Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés"

Átírás

1 A biztosítás kialakulása, társadalmi jelentőssége, fogalma, jellemzői, gazdasági szerepe. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

2 Tananyag Kötelező irodalom: Előadások anyaga (PP prezentációk) melyek a tanszék honlapjáról letölthetők. A tantárgy jegyzete, mely a tanszék honlapjáról letölthető. Meghívott előadók anyagai Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 2

3 Ajánlott irodalom: MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügytan Szöveggyűjtemény II. 6. fejezet Horinka Melinda-Luttenberg Zoltán: Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan; Zavodnyik József: Biztosítási jog; Adorján Zsolt-Serfőző Györgyi-Péteri János-Zavodnyik József: Ágazati biztosítástan. Perfekt, Budapest Banyár József: Az életpálya pénzügyi tervezése. Biztosítási Oktatási Intézet Ébli Györgyné: A biztosításgazdaságtan alapjai, Kőrös Főiskola, Békéscsaba, Schneider Klára: Biztosítási ismeretek, SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 25/ Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 3

4 Vizsgára bocsátás feltétele Négy fős csoportokban megírt és nyomtatott, illetve elektronikus formában leadott házi dolgozat. Az elkészítés határideje november 30. A november 30-december 4-e között prezentáció, a következő héten pótprezentáció a leadott anyagokból. A biztosítókra vonatkozó jogszabályokból és közgazdasági mutatókból szóbeli vizsga. A dolgozatok terjedelme maximum 10 oldal! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 4

5 Számonkérés módja: Félév végén vizsgadolgozat megírása (tesztkérdések és kifejtős kérdések); Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 5

6 Érdemjegy megállapítása Az év közben megszerezhető pontok: Házi dolgozat: Vizsgadolgozat: Összesen: 20 pont 40 pont 60 pont Ponthatárok: 0 30 pont 1 elégtelen pont 2 elégséges pont 3 közepes pont 4 jó pont 5 jeles Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 6

7 A biztosítás kialakulásának története & Biztosítás története = Veszélyközösségek (kockázatközösségek) története ê Ősember Ókori városállamok Középkor nagycsaládjai Modern kor munkahelyi balesetbiztosítása Katasztrófa poolok Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 7

8 A biztosítás kialakulása I. A biztosításban résztvevők csoportja és a biztosításkötés szabadsága alapján: 1. Meghatározott személyek, szabad akaratból; 2. Bármely személy szabadon; 3. Minden személy kötelezően. II. Történeti szempontból: 1. Biztosítás előtörténete (a XIV. századdal bezárólag); 2. Modern biztosítások kialakulása (napjainkig) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 8

9 Magyar biztosítástörténet &XIV. sz: Céhek társládái (betegségi, öregségi, árvasági, özvegyi segélyezés); &XVIII. sz: Gabonafuvarozás terjedése, szállítmánybiztosítás kialakulása. ê Rév-Komáromi Hajózást Biztosító Társaság &A hazai biztosítási piacot a külföldi tőke erőteljes jelenléte jellemezte és jellemzi ma is. &1831: Első magyarországi biztosítási társaság alakulása: Triesti Általános Biztosító Társulat pesti képviselete Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 9

10 Magyar biztosítástörténet &1857: Első magyar tulajdonú biztosító társaság: Első Magyar Általános Biztosító Társaság &A gazdasági élénkülés hatására növekedett a biztosító társaságok száma; &A világháborúk visszavetették a biztosítási piacot, megrendült az ügyfélbizalom Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 10

11 Biztosítók számának fejlődése hazánkban Évek Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 11

12 Államosítás vs. Intézményi reform &1948: A biztosítási piac államosítása &1949. június 20: Állami Biztosító Nemzeti Vállalata ê Állami monopólium: 40 év! ê 1986! Állami Biztosító Hungária Biztosító Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 12

13 &1988: Első alapítási hullám: Atlasz és a Garancia Biztosító megalakulása & : Második hullám: Első külföldi tulajdonú biztosító társaság megalakulása. XXI. század: Fglobalizáció; Fdereguláció; Ftechnológiai fejlődés; FEU; Fkockázatok körének bővülése Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 13

14 A biztosítási piac új fejlődési irányai 1. Bankbiztosítás a.) Bank & Biztosító vállalat è Bankaussurance (pl: Aegon és Raiffeisen; N-N és ING); b.) Bankbiztosítói holdingok (pl: OTP Bankcsoport) c.) Valamennyi pénzügyi és nem pénzügyi intézmény együttműködése (pl. Mercedes gyár) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 14

15 2. E-biztosítás MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Fúj szereplők lépnek be a piacra; Fértékesítési verseny növekedése, új értékesítési csatornák térnyerése. 3. ART (alternatív finanszírozási konstrukciók; Fpl: pénzügyi viszontbiztosítás (pénzáramok, devizaárfolyam, árgarancia); értékpapírosított kockázatfinanszírozás Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 15

16 A biztosítás fogalma, értelmezési kockázatkezelés egy lehetséges szervezése, pénztakarékossági biztosítottak biztonsági és pénzügyi igényeinek kielégítésére irányul esetére szóló opció (kötési árfolyam = biztosítási összeg; opciós díj = biztosítási díj biztosító inputok kombinálásával és transzformációjával outputokat állít elő (Farny: termeléselmélet); Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 16

17 @A biztosító pénzügyi és kockázatközvetítő intézmény megközelítés: Lehetővé teszi a tőkepiaci szereplők, a biztosító (kockázatvállaló) és a biztosítottak (szerződők) közötti determinisztikus és valószínűségi pénzek cseréjét; Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 17

18 Biztosító tőke díj Befektető Biztosított tőkehozam biztosítási szolgáltatás Tartalék Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 18

19 @Menedzsment megközelítés (döntéselméleti, funkcionális, információs, rendszerelméleti) - Folyamatszervezési megközelítés; - Szociálpszichológiai megközelítés; ê Kockázatkiegyenlítés (Egyenként bizonytalan és kis összegű károk felosztása a biztosítottak összességére. Az időben ingadozó károk kisimítása!) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 19

20 A biztosítási termék elemei Biztosítási termék = Biztosító üzletágai: B Kockázati termék è Kockázatkezelés; B Megtakarítási termék è Befektetés; B Szolgáltatási termék è Szolgáltatás. A Biztosítási termék 3 szintje (Haller szerint): 1. Biztosítási fedezet (védelem); 2. Biztosítási szolgáltatások (tanácsadás, kárrendezés, ügyfélszolgáltat, stb.) 3. Egyéb kiegészítő szolgáltatások (pénzügyi, szolgáltató, kárhelyreállító, stb.) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 20

21 A biztosítástudomány részterületei 1. Biztosítás gazdaságtan (mikro-, makro szint); 2. Biztosítási jog; 3. Biztosításmatematika. Általános biztosítástan = Biztosítástechnikai kérdéseket tárgyal (fogalmak,kockázattan,biztosítási formák, díjtan); Ágazati biztosítástan = A biztosítók egyes üzletágait tárgyalja; Biztosítás üzemgazdaságtan = A biztosító vállalatgazdaságtanát mutatja be; Társadalombiztosítás = Az üzleti biztosítástól elkülönült terület Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 21

22 További hasznos információk: Pénzügytan II. szöveggyűjtemény (6.1. és 6.3. fejezetek); Horinka Melinda-Luttenberg Zoltán: Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan; Zavodnyik József: Biztosítási jog; Adorján Zsolt-Serfőző Györgyi-Péteri János- Zavodnyik József: Ágazati biztosítástan. Perfekt, Budapest (1. fejezet) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 22

23 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 23

24 A biztosítás mint szolgáltatás. A biztosítással kapcsolatos jogi alapkérdések. Az EU biztosítási irányelvei. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés Gál Erzsébet

25 Miről volt szó eddig? FA biztosítás története = veszélyközösségek története; FA magyar biztosítástörténet kialakulása; FA biztosítási piac új irányai: - ART; - E biztosítás; - Bankbiztosítás; FA biztosítás fogalmi meghatározásai: Kockázatkiegyenlítés Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 25

26 És amiről még szó Biztosítás gazdaságban betöltött biztosítási szolgáltatás és biztosítási jog: - jogforrások, - jogalanyok, - a biztosítási jogviszony Az EU irányelvei Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 26

27 A biztosítás gazdaságban betöltött szerepéről 1. Védelmi funkció 2. Díjak tartalékolásaèvagyonkezelői, - befektetői funkció; 3. Nemzetgazdasági szerepe mérhető (egy főre jutó díjbevétel; biztosítók össz-díjbevétele a GDP százalékában;szerződések / kockázatok) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 27

28 A biztosítási ágak díjbevétele és piaci részesedése Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 28

29 Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 29

30 Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 30

31 A biztosítás, mint A biztosító = pénzügyi szolgáltató A biztosítás = pénzügyi szolgáltatás (Financial services) ê A biztosítás 3 szolgáltatáselemet nyújt a biztosításban (Haller): 1. Biztosítási fedezet (Cover); 2. Alapszolgáltatás (Core services); 3. Kiegészítő szolgáltatás (Additional services) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 31

32 A biztosítás idődimenziója, szolgáltatás jellegéből adódóan 1. Károk időbeli kiegyenlítése; 2. A biztosítás megkötésével nem zárul le az értékesítési folyamat; 3. Ügyfélkapcsolat folyamatos ápolása; 4. Ügyfélorientáció: prosumer = production + consumption Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 32

33 Életciklus modell = Life cycle model 1. Az emberek korának változásával, öregedésével folyamatosan változó pénzügyi, biztosítási igényekkel rendelkezik; 2. GyerekèFiatal diák èfiatal nem házas èfiatal házas èközépkorú családok èseniorok 3. A modell vállalatokra is értelmezhető, azok életgörbéjével és pénzügyi-biztosítási igényeiből változásából kiindulva Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 33

34 I. Jogforrások: MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Biztosítási jog /XCVI tv (Bit) és kapcsolódó rendeletek: A biztosítók alapítását, működését és állami felügyeletét szabályozza. 2. PTK XLV. Fejezete: A biztosított és a szerződő, illetve a biztosító viszonyát szabályozza; 3. PTK általános részei; 4. Adótörvények; 5. Adatvédelmi törvény, stb Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 34

35 II. Jogalanyok Biztosítási jog 1.)A biztosító Rt-k, biztosító egyesületek 2. Biztosítási alkuszok 3. Biztosítás felügyelet: PSZÁF 4. Biztosítók és alkuszok szövetségei, szakmai fórumai, érdekképviseleti szerve: MABISZ, FBMASZ Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 35

36 Biztosítási jog A biztosítási szerződés alanyai: ª biztosított; ª szerződő fél; ª kedvezményezett; Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 36

37 A biztosítási jogviszony 1. Társadalombiztosítás magánbiztosítás 2. Kötelező biztosítás önkéntes biztosítás Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 37

38 Biztosítási szerződésjog FA magánbiztosítás a szerződőnek a biztosító számára tett írásos ajánlatának a biztosító által történő elfogadásával jön létre. Az ajánlattételtől számított 15 napon belül! FAjánlat (mit tartalmaz, ki tölti ki) FA kockázat elbírálása è kötvény kiállítása FA biztosítási fedezet létrejötte: a.) az ajánlat elfogadásával a biztosító által; b.) 15 napos határidő visszajelzés nélküli lejárata; Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 38

39 ªközlési; (Ptk) MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A biztosított (szerződő) ªDíjfizetési; (30 nap) ªKármegelőzés; (Ptk) ªKárenyhítés; (Ptk) kötelezettségei Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 39

40 Az EU biztosítási irányelvei 1. Liberalizáció; 2. Egyszeri / egységes engedély; 3. Szolgáltatási szabadság; 4. Központi felügyelet; 5. Biztosítás közvetítés / biztosításközvetítők Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 40

41 További hasznos információk: Pénzügytan II. szöveggyűjtemény ( és fejezetek); Horinka Melinda-Luttenberg Zoltán: Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan; Zavodnyik József: Biztosítási jog; Adorján Zsolt-Serfőző Györgyi-Péteri János- Zavodnyik József: Ágazati biztosítástan. Perfekt, Budapest (2. és 3. fejezetek) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 41

42 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 42

43 A biztosítási piac és annak szereplői. Biztosítás felügyelet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés Gál Erzsébet

44 Miről volt szó eddig? FA biztosítás gazdaságban betöltött szerepe, helye; FA biztosítás, mint szolgáltatás, és annak szintjei; FA biztosítási jog legfontosabb kérdései: - Biztosított, szerződő fél, kedvezményezett; FAz EU biztosítási irányelvei (liberalizáció, egyszeri-egységes engedély, szolgáltatási szabadság, központi felügyelet, biztosítás közvetítés) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 44

45 És amiről még szó a biztosítási piac piaci részesedéssel rendelkeznek az egyes biztosító biztosító, mint piaci biztosító vállalat működése. Biztosítás biztosítás felügyelet: PSZÁF a MABISZ, FBAMSZ? Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 45

46 A biztosítási piac szereplői 1. A biztosítási szerződés alanyai: - biztosított; Lehet természetes vagy jogi - szerződő fél; személy. Legyenek érdekeltek a biztosított kockázat elhárításában. - kedvezményezett. 2. Biztosítók típusai: 2. Biztosítók típusai: - Biztosító Rt-k; - Biztosító szövetkezetek, egyesületek; - A biztosítási piac szintje alapján: direkt- és viszontbiztosítók; - Együttbiztosítás, poolbiztosítás (pl: földrengés-pool, atompool); - Művelt biztosítási ágak alapján: szakosított és kompozit biztosítók Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 46

47 Forrás: MABISZ Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 47

48 A biztosítási piac alakulása 2007-ben ª 31 magyarországi székhelyű biztosító ZRt. ª 35 biztosítóegyesület; ª 13 tagállami biztosító létesített fióktelepet hazánkban; ª Határon átnyúló szolgáltatás formájában végzendő biztosítási tevékenység jellemzői: FA biztosításközvetítők által nyitott fióktelepek száma 9; FA határon átnyúló biztosításközvetítők száma ª A piacvezető az Allianz (19,7 %), második helyen a Generali-Providencia áll (14,9%), harmadik az ING Biztosító Zrt. (13%) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 48

49 Életbiztosítások súlya a biztosítók összbevételében Forrás: MABISZ Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 49

50 3. Biztosításközvetítők ügynök alkusz (bróker) - Egy adott biztosítót - független biztosítás képviselnek közvetítő szervezetek; - az ügyfél nevében járnak el; - Mi a munkadíj? - Ki felel az okozott kárért, hibáért? Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 50

51 A biztosító vállalat működése Amivel jellemezni lehet: $Biztosítási biztosító, mint piaci biztosító vállalat működése! $A biztosítás, mint szolgáltatás sajátosságai Biztosítás üzemgazdaságtana Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 51

52 A biztosító, mint piaci szereplő Keresleti oldal: üjellemzői: ªaz ügyfél bitosításkötési szándéka; ªaz ügyfél szolgáltatási elvárása; ªaz ügyfél árelvárása. Kínálati oldal: üjellemzői: ªA biztosító által kínált termékek és szolgáltatások; ªBiztosítók közötti verseny (konkurencia harc) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 52

53 Kereslet Kínálat Mikroökonómiai értelemben, a fogyasztó kiválasztja a lehetséges termékek közül a preferenciájának megfelelőt! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 53

54 A biztosító egyszerűsített termelési modellje Erőforrások Beszerzés Biztosító Értékesítés Inputok Pénz Inputok kombinálása, átalakítása; Belső, köztes szolgáltatások; Biztosítási védelem, fedezet; Vagyonkezelés Termékek, szolgáltatások, kifizetések, Információk Díjak, Információk Ügyfelek Forrás: Farny nyomán Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 54

55 Speciális inputok szerepe: 1. Biztosítási kockázat: Fátvállalja; Fátalakítja; Fkiegyenlíti. 2. Pénz: FTermékeladás bevétel A biztosító kockázatátalakító vállalat! A biztosító - beszerzés pénzt cserél (áru pénz áru modell) pénzre! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 55

56 1. PSZÁF: MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egyéb piaci szereplők übiztosításfelügyeleti feladatokat lát el; ªúj biztosító alapítása; ªúj ágazatok művelése; ªszolvenciatőke; ªtartalék; ªbefektetések; ªműködési jogszerűség; ªszemélyi és tárgyi feltételek. Engedélyezés! Ellenőrzés, felügyelet! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 56

57 2. MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) ªAlapítása: november 14. ªA biztosítók országos szakmai érdekképviselete; ªtagozatokat működtet; ªkoordinálja a szakmai feladatokat; ªstatisztikákat közöl a biztosítási piac teljesítményéről; 3. FBAMSZ (Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége) ªAlapítása: május; ªcélja: A független brókerek (alkuszok) képviselete Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 57

58 További hasznos információk: Horinka Melinda-Luttenberg Zoltán: Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan; Zavodnyik József: Biztosítási jog; Adorján Zsolt-Serfőző Györgyi-Péteri János- Zavodnyik József: Ágazati biztosítástan. Perfekt, Budapest (7. és 8. fejezetek) Magyar Biztosítók évkönyve Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 58

59 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 59

60 Kockázat és kockázatkezelés Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés Gál Erzsébet

61 Biztonság és kockázat Ön megvalósítás Elismerés Közösséghez tartozás Biztonság Fiziológiai szükségletek Maslow szükséglethierarchiája Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 61

62 A biztonság optimális foka 1. Pszichológiai és gazdasági értelemben Túlzott biztonságérzet Nagyfokú veszélyeztetettség 2. A veszély és a biztonság egyensúlya: - a biztosan tudott és a - bizonytalan ismeretek, - a kockázatok optimális jelenléte egyéni + társadalmi + gazdasági értelemben Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 62

63 Bizonytalanság Veszélyeztetettség Motiváció Stressz Cselekvésképtelenség A biztosítás szerepe Biztonság Védettség Figyelmetlenség Eltunyulás Kockázat Haller biztonsági mérlege Biztosítás Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 63

64 Kockázat F Az a lehetőség, hogy a bizonytalanság kedvezőtlen, negatív következményekkel (kárral) jár. F A kár: Egy esemény kedvezőtlen kimenetele pénzben kifejezve. Anyagi veszteség F A bizonytalanság pozitív és negatív következményekkel is járhat. F A biztosítás csak a negatív hatású, kárral fenyegető kockázatot vállalja át. (pl: lottó) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 64

65 Kockázatok rendszerezése 1. Tiszta kockázat; 2. Relatív és abszolút kockázat; 3. Spekulációs kockázat; 4. Aktív és passzív kockázat; 5. Kiváltó okok alapján; 6. Különböző gazdasági egységekhez kapcsolódó kockázatok; 7. A közvetlenül érintett személy alapján; 8. Időhorizont alapján; 9. Nagyságrend alapján; 10. Előfordulási gyakoriság alapján Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 65

66 A modern biztosítás területe A tiszta (abszolút és relatív) kockázatok! Személyes kockázat Vagyoni és felelősségi kockázat - haláleset; - betegség; - munkanélküliség; - gyermeknevelés. - közvetlen; - közvetett (következményes) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 66

67 Kockázatkezelés Risk management Definíció: Az a magatartásforma és intézményi háttér, amelyet a kockázatviselők tanúsítanak, illetve amelyre támaszkodnak. Magában foglalja a kockázati helyzet elemzését, értékelését, a kockázat kezelésére irányuló konkrét döntés előkészítését és meghozatalát Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 67

68 A kockázatkezelés folyamata 1. Veszélyforrások felismerése 2. Kockázatkezelési lehetőségek felmérése 3. Kockázatkezelési eszköz kiválasztása 4. Végrehajtás 5. Monitoring, továbbfejlesztés Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 68

69 Kockázatkezelési stratégiák 1. Kockázatelkerülés; 2. Kockázatcsökkentés: ª Preventív; ª Kárcsökkentés; 3. Kockázatáthárítás; 4. Megtartás (Önbiztosítás) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 69

70 Kockázatkezelési lehetőségek Kárgyakoriság Magas Alacsony Kárnagyság Magas Alacsony Elkerülni Kockázat- csökkentés, megtartás Biztosítás Megtartás Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 70

71 @ Nem biztosítható: Biztosíthatóság Az üzleti (spekulatív, összetett) Biztosítható: A tiszta kockázatok, az alábbi feltételekkel: ªvéletlenszerűség; ªegyértelműség; ªbecsülhetőség; ªfüggetlenség; ªgazdaságosság Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 71

72 A biztosítót körülvevő kockázatok Belső kockázat ütechnikai; üemberi. Külső kockázat ütermészeti; üpolitikai; ügazdasági; üpiaci Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 72

73 Definíció: MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Biztosítástechnikai kockázat Az a lehetőség, hogy a károk előzetesen becsült (várható) értéke, melyet a díj fejez ki, eltér (kisebb), mint a károk tényleges (utólagos, bekövetkezett) összege Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 73

74 A biztosítástechnikai kockázat F A véletlen kockázat; F Tévedési kockázat; F Antiszelekció; forrásai F Morale hazard (érdektelenségi kockázat); F Moral hazard (erkölcsi kockázat) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 74

75 További hasznos információk: Horinka Melinda-Luttenberg Zoltán: Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan; Zavodnyik József: Biztosítási jog; Adorján Zsolt-Serfőző Györgyi-Péteri János- Zavodnyik József: Ágazati biztosítástan. Perfekt, Budapest (2. fejezet) Pénzügytan II. szöveggyűjtemény 6. fejezet Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 75

76 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 76

77 A biztosító kockázatviselése. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés Gál Erzsébet

78 A biztosító kockázatkezelése, kockázatelbírálás F A biztosító a kockázatok elkerülése, csökkentése és a kockázatnak megfelelő díj megállapítása érdekében feltételeket szab az egyes szerződések megkötésével és díjával kapcsolatban! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 78

79 A kockázatelbírálás fő eszközei 1. Kizárások; 2. Időbeni korlátozások; 3. Kármegelőzési és kárcsökkentési előírások; 4. Díjpótlékok és engedmények, a biztosított önrészesedése Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 79

80 Célja: MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Viszontbiztosítás A már bevállalt kockázatok felaprózása (kockázatporlasztás), vagy a lehetséges veszteségek korlátozása. ê Kockázatok és díjak egy részének viszontbiztosítása Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 80

81 Viszontbiztosítás FCedens: direktbiztosító; FKözvetlen kapcsolat; FKockázatok és díjak egy részének továbbadása; FA nemzetközi kockázatporlasztás egyik eszköze Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 81

82 A viszontbiztosítás formái 1. Keretszerződés: - Direkt és viszontbiztosító közötti megállapodás; - Ágazatok viszontbiztosítása kötelező jelleggel; 1. Fakultatív szerződés: - Egyedi szerződésenként van döntési lehetőség; Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 82

83 A viszontbiztosítási fedezet típusai I. Arányos viszontbiztosítási fedezet Quota share Surplus; II. Nem arányos viszontbiztosítási fedezet Excess of loss (XL) - kockázati; - Aggregált XL; - Katasztrófa XL; 2. Stop loss Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 83

84 A biztosító kockázatkezelésének eszközei FVállalati kockázatkezelési rendszer; FVállalati kockázatpolitika megfogalmazása; FA biztosító kockázatkezelésének két kiemelt területe: Biztosítástechnikai kockázat Befektetési kockázat Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 84

85 Biztosítástechnikai kockázat kezelése F Veszélyközösségek; F Kockázatporlasztás; 1. Kockázatkiegyenlítés közösségben; 2. Kockázatkiegyenlítés az időben; 3. Viszontbiztosítás; 4. Kockázatátvállalás; Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 85

86 Példa kockázatkiegyenlítésre - Biztosítás típusa: lakásbiztosítás tűzre és elemi kárra; - Előfordulási esélye: 1 ezrelék; - Biztosító költsége: fél ezrelék; - Összes biztosított lakás: 10e db; - Átlagos biztosítási összeg: 8Mó Ft; Kérdés: Mekkora a kárszükséglet, amit a díjaknak fedeznie kell? Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 86

87 További hasznos információk: Horinka Melinda-Luttenberg Zoltán: Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan; Zavodnyik József: Biztosítási jog; Adorján Zsolt-Serfőző Györgyi-Péteri János- Zavodnyik József: Ágazati biztosítástan. Perfekt, Budapest (2. és 9. fejezetek) Pénzügytan II. szöveggyűjtemény 6. fejezet Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 87

88 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 88

89 A biztosítási díj, mint a kockázat átvállalásának ára. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés Gál Erzsébet

90 Mi a biztosítás díja? F A biztosítási díj a kockázatátvállalás, a biztosítási fedezet nyújtásának, tágabb értelemben a biztosító szolgáltatásainak ára! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 90

91 A bruttó díj részei 1. Tiszta kockázati díj; 2. Biztonsági pótlék; 3. Költségpótlék; 4. Nyereségpótlék; 5. Megtakarítási díjrész; 6. Adó Vállalkozói díjrész Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 91

92 A díjelemek és a költségek kapcsolata Költségek Károk várható értéke Kártöbblet Tartalékok tőkeköltsége Vállalati költségek Nyereség Jövőbeni lejárati kifizetések Adó Díjak Nettó kockázati díj Biztonsági pótlék Költségpótlék Nyereségpótlék Megtakarítási díjrész Adó Nettó díj Bruttó díj Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 92

93 Díjkalkuláció F Nettó díjak számítása kárstatisztikák alapján; F Biztosításmatematikus (aktuárius); F Aktuáriusok két alapelve: 1. Veszélyközösség tagjainak száma nő károk várható értékének relatív szórása csökken; (centrális határérték-eloszlás) 2. A véletlenszerűen bekövetkező károk összege kárstatisztikák alapján számított várható érték. (nagy számok törvénye) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 93

94 F Minimális díj elve / Ekvivalencia elve: A biztosítási díjnak fedeznie kell a biztosító kárait és költségeit! NPV (díjbevételek) = NPV (károk+költségek) F Biztosító díjszabása (tarifa táblázat); F Tarifatáblázat dimenziói: a.) Életbiztosítás: biztosított kora / biztosítás időtartama; b.) Vagyonbiztosítás: veszély nemek / kockázati körülmények; F A tarifatáblázat értékei: az egységnyi biztosítási összeg éves díja (díjtétel) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 94

95 A tarifaköny: Tarifatáblázat; Módozatok és azok jellemzői; Kizárások; Pótdíjak; Engedmények. A biztosító díj-költség szerkezete eltér élet- és vagyonbiztosítások esetén! Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 95

96 1. Díjkategóriák Díjfizetés a.) Adott szerződésállományhoz tartozó éves állománydíj; b.) Kiszámlázott díj; c.) Adott időszakra eső megszolgált és befolyt díj; 2. Díjfizetés gyakorisága a.) egyszeres díjfizetés; b.) rendszeres díjfizetésű (folyamatos); (első díj befizetése) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 96

97 3. Díjfizetési módok ü Banki átutalás; ü Csoportos beszedés; ü Inkasszó; ü Postautalvány; ü Készpénzdíj; ü Bankkártya; (díjfizetési kedvezmények, késedelem a biztosítási díjban, díjfizetés halasztása) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 97

98 4. A díj idődimenziója Díjfizetési időszak kezdete Kár bekövetkezése Díjfizetési időszak vége Hozam - A biztosítási összeg értékállóságának kérdése (indexálás); - Az éves díjemelés opcionális; -Technikai kamat kérdése; Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 98

99 Életbiztosítási díjkalkuláció 1. Mortality table halandósági táblázat - 1 x : adott populációból az egyes koréveket megérők aránya; - d x = 1 x -1 x-1 : adott korévben elhunytak száma; - q x = d x / 1 x : adott korévben a halálozási valószínűség; - p x = 1 = 1- q x : adott korévben a túlélési valószínűség Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 99

100 FHalandósági táblázat készíthető népesség egészére (néphalandósági tábla) szűkített részpopulációra (szelekciós tábla) Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 100

101 A biztosítási díj értelmezési lehetőségei 1. Biztosításmatematikai szemlélet Adott módozat összes biztosítottja által befizetett díjakból a veszélyközösség egészére számítják és képezik a díjtartalékot. Közös tartalék szolgáltatások finanszírozása Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 101

102 2. Közgazdasági felfogás ü A biztosítási díjban és összegben megkülönbözteti: kockázati rész A biztosítási összeg és az addig felhalmozódott tőke közötti mindenkori rés haláleseti biztosításának folyamatosan változó díja. megtakarítási rész Egyéni díjtartalék. A szerződés visszavásárlási (tőke) értékét növeli folyamatosan. Lejáratkori szolgáltatás díja Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés 102

103 A biztosítási díj elemei a közgazdasági felfogás szerint a unit linked biztosítás példáján bemutatva B i z t o s í t á s i Költségrész Megtakarítási díjrész Biztosító költségeinek és kockázati kifizetéseinek forrása Befektetési alapok Haláleseti kifizetés halál esetén Lejárati kifizetés a tartam végén d í j Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés

A biztosításról általában

A biztosításról általában ALAPJAI A biztosításról általában Dr. Banyár József Biztonság - kockázat Kockázat-definíciók szimmetrikus és aszimmetrikus: I. A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség,

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő átkötéseinek bemutatása KGFB É vonatkozási

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015. május 14. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2015. február 17. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens BGF, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu Biztosítás és társadalombiztosítás

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. ELSŐ NEGYEDÉV 2013. május 16. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz Oktatási segédlet Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz Készítette: Gál Erzsébet Miskolc, 2008. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 A biztosítás kialakulása... 5 1.1 A biztosítás

Részletesebben

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató 3701. számú ajánlat Szerződő neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Biztosított neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Kockázatviselési telephelyi

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

A biztosítók könyvvizsgálatának specialitásai

A biztosítók könyvvizsgálatának specialitásai A biztosítók könyvvizsgálatának specialitásai Farkas Zoltán senior manager Ernst & Young Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű és nem tekinthető számviteli vagy egyéb tanácsadásnak.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2007 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT.

ÉVES JELENTÉS 2007 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 27 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. TÁRSASÁGUNK FÔBB BIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 27 TULAJDONOSI SZERKEZET Az alaptôke jegyzése az 1998. április

Részletesebben

A biztosítás lényege,

A biztosítás lényege, A biztosítás lényege, a biztosítók társadalmi szerepe Pandurics Anett 2014. április 10. 3 Alapfogalmak: biztosítás és veszélyközösség Biztosítás esetén a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási díjak adózása 2015 Budapest, 2014. december 15. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási

Részletesebben

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd)

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Biztosítástan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Tartalomjegyzék Tematika... 5 I. Fejezet:... 6 Biztosításelméleti alapok... 6 1.1. A biztosítás története... 6 1.1.1.

Részletesebben

1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.),

1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.), 1. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő adatai, ha eltér a biztosítottól: Cég neve: Székhely címe: Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószám: Fő tevékenység: Kapcsolattartó

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2015.

A biztosítási adó szabályai 2015. A biztosítási adó szabályai 2015. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai

Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai Szakmai konferencia Készítette:Somogyvári Sándorné 1 2005. december 19. TARTALOM 1. Biztosítók működésére vonatkozó jogszabályok 2. Felügyeleti ellenőrzések

Részletesebben

UFS GROUP HOLDING ZRT.

UFS GROUP HOLDING ZRT. UFS GROUP HOLDING ZRT. Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályzata Elfogadva: 1/2014. igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2012 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! 2012. kihívásokkal teli évnek bizonyult a hazai biztosítótársaságok számára. A válság újabb áldozatokat követelt, s a biztosítási piac

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2014.

A biztosítási adó szabályai 2014. A biztosítási adó szabályai 2014. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák (biztosítások)

Finanszírozás, garanciák (biztosítások) Finanszírozás, garanciák (biztosítások) Biztosítások, garanciák 1. Garanciák, biztosítékok 2. Biztosítás Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens SZE Gazdálkodástudományi Tanszék farkassz@sze.hu http://dr.farkasszilveszter.hu/

Részletesebben

2. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

2. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez . 2. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A biztosító negyedéves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 1 42A1A 2

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek. GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek. 1. Mi a különbség a szerződéses kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Részletesebben

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ Tartalomjegyzék 13/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet 14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet 48/2012. (X. 8.) BM rendelet 49/2012. (X. 8.)

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

Ügyintéző: Telefon: Fax: E-mail: Dátum: BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Zvara Péter Úr részére CEUS kód:

Ügyintéző: Telefon: Fax: E-mail: Dátum: BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Zvara Péter Úr részére CEUS kód: BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Zvara Péter Úr részére CEUS kód: UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74 Vállalati Biztosítások Terület / Corporate Insurance Ügyintéző: Telefon:

Részletesebben

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások . melléklet 1. melléklet a 3 /2013. a 38/2013. (XII. 29.) (XII. MNB ) rendelethez MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT.

ÉVES JELENTÉS 2006 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2006 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. TÁRSASÁGUNK FÔBB BIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI EGYÉNI ÉS CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK SEGÍTSÉGNYÚJTÁS UTASBIZTOSÍTÁSOK, ASSISTANCE Assist-Card Privileg,

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Szerződésszám: Termék kód: OFF Módozati kód: NFUVB Módozati szám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Készítette: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d, 2014. május

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2005 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT.

ÉVES JELENTÉS 2005 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2005 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. TÁRSASÁGUNK FÔBB BIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI EGYÉNI ÉS CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK SEGÍTSÉGNYÚJTÁS UTASBIZTOSÍTÁSOK, ASSISTANCE Assist-Card Privileg,

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2011

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2011 Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2011 2011 2 A főbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 2009 2009 Változás 2010 2010 Változás 2011 2011 millió Ft millió % millió Ft millió % millió Ft millió

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Adatszolgáltatási tájékoztató a független biztosításközvetítők részére. Demjénné Gyöngy Judit 2009.04.21.

Adatszolgáltatási tájékoztató a független biztosításközvetítők részére. Demjénné Gyöngy Judit 2009.04.21. Adatszolgáltatási tájékoztató a független biztosításközvetítők részére Demjénné Gyöngy Judit 2009.04.21. 45/2007. (XII.29.) PM rendelet a független biztosításközvetítői (alkuszi, vagy többes ügynöki) jelentés

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2012. ELSŐ NEGYEDÉV 2012. május 21. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra hozza

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ MKB BIZTOSÍTÓK ÉS A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA KÖZÖTT

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ MKB BIZTOSÍTÓK ÉS A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA KÖZÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ MKB BIZTOSÍTÓK ÉS A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA KÖZÖTT 3/2012. MGYK. elnökségi tájékoztató 1. A Magyar Gyógyszerészi Kamara együttműködési megállapodást kötött az MKB Általános

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

Egyszerűsített Alkuszi Megbízás Mely létrejött

Egyszerűsített Alkuszi Megbízás Mely létrejött Egyszerűsített Alkuszi Megbízás Mely létrejött Név:... Cím:... Adószám:... Cégjegyzékszám:... mint Megbízó és az mint Megbízott között. Aon Magyarország Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. Adószám: 10481143-2-41,

Részletesebben

A QIS3 tapasztalatai. a Posta Biztosítónál. Góg Enikő 2008.03.20.

A QIS3 tapasztalatai. a Posta Biztosítónál. Góg Enikő 2008.03.20. A QIS3 tapasztalatai a Posta Biztosítónál Góg Enikő 2008.03.20. 1 Tartalom A Posta Biztosító bemutatása A projekt a munkaszervezés és a munkaterhelés tekintetében A számítások tapasztalatai Eredmények

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2013 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! Az elmúlt év némi optimizmusra okot adó fejleménye volt, hogy 2013-ban már nem csökkent tovább a hazai biztosítási piac, amely díjbevétele

Részletesebben

T E R V E Z E T A /2013. (..) MNB

T E R V E Z E T A /2013. (..) MNB T E R V E Z E T A Magyar Nemzeti Bank elnökének /2013. (..) MNB rendelete a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ Tartalomjegyzék 13/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet 14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet 48/2012. (X. 8.) BM rendelet 49/2012. (X. 8.)

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Még szép, hogy kell a biztonság

Még szép, hogy kell a biztonság SZÉPSÉGSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Még szép, hogy kell a biztonság A biztonság és a váratlan helyzetekre való felkészültség a folyamatos fejlődés, az előbbre jutás alapja. Fontos, hogy az üzleti kockázatok csökkentése

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt.

MKB Életbiztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Különös Szerzôdési Feltételek MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉNYKFÉ/0001/2014.07 Hatályos: 2014.07.01-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Titán Group Alkusz Kft Tel: 0620/359-6780 Fax:061 780-4184 Email: info@titanbiztositas.hu www.titanbiztositas.hu ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő/biztosított adatai:

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói. Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu

A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói. Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu Tananyag-egyéb tudnivalók Tankönyv:Vigvári András: Pénzügy(rendszer)tan. KJK-KERSZÖV.

Részletesebben

A 49/2014. (XI. 27.) MNB

A 49/2014. (XI. 27.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelete a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása

Részletesebben

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071 Cégbíróság: Fõvárosi Bíróság Számlaszám: 11794008-20071099 76090193413921 57010

Részletesebben

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Vállalati pénzügyek Kontaktórák száma: Elmélet: 2ó/hét Gyakorlat: 2ó/hét Összesen 60 óra Vizsgajelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 5 A tantárgy előtanulmányi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 3. Elõadás Kockázatkezelés és kockázati menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék A kockázatkezelés (Risk Management) jelentése és célja Azt az elvi-elméleti módszert jelenti, mely a

Részletesebben

Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról

Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról Az új feltételek a Ptk. változásaival is összhangban vannak. Az előző flotta casco terméktől való eltéréseket, a Ptk. változásai miatti eltéréseket valamint

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Biztosítás 2.0. Tartalomjegyzék. Farkas Szilveszter. Bevezetés

Biztosítás 2.0. Tartalomjegyzék. Farkas Szilveszter. Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Farkas Szilveszter Biztosítás 2.0 I. RÉSZ BIZTOSÍTÁSELMÉLETI ALAPOK 1. Az üzleti biztosítás... 8 1.1. A biztosítás alapformái: társadalombiztosítás és üzleti biztosítás...8 1.2.

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Tatai Ágnes 2010. Június 24. SZOLVENCIA II Technikai tartalékok SZOLVENCIA II-QIS 5

Tatai Ágnes 2010. Június 24. SZOLVENCIA II Technikai tartalékok SZOLVENCIA II-QIS 5 Tatai Ágnes 2010. Június 24. SZOLVENCIA II Technikai tartalékok 1 Az 1. pillér elemei eszközök viszontbiztosítás tőke többlet szavatolótőke-szükséglet minimális tőkeszükséglet kockázati marzs legjobb becslés

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

Részletesebben

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens 1 Oktatás, képzés = befektetés az emberi tőkébe A humán tőke minden ember sajátja, munkaerejéhez tartozik. A képességek az egyén munkáját teszik hatékonyabbá.

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás () rendszere január 1-től Az alapvető szabályokat a évi LXII. törvény, egyes részletszabályokat pedig külön rendeletek tartalmazzák, így egyebek mellett a kártörténeti

Részletesebben

SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS

SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS 2014 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! A 2014-es évet a biztosítók szempontjából egyértelműen pozitívnak tekinthetjük, hiszen minden fontosabb területen az

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése. 2009. január 1. 2009. december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése. 2009. január 1. 2009. december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2009. január 1. 2009. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE. 2015. március 12.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE. 2015. március 12. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE 2015. március 12. Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés 2. Éves beszámoló 2.1. Mérleg 2.2.

Részletesebben

AEGON. Vitál Életbiztosítás

AEGON. Vitál Életbiztosítás AEGON Vitál Életbiztosítás A felelősségteljes gondoskodás családról való gondoskodás A család mindennél fontosabb A család mindennapi örömeink forrása, ezért mindannyiunk számára óriási kincs, amelyről

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör:

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör: Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek az új ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosítása elnevezésű

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII.

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. Kérdések A biztosítások főbb típusai I. Haláleseti (kockázati)

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben