Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés"

Átírás

1 A biztosítás kialakulása, társadalmi jelentőssége, fogalma, jellemzői, gazdasági szerepe. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

2 Tananyag Kötelező irodalom: Előadások anyaga (PP prezentációk) melyek a tanszék honlapjáról letölthetők. A tantárgy jegyzete, mely a tanszék honlapjáról letölthető. Meghívott előadók anyagai Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 2

3 Ajánlott irodalom: MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügytan Szöveggyűjtemény II. 6. fejezet Horinka Melinda-Luttenberg Zoltán: Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan; Zavodnyik József: Biztosítási jog; Adorján Zsolt-Serfőző Györgyi-Péteri János-Zavodnyik József: Ágazati biztosítástan. Perfekt, Budapest Banyár József: Az életpálya pénzügyi tervezése. Biztosítási Oktatási Intézet Ébli Györgyné: A biztosításgazdaságtan alapjai, Kőrös Főiskola, Békéscsaba, Schneider Klára: Biztosítási ismeretek, SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 25/ Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 3

4 Vizsgára bocsátás feltétele Négy fős csoportokban megírt és nyomtatott, illetve elektronikus formában leadott házi dolgozat. Az elkészítés határideje november 30. A november 30-december 4-e között prezentáció, a következő héten pótprezentáció a leadott anyagokból. A biztosítókra vonatkozó jogszabályokból és közgazdasági mutatókból szóbeli vizsga. A dolgozatok terjedelme maximum 10 oldal! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 4

5 Számonkérés módja: Félév végén vizsgadolgozat megírása (tesztkérdések és kifejtős kérdések); Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 5

6 Érdemjegy megállapítása Az év közben megszerezhető pontok: Házi dolgozat: Vizsgadolgozat: Összesen: 20 pont 40 pont 60 pont Ponthatárok: 0 30 pont 1 elégtelen pont 2 elégséges pont 3 közepes pont 4 jó pont 5 jeles Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 6

7 A biztosítás kialakulásának története & Biztosítás története = Veszélyközösségek (kockázatközösségek) története ê Ősember Ókori városállamok Középkor nagycsaládjai Modern kor munkahelyi balesetbiztosítása Katasztrófa poolok Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 7

8 A biztosítás kialakulása I. A biztosításban résztvevők csoportja és a biztosításkötés szabadsága alapján: 1. Meghatározott személyek, szabad akaratból; 2. Bármely személy szabadon; 3. Minden személy kötelezően. II. Történeti szempontból: 1. Biztosítás előtörténete (a XIV. századdal bezárólag); 2. Modern biztosítások kialakulása (napjainkig) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 8

9 Magyar biztosítástörténet &XIV. sz: Céhek társládái (betegségi, öregségi, árvasági, özvegyi segélyezés); &XVIII. sz: Gabonafuvarozás terjedése, szállítmánybiztosítás kialakulása. ê Rév-Komáromi Hajózást Biztosító Társaság &A hazai biztosítási piacot a külföldi tőke erőteljes jelenléte jellemezte és jellemzi ma is. &1831: Első magyarországi biztosítási társaság alakulása: Triesti Általános Biztosító Társulat pesti képviselete Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 9

10 Magyar biztosítástörténet &1857: Első magyar tulajdonú biztosító társaság: Első Magyar Általános Biztosító Társaság &A gazdasági élénkülés hatására növekedett a biztosító társaságok száma; &A világháborúk visszavetették a biztosítási piacot, megrendült az ügyfélbizalom Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 10

11 Biztosítók számának fejlődése hazánkban Évek Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 11

12 Államosítás vs. Intézményi reform &1948: A biztosítási piac államosítása &1949. június 20: Állami Biztosító Nemzeti Vállalata ê Állami monopólium: 40 év! ê 1986! Állami Biztosító Hungária Biztosító Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 12

13 &1988: Első alapítási hullám: Atlasz és a Garancia Biztosító megalakulása & : Második hullám: Első külföldi tulajdonú biztosító társaság megalakulása. XXI. század: Fglobalizáció; Fdereguláció; Ftechnológiai fejlődés; FEU; Fkockázatok körének bővülése Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 13

14 A biztosítási piac új fejlődési irányai 1. Bankbiztosítás a.) Bank & Biztosító vállalat è Bankaussurance (pl: Aegon és Raiffeisen; N-N és ING); b.) Bankbiztosítói holdingok (pl: OTP Bankcsoport) c.) Valamennyi pénzügyi és nem pénzügyi intézmény együttműködése (pl. Mercedes gyár) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 14

15 2. E-biztosítás MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Fúj szereplők lépnek be a piacra; Fértékesítési verseny növekedése, új értékesítési csatornák térnyerése. 3. ART (alternatív finanszírozási konstrukciók; Fpl: pénzügyi viszontbiztosítás (pénzáramok, devizaárfolyam, árgarancia); értékpapírosított kockázatfinanszírozás Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 15

16 A biztosítás fogalma, értelmezési kockázatkezelés egy lehetséges szervezése, pénztakarékossági biztosítottak biztonsági és pénzügyi igényeinek kielégítésére irányul esetére szóló opció (kötési árfolyam = biztosítási összeg; opciós díj = biztosítási díj biztosító inputok kombinálásával és transzformációjával outputokat állít elő (Farny: termeléselmélet); Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 16

17 @A biztosító pénzügyi és kockázatközvetítő intézmény megközelítés: Lehetővé teszi a tőkepiaci szereplők, a biztosító (kockázatvállaló) és a biztosítottak (szerződők) közötti determinisztikus és valószínűségi pénzek cseréjét; Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 17

18 Biztosító tőke díj Befektető Biztosított tőkehozam biztosítási szolgáltatás Tartalék Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 18

19 @Menedzsment megközelítés (döntéselméleti, funkcionális, információs, rendszerelméleti) - Folyamatszervezési megközelítés; - Szociálpszichológiai megközelítés; ê Kockázatkiegyenlítés (Egyenként bizonytalan és kis összegű károk felosztása a biztosítottak összességére. Az időben ingadozó károk kisimítása!) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 19

20 A biztosítási termék elemei Biztosítási termék = Biztosító üzletágai: B Kockázati termék è Kockázatkezelés; B Megtakarítási termék è Befektetés; B Szolgáltatási termék è Szolgáltatás. A Biztosítási termék 3 szintje (Haller szerint): 1. Biztosítási fedezet (védelem); 2. Biztosítási szolgáltatások (tanácsadás, kárrendezés, ügyfélszolgáltat, stb.) 3. Egyéb kiegészítő szolgáltatások (pénzügyi, szolgáltató, kárhelyreállító, stb.) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 20

21 A biztosítástudomány részterületei 1. Biztosítás gazdaságtan (mikro-, makro szint); 2. Biztosítási jog; 3. Biztosításmatematika. Általános biztosítástan = Biztosítástechnikai kérdéseket tárgyal (fogalmak,kockázattan,biztosítási formák, díjtan); Ágazati biztosítástan = A biztosítók egyes üzletágait tárgyalja; Biztosítás üzemgazdaságtan = A biztosító vállalatgazdaságtanát mutatja be; Társadalombiztosítás = Az üzleti biztosítástól elkülönült terület Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 21

22 További hasznos információk: Pénzügytan II. szöveggyűjtemény (6.1. és 6.3. fejezetek); Horinka Melinda-Luttenberg Zoltán: Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan; Zavodnyik József: Biztosítási jog; Adorján Zsolt-Serfőző Györgyi-Péteri János- Zavodnyik József: Ágazati biztosítástan. Perfekt, Budapest (1. fejezet) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 22

23 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 23

24 A biztosítás mint szolgáltatás. A biztosítással kapcsolatos jogi alapkérdések. Az EU biztosítási irányelvei. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés Gál Erzsébet

25 Miről volt szó eddig? FA biztosítás története = veszélyközösségek története; FA magyar biztosítástörténet kialakulása; FA biztosítási piac új irányai: - ART; - E biztosítás; - Bankbiztosítás; FA biztosítás fogalmi meghatározásai: Kockázatkiegyenlítés Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 25

26 És amiről még szó Biztosítás gazdaságban betöltött biztosítási szolgáltatás és biztosítási jog: - jogforrások, - jogalanyok, - a biztosítási jogviszony Az EU irányelvei Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 26

27 A biztosítás gazdaságban betöltött szerepéről 1. Védelmi funkció 2. Díjak tartalékolásaèvagyonkezelői, - befektetői funkció; 3. Nemzetgazdasági szerepe mérhető (egy főre jutó díjbevétel; biztosítók össz-díjbevétele a GDP százalékában;szerződések / kockázatok) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 27

28 A biztosítási ágak díjbevétele és piaci részesedése Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 28

29 Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 29

30 Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 30

31 A biztosítás, mint A biztosító = pénzügyi szolgáltató A biztosítás = pénzügyi szolgáltatás (Financial services) ê A biztosítás 3 szolgáltatáselemet nyújt a biztosításban (Haller): 1. Biztosítási fedezet (Cover); 2. Alapszolgáltatás (Core services); 3. Kiegészítő szolgáltatás (Additional services) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 31

32 A biztosítás idődimenziója, szolgáltatás jellegéből adódóan 1. Károk időbeli kiegyenlítése; 2. A biztosítás megkötésével nem zárul le az értékesítési folyamat; 3. Ügyfélkapcsolat folyamatos ápolása; 4. Ügyfélorientáció: prosumer = production + consumption Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 32

33 Életciklus modell = Life cycle model 1. Az emberek korának változásával, öregedésével folyamatosan változó pénzügyi, biztosítási igényekkel rendelkezik; 2. GyerekèFiatal diák èfiatal nem házas èfiatal házas èközépkorú családok èseniorok 3. A modell vállalatokra is értelmezhető, azok életgörbéjével és pénzügyi-biztosítási igényeiből változásából kiindulva Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 33

34 I. Jogforrások: MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Biztosítási jog /XCVI tv (Bit) és kapcsolódó rendeletek: A biztosítók alapítását, működését és állami felügyeletét szabályozza. 2. PTK XLV. Fejezete: A biztosított és a szerződő, illetve a biztosító viszonyát szabályozza; 3. PTK általános részei; 4. Adótörvények; 5. Adatvédelmi törvény, stb Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 34

