles másolata, valamint hiteles magyar fordítása, 7.2. a harmadik országbeli állampolgár munkaköri egészségügyi alkalmasságáról szóló orvosi igazolás (ha külföldről származik az igazolás ennek hiteles másolata, valamint hiteles magyar fordítása). 8. A kérelemhez kiegészítésként csatolható mellékletek (a foglalkoztató működési jogosultságát megalapozó iratok): 8.1. társasági szerződés, alapító okirat hiteles másolata, 8.2. cégbejegyzés, bírósági végzés, vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás hiteles másolata. Dátum: cégszerű aláírás

8 K2 kérelem-nyomtatvány 4. melléklet a 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelethez KÉRELEM egyéni munkavállalási engedély iránt az R 10. -a alapján Az engedélyt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 16/2010. (V. 13.) SzMM rendelet 10. (1) bekezdés... pontja szerint kérelmezem. 1. A kérelmező foglalkoztató adatai: 1.1. Neve: Címe: Adóazonosító száma: TB folyószámlaszáma: TEÁOR száma: Képviseletre jogosult neve: Ügyintéző neve:... Telefonszáma: A foglalkoztatni kívánt személy adatai: 2.1. Neme: Neve:... Családi neve:... Utóneve: Születéskori neve:... Születéskori családi neve:... Születéskori utóneve: Anyja (születéskori) neve:... Anyja családi neve:... Anyja utóneve: Szül. helye: Születési ideje: Állampolgársága: Útlevélszáma: A munkakör betöltéséhez szükséges képzettsége:... Legmagasabb iskolai végzettsége:... Szakképzettsége(i), képzettsége(i), ismerete(i): Nyelvismerete: Anyanyelve:... Beszél-e magyarul Igen Nem Egyéb nyelvismeret felsorolása: Magyarországi tartózkodási helye (ha van): 3. A harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység, betöltendő munkakör: 3.1. Megnevezése, FEOR száma: A tevékenység ellátásához szükséges szakképzettség(ek): A tevékenység ellátásához szükséges legmagasabb iskolai végzettség: A foglalkoztató által megjelölt egyéb alkalmazási feltételek: Az ellátandó tevékenység részletes leírása:...

9 4. A foglalkoztatás jellemzői: 4.1. A foglalkoztatás helye(i): Heti munkaidő:... Teljes / részmunkaidő... napi... óra Várható személyi (bruttó) alapbér, illetmény, díjazás, ellenérték összege:... Ft/hó 4.4. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megnevezése (munkaviszony, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony stb.): A foglalkoztatás várható/tervezett időtartama:...-tól...-ig. 6. A harmadik országbeli állampolgár korábbi Magyarországi foglalkoztatása A harmadik országbeli állampolgár dolgozott-e korábban Magyarországon Igen Nem Ha igen: 6.1. Előző magyarországi foglalkoztatója: neve:... címe: Előző munkavállalási engedélye: száma:... kiállító munkaügyi központ megnevezése:... érvényességi ideje: A kérelmező foglalkoztató nyilatkozatai: 7.1. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy évben munkaügyi bírságot vagy munkavédelmi bírságot velem szemben jogerősen: - nem szabtak ki - kiszabtak: mikor, mely felügyelőség: Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző három éven belül harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzfizetésre: - köteleztek a befizetésnek... napján eleget tettem, - nem köteleztek Kijelentem, hogy a foglalkoztatónál, a kérelem benyújtásának időpontjában a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet is érintően sztrájk: - nincs folyamatban - folyamatban van Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző évben a Munka Törvénykönyvében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott csoportos létszámcsökkentést: - nem hajtottam végre - végrehajtottam. 8. A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek: - A harmadik országbeli állampolgár szakképzettségéről szóló okirat hiteles másolata, valamint hiteles magyar fordítása. - A harmadik országbeli állampolgár munkaköri egészségügyi alkalmasságáról szóló orvosi igazolás (ha külföldről származik az igazolás ennek hiteles másolata, valamint hiteles magyar fordítása). - A kérelemben foglaltakat igazoló adatok, valamint dokumentumok. A munkaügyi központ a foglalkoztatótól a tevékenységére és működésére vonatkozóan további adatok és okiratok becsatolását kérheti, így különösen - társasági szerződés, alapító okirat hiteles másolatát,

10 - cégbejegyzés, bírósági végzés, vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás hiteles másolatát. A kérelem benyújtásának helye Az általános szabályok szerint a kérelmet a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani. Kivételek: - a foglalkoztatás megkezdésének helye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani, ha a munka természetéből adódóan a foglalkoztatás több megye területére terjedhet ki, - a foglalkoztató székhelye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani, ha a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgárt több, különböző megye területén lévő telephelyén kívánja foglalkoztatni. Kelt: foglalkoztató cégszerű aláírása

11 K3 kérelem-nyomtatvány 5. melléklet a 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelethez KÉRELEM szezonális munkavállalási engedély iránt A kérelem benyújtásának helye: - az általános szabályok szerint a kérelmet a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani. Kivételek: - a foglalkoztatás megkezdésének helye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani, ha a munka természetéből adódóan a foglalkoztatás több megye területére terjedhet ki, - a foglalkoztató székhelye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani, ha a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgárt több, különböző megye területén lévő telephelyén kívánja foglalkoztatni. 1. A kérelmező foglalkoztató (munkaerő-kölcsönző) adatai: 1.1. Neve: Címe: Adóazonosító száma: TB folyószámlaszáma: TEÁOR száma: Képviseletre jogosult neve: Ügyintéző neve:... Telefonszáma: A foglalkoztatni kívánt harmadik országbeli állampolgár adatai: 2.1. Neve: Születéskori neve: Neme: Anyja születéskori neve: Szül. helye, ideje: Állampolgársága: Iskolai végzettsége:... Szakképzettsége(i): Tartózkodási helye Magyarországon: A harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység, betöltendő munkakör: 3.1. Megnevezése: FEOR-kódja: A tevékenység ellátásához szükséges szakképzettség: Az ellátandó tevékenység részletes leírása: A foglalkoztatás helye(i): Heti munkaidő: A foglalkoztatás várható kezdetének (kezdeteinek) és befejezésének (befejezéseinek) dátumai:...-tól...-ig...-tól...-ig...-tól...-ig 3.8. Várható személyi alapbér, illetmény, díjazás, ellenérték összege: A harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának indokolása, a foglalkoztatás egyéb feltételei: 4.1. A foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzés keretében történik-e? Igen Nem 5. A harmadik országbeli állampolgár dolgozott-e korábban szezonális munkában Magyarországon?

12 Igen Nem Ha igen: a korábban, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül munkavállalási engedélyt(eket) kiállító munkaügyi központ(ok) megnevezése: 5.2. foglalkoztatás(ok) ideje:...-tól...-ig...-tól...-ig...-tól...-ig 6. A kérelmező foglalkoztató nyilatkozatai: Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy évben munkaügyi bírságot vagy munkavédelmi bírságot velem szemben jogerősen: - nem szabtak ki - kiszabtak: mikor... mely felügyelőség Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzfizetésre: - köteleztek: a befizetésnek... napján eleget tettem. - nem köteleztek Kijelentem, hogy a kérelmezett munkakörre vonatkozóan érvényes (folyamatos) munkaerőigénnyel: - rendelkezem mikortól, melyik kirendeltségen:... - nem rendelkezem. Dátum: cégszerű aláírás 7. A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek: A munkaerő-kölcsönző esetében a munkaügyi központ határozatának másolata a nyilvántartásba vételről.

13 K4 kérelem-nyomtatvány 6. melléklet a 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelethez KÉRELEM egyéni munkavállalási engedély iránt az R a alapján a családegyesítő személy családtagjának engedélyköteles foglalkoztatásához 1. A kérelmező foglalkoztató adatai: 1.1. Neve: Címe: Adóazonosító száma: TB folyószámlaszáma: TEÁOR száma: Képviseletre jogosult neve: Ügyintéző neve, telefonszáma: A családegyesítő személy adatai: 2.1. Neme: Neve: Családi neve:... Utóneve: Születéskori neve: Születéskori családi neve:... Születéskori utóneve: Anyja (születéskori) neve: Anyja családi neve:... Anyja utóneve: Születési helye: Születési ideje: Állampolgársága: Útlevélszáma: Magyarországi tartózkodási helye: Jogszerű magyarországi tartózkodásának kezdete: Magyarországi foglalkoztatója: neve:... címe: Jelenlegi magyarországi foglalkoztatása engedélymentes Igen Nem Ha igen: az engedélymentesség oka (jogcíme):... Ha nem: Magyarországi foglalkoztatója: neve:... székhelye:... munkavállalási engedély száma:... munkavállalási engedély típusa:... munkavállalási engedély érvényességi ideje:... munkavállalási engedélyt kiállító regionális munkaügy központ: A foglalkoztatni kívánt személy adatai: 3.1. Neme: Neve: Családi neve:... Utóneve:...

14 3.3. Születéskori neve:... Születéskori családi neve:... Születéskori utóneve: Anyja (születéskori) neve:... Anyja családi neve:... Anyja utóneve: Születési helye: Születési ideje: Állampolgársága: Útlevélszáma: A munkakör betöltéséhez szükséges képzettsége:... Legmagasabb iskolai végzettsége:... Szakképzettsége(i), képzettsége(i), ismerete(i): Nyelvismerete: Anyanyelve:... Beszél-e magyarul Igen Nem Egyéb nyelvismeret felsorolása: Magyarországi tartózkodási helye (ha van): Jogszerű magyarországi tartózkodásának kezdete: A harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység, betöltendő munkakör: 4.1. Megnevezése: FEOR-kódja: A tevékenység ellátásához szükséges szakképzettség(ek): A tevékenység ellátásához szükséges legmagasabb iskolai végzettség: A foglalkoztató által megjelölt egyéb alkalmazási feltételek: Az ellátandó tevékenység részletes leírása: A foglalkoztatás jellemzői: 5.1. A foglalkoztatás helye(i): Heti munkaidő: Várható személyi (bruttó) alapbér, illetmény, díjazás, ellenérték összege:... Ft/hó 5.4. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megnevezése (munkaviszony, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony stb.): A foglalkoztatás várható/tervezett időtartama:...-tól...-ig. 7. A harmadik országbeli állampolgár korábbi Magyarországi foglalkoztatása A harmadik országbeli állampolgár dolgozott-e korábban Magyarországon Igen Nem Ha igen Előző magyarországi foglalkoztatója: neve:... címe: Előző munkavállalási engedélye: száma:... kiállító munkaügyi központ megnevezése:... érvényességi ideje:...

15 8. A kérelmező foglalkoztató nyilatkozatai: 8.1. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy évben munkaügyi bírságot vagy munkavédelmi bírságot velem szemben jogerősen: - nem szabtak ki - kiszabtak: mikor, mely felügyelőség: Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző három éven belül harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzfizetésre: - köteleztek a befizetésnek... napján eleget tettem, - nem köteleztek Kijelentem, hogy a foglalkoztatónál, a kérelem benyújtásának időpontjában a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet is érintően sztrájk: - nincs folyamatban - folyamatban van Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző évben a Munka Törvénykönyvében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott csoportos létszámcsökkentést: - nem hajtottam végre - végrehajtottam. 9. A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek: - A harmadik országbeli állampolgár szakképzettségéről szóló okirat hiteles másolata, valamint hiteles magyar fordítása. - A harmadik országbeli állampolgár munkaköri egészségügyi alkalmasságáról szóló orvosi igazolás (ha külföldről származik az igazolás ennek hiteles másolata, valamint hiteles magyar fordítása). - A családegyesítő személy útlevelének és munkavállalási engedélyének másolata. - A harmadik országbeli állampolgár a családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedélyének hiteles másolata. - A kérelemben foglaltakat igazoló adatok, valamint dokumentumok. A munkaügyi központ a foglalkoztatótól a tevékenységére és működésére vonatkozóan további adatok és okiratok becsatolását kérheti, így különösen - társasági szerződés, alapító okirat hiteles másolatát, - cégbejegyzés, bírósági végzés, vállalkozói igazolvány vagy vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás hiteles másolatát. A kérelem benyújtásának helye Az általános szabályok szerint a kérelmet a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani. Kivételek: - a foglalkoztatás megkezdésének helye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani, ha a munka természetéből adódóan a foglalkoztatás több megye területére terjedhet ki, - a foglalkoztató székhelye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani, ha a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgárt több, különböző megye területén lévő telephelyén kívánja foglalkoztatni. Kelt: foglalkoztató cégszerű aláírása

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével):

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével): A munka világa A Magyarországról szóló információkat összefoglaló ország mappa jelen fejezetének célja, hogy összegyűjtse és röviden bemutassa azokat a főbb munkaerőpiaci, munkaügyi, munkajogi tudnivalókat,

Részletesebben

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról

Részletesebben

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével):

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével): A Magyarországról szóló információkat összefoglaló ország-mappa jelen fejezetének célja, hogy összegyűjtse és röviden bemutassa azokat a főbb munkaerőpiaci-, munkaügyi-, munkajogi tudnivalókat, melyek

Részletesebben

Belügyminisztérium ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM 2012. KÉRELEM

Belügyminisztérium ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM 2012. KÉRELEM 1. sz. melléklet 1. A kérelmező adatai 1.1. A kérelmező megnevezése Belügyminisztérium ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM 2012. KÉRELEM program megnevezése:.. 1.2. A kérelmező irányítószáma, postai címe

Részletesebben

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről A munkaerő-kölcsönzői tevékenységet a többször módosított Munka Törvénykönyvének (1992. évi XXII. Törvény, továbbiakban: Mt.) XI. fejezete, valamint a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 20., csütörtök Tartalomjegyzék 87/2014. (III. 20.) Korm. rendelet A bizalmi vagyonkezelő vállalkozások pénzügyi biztosítékainak egyes

Részletesebben

1. Mit jelent a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés a magyar jogban

1. Mit jelent a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés a magyar jogban 1. Mit jelent a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés a magyar jogban 2. Külföldi személyeknek kiküldetésben, kirendelésben, munkaerő-kölcsönzésben történő magyarországi munkavállalásának feltételei

Részletesebben

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok Kérelem családi pótlék megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell válaszolni!

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Írta: Mészáros Attila Lastofka János Soltis Lilla Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi

Részletesebben

III. HR A GYAKORLATBAN KONFERENCIA

III. HR A GYAKORLATBAN KONFERENCIA III. HR A GYAKORLATBAN KONFERENCIA AVAGY, VÁLTOZÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK 2011 BEN Személyre szabott szolgáltatások a különböző relokációs igényeknek megfelelően Dr. Varga Katalin Honlap: www.settlers.hu E-mail:

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10677. számú törvényjavaslat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. szeptember 2009.

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

Kötelező mellékletek. A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén:

Kötelező mellékletek. A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén: 1.sz. melléklet Kötelező mellékletek A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén: Egyéni vállalkozó, őstermelő, gazdasági társaságot alapító esetében: (Gazdasági társaságot

Részletesebben

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3500. számú törvényjavaslat a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

Kötelező mellékletek. A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén:

Kötelező mellékletek. A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén: 1.sz. melléklet Kötelező mellékletek A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén: Egyéni vállalkozó, őstermelő, gazdasági társaságot alapító esetében: (Gazdasági társaságot

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő külföldinek

Részletesebben