ÉVES JELENTÉS 2005 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES JELENTÉS 2005 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT."

Átírás

1 ÉVES JELENTÉS 2005 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT.

2 TÁRSASÁGUNK FÔBB BIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI EGYÉNI ÉS CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK SEGÍTSÉGNYÚJTÁS UTASBIZTOSÍTÁSOK, ASSISTANCE Assist-Card Privileg, Premium, Classic Assist-Card Privileg éves bérlet Assist-Card Premium éves bérlet Assist-Card Corporate Assist-Card Corporate Plus Aranykerék - külföldre fuvarozók segítségnyújtás biztosítása Külföldön munkát végzôk és családtagjaik betegség- és balesetbiztosítása Külföldiek devizás biztosítása MAGÁNVÁLLALKOZÁSOK valamint KIS- és NAGYVÁLLALATOK BIZTOSÍTÁSAI Tûz- és elemi károk biztosítása Felelôsségbiztosítások Technikai kockázatok biztosítása Szállítmányozás biztosítások BALESETBIZTOSÍTÁSOK LAKÁS ÉS TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁSOK ASSISTANCE (segítségnyújtási tevékenység) Társaságunk öt külföldi assistance cég magyarországi megbízottjaként ben indította el segítségnyújtási tevékenységét és 1992-tôl az év minden napján, 24 órán keresztül állunk ügyfeleink rendelkezésére. Jelenleg 55 céggel állunk kapcsolatban a világ minden tájáról. Munkatársaink angol, német, francia, olasz és orosz nyelven képesek közvetlenül is kapcsolatot tartani megbízóink ügyfeleivel. Tevékenységi körünk az évek során kialakított megbízható országos partneri hálózatunknak köszönhetôen kiterjed az assistance minden területére.

3 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2005

4 TULAJDONOSI SZERKEZET Az alaptôke jegyzése az április 15-i állapotnak megfelelôen: QBE Insurance (Europe) Limited Alaptôke: Ft Igazgatóság Elnök Tagok Vincent McLenaghan Doron Grossman John I. Charody Daniel F. Carroll Felügyelô Bizottság Elnök Elnökhelyettes Tag Karl Crimes Geoffrey Paul Cox Patrick Gerard Magee 2

5 ELNÖKI KÖSZÖNTÔ Nagy örömömre szolgált, hogy ismételten bejelenthetem, hogy a QBE Atlasz Biztosító zrt.-nél folytatódott a nyereséges üzleti tevékenység. A biztosító társaság egyik legsikeresebb üzleti évét zárta 2005-ben, az adózott eredmény ezer forintról ezer forintra emelkedett. A bruttó díjbevétel millió forint, míg a bruttó megszolgált díj elérte az millió forint összeget. A nettó megszolgált díj millió forint összegen zárt, mely 14%csökkenés az elôzô évhez képest. A magyar biztosítási piac 14,7 százalékkal növekedett. Legdinamikusabban az életbiztosítási piac fejlôdött, így a piaci részesedésünk - az életbiztosítási értékesítési tevékenységünk felülvizsgálatával párhuzamosan - 0,77 százalékra mérséklôdött. A társaság a nem életbiztosítási piac három szegmensére fókuszál, az utasbiztosítási piacvezetô szerep megtartására, az ipari vagyonbiztosítási portfolió bôvítésére, és a lakásbiztosítási piaci részesedés további növelésére. A QBE csoport kockázatvállalási tudásmenedzsmentje, a helyesen kiválasztott biztosítási termékek, a geográfiai diverzifikációk és a helyesen megválasztott biztosítási struktúra kulcstényezôk voltak e kimagasló biztosítási profit elérésében annak ellenére, hogy világszerte jelentôs katasztrófák következtek be 2004-ben és 2005-ben. A megfelelô díjtételek meghatározásával és újabb cégvásárlásokkal megvalósulhatnak a évi díjbevételi elképzeléseink, melyek újabb lehetôségeket teremtenek az európai divízió bôvítéséhez és termékpalettánk kiszélesítéséhez is. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem ki minden munkatársunknak és vezetô kollégáimnak az év folyamán végzett kemény munkájukért és elkötelezettségükért. Remélem, hogy 2006-ban még jobb üzleti eredményeket érhetünk el. Szeretném ismételten megköszönni vezetô munkatársaim támogatását és elkötelezettségét, amellyel hozzájárultak a kimagasló üzleti eredmény eléréséhez. Vincent McLenaghan 3

6 AZ ÜGYVEZETÉS TAGJAI Doron Grossman Dénes Attila Szakállosy György Szabó György Hetényi Csaba Vezérigazgató, Nem-élet üzletág vezetô Vezérigazgató-helyettes Vállalati és lakossági biztosítások igazgatója Kárrendezési igazgató Értékesítési igazgató Kazinczy Annamária Pénzügyi igazgató Dr. Horváth Péter Imre Lászlóné Gerényi Attila Dr. Gáspár Andrea Horváth Anita Pintér Zsuzsa Horváth Ildikó Utasbiztosítási értékesítési igazgató Számviteli rendért felelôs igazgató Életbiztosítási üzletág igazgató, vezetô aktuárius Vezetô jogtanácsos Belsô ellenôr Informatikai vezetô Humán erôforrások vezetô A legfontosabb viszonyszámok a következôk: Bruttó díj 6,099,505 6,009,733 6,202,772 5,350,448 eft Bruttó megszolgált díj 5,941,615 6,420,280 6,238,645 5,219,471 eft Nettó megszolgált díj 3,331,466 4,511,258 5,175,826 4,442,087 eft Kárhányad 43.74% 36.89% 40.59% 32.63% Jutalékhányad 27.69% 34.16% 31.03% 34.33% Költséghányad 30.34% 28.62% 27.33% 26.69% Nettó összesített mûködési hányad % 99.67% 98.95% 93.65% Adózott eredmény eft-ban 69, , , ,650 eft eft = ezer forint 4

7 VEZÉRIGAZGATÓI BESZÁMOLÓ Nagy örömmel jelenthetem be, hogy a QBE Atlasz Biztosító zrt. rekord összegû 527 millió forint nyereséget ért el, 105 százalékkal magasabbat, mint az elmúlt évben. A nyereségtermelés elsôsorban a nem-élet üzletág eredményes mûködésének, az igen kedvezô káralakulás, a hatékony költséggazdálkodás eredménye, illetve a befektetéseink magas megtérülési hozamából fakad. Piaci részesedésünk 0,77 százalék, mivel nem kívánunk a gépjármû biztosítási piacra belépni, illetve racionalizáltuk az életbiztosítási piaci tevékenységünket ben folytatódott mindhárom üzletágazatunkban a piaci pozíciónk erôsítése: az utasbiztosítási üzletágazatban a piacvezetô szerep sikeres megtartása, a vállalati vagyonbiztosítások alkuszok segítségével történô értékesítése, és egy speciális együttmûködés keretében az ING Biztosító Rt.-vel közös lakásbiztosítási termékünk értékesítése. Az utasbiztosítási piacon betöltött vezetô szerepünk megôrzése érdekében folytatódott a nemzetközi assistance partnerünkkel (az Assist-Card-al) a közös együttmûködés. Az EU csatlakozást követôen kiemelten fontos számunkra, hogy minél szélesebb körû utasbiztosítási és segítségnyújtási szolgáltatásokat tudjunk nyújtani ügyfeleinknek. Társaságunk nem csak egy biztosítást értékesít, hanem segítséget is nyújt. Assistance központunkat és helyi partner hálózatunkat (2005-ben Egyiptomban, Törökországban, illetve Jordániában) folyamatosan bôvítjük annak érdekében, hogy szolgáltatási színvonalunkat magas szinten tudjuk tartani ben ipari vagyonbiztosítást vásárló ügyfeleink körében az all-risk típusú biztosítások egyre nagyobb népszerûségnek örvendenek, illetve jelentôs mértékben növekedett az építôipari beruházásokra megkötött építésszerelés- biztosítási szerzôdések darabszáma. Társaságunk büszke arra, hogy a magyar gazdasági fellendülésnek köszönhetô infrastrukturális beruházások, az autópálya építések, a budapesti körgyûrû bôvítés, az új M0 híd és az új metróvonal építésének biztosításában jelentôs szerepet vállalhat ben cash-flow politikánk eredményeként sikerült növelni befektetési portfoliónkat, míg a befektetett eszközök 18 százalékkal, a befektetett pénzügyi eszközök 26 százalékkal növekedtek. A évi nyereségünk eredmény tartalékba történô helyezésével mindkét üzletágban társaságunk szavatoló tôke fedezete a szükségletet meghaladó fedezettel rendelkezik. Ezúton szeretném megköszönni minden munkatársamnak és vezetô kollégáimnak az év során végzett kiemelkedô munkáját, lojalitásukat és elkötelezettségüket a QBE iránt. Várakozással tekintek a évi üzleti lehetôségek felé és bízom abban, hogy részvényeseink számára 2006-ben még magasabb nyereséget érhetünk el. Doron Grossman 5

8 ÜZLETÁGAK Utasbiztosítások A évben sikerült piacvezetô szerepünket megôrizni annak ellenére, hogy újabb versenytársak jelentek meg az utasbiztosítási üzletágazatban. Magyarország EU csatlakozását követôen többször fogalmazódott meg, hogy az EU tagországba utazó állampolgáraink a közösség teljes területén kölcsönösen igénybe vehetik a tagállamok betegség- és balesetbiztosítási alapszolgáltatásait. A társaságunk a utasbiztosítási szakmával összefogva mindvégig azt képviselte, hogy az EU-n belüli és kívüli utazások során felmerülô kockázatokra a legbiztosabb megoldást az egyéni és csoportos utasbiztosítások nyújtják. Ezen stratégiai törekvéseinket visszaigazolta az elvárásoknak megfelelô kiegyensúlyozott díjbevétel valamint az ügyfeleink elégedettsége a magas szintû szolgáltatási színvonalunkon keresztül. Célunk 2006-ban a piacvezetô szerep megôrzésén túl szolgáltatásaink még magasabb szintre emelése. Csoportos utasbiztosítás 4% Egyéni utasbiztosítás 73% Egyéb 23% Vállalati vagyonbiztosítások A társaság az elmúlt évben a vállalati vagyon biztosítások területén megôrizte piaci pozícióját. A pénzügyi stabilitással kapcsolatos elvárások szigorodása miatt a fronting állomány lényegében teljesen felszámolásra került. A portfolió más szempontú racionalizálása is megtörtént annak érdekében, hogy az teljesen megfeleljen a évtôl hatályos új regionális viszontbiztosítási védelemnek, és javítsa a vállalatunk cash-flowját. Az ipari vagyonbiztosítási ügyfelek körében folytatódott az all risk típusú biztosítások elterjedése, mind a kötvény-darabszám, mind a díjbevétel tekintetében. Kiugró mértékben növeltük az építôipari beruházásokra megkötött építésszerelés-biztosítási üzleteinket. A magyar gazdaság fejlôdését megalapozó autópálya-építési, közlekedésfejlesztési, kommunális projektek biztosításában élenjáró szerepet töltünk be. Tûz- és elemi károk biztosítás 32% Felelôsségbiztosítások 36% Technikai kockázatok biztosításai 17% Szállítmánybiztosítás 6% Egyéb biztosítások 9% 6

9 Élet- és balesetbiztosítások Legfôbb üzletági célunk a portfolió optimalizálása keretében az életbiztosítási állományunk megtartásának felülvizsgálata volt. Az értékesítés hangsúlya az egyéni és a csoportos balesetbiztosítások felé tolódott, mivel az életbiztosítások értékesítésére vonatkozó elôírások szigorítása együtt járt az egyéni életbiztosítási termékeink értékesítésének megszüntetésével. Az értékesítés új fókuszába a csoportos baleset- illetve sportbaleset-biztosítások kerültek, így partnereink között tudhatjuk a korábban megkötött együttmûködések meghosszabbításaként például a Magyar Olimpiai Bizottságot. Egyéni életbiztosítás 62% Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás 36% Sport-balesetbiztosítás 2% Lakossági vagyonbiztosítások Az értékesítési tevékenységet továbbiakban is két fô csatornára fókuszáltuk, egyrészt a független magyarországi alkuszcégekre, másrészt egy speciális együttmûködés keretében az ING Biztosító értékesítési hálózatára. Az együttmûködés megvalósításával nemcsak egy jelzálog-alapú életbiztosítási termék értékesítését segítjük, hanem egy kiemelt szolgáltatást nyújtó lakásbiztosítási termék biztonságát is élvezhetik közös ügyfeleink. Az igen erôs társasház-biztosítási díjversenyben sikerült a társasház-biztosítási portfoliónkat felülvizsgálni és az év végére eredményessé formálni. A portfolióban egyedi társasház-biztosítási szerzôdések mellett lakóparkok biztosításai is megtalálhatók. A évben megkezdett együttmûködés nagyban átalakította a termékstruktúrát, így ma már a Tulipán Otthonbiztosítás társaságunk vezetô lakásbiztosítási terméke. Atlasz Otthonbiztosítás 2% Arany Glóbusz Atlasz Otthonbiztosítás 30% Társasház-biztosítás 11% Tulipán Otthonbiztosítás 57% 7

10 ESZKÖZÖK (ezer Ft) Összesen Élet- Nem élet- Nem bizt. Összesen biztosítás biztosítás tevékenység ESZKÖZÖK (aktivák) A. IMMATERIÁLIS JAVAK 301,630 B. BEFEKTETÉSEK 3,471,086 I. Ingatlanok 589,999 ebbôl: saját használatú ingatlanok 589,999 II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban 2, Tulajdoni részesedést jelentô befektetés anya- és leányvállalatban 2, Hitelviszonyt megtestesítô értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön 3. Tulajdoni részesedést jelentô befektetés közös és társult vállalkozásban 4. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön III. Egyéb befektetések 2,878, Tulajdoni részesedést jelentô befektetés egyéb részesedési 200 viszonyban lévô vállalkozásban 2. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapír (II/2. és II/4. kivételével) 2,856, Részesedés befektetési közösségben (invesment pool) 4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével) 5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével) 21, Betétek hitelintézetnél 7. Más befektetések IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletbôl eredô letéti követelések V. A befektetések értékhelyesbítése VI. Befektetések értékelési különbözete C. A BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT (unit-linked) ÉLETBIZTOSÍTÁSOK SZERZÔDÔI JAVÁRA VÉGREHAJTOTT BEFEKTETÉSEK D. KÖVETELÉSEK 1,511,872 I. Közvetlen biztosítási ügyletbôl származó követelések 1,246, Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól 623,140 ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól 2. Követelések a biztosítási közvetítôktôl 623,280 ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekbôl 172,408 ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási tartalékból IV. Egyéb követelések 93,044 ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól V. Követelések értékelési különbözete VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete E. EGYÉB ESZKÖZÖK 276, Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek 108, Bankbetétek, pénztár 168, Visszavásárolt saját részvények 4. Egyéb F. AKTIV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK 246, Kamatok, bérleti díjak 74, Halasztott szerzési költségek 129, Egyéb aktív idôbeli elhatárolások 42,859 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5,808,321 1, ,363 15,134 15, , , ,533 5,943 4,529 1,414 1,590 7,749 2,805 4,944 4,249 2, , ,559 3,822, , ,712 2,900 2,900 3,254, ,228,289 26,103 1,147, , , , ,291 91, , , , ,194 89, ,972 40,356 6,355, ,626 4,214, , ,846 2,900 2,900 3,631, ,604,854 26,767 1,155, , , , ,291 92, , , , ,443 92, ,942 41,227 6,768,752 8

11 FORRÁSOK (ezer Ft) Összesen Élet- Nem élet- Nem bizt. Összesen biztosítás biztosítás tevékenység FORRÁSOK (Passzívák) A. SAJÁT TÔKE I. Jegyzett tôke ebbôl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tôke (-) III. Tôketartalék IV. Eredménytartalék (+/-) V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka ebbôl: biztosítottakra jutó rész VII.Mérleg szerinti eredmény (+/-) B. ALÁRENDELT KÖLCSÖNTÔKE C. BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOK 1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)] a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 2. Matematikai tartalékok a) életbiztosítási díjtartalék (1+2) 1.bruttó összeg ebbôl: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész 2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati biztosítás) (-) b) betegségbiztosítási díjtartalék (1+2) 1. bruttó összeg 2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) c) balesetbiztosítási járadéktartalék (1+2) 1. bruttó összeg 2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) d) felelôsségbiztosítási járadéktartalék (1+2) 1. bruttó összeg 2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 3. Függôkár tartalékok [a)+b)] a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 4. Eredménytôl függô és független díj-visszatérítési tartalék [a)+b)] a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 5. Káringadozási tartalék 6. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok [a)+b)] a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) D. BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOK A BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT (unit-linked) ÉLETBIZTOSÍTÁS SZERZÔDÔI JAVÁRA (1+2) 1. bruttó összeg 2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) E. CÉLTARTALÉKOK 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövôbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. VISZONTBIZTOSÍTÓVAL SZEMBENI LETÉTI KÖTELEZETTSÉGEK G. KÖTELEZETTSÉGEK I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekbôl ebbôl: a) kapcsolt vállalkozással szemben b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekbôl ebbôl: a) kapcsolt vállalkozással szemben b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból ebbôl: a) kapcsolt vállalkozással szemben b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben IV. Hitelek ebbôl: a) kapcsolt vállalkozással szemben b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben V. Egyéb kötelezettségek ebbôl: a) kapcsolt vállalkozással szemben b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben VI. Kötelezettségek értékelési különbözete VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete H. PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK 1. Bevételek passzív idôbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN 1,842,928 1,000, , ,697 2,718, , ,960 40, , , ,483 27,242 23,553 23,553 1,641,009 2,903,823 1,262,814 27,393 27, , , ,052 58,589 1,130, ,344 24, ,449 2, , ,290 1, ,285 5,808,321 94, , ,653-17, ,835 18,407 18, , , ,000 11,178 11,178 9,805 9,805 1,445 1, ,591 5, ,663 3,930 3, ,961 2,274, ,000 1,132,581 98, ,392 1,955, , ,530 74,773 20,196 20,196 20,196 1,235,161 1,633, ,034 12,406 12, , , ,295 28,505 1,981, ,675 28, , , , ,005 6,355,791 2,369,578 1,000, ,928 98, ,650 2,253, , ,937 74, , , ,000 20,196 20,196 1,246,339 1,644, ,034 22,211 22, , , ,781 28,546 1,998, ,193 28, , , , ,935 6,768,752 9

12 EREDMÉNYKIMUTATÁS A) Nem életbiztosítási ág 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül a) bruttó díj b) viszontbiztosítónak átadott díj ( ) c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+-) d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+-)" 02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezôen) 03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel 04. Károk ráfordításai a.) kárkifizetések és kárrendezési költségek aa) kárkifizetések 1. bruttó összeg 2. viszontbiztosító részesedése (-) ab) kárrendezési költségek ac) bevételek kármegtérítésbôl és kárrendezési költségtérítésbôl (-) b) függô károk tartalékainak változása (+/-) (tételes, IBNR) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) 05. Matematikai tartalékok változása (+/-) a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-) aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosító részesedése (-) b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) c) felelôsségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-) ca) bruttó összeg cb) viszontbiztosító részesedése (-) 06. Eredménytôl függô és független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-) a) bruttó összeg b) viszontbiztosító részesedése (-) 07. Káringadozási tartalék változása (+/-) 08. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (+/-) a) bruttó összeg b) viszontbiztosító részesedése (-) 09. Nettó mûködési költségek a) tárgyévben felmerült szerzési költségek b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-) c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével) d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-) 10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY ( ) ,102,095 6,113, ,353-28,238-40,565 2,039,353 1,645,094 1,431,024 1,634, , ,558 67, , , ,340 5,703 5,703 5,703 3, ,171-12, , ,470 5,594 2,526,031 1,667,790 41, ,140 82,539 33, ,893 (ezer Ft) ,372,810 5,251, , ,120 35,394 1,333,222 1,725,310 1,436,149 2,498,202 1,062, ,380 39, ,088-1,256, ,620-3,357-3,357-3,357-1,060-1, , , ,227-29,589 2,799,136 1,589,114 58,250 1,284,047 15,775 34, ,487 10

13 Életbiztosítási ág 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül a) bruttó díj b) viszontbiztosítónak átadott díj (-) c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-) d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-) 02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekbôl a) kapott osztalék és részesedés ebbôl: kapcsolt vállalkozástól b) egyéb befektetési bevételek ebbôl: kapcsolt vállalkozástól ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei, bb) kapott kamatok és kamatjellegû bevételek c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyezôen) (-) 03. Befektetések nem realizált nyeresége ebbôl: értékelési különbözet 04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel 05. Károk ráfordításai a) kárfizetések és kárrendezési költségek aa) kárkifizetések 1. bruttó összeg 2. viszontbiztosító részesedése (-) ab) kárrendezési költségek ac) bevételek kármegtérítésbôl és kárrendezési költségtérítésekbôl (-) b) függô károk tartalékainak változása (+/-) (tételes, IBNR) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) 06. Matematikai tartalékok változása (+/-) a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-) aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-) b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-) ca) bruttó összeg cb) viszontbiztosító részesedése (-) 07. Eredménytôl függô és független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-) a) bruttó összeg b) viszontbiztosító részesedése (-) 08. Káringadozási tartalék változása (+/-) 09. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (+/-) a) befektetési egységekhez kötött (unit-linked) tartalékok változása (+/-) aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosító részesedése (-) ,731 88,997 17,396-7,635-5,505 27,396 27,396 27,396 73,678 70,372 66,868 80,075 13,207 3, ,306 2, ,806-29,806-29,806 3,610 3,610-2,317 (ezer Ft) ,277 98,849 16,395 11,857-1,320 22,092 22,092 22,092 75,941 78,523 74,095 74, , ,582-2, ,122-4,

14 EREDMÉNYKIMUTATÁS b) egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (+/-) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) 10. Nettó mûködési költségek a) tárgyévben felmerült szerzési költségek b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-) c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével) d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-) 11. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekbôl a) befektetések mûködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegû ráfordításokat b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-) c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai 12. Befektetések nem realizált vesztesége ebbôl: értékelési különbözet 13. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY ( ) C) Nem biztosítástechnikai elszámolások 01. Kapott osztalék és részesedés ebbôl: kapcsolt vállalkozástól ebbôl: értékelési különbözet 02. Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek ebbôl: kapcsolt vállalkozástól 03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei 04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei 05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d) sorral egyezôen) 06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (az A/02. sorral egyezôen) 07. Befektetések mûködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegû ráfordításokat ebbôl: értékelési különbözet 08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-) 09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai 10. Egyéb bevételek 11. Egyéb ráfordítások D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B ) 12. Rendkívüli bevételek 13. Rendkívüli ráfordítások 14. Rendkívüli eredmény (12-13) E) ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY (+/-D+/-14) 15. Adófizetési kötelezettség F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15) 16. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 17. Jóváhagyott osztalék és részesedés G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+16-17) ,317-3,868-1,551 99,699 12,332-13,391 37,554-36,422 1,301 1, , ,144 68,103 17,440 12,957 60,614 44, , ,511 2,948-2, ,563 54, , ,697 (ezer Ft) , ,167 7,640-2,747 30, ,985 1, , ,530 69,342 70,696 22,016 35,539 71, , , ,640 83, , ,650 12

15 13

16 ELÉRHETÔSÉGEK Nyíregyháza Gyôr Budapest Szeged Pécs Vezérigazgatóság 1143 Budapest, Stefánia út 51. Telefon: 06/ Internet: Fax: 06/ Zöld szám: Budapest 1052 Budapest, Hercegprímás u. 2. Telefon: 06/ ; 06/ Fax: 06/ Gyôr 9022 Gyôr, Batthyány tér 15. Telefon: 06/ Fax: 06/ Pécs 7621 Pécs, Jókai u. 11. Telefon: 06/ Fax: 06/ Szeged 6720 Szeged, Szilágyi u. 2. fsz. 6. Telefon: 06/ Fax: 06/ Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Liliom u. 21. I. 5. Telefon: 06/ Fax: 06/

ÉVES JELENTÉS 2007 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT.

ÉVES JELENTÉS 2007 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 27 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. TÁRSASÁGUNK FÔBB BIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 27 TULAJDONOSI SZERKEZET Az alaptôke jegyzése az 1998. április

Részletesebben

100 éves centenáriumát ünnepli anyavállalatunk, a SIGNAL IDUNA Csoport Németország egyik legnagyobb biztosítási konszernje.

100 éves centenáriumát ünnepli anyavállalatunk, a SIGNAL IDUNA Csoport Németország egyik legnagyobb biztosítási konszernje. 2006 ÉVES JELENTÉS 100 éves centenáriumát ünnepli anyavállalatunk, a SIGNAL IDUNA Csoport Németország egyik legnagyobb biztosítási konszernje. 1907. április 10-én a Dortmundi Kézmûves Kamara tagjai részére

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE. 2015. március 12.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE. 2015. március 12. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE 2015. március 12. Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés 2. Éves beszámoló 2.1. Mérleg 2.2.

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2012 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! 2012. kihívásokkal teli évnek bizonyult a hazai biztosítótársaságok számára. A válság újabb áldozatokat követelt, s a biztosítási piac

Részletesebben

SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS

SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS 2014 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! A 2014-es évet a biztosítók szempontjából egyértelműen pozitívnak tekinthetjük, hiszen minden fontosabb területen az

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015. május 14. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. ÉVES JELENTÉS 2011

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. ÉVES JELENTÉS 2011 KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. ÉVES JELENTÉS 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 KELER KSZF Éves Jelentés 2011 Tartalom TARTALOM 1. Elnöki köszöntő 3 2. A KELER KSZF Zrt. szabályozói környezete 4 3. A KELER

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010 2010

ÉVES JELENTÉS 2010 2010 21 ÉVES JELENTÉS 21 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 6 CSR tevékenység 9 A gazdasági környezet és a bankszektor 21-ben 1 Üzletági

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK 3 ÜZLETI ÉVET ÁTFOGÓ ELEMZÉSE

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK 3 ÜZLETI ÉVET ÁTFOGÓ ELEMZÉSE CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK 3 ÜZLETI ÉVET ÁTFOGÓ ELEMZÉSE 2012. április 3. Tartalom 1. Bevezető 3 2. A társaság bemutatása 3 3. A társaság befektetései 4 4. A társaság

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

éves jelentés 2012 2012 1

éves jelentés 2012 2012 1 éves jelentés 2012 2012 1 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 6 CSR tevékenység 9 A gazdasági környezet és a bankszektor 2012-ben 10

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. 2014. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Tulajdonosi részarány

Tulajdonosi részarány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve: Zrt.)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Féléves jelentés. 2011. I. félév. Budapest, 2011. augusztus 12.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Féléves jelentés. 2011. I. félév. Budapest, 2011. augusztus 12. Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Féléves jelentés 2011. I. félév Budapest, 2011. augusztus 12. Összefoglaló 2011. első félévében a Bookline.hu Nyrt. kiskereskedelemi forgalma, ezen belül a könyv-

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015. június 30.

Féléves jelentés. 2015. június 30. Féléves jelentés 2015. június 30. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) VEZETŐSÉGI JELENTÉS I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

éves jelentés C ONCORDE É RTÉKPAPÍR R T.

éves jelentés C ONCORDE É RTÉKPAPÍR R T. 2004 éves jelentés C ONCORDE É RTÉKPAPÍR R T. tartalom A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA............................................. 4 PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK..................................................

Részletesebben