Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd)"

Átírás

1 Biztosítástan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd)

2 Tartalomjegyzék Tematika... 5 I. Fejezet:... 6 Biztosításelméleti alapok A biztosítás története A biztosítás előtörténete A XIV. századtól napjainkig A magyar biztosítástörténet A biztosítás és csoportosítása A biztosítás csoportosítása A biztosítás csoportosítása tárgyuk, és veszélynemük alapján biztosítási ágak A biztosítás csoportosítása a biztosító szolgáltatása alapján Egyéb felosztások A biztosítás, mint szolgáltatás A biztosítás idődimenziója, az életciklus-modell A biztosítás gazdasági szerepe Kockázat és biztosítás A kockázatok csoportosítása Biztosíthatóság A biztosító kockázatkezelése A kockázatkezelés folyamata A kockázatkezelési stratégiák A biztosító sajátos kockázatai Belső és külső kockázatok A biztosítástechnikai kockázatok A pénzügyi kockázatok Egyéb kockázatok A biztosító kockázatkezelésének eszközei A viszontbiztosítás A biztosítási díj, és tartalékok A díj részei A biztosítástechnikai tartalékok szerepe, fajtái A biztosítási piac szereplői A biztosítási szerződés A biztosítási esemény A biztosítási szerződés alanyai A biztosító A szerződő fél A biztosított A kedvezményezett A biztosítási szerződés életciklusa Ajánlattétel, szerződéskötés Állománykezelés Szolgáltatás, kárrendezés Biztosításközvetítők Egyéb szereplők II. Fejezet: Életbiztosítási ágazat A személybiztosítások szerepe és hatásai Az életpálya pénzügyi tervezése A halálozás kockázatáról A hagyományos életbiztosítások A határozott időtartamú haláleseti (kockázati) biztosítás Az elérési, és díj-visszatérítéses elérési biztosítás Meghatározott tartamra szóló (term fix) biztosítás Járadékbiztosítások Kombinációk Halálesetre és elérésre szóló vegyes biztosítás Teljes életre szóló haláleseti biztosítás Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 2

3 Nyugdíjbiztosítás Befektetési egységekhez kötött (Unit-Linked) életbiztosítások Az UL biztosítások sajátosságai és szerepei Az életbiztosítási termékek összehasonlítása III. Fejezet: Nem életbiztosítási ágazat Baleset- és betegségbiztosítás A biztosítási esemény a baleset- és betegségbiztosításban A balesetbiztosítási esemény A betegségbiztosítási esemény A baleset és a betegségbiztosítási kockázat A baleset és a betegségbiztosítási kockázatok kezelése A betegbiztosítási kockázat kezelése (technikák) A várakozási idő A biztosító által finanszírozott terjedelem Az önrész Kizárások Korlátozások A baleset és a betegségbiztosítási termékek összehasonlítása Egyösszegű szolgáltatások Rokkantsági szolgáltatások Múlékony sérülés Napi térítéses szolgáltatások Számlafinanszírozás Vagyonbiztosítások A vagyoni jellegű biztosítások csoportosítása A vagyonbiztosítások alapjai, sajátosságai A vagyonbiztosítások elemei a szerződés tárgya szerint A kockázatvállalás jellege szerint Alap és kiegészítő biztosítások szerint A biztosítási védelem tartama szerint Kockázat-elbírálás, kárrendezés és egyéb sajátosságok Az egyes veszélynemek biztosításai Tűz és elemi károk Betöréses lopás- és rabláskárok Egyéb károk, speciális esetek CASCO A CASCO biztosítási rendszere, hatálya Kizárások, mentesülések A biztosító szolgáltatásának mértéke Bonus rendszer Lakossági és vállalkozói vagyonbiztosítások Lakásbiztosítások A biztosítható vagyontárgyak Szerződő, biztosított, kedvezményezett A biztosítási összeg meghatározása Vállalkozói biztosítások Egyéb vagyonbiztosítások Építés-szerelésbiztosítás Szállítmánybiztosítások Mezőgazdasági biztosítások Utasbiztosítások Különleges biztosítások Felelősségbiztosítások A felelősségbiztosítások alapjai Szerződő, biztosított, károsult A biztosító tevékenysége Gépjármű felelősségbiztosítás A jelenleg működő gépjármű felelősségbiztosítási rendszer alapjai A biztosító kockázatvállalásának terjedelme Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 3

4 Területi hatály, időtartam A biztosított, és a károsult bejelentési kötelezettsége Kizárások, visszakövetelési lehetőségek A kárrendezés módja A szerződés megszűnése A szerződés szüneteltetése A bonus-malus rendszer Szakmai felelősségbiztosítás Termék-felelősségbiztosítás Vagyon- és felelősségbiztosítási termékek összehasonlítása IV. Fejezet: A MABISZ éves jelentése a biztosítási ágazatról (2004) V. Fejezet: Biztosításmatematikai ismeretek Biztosításmatematikai alapok Ismétlés: a pénz időértékének elve Demográfiai alapfogalmak A népesség jellemzése A várható élettartam és halálozási valószínűség fogalma Halandósági tábla Ekvivalencia elv és a technikai kamatláb Az életbiztosítások díjkalkulációja A számítások során használt paraméterek definiálása Az egyszeri díjas életbiztosítások díja Kockázati biztosítás egyszeri nettó díja Elérési biztosítás egyszeri nettó díja Járadékbiztosítás Azonnal induló előleges, életfogytig tartó életjáradék Halasztott életjáradék Időleges életjáradék Vegyes biztosítás egyszeri nettó díja UL típusú biztosítás és díja A rendszeres díjas életbiztosítások díja A kockázati, elérési, és a vegyes biztosítás rendszeres díja A terme fix biztosítás díja A rendszeres díjas járadékbiztosítások díja A bruttó díjak kalkulációja A nem-életbiztosítások díjkalkulációja A díjszámításnál alkalmazott módszerek Taksált díjszámítás Osztályok képzése díjszámítás Nettó kockázati díj módszer Kárhányad módszer Minősített díjképzés Tarifakönyv és használata Fejezetzáró feladatok Melléklet Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 4

5 Tematika Előfeltétel: Pénzügyi alapismeretek A tanegység célja és tartalma: A biztosítási ismeretek oktatásának célja olyan elméleti, és a gyakorlatot leíró ismeretek átadása a hallgatók számára, amelyek alapján képesek lesznek megérteni: az életbiztosítási és a nem-életbiztosítási piac alapvető jellemzőit, értelmezni az alapvető biztosítási fogalmakat, megismerni a fő biztosítási terméktípusokat, összehasonlítani az egyes életbiztosítási termékeket más befektetési és megtakarítási formákkal, felismerni a biztosítási események tartalmát, csoportosítását, a biztosítási védelem jellegét, és megérteni a szolgáltatások összefüggéseit, valamint a szakismeretek alapján elvégezni az elsődleges kockázat-elbírálás feladatait, megadni a potenciális ügyfeleknek a díjszámításokkal, és kárrendezéssel kapcsolatos tájékoztatást. A hazai biztosítási piac alapvető sajátosságait a MABISZ éves jelentésén keresztül ismerjük meg. Értékelés A szeminárium értékelése az utolsó órák egyikén írásban történik, javítási lehetőséget szintén írásban, azt követően biztosítok. Tantárgyfelelős: Máté Domicián főiskolai tanársegéd Kötelező irodalom Órai jegyzet Ajánlott irodalom Adorján Zsolt, Serfőző Györgyi, Péteri János, Dr. Závodnyik József: Ágazati biztosítástan Perfekt 2004 Dr, Závodnyik József: Biztosítási jog Perfekt 2004 Dr. Bozsik Sándor, Horinka Melinda, Horváth Szilvia: Pénzügyi és biztosításmatematikai ismeretek Perfekt 2004 Éves jelentések: MABISZ, stb.) Internet címek: stb. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 5

6 I. Fejezet: Biztosításelméleti alapok 1.1. A biztosítás története A biztosítás kialakulása három szakaszra bontható, a biztosításban résztvevők csoportja, és a kötés szabadsága alapján. A biztosítási közösség tagjai lehetnek: meghatározott személyek (korlátozott belépés) szabad akaratból (pl. egy szakma képviselői), bármely személy szabadon (napjaink önkéntes biztosításai, amelyek nem kötelezők), és minden személy kötelezően (mai kötelező biztosítások, és a társadalombiztosítás egyes elemei) A biztosítás előtörténete A biztosítás első írásos emlékei i.e ből származnak, amelyek a kereskedelmi karavánok biztosításából számolnak be. A karavánok tagjai szövetkeztek a szállított árukat ért károk (tolvajok, vihar) csökkentésére. A bekövetkezett veszteségeket a karaván tagjai egyenlő mértékben viselték. A későbbiekben, a rabszolgatartó társadalmakban igen elterjedt volt a rabszolgatartók szövetkezése a szökött rabszolgák miatti veszteségek mérséklésére. Az első temetkezési egyesülések szintén már az ókorban jelentek meg. Bizonyos szakmák képviselőit gyűjtötték össze egy veszélyközösségbe, ekkor egy tag elhalálozásakor a hátramaradottaknak segítettek pl. a temetkezési költségek kifizetésénél. A karavánok mellett a tengeri szállítmányozás kezdetleges biztosításai is megjelentek. A fenti kezdetleges biztosítások mindegyike tagjait önkéntes belépéssel, és meghatározott szakmai csoportok közül toborozták A XIV. századtól napjainkig Az ókori előbiztosítások mindegyike napjainkban is megtalálható természetesen átalakult formábban. A biztosítás fejlődése a XIV. században felgyorsult a tengeri szállítmányozásnak köszönhetően. A középkorban a lakosság egy része már ún. testületeket alkotott, bizonyos kártípusok elleni védelemre. A leggyakrabban a tűzkárok ellen szövetkeztek, de a kár mértéke sokszor túl nagy mértékű volt a kártalanításhoz. Ezért az ún. gildék egyesülésével kialakultak az első biztosítótársaságok (a XVII.- ban) a gyakori tűzvészek kárainak fedezésére. A kor egyik fontos találmánya a tontina, amely egy speciális életjáradék-típust jelent. Franciaországban jelent meg egyfajta biztosítással bővített államkölcsönként. A hitelezőknek a kölcsön után járó kamat helyett az állam életjáradékot fizetett. A járadékot a csoporthoz tartozó élők kapták (a már elhunytét is), ezért az utolsó életben maradt szép járadékot tudhatott magáénak. A tengeri szállítmányozás szintén tőkeerős egyesületeket kívánt a károk jelentős növekedése miatt. Kialakultak a biztosító részvénytársaságok, amelyek már nemcsak a rakományt, hanem a hajótestet is biztosították. Londonban ban megalakult a Lloyd s, az egyik leghíresebb angol biztosító. Országonként a területekre legjellemzőbb károk elleni biztosítási formák alakultak ki, és terjedtek el. Például Svájcban az állattenyésztéssel kapcsolatos állatbiztosítások, Európa szerte a mezőgazdaság védelmére a jégkárbiztosítás, Angliában fejlődött ki a balesetbiztosítás, Franciaországban pedig a felelősségbiztosítás. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 6

7 A mai modern biztosítások természetesen már a mai kor szellemének, és technikai fejlődésének megfelelően nyújtja szolgáltatásait. A bankbiztosítás a pénzügyi (banki), és biztosítási tevékenységek átfedéseként értelmezhetjük, amely a pénzintézetek, és a biztosítók együttműködésén alapul. A bankbiztosításnak különböző formái léteznek az együttműködő felek tőkeereje, és alkupozíciója szerint: klasszikus értelmezés szerint a bank és biztosító együttműködése: (pl. Aegon-Raiffeisen, N-N és az ING kapcsolata), bakbiztosítói holding esetében: nemcsak egy bank, és biztosító szövetségéről van szó, hanem további pénzintézetekkel (nyugdíj-, lakástakarék-pénztárak stb.) bővül ki az együttműködés (pl. OTP bankcsoport), valamely pénzügyi, és termelő/szolgáltató intézmény együttműködése: (pl. Mercedes gyár, mely saját bankkal, és biztosítóval rendelkezik). Az internet, és az elektronikus kereskedelem térnyerése a biztosítási piacon is új alkalmazások elindítását tette lehetővé. Az internetes banki szolgáltatásokkal párhuzamosan megjelentek az internetes E- biztosítások is. Kihasználva az internet adottságait az információ átadáson túl, számos egyszerűbb, és standardizálhatóbb módozat (pl. utasbiztosítás), már személyes közreműködés nélkül is megköthető. Az alternatív kockázattranszfer (ART) rendszer pedig, olyan biztosítási formákat jelent, ahol a szerződő, a kockázatviselő, vagy az ügylet eltér a megszokottól. Az ART formáinak tekinthetjük a pénzügyi viszontbiztosításokat, a speciális árfolyam, és árgaranciákat, valamint a tőkepiaci, értékpapírokhoz kapcsolódó kockázat-finanszírozásokat is A magyar biztosítástörténet Az első biztosításszerű intézmény Magyarországon a XIV. században jött létre. A céhek ún. társládákat hoztak létre, amely nevét arról a pénzesládáról kapta, amelyben a tagdíjakat gyűjtötték. A felhalmozott tőkéből betegségi, öregségi, temetkezési, özvegyi, árvasági segélyeket nyújtottak a tagok, és családjuk számára. A XVIII. Században meginduló lóvontatásos dunai gabonafuvarozás hatására hazánkban is fejlődésnek indult a szállítmánybiztosítás. A hazai biztosító piacot kezdettől fogva a külföldi tőke erőteljes jelenléte jellemezte. A magyar gazdaság fejletlensége, még nem állt (a biztosítótársaságok kialakulásához) megfelelő fokon. Az első magyarországi biztosítási társaságot ben alapították. A Triesti Általános Biztosító Társulat első pesti képviseletével. Az első magyar tulajdonú társaság (Első Magyar Általános Biztosító Társaság) ben jött létre. A gazdaság élénkülése a biztosítási piac növekedését táplálta, mely nyomon követhető a korabeli biztosítótársaságok gyarapodásán keresztül. A világháborúk gátat vetettek a fejlődésnek, majd a gazdasági világválság, és a háború utáni infláció megsemmisítette a biztosítók vagyonát, aminek következtében az ügyfelek bizalma is megrendült ra talpra álltak a biztosítótársaságok, és pénztárak, újjászervezték korábban elvesztett állományaikat ben pedig létrejött az Állami Biztosító Nemzeti Vállalata. Az állami monopólium 40 éve alatt a biztosítási piac lassan fejlődött ban szűnt meg az állami intézet, és helyette két biztosító jött létre állománymegosztással (Állami Biztosító, és Hungária Biztosító). Ezt követően sorra jelentek meg hazánkban a külföldi biztosítók, és megkezdődött magyar biztosítási piac lendületes fejlődése. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 7

8 A modernkori biztosítási piac fejlődésének irányát, nemzetközi tendenciáit leginkább meghatározó tényezők a globalizáció, a dereguláció, az uniós csatlakozás valamint a kockázatok változása (terrorizmus, globális felmelegedés stb.). A szereplők erősen versenyeznek a biztosítási piacon, gyakoriak a társaságok összeolvadása, és a felvásárlások, az újabb kihívások pedig egyre komplexebb szolgáltatásokat igényelnek A biztosítás és csoportosítása A biztosítás értelmezését sokféle megközelítés szerint is értelmezhetjük. Kezdjük a jogi (BIT) szerinti megfogalmazással: A biztosítási tevékenység biztosítási szerződésen, jogszabályon vagy tagsági jogviszonyon alapuló kötelezettségvállalás, mely során a biztosító társaság megszervezi az azonos, vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közösségét (veszélyközösség), matematikai és statisztikai eszközökkel felmért a biztosítható kockázatokat, megállapítja a kockázatvállalás ellenértékét (díját), meghatározott tartalékokat képez, a létrejött jogviszony alapján a kockázatot átvállalja és teljesíti a szolgáltatásokat A biztosítás fogalma (Dr. Csabay Dezső szerint): A biztosítás olyan gazdasági-pénzügyi szolgáltatás, mely meghatározott veszélyközösség tagjainak (a biztosítottaknak) díj ellenében a tagok jövőbeli felbecsülhető, véletlen károsító események folytán keletkező szükségleteit a kockázatfelosztás, ill. elporlasztás módszerével kielégítik, azoknak biztosítási védelmet nyújtanak. A fogalom szerint a biztosíthatóság kritériumai: 1. veszélyközösség (kölcsönösség elvén, káresemény esetén egymás közötti kárfelosztás) 2. pénzalapképzés (tagok befizetéseiből) 3. díjfizetés (a veszélyközösség tagjainak döntő szerepe van a rendszeres alapképzésben) 4. célja: véletlen, (egyedileg előre nem látható, és nem akart) jövőbeni események okozta szükségletek (károk, veszteségek, jövedelem-kiesések, ráfordítások) kielégítése, 5. felmérhetőség, vagyis tudományos módszerrel analizálható, beleértve a biztosítási kockázatporlasztás módszerét is. Általános definíció: A biztosítási kockázatfelosztás statisztikai módszerén alapuló pénzalapképzés, a képzésben résztvevő veszélyközösségi tagok jövőbeni esetleges, és felmérhető szükségleteinek a kielégítése céljából. A biztosítás tárgya: A biztosító és a biztosítottak között kockázatok adás-vétele bonyolódik le. Az ügylet tárgya egy láthatatlan, absztrakt haszonnal bíró áru, a biztosítási védelem. A biztosított a biztosítóra hárított kockázatának ellenében megvásárolt anyagi biztonságáért díjat fizet, a biztosító viszont ígéretet tesz arra, hogy a feltételekben rögzített személyekre vonatkozóan az esemény bekövetkeztekor teljesít. A biztosítás célja: Véletlen (egyedileg előre nem látható és nem akart), jövőbeni események okozta szükségletek (károk, veszteségek, jövedelem-kiesések, ráfordítások) kielégítése. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 8

9 A biztosítás csoportosítása A biztosításokat elsődlegesen négy lényegi pontjuk a biztosítás tárgya a biztosított kockázat (veszélynem) a biztosítási összeg, és a biztosítási szerződés egyéb tulajdonságai alapján csoportosíthatjuk A biztosítás csoportosítása tárgyuk, és veszélynemük alapján biztosítási ágak Elsődlegesen a biztosítás tárgya, másodlagosan kockázatai figyelembevételével két biztosítási ágat, és ezen belül számos ágazatot különböztetünk meg. A biztosítási típusok történelmi kialakulásánál kétféle szemlélet terjedt el: angolszász (a magyar szabályozás alapja) hagyományos német típusú. Mindkét elmélet két fő biztosítási ágat különböztet meg. A német terminológia személybiztosítást, és vagyonbiztosítást különböztet meg. A személybiztosítás tartalmazza az életbiztosításokat, továbbá a baleset- és betegbiztosításokat. Az angolszász megkülönböztetésben az általunk jól ismert élet-, és nem-életbiztosításokat találhatjuk, ahol az egészség-, és balesetbiztosítás a nem-élet ágban találhatók. Az egyes biztosítási ágakon belül további biztosítási ágazatokat különböztetünk meg. A biztosítási ágazat a biztosítások (biztosítási ágon belüli) azonos, illetve egymáshoz hasonló kockázatok alapján elhatárolt csoportja táblázat: A biztosítási ágak részletezése a BIT szerint: Ágazati felosztás, ágazatok szerinti besorolása A nem életbiztosítási ág baleset betegség szárazföldi casco sínpályához kötött casco légijármű-casco szállítmány tűz, és elemi károk egyéb vagyoni kár (lopás) szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség vízi járművekkel összefüggő felelősség általános felelősség hitel kezesség különböző pénzügyi veszteségek jogvédelem temetési segítségnyújtás biztosítás Az életbiztosítási ág életbiztosítások: elérési, haláleseti, járadék házassági, születési UNIT-Linked feltőkésítéses szerződéssel kapcsolatos biztosítások Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 9

10 A biztosítás csoportosítása a biztosító szolgáltatása alapján A lehetséges kárérték, és a szerződésben rögzített biztosítási összeg kapcsolata alapján a következő biztosítási formák jöhetnek létre: Összegbiztosítás esetén a kár (veszteség) pénzben nem fejezhető ki, ezért előre rögzítik a biztosítási esemény bekövetkeztekor fizetendő összeget (pl. életbiztosítások). Kárbiztosítás esetén a kár összege egyértelműen megállapítható. A kárkifizetés összegét a biztosító általában a biztosítási összegben korlátozza. (Leggyakoribb előfordulása a casco, betegségbiztosítás stb.) Teljes érték biztosítása esetén a kárkifizetés alapjául a biztosítási összeg, és a biztosítási érték arányát tekintik. Ha a biztosítási összeg alacsonyabb a biztosított tárgy értékénél, a biztosító (kár esetén) csak a kárösszeg alulbiztosított arányának megfelelő összeget téríti meg. Fordított esetben (túlbiztosítás) sem téríti meg a biztosító a biztosítási összeg feletti részt. A szolgáltatási összeg így: SZ=(Bö(biztosítási összeg)/bé(biztosítási érték))*k(kár összege). Sz értéke maximum K lehet, alkalmazása a vagyonbiztosításnál (tűzkár) gyakori. Önrészesedés esetén a biztosított a károkat, illetve azok egy részét maga viseli. Ennek oka a kármegelőzés, és a kárcsökkentés valamint a bagatell károk kiszűrése. Formái: o Abszolút önrész (fix összeg): a biztosító nem fizet egy előre rögzített kárösszeg alatt, illetve csak az önrész feletti részt téríti meg (pl. casco). o Százalékos önrész: a kár előre rögzített százalékát a biztosító a kárösszegből levonja (betegség, vagy viharkár esetén gyakori). o A kettő kombinációja az integrált önrész (pl. 10%, de legalább 50 ezer forint) Egyéb felosztások Megkülönböztetünk még a jogszabály által előírt kötelező, és önkéntes biztosításokat is. Az ügyfél és a biztosító kapcsolata szerint ismerünk közvetlen biztosítást, és együtt biztosítást (az ügyfél több biztosítóval kötött szerződést), valamint viszontbiztosítást (biztosító, és viszontbiztosító között). Az ügyfelek diverzifikálása szerint megkülönböztetünk: lakossági standard tömegtermékeket, KKV számára nyújtott szolgáltatásokat, nagyvállalatoknak szóló (gyakran egyedi módozatokat), további speciális igényeket kiszolgáló (több évre, és kockázatra szóló) termékek is létezhetnek A biztosítás, mint szolgáltatás A biztosítókat gyakran tekintik pénzügyi szolgáltatónak, a biztosítást pedig pénzügyi szolgáltatásnak. Ezeket a szolgáltatásokat nevezhetjük biztosítási termékeknek (módozatoknak is). A biztosítási termék meghatározott biztosítási kockázatokra, vagy csoportokra kidolgozott feltétel-, és szolgáltatási rendszer. A konkrét szerződéstípusokat, módozatokat biztosítási termékeknek is nevezhetjük. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 10

11 Napjainkban a megváltozott igényeknek jobban megfelelő, és alkalmazkodó komplex, és moduláris termékcsoportok kerülnek kidolgozásra. Ezeknek a (biztosítók által nyújtott) termékeknek a legfontosabb szolgáltatási elemei a következők: alapszolgáltatások: biztosítási tanácsadás, kockázatfelmérés, kárrendezés stb., biztosítási fedezet: a biztosító kötelezettség vállalása a kárkifizetésre, kiegészítő szolgáltatások: telefonos, internetes információs, kockázatkezelési szolgáltatások A biztosítás idődimenziója, az életciklus-modell A biztosítás a károk időbeli kiegyenlítésén túl szolgáltatás-jellegéből fakadóan rendelkezik idődimenzióval. A biztosító termékeinek, és szolgáltatásainak megtervezésekor az ügyfelek igényeiből, biztonsági, és pénzügyi szükségleteiből induló ki. A biztosítás megkötésével, illetve a kapcsolatfelvétellel megkezdődik egy akár évtizedekig tartó ügyfélkapcsolat a szerződő, és a biztosító között. A biztosító feladata tehát az ügyfélkapcsolat folyamatos ápolása, a biztosított változó szükségleteinek, és igényeinek kielégítése. Az ember korának változásával, öregedésével, folyamatosan változó pénzügyi, és biztosítási igényekkel rendelkezik. A jövedelmének, vagyonának és családtagjainak gyarapodásával párhuzamosan pénzügyi, és biztosítási fogyasztása is folyamatosan változik.(növekszik a biztosítandó személyek, és vagyontárgyak, egyéb kockázatok száma.) Az egyén mindenkori életszituációjának (leginkább) megfelelő pénzügyi, és biztosítási termékeket számos szempont figyelembe vételével választhatja ki. Az alábbi ábrán egy lehetséges életciklusmodell figyelhető meg, amely természetesen vállalatokra is értelmezhető táblázat: Az életciklus-modell fázisai: Életszakasz Az életszituációkhoz kapcsolódó Szükségletek Az életszituációban jelelemzően igényelt termék, és szolgáltatás Gyerek A pénz megismerése hozománybiztosítás, tanulóbiztosítás Fiatal diák Fiatal nem házasok Fiatal házasok Középkorú családok Seniorok Szabadidő, sport Önálló vásárlóerő, ajándékok Önálló egzisztencia megteremtése Növekvő pénzügyi önállóság Önálló háztartáskiépítése, lakásépítés Gyerekek nevelése, családos nyaralás Növekvő jövedelem Önálló vállalkozás megkezdése Magasabb jövedelem, és megtakarítások Nyaralás, autó, új lakás Szakmai karrier Nyugdíjkiegészítő források Öröklés, ajándék unokáknak, gyermekeknek Kisebb lakás vásárlása Előgondoskodás új területei folyószámla-nyitás, bankkártya balesetbiztosítás első vagyonbiztosítás, vásárlói hitelek lakás, és vásárlási hitelek starthitelek, vagyonbiztosítások hitelkártyák lakás-előtakarékosság autócsomag kockázati életbiztosítások vagyonbiztosítások élőtakarékossági konstrukciók gyerekeknek adókedvezményes befektetési formák, nyugdíjpénztárak vállalkozói hitelek befektetési tanácsadás hosszabb lejáratú befektetések vegyes életbiztosítások nagy összegű vagyonbiztosítás autó és lakás csomag kockázati élet, és balesetbiztosítás egyszeri díjas járadékbiztosítások értékpapírok, ingatlan, és befektetési tanácsadás lakáscsomag, ingatlanközvetítés vagyonbiztosítások betegség, baleset, és korházi ápolás biztosításai Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 11

12 A biztosítás gazdasági szerepe A biztosítás gazdasági jelentősége mikroökonómiai (vállalati), és makroökonómiai (nemzetgazdasági) szinten is jelentős. A biztosítás működése stabilizálja a makrogazdaság működését azáltal, hogy a biztosított károk nem gyűrűznek tovább, mivel a biztosító (részben) átvállalja a károk rendezését, a gazdasági szereplők felhalmozását, tartalékolását valósítja meg, így pótlólagos beruházási forrás keletkezik, amely növeli a gazdasági szereplők hitelképességét, a gazdasági szereplők biztonságban érzik magukat, a kiszámíthatóság fokozza a termelőképességet, és vállalkozási kedvet Kockázat és biztosítás Már (a jegyzetben) számtalanszor említettük a kockázat kifejezését, ezért érdemes részletesebben is foglakoznunk a definícióval. A kockázat (tágabb értelemben) az a lehetőség, hogy tevékenységünk, döntéseink tervezett, és tényleges eredménye eltérhet egymástól. Szűkebb értelemben: a bizonytalanság következtében kedvezőtlen (negatív) veszteség (kár) keletkezik. A kár tehát egy esemény kedvezőtlen kimenetele, azaz anyagi veszteség. A biztosító szempontjából a kockázat: az eredménynek a célhoz viszonyított kedvezőtlen eltérésből fakadó anyagi vesztesége. (A bizonytalanságnak természetesen pozitív következménye is lehet (a szerencsejátékok összetett kockázata, pl. a lottónál több nyerési lehetőség is van), azonban a biztosítás kizárólag a negatív hatású, kárral fenyegető kockázatokat vállalja át.) A kockázatok csoportosítása A szakirodalomban sokféle szempont szerint csoportosítják a kockázatokat, a leggyakrabban előforduló fogalmak, és felosztások: - Tiszta kockázat: a káresemény, vagy bekövetkezik, vagy pedig nem is lesz kedvezőtlen esemény, tehát az eredeti állapot marad fenn. A biztosításügy csak a tiszta kockázatokkal foglalkozik. o A tiszta kockázaton belül elkülönítünk relatív, és abszolút kockázatot is. Relatív kockázat esetében a biztosítási esemény nem biztos, hogy bekövetkezik (pl. tűz), az abszolút kockázat esetén valamikor biztosan be fog következni a káresemény (kockázati életbiztosítás). - Spekulatív kockázat: a bizonytalanság pozitív eredményt is hozhat (bekövetkezhet veszteség, nyereség is, vagy az eredeti állapot marad meg). a.)döntéshozatallal való összefüggés szerint: - aktív: a várt eredmény érdekében tudatosan vállalt kockázatok. - passzív: nem a döntés közvetett következményeként, hanem lehetséges velejárójaként, többségében vis major jellegűek (környezetvédelem, egészségügy). b.) A kiváltó okok, hatások szempontjából: - természeti eredetű kockázatok: pl. elemi károk Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 12

13 - társadalmi eredetű kockázatok: emberek cselekedetei által okozott veszteségek - technikai eredetű kockázatok: a műszaki berendezések meghibásodása által keletkeznek - gazdasági eredetű kockázatok: visszavezethetőek a gazdasági döntések során figyelmen kívül hagyott, vagy időközben megváltozott belső, vagy külső környezetben levő tényezőkre c.) Egy-egy eseményhez, vagy folyamathoz kapcsolódva: - statikus kockázatok: egy-egy esemény, vagy mulasztás miatt következnek be (tiszta) - dinamikus kockázatok: egy, vagy több folyamathoz kapcsolódnak (spekulatív) d.) A közvetlenül érintettek köre szerint: - társadalmi kockázatok: a lakosság széles körét érintő károkkal függenek össze - egyéni kockázatok: csak egy, vagy több egyént érint e.) A kockázatok különböző gazdasági egységekhez kapcsolódhatnak: magánszemélyekhez (családokhoz), vállalatokhoz, az államhoz, vagy más csoportosításban termelői, és fogyasztói szféra kockázatáról beszélhetünk. f.) Időhorizont alapján: - rövid-, közép-, vagy hosszú távú kockázatokat különböztetünk meg. g.) Nagyságrend alapján: - a kockázat, illetve a kár lehet katasztrofális, nagykockázat, közepes és kiskockázat, attól függően mennyire viseli meg a káresemény a biztosítottat. h.) előfordulási gyakoriság szerint: - tömegesen előforduló, és egyedi (egyéni) kockázatokat különböztetünk meg. A mai modern biztosításügy csak a tiszta (abszolút, vagy relatív), statikus és egyéni kockázatokkal foglalkozik. Ezek legfontosabb csoportjai a személyes, a vagyoni, és a felelősségi kockázatok. A legfontosabb biztosítási kockázatok jellemzői: - személyes: közvetlenül érintik az egyén (család) jövedelmi, vagy vagyoni helyzetét, o haláleset miatt a családra nehezedő problémák, o a betegség, vagy időskori jövedelem kiesés miatt, növekvő egészségügyi kiadások jelentkeznek, o munkanélküliség, o gyermekek nevelési és képzési költségei. - vagyoni: a biztosított ingatlan és ingó vagyonára, és az ehhez kapcsolódó személyiségi jogokra terjed ki, o közvetlen kockázatok: a vagyontárgy teljes, vagy részleges megsemmisülése, o közvetett kockázatok: a vagyon megsemmisüléséből következnek (pl. a leégett üzemben a gyártást kénytelenek szüneteltetni, természetesen a szünet alatt nincs bevétele a gyárnak). - felelősségi: a másoknak okozott fizikai, anyagi károkért való pénzben kifejezett felelősség Biztosíthatóság Nem biztosíthatók az üzleti (spekulatív, és összetett) kockázatok, vagyis ebben az esetben a veszteség lehetősége mellett (egyidejűleg) nyereségre is esély van. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 13

14 Azok a tiszta kockázatok biztosíthatók, amelyekre teljesülnek az alábbi feltételek mindegyike: 1. Nagyobb számú megfigyelés eredményeként becsülhető fel a káresemény bekövetkezési valószínűsége 2. A kockázatnak homogénnek kell lennie: az alapjellemzőik tekintetében azonos, vagy legalábbis minőségileg hasonló jellegűek. 3. Az esetleges kár kizárólag véletlenszerű lehet: a kár bekövetkezése bizonytalan, a kár okát, és nagyságát sem a biztosított, sem a biztosító nem tudja befolyásolni. 4. Az esetleges kár bekövetkezése, ténye és mértéke egyértelműen leírhatónak és felmérhetőnek, összegszerűen is meghatározhatónak kell lennie. 5. A kárnak előre felbecsülhetőnek, a biztosítási matematika és a statisztika által használt módszerekkel is eredményesen elemezhetőnek kell lennie. 6. A biztosítási kockázat, illetve káresemény mértéke nem lehet katasztrofális. 7. Függetlenség: a káreset nem növelheti további károk bekövetkezésének valószínűségét. 8. A biztosításnak mind a biztosított, mind pedig a biztosító számára gazdaságosnak kell lennie A biztosító kockázatkezelése A kockázatokat az emberi társadalmak ősidők óta kezelik. Ma a kockázatkezeléssel külön tudományterület foglakozik. A mindennapi életben sokféle kockázat létezik, a kockázatkezelés térben és időben összehangolt, egységes és a legjobb megoldást (gazdasági optimumot) kereső tudományos módszerek összessége (risk managment). Kockázatkezelésen azt a magatartásformát, és azt az intézményi háttért érthetjük, amelyet a kockázatviselők tanúsíthatnak, illetve amelyre támaszkodhatnak. A kockázatkezelés magába foglalja a kockázati helyzet elemzését, értékelését, a kockázat kezelésére irányuló konkrét döntés előkészítését és meghozatalát A kockázatkezelés folyamata A kockázatkezelés szakirodalma a következő lépésekre bontja a kockázatkezelési tevékenységet: 1. veszélyforrások (kockázatok) felismerése, meghatározása és elemzése: o megvizsgálja, hogy a kockázat a kiinduló állapotból (feltétel kockázatból), vagy a cselekvésből (cselekvési kockázatból) adódik-e, o megvizsgálja, hogy a kockázat a cselekvő alanytól függ-e (szubjektív kockázat), vagy az alanytól független (objektív kockázat). Ennek módszerei lehetnek interjúk, dokumentum és folyamatelemzések, szakértői vélemények stb. 2. Kockázatkezelési (biztonsági) intézkedések lehetőségeinek vizsgálata: Elsősorban a kár lehetséges mértékére és bekövetkezésének valószínűségére vonatkozik. (Pl. mennyibe kerülne, ha az új autómat megrongálnák?) 3. A legmegfelelőbb kockázatkezelési módszerek kiválasztása (biztonsági intézkedések): Választás a kockázatkezelési módszerek között (lásd következő fejezet), úgy hogy egyensúlyban legyen a kár nagysága, és az intézkedés anyagi vonzata. 4. A kiválasztott módszerek végrehajtása (vezetés-szervezési, pénzügyi intézkedések). 5. monitoring és a kockázatkezelési program továbbfejlesztése. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 14

15 A kockázatkezelési stratégiák A kockázatok kezelésére az alábbi biztonsági intézkedések tehetők: - kockázatkerülés: a döntést hozó részben, vagy egészben lemond a tervezett célról - kockázatmérséklés, csökkentés: kiegészítő intézkedésekkel mérsékelni lehet a kárgyakoriságot, vagy a kár nagyságát. Általában preventív jellegű, vagyis a káresemény bekövetkezése előtt a kár megelőzésére, a kockázat megszüntetésére, mérséklésére irányuló offenzív magatartásokat foglalja magába. - Kárcsökkentés, mely lehet kompenzáló (a kárkövetkezmények többnyire pénzben történő kiegyenlítését célzó magatartás (pl. társadalombiztosítás, vagyonbiztosítás)), illetve kárenyhítő (egy megkezdődött károsodási folyamat lassítása, megállítása, ezáltal a veszteség csökkentése). - kockázatmegtartás: a kockázat saját megtartása (önbiztosítás), bevállalása, vagyis az esetlegesen bekövetkező veszteség teljes anyagi következményeinek vállalása, saját forrásból történő finanszírozása. - a kockázatáthárítás: az eredetileg kitűzött cselekvésről nem kell lemondani, de keresni kell egy olyan partnert, aki térítésért részben vagy egészében átvállalja az esetleges zavarokból eredő veszteségeket. Tehát a szerződő más intézményre (biztosítóra) terheli kockázatát. Az egyes kockázattípusokra a célszerű (biztonsági) intézkedéseket a következő táblázat mutatja meg táblázat: Kockázatkezelési lehetőségek: Kárgyakoriság Kárnagyság Magas Alacsony Magas elkerülni Biztosítás Alacsony kockázatcsökkentés, megtartás megtartás A biztosító sajátos kockázatai A biztosítás gazdasági tevékenységéhez is jól kapcsolódnak a kockázatok Ezek felismerésére és helyes kezelésére azért is központi fontosságú, mert maga a biztosító is kockázatokkal kereskedő veszélyes üzem Belső és külső kockázatok A biztosító társaságok esetében érdemes sorba rendezni azokat a kockázatokat, amelyekkel szembe kell nézniük. Alapvetően kétféle osztályozási szempont lehetséges aszerint, hogy belső vagy külső tényezőként jelennek-e meg. A belső tényezők a biztosító által befolyásolhatók, irányíthatók, és kezelhetők. A külső tényezőkre ellenben nincs befolyása a vállalatnak. A kettő között nehéz éles határt húzni, gyakran függ a vállalat méretétől, tőkeerejétől politikai és gazdasági befolyásoló erejétől. Jellegük alapján megkülönböztetjük az alábbi kockázati osztályokat: Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 15

16 Természeti: a külső tényezők csoportjába tartozik, szélsőséges hatásokból eredő károk (pl. viharkár), vagy normális működésből eredő károk (elázás) tartoznak ide. Politikai: külső kockázattípus, melybe a háború, a gazdaságpolitika vállalati működésre gyakorolt hatásai tartoznak. Gazdasági: döntően külső makrogazdasági hatások (infláció, külkereskedelem, beruházások). Megoldást a korábban már említett ART egyes értékpapírokhoz kapcsolt formái jelenthetnek. Piaci: versenytársak elemzése, termék életgörbe vizsgálata, versenystratégiák. Technikai, termelési: belső tényezők, termelési eszközök, technológiák, és módszerek fejlettsége, fejlesztése tartozhat ebbe a kategóriába. Emberi: belső tényező, téves, hibás, elmaradt döntések, vagy csalás okozhatnak károkat. Az emberi tényező biztosítókra gyakorolt hatását a következő fejezetben vizsgáljuk meg A biztosítástechnikai kockázatok A biztosítástechnikai kockázat az a (veszélyes) lehetőség, hogy a károk becsült és tényleges értéke egymástól eltér, más megfogalmazásban a biztosítási díjak, és a kárkifizetések összege különbözhet egymástól. A biztosítástechnikai kockázat természetes elemei a következők: A véletlen kockázata: a véletlenszerűen bekövetkezett károk meghaladják a díjszámításkor becsölt mértéket. Ez a kockázat csökken a veszélyközösségi tagok számának növekedésével, a biztosítási összeg növekedésével, a kárnagyság ingadozásának csökkenésével, és az érintett megfigyelési időszak hosszának növelésével. Tévedési kockázat: a meglévő és újonnan fellépő kockázatok nem-, vagy félreismerése, a kockázati viszonyok megváltozása, amely szintén nem kívánt kockázatok vállalását, vagy alulbecsült díjat és veszteséget okoz. Antiszelekció esetén olyan kockázatokra kötnek biztosítást, melynek kockázata az átlagnál rosszabb (beteg az egyén), így egy egyébként nem biztosítható kockázatra adnak fedezetet, vagy a biztosító olcsóbban vállalja a kockázatot, mindkét esetben a veszélyközösség kárára. Morale hazard (érdektelenségi kockázat):: az a tényező, amelynél a biztosított közömbös a kár bekövetkeztével kapcsolatban (gondatlan), vagy a biztosítás hatására szándékosan nem tesz semmit a kár ellen a biztosított (úgyis fizet a biztosító). Moral hazard (erkölcsi kockázat): a biztosított szándékos károkozásának veszélye A pénzügyi kockázatok A biztosító a kockázatokat (díj), és szolgáltatásait (biztosítási összeg) egyaránt méri. A díjakat, és a tartalékokat (lásd később) a biztosító egyaránt befekteti. Többféle pénzügyi kockázat is kapcsolódik a biztosító tevékenységéhez. 1. Likviditási kockázat: a biztosító fizetőképességét folyamatosan fenn kell tartani. 2. Befektetéssel kapcsolatos kockázatok: (több kockázati tényezőt tartalmaz) Kamatkockázat, árfolyam, és devizakockázat, hitelezési kockázat. Ezek a kockázatok a tartalékokat, és a szolvencia-tőke fedezetét befolyásolják, ezért törvényi előírásokon keresztül szigorúan szabályozzák, és kontrolálják. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 16

17 Egyéb kockázatok Ide tartoznak (minden vállalat esetében létező) működési kockázatok, mint a pici kereslettel és más környezeti tényezőkkel kapcsolatos kockázatok, a biztosító infrastruktúrájának működtetésével kapcsolatos (informatikai, vagyonvédelmi stb.) kockázatok, valamint a humán erőforrások kockázata A biztosító kockázatkezelésének eszközei A biztosító kockázatait optimális esetben egységes kockázatkezelési rendszer kezeli. A tervezett kockázati stratégia meghatározza a kockázatoknak a kívánt körét, az elfogadható minőségűeket, valamint mértéküket is. A biztosító kockázatpolitikája rögzíti a szükséges formális szabályokat a konkrét kockázatokkal kapcsolatban. A biztosító kockázatközösségeket (veszélyközösségeket) szervez nagyszámú biztosítási szerződés megkötésével. (Tulajdonképpen ez a legfontosabb sajátossága a biztosítótársaságoknak.) A veszélyközösségekben a biztosító porlasztja (szétteríti) a kockázatot. Ennek fő momentumai a következők: 1. Kockázatkiegyenlítés a közösségben: a veszélyközösség tagjai (az egész közösségre becsült) meghatározott biztosítási díjat fizetnek. Az egyes károsultak kárát ebből a díjtömegből térítik. (A biztosítottak számának növekedésével a károk várható értéke egyre pontosabban becsülhető). 2. Kockázatkiegyenlítés az időben: a károk az egyes biztosítási időszakokban (években) eltérőek lehetnek, ezért a díjak egy részéből káringadozási tartalékot kell képezni., amelyből a rossz években ki lehet egészíteni az adott évi díjalkat a kárfizetéshez szükséges mértékben. 3. Kockázatvállalás (underwritng): a kockázatvállalási szabályzatok, és szakértői gyakorlat formájában határozza meg melyek a kívánatos, és a biztosító számára nem kívánt kockázatokat. (A biztosítási szerződések tartalmazzák a szükséges fedezeteket, a biztosító (a kifizetésekre vonatkozó) mentesülésének eseteit, valamint az önrész mértékét.) 4. Viszontbiztosítás: A biztosítók a vállalat kockázatok és díjak egy részét viszontbiztosítóknak adják tovább, így porlasztják a kockázatot nemzetközi szinten. Nagyobb károk esetén így, a biztosítókra és a viszontbiztosítókra csak az összeg egy-egy kisebb része jut. (Részletesebben lásd a következő fejezetet.) A viszontbiztosítás A biztosított közvetlen kapcsolatban áll a közvetlen, vagy más néven direktbiztosítóval (redens), amely saját kockázatát kockázatáthárítással csökkenti. (A direktbiztosító tehát továbbadja az általa bevállalt kockázatok, és a díjak egy részét egy másik ún. viszontbiztosítónak. (Nemzetközi szintű kockázatporlasztási eszköznek tekinthető a gyakorlatban.) A viszontbiztosítás formái: Keretszerződés (treaty, obligatory): a direkt, és a viszontbiztosító közötti megállapodás, amely a szerződés feltételei szerint kötelezi a viszontbiztosítót egyes ágazatok teljes, vagy részállományainak viszontbiztosításba adására. Fakultatív szerződés: a direktbiztosító szerződésenként eldöntheti, hogy viszontbiztosít-e (teljesen, vagy részben), illetve megtartja a kockázatot. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 17

18 A viszontbiztosítás fedezet típusai: Arányos viszontbiztosítási fedezet esetében a viszontbiztosító mindegyik kockázatot (, vagy megfelelő hányadát) fedezi. Ezen belül lehet: Quote share: keret-megállapodás, melyben a szerződés feltételei szerint a direktbiztosító minden szerződés díjából, és kockázatából azonos arányt ad a viszontbiztosítónak. Surplus: meghatározott értékhatár feletti kárösszegek kerülnek átadásra, egyébként az előzőre hasonlít. A nem arányos biztosítási fedezet esetében a direktbiztosító vállal egy megtartást, azaz önrészt, és az ezt meghaladó károkat fedezi a viszontbiztosító. Ez nagy összegű, katasztrofális méretű károk kockázatának fedezésére szolgál. Fajtái: Acess of loss (XL) esetében a viszontbiztosító egy előre meghatározott önrész feletti károkat téríti meg. Általában a viszontbiztosító felső határt szab a kártérítésnek. Ennek lehetséges verziói: o Kockázati: a szerződés hatálya alá tartozó kockázatra bekövetkező kárnak, a megtartás feletti részét átvállalja a biztosító, de felső határt szab. o Aggregált XL: egy biztosítási esemény egyszerre több szerződést is érinthet. Ebben az esetben a megtartást nem szerződésenként határozzák meg, hanem az egy eseményhez tartozó károkat összegzik. Majd ennek a kárnak a megtartás feletti részét vállalja a viszontbiztosító. o Katasztrófa XL: hasonló az előzőhöz, általában két szerződést érint katasztrofális esetekre vonatkozóan. A Stop loss a direktbiztosító összes kárára nyújt fedezetet, de a viszontbiztosítónak felső korlátot is szab. Általában %-ban határozzák meg a kárhányadot (90-100% között), és elsősorban a mezőgazdaságban használják A biztosítási díj, és tartalékok A biztosítási díj a kockázatvállalás a biztosítási fedezet nyújtásának, tágabb értelemben a biztosító szolgáltatásának ára. A biztosítási díj funkciója az, hogy a biztosítási védelem megteremtésével öszszefüggő valamennyi a biztosítónál felmerülő ráfordításra fedezetet nyújtson. A biztosított szemszögéből a díj a biztosítási védelem ára. A veszélyközösség tagjainak a biztosítási alap képzéséhez való hozzájárulását, a biztosítási védelem árát biztosítási díjnak nevezzük. A díj fontos tulajdonsága (pénzügyi szempontból) az idődimenzió, mert a díjfizetés jellemzően a kárkifizetést megelőzően történik, és ez idő alatt a pénz a biztosítónál kamatozik. A minimális díj elve kimondja, hogy a biztosítónak legalább olyan díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt: - valamennyi az adott módozat kockázati közösségének szintjén a biztosítási szerződésben vállalt összes kötelezettségre, - a zavartalan ügymenet összes költségére, és ráfordítására. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 18

19 A díj részei A bruttó biztosítási díj: a biztosítási szerződésben megjelölt és pénzben kifejezett azon ellenérték, amely a kockázati díjon felül a biztosító működéséhez szükséges költségek, ráfordítások és a nyereség fedezetét is tartalmazza táblázat: A bruttó biztosítási díj részei: Nettó (tiszta) kockázati díj A biztosító részéről átvállalt kockázat ellenértéke, mely a biztosító teljesítésének, a károk várható értékének a fedezetére szolgál. + Biztonsági pótlék Az esetleges nem várt kedvezőtlen káralakulás (káringadozások) fedezetére szolgál. Bruttó kockázati díj +Költségpótlékok +Nyereségpótlék +Megtakarítási díjrész (takarékdíj) +Biztosítási adó (ha van) Bruttó biztosítási díj A biztosító költségeinek fedezésére hivatott, amelyek a biztosító egészének működésével kapcsolatban felmerülnek. Feltételes díjelem, a biztosító nyereség elvárásait tartalmazza, amelynek mértéke mindig eseti politikai döntés függvénye. Befektetési egységekhez kötött megtakarítások esetén. A díj forgalmi adó jellegű eleme, amely a biztosítási díj %-ában kerül rögzítésre, és amelyet a biztosító adó formájában befizet. Vállalkozói díjrésznek nevezzük a költségpótlék, és a nyereségpótlék összegét. A díjelemekhez hozzárendelhetők a megfelelő költségrészek, melyet az alábbi táblázat foglalja össze: 1.5. táblázat: Díjrészek, és költségek KÖLTSÉGEK Károk várható értéke Kártöbblet, tartalékok tőkeköltsége Vállalati költségek Nyereség Jövőbeni lejárati kifizetések Adó DÍJAK Nettó kockázati díj Biztonsági pótlék Költségpótlék Nyereségpótlék Megtakarítási díjrész Adó A biztosításdíj-költség szerkezet nem azonos az élet- és vagyonbiztosítások esetében. Ennek oka nemcsak a vagyonbiztosítások kártöbblete, hanem a (biztosítástechnikai tartalékként megjelenő) befektetések kamathatásai is, amely az életbiztosításoknál hangsúlyosabb A biztosítástechnikai tartalékok szerepe, fajtái A biztosító az időbeni kockázatkiegyenlítés, és a folyamatos likviditás érdekében a díjak egy részét félreteszi, tartalékolja, és befekteti. Ha a károk az adott időszakban meghaladják a díjakban becsült összeget, a tartalék szükséges réstét feloldja (és kifizeti) a biztosító. Ha az időszak káralakulása kedvezőbb a becsültnél, tartalékokat képez, vagy nyereséget realizál. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 19

20 A tartalékolásnak mindig igazodnia kell a veszélyközösség szintjén a várható káralakuláshoz. A mérlegév zárásakor a befolyt díjból a következő években esedékes teljesítésekre (várható biztosítási veszteségekre) elkülönített részét biztosítási tartalékoknak nevezzük. Jelentősége: a biztosítók működésének, a biztosítás sajátosságaival összefüggő (a vállalt kötelezettségek teljesítésének tartósan fennálló) garanciáját képezik. A biztosítástechnikai tartalékokat jellemzőik szerint tipizálják. - A meg nem szolgált díjak tartaléka (díjátvitel) A díjátvitel a tárgyévben, illetve azt megelőzően előírt díjból a tárgyévet követő évek kötelezettségeinek fedezésére szolgál. - Matematikai tartalékok * életbiztosítási díjtartalék (az elérési és a vegyes életbiztosítás, valamint az életjáradék-biztosítás megtakarítási tartaléka + tiszta kockázati, illetve haláleseti kockázatot is tartalmazó vegyes életbiztosítások tartaléka), * betegségi díjtartalék, * balesetbiztosítási díjtartalék, * felelősségbiztosítási járadék tartalék. - Függőkárok tartaléka (kártartalék) * a bekövetkezett és bejelentett, de még nem vagy csak részben rendezett károk tartaléka * a bekövetkezett, de még nem jelentett (késői) károk fedezésére képzett tartalék - Eredménytől függő díj visszatérítési tartalék Azoknál az ágazatoknál képzendő, ahol a feltételek alapján kármentesség, illetőleg kedvező káralakulás esetén a biztosított díjvisszatérítésben részesül. - Eredménytől független díj visszatérítési tartalék - Káringadozási tartalék A nem-életbiztosítási ágazatok évenkénti kárfizetésének ingadozására, annak kiegyenlítésére szolgál. - Nagy károk tartaléka Speciális káringadozási tartalék, amelynek képzése azon kockázatok esetében lehetséges, amelyek jogszabály szerint nagy kockázatnak minősülnek. - Törlési tartalék * a befolyt díjbevételeiből a kockázat megszűnése, mérséklése, vagy átmeneti szüneteltetése miatti jogos díjvisszatérítéseknek az alapja, * az előírt díjkövetelések fenti okokból helyesbítendő összegének, és * az előírt díjkövetelések díj-nemfizetés miatt várható törlésre kerülő részének fedezetére szolgál. - A befektetési egységekhez kötött (UNIT-Linked) életbiztosítások tartalékai - Egyéb biztosítástechnikai tartalékok várható veszteségekre * képzésére akkor kerül sor, ha a biztosító egy, vagy több biztosítási módozat nagy valószínűséggel bekövetkező veszteségeire egyéb módon nem tud fedezetet teremteni, * oly mértékben kell képezni, hogy az a viszontbiztosításba nem adott (kockázatokból származó) kötelezettségek folyamatos és tartós teljesítésére fedezetet nyújtson. Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 20

A biztosításról általában

A biztosításról általában ALAPJAI A biztosításról általában Dr. Banyár József Biztonság - kockázat Kockázat-definíciók szimmetrikus és aszimmetrikus: I. A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség,

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens BGF, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu Biztosítás és társadalombiztosítás

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2014.

A biztosítási adó szabályai 2014. A biztosítási adó szabályai 2014. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2015.

A biztosítási adó szabályai 2015. A biztosítási adó szabályai 2015. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. ELSŐ NEGYEDÉV 2013. május 16. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015. május 14. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör:

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör: Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek az új ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosítása elnevezésű

Részletesebben

Életpálya szakaszok. Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor. 0-6 - - Bankbetét, állampapír

Életpálya szakaszok. Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor. 0-6 - - Bankbetét, állampapír Pénzügyi tervezés Életpálya szakaszok Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor 0-6 - - Bankbetét, állampapír Iskoláskor 7-18 - - Bankbetét Fiatal felnőtt Fiatal

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2015. február 17. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák (biztosítások)

Finanszírozás, garanciák (biztosítások) Finanszírozás, garanciák (biztosítások) Biztosítások, garanciák 1. Garanciák, biztosítékok 2. Biztosítás Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens SZE Gazdálkodástudományi Tanszék farkassz@sze.hu http://dr.farkasszilveszter.hu/

Részletesebben

2. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

2. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez . 2. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A biztosító negyedéves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 1 42A1A 2

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.),

1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.), 1. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások . melléklet 1. melléklet a 3 /2013. a 38/2013. (XII. 29.) (XII. MNB ) rendelethez MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

Felelősség- és. Szakmai Biztosító Egyesület. módosított A L A P S Z A B Á L Y A

Felelősség- és. Szakmai Biztosító Egyesület. módosított A L A P S Z A B Á L Y A A Magyarországi TIR Felelősség- és Szakmai Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A 1. A Magyarországi TIR Felelősségés Szakmai Biztosító Egyesület célja A Magyarországi TIR Felelősség-és

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Egyes szerződések. Villamosmérnök szak DE TTK. Debrecen, 2010. március 23.

Egyes szerződések. Villamosmérnök szak DE TTK. Debrecen, 2010. március 23. Egyes szerződések Villamosmérnök szak DE TTK Debrecen, 2010. március 23. Fogalma: az egyik fél, az eladó köteles az általa eladott dolog tulajdonjogát a másik szerződő félre, a vevőre átruházni és a dolgot

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő adatai, ha eltér a biztosítottól: Cég neve: Székhely címe: Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószám: Fő tevékenység: Kapcsolattartó

Részletesebben

T E R V E Z E T A /2013. (..) MNB

T E R V E Z E T A /2013. (..) MNB T E R V E Z E T A Magyar Nemzeti Bank elnökének /2013. (..) MNB rendelete a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási díjak adózása 2015 Budapest, 2014. december 15. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási

Részletesebben

Ptk XXII. Cím. LXII. Fejezet. A biztosítási szerződés általános szabályai. 1. Biztosítási szerződés általános szabályai:

Ptk XXII. Cím. LXII. Fejezet. A biztosítási szerződés általános szabályai. 1. Biztosítási szerződés általános szabályai: Ptk XXII. Cím LXII. Fejezet A biztosítási szerződés általános szabályai 1. Biztosítási szerződés általános szabályai: - fedezetet nyújtani 6:439 + kár (más szolgáltatás) összeg 6:439 (1) Biztosítási szerződés

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

A biztosítás lényege,

A biztosítás lényege, A biztosítás lényege, a biztosítók társadalmi szerepe Pandurics Anett 2014. április 10. 3 Alapfogalmak: biztosítás és veszélyközösség Biztosítás esetén a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő átkötéseinek bemutatása KGFB É vonatkozási

Részletesebben

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30.

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Az elõadás menete Mit értünk emberi életpálya alatt? Hogyan értelmezzük az emberi életpályát pénzügyi szemléletben?

Részletesebben

Biztosítás 2.0. Tartalomjegyzék. Farkas Szilveszter. Bevezetés

Biztosítás 2.0. Tartalomjegyzék. Farkas Szilveszter. Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Farkas Szilveszter Biztosítás 2.0 I. RÉSZ BIZTOSÍTÁSELMÉLETI ALAPOK 1. Az üzleti biztosítás... 8 1.1. A biztosítás alapformái: társadalombiztosítás és üzleti biztosítás...8 1.2.

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

UFS GROUP HOLDING ZRT.

UFS GROUP HOLDING ZRT. UFS GROUP HOLDING ZRT. Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályzata Elfogadva: 1/2014. igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal

Részletesebben

Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés

Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés A biztosítás kialakulása, társadalmi jelentőssége, fogalma, jellemzői, gazdasági szerepe. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Tananyag

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

A lakásbiztosítási piacot is elérte a díjverseny Akár 40 százalék kedvezmény is járhat az önrészes termékkel

A lakásbiztosítási piacot is elérte a díjverseny Akár 40 százalék kedvezmény is járhat az önrészes termékkel A lakásbiztosítási piacot is elérte a díjverseny Akár 40 százalék kedvezmény is járhat az önrészes termékkel Netrisk.hu közlemény Budapest, 2014. július 2. Csaknem 16 százalékkal esett két év alatt a lakásbiztosítások

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 3. Elõadás Kockázatkezelés és kockázati menedzsment Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék A kockázatkezelés (Risk Management) jelentése és célja Azt az elvi-elméleti módszert jelenti, mely a

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2013.

A biztosítási adó szabályai 2013. A biztosítási adó szabályai 2013. 2013. január 1-jei hatállyal a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.) szerinti biztosítók új különadó megfizetésére kötelezettek,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ Tartalomjegyzék 13/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet 14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet 48/2012. (X. 8.) BM rendelet 49/2012. (X. 8.)

Részletesebben

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071 Cégbíróság: Fõvárosi Bíróság Számlaszám: 11794008-20071099 76090193413921 57010

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

Amennyiben a válasza igen, kérjük válaszát egy külön papírlapon részletesen fejtse ki..

Amennyiben a válasza igen, kérjük válaszát egy külön papírlapon részletesen fejtse ki.. Biztosítási nyilatkozat Felelősségbiztosításához Fontos figyelmeztetés A biztosítási nyilatkozat kitöltése semmilyen formában sem kötelezi a nyilatkozat kitöltőjét, ill az általa képviselt személyeket

Részletesebben

Biztosítók. A biztosítók tevékenysége és ennek törvényei keretei

Biztosítók. A biztosítók tevékenysége és ennek törvényei keretei Biztosítók A biztosításügyben valamely bekövetkezett eredmény várthoz képest kedvezőtlen (negatív) irányú eltérésének esélyét nevezik kockázatnak (a kockázat általános fogalmát lásd a 14. fejezetben).

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2012 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! 2012. kihívásokkal teli évnek bizonyult a hazai biztosítótársaságok számára. A válság újabb áldozatokat követelt, s a biztosítási piac

Részletesebben

Biztosítók. A biztosítók tevékenysége és ennek törvényei keretei

Biztosítók. A biztosítók tevékenysége és ennek törvényei keretei Biztosítók A biztosításügyben valamely bekövetkezett eredmény várthoz képest kedvezőtlen (negatív) irányú eltérésének esélyét nevezik kockázatnak (a kockázat általános fogalmát lásd a 10. fejezetben).

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának feltételei

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának feltételei ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának feltételei A jelen szerzôdési feltételek (továbbiakban: szabályzat) az Általános Életbiztosítási Szabályzatban (a továbbiakban

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII.

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. Kérdések A biztosítások főbb típusai I. Haláleseti (kockázati)

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

A 49/2014. (XI. 27.) MNB

A 49/2014. (XI. 27.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelete a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András Pénzügyi lízing Széchenyi István Egyetem KGYK Sándorfi András Lízing története, fogalma Papok-földművesek Urak-rabszolgák II. Világháború után Amerikában 70-es évektől hazánkban A lízing olyan bérbevételi,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató 3701. számú ajánlat Szerződő neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Biztosított neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Kockázatviselési telephelyi

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt.

MKB Életbiztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Különös Szerzôdési Feltételek MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉNYKFÉ/0001/2014.07 Hatályos: 2014.07.01-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

A vállalkozások általános jellemzői

A vállalkozások általános jellemzői A vállalkozások általános jellemzői Üzleti vállalkozás: olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja egyéni, szervezeti és társadalmi igények kielégítése nyereség elérésével. Akkor beszélünk vállalkozásról,

Részletesebben

A QIS3 tapasztalatai. a Posta Biztosítónál. Góg Enikő 2008.03.20.

A QIS3 tapasztalatai. a Posta Biztosítónál. Góg Enikő 2008.03.20. A QIS3 tapasztalatai a Posta Biztosítónál Góg Enikő 2008.03.20. 1 Tartalom A Posta Biztosító bemutatása A projekt a munkaszervezés és a munkaterhelés tekintetében A számítások tapasztalatai Eredmények

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezői, erőforrásai 30. lecke A mezőgazdasági

Részletesebben

Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai

Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai Szakmai konferencia Készítette:Somogyvári Sándorné 1 2005. december 19. TARTALOM 1. Biztosítók működésére vonatkozó jogszabályok 2. Felügyeleti ellenőrzések

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (részlet)

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (részlet) 1959. évi IV. törvény XLV. fejezet: A biztosítás 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (részlet) XLV. fejezet - A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés

Részletesebben

AEGON. Vitál Életbiztosítás

AEGON. Vitál Életbiztosítás AEGON Vitál Életbiztosítás A felelősségteljes gondoskodás családról való gondoskodás A család mindennél fontosabb A család mindennapi örömeink forrása, ezért mindannyiunk számára óriási kincs, amelyről

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2007 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT.

ÉVES JELENTÉS 2007 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 27 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. TÁRSASÁGUNK FÔBB BIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 27 TULAJDONOSI SZERKEZET Az alaptôke jegyzése az 1998. április

Részletesebben

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok 1 V-1. sz. Záradék: Merevlemez- és flash memória

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

A magánbetegbiztosítás

A magánbetegbiztosítás A magánbetegbiztosítás A jogi keretfeltételek korlátozott felmondási lehetőségek a betegbiztosítási szerződések csak élethosszig köthetőek a biztosítottra, kivéve a rövid távú biztosításokat, amelyek futamideje

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

ÉLETET behúzott fékek

ÉLETET behúzott fékek Higgy abban, hogy az ÉLETET behúzott fékek nélkül érdemes ÉLNI. Balesetbiztosítás Puzzle Higgy magadban. Bármikor történhet baleset. Sportolás közben is megsérülhetünk, de az otthonunkban is számtalan

Részletesebben

A BIZTOSÍTÁSRÓL ÁLTALÁBAN

A BIZTOSÍTÁSRÓL ÁLTALÁBAN W:\OKTATÁS\MUNKA 2013\EGYÉB\PÉNZSZTÁR KÉRDÉSEK\A BIZTOSÍTÁSRÓL.DOC A BIZTOSÍTÁSRÓL A biztonság 1 A kockázatkezelés módszerei 3 A kockázat kikerülése 3 A kár megelőzése 3 Önbiztosítás 4 A biztosítás alapfogalmai

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A Protector merülésvezetők, búvár-oktatók és a kapcsolódó túrák

Részletesebben

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozás Forrásbevonás Az eredményszerzés érdekében végzett rendszeres gazdasági tevékenység, melynek célja a profitszerzés.

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Alkalmassági és megfelelési teszt

Alkalmassági és megfelelési teszt Commerzbank Zrt. Alkalmassági és megfelelési teszt Név:.. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Bank a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti alkalmassági és megfelelési tesztet a jelen

Részletesebben