Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz"

Átírás

1 Oktatási segédlet Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés tárgyhoz Készítette: Gál Erzsébet Miskolc,

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A biztosítás kialakulása A biztosítás története A magyar biztosítástörténet A Magyarországon kialakult modern biztosítás korszaka Államosítás versus intézményi reform XXI. századi vívmányok a biztosítási piacon Integrált pénzügyi szolgáltatások - Bankbiztosítás Az e-biztosítás Alternatív kockázattranszfer - ART A biztosítás fogalma, értelmezési lehetőségei A biztosítási termék elemei A biztosítástudomány részterületei A biztosítás gazdaságban betöltött szerepe A magyar biztosítási piac helyzete 2007-ben A biztosítás szolgáltatás jellege A biztosító pénzügyi szolgáltató A biztosítás idődimenziója Az életciklus modell - Life cycle modell A biztosítási jog Jogforrások A biztosítás jogi definiálása Jogalanyok A biztosítási szerződés alanyai Biztosítási szerződésjog A biztosítási jogviszony lehetséges típusai Biztosítási ágak és ágazatok Az EU Biztosítási Irányelvei Biztosítás üzemgazdaságtan A biztosító, mint piaci szereplő A biztosító vállalat működése A biztosítási termék Kockázat és kockázatkezelés Biztonság és kockázat A biztonság optimális foka Kockázatok tipologizálása A modern biztosítás területei Kockázatkezelés (Risk management) Kockázatkezelés definiálása A kockázatkezelés folyamata A lehetséges kockázatkezelési stratégiák A biztosíthatóság kérdése A biztosítót körülvevő sajátos kockázatok Belső és külső kockázatok Biztosítástechnikai kockázat és forrásai Pénzügyi kockázatok

3 8 A biztosító kockázatkezelése A viszontbiztosítás fogalma, célja, fajtái A viszontbiztosítási fedezet fő típusai A biztosítási díj A díjkalkuláció működésének elvei Díjfizetés A díjfizetési gyakorisága és módozatai A díj idődimenziója Életbiztosítási díjkalkuláció A technikai kamat és egyéb jellemzők A biztosítási díj értelmezési lehetőségei Vagyonbiztosítások díjkalkulációja Nyereségrészesedések fajái A biztosítási díj adó tartalma Biztosításüzemgazdaságtani alapok Szervezeti felépítés Konszern és tagvállalatok Biztosítók értékesítési szervezete Igazgatás Biztosítás-specifikus funkciók és folyamatok A biztosítók pénzügyei és befektetései A biztosítási díj A biztosítástechnikai tartalékok A biztosítók szolvencia követelménye A biztosító befektetéseinek alapelvei és azok kezelése A biztosító éves beszámolója A biztosító mérlege A biztosító eredménykimutatása A biztosító költségei és jutalék rendszere Biztosítások csoportosítása Ágazati felosztás Biztosítási formák Egyéb felosztások Személybiztosítások Életbiztosítás Az életbiztosítás módozatai Az életbiztosítások jogi sajátosságai Balesetbiztosítás Betegségbiztosítás Csoportos személybiztosítások A csoportos biztosítás és előnyei Vagyonbiztosítások Veszélynemek biztosításai (named perlis) Tűzbiztosítás Elemikár-biztosítások Állatbiztosítások Szállítmánybiztosítások Gépjárműbiztosítások Kötelező felelősségbiztosítás Casco

4 13.4 Felelősségbiztosítások Egyéb biztosítások Összetett kockázatú módozatok Lakásbiztosítás Utasbiztosítás Vállalkozások vagyonbiztosítása Nemzetközi biztosítási programok A biztosító-pénztár dilemma Felhasznált irodalom

5 1 A biztosítás kialakulása 1.1 A biztosítás története A biztosítás története tulajdonképpen veszélyközösségek története. A veszélyközösségek jellemzői alapján többféle fejlődési vonal rajzolható meg, de minden esetben a legfontosabb szempont az, hogy kire terjed ki a kockázatközösség. Ennek a történelmi folyamatnak a követésével jutunk el az ősembertől az ókori városállamokon át a középkor nagycsaládjain keresztül a modern kor munkahelyi balesetbiztosításához, illetve a katasztrófa-poolokhoz. A biztosítás kialakulását két szempontból is csoportosíthatjuk. Az első szempont a biztosításban részvevő személyek és a biztosítás kötés szabadsága alapján rendezi három csoportba a biztosítás kialakulásának szakaszait: a.) Az első csoportba azok a biztosítások tartoznak, amelyet meghatározott személyek, szabad akaratukból köthetnek meg. Ekkor tehát a belépés korlátozott volt, például egy meghatározott szakma képviselői számára. b.) A második csoportba azok a biztosítások sorolhatóak, amelyhez bármely személy szabadon csatlakozhat. Ide vezethetők a napjainkban is működő önkéntes biztosítási rendszer kialakulásának előzményei. (Ide tartozik tehát minden, ami nem kötelező!) c.) A harmadik csoportba azok a biztosítások tartoznak, amelyhez minden személy kötelezően kell, hogy csatlakozzon. Ez tulajdonképpen a kötelező biztosítás és a társadalombiztosítás kialakulása. A biztosítás kialakulásának története csoportosítható történeti szempontból is, alapvetően két nagy szakaszra: a.) A biztosítás előtörténete mely az ősember hordáitól kezdődik, amikor a közösség egyes tagjai, csoportjai munkájukkal járultak hozzá az egész közösségre érvényes hordabiztosítási szolgáltatásokhoz. Ebbe a történeti szakaszba tartoznak a karavánbiztosítások illetve a tengeri szállítmánybiztosítások, amikor a karavánok / hajók tulajdonosai 5

6 szövetkeztek a szállított árukat ért károk csökkentésére. A veszteségeket a veszélyközösségek tagjai egyenlő arányban osztották szét egymás között. Szintén ide tartoznak a temetkezési egyesületek, amikor egy adott szakma képviselői hoztak létre veszélyközösséget azáltal, hogy az általuk gyűjtött pénzből a hátramaradott családtagoknak nyújtottak segítséget. A fenti veszélyközösségek általános jellemzője, hogy azok mindegyike az adott veszélyközösséget meghatározott szakma tagjai közül önkéntes alapon toborozta. b.) A fenti előtörténet a XIV. száddal zárult le, és innen indult a modernkori biztosítás kialakulásának története. A XVII. században már megjelentek a tűzkár elleni biztosítások és Franciaországban az első életjáradék típusú biztosítások. A tengeri szállítmányozás élénkülésével párhuzamosan kialakultak azok a biztosítások, melyek már nem csak a rakományt, hanem a hajótestet is biztosították. A tengeri szállítmány biztosításának központja ekkor Londonban alakult ki, és maradt napjainkig is ez a központ. Országonként az adott területre jellemző károk elleni biztosítások alakultak ki. Svájcban és Franciaországban az állattenyésztés biztosítása, Angliában a balesetbiztosítás, Franciaországban a felelősség biztosítás, illetve Európa szerte a jégkár elleni biztosítás. 1.2 A magyar biztosítástörténet Az első biztosítóhoz hasonló intézmény Magyarországon a XIV. században jött lére, melyet a céhek hoztak létre, úgynevezett társládák 1 formájában. A XVIII. században a dunai gabonafuvarozás megindulásával Magyarországon is fellendült a szállítmánybiztosítások korszaka és létrejött a Rév-Komáromi Hajózást Biztosító Társaság. A hazai biztosítási piacot kezdettől fogva a külföldi tőke erőteljes jelenléte jellemezte, és jellemzi napjainkban is, melynek oka hazánk gazdaságának elmaradásával magyarázható. Az első magyarországi biztosítási társaságot 1831-ben alapították, a Triest Általános Biztosító Társulat első pesti képviseleteként. 1 A társláda a nevét arról a pénzesládáról kapta, melyben a tagdíjakat gyűjtötték össze. A felhalmozott összeget a betegségi, öregségi, temetkezési özvegyi, árvasági segélyek formájában juttatták a tagok rendelkezésére. 6

7 1.2.1 A Magyarországon kialakult modern biztosítás korszaka Az első magyar tulajdonú társaság 1857-ben alapult az Első Magyar Általános Biztosító Társaság néven. Egy évvel később létrejött a gyári viszontbiztosítási egyezmény a Generali vezetésével. A gazdaság élénkülése a biztosító társaságok számának növekedésében is érzékelhető, melyet a következő ábra szemléltet: 1. ábra: A biztosítók darabszámának változása Magyarországon 1860 és 1938 között Évek Forrás: Horinka-Luttenberg (2005.) Saját szerkesztés Amint a fenti ábra is jól tükrözi, a világháború gátat vetett a fejlődésnek, a gazdasági világválság következtében a magasba szökő infláció a biztosítók komoly veszteségeket szenvedtek, mellyel párhuzamosan az ügyfelek bizalma is megrendült Államosítás versus intézményi reform A biztosítótársaságok és pénztárak újjászervezésére 1946-ban került sor. Az államosítás 1948-ban indult el, amikor a teljes biztosítási piacot állami irányítás alá vonták június 20-án jött létre az Állami Biztosító Nemzeti Vállalata, majd elkezdődött az állami monopólium 40 éves időszaka. Ezek alatt az évtizedek alatt a biztosítási piac rendkívül lassan fejlődött, figyelembe véve azt, hogy a gazdaság 7

8 állapot, az életszínvonal alakulása jóval nagyobb léptékű állománygyarapodást tett indokolttá. A monopólium intézménye végül 1986-ban szűnt meg, amikor az Állami Biztosító helyett a korábbi állomány megosztásával két új biztosító társaság jött létre, az Állami Biztosító és a Hungária Biztosító. Ezt követően aztán egymás után jelentek meg a hazai piacon a külföldi biztosító társaságok fióktelep útján. Az első alapítási hullámra 1988-ban került sor. Ekkor jött létre az Atlasz és a Generali Biztosító. A második hullám 1990 és 91-ben zajlott le, amikor megalakultak az első külföldi tulajdonú biztosító társaságok. 1.3 XXI. századi vívmányok a biztosítási piacon A biztosítási piacon kialakult fejlődési irányokat a leginkább meghatározó tényezők, melyek a tercier szektor fejlődésére alapvető hatást gyakoroltak a liberalizáció, dereguláció, globalizáció, privatizáció, integráció és az univerzálódás. A biztosítási piacon részt vevő szereplőknek választ kell adniuk az egyre kiélezettebb versenyhelyzetre, a kockázatok fokozódására (terrorizmus, felmelegedés, stb.). Ezek a válaszlépések gyakran összeolvadás, felvásárlás képében öltenek testet, ugyanakkor egyre inkább elterjednek azok a komplex szolgáltatások, melyek segíthetnek a versenyelőnyök kihasználásában. A következő pontokban ezeket a modern kori szolgáltatás fajtákat tekintjük át röviden Integrált pénzügyi szolgáltatások - Bankbiztosítás A bankbiztosítást pénzügyi és biztosítási tevékenységek átfedéseként lehet értelmezni, és lényegében a bankok és a biztosítók együttműködésén alapul, ami létrejöhet kereszttulajdonlás, értékesítési szinten illetve termékszinten is. Magának a bankbiztosításnak különböző formái létezhetnek, amit meghatároz természetesen az együttműködő felek alkupozíciója és tőkeereje is. Ennek megfelelően alapvetően három típusú együttműködést különböztethetünk meg, az alábbiak szerint: 8

9 a.) Klasszikus banki és biztosító együttműködés. Ekkor vagy egy domináns bank és egy biztosító társaság együttműködésének keretében jön létre az integráció, amit Bankassurance-nek hívunk (pl: Aegon- Raiffeisen). A másik változat, amikor a biztosító lesz a domináns az együttműködésben. Ekkor Assurfinance szolgáltatásról beszélünk. (pl. N-N és ING); b.) Bankbiztosító holding Ekkor nem csak egy bank és egy biztosító együttműködéséről van szó, hanem további pénzintézetek (például nyugdíjpénztárak, lakástakarékpénztár, egészségpénztár, lízingtársaság, stb.) szoros integrálódása valósul meg, a bank köré szerveződve (pl. OTP csoport); c.) Teljes integráció Ekkor nem csak a pénzügyi, hanem a nem pénzügyi intézmények is beintegrálódnak. (pl. Mercedes gyár) 2. ábra: Bankbiztosítás Pénzforgalom, Fizetési rendszerek Tanácsadás, hitelezés szinergiák Biztosítási kockázatok kezelése Pénzügyek Bankbiztosítás Biztosítás Forrás: Pénzügytan II. szöveggyűjtemény 149. oldal A bankbiztosítás egyre szélesebb körben történő elterjedésének oka kettős: egyrészt kínálati oldalról a vagyonkezelésben egyre élesebb verseny alakul ki, másrészt pedig olyan szinergiahatások keletkeznek a pénzintézetek és a biztosító társaságok együttműködése során, melyek a hozamnövelés és a költségcsökkentés terén érhetőek főként tetten. A korábban önállóan működő rendszerek és folyamatok 9

10 üzletviteli újjászervezése után (ezt BPR-nak, Business Process Reengineering-nek nevezi a szakirodalom) kialakuló új struktúrában nagyobb hangsúllyal és hatékonyabban lehet kihasználni az elsődleges célt, ami a profitnövelésre irányul mindkét szervezet esetében. Mindezek mellett a keresleti oldalon egyre inkább a komplex szolgáltatások irányába fordul a figyelem, melyet kínálati szempontból csak az univerzális szolgáltatásokat nyújtó intézményes tudtak kiszolgálni Az e-biztosítás Az internet és az e-business térnyerése a biztosítási piacot sem hagyta érintetlenül, itt is megjelentek új technológiák és technikák, már az 1990-es években, melyeket az elektronikus biztosítás (e-biztosítás) kezdetleges formáinak nevezhetünk. Ide sorolhatjuk a call centerek elterjedését, a mobil és WAP szolgáltatásokat, az internetes biztosításokat. Ennek a szolgáltatásnak a megjelenése egyben a biztosítási piac átalakulását is jelenti. Olyan új szereplők lépnek be erre a piacra, mint az internet szolgáltatók, akik segítenek az ügyfeleknek a tájékozódásban (biztosítók, termékek között), illetve elektronikus értékesítők az egyszerűbb módozatok, sztandardizált termékek tekintetében (pl. gépjármű felelősség biztosítás). Ezzel az újabb értékesítési csatornával (internet) természetesen a verseny is fokozódik a piaci szereplők között. A biztosítók internetes értékesítésben elért fejlődési fokozatait az alábbi szakaszokkal jellemezhetjük: a.) Információ: Ebben az esetben az ügyfelek a biztosítók honlapjáról tájékozódhatnak a biztosítóval és termékeivel kapcsolatos információkról. b.) Interakció: Ebben az esetben az egy irányú információ-szolgáltatáson túl kétirányú kommunikáció is létre jöhet a biztosító és ügyfele között. Az ügyfelek interneten kérdéseikkel, véleményükkel kereshetik meg az adott biztosítót, melyre mailben vagy telefonon reagálnak. Ez a fajta kapcsolattartás lefedi az ügyfélszolgálatot, tanácsadási tevékenységet. 10

11 c.) Tranzakció: Ebben az esetben a biztosító képes lehet a szerződéskötéstől a kárrendezésig terjedő tevékenységek közül egyet, többet vagy mindegyiket interneten is végrehajtani. d.) Integráció: A biztosító ebben az esetben integrálja a hagyományos és az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásait biztosító informatikai rendszereit. e.) Innováció: Azokat az újszerű üzleti megoldásokat takarja, melyek a biztosítási piacon kialakultak, mint amilyenek az USA-ban jöttek létre az 1990-es években. (virtuális biztosító, brókerportál) Alternatív kockázattranszfer - ART Az alternatív kockázattranszfer alatt olyan biztosítási formákat értelmezünk, melyek esetében a szerződő (biztosított) vagy a kockázatvállaló vagy a biztosítási forma (adott ügylet) esetében eltéréseket találhatunk a hagyományos biztosítási, kockázatkezelési gyakorlattól. Az ART egy kezdeti formája a pénzügyi viszontbiztosítás. Ez figyelembe veszi a biztosítási szerződésben tervezett pénzáramok időbeliségét, ami lehetővé teszi a különböző előfinanszírozási megoldások alkalmazását a viszontbiztosító részéről. Ezek mellett léteznek speciális viszontbiztosítások is, amikor fedezetet nyújt a viszontbiztosító egyszerre több kockázatra is (Multiyear Multiline) illetve speciális kockázatokra (devizakockázat, árváltozás kockázata), vagy a biztosítási esemény több feltételhez is kacsolódhat. Az ART tőkepiaci formája az értékpapírosított kockázatfinanszírozás, ami már a tőzsdei kereskedelmet is lehetővé teszi. Ezekben az esetekben gyakran egy adott indexhez kötik az ügyletet és meghatározzák azokat a küszöbértékeket melyek átlépése esetén fizet a biztosító. (pl. meteorológiai érték, kárindex, stb.) 11

12 2 A biztosítás fogalma, értelmezési lehetőségei A biztosítás értelmezési lehetőségeit és vizsgálatát különböző modellek segítik, melyek a biztosítást, mint gazdasági tevékenységet értelmezik, illetve a biztosítási piacot, a biztosító működését és a biztosítási termékeket magyarázzák, az alábbiak szerint: a) A legáltalánosabb értelemben a biztosítás a kockázatkezelés egyik lehetséges (választható) eszköze. b) Az értelmezési lehetőségek közül a leginkább elterjed megközelítés szerint a biztosítás kockázatközösségek (veszélyközösségek) szervezése és kármegosztás a biztosítottak között. c) A biztosítás az előtakarékosság szempontjából értelmezve a kollektív pénztakarékosság egyik formája. d) A marketing szemlélet szerint: A biztosítás az ügyfelek (biztosítottak) biztonsági és pénzügyi igényeinek felkeltésére és kielégítésére irányuló tevékenység. e) A biztosítás értelmezhető a kár esetére szóló opciónak is. Ebben az esetben a kötési árfolyam a biztosítási összeg, az opciós díj a biztosítási díj. f) Termeléselméleti megközelítés (Farny nyomán): A biztosító inputok (erőforrások) megfelelő kombinálásával és transzformációjával outputokat (biztosítási termékek, szolgáltatások) állít elő. Ennek a megközelítésnek a sajátossága, hogy a pénzt eredeti termelési tényezőként hasznosítja. g) Egy következő megközelítés szerint a biztosító pénzügyi- és kockázatközvetítő intézmény, egyfajta kockázattranszfer. h) Tőkepiac-elméleti megközelítés: Ebben a megközelítésben a biztosítás a tőkepiaci szereplők, a biztosító (kockázatvállaló) és a biztosítottak (szerződők) közötti determinisztikus és valószínűségi pénzek cseréjét teszi lehetővé. A biztosító működését a mindenkori kockázat-hozam pozíciójával írhatjuk le. 12

13 3. ábra: A biztosító és a biztosított közötti körforgás Tőke Biztosító Díj Befektető Biztosított Tőkehozam Tartalék Biztosítási szolgáltatás Forrás: Saját szerkesztés A biztosító a befektetőktől és a biztosítási díjakból tőkét kap, melyből tartalékokat képez és azokat a tőkepiacon befekteti. A befektetőnek biztosítási szolgáltatásokat és a tőkehozamokat fizet. i) Menedzsment megközelítés: A különféle menedzsment megközelítések közül aktualitása és jelentősége miatt az alábbiakat kell mindenképpen kiemelni 1. A folyamatszervezési megközelítést, mivel ez a biztosító informatikájának és minőségbiztosításának egyik meghatározó tényezője illetve területe (BPE/BPR) 2. A (szociál)pszichológiai szempontokat, melyek a kockázati társadalom szereplőinek viselkedését és kommunikációját írják le (pl. a biztosítási intézmények PR-ja). j) A biztosítási termék elemei szerinti megközelítés (lásd később részletesen) A biztosítás definiálásának imént felsorolásából leginkább a veszélyközösségek emelhető ki. A veszélyközösségek létrehozása nem jelent más, mint hasonló kockázatoknak kitett természetes és jogi személyekkel megkötött biztosítási megállapodások összessége. Az így létrejött kockázatközösségek teszik lehetővé az egyenként bizonytalan bekövetkezésű és összegű károk felosztását a biztosítottak összességére, valamint az időben is ingadozó károk kisimítását. Ezt a kettős kiegyenlítő hatást szakmai szóval kockázatkiegyenlítésnek nevezzük. 13

14 2.1 A biztosítási termék elemei A biztosítás definiálásai közé tartozik az a megközelítés is, mely a biztosítási terméket egészben vizsgálja, és különböző elemekre osztja. Ezt két szemléletmódban vizsgálhatjuk. Az egyik megközelítésben a biztosítási termék három része megfeleltethető a biztosító három üzletágának illetve tevékenységi területének. Ez alapján megkülönböztetjük a kockázati, a megtakarítási és a szolgáltatási termékelemeket, melyek alapján a biztosító üzletágai: a.) kockázatkezelés (biztosítás) (kockázati termék), b.) befektetés (megtakarítási termék) és a c.) szolgáltatás (szolgáltatási termék). Egy másik megközelítésben (Haller szerint) a biztosítási termék három szintje az alábbiak szerint csoportosítható: a.) biztosítási fedezet (védelem), b.) biztosítási szolgáltatások (tanácsadás, kárrendezés, ügyfélszolgálat stb.), c.) egyéb kiegészítő szolgáltatások (pénzügyi, szolgáltató, kárhelyreállító partnerek stb.) 2.2 A biztosítástudomány részterületei Ahogyan az a korábbiakból is jól látható a biztosítástudomány interdiszciplináris jellegű tudomány. A biztosítás gyakorlatában is tükröződik az interdiszciplinaritás: az orvostudomány a személybiztosítás kockázat elbírálásában, a mérnöki tudományok a vagyon- és technikai biztosításokban, a jogtudomány a felelősség- és jogvédelmi biztosításokban játszik fontos szerepet, de számos más tudományágakat is említhetünk a biztosítás segítői között. A biztosítástudomány részterületeinek bemutatása segíthet a szakirodalomban való tájékozódásban is. Ezek alapján alapvetően három részterületet különböztethetünk meg az alábbiak szerint: 14

15 a) Biztosítás gazdaságtan Ezen belül két szintre bontható a vizsgálódás: Mikroökonómiai szintre: Ide tartozik a biztosítás-üzem(gazdaság)tan és Risk Management. Makrogazdasági szintre: Ide soroljuk a piacelméleteket, továbbá a biztosítás nemzetgazdasági szintű vizsgálatát, valamint a biztosítás tág értelmezésében (az üzleti biztosításon túl) a társadalombiztosítást is. b) Biztosítási jog Ez a tudományterület foglalkozik a szerződésjoggal, a felügyeleti joggal, a társasági és konszernjoggal, és egyéb, a biztosítást is érintő jogi területekkel, mint versenyjog, munkajog stb. c) Biztosításmatematika Biztosításhoz kapcsolódó matematikai számítások. (Az aktuárius szakma tudomány területe.) Az irodalom az Általános biztosítástan alatt gyakran ún. biztosítástechnikai kérdéseket tárgyal, úgy min a biztosítás általános fogalmait, a kockázattant, a biztosítási formákat és a díjtant. Az ágazati biztosítástan a biztosítók egyes üzletágait tárgyalja az. A biztosítás-üzem (gazdaság) tan pedig a biztosító vállalat gazdaságtanával foglalkozik. Az üzleti biztosítástól sok szempontból elkülönült területet képez a társadalombiztosítás. 15

16 3 A biztosítás gazdaságban betöltött szerepe A biztosítás gazdasági jelentősége az alábbiakkal jellemezhető: a.) Védelmi funkciójával: Ez a biztonsági egyensúly létrehozásában játszik fontos szerepet, hiszen az emberfiziológiai szükségleteinek (élelem, ruházkodás, lakhatás, stb.) közvetlenül követi a biztonságra való igény, ami a megszerzett javak megtartására, veszélyekkel szembeni védelmére irányul. Másként megfogalmazva a fizikai (külső) és a lelki (belső) biztonságra való törekvést jelenti. b.) Befektetői funkció: A biztosítók a díjakat tartalékolva jelentős vagyonkezelői-befektetői funkciót is betöltenek. A biztosításnak adott országban játszott nemzetgazdasági szerepét, fejlettségét mérjük az egy főre jutó díjbevétellel, a biztosítók össz-díjbevételének a GDP százalékában történő kifejezésével, valamint adott biztosítás típus esetében a szerződések / kockázatok száma aránnyal (pl. casco szerződések száma / gépjárműállomány). A biztosítás gazdasági szerepe mikorökonómiai és makroökonómiai szinten is jelentős. A biztosító működése során stabilizálja a gazdaságot azáltal, hogy a biztosított károk nem gyűrűznek tovább, mivel a biztosító részlegesen vagy tejesen átvállalja a rendezést. A gazdasági szereplők felhalmozását, tartalékolását valósítja meg, így pótlólagos beruházási forrás képződik, amely növeli a gazdasági szereplők hitelképességét. Mindezek mellett a gazdasági szereplők biztonságban érezhetik magukat, a kiszámíthatóság pedig fokozza termelőképességüket, vállalkozó kedvüket. A biztosító célja vállalati szinten a nyereségesség elérése, a biztosítási szükséglet kielégítése, a növekedés (állománygyarapodás), a biztonságos működés (a vállalat túlélése) és a szociális-társadalmi elégedettség. 16

17 1. táblázat: A biztosító társaságok díjbevételei és piaci részesedései Forrás: A biztosítás kiszámíthatóvá teszi az egyes gazdasági alanyok gazdálkodását, tervezhetővé teszi a kockázatvállalást. Másrészt a biztosítók díjengedmények és kutatási eredmények, szakmai támogatás, kármegelőző programok (beruházások) formájában is ösztönzik ügyfeleiket a kármegelőzésre. A biztosítók kárrendezési tevékenysége fontos a károk gazdasági és jogi terheinek szétosztásában is. 17

18 3.1 A magyar biztosítási piac helyzete 2007-ben Jelenleg a hazai piacon 31 magyarországi székhellyel rendelkező zártkörű biztosító részvénytársaság működik, a biztosító egyesületek száma továbbra is 35. Az EU csatlakozást követően 13 tagállami biztosító létesített hazánkban fióktelepet. Az újonnan felvett tagországokhoz hasonlóan hazánkban is sok tagállambéli biztosító regisztráltatta magát a PSZÁF-nél határon átnyúló szolgáltatás formájában végzendő biztosítási tevékenységre. Eddig 9 tagállami biztosításközvetítő nyitott hazánkban fióktelepet, a határon átnyúló szolgáltatásra regisztrált biztosításközvetítők száma azonban már megközelíti az 1300-at. A szerződésállomány 2007-ben összességében az előző évihez képest alig változott, 0,1 %-kal lett több, a biztosítási szerződések száma 13 millió 851 ezer darab volt. Az életbiztosítási szerződések száma 1,7 %-kal csökkent. A többi személybiztosítás körében a balesetbiztosítások száma 0,9 %-kal csökkent, a betegségbiztosítások száma 8,2 %-kal emelkedett, az utasbiztosítások száma 2,1 %-kal csökkent. A nem életbiztosítási szerződések száma összességében 1,4%-kal emelkedett. A non-life ágon belül egyetlen ágazatban sem volt kiugró növekedés, a legnagyobb mértékben a vállalkozói vagyonbiztosítások száma emelkedett közel 8%- kal. A lakossági vagyonbiztosítások száma 2,6%-kal emelkedett. A gépjárműbiztosítások száma összességében 2%-kal emelkedett, ezen belül a gépjárműfelelősségbiztosítások száma 2,1%-kal, a casco biztosítások száma 1,4%-kal nőtt. A mezőgazdasági biztosítások száma közel 7%-kal emelkedett olyan módon, hogy ezen belül az állatbiztosítások száma 3,7%-kal csökkent, viszont a növénybiztosítások száma 5,5%-kal emelkedett. Az általános felelősségbiztosítások száma közel 40%-kal esett vissza az előző évihez képest. A szállítmánybiztosítások száma 0,7%-kal csökkent, a hitelbiztosítások száma 6,5%-kal nőtt ben a biztosítók díjbevétele millió forint volt, ami 12,1%- kal magasabb az előző évinél. A növekedés üteme a évi inflációt (8%) 4,1 százalékponttal, a GDP növekedési ütemét (6,6%) 5,5 százalékponttal haladta meg, közel egy százalékponttal elmaradt viszont a lakosság rendelkezésére álló összes jövedelem növekedési ütemétől (13,2%). 18

19 A piacvezető Allianz Hungária Biztosító Zrt. pozíciója mintegy 1,9 százalékponttal csökkent az előző évhez képest, piaci részesedése 2007-ben 19,7% volt. A második helyen az előző évekhez hasonlóan a Generali- Providencia Zrt. áll, részesedése 14,9%, ami pontosan megegyezik a társaság előző évi piaci részesedésével. A harmadik helyen továbbra is a kizárólag személybiztosításokkal foglalkozó ING Biztosító Zrt. áll, piaci részesedése kereken 13%, ami az előző évihez képest 1 százalékpontos csökkenést jelent. A negyedik helyen továbbra is az OTP Garancia Biztosító Zrt. maradt, piaci részesedése gyakorlatilag nem változott, továbbra is 9,7%. Az ötödik helyen sem történt változás az előző évhez képest, továbbra is az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. áll az ötödik helyen, piaci részesedése 8,4%, ami 0,7 százalékpontos csökkenést jelent a biztosító előző évi részesedéséhez képest. Az öt társaság együttes részesedése a tavalyi 69,3%-ról 65,6%-ra tovább mérséklődött, azaz a piaci koncentráció 2007-ben is tovább csökkent. A biztosítók vagyona 2007-ben is nagyon jelentős mértékben, közel 10%- kal gyarapodott, a vagyon 157 milliárd Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a biztosítók intézményi befektetőként a tőkepiacon képviselt súlya töretlenül tovább növekedett. 4 A biztosítás szolgáltatás jellege 4.1 A biztosító pénzügyi szolgáltató A biztosítókat gyakran tekintik pénzügyi szolgáltatónak, a biztosítást pedig pénzügyi szolgáltatásnak (Financial Services). Ebben a megközelítésben a biztosító három szolgáltatáselemet nyújt az ügyfelei számára a pénzügyi szolgáltatásban: (Haller szerint): 1) Biztosítási fedezet (Cover) Ez nem más, mint a biztosító kötelezettségvállalása a kár kifizetésre. 19

20 2) Alapszolgáltatások (Core services) Ide soroljuk a biztosítási tanácsadást, a kockázatfelmérést, szerződésadminisztrációt és a kárrendezést. 3) Kiegészítő szolgáltatások (Additional services) A biztosítók több kiegészítő szolgáltatást tudnak ügyfeleik számára nyújtani, úgy, mint telefonos/internetes információs szolgálat, kockázatkezelési szolgáltatások, tanácsadás stb. Ezek a szolgáltatások nem feltétlenül öltik jogi kötöttség formáját a biztosító részéről és nem feltétlenül minden ügyfelének ajánlják, illetve nyújtja a biztosító (pl. exkluzív szolgáltatások). 4.2 A biztosítás idődimenziója. A biztosítás a károk időbeni kiegyenlítésen túl annak szolgáltatás jellegéhez kapcsolódóan is rendelkezik idődimenzióval. A biztosító termékei és szolgáltatásai tervezésekor, (optimális esetben) ügyfelei igényeiből, biztonsági és pénzügyi szükségleteiből indul ki. A biztosítás megkötésével (eladásával) nem záródik le az értékesítési folyamat, hanem tulajdonképpen elkezdődik az akár évtizedeken keresztül tartó ügyfélkapcsolat. Így a biztosító feladata az ügyfél megszerzését követően az ügyfélkapcsolat és a szerződés folyamatos ápolása a biztosított idő(köz)ben is változó szükségleteivel, igényeivel kapcsolatban. Az ügyfél-orientáció szemléletében tehát az ügyfél is részt vesz a szolgáltatás folyamatában ( prosumer = production + consumption). 4.3 Az életciklus modell - Life cycle modell. Az ember korának előrehaladtával, öregedésével folyamatosan változó pénzügyi, biztosítási igényekkel rendelkezik. Jövedelmének, vagyonának és családjának gyarapodásával párhuzamosan pénzügyi és biztosítási fogyasztásának mértéke és szerkezete is folyamatosan változik: a.) egyrészt növekszik a biztosítandó személyek és vagyontárgyak, (felelősségi) kockázatok száma, 20

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Biztosítás és pénzügyi tervezés

Biztosítás és pénzügyi tervezés Biztosítás és pénzügyi tervezés Dr. Bozsik Sándor Egyetemi docens Előadások MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Biztosítási alapfogalmak Biztosítási szolgáltatások elmélete Nem életbiztosítási termékek

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

A biztosítás lényege,

A biztosítás lényege, A biztosítás lényege, a biztosítók társadalmi szerepe Pandurics Anett 2014. április 10. 3 Alapfogalmak: biztosítás és veszélyközösség Biztosítás esetén a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási

Részletesebben

Kockázatkezelés és biztosítás

Kockázatkezelés és biztosítás Kockázatkezelés és biztosítás Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető Pénzügy Intézeti Tanszék Fő témakörök 1. Biztosítás fogalma 2. A biztosítási rendszer alapintézményei és a

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a Felügyelet IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a Felügyelet 2009. IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2009 IV. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását összehasonlítva az előző

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Életpálya szakaszok. Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor. 0-6 - - Bankbetét, állampapír

Életpálya szakaszok. Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor. 0-6 - - Bankbetét, állampapír Pénzügyi tervezés Életpálya szakaszok Életpálya Életkor Jellemző célok Befektetési jellemző Ajánlott termékek Kisgyerekkor 0-6 - - Bankbetét, állampapír Iskoláskor 7-18 - - Bankbetét Fiatal felnőtt Fiatal

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt.

Allianz Hungária Zrt. Allianz Hungária Zrt. Éves jelentés 28 Éves jelentés 28 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 26 26 millió Változás % 27 27 millió Változás % 28 28 millió Bruttó díjbevétel Bruttó kárkifizetés

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a Felügyelet I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a Felügyelet 2010. I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2010 I. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását összehasonlítva az előző

Részletesebben

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai Magyar Biztosítók Szövetsége 2010. február Magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai 1. A biztosítási piac alakulása A MABISZ tagbiztosítóinak

Részletesebben

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Statisztikai összefoglaló a 2010. III. ben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról 1. A fogyasztói beadványok alakulása A es bontásban részletezett számadatok a mellékletben található

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. ELSŐ NEGYEDÉV 2013. május 16. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Éves jelentés 27 Éves jelentés 27 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Biztosító Zrt. 25 25 millió Változás % 26 26 millió Változás % 27 27 millió Bruttó díjbevétel

Részletesebben

Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok

Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok (Oktatási segédlet) 2. rész Budapest 2015 Tartalom 7. A biztosítási piac elemzése 8. Biztosítási események, kizárások, mentesülések 9. Vállalatok élet-, baleset-

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. MÁSODIK NEGYEDÉV 2013. augusztus 15. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Tájékoztató a II. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a II. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a 2010. II. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2010 II. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását

Részletesebben

A biztosításról általában

A biztosításról általában ALAPJAI A biztosításról általában Dr. Banyár József Biztonság - kockázat Kockázat-definíciók szimmetrikus és aszimmetrikus: I. A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség,

Részletesebben

Statisztikai összefoglaló a I. negyedévben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Statisztikai összefoglaló a I. negyedévben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Statisztikai összefoglaló a 2011. I. ben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról A 2011. I. es adatokat tartalmazó statisztikai összefoglaló felöleli egyrészt a Felügyelethez érkezett

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2012. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2013. február 19. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről A Felügyeletre 2007. II. negyedévében összesen 1350 db írásos fogyasztói bejelentés érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 42A1A A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (darab) RT, NAGYEGY É tárgyévet követő

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Statisztikai összefoglaló a 2011. III. ben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról A 2011. III. es adatokat tartalmazó statisztikai összefoglaló felöleli egyrészt a Felügyelethez

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez Am kötelező gépjármű-felelősség terméket terjesztő biztosító éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

Részletesebben

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink!

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! Éves jelentés 2015 Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! A hazai biztosítási piac fejlődése 2015-ben immár harmadik éve tovább folytatódott, a bruttó díjbevétel elérte a 869 milliárd forintot. A 2,2%-os

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek I. A szükségletek és a javak - szükséglet - igény - javak - szabad javak - szűkös vagy gazdaági javak - termelési eszközök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2014. február 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A globalizáció hatása a magyar biztosítási piacon

A globalizáció hatása a magyar biztosítási piacon A globalizáció hatása a magyar biztosítási piacon Visegrád - 2008. november 27-28. Verseny vagy kannibalizmus? A biztosítási piac Magyarországon /MABISZ tagok adatai 2008. III. negyedév/ 2007. I-IV. negyedév:

Részletesebben

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30.

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Az elõadás menete Mit értünk emberi életpálya alatt? Hogyan értelmezzük az emberi életpályát pénzügyi szemléletben?

Részletesebben

Viszontbiztosítások és az ART. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

Viszontbiztosítások és az ART. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 11. Elõadás Viszontbiztosítások és az ART Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék VISZONTBIZTOSÍTÁS Nem biztosító 1. PASSZÍV VB. (NOSTRO ÜZLET) CEDENS BIZTOSÍTÓ CEDÁLÁS.... Nem biztosító n BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő.

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Mielőtt befektetne Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Tanulmányozza át tájékoztató füzetünket, készüljön fel körültekintően döntésére, mielőtt befektetne! BEFEKTETÉSEK 9 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Stratégiai partnerség a VIT Nyugdíjpénztár és a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. között

Stratégiai partnerség a VIT Nyugdíjpénztár és a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. között Stratégiai partnerség a VIT Nyugdíjpénztár és a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. között Hosszútávú, stratégiai együttműködésról írt alá szándéknyilatkozatot a VIT Nyugdíjpénztár és a CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben

biztosítási szektorban PSZÁF Biztosítási konzultáció május 3. Dr. Szebelédi Ferenc

biztosítási szektorban PSZÁF Biztosítási konzultáció május 3. Dr. Szebelédi Ferenc Aktuális jogszabályi változások a biztosítási szektorban PSZÁF Biztosítási konzultáció 2012. május 3. Dr. Szebelédi Ferenc Bit. Változásai Egyesületek Átalakulási terv Büntetlen előélet Elnöki rendelet

Részletesebben

A pénzügyek jelentősége

A pénzügyek jelentősége Pénzügyek alapjai A pénzügyi rendszer fogalma, funkciói, elemei, folyamatai és struktúrái és alrendszerei Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi docens vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék

Részletesebben

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Szalay György szakértő Pannon Egyetem Veszprém 2015. október 12. 1 2 Pénzügyi pozíció az egyes életszakaszokban Több megtakarítás, mint adósság Egyszerű

Részletesebben

Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés

Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés A biztosítás kialakulása, társadalmi jelentőssége, fogalma, jellemzői, gazdasági szerepe. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Tananyag

Részletesebben

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A A MINŐSÉG BIZTOSÍTVA Független alkuszok kulcsszerepben a biztosítási piacon 2 Kik vagyunk? 3 A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015. május 14. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet 2006. IV. negyedévi panaszügyi tevékenységéről

Tájékoztató a Felügyelet 2006. IV. negyedévi panaszügyi tevékenységéről Tájékoztató a Felügyelet 2006. IV. negyedévi panaszügyi tevékenységéről A Felügyeletre 2006. IV. negyedévében összesen 1168 db írásos fogyasztói panasz érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles tevékenységet

Részletesebben

A QIS3 tapasztalatai. a Posta Biztosítónál. Góg Enikő 2008.03.20.

A QIS3 tapasztalatai. a Posta Biztosítónál. Góg Enikő 2008.03.20. A QIS3 tapasztalatai a Posta Biztosítónál Góg Enikő 2008.03.20. 1 Tartalom A Posta Biztosító bemutatása A projekt a munkaszervezés és a munkaterhelés tekintetében A számítások tapasztalatai Eredmények

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

Kockázati tényezők a vállalati adózásban. 2010. szeptember

Kockázati tényezők a vállalati adózásban. 2010. szeptember Kockázati tényezők a vállalati adózásban 2010. szeptember Tartalom A téma aktualitása Adózási kockázatok a vállalati működésben Típusterületek Az adókockázatok aktualitását eredményező külső körülmények

Részletesebben

Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai

Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai Szakmai konferencia Készítette:Somogyvári Sándorné 1 2005. december 19. TARTALOM 1. Biztosítók működésére vonatkozó jogszabályok 2. Felügyeleti ellenőrzések

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő átkötéseinek bemutatása KGFB É vonatkozási

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

AEGON. Vitál Életbiztosítás

AEGON. Vitál Életbiztosítás AEGON Vitál Életbiztosítás A felelősségteljes gondoskodás családról való gondoskodás A család mindennél fontosabb A család mindennapi örömeink forrása, ezért mindannyiunk számára óriási kincs, amelyről

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből

Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből Nagy Csaba OTP Magánnyugdíjpénztár ügyvezető igazgató PSZÁF II. Biztosítás-konferencia Siófok, 2007. május 17. OTP Magánnyugdíjpénztár OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez

4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 4. melléklet a../2015. ( ) MNB rendelethez A kisbiztosító-egyesületnek nem minősülő kisbiztosító aktuáriusi jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés

Részletesebben

Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies. Biztosítási piac. 2015. III. negyedév

Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies. Biztosítási piac. 2015. III. negyedév Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies Biztosítási piac Biztosítási ágak díjbevétele és piaci társaságonként Biztosító Összesen Élet Nem-élet Ebből kgfb Piaci Díjbevétel

Részletesebben

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Szám:* C-II-00-04-34 Első kiadás dátuma*: 2017. 01.31. Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Felelős oszt.: Életbiztosítás Verzió: 1.0 Szerző: Giber-Fekete Marianna Pozíció:

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András Pénzügyi lízing Széchenyi István Egyetem KGYK Sándorfi András Lízing története, fogalma Papok-földművesek Urak-rabszolgák II. Világháború után Amerikában 70-es évektől hazánkban A lízing olyan bérbevételi,

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt.

Allianz Hungária Zrt. Allianz Hungária Zrt. Éves jelentés 29 Éves jelentés 29 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 27 27 millió Változás % 28 28 millió Változás % 29 29 millió Bruttó díjbevétel Bruttó kárkifizetés

Részletesebben

AEGONdirekt.hu. Köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon!

AEGONdirekt.hu. Köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon! AEGONdirekt.hu Köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon! Tartalom Zatykó Péter, AEGON Magyarország cégcsoport vezérigazgató Online biztosítási piaci helyzetkép Koncepció és stratégia Hagyományos és direkt

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2015. február 17. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14.

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A magyar biztosítási piac helyzete Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A biztosítási piac 2015 első félévében ismét nő9. 2013 és 2014 után 2015 lehet a 3. jó év 2 Ügyfelek száma: ca. 160

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

2014. évi LXXXVIII. törvény Hatályos: 2015.04.02-2015.12.31

2014. évi LXXXVIII. törvény Hatályos: 2015.04.02-2015.12.31 2014. évi LXXXVIII. törvény Hatályos: 2015.04.02-2015.12.31 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 Az Országgyűlés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a

Részletesebben

1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez

1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez 1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Bemutatkozó anyag Bemutatkozás 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoport Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Több mint 20 Mrd

Részletesebben