35 II. Jogalanyok Biztosítási jog 1.)A biztosító Rt-k, biztosító egyesületek 2. Biztosítási alkuszok 3. Biztosítás felügyelet: PSZÁF 4. Biztosítók és alkuszok szövetségei, szakmai fórumai, érdekképviseleti szerve: MABISZ, FBMASZ Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 35

36 Biztosítási jog A biztosítási szerződés alanyai: ª biztosított; ª szerződő fél; ª kedvezményezett; Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 36

37 A biztosítási jogviszony 1. Társadalombiztosítás magánbiztosítás 2. Kötelező biztosítás önkéntes biztosítás Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 37

38 Biztosítási szerződésjog FA magánbiztosítás a szerződőnek a biztosító számára tett írásos ajánlatának a biztosító által történő elfogadásával jön létre. Az ajánlattételtől számított 15 napon belül! FAjánlat (mit tartalmaz, ki tölti ki) FA kockázat elbírálása è kötvény kiállítása FA biztosítási fedezet létrejötte: a.) az ajánlat elfogadásával a biztosító által; b.) 15 napos határidő visszajelzés nélküli lejárata; Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 38

39 ªközlési; (Ptk) MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A biztosított (szerződő) ªDíjfizetési; (30 nap) ªKármegelőzés; (Ptk) ªKárenyhítés; (Ptk) kötelezettségei Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 39

40 Az EU biztosítási irányelvei 1. Liberalizáció; 2. Egyszeri / egységes engedély; 3. Szolgáltatási szabadság; 4. Központi felügyelet; 5. Biztosítás közvetítés / biztosításközvetítők Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 40

41 További hasznos információk: Pénzügytan II. szöveggyűjtemény ( és fejezetek); Horinka Melinda-Luttenberg Zoltán: Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan; Zavodnyik József: Biztosítási jog; Adorján Zsolt-Serfőző Györgyi-Péteri János- Zavodnyik József: Ágazati biztosítástan. Perfekt, Budapest (2. és 3. fejezetek) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 41

42 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 42

43 A biztosítási piac és annak szereplői. Biztosítás felügyelet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés Gál Erzsébet

44 Miről volt szó eddig? FA biztosítás gazdaságban betöltött szerepe, helye; FA biztosítás, mint szolgáltatás, és annak szintjei; FA biztosítási jog legfontosabb kérdései: - Biztosított, szerződő fél, kedvezményezett; FAz EU biztosítási irányelvei (liberalizáció, egyszeri-egységes engedély, szolgáltatási szabadság, központi felügyelet, biztosítás közvetítés) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 44

45 És amiről még szó a biztosítási piac piaci részesedéssel rendelkeznek az egyes biztosító biztosító, mint piaci biztosító vállalat működése. Biztosítás biztosítás felügyelet: PSZÁF a MABISZ, FBAMSZ? Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 45

46 A biztosítási piac szereplői 1. A biztosítási szerződés alanyai: - biztosított; Lehet természetes vagy jogi - szerződő fél; személy. Legyenek érdekeltek a biztosított kockázat elhárításában. - kedvezményezett. 2. Biztosítók típusai: 2. Biztosítók típusai: - Biztosító Rt-k; - Biztosító szövetkezetek, egyesületek; - A biztosítási piac szintje alapján: direkt- és viszontbiztosítók; - Együttbiztosítás, poolbiztosítás (pl: földrengés-pool, atompool); - Művelt biztosítási ágak alapján: szakosított és kompozit biztosítók Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 46

47 Forrás: MABISZ Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 47

48 A biztosítási piac alakulása 2007-ben ª 31 magyarországi székhelyű biztosító ZRt. ª 35 biztosítóegyesület; ª 13 tagállami biztosító létesített fióktelepet hazánkban; ª Határon átnyúló szolgáltatás formájában végzendő biztosítási tevékenység jellemzői: FA biztosításközvetítők által nyitott fióktelepek száma 9; FA határon átnyúló biztosításközvetítők száma ª A piacvezető az Allianz (19,7 %), második helyen a Generali-Providencia áll (14,9%), harmadik az ING Biztosító Zrt. (13%) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 48

49 Életbiztosítások súlya a biztosítók összbevételében Forrás: MABISZ Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 49

50 3. Biztosításközvetítők ügynök alkusz (bróker) - Egy adott biztosítót - független biztosítás képviselnek közvetítő szervezetek; - az ügyfél nevében járnak el; - Mi a munkadíj? - Ki felel az okozott kárért, hibáért? Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 50

51 A biztosító vállalat működése Amivel jellemezni lehet: $Biztosítási biztosító, mint piaci biztosító vállalat működése! $A biztosítás, mint szolgáltatás sajátosságai Biztosítás üzemgazdaságtana Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 51

52 A biztosító, mint piaci szereplő Keresleti oldal: üjellemzői: ªaz ügyfél bitosításkötési szándéka; ªaz ügyfél szolgáltatási elvárása; ªaz ügyfél árelvárása. Kínálati oldal: üjellemzői: ªA biztosító által kínált termékek és szolgáltatások; ªBiztosítók közötti verseny (konkurencia harc) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 52

53 Kereslet Kínálat Mikroökonómiai értelemben, a fogyasztó kiválasztja a lehetséges termékek közül a preferenciájának megfelelőt! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 53

54 A biztosító egyszerűsített termelési modellje Erőforrások Beszerzés Biztosító Értékesítés Inputok Pénz Inputok kombinálása, átalakítása; Belső, köztes szolgáltatások; Biztosítási védelem, fedezet; Vagyonkezelés Termékek, szolgáltatások, kifizetések, Információk Díjak, Információk Ügyfelek Forrás: Farny nyomán Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 54

55 Speciális inputok szerepe: 1. Biztosítási kockázat: Fátvállalja; Fátalakítja; Fkiegyenlíti. 2. Pénz: FTermékeladás bevétel A biztosító kockázatátalakító vállalat! A biztosító - beszerzés pénzt cserél (áru pénz áru modell) pénzre! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 55

56 1. PSZÁF: MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egyéb piaci szereplők übiztosításfelügyeleti feladatokat lát el; ªúj biztosító alapítása; ªúj ágazatok művelése; ªszolvenciatőke; ªtartalék; ªbefektetések; ªműködési jogszerűség; ªszemélyi és tárgyi feltételek. Engedélyezés! Ellenőrzés, felügyelet! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 56

57 2. MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) ªAlapítása: november 14. ªA biztosítók országos szakmai érdekképviselete; ªtagozatokat működtet; ªkoordinálja a szakmai feladatokat; ªstatisztikákat közöl a biztosítási piac teljesítményéről; 3. FBAMSZ (Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége) ªAlapítása: május; ªcélja: A független brókerek (alkuszok) képviselete Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 57

58 További hasznos információk: Horinka Melinda-Luttenberg Zoltán: Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan; Zavodnyik József: Biztosítási jog; Adorján Zsolt-Serfőző Györgyi-Péteri János- Zavodnyik József: Ágazati biztosítástan. Perfekt, Budapest (7. és 8. fejezetek) Magyar Biztosítók évkönyve Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 58

59 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 59

60 Kockázat és kockázatkezelés Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés Gál Erzsébet

61 Biztonság és kockázat Ön megvalósítás Elismerés Közösséghez tartozás Biztonság Fiziológiai szükségletek Maslow szükséglethierarchiája Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 61

62 A biztonság optimális foka 1. Pszichológiai és gazdasági értelemben Túlzott biztonságérzet Nagyfokú veszélyeztetettség 2. A veszély és a biztonság egyensúlya: - a biztosan tudott és a - bizonytalan ismeretek, - a kockázatok optimális jelenléte egyéni + társadalmi + gazdasági értelemben Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 62

63 Bizonytalanság Veszélyeztetettség Motiváció Stressz Cselekvésképtelenség A biztosítás szerepe Biztonság Védettség Figyelmetlenség Eltunyulás Kockázat Haller biztonsági mérlege Biztosítás Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 63

64 Kockázat F Az a lehetőség, hogy a bizonytalanság kedvezőtlen, negatív következményekkel (kárral) jár. F A kár: Egy esemény kedvezőtlen kimenetele pénzben kifejezve. Anyagi veszteség F A bizonytalanság pozitív és negatív következményekkel is járhat. F A biztosítás csak a negatív hatású, kárral fenyegető kockázatot vállalja át. (pl: lottó) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 64

65 Kockázatok rendszerezése 1. Tiszta kockázat; 2. Relatív és abszolút kockázat; 3. Spekulációs kockázat; 4. Aktív és passzív kockázat; 5. Kiváltó okok alapján; 6. Különböző gazdasági egységekhez kapcsolódó kockázatok; 7. A közvetlenül érintett személy alapján; 8. Időhorizont alapján; 9. Nagyságrend alapján; 10. Előfordulási gyakoriság alapján Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 65

66 A modern biztosítás területe A tiszta (abszolút és relatív) kockázatok! Személyes kockázat Vagyoni és felelősségi kockázat - haláleset; - betegség; - munkanélküliség; - gyermeknevelés. - közvetlen; - közvetett (következményes) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 66

67 Kockázatkezelés Risk management Definíció: Az a magatartásforma és intézményi háttér, amelyet a kockázatviselők tanúsítanak, illetve amelyre támaszkodnak. Magában foglalja a kockázati helyzet elemzését, értékelését, a kockázat kezelésére irányuló konkrét döntés előkészítését és meghozatalát Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 67

68 A kockázatkezelés folyamata 1. Veszélyforrások felismerése 2. Kockázatkezelési lehetőségek felmérése 3. Kockázatkezelési eszköz kiválasztása 4. Végrehajtás 5. Monitoring, továbbfejlesztés Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 68

69 Kockázatkezelési stratégiák 1. Kockázatelkerülés; 2. Kockázatcsökkentés: ª Preventív; ª Kárcsökkentés; 3. Kockázatáthárítás; 4. Megtartás (Önbiztosítás) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 69

70 Kockázatkezelési lehetőségek Kárgyakoriság Magas Alacsony Kárnagyság Magas Alacsony Elkerülni Kockázat- csökkentés, megtartás Biztosítás Megtartás Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 70

71 @ Nem biztosítható: Biztosíthatóság Az üzleti (spekulatív, összetett) Biztosítható: A tiszta kockázatok, az alábbi feltételekkel: ªvéletlenszerűség; ªegyértelműség; ªbecsülhetőség; ªfüggetlenség; ªgazdaságosság Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 71

72 A biztosítót körülvevő kockázatok Belső kockázat ütechnikai; üemberi. Külső kockázat ütermészeti; üpolitikai; ügazdasági; üpiaci Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 72

73 Definíció: MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Biztosítástechnikai kockázat Az a lehetőség, hogy a károk előzetesen becsült (várható) értéke, melyet a díj fejez ki, eltér (kisebb), mint a károk tényleges (utólagos, bekövetkezett) összege Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 73

74 A biztosítástechnikai kockázat F A véletlen kockázat; F Tévedési kockázat; F Antiszelekció; forrásai F Morale hazard (érdektelenségi kockázat); F Moral hazard (erkölcsi kockázat) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 74

75 További hasznos információk: Horinka Melinda-Luttenberg Zoltán: Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan; Zavodnyik József: Biztosítási jog; Adorján Zsolt-Serfőző Györgyi-Péteri János- Zavodnyik József: Ágazati biztosítástan. Perfekt, Budapest (2. fejezet) Pénzügytan II. szöveggyűjtemény 6. fejezet Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 75

76 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 76

77 A biztosító kockázatviselése. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés Gál Erzsébet

78 A biztosító kockázatkezelése, kockázatelbírálás F A biztosító a kockázatok elkerülése, csökkentése és a kockázatnak megfelelő díj megállapítása érdekében feltételeket szab az egyes szerződések megkötésével és díjával kapcsolatban! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 78

79 A kockázatelbírálás fő eszközei 1. Kizárások; 2. Időbeni korlátozások; 3. Kármegelőzési és kárcsökkentési előírások; 4. Díjpótlékok és engedmények, a biztosított önrészesedése Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 79

80 Célja: MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Viszontbiztosítás A már bevállalt kockázatok felaprózása (kockázatporlasztás), vagy a lehetséges veszteségek korlátozása. ê Kockázatok és díjak egy részének viszontbiztosítása Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 80

81 Viszontbiztosítás FCedens: direktbiztosító; FKözvetlen kapcsolat; FKockázatok és díjak egy részének továbbadása; FA nemzetközi kockázatporlasztás egyik eszköze Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 81

82 A viszontbiztosítás formái 1. Keretszerződés: - Direkt és viszontbiztosító közötti megállapodás; - Ágazatok viszontbiztosítása kötelező jelleggel; 1. Fakultatív szerződés: - Egyedi szerződésenként van döntési lehetőség; Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 82

83 A viszontbiztosítási fedezet típusai I. Arányos viszontbiztosítási fedezet Quota share Surplus; II. Nem arányos viszontbiztosítási fedezet Excess of loss (XL) - kockázati; - Aggregált XL; - Katasztrófa XL; 2. Stop loss Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 83

84 A biztosító kockázatkezelésének eszközei FVállalati kockázatkezelési rendszer; FVállalati kockázatpolitika megfogalmazása; FA biztosító kockázatkezelésének két kiemelt területe: Biztosítástechnikai kockázat Befektetési kockázat Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 84

85 Biztosítástechnikai kockázat kezelése F Veszélyközösségek; F Kockázatporlasztás; 1. Kockázatkiegyenlítés közösségben; 2. Kockázatkiegyenlítés az időben; 3. Viszontbiztosítás; 4. Kockázatátvállalás; Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 85

86 Példa kockázatkiegyenlítésre - Biztosítás típusa: lakásbiztosítás tűzre és elemi kárra; - Előfordulási esélye: 1 ezrelék; - Biztosító költsége: fél ezrelék; - Összes biztosított lakás: 10e db; - Átlagos biztosítási összeg: 8Mó Ft; Kérdés: Mekkora a kárszükséglet, amit a díjaknak fedeznie kell? Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 86

87 További hasznos információk: Horinka Melinda-Luttenberg Zoltán: Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan; Zavodnyik József: Biztosítási jog; Adorján Zsolt-Serfőző Györgyi-Péteri János- Zavodnyik József: Ágazati biztosítástan. Perfekt, Budapest (2. és 9. fejezetek) Pénzügytan II. szöveggyűjtemény 6. fejezet Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 87

88 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 88

89 A biztosítási díj, mint a kockázat átvállalásának ára. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés Gál Erzsébet

90 Mi a biztosítás díja? F A biztosítási díj a kockázatátvállalás, a biztosítási fedezet nyújtásának, tágabb értelemben a biztosító szolgáltatásainak ára! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 90

91 A bruttó díj részei 1. Tiszta kockázati díj; 2. Biztonsági pótlék; 3. Költségpótlék; 4. Nyereségpótlék; 5. Megtakarítási díjrész; 6. Adó Vállalkozói díjrész Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 91

92 A díjelemek és a költségek kapcsolata Költségek Károk várható értéke Kártöbblet Tartalékok tőkeköltsége Vállalati költségek Nyereség Jövőbeni lejárati kifizetések Adó Díjak Nettó kockázati díj Biztonsági pótlék Költségpótlék Nyereségpótlék Megtakarítási díjrész Adó Nettó díj Bruttó díj Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 92

93 Díjkalkuláció F Nettó díjak számítása kárstatisztikák alapján; F Biztosításmatematikus (aktuárius); F Aktuáriusok két alapelve: 1. Veszélyközösség tagjainak száma nő károk várható értékének relatív szórása csökken; (centrális határérték-eloszlás) 2. A véletlenszerűen bekövetkező károk összege kárstatisztikák alapján számított várható érték. (nagy számok törvénye) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 93

94 F Minimális díj elve / Ekvivalencia elve: A biztosítási díjnak fedeznie kell a biztosító kárait és költségeit! NPV (díjbevételek) = NPV (károk+költségek) F Biztosító díjszabása (tarifa táblázat); F Tarifatáblázat dimenziói: a.) Életbiztosítás: biztosított kora / biztosítás időtartama; b.) Vagyonbiztosítás: veszély nemek / kockázati körülmények; F A tarifatáblázat értékei: az egységnyi biztosítási összeg éves díja (díjtétel) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 94

95 A tarifaköny: Tarifatáblázat; Módozatok és azok jellemzői; Kizárások; Pótdíjak; Engedmények. A biztosító díj-költség szerkezete eltér élet- és vagyonbiztosítások esetén! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 95

96 1. Díjkategóriák Díjfizetés a.) Adott szerződésállományhoz tartozó éves állománydíj; b.) Kiszámlázott díj; c.) Adott időszakra eső megszolgált és befolyt díj; 2. Díjfizetés gyakorisága a.) egyszeres díjfizetés; b.) rendszeres díjfizetésű (folyamatos); (első díj befizetése) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 96

97 3. Díjfizetési módok ü Banki átutalás; ü Csoportos beszedés; ü Inkasszó; ü Postautalvány; ü Készpénzdíj; ü Bankkártya; (díjfizetési kedvezmények, késedelem a biztosítási díjban, díjfizetés halasztása) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 97

98 4. A díj idődimenziója Díjfizetési időszak kezdete Kár bekövetkezése Díjfizetési időszak vége Hozam - A biztosítási összeg értékállóságának kérdése (indexálás); - Az éves díjemelés opcionális; -Technikai kamat kérdése; Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 98

99 Életbiztosítási díjkalkuláció 1. Mortality table halandósági táblázat - 1 x : adott populációból az egyes koréveket megérők aránya; - d x = 1 x -1 x-1 : adott korévben elhunytak száma; - q x = d x / 1 x : adott korévben a halálozási valószínűség; - p x = 1 = 1- q x : adott korévben a túlélési valószínűség Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 99

100 FHalandósági táblázat készíthető népesség egészére (néphalandósági tábla) szűkített részpopulációra (szelekciós tábla) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 100

101 A biztosítási díj értelmezési lehetőségei 1. Biztosításmatematikai szemlélet Adott módozat összes biztosítottja által befizetett díjakból a veszélyközösség egészére számítják és képezik a díjtartalékot. Közös tartalék szolgáltatások finanszírozása Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 101

102 2. Közgazdasági felfogás ü A biztosítási díjban és összegben megkülönbözteti: kockázati rész A biztosítási összeg és az addig felhalmozódott tőke közötti mindenkori rés haláleseti biztosításának folyamatosan változó díja. megtakarítási rész Egyéni díjtartalék. A szerződés visszavásárlási (tőke) értékét növeli folyamatosan. Lejáratkori szolgáltatás díja Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 102

103 A biztosítási díj elemei a közgazdasági felfogás szerint a unit linked biztosítás példáján bemutatva B i z t o s í t á s i Költségrész Megtakarítási díjrész Biztosító költségeinek és kockázati kifizetéseinek forrása Befektetési alapok Haláleseti kifizetés halál esetén Lejárati kifizetés a tartam végén d í j Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés

Biztosítás és pénzügyi tervezés

Biztosítás és pénzügyi tervezés Biztosítás és pénzügyi tervezés Dr. Bozsik Sándor Egyetemi docens Előadások MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Biztosítási alapfogalmak Biztosítási szolgáltatások elmélete Nem életbiztosítási termékek

Részletesebben

Kockázatkezelés és biztosítás

Kockázatkezelés és biztosítás Kockázatkezelés és biztosítás Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető Pénzügy Intézeti Tanszék Fő témakörök 1. Biztosítás fogalma 2. A biztosítási rendszer alapintézményei és a

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A biztosításról általában

A biztosításról általában ALAPJAI A biztosításról általában Dr. Banyár József Biztonság - kockázat Kockázat-definíciók szimmetrikus és aszimmetrikus: I. A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség,

Részletesebben

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez Am kötelező gépjármű-felelősség terméket terjesztő biztosító éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu A vagyon- és felelősségbiztosítások.

Részletesebben

4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez

4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 4. melléklet a../2015. ( ) MNB rendelethez A kisbiztosító-egyesületnek nem minősülő kisbiztosító aktuáriusi jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő átkötéseinek bemutatása KGFB É vonatkozási

Részletesebben

1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő

Részletesebben

1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez

1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez 1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Éves jelentés

Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Éves jelentés 1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2011 ( ) számú PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2014. február 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Kockázatkezelés és biztosítás (2. konzultáció)

Kockázatkezelés és biztosítás (2. konzultáció) Kockázatkezelés és biztosítás (2. konzultáció) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD főiskolai tanár, tanszékvezető BGE, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@uni-bge.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu

Részletesebben

A biztosításüzemgazdaságtan. elıadások 1. rész. 1. elıadás. Biztosítás-üzemgazdaságtan. 2008/2009. II. félév Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens

A biztosításüzemgazdaságtan. elıadások 1. rész. 1. elıadás. Biztosítás-üzemgazdaságtan. 2008/2009. II. félév Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens A biztosításüzemgazdaságtan elıadások 1. rész Biztosítás-üzemgazdaságtan 2008/2009. II. félév Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens 1. elıadás 1 A Biztosítás-üzemgazdaságtan tartalma és módszerei 1. A

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt.

Allianz Hungária Zrt. Allianz Hungária Zrt. Éves jelentés 28 Éves jelentés 28 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 26 26 millió Változás % 27 27 millió Változás % 28 28 millió Bruttó díjbevétel Bruttó kárkifizetés

Részletesebben

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Éves jelentés 27 Éves jelentés 27 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Biztosító Zrt. 25 25 millió Változás % 26 26 millió Változás % 27 27 millió Bruttó díjbevétel

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. MÁSODIK NEGYEDÉV 2013. augusztus 15. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Viszontbiztosítások és az ART. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

Viszontbiztosítások és az ART. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 11. Elõadás Viszontbiztosítások és az ART Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék VISZONTBIZTOSÍTÁS Nem biztosító 1. PASSZÍV VB. (NOSTRO ÜZLET) CEDENS BIZTOSÍTÓ CEDÁLÁS.... Nem biztosító n BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok

Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok (Oktatási segédlet) 2. rész Budapest 2015 Tartalom 7. A biztosítási piac elemzése 8. Biztosítási események, kizárások, mentesülések 9. Vállalatok élet-, baleset-

Részletesebben

1. melléklet a./2011 (.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a./2011 (.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT . melléklet a./20 (.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 49KSZ 49KSZ2 49KSZ3A 49KSZ3BO 49KSZ3BA 49KSZ3BB 49KSZ3BB2 49KSZ3BC 49T0 Korrigált

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015. május 14. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 42A1A A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (darab) RT, NAGYEGY É tárgyévet követő

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. ELSŐ NEGYEDÉV 2013. május 16. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens BGF, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu Biztosítás és társadalombiztosítás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2015. február 17. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Megbízható német minőség korrekt magyar díjért! Budapest, június

KÖSZÖNTŐ. Megbízható német minőség korrekt magyar díjért! Budapest, június ÉVES JELENTÉS 2010 KÖSZÖNTŐ A hazai biztosítói szektor egy kihívásokban és nem várt eseményekben gazdag évet tudhat maga mögött. A gazdasági válság elhúzódása, a természeti katasztrófák, valamint az év

Részletesebben

2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez

2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez 2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez A kisbiztosító felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 18.

Lamanda Gabriella március 18. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 18. Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere Árnyék-bankrendszer Bankok

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 12. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 12. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 12. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A Kártalanítási Alap kezelőjének éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz Oktatási segédlet Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz Készítette: Gál Erzsébet Miskolc, 2008. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 A biztosítás kialakulása... 5 1.1 A biztosítás

Részletesebben

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink!

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! Éves jelentés 2015 Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! A hazai biztosítási piac fejlődése 2015-ben immár harmadik éve tovább folytatódott, a bruttó díjbevétel elérte a 869 milliárd forintot. A 2,2%-os

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt.

Allianz Hungária Zrt. Allianz Hungária Zrt. Éves jelentés 29 Éves jelentés 29 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 27 27 millió Változás % 28 28 millió Változás % 29 29 millió Bruttó díjbevétel Bruttó kárkifizetés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Kockázatkezelés és biztosítás

Kockázatkezelés és biztosítás Kockázatkezelés és biztosítás Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető Pénzügy Intézeti Tanszék Az előadás témái 1. A vagyonbiztosítások célja 2. A vagyonbiztosítások jellemzői

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. HARMADIK NEGYEDÉV 2013. november 13. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

A biztosítás lényege,

A biztosítás lényege, A biztosítás lényege, a biztosítók társadalmi szerepe Pandurics Anett 2014. április 10. 3 Alapfogalmak: biztosítás és veszélyközösség Biztosítás esetén a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási

Részletesebben

1. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez "1. melléklet a 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelethez" ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez 1. melléklet a 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 1. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez "1. melléklet a 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelethez" ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoris ág Beküldési határidő 42A1A 42A1B

Részletesebben

41. szám II. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3404, Ft

41. szám II. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3404, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK 15/2005. (III. 31.) PM r. A biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl és tartalmáról szóló 14/2004. (III.

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő adatai, ha eltér a biztosítottól: Cég neve: Székhely címe: Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószám: Fő tevékenység: Kapcsolattartó

Részletesebben

Biztosítási díjak adózása 2014

Biztosítási díjak adózása 2014 Biztosítási díjak adózása 2014 Előadó: Vadász Iván Budapest, 2014. október 7. 1 Az előadás képei és a cikk letölthetőek: www.adokamara.hu 2 Költség a biztosítás díja [Tao törvény 3. sz. mell. B) 8. ] ha

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási díjak adózása 2015 Budapest, 2014. december 15. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási

Részletesebben

Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27

Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27 Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27 Biztosítástechnikai tartalékok A. Nem-életbiztosítási tartalékok B. Életbiztosítási tartalékok C. Próbaszámolások 2005.04.27 2 A. Nem-életbiztosítási

Részletesebben

Konferencia a pénzügyi közvetítői tevékenységről

Konferencia a pénzügyi közvetítői tevékenységről Konferencia a pénzügyi közvetítői tevékenységről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló1996. évi CXII. törvény pénzügyi szolgáltatás közvetítőkre vonatkozó, 2010. január 1-től hatályos

Részletesebben

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató 3701. számú ajánlat Szerződő neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Biztosított neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Kockázatviselési telephelyi

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2007 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT.

ÉVES JELENTÉS 2007 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 27 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. TÁRSASÁGUNK FÔBB BIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 27 TULAJDONOSI SZERKEZET Az alaptôke jegyzése az 1998. április

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2012. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2013. február 19. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk! UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez

Részletesebben

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd)

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Biztosítástan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Tartalomjegyzék Tematika... 5 I. Fejezet:... 6 Biztosításelméleti alapok... 6 1.1. A biztosítás története... 6 1.1.1.

Részletesebben

PANNÓNIA BIZTOSÍTÓK NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ ELSŐ NEGYEDÉV május 23.

PANNÓNIA BIZTOSÍTÓK NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ ELSŐ NEGYEDÉV május 23. PANNÓNIA BIZTOSÍTÓK NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2017. ELSŐ NEGYEDÉV 2017. május 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák (biztosítások)

Finanszírozás, garanciák (biztosítások) Finanszírozás, garanciák (biztosítások) Biztosítások, garanciák 1. Garanciák, biztosítékok 2. Biztosítás Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens SZE Gazdálkodástudományi Tanszék farkassz@sze.hu http://dr.farkasszilveszter.hu/

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Szám:* C-II-00-04-34 Első kiadás dátuma*: 2017. 01.31. Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Felelős oszt.: Életbiztosítás Verzió: 1.0 Szerző: Giber-Fekete Marianna Pozíció:

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

biztosítási szektorban PSZÁF Biztosítási konzultáció május 3. Dr. Szebelédi Ferenc

biztosítási szektorban PSZÁF Biztosítási konzultáció május 3. Dr. Szebelédi Ferenc Aktuális jogszabályi változások a biztosítási szektorban PSZÁF Biztosítási konzultáció 2012. május 3. Dr. Szebelédi Ferenc Bit. Változásai Egyesületek Átalakulási terv Büntetlen előélet Elnöki rendelet

Részletesebben

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások . melléklet 1. melléklet a 3 /2013. a 38/2013. (XII. 29.) (XII. MNB ) rendelethez MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.),

1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.), 1. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító vagy Társaság) a mai napon

Részletesebben

Webinárium Jövőkulcs Classic

Webinárium Jövőkulcs Classic Webinárium Jövőkulcs Classic 2017.01.09. Chart 1 Néhány ijesztő adat. 2 Jövőkulcs Classic Klasszikus nyugdíjbiztosítás 2017.01.01 Chart 3 Klasszikus nyugdíjbiztosítás Jövőkulcs Classic Előre rögzített

Részletesebben

A biztosítók könyvvizsgálatának specialitásai

A biztosítók könyvvizsgálatának specialitásai A biztosítók könyvvizsgálatának specialitásai Farkas Zoltán senior manager Ernst & Young Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű és nem tekinthető számviteli vagy egyéb tanácsadásnak.

Részletesebben

Adatszolgáltatási tájékoztató a független biztosításközvetítők részére. Demjénné Gyöngy Judit 2009.04.21.

Adatszolgáltatási tájékoztató a független biztosításközvetítők részére. Demjénné Gyöngy Judit 2009.04.21. Adatszolgáltatási tájékoztató a független biztosításközvetítők részére Demjénné Gyöngy Judit 2009.04.21. 45/2007. (XII.29.) PM rendelet a független biztosításközvetítői (alkuszi, vagy többes ügynöki) jelentés

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2012

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2012 Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2012 2012 2 A főbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 2010 2010 Változás 2011 2011 Változás 2012 2012 millió Ft millió % millió Ft millió % millió Ft millió

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles biztosítójával a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. MÁSODIK NEGYEDÉV 2013. augusztus 15. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS Termék neve GB661 jelű Utazási Garancia Biztosítás Termék besorolása Alapbiztosítási csomagok Prémium Komfort Bázis Biztosítható kockázatok Sürgősségi orvosi ellátás x x x Asszisztencia x x x Jogvédelem

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2016.

A biztosítási adó szabályai 2016. A biztosítási adó szabályai 2016. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

Biztosítási Fórum 2015

Biztosítási Fórum 2015 Biztosítási Fórum 2015 Budapest, 2015. december 8 9. 1. nap Szabályozási változások a biztosítási szektorban 8:30 tól Regisztráció 9:00 9:15 Az IIR Magyarország és a nap elnökének köszöntője A nap elnöke:

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Bankmenedzsment Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Tananyag: Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény 7-8-9-10 fejezet (oktatási segédlet) Dr. Huszti Ernő: Banktan Tas Kft. 2003. Vizsgára bocsátás feltétele: Kiválasztott

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben