PANNÓNIA BIZTOSÍTÓK NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ ELSŐ NEGYEDÉV május 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNÓNIA BIZTOSÍTÓK NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ ELSŐ NEGYEDÉV május 23."

Átírás

1 PANNÓNIA BIZTOSÍTÓK NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ ELSŐ NEGYEDÉV május 23.

2 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., Pannónia Általános Biztosító Zrt. és Pannónia Életbiztosító Zrt. (továbbiakban: Pannónia Csoport Biztosítói) magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált és nem konszolidált adatait, valamint a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára önkéntes adatszolgáltatás keretében megosztandó adatokat nyilvánosságra hozza. A MABISZ számára szolgáltatott adatokat jelen tájékoztató I-IV. számú melléklete tartalmazza. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. jelen tájékoztatótól elkülönülten hozza nyilvánosságra évi első negyedéves jelentését. A jelentésben a jogszabályban megkövetelt, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (EUIFRS) szerinti konszolidált, nem auditált évi első negyedéves adatait publikálja év első negyedévének főbb eredményei, eseményei: - A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., illetve a VKB között kötött szerződés értelmében január 1-jével teljesültek a megállapodásban foglalt feltételek az MKB Általános Biztosító Zrt. és MKB Életbiztosító Zrt. megvásárlásával kapcsolatos szerződés zárásához. A részesedésszerzést a Cégbíróság január 18-án, illetve én január 1-jei hatállyal bejegyezte, ezáltal az MKB Általános Biztosító Zrt. 98,98%-a és az MKB Életbiztosító Zrt. 98,97%-a a CIG Csoport tulajdonába került március 9-én a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósága döntött arról, hogy beolvadással történő átalakulásról szóló javaslatot terjeszt a Társaság közgyűlése elé. A javaslat értelmében a beolvadással az MKB Életbiztosító Zrt. beolvadna a Társaságba. Egyúttal a Társaság leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-nek (továbbiakban EMABIT ) az Igazgatósága is javaslatot terjesztett az alapító elé az MKB Általános Biztosító Zrt.-nek az EMABIT-ba történő beolvadásáról. Az átalakulásához szükséges okiratokat - így különösen az átalakulási tervet, az egyesülési szerződést, a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetet az Igazgatóság elkészítette és elvégeztette azok könyvvizsgálatát. Az átalakulásra az Igazgatóság az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló évi CLXXVI. törvény 29. -ában foglalt egyszerűsített formát javasolta. A vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek fordulónapját a Társaság Igazgatósága december 31., az átalakulás tervezett időpontját pedig június 30. napjában javasolta meghatározni. - A MKB Biztosítók közgyűlései március 24-én a biztosítók névváltásáról szóló döntést hoztak. Az MKB Életbiztosító Zrt. új neve Pannónia Életbiztosító Zrt., az MKB Általános Biztosító Zrt. új neve pedig Pannónia Általános Biztosító Zrt. lett. - A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. többségi tulajdonában lévő Pannónia Általános Biztosító Zrt. közgyűlése március 31-én döntött arról, hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási, illetve a társasház- és lakásbiztosítási állományát az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-re ruházza át a felügyeleti engedély megszerzésének függvényében és hatályával. A Pannónia Biztosítók integrációs folyamatának része az állományportfolió letisztítása és egyben a kivonulás a KGFB üzletágból. Az EMABIT üzleti stratégiájának sarkalatos eleme, hogy csak azokra a réspiacokra koncentrál, ahol versenyképes termékeket és szolgáltatásokat tud kínálni ügyfeleinek. Ezt szem előtt tartva döntött a Pannónia Általános Biztosító közgyűlése a fenti állományok értékesítéséről, melynek engedélyezése folyamatban van. - A Pannónia Általános Biztosító Zrt. a meglévő állományokból fakadó kockázatok mérséklése és a várható veszteségek csökkentése érdekében jelentősen átalakította viszontbiztosítási struktúráját. A Biztosító a korábbi években szerzett állományokra ún. adverse development cover (ADC) szerződést kötött. - A termékstruktúra felülvizsgálata a Pannónia Életbiztosító esetében is folyamatban van. A nyereséget termelő és Pannónia Csoport piaci célszegmensébe tartozó termékek értékesítése marad fenn a jövőben, a többi életbiztosítási termék esetében pedig a meglévő állomány fenntartása és kiszolgálása a cél. Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 2

3 - A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. valamint a Pannónia Nyugdíjpénztár Konzorciuma a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület biztosítási állományának átruházására kiírt tender nyertes ajánlattevője lett februárjában. Az átruházás véglegesítéséhez szükséges szerződés megkötése megtörtént, míg a biztosítási állományok tényleges átruházása a szükséges hatósági engedélyek függvényében és hatályával történik meg, várhatóan még a második negyedévben. A Biztosító valamivel több, mint 2 milliárd forint összegű biztosítástechnikai tartalékkal rendelkező életbiztosítási és további 0,4 milliárd forint összegű biztosítástechnikai tartalékkal rendelkező halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítási járadékos állományt vesz át. Mérlegfordulónap utáni események: - A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. április 11-én stratégiai együttműködési megállapodást kötött az MKB Bank Zrt.-vel. A megállapodás értelmében a két társaság hosszú távon együttműködik, az MKB fiókhálózatában megkezdik a CIG Pannónia nyugdíj és életbiztosításainak értékesítését, a CIG Pannónia biztosítási képviselői pedig az MKB Bank termékeit is kínálják majd ügyfeleiknek. Az MKB Bank és a CIG Pannónia stratégiai megállapodásával tovább erősödik a két társaság közötti, már eddig is szoros, kölcsönös előnyökkel járó együttműködés. - Április 13-án a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt, valamint a Pannónia Általános Biztosító Zrt. közgyűlései döntöttek a Pannónia Általános Biztosító Zrt. beolvadásáról a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-be a felügyelet vonatkozó engedélyének függvényében és hatályával. A Pannónia Általános Biztosító Zrt. beolvadását követően megszűnik, vagyona a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-re mint általános jogutódra száll át, mely a beolvadást követően változatlan társasági formában működik tovább. Az MKB Bank Zrt., mint a Pannónia Általános Biztosító Zrt. kisebbségi tulajdonosa nyilatkozatot nyújtott be a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Igazgatósága részére arról, hogy nem kíván a jogutód társaságban tag lenni, hanem az Általános Biztosítóban meglévő részesedésének ellenértékét kéri az átalakulási tervben foglaltaknak megfelelően. - A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 24-i közgyűlésén jóváhagyta a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. egyesülési tervét, az abban foglalt mellékletekkel, így különösen a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetekkel, könyvvizsgálói jelentéssel és az egyesülési szerződéssel együtt. Az átalakulás időpontját a közgyűlés június 30. napjában határozza meg. Az átalakulás módja egyesülés, amelynek keretében a Pannónia Életbiztosító Zrt. beolvad a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-be. - A jogi beolvadással párhuzamosan a Pannónia Életbiztosító Zrt. és a Pannónia Általános Biztosító Zrt. integrációja során megkezdődött az informatikai rendszerek cseréje és a szerződések migrációjának előkészítése a CIG Pannónia által használt nyilvántartó rendszerekbe. Ennek első lépéseként a nemélet biztosítások kárrendezése május 1-től a CIG Pannónia rendszereiben történik. Az IT migrációval párhuzamosan folyik a működés és az operáció összehangolása, az egyes területek összevonásának előkészítése. - A Pannónia Csoport Biztosítók tulajdonosai elfogadták a társaságok auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a üzleti évre vonatkozó éves beszámolóit és üzleti jelentéseit, illetve a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 24-i közgyűlésén elfogadta a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Számviteli Strandardok alapján készített, a üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait és konszolidált üzleti jelentését. - A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 24-i közgyűlésén megválasztotta a Társaság állandó könyvvizsgálójának a üzleti év lezárásáig az az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (kamarai bejegyzési száma: ) és személyében felelős könyvvizsgálónak Virágh Gabriellát (kamarai bejegyzési száma: ). - A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 24-i közgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával 3 éves időtartamra a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjává választja Fekete Imrénét, illetve 5 éves időtartamra felügyelőbizottsági tagjává választja Sándor Bendeket. Budapest, május 23. Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 3

4 2. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. pénzügyi kimutatások A Biztosító eredménykimutatásának fő sorai millió forint (A) (B) (C) Változás (A-B) Bruttó díjelőírás Bruttó szerzési költségek Elhatárolt szerzési költségek változása Károk és szolgáltatások Bruttó tartalékváltozások Biztosítástechnikai befektetési eredmény Igazgatási költségek Viszontbiztosítási és egyéb biztosítástechnikai eredmény Biztosítástechnikai eredmény Nem biztosítástechnikai és befektetési eredmény Kapott osztalék Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 4

5 A Biztosító mérlegének fő sorai (A) (B) (C) millió forint Változás (A - B) Immateriális javak Befektetések A befektetési egységekhez kötött (unitlinked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések Követelések Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen: Saját tőke Biztosítástechnikai tartalékok Meg nem szolgált díjak tartaléka a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Matematikai tartalékok a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Függőkár tartalékok a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Díj-visszatérítési tartalékok a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Egyéb tartalékok a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen: Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 5

6 A beszámolási időszakban a Biztosító bruttó díjbevétele millió forint volt, amely megfelel az előző év időszaki teljesítményének. Ebből millió forint a befektetéshez kötött életbiztosítások díjbevétele (melyből 678 millió forint a nyugdíjbiztosítás), 88 millió forint a hagyományos életbiztosítások díjbevétele és 56 millió forint egészségbiztosítási díjbevétel. Új értékesítés Új szerzések állománydíja (millió Ft) (A) (B) (C) Változás (A - B) Változás % (A - B) / B Befektetéshez kötött életbiztosítások: % Hagyományos biztosítások: % Összes állománydíj (millió Ft): % A 2017 első negyedévben eladott életbiztosítási szerződések esetén a saját hálózat teljesítménye 55 százalékot, a független csatorna 44 százalékot, a banki csatorna pedig 1 százalékot tett ki. Az értékesített szerződések első éves díjaiból származó bruttó díjbevétel 393 millió forint, mely 21 százalékos növekedés 2016 hasonló időszakához (351 millió forint) képest. A portfolióban a korábbi években kötött szerződések megújítási díjai összességében 6 százalékkal csökkentek 2016 hasonló időszakához képest, mely kicsit romlott a megelőző év 3 százalékos csökkenéséhez viszonyítva. A megújításokból származó első negyedévi bruttó díjbevétel millió forint, szemben a 2016-os év hasonló időszakának millió forintjával. Az eseti/egyszeri díjak a 2016-os első negyedéves eseti díjbevétel 160 százalékát, 267 millió forintot értek el. A teljes díjbevételen belül az eseti/egyszeri díjak aránya 6 százalékról 10 százalékra nőtt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A ráfordítások között az egyik legjelentősebb tétel a károk és szolgáltatások ráfordítása (2 109 millió forint), amelyből millió forint a befektetéshez kötött életbiztosítások részleges- és teljes visszavásárlása. Szintén jelentős hatással bír az eredményre a bruttó tartalékváltozások ráfordítása (1 961 millió forint). A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási tartalékok (2 220 millió forint), az egyéb biztosítástechnikai tartalékok (37 millió forint), a függőkár tartalékok (53 millió forint), a matematikai tartalékok (8 millió forint) és az eredménytől függő díj-visszatérítési tartalékok (3 millió forint) növekedtek. Míg a törlési tartalékok (- 326 millió forint) és a meg nem szolgált díjtartalékok (-34 millió forint) csökkentek. Az ügyfelek várható hűségbónusz kifizetésére képzett, korábban az eredménytől független díj-visszatérítési tartalékok között kimutatott számviteli tartalékot 2016 végétől a Biztosító az egyéb biztosítástechnikai tartalékok között mutatja ki. A Biztosító szerzési költsége (elhatárolt szerzési költségekkel együtt) 2017 első negyedévben összesen 445 millió forint volt, 13 százalékkal kevesebb, mint 2016 hasonló időszakában, ez elsősorban az etikus életbiztosítási termékek alacsonyabb jutalékszintjének köszönhető. Az igazgatási költségek soron kisebb növekedés mutatkozik, az előző évhez képest 15 millió forinttal több igazgatási költség merült fel. A biztosítástechnikai befektetési eredmény millió forint nyereség, mely az alábbiakban részletezett tényezők együttes eredménye. A unit-linked befektetési eredmény millió forint nyereség. Az idei első negyedévben a globális részvénypiacok felülteljesítették a kötvénypiaci eszközöket, míg a nyersanyagpiaci befektetések negatív hozamot könyvelhettek el. A fejlett részvénypiacokat tekintve az időszak során Európa és az USA holtversenyben tudott emelkedni, míg a japán részvények minimális csökkenést szenvedtek el. A fejlődő piacokon belül jelentős széthúzás volt megfigyelhető, az indiai-, latin-amerikai- és kelet-európai részvények 10% körüli emelkedést mutattak, míg az orosz piac 10%-os leértékelődésen esett át az időszakban. Ennek megfelelően az indiai-, latin-amerikai- és fejlődő piaci részvényekbe fektető eszközalapok érték el a legmagasabb hozamokat és ezek a termékek voltak az ügyfelek kedvencei az időszakban. A (hagyományos) biztosítástechnikai tartalékok befektetési eredménye 20 millió forint nyereség 2017-első negyedévében. A befektetési eredményre jelentős hatással volt a pénzügyi viszontbiztosítás kamatráfordítása 14 millió forint értékben. A Viszontbiztosítási és egyéb biztosítástechnikai eredmény soron elsősorban az eszközalapkezelési díjak bevételeit (217 millió forint), a függő díjelvonást (15 millió forint), a viszontbiztosítás eredményét (-2 millió forint) valamint az egyéb biztosítástechnikai eredményt (-10 millió forint) mutatja ki a Biztosító. A 2016 első negyedévhez képest a növekedést elsősorban a magasabb eszközalapkezelési díj bevétel okozza. Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 6

7 A nem biztosítástechnikai eredmény javarészt egyéb eredményből (-15 millió forint) áll, melynek nagy része iparűzési adó és innovációs járulék. Az adózás előtti eredmény 218 millió forint, a 2016 első negyedéves adózás előtti eredménynél 192 millió forinttal alacsonyabb. Ennek oka, hogy a 2016 első negyedévében elszámolt leányvállalati osztalékkal szemben 2017-ben a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. közgyűlése áprilisban döntött az osztalékfizetésről, mely így a második negyedévben kerül majd elszámolásra. Az adóráfordítás az első negyedévben 8 millió forint. Mindezek eredményeképpen az adózott eredmény 2017 első negyedévében 210 millió forint nyereség, az összehasonlító periódus osztalék nélkül számított eredményéhez (155 millió forint) képest jelentősen, 35 százalékkal magasabb. A Biztosító mérlegfőösszege millió forint, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A saját tőke nagysága március 31-én millió forint. A Biztosító Szolvencia II szerinti tőkemegfelelése március 31-én 289 százalék, tehát jelentősen meghaladja a Felügyelet által elvárt - 50 százalékos volatilitási puffert is tartalmazó százalékos szintet. Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 7

8 3. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. pénzügyi kimutatások A Biztosító eredménykimutatásának fő sorai Eredmény alakulása (A) (B) (C) millió forint Változás (A-B) Bruttó írt díj Meg nem szolgált díjtartalék változása (bruttó) (-/+) Bruttó megszolgált díj Viszontbiztosítási díjak (-) Meg nem szolgált díjak tartaléka VB Nettó megszolgált díj Bruttó kárráfordítások Bruttó kárkifizetés Bruttó kártartalékváltozás Kárrendezési költségek Kárráfordítás VB része Kárkifizetés VB része Tartalékváltozás VB része Nettó kárráfordítás Egyéb tartalékváltozás Szerzési költség Elhatárolt szerzési költség változása VB jutalék és nyereségrészesedés Egyéb biztosítástechnikai eredmény Biztosítástechnikai eredmény (igazgatási költségek nélkül) Működési költség Biztosítástechnikai eredmény Befektetési eredmény Egyéb eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötlezettség Adózott eredmény Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 8

9 A Biztosító mérlegének fő sorai millió forint (A) (B) (C) Változás (A-B) Immateriális javak Befektetések Követelések Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen: Saját tőke Biztosítástechnikai tartalékok Meg nem szolgált díjak tartaléka a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Függőkár tartalékok a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Díj-visszatérítési tartalékok a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Egyéb tartalékok a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen: Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 9

10 2017-ben a Biztosító millió forint bruttó díjbevételt ért el az első negyedévben, ebből a viszontbiztosítónak átadott díj összege 924 millió forint, a meg nem szolgált díjak tartalékának változása 128 millió forint, míg annak viszontbiztosítói része 141 millió forint volt. Összességében a nettó megszolgált díj összege 660 millió forint. A bruttó megszolgált díj az állomány növekedése miatt 50 százalékkal (481 millió forinttal) nőtt, míg a nettó megszolgált díj 40 százalékkal (188 millió forinttal) nőtt az előző évhez képest. Ez több termék további növekedésének köszöhető (olasz kezesi termékek, lengyek defend, szállítmány és vagyonbiztosítási termékek). A fentiek eredményeképpen a díjbevételen belül az egyes termékek által képviselt rész az alábbiak szerint alakult 2017-ben. A casco a vezető termék (35 százalék), a szállítmány és fuvarozói biztosítás a második legjelentősebb (24 százalék), illetve a kezesi és garancia biztosítások (17 százalék) a harmadik legnagyobb termékcsoport a bruttó díjbevételi részesedését tekintve. A ráfordítások közül jelentős tétel a nettó kárráfordítások összege (115 millió forint), mely kárkifizetésekből (75 millió forint), függőkárok tartalékának változásából (16 millió forint növekedés) és kárrendezési költségekből (24 millió forint) áll. A bruttó kárhányad 39 százalékáról 48 százalékra, míg a nettó kárhányad 18 százalékról 17 százalékra változott az előző évhez képest. A bruttó kárhányad jelentős növekedését egy olasz kezesi kárhoz kapcsolódó tartalékképzés okozza, mely majdnem teljes egészében viszontbiztosítva van. Az egyéb tartalékváltozások összege +10 millió forint, mely elsősorban a várható veszteségek tartalékának felszabadításából fakad. A Biztosító több viszontbiztosítási partnerrel áll kapcsolatban. A Biztosító kockázatait a vagyon biztosítások, felelősségbiztosítások, fuvarozói felelősségbiztosítások, szállítmánybiztosítások, kezesi biztosítások illetve a gépjármű-biztosítások területén fedezi viszontbiztosítással. Ezekhez kapcsolódóan elszámolásra került 241 millió forint viszontbiztosítótól származó jutalék és nyereségrészesedés, 67 millió forinttal több, mint 2016-ban, az állomány növekedésből és a termékek jobb kárhányadából fakadóan. A Biztosító költségeiből 2017-ben a legjelentősebb tétel a megszolgált szerzési költség (582 millió forint), illetve az igazgatási költség (87 millió forint). A szerzési költségek (elhatárolással együtt) az előző évhez képest 200 millió forinttal (52 százalékkal) nőttek, amit elsősorban az magyaráz, hogy a bruttó megszolgált díjak 481 millió forinttal (50 százalékkal) nőttek. Az igazgatási költségek nem változtak 2016-hoz viszonyítva. Az egyéb biztosítástechnikai eredmény (54 millió forint veszteség) a biztosítási adó, illetve a felügyeleti díj mellett a kártalanítási alap elszámolását tartalmazza. A befektetési eredmény 18 millió forint nyereség, melynek jelentős része kamat és kamatjellegű bevétel. Az egyéb eredmény soron jelentősebb ráfordítás a helyi iparűzési adó (12 millió forint), innovációs járulék (2 millió forint) és a Felügyeleti büntetés (20 millió forint), míg bevételként a korábbi időszak értékvesztésének visszaírása szerepel (28 millió forint). Az adózott eredmény a fentiek eredményeképpen 80 millió forint nyereség, ami a évi eredménynél 26 millió forinttal, 54 százalékkal több. A Biztosító mérlegfőösszege március végén millió forint, kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A saját tőke értéke március 31-én millió forint. A Társaság Szolvencia II szerinti szavatolótőke megfelelése március 31-én 180 százalék. Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 10

11 4. Pannónia Életbiztosító Zrt. pénzügyi kimutatások A Biztosító eredménykimutatásának fő sorai (A) (B) (C) millió forint Változás (A-B) Bruttó díjelőírás Bruttó szerzési költségek Elhatárolt szerzési költségek változása Károk és szolgáltatások Bruttó tartalékváltozások Biztosítástechnikai befektetési eredmény Igazgatási költségek Viszontbiztosítási és egyéb biztosítástechnikai eredmény Biztosítástechnikai eredmény Nem biztosítástechnikai és befektetési eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 11

12 A Biztosító mérlegének fő sorai (A) (B) (C) millió forint Változás (A-B) Immateriális javak Befektetések A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések Követelések Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen: Saját tőke Biztosítástechnikai tartalékok Meg nem szolgált díjak tartaléka a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Matematikai tartalékok a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Függőkár tartalékok a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Díj-visszatérítési tartalékok a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Egyéb tartalékok a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen: Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 12

13 A beszámolási időszakban a Biztosító bruttó díjbevétele millió forint volt, amely az előző év időszaki teljesítménynél 358 millió forinttal alacsonyabb. Ez az egyszeri díjas unit-linked biztosítások díjelőírásának a csökkenéséből adódik, mely első negyedévéhez képest 456 millió forinttal csökkent (1 208 millió forintról 752 millió forintra). Ezt némileg ellensúlyozta a rendszeres díjas termékek díjelőírásának növekedése, mely a tavalyi 415 millió forintról 513 millió forintra nőtt. Új értékesítés Új értékesítések állománydíja Változás Változás % (millió Ft) (A) (B) (C) (A - B) (A - B) / B Befektetéshez kötött életbiztosítások % Hagyományos és csoportos életbiztosítások % Összes állománydíj % A bruttó díjbevételből 752 millió forint a befektetéshez kötött életbiztosítások díjbevétele (melyből 178 millió forint a nyugdíjbiztosítás) és 513 millió forint a hagyományos életbiztosítások díjbevétele. A ráfordítások között az egyik legjelentősebb tétel a károk és szolgáltatások ráfordítása (900 millió forint), amelyből 673 millió forint befektetéshez kötött életbiztosítás lejárata, 58 millió forint a befektetéshez kötött életbiztosítás halál miatti kárráfordítása, 35 millió forint a befektetéshez kötött életbiztosítás részleges- és teljes visszavásárlása, míg 134 millió forint volt a hagyományos termékek kárkifizetése. A befektetéshez kötött életbiztosítások részleges- és teljes visszavásárlásának alacsony szintje abból fakad, hogy a lejárat magas, mivel a portfolió jelentős részét rövid élettartamú (akár 1 éves) egyszeri díjas befektetéshez kötött életbiztosítás alkotja. Szintén jelentős hatással bír az eredményre a bruttó tartalékváltozások ráfordítása (323 millió forint), amely az összehasonlító periódushoz képest 498 millió forintos növekedést jelent. A matematikai tartalékok (262 millió forint), a függőkár tartalékok (65 millió forint), az egyéb biztosítástechnikai tartalékok (36 millió forint) és a meg nem szolgált díjtartalékok (11 millió forint) növekedtek. Míg a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási tartalékok (- 30 millió forint) és az eredménytől függő díj-visszatérítési tartalékok (- 21 millió forint) csökkentek. Az előző év magasabb új szerzése okozza a tárgyévben nagyobb matematikai tartalék növekedést, mert az új szerződések kezdeti matematikai tartaléka nulla, 1-2 éven belül válik pozitívvá. A unit-linked tartalékok csökkenésének oka, hogy tárgyévben kevesebb volt az új szerzés, mint a megszűnés. A Biztosító szerzési költsége (elhatárolt szerzési költségekkel együtt) 2017 első negyedévben összesen 84 millió forint volt, 5 százalékkal több, mint 2016 hasonló időszakában. A bruttó szerzési költség 2017 első negyedévében az új szerzés csökkenésével összhangban csökkent (85 millió forintról 73 millió forintra), ellenben az elhatárolt szerzési költség változás 2017-ben növelte a szerzési költséget. Ennek oka, hogy az új szerzésekre a társaság több elhatárolást képzett, mint amennyivel a régi szerzések amortizálták azt. Az igazgatási költségek (125 millió forint) soron csökkenés mutatkozik, előző évhez képest 17 százalékkal kevesebb igazgatási költség merült fel, mely már részben az integrációs törekvések eredménye. A biztosítástechnikai befektetési eredmény 141 millió forint nyereség, mely az alábbiakban részletezett tényezők együttes eredménye. A unit-linked befektetési eredmény 92 millió forint nyereség. A (hagyományos) biztosítástechnikai tartalékok befektetési eredménye 49 millió forint nyereség 2017 első negyedévben. A befektetési eredmény csökkenése a nem realizált eredmény csökkenéséből adódik első negyedévében csökkent az amerikai részvények portfóliókon belüli arányát, mivel az új amerikai kormányzattal kapcsolatos várakozások visszaeséseket eredményezhettek. A társaság a kötvénypiacon a negyedév elején átmenetileg csökkentette a kockázati kitettséget, ami elsősorban a dollárban kibocsátott magyar államkötvényállomány leépítésével történt. A negyedév vége felé, jelentős hozamemelkedést követően, újra vásárlóként lépett fel a piacon és elsősorban a 10 éves és annál hosszabb futamidejű forintban kibocsátott magyar államkötvények esetében. Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 13

14 A nem biztosítástechnikai eredmény 11 millió forint befektetési eredményből és 2 millió forint egyéb veszteségből áll. Utóbbi ráfordításainak nagy része iparűzési adó és innovációs járulék, bevételeiből pedig az előző évre képzett céltartalék feloldása képez jelentős tételt. Az adózás előtti eredmény 18 millió forint veszteség, a 2016 első negyedéves adózás előtti eredménynél 38 millió forinttal magasabb. Mindezek eredményeképpen az adózott eredmény 2017 első negyedévében 18 millió forint veszteség. A Biztosító mérlegfőösszege millió forint, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A saját tőke nagysága március 31-én millió forint. A Biztosító Szolvencia II szerinti tőkemegfelelése március 31-én 207 százalék, tehát jelentősen meghaladja a Felügyelet által elvárt - 50 százalékos volatilitási puffert is tartalmazó százalékos szintet. Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 14

15 5. Pannónia Általános Biztosító Zrt. pénzügyi kimutatások A Biztosító eredménykimutatásának fő sorai Eredmény alakulása (A) (B) (C) millió forint Változás (A-B) Bruttó írt díj Meg nem szolgált díjtartalék változása (bruttó) (-/+) Bruttó megszolgált díj Viszontbiztosítási díjak (-) Meg nem szolgált díjak tartaléka VB Nettó megszolgált díj Bruttó kárráfordítások Bruttó kárkifizetés Bruttó kártartalékváltozás Kárrendezési költségek Kárráfordítás VB része Kárkifizetés VB része Tartalékváltozás VB része Nettó kárráfordítás Matematikai tartalékváltzás Egyéb tartalékváltozás Szerzési költség Elhatárolt szerzési költség változása VB jutalék és nyereségrészesedés Egyéb biztosítástechnikai eredmény Biztosítástechnikai eredmény (igazgatási költségek nélkül) Működési költség Biztosítástechnikai eredmény Befektetési eredmény Egyéb eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötlezettség Adózott eredmény Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 15

16 A Biztosító mérlegének fő sorai (A) (B) (C) millió forint Változás (A-B) Immateriális javak Befektetések Követelések Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen: Saját tőke Biztosítástechnikai tartalékok Meg nem szolgált díjak tartaléka a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Matematikai tartalékok a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Függőkár tartalékok a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Díj-visszatérítési tartalékok a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Egyéb tartalékok a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen: első negyedévében a Biztosító millió forint bruttó díjbevételt ért el, ebből a viszontbiztosítónak átadott díj összege millió forint, a meg nem szolgált díjak tartalékának változása 43 millió forint, míg annak viszontbiztosítói része millió forint volt. Összességében a nettó megszolgált díj összege millió forint. Az idei bruttó megszolgált díj (1 524 millió forint) nagyjából megegyezik a tavalyi év hasonló időszakával (1 518 millió forint), míg a nettó megszolgált díj millió forinttal kevesebb a tavalyi év hasonló időszakához képest. Ez az új, 2017-től életbe lépő viszontbiztosítási struktúra következménye, melynek értelmében a i függőkár tartalékok viszontbiztosítóra jutó része első negyedévében viszontbiztosítási díjként lett átadva. Az előző évi viszontbiztosítási szerződéseiből megmaradt az XL viszontbiztosításra nyújtott fedezet, a Quota Share viszontbiztosítás mellé a társaság új fedezetet is kötött előtti - XL nélküli - károk 20%-a maradt Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 16

17 saját megtartásban a korábbi 60% (általános felelősségbiztosítás esetén 50%) helyett évi károkat 100%-os Quota Share szerződés védi. Az előző évi ún. Stop Loss viszontbiztosítási szerződés a korábbi anyavállalathoz tartozó Versicherungskammer Bayern (VKB) Konzern-Rückversicherung AG részéről felmondásra került. A fentiek eredményeképpen a bruttó díjbevételen belül az egyes termékek által képviselt rész az alábbiak szerint alakult 2017-ben: Az Aegon-ra átruházandó lakás (28%) és KGFB (24%) portfolió együttes bruttó díjelőírása 813 millió forint, míg a megtartandó egyéb vagyon (26%) és az egyéb motor (22%) portfolió együttes bruttó díjelőírása 754 millió forint. A ráfordítások közül jelentős tétel a nettó kárráfordítások összege (- 943 millió forint), mely kárkifizetésekből (98 millió forint), kármegtérülésekből (26 millió forint), függőkárok tartalékának változásából (1 119 millió forint csökkenés) és kárrendezési költségekből (105 millió forint) áll. A bruttó kárhányad 64 százalékáról 52 százalékra, míg a nettó kárhányad 49 százalékról -88 százalékra változott az előző évhez képest. A bruttó kárhányad javulását a tárgyév előtti károk lebonyolítási eredménye, a KGFB ágazatból való kivonulás, valamint az ezzel együtt járó állománycsökkenés okozza. A nettó kárhányad jelentős javulása bruttó számok javulásán kívül a viszontbiztosítási struktúra fentebb leírt változásának következménye. Az egyéb tartalékváltozások összege +122 millió forint, mely elsősorban a törlési tartalék növekedéséből és viszontbiztosításra jutó részének felszabadításából fakad. A Biztosító több viszontbiztosítási partnerrel áll kapcsolatban. A Biztosító kockázatait a vagyon biztosítások, felelősségbiztosítások, szállítmánybiztosítások, gépjármű-biztosítások területén fedezi viszontbiztosítással. Ezekhez kapcsolódóan elszámolásra került 509 millió forint viszontbiztosítótól származó jutalék és nyereségrészesedés, 343 millió forinttal több, mint 2016 első negyedévében. A viszontbiztosítási struktúra változása generálta a viszontbiztosítótól származó jutalék és nyereségrészesedés nagymértékű változását. Míg 2017 előtt egy csúszóskálás jutalék került elszámolásra, 2017-től egy fix jutalék és egy eredménytől függő nyereségrészesedés kerül elszámolásra. A Biztosító költségeiből 2017-ben a legjelentősebb tétel a megszolgált szerzési költség (321 millió forint), illetve az igazgatási költség (182 millió forint). A szerzési költségek (elhatárolással együtt) az előző évhez képest 12 millió forinttal (4 százalékkal) nőttek. Az igazgatási költségek 2 millió forinttal csökkentek 2016 hasonló időszakához viszonyítva. Az egyéb biztosítástechnikai eredmény (49 millió forint veszteség) a biztosítási adó, illetve a felügyeleti díj mellett a kártalanítási alap elszámolását tartalmazza. A fenteik eredményképpen a biztosítástechnikai eredmény 290 millió forint veszteség, ami a tavalyi hasonló időszakhoz képest 259 millió forinttal rosszabb. Ennek oka alapvetően a viszontbiztosítási struktúra változása. Az előző év hasonló időszakának eredményét a VKB-val kötött stop-loss viszontbiztosítási szerződés 159 millió forinttal javította. A Biztosító a korábbi években szerzett állományokra kötött ún. adverse development cover (ADC) szerződéseinek 140 millió forintos díja, 2017 első negyedévben egyszeri eredményrontó hatásként jelentkezett, ugyanakkor ezen szerződések fedezetet nyújtanak a későbbi potenciálisan rossz káralakulásra, ezáltal hosszú távon veszteségektől óvják meg a céget. A befektetési eredmény 24 millió forint nyereség, melynek jelentős része kamat és kamatjellegű bevétel. Az egyéb eredmény soron jelentősebb tételek nem szerepelnek. Az adózott eredmény a fentiek eredményeképpen 269 millió forint veszteség, ami a 2016 első negyedévi eredménynél 255 millió forinttal kevesebb. A Biztosító mérlegfőösszege március végén millió forint, kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A saját tőke értéke március 31-én millió forint. A Biztosító Szolvencia II szerinti tőkemegfelelése a társaság működésének és a viszontbiztosítási szerződések átalakításának köszönhetően - az előző évekhez képest jelentős javulást mutatva március 31-én 139 százalék. Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 17

18 I. számú melléklet (CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.) A Biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (darab) Nyitó állomány Új üzlet Záró állomány Haláleseti biztosítás Vegyes életbiztosítás Indexhez- vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egészségbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Szja tv. szerint Hitelfedezeti záradékkal ellátott életbiztosítás Csoportos hitelfedezeti életbiztosítás Csoportos életbiztosítás Folyamatos díjas szerződések részösszesen Indexhez- vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Szja tv. szerint Egyszeri díjas szerződések részösszesen Élet üzletág összesen Életbiztosításokhoz kapcsolódó baleset és betegség kiegészítő biztosítás Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 18

19 A Biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (ezer forint) Nyitó állomány Új üzlet Záró állomány Haláleseti biztosítás Vegyes életbiztosítás Indexhez- vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egészségbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Szja tv. szerint Hitelfedezeti záradékkal ellátott életbiztosítás Csoportos hitelfedezeti életbiztosítás Csoportos életbiztosítás Élet üzletág összesen Életbiztosításokhoz kapcsolódó baleset és betegség kiegészítő biztosítás Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 19

20 A Biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyidőszak végén (ezer forint) Díjbevétel összesen Egyszeri díjas díjbevétel Eseti díjas (topup) díjbevétel Haláleseti biztosítás Vegyes életbiztosítás Indexhez- vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egészségbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Szja tv. szerint Hitelfedezeti záradékkal ellátott életbiztosítás Csoportos hitelfedezeti életbiztosítás Csoportos életbiztosítás Élet üzletág részösszesen: Életbiztosításokhoz kapcsolódó baleset és betegség kiegészítő biztosítás Egyszeri /eseti díjas életbiztosítási szerződések matematikai tartaléka tárgyidőszak végén (ezer forint) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások (unit linked) tartaléka Matematikai tartalék összege Egyszeri díjas Eseti díj 0 0 Hagyományos összesen Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 20

21 II. számú melléklet (CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.) A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgy időszak végén (szerződés darabszám) Nyitó állomány Új üzlet Záró állomány Folyamatos díjas Intézményi vagyonbiztosítás Vállalati vagyonbiztosítás (kivéve KKV-k) KKV-k vagyonbiztosítása Általános felelősségbiztosítás Szakmai felelősségbiztosítás Szállítmány és fuvarozói biztosítás Balesetbiztosítás Betegségbiztosítás Jármű felelősségbiztosítás Casco Kezesi és garancia biztosítás Egyszeri díjas Intézményi vagyonbiztosítás Vállalati vagyonbiztosítás (kivéve KKV-k) KKV-k vagyonbiztosítása Egyéb vagyonbiztosítások Általános felelősségbiztosítás Szakmai felelősségbiztosítás Szállítmány és fuvarozói biztosítás Balesetbiztosítás 1-1 Casco Kezesi és garancia biztosítás Kiterjesztett garancia Összesen Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 21

22 A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén ezer forint Nyitó állomány Új üzlet Záró állomány Intézményi vagyonbiztosítás Vállalati vagyonbiztosítás (kivéve KKV-k) KKV-k vagyonbiztosítása Általános felelősségbiztosítás Szakmai felelősségbiztosítás Szállítmány és fuvarozói biztosítás Balesetbiztosítás Betegségbiztosítás Jármű felelősségbiztosítás Casco Kezesi és garancia biztosítás Összesen A biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyidőszak végén ezer forint Díjbevétel összesen Egyszeri díjas díjbevétel Intézményi vagyonbiztosítás Vállalati vagyonbiztosítás (kivéve KKV-k) KKV-k vagyonbiztosítása Egyéb vagyonbiztosítások Általános felelősségbiztosítás Szakmai felelősségbiztosítás Szállítmány és fuvarozói biztosítás Balesetbiztosítás Betegségbiztosítás Jármű felelősségbiztosítás Casco Kezesi és garancia biztosítás Kiterjesztett garancia Összesen Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 22

23 III. számú melléklet (Pannónia Életbiztosító Zrt.) A Biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (darab) Nyitó állomány Új üzlet Záró állomány Haláleseti biztosítás Vegyes életbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Szja tv. szerint Hitelfedezeti záradékkal ellátott életbiztosítás Csoportos hitelfedezeti életbiztosítás Csoportos életbiztosítás Folyamatos díjas szerződések részösszesen Indexhez- vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Szja tv. szerint Egyszeri díjas szerződések részösszesen Élet üzletág összesen Életbiztosításokhoz kapcsolódó baleset és betegség kiegészítő biztosítás Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 23

24 A Biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (ezer forint) Nyitó állomány Új üzlet Záró állomány Haláleseti biztosítás Vegyes életbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Szja tv. szerint Hitelfedezeti záradékkal ellátott életbiztosítás Csoportos hitelfedezeti életbiztosítás Csoportos életbiztosítás Élet üzletág összesen Életbiztosításokhoz kapcsolódó baleset és betegség kiegészítő biztosítás Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 24

25 A Biztosító díjbevétele biztosítási terméktípusonként a tárgyidőszak végén (ezer forint) Díjbevétel összesen Egyszeri díjas díjbevétel Eseti díjas (topup) díjbevétel Haláleseti biztosítás Vegyes életbiztosítás Indexhez- vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Szja tv. szerint Hitelfedezeti záradékkal ellátott életbiztosítás Csoportos hitelfedezeti életbiztosítás Csoportos életbiztosítás Élet üzletág részösszesen: Életbiztosításokhoz kapcsolódó baleset és betegség kiegészítő biztosítás Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 25

26 IV. számú melléklet (Pannónia Általános Biztosító Zrt.) A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgy időszak végén (szerződés darabszám) Nyitó állomány Új üzlet Záró állomány Folyamatos díjas Vállalati vagyonbiztosítás (kivéve KKV) KKV-k vagyonbiztosítása Általános felelősségbiztosítás Szakmai felelősségbiztosítás Jármű felelősségbiztosítás Casco Összesen A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (ezer forint) Nyitó állomány Új üzlet Záró állomány Vállalati vagyonbiztosítás (kivéve KKV) KKV-k vagyonbiztosítása Általános felelősségbiztosítás Szakmai felelősségbiztosítás Jármű felelősségbiztosítás Casco Összesen A biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyidőszak végén (ezer forint) Díjbevétel összesen Egyszeri díjas díjbevétel Vállalati vagyonbiztosítás (kivéve KKV) KKV-k vagyonbiztosítása Általános felelősségbiztosítás Szakmai felelősségbiztosítás Jármű felelősségbiztosítás Casco Összesen Pannónia Biztosítók, első negyedéves tájékoztató 26

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015. május 14. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító vagy Társaság) a mai napon

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2017. február 21. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító vagy Társaság) a mai napon

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. MÁSODIK NEGYEDÉV 2013. augusztus 15. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2014. február 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2015. február 17. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. HARMADIK NEGYEDÉV 2013. november 13. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. ELSŐ NEGYEDÉV 2013. május 16. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. HARMADIK NEGYEDÉV 2015. november 17. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. MÁSODIK NEGYEDÉV 2013. augusztus 15. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. ELSŐ NEGYEDÉV 2014. május 15. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra hozza

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2012. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2013. február 19. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2016. február 23. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító vagy Társaság) a mai napon

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2014. február 18. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2012. ELSŐ NEGYEDÉV 2012. május 21. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra hozza

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt.

Allianz Hungária Zrt. Allianz Hungária Zrt. Éves jelentés 28 Éves jelentés 28 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 26 26 millió Változás % 27 27 millió Változás % 28 28 millió Bruttó díjbevétel Bruttó kárkifizetés

Részletesebben

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink!

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! Éves jelentés 2015 Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! A hazai biztosítási piac fejlődése 2015-ben immár harmadik éve tovább folytatódott, a bruttó díjbevétel elérte a 869 milliárd forintot. A 2,2%-os

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2011. HARMADIK NEGYEDÉV 2011. november 16. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 42A1A A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (darab) RT, NAGYEGY É tárgyévet követő

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2016. HARMADIK NEGYEDÉV

Részletesebben

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Éves jelentés 27 Éves jelentés 27 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Biztosító Zrt. 25 25 millió Változás % 26 26 millió Változás % 27 27 millió Bruttó díjbevétel

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt.

Allianz Hungária Zrt. Allianz Hungária Zrt. Éves jelentés 29 Éves jelentés 29 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 27 27 millió Változás % 28 28 millió Változás % 29 29 millió Bruttó díjbevétel Bruttó kárkifizetés

Részletesebben

1. melléklet a./2011 (.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a./2011 (.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT . melléklet a./20 (.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 49KSZ 49KSZ2 49KSZ3A 49KSZ3BO 49KSZ3BA 49KSZ3BB 49KSZ3BB2 49KSZ3BC 49T0 Korrigált

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Megbízható német minőség korrekt magyar díjért! Budapest, június

KÖSZÖNTŐ. Megbízható német minőség korrekt magyar díjért! Budapest, június ÉVES JELENTÉS 2010 KÖSZÖNTŐ A hazai biztosítói szektor egy kihívásokban és nem várt eseményekben gazdag évet tudhat maga mögött. A gazdasági válság elhúzódása, a természeti katasztrófák, valamint az év

Részletesebben

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez Am kötelező gépjármű-felelősség terméket terjesztő biztosító éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

Részletesebben

1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő átkötéseinek bemutatása KGFB É vonatkozási

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2017. ELSŐ NEGYEDÉV 2017.

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2012. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2013. február 19. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

41. szám II. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3404, Ft

41. szám II. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3404, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK 15/2005. (III. 31.) PM r. A biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl és tartalmáról szóló 14/2004. (III.

Részletesebben

2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez

2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez 2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez A kisbiztosító felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2012 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! 2012. kihívásokkal teli évnek bizonyult a hazai biztosítótársaságok számára. A válság újabb áldozatokat követelt, s a biztosítási piac

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2012. HARMADIK NEGYEDÉV 2012. november 20. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

1. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez "1. melléklet a 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelethez" ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez 1. melléklet a 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 1. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez "1. melléklet a 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelethez" ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoris ág Beküldési határidő 42A1A 42A1B

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A TÁRSASÁG 2013. ÜZLETI ÉVBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL, AZ ÜGYVEZETÉSRŐL, A TÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VAGYONI HELYZETÉRŐL ÉS ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL 2014.

Részletesebben

4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez

4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 4. melléklet a../2015. ( ) MNB rendelethez A kisbiztosító-egyesületnek nem minősülő kisbiztosító aktuáriusi jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A TÁRSASÁG 2012. ÜZLETI ÉVBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL, AZ ÜGYVEZETÉSRŐL, A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉRŐL ÉS ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL 2013. március 11.

Részletesebben

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások . melléklet 1. melléklet a 3 /2013. a 38/2013. (XII. 29.) (XII. MNB ) rendelethez MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó

Részletesebben

1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez

1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez 1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

2. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

2. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez . 2. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A biztosító negyedéves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 1 42A1A 2

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2015. HARMADIK NEGYEDÉV

Részletesebben

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök Mérleg Szolvencia II. szerinti érték Eszközök C0010 Immateriális javak R0030 - Halasztott adókövetelések R0040 - Nyugdíjszolgáltatások többlete R0050 - Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai Magyar Biztosítók Szövetsége 2010. február Magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai 1. A biztosítási piac alakulása A MABISZ tagbiztosítóinak

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2015. NEGYEDIK NEGYEDÉV

Részletesebben

Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Éves jelentés

Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Éves jelentés 1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2011 ( ) számú PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2011. MÁSODIK NEGYEDÉV 2011. augusztus 25.

Részletesebben

1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.),

1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.), 1. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2013 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! Az elmúlt év némi optimizmusra okot adó fejleménye volt, hogy 2013-ban már nem csökkent tovább a hazai biztosítási piac, amely díjbevétele

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A TÁRSASÁG 2011. ÜZLETI ÉVBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL, AZ ÜGYVEZETÉSRŐL, A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉRŐL ÉS ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL 2012. március 21.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK 3 ÜZLETI ÉVET ÁTFOGÓ ELEMZÉSE

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK 3 ÜZLETI ÉVET ÁTFOGÓ ELEMZÉSE CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK 3 ÜZLETI ÉVET ÁTFOGÓ ELEMZÉSE 2012. április 3. Tartalom 1. Bevezető 3 2. A társaság bemutatása 3 3. A társaság befektetései 4 4. A társaság

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS

SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS 2014 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! A 2014-es évet a biztosítók szempontjából egyértelműen pozitívnak tekinthetjük, hiszen minden fontosabb területen az

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2013. HARMADIK NEGYEDÉV 2013. november 13.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. melléklet 1. melléklet a 48/2015. a../2015. (XII. 8.) MNB ( ) rendelethez MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies. Biztosítási piac. 2015. III. negyedév

Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies. Biztosítási piac. 2015. III. negyedév Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies Biztosítási piac Biztosítási ágak díjbevétele és piaci társaságonként Biztosító Összesen Élet Nem-élet Ebből kgfb Piaci Díjbevétel

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2013. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2014. február 18. CIG

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015.

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés OTP Bank Rt. 2000. évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés Budapest, 2001. június 11. 2 JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2000. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. 2017. FÉLÉVES JELENTÉS Jóváhagyta a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. igazgatósága 2017. augusztus 24-én Vezetőségi jelentés 2017. 1. félév működésének főbb jellemzői:

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2011. HARMADIK NEGYEDÉV 2011. november 16.

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2011

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2011 Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2011 2011 2 A főbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 2009 2009 Változás 2010 2010 Változás 2011 2011 millió Ft millió % millió Ft millió % millió Ft millió

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2015

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2015 Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2015 1 A főbb mutatószámok alakulása 2013 2013 Változás 2014 2014 Változás 2015 2015 millió Ft millió % millió Ft millió * % millió Ft millió * Bruttó díjbevétel 129

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben