ÉVES JELENTÉS 2007 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES JELENTÉS 2007 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT."

Átírás

1 ÉVES JELENTÉS 27 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT.

2 TÁRSASÁGUNK FÔBB BIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI

3 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 27

4 TULAJDONOSI SZERKEZET Az alaptôke jegyzése az április 15-i állapotnak megfelelôen: QBE Management (Ireland) Limited Alaptôke: 1... Ft Igazgatóság Elnök Tagok Doron Grossman ( tôl) Steven Burns Dénes Attila ( tôl) Felügyelô Bizottság Elnök Elnökhelyettes Tag Karl Crimes Geoffrey Paul Cox Patrick Gerard Magee 2

5 ELNÖKI KÖSZÖNTÔ Örömmel jelenthetem be, hogy a QBE Atlasz Biztosító Zrt. a 27-es évben is kiemelkedô teljesítményt ért el. Megfelelve ezzel a QBE csoport és a részvényesek elvárásainak. Az adózás utáni nyereség 388 millió forint volt, ami igazán kedvezô eredmény egy olyan piacon, ahol a növekedés csekély. A Magyar Biztosítók Szövetségének adatai szerint 27-ben a teljes piaci díjbevétel 12%-os fejlôdést mutat. Az életbiztosítási ágazat 2,8%-os bôvüléssel 58,5 milliárd forint, a nem-életbiztosítási ágazat 2,9%-os növekedéssel 421,6 milliárd forint díjbevételt realizált. Mindeközben a QBE Atlasz Biztosító díjbevétele 6,8%-kal nôtt. A Társaság továbbra is kizárólag a nem-életbiztosítási piac szereplôje. A biztosítási szektor eredményességét jelentôsen befolyásolja a gazdaság teljesítôképessége. 27-ben erôteljesen lassuló tendencia jellemezte a magyar gazdaságot. A 27. évi gazdasági növekedés mértéke 1,3% volt, a reálkeresetek 4,8%-kal csökkentek 26-hoz képest. A hazai gazdasági bôvülés messze elmaradt a régiós versenytársakétól és 26 vége óta az euroövezet növekedését sem éri el. Stratégiánk szerint továbbra is az Utas-, Vállalati Vagyon és Felelôsség-, és Lakásbiztosításokra, mint elsôdleges termékeinkre összpontosítunk. Azáltal azonban, hogy Társaságunk irányítása Londonból történik, új termékekhez, disztribúciós lehetôségekhez van hozzáférésünk, amelyeket szeretnénk a jövôben hasznosítani. A továbbiakban is folytatjuk a QBE Csoport globális erejének és szaktudásának befektetését, amely a QBE Atlasz számára a versenyképesség megôrzését biztosítja a helyi piacon. A QBE Csoport jelenleg 45 országban rendelkezik képviselettel és mintegy 1 alkalmazottat foglalkoztat világszerte. 27-ban a Csoport 19,6%-os növekedést ért el a bruttó állománydíj és 3%-os növekedést a nyereség terén. Köszönhetôen az amerikai kontinensen történt felvásárlásoknak a csoport bevételeinek földrajzi eloszlása jelentôsen megváltozott. Ezzel együtt a csoportszintû díjbevétel 42%-a Európából származik az Európai operációk valamint a Lloyd s divizió tevékenységének köszönhetôen. Köszönöm minden munkatársunknak, valamint a vezetôknek, hogy továbbra is nagy odaadással és erôfeszítéssel segítettek jó eredményt felmutatni és ezáltal elérni a QBE Csoport várakozásait. Várom, hogy továbbra is együtt dolgozhassam az alkalmazásunkban álló, kiváló képességû emberekkel, és osztozhassam velük jövôbeni sikereinkben. Köszönetemet fejezem ki a biztosításközvetítô partnereinknek is, akik a továbbiakban is alapvetô fontosságú alkotóelemét képezik folytatólagos sikereinknek. Köszönöm a velem együtt dolgozó munkatársaimnak, hogy egész éves támogatásukkal és irányításukkal segítették feladataink végrehajtását. Doron Grossman elnök tôl 3

6 AZ ÜGYVEZETÉS TAGJAI Dénes Attila Szakállosy György Szabó György Hetényi Csaba Balázs Krisztina Dr. Horváth Péter Gerényi Attila Dr. Kôhegyi- Gáspár Andrea Szabó Roland Pintér Zsuzsa Horváth Ildikó Vezérigazgató Vállalati és lakossági biztosítások igazgatója Kárrendezési igazgató Értékesítési igazgató ( ig) Pénzügyi és számviteli rendért felelôs igazgató Utasbiztosítási értékesítési igazgató Vezetô aktuárius Vezetô jogtanácsos Belsô ellenôr Informatikai vezetô Humán erôforrások vezetô A legfontosabb viszonyszámok a következôk: Bruttó díj 6,22,772 5,35,448 6,96,27 6,432,833 eft Bruttó megszolgált díj 6,238,645 5,219,471 6,3,684 6,115,297 eft Nettó megszolgált díj 5,175,826 4,442,87 5,239,995 5,325,46 eft Kárhányad 4,59% 32,63% 33,13% 33,36% Jutalékhányad 31,3% 34,34% 33,12% 32,71% Költséghányad 27,33% 26,69% 28,4% 27,7% Nettó összesített mûködési hányad 98,95% 93,66% 94,29% 93,14% Adózott eredmény eft-ban 256, ,65 418, ,13 eft eft = ezer forint 4

7 VEZÉRIGAZGATÓI BESZÁMOLÓ A QBE Atlasz Biztosító Zrt. a 27-es üzleti évet 388 millió forint mérleg szerinti adózott nyereséggel zárta, köszönhetôen a piaci átlagot magasan meghaladó díjbevétel növekedésnek, a hatékony költséggazdálkodásnak és a viszonylag kedvezô káralakulásnak. 27-ben a Társaság bruttó díjbevétele 6,8%-kal, M Ft-ra nôtt a vállalati vagyonbiztosítások sikeres megújításának, az utas ágazat jó teljesítésének, valamint az új biztosítási módozatok bevezetésének köszönhetôen. A díjnövekedés kapcsán azt is figyelembe kell venni, hogy a 26. év folyamán értékesítésre került életbiztosítási ágból származó díjbevétel kiesést is pótolni kellett. Ugyanakkor a teljes nem élet biztosítási piac ebben az évben csupán 2,9%-os növekedést ért el. Számunkra kiemelten fontos terület az utasbiztosítás, ahol sikerült megtartani és megerôsíteni piacvezetô pozíciónkat. Ezzel együtt az utasbiztosítások vállalati portfolión belüli részaránya tovább csökkent, köszönhetôen a vállalati biztosítások és a lakásbiztosítások dinamikus növekedésének. A QBE Atlasz Biztosító az elmúlt évben is folyamatosan korszerûsítette meglévô módozatait és e mellett új réspiaci termékekkel jelent meg. Ezek közül a kiterjesztett garancia biztosítás és légijármû biztosítás jelentôs díjbevételt ért el 27 folyamán. A Társaság értékesítési csatornái közül az utasbiztosítási üzletágban az utazási irodai értékesítés, a lakásbiztosítási üzletágban az ING-vel kötött szerzôdés alapján történô értékesítés, a többi üzletág esetén a brókeri értékesítés dominált. A társasági szintû kárráfordítás mindösszesen 4,8%-kal nôtt 26-hoz képest annak ellenére, hogy a 27. év folyamán jelentôs mértékben megnôttek a természeti katasztrófákból eredô kifizetések. Az igazgatási költségeket az inflációs növekedések ellenére sikerült a 26. évi szinten tartani, ami a Társaság költséghatékony mûködésének eredménye. 28-as kitekintés 28-ban 2 éves a Társaság, amely egybeesik a QBE csoport 1 éves magyarországi jelenlétével. Ezt a dupla évfordulót szeretnénk méltó módon, partnereinkkel közösen megünnepelni az év során. A Társaság 28 folyamán elôkészíti és végrehajtja a fiókteleppé történô átalakulást. A Társaság a fióktelepi formában változatlan tartalommal kívánja tevékenységét folytatni. Ezúton szeretném megköszönni minden munkatársamnak és vezetô kollégáimnak az év során végzett kiemelkedô munkáját, lojalitásukat és elkötelezettségüket a QBE iránt. Várakozással tekintek a 28. évi üzleti lehetôségek felé és bízom abban, hogy részvényeseink számára 28-ban még jobb eredményt érhetünk el. Budapest, 28. április 3. Dénes Attila vezérigazgató 5

8 ÜZLETÁGAK Utasbiztosítások Az üzletág 27. évben is piacvezetô maradt az utasbiztosítások területén, annak ellenére, hogy a kiutazók száma nem növekedett, illetve országos szinten a díjemeléseket meghaladóan az utasbiztosítási társaságok nem tudtak jelentôsebb emelkedést elérni a MABISZ által publikált adatok alapján.. 27-ben a QBE Atlasz Biztosító Zrt. utas ágazat díjbevétele 8 %-al meghaladta az elôzô év díjbevételét, amely a díjemelésen túli növekedést jelent. Továbbra is arra törekedtünk, hogy termék-palettánkkal lefedhessük a kiutazó illetve belföldi utazásokon résztvevôk mindenirányú biztosítási igényét az egyéni, a csoportos és a corporate szegmensben, illetve utazási irodai partnereink számára a mûködésükhöz szükséges biztosításokkal álljunk rendelkezésre. Változatlanul sikeres a fuvarozóknak kínált éves bérletünk is. A diákoknak, külföldön tanulóknak is versenyképes áron kínálunk biztosítási fedezetet, ez továbbra is népszerû termékünk a szakmában. A piac változásai bennünket is arra indítottak, hogy új értékesítési csatornákat keressünk, így az internetes direkt, illetve utazási irodai honlapokon történô kötések mellett termékeinket már a Rossmann hálózatában is kínáljuk. Így termékeink olyan városokban, településeken is megtalálhatók, ahol más értékesítési csatorna az utasbiztosítási termékeink tekintetében nincsen. Úgy érezzük, hogy a nehézségek ellenére, sikeres évet tudhat maga mögött az üzletág. Vállalati vagyonbiztosítások A társaság díjbevétele az elmúlt évben a vállalati biztosítások területén is növekedett. A növekedés motorját 27-ben is az építôipari beruházások biztosításai képezték. Társaságunk a hazai piacon élenjáró szerepet tölt be autóutak, bevásárlóközpontok, társasházak, irodaépületek, lakóparkok és szélerômû-parkok kivitelezésének biztosításában. 27-ben társaságunk a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége által meghirdetett szolgáltatás-minôségi verseny 3. helyezését érte el a vállalati biztosítások kategóriában. 27-ben társaságunk megkezdte a kis- és közepes méretû légi jármûvekkel kapcsolatos kockázatok vállalását, ide értve a repülôgépeket, helikoptereket, hôlégballonokat, vitorlázó repülôgépeket és sárkányrepülôket is. A légi kockázatok kiterjednek a légi jármûvek casco biztosítására, a kötelezô légi felelôsségbiztosításokra és a légi utasok balesetbiztosítására is. Újdonságnak számít az is, hogy 27-tôl fedezetet nyújtunk gépjármûvek kiterjesztett garanciájára is, mely egy teljesen új szelete a hazai biztosítási piacnak. Ez a szolgáltatásunk egyenlôre csak bizonyos keretek között érhetô el, azonban a szolgáltatás körét a további években folyamatosan bôvíteni fogjuk Vagyonbiztosítási portfólio vagyonbiztosítások technikai biztosítások felelôsségbiztosítások szállítmánybiztosítások légi kockázatok biztosításai gépjármûvek kiterjesztett garancia fedezete 6

9 Lakossági vagyonbiztosítások Lakás- és társasház biztosítások Társaságunk lakás-és társasház-biztosításokból származó díjbevétele 27-ben meghaladta az egymilliárd forintot, míg az eladott kötvények darabszáma az ötvenezer darabot. Legfontosabb értékesítési csatornánk továbbra is az ING Biztosító értékesítési hálózata. Társaságunk és az ING együttmûködése 6 éves múltra tekint vissza. Az együttmûködés megvalósításával nemcsak a jelzálog-alapú ING-s életbiztosítási termékek értékesítését segítjük, hanem egy kiemelt szolgáltatást nyújtó lakásbiztosítási termék biztonságát is élvezhetik közös ügyfeleink. 26-ban megújult társasház-biztosítási termékünk, melynek segítségével, és szelektív kockázatvállalással sikerült a társasház-biztosítási portfoliónkat nyereségessé tenni. A portfolióban a lakóparkok szerepe egyre meghatározóbb. 28-ban tovább folytatjuk a módozatfejlesztési munkát, és egyedi lakásbiztosítási termékeinket fogjuk továbbfejleszteni, a folyamatosan változó piaci körülményeknek megfelelôen. 7

10 ESZKÖZÖK (ezer Ft) Összesen Élet- Nem élet- Nem bizt. Összesen biztosítás biztosítás tevékenység ESZKÖZÖK (aktivák) A. IMMATERIÁLIS JAVAK 162,452 B. BEFEKTETÉSEK 4,568,157 I. Ingatlanok 618,688 ebbôl: saját használatú ingatlanok 618,688 II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban 2,9 1. Tulajdoni részesedést jelentô befektetés anya- és leányvállalatban 2,9 2. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön 3. Tulajdoni részesedést jelentô befektetés közös és társult vállalkozásban 4. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön III. Egyéb befektetések 3,946, Tulajdoni részesedést jelentô befektetés egyéb részesedési 2 viszonyban lévô vállalkozásban 2. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapír (II/2. és II/4. kivételével) 3,273, Részesedés befektetési közösségben (invesment pool) 4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével) 5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével) 25, Betétek hitelintézetnél 646, Más befektetések IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletbôl eredô letéti követelések V. A befektetések értékhelyesbítése VI. Befektetések értékelési különbözete C. A BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT (unit-linked) ÉLETBIZTOSÍTÁSOK SZERZÔDÔI JAVÁRA VÉGREHAJTOTT BEFEKTETÉSEK D. KÖVETELÉSEK 871,24 I. Közvetlen biztosítási ügyletbôl származó követelések 693, Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól 274,731 ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól 2. Követelések a biztosítási közvetítôktôl 418,627 ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekbôl 139,517 ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási tartalékból IV. Egyéb követelések 38,365 ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól 1,537 b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól V. Követelések értékelési különbözete VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete E. EGYÉB ESZKÖZÖK 844, Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek 115,92 2. Bankbetétek, pénztár 728, Visszavásárolt saját részvények 4. Egyéb F. AKTIV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK 33, Kamatok, bérleti díjak 92, Halasztott szerzési költségek 2, Egyéb aktív idôbeli elhatárolások 36,984 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6,776, ,34 526,34 526, ,82 9,82 536,86 116,184 3,163,826 61,662 61,662 2,9 2,9 2,55, ,286,2 24, ,621 1,81, , ,263 49,512 2,812 94,625 36,976 1,425, ,44 1,311,75 394,963 77, ,426 43,79 6,181,33 116,184 3,689,86 61,662 61,662 2,9 2,9 3,76, ,286,2 24, ,655 1,81,92 786, ,263 41,22 2,812 94,625 36,976 1,425, ,44 1,311,75 44,45 86,54 274,426 43,79 6,717,136 8

11 FORRÁSOK (ezer Ft) Összesen Élet- Nem élet- Nem bizt. Összesen biztosítás biztosítás tevékenység FORRÁSOK (Passzívák) A. SAJÁT TÔKE I. Jegyzett tôke ebbôl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tôke (-) III. Tôketartalék IV. Eredménytartalék (+/-) V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka ebbôl: biztosítottakra jutó rész VII.Mérleg szerinti eredmény (+/-) B. ALÁRENDELT KÖLCSÖNTÔKE C. BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOK 1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)] a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 2. Matematikai tartalékok a) életbiztosítási díjtartalék (1+2) ebbôl: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész 2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati biztosítás) (-) b) betegségbiztosítási díjtartalék (1+2) c) balesetbiztosítási járadéktartalék (1+2) d) felelôsségbiztosítási járadéktartalék (1+2) 3. Függôkár tartalékok [a)+b)] a) tételes függôkár tartalék [aa)+ab)] b) IBNR tartalék [ba)+bb)] 4.Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b)] a) eredménytôl függô díj-visszatérítési tartalék (1+2] b) eredménytôl független díj-visszatérítési tartalék (1+2] 5. Káringadozási tartalék 6. Egyéb tartalékok [a)+b)+c)] a) nagy károk tartaléka b) törlési tartalék [1+2) c) egyéb biztosítástechnikai tartalék (1+2) D. BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOK A BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT (unit-linked) ÉLETBIZTOSÍTÁS SZERZÔDÔI JAVÁRA (1+2) E. CÉLTARTALÉKOK 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövôbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. VISZONTBIZTOSÍTÓVAL SZEMBENI LETÉTI KÖTELEZETTSÉGEK G. KÖTELEZETTSÉGEK I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekbôl ebbôl: a) kapcsolt vállalkozással szemben b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekbôl ebbôl: a) kapcsolt vállalkozással szemben b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból ebbôl: a) kapcsolt vállalkozással szemben b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben IV. Hitelek ebbôl: a) kapcsolt vállalkozással szemben b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben V. Egyéb kötelezettségek ebbôl: a) kapcsolt vállalkozással szemben b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben VI. Kötelezettségek értékelési különbözete VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete H. PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK 1. Bevételek passzív idôbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN 2,187,829 1,, 1,178,64 9,189 2,7, , ,28 162,862 36,248 36,248 36,248 1,37,61 1,82,892 1,337,92 254,2 287, ,178 4,46 8,819 8,819 8, ,91 94,255 94, ,815 2,56 2,442,45 7,167 32, ,12 987, ,391 75,862 3,323 72,539 6,776, ,196 5, 33,196 1,642 1,642 1,642 1, ,86 2,42,646 5, 1,178, ,817 2,346, , , ,497 46,938 46,938 46,938 1,47,47 1,132,454 1,349, , , ,54 8,461 2,474 2,474 2, ,91 17,9 17,9 128,927 21,918 1,695,98 749,88 32, , ,817 43,783 96,88 1,361 85,727 6,181,33 2,575,842 1,, 1,178, ,13 2,348,33 585, , ,497 46,938 46,938 46,938 1,48,689 1,134,96 1,35, , , ,54 8,461 2,474 2,474 2, ,91 17,9 17,9 128,927 21,918 1,696,875 75,847 32, , ,817 43,783 96,88 1,361 85,727 6,717,136 9

12 EREDMÉNYKIMUTATÁS A) Nem életbiztosítási ág 1. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül a) bruttó díj b) viszontbiztosítónak átadott díj ( ) c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+-) d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+-)" 2. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/6. sorral egyezôen) 3. Egyéb biztosítástechnikai bevétel 4. Károk ráfordításai a.) kárkifizetések és kárrendezési költségek aa) kárkifizetések 2. viszontbiztosító részesedése (-) ab) kárrendezési költségek ac) bevételek kármegtérítésbôl és kárrendezési költségtérítésbôl (-) b) függô károk tartalékainak változása (+/-) ba) tételes függô kár tartalék változása (+/-) 2. viszontbiztosító részesedése (-) bb) IBNR tartalék változása (+/-) 2. viszontbiztosító részesedése (-) 5. Matematikai tartalékok változása (+/-) a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-) aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosító részesedése (-) b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) c) felelôsségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-) ca) bruttó összeg cb) viszontbiztosító részesedése (-) 6. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-) a) eredménytôl függô díj-visszatérítési tartalék változása (+/-) aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosító részesedése (-) b) eredménytôl független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) 7. Káringadozási tartalék változása (+/-) 8. Egyéb tartalékok változása (+/-) a) nagy károk tartalékának változása (+/-) b) törlési tartalék változása (+/-) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-) ca) bruttó összeg cb) viszontbiztosító részesedése (-) 9. Nettó mûködési költségek a) tárgyévben felmerült szerzési költségek b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-) c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével) d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-) 1. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY ( ) 26 5,156,373 6,25,98 873,64 83,75 88,89 1,693,998 1,561,52 1,339,596 1,414,18 74, ,28 51, ,496 21,74 183,315-26,759-77,578-19, ,615 16,52 16,52 16,52-6,586-6,586-6,586-7,611-21,535-21,535-29,48-7,945 3,2,561 1,748,114 16,118 1,291,347 2,782 42, ,163 (ezer Ft) 27 5,325,46 6,432, , ,536 94,635 1,776,518 1,737,128 1,494,349 1,599,31 14, ,265 54,486 39,39 52,515 15,174-37,341-13,125-9,124 4,1 1,691 1,691 1,691-3,345-3,345-3,345 12,754 12,754 14,112 1,358 3,138,967 1,926,227 73,928 1,397,21 11,354 62,88 327,374 1

13 Életbiztosítási ág 1. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül a) bruttó díj b) viszontbiztosítónak átadott díj (-) c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-) d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-) 2. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekbôl a) kapott osztalék és részesedés ebbôl: kapcsolt vállalkozástól b) egyéb befektetési bevételek ebbôl: kapcsolt vállalkozástól ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei, bb) kapott kamatok és kamatjellegû bevételek c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/5. sorral egyezôen) (-) 3. Befektetések nem realizált nyeresége ebbôl: értékelési különbözet 4. Egyéb biztosítástechnikai bevétel 5. Károk ráfordításai a) kárfizetések és kárrendezési költségek aa) kárkifizetések 2. viszontbiztosító részesedése (-) ab) kárrendezési költségek ac) bevételek kármegtérítésbôl és kárrendezési költségtérítésekbôl (-) b) függô károk tartalékainak változása (+/-) ba) tételes függô kár tartalék változása (+/-) 2. viszontbiztosító részesedése (-) bb) IBNR tartalék változása (+/-) 2. viszontbiztosító részesedése (-) 6. Matematikai tartalékok változása (+/-) a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-) aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-) b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-) ca) bruttó összeg cb) viszontbiztosító részesedése (-) 7. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-) a) eredménytôl függô díj-visszatérítési tartalék változása (+/-) aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosító részesedése (-) b) eredménytôl független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-) aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosító részesedése (-) 8. Káringadozási tartalék változása (+/-) 9. Egyéb tartalékok változása (+/-) a) nagy károk tartalékának változása (+/-) b) törlési tartalék változása (+/-) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-) ca) bruttó összeg cb) viszontbiztosító részesedése (-) 26 83,622 7,929 5,714-18,47 15,94 15,94 15,94 1, 49,722 57,947 54,838 54,838 3, ,225-6,781-6,781-1,444-1, , -257, -257, -6,85-6,325-6, ,455-1,455-1, (ezer Ft) 27 36,681 36,681 36,681 4,599 5,911 5,715 5, ,312-1,312-1,312-3, -3, -3, 11

14 EREDMÉNYKIMUTATÁS 1. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (+/-) a) bruttó összeg b) viszontbiztosító részesedése (-) 11. Nettó mûködési költségek a) tárgyévben felmerült szerzési költségek b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-) c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével) d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-) 12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekbôl a) befektetések mûködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegû ráfordításokat b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-) c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai 13. Befektetések nem realizált vesztesége ebbôl: értékelési különbözet 14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY ( ) C) Nem biztosítástechnikai elszámolások 1. Kapott osztalék és részesedés ebbôl: kapcsolt vállalkozástól ebbôl: értékelési különbözet 2. Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek ebbôl: kapcsolt vállalkozástól 3. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei 4. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei 5. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/2/d) sorral egyezôen) 6. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (az A/2. sorral egyezôen) 7. Befektetések mûködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegû ráfordításokat ebbôl: értékelési különbözet 8. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-) 9. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai 1. Egyéb bevételek 11. Egyéb ráfordítások D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B ) 12. Rendkívüli bevételek 13. Rendkívüli ráfordítások 14. Rendkívüli eredmény (12-13) E) ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY (+/-D+/-14) 15. Adófizetési kötelezettség F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15) 16. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 17. Jóváhagyott osztalék és részesedés G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+16-17) 26 26,375 5, ,95 2,886 2, ,478 12,55 257,546 69,38 49,766 25, ,733 51, ,932 52,383 22,51-22,51 498,332 8,81 418, ,749 6, (ezer Ft) 27 1,886 1,886 33, ,184 7,386 97,55 24,42 179,773 3,78 117, ,325 16,773-16, ,552 94, ,13 388,13 12

15 13

16 ELÉRHETÔSÉGEK Nyíregyháza Gyôr Budapest Szeged Pécs Vezérigazgatóság 1143 Budapest, Stefánia út 51. Telefon: 6/ Internet: Fax: 6/ Zöld szám: Gyôr 922 Gyôr, Batthyány tér 15. Telefon: 6/ Fax: 6/ Pécs 7621 Pécs, Jókai u. 11. Telefon: 6/ Fax: 6/ Szeged 672 Szeged, Szilágyi u. 2. fsz. 6. Telefon: 6/ Fax: 6/ Nyíregyháza 44 Nyíregyháza, Liliom u. 21. I. 5. Telefon: 6/ Fax: 6/

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE. 2015. március 12.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE. 2015. március 12. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE 2015. március 12. Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés 2. Éves beszámoló 2.1. Mérleg 2.2.

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2012 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! 2012. kihívásokkal teli évnek bizonyult a hazai biztosítótársaságok számára. A válság újabb áldozatokat követelt, s a biztosítási piac

Részletesebben

SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS

SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS 2014 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! A 2014-es évet a biztosítók szempontjából egyértelműen pozitívnak tekinthetjük, hiszen minden fontosabb területen az

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015. május 14. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

éves jelentés 2012 2012 1

éves jelentés 2012 2012 1 éves jelentés 2012 2012 1 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 6 CSR tevékenység 9 A gazdasági környezet és a bankszektor 2012-ben 10

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi. I. féléves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi. I. féléves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi I. féléves beszámolója 2008. augusztus 27. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló...3 II. Általános ismertető...4 a. Cégadatok...4 b. Részvényinformációk...5 c. Cégvezetés...5 d. A

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015. június 30.

Féléves jelentés. 2015. június 30. Féléves jelentés 2015. június 30. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) VEZETŐSÉGI JELENTÉS I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Féléves jelentés. 2011. I. félév. Budapest, 2011. augusztus 12.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Féléves jelentés. 2011. I. félév. Budapest, 2011. augusztus 12. Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Féléves jelentés 2011. I. félév Budapest, 2011. augusztus 12. Összefoglaló 2011. első félévében a Bookline.hu Nyrt. kiskereskedelemi forgalma, ezen belül a könyv-

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

éves jelentés C ONCORDE É RTÉKPAPÍR Z RT.

éves jelentés C ONCORDE É RTÉKPAPÍR Z RT. 2005 éves jelentés C ONCORDE É RTÉKPAPÍR Z RT. tartalom A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA............................................. 4 PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK..................................................

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító: Egységben az erő

CIG Pannónia Életbiztosító: Egységben az erő CIG Pannónia Életbiztosító: Egységben az erő 8 ok, amiért érdemes Pannónia Életbiztosító részvényt vásárolni: Piacvezető pozíció az új szerzésű unit-linked biztosításokban Az egyetlen, többségében magyar

Részletesebben

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS 213 ÉVES JELENTÉS 2 1 3 ÉVES JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA Jobban teljesítünk A világ jobban teljesít A Concorde

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV Budapest, 2013 november 29. Kovács István Ügyvezető igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. ALAPADATOK 2 3. A BÖK KFT. MŰKÖDÉSE,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben