HATÁROZAT Emili Market Kft., Medigor Bt., és a SRH MEDICAL Kft. GIMETTE hőlégsterilizátor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT Emili Market Kft., Medigor Bt., és a SRH MEDICAL Kft. GIMETTE hőlégsterilizátor"

Átírás

1 HATÁROZAT Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a Fast Assembler S.r.l. (via San Domenico. 11/ Bareggio (Miláno) Italia) által gyártott, és az Emili Market Kft., Medigor Bt., és a SRH MEDICAL Kft. (továbbiakban: forgalmazók) (9330 Kapuvár, Akácfa u 70.) által forgalmazott GIMETTE hőlégsterilizátor készülék orvostechnikai eszközként való forgalmazását, használatát és reklámozását felfüggeszti, kísérő intézkedésként a forgalmazókat kötelezi a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a használat felfüggesztéséről viszonteladóik és a felhasználók tájékoztatására és ennek igazolására a Hivatal felé. A Hivatal a forgalmazás és reklámozás felfüggesztésének megszüntetéséről abban az esetben rendelkezhet, ha a gyártó a termék vonatkozásában jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül a termék műszaki dokumentációjának magyar nyelvű változata csatolásával igazoltan biztosítja az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletnek való megfelelést az alábbiak szerint: A termék tényleges működése és a használati útmutató közötti összhang megteremtése, amennyiben a termék ténylegesen nem teljesen automata, a használati útmutató módosítása a kézi beállítás lépéseivel. A sterilizálási idő meghatározása a kiegyenlítési idő és a felfűtési idő pontos meghatározásával, vagy kijelzésével. A berendezések belső munkaterében a hőmérséklet egyenletességének biztosítása. A munkatér egészében a specifikált sterilizálási hőmérséklet biztosítása úgy, hogy a sterilizálási hőmérséklet mindenhol elérje az előírtakat, és a sterilizálásra rendszeresített csomagolóanyagok a sterilizáló tér egyetlen pozíciójában sem olvadjanak meg. A berendezések ajtózárásának kijavítása. Indokolás Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet 1344/2014. iktatószámú levelével megkereste a Hivatalt a GIMETTE 28 literes hőlégsterilizáló készüléknek üzembe helyezése után az első használatkor április 25-én fellépő váratlan esemény bejelentésével, mivel a WIPAK csomagolásban elhelyezett fém kézi műszerek sterilezése során, az alsó tálcán lévő eszközök csomagolása megolvadt és ráfolyt a sterilizáló tálcájára. Leveléhez mellékelte a termék jogszerű forgalmazását igazoló CE tanúsítványát, és a garancia levelet. A Hivatal a bejelentést /2014/OTIG számon iktatta váratlan esemény jelentésként. A Hivatal június 11-én kelt /2014/OTIG számú végzésével az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet bejelentése nyomán piacfelügyeleti eljárást indított a GIMETTE 28 literes hőlégsterilizáló készülék a termékek piacfelügyeletéről szóló évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: Pftv.) és az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendeletnek (továbbiakban: R.) megfelelő jogszerű forgalmazása tekintetében. Eljárást megindító végzésében az Emili Market Kft-t tájékoztatta, hogy a Pftv. 18. alapján joga van a döntés meghozatalát megelőzően tárgyalás tartását kérni és kérte tőle a termék jogszerű forgalmazását igazoló dokumentumok csatolását. Az Emili Market Kft június 24-én kelt elektronikus levelében kérte a jogszerű forgalmazást igazoló dokumentumok csatolásához rendelkezésére álló határidő meghosszabbítását. A Hivatal kérésének /2014/OTIG számú végzésében helyt adott, és a határidőt június 30-ig meghosszabbította.

2 Az Emili Market Kft június 30-án mellékletként elküldte a sterilizáló CE tanúsítványát, az eredeti használati útmutatóját, és egy általános műszaki paramétereket tartalmazó tájékoztatót. A Hivatal július 11-én /2014/OTIG számú ismételt hiánypótlási végzést küldött ki és ismételten kérte az Emili Market Kft-től az eljárást megindító végzésben felsorolt, de addig nem csatolt dokumentumok beküldését (gyártói megfelelőségi nyilatkozat, magyar nyelvű használati útmutató, nyilatkozatot a váratlan esemény kivizsgálás kapcsán, nyilatkozat a garanciális javítások elvégzése kapcsán). Az Emili Market Kft július 25-én két nyilatkozatot küldött. A nyilatkozatokban leírta, hogy a garanciális javításokat a gyártóval végezteti, és az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. bejelentését követően a garanciális időn belüli hibával kapcsolatban az intézkedés folyamatban van, a készüléket javítják, vagy kicserélik. Ez a határozat meghozataláig nem történt meg. A Hivatal az eljárás során felvette a kapcsolatot 13, hőlégsterilizálók időszakos felülvizsgálatra kijelölt szervezettel és tájékoztatásukat kérte a gravitációs rendszerű hőlégsterilizálók kapcsán a hőmérséklet eloszlásra és a sterilizálási ciklusidőre vonatkozóan. A beérkezett 6 válasz alapján az ilyen jellegű termékek bár rendelkeznek a jogszerű forgalmazáshoz szükséges dokumentumokkal, de kialakításuk nem megfelelő. Válaszaik az általuk vizsgált típusú készülékekről általában véve a következők: R-Technika Bt. (Kaposvár): A sterilizálási hőfok elérését jelzőlámpa mutatja, a sterilizálási idő kimérése a kezelő feladata, mivel a jelzőfény kialvásakor mért kazántéri hőmérséklet a 160 C-os beállítás mellett C-os eltérést mutat, ami a kapcsolás után +3-4 C-ra csökken, innen kell számítani a sterilizálási időt. Az egytálcás félautomata készüléknél a tálcát a kazántér közepére kell helyezni, mivel az alsó és felső részén a hőfok eltérés miatt megfelelő sterilizálás nem végezhető. A kezelő hozzáértése, precizitása segít elérni a megfelelő eredményt. Medical Service 95 Bt. (Debrecen): Általában kis űrtartalmú, alacsony műszaki színvonalú, relatíve olcsó készülékek. Sterilizálási hőmérséklet ( C), és az időmérő óra (0-120 perc) is ezeknél a típusú készülékeknél folyamatosan, sterilizálási időn belül bármikor állítható. A hőmérséklet eloszlás megfelelő a kis űrtartalmú sterilizátoroknál (3; 5 liter). A kezelőszemélyzeten múlik a pontos, szabványos sterilizálási hőmérséklet, valamint a behatási idő beállítása a hőmérséklet elérésétől számítva, ami a sterilizálási ciklus folyamatos figyelemmel kisérésével jár évben az Országos Epidemiológiai központban a sterilizátorok felülvizsgálatára akkreditált szervezetek bevonásával összehívott kerekasztal megbeszélésen javasolták a gravitációs rendszerű sterilizátorok orvosi használatból való kivonását. Meditest Kft. (Budapest): A sterilitásnak a jóságát az ÁNTSZ ellenőrzi, tapasztalatuk szerint a gyártó is ragaszkodik a rendszeres ellenőrzéshez. Gravitációs rendszert az utóbbi időben vezették be, túlnyomórészt a fogászaton használják. A hőlégsterilizátor esetleges meghibásodása, mely a hőfok csökkenéssel vagy emelkedésével járhat méréssel megállapítható és javítható, aztán újra használható. Válaszaik konkrétan az általuk vizsgált Gimette készülékekről a következők: Medison Kft. (Miskolc): 2

3 3 Ügyiratszám: /2015/OTIG A gravitációs sterilizátorokat felülvizsgálataik során már jó ideje nem támogatják, éppen a leírt paraméter problémák miatt. Segítségükre van ebben a helyi ÁNTSZ tiltása, ill. a különböző kiadványok megjelenése. Ahhoz, hogy egy ilyen készülék jól működjön nagyon kis munkaterűnek kellene lennie, vagy több helyen kellene mérni egyszerre a hőmérsékletet, és ha mindenhol elérte a kívánt hőfokot csak akkor indulhatna a sterilizálási idő mérése. Ilyen készülékkel nem találkoztak. A régi ST, Chirana, Gima stb. készülékek ép ezért nem alkalmasak a továbbműködésre. Medi-Print Kft. (Kecskemét): A bekapcsolás egy mechanikus működtetésű percjelző óra felhúzásával történik. Az indítás pillanatától bekapcsol a készülék és elkezdi a felfűtést. Az óramű attól függetlenül jár le, hogy a munkatér mennyi idő alatt fűt fel. A kezelőn múlik, hogy figyelje a beépített műszeren mért értéket és ha elérte a beállított hőmérsékletet ismét állítson az időmérőm. A készülék nem ad visszajelzést, ha a sterilizálási folyamat valamilyen oknál fogva megszakad. A felfűtési és a hő kiegyenlítődés idő nagyban függ attól, hogy a készülékbe: hány darab, milyen anyagú eszközt, milyen térbeli elrendezéssel helyeznek el. A kezelőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a sterilizálási folyamatot. Medihead Kft. (Budapest): A kamratérben a hely szerinti hőeloszlás jelentős eltérést mutat: A fűtőtest közelében a fűtőtestet takaró tálca felszínén több mint 200 C. Ennek környezetében 186 C, a felső tálcán pedig 136 C. A legfelső tálca feletti légtérben a kamratér felső harmadában a sterilizálási hőmérséklet nem biztosítható, alsó egyharmadában pedig tönkreteszi a csomagoló eszközt, és esetenként a sterilizálandó eszközöket is. Hőtechnikai vizsgálataikat üres, rakomány nélküli sterilizátoron végezték, rakománnyal ez a paraméter valószínűleg tovább romlik, mert a tálcák és az elhelyezett eszközök jelentősen befolyásolják a hőeloszlást, megnövelik a kamratérben a hőmérséklet különbséget és a felfűtési időt. A sterilizálási idő automatikus mérése a készülékben nem megoldott. Az elektromechanikus órakapcsoló bekapcsolásakor elindul a beállított idő mérése, ekkor kezdődik meg a felfűtés, a felhasználónak kell a felfűtési szakaszt megbecsülni, mert csak a teljes sterilizálási folyamat időtartama mérhető. A rakomány mennyiségtől függő változó felfűtési idő befolyásolja a konkrét sterilizálás időtartamát, amely mint kiadódó paraméter nem állandó. A levegő hőfok szabályozása gyenge műszaki megoldású. A felhasznált termosztát kapcsolási érzékenysége (a ki és bekapcsolási hőmérséklet különbség, azaz a hiszterézis) jelentős, több fokos, elfogadhatatlan mértékű. A sterilitás biztonsága érdekében minden tálcán célszerű indikátorcsíkot elhelyezni. Légkeverés hiánya miatt nem megfelelő a hő idő és térbeli eloszlása. Javasolják a készülékek cseréjét modernebb készülékre, és az ÁNTSZ felügyelettel való egyeztetést. A Hivatal a Gimette hőlégsterilizátor biztonságos működésének ellenőrzése érdekében kérte az Újpesti Szakorvosi Rendelőt, hogy az általa megvásárolt két készüléket szállítsa be az Országos Epidemiológiai Központba ellenőrzésre. A felhasználó a kérésnek eleget tett és szeptember 23-án beszállította a termékeket. A Hivatal szeptember 9-én /2014/OTIG számú levelében kérte az Országos Epidemiológiai Központtól (továbbiakban: OEK) a készülékek bevizsgálását és állásfoglalását, hogy a hőlégsterilizálók alkalmasak-e orvostechnikai eszközök sterilizálására. Az OEK október 27. dátumú 7807/76/2014. iktatószámú állásfoglalásában az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatban a következőkre hívta fel a figyelmet: - Bár a használati útmutató alapján a termék teljesen automata, de a berendezésen a sterilizálási eljárás minden lépését kézi beállítással kell elvégezni. - A sterilizálási időbe a hőmérséklet kiegyenlítési idő nincs beépítve, így nem tudható, hogy a sterilizálási hőmérsékletet mikor éri el a belső tér, a sterilizálási idő beállításakor annak egy részét a felfűtési idő teszi ki, ami így nem határozható meg pontosan.

4 - A berendezések belső munkaterében a hőmérséklet igen eltérő (a fűtő rész a berendezés fenék-lapjának jobb első részében található, egy hőmérsékletérzékelő került beépítésre, a szükséges levegő cirkulációt műszaki megoldás nem biztosítja). - A berendezések ajtózárása sem elfogadható, az ajtótömítésen keresztül folyamatosan távozik a meleg levegő, az ajtó körüli rész elszíneződött. - A berendezések üzemeltetésekor a behelyezett bioindikátorok egy része teljesen elégett, míg a legfelső polcra helyezett bioindikátorok között volt olyan, aminek a színe sem váltott át teljesen, itt a hőmérséklet nem éri el a névleges sterilizálási hőmérsékletet. Ez a vizsgálat a munkatérben jelentős hőmérsékletkülönbségről tanúskodik. - A hőlégsterilizátorokban a sterilizálandó eszközök csomagolásához rendszeresített poliamid csomagolóanyag a berendezésekben kialakuló eltérő hőmérséklet miatt egyes helyeken elolvad. Az OEK a beszállított hőlégsterilizátorokon elvégzett vizsgálatot követően állásfoglalásában egyértelműen leírta, hogy A Gimette 28 típusú berendezés az egészségügyben orvostechnikai eszközök és un. porok sterilizálására nem megfelelő. Mindezek alapján a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a termék, mint orvostechnikai eszköz forgalmazásának, használatának illetve reklámozásának felfüggesztéséről. A terméket forgalmazni a továbbiakban nem lehet addig orvostechnikai eszközként, és orvostechnikai eszközök sterilizálására nem lehet használni, amíg a gyártó a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően a termék hibáinak javításáról nem gondoskodik. A Hivatal megállapította, hogy a termék jelenleg nem felel meg a R. alapvető követelményeinek és jelen állapotában nem alkalmas orvostechnikai eszközök sterilizálására. Az OEK állásfoglalása fényében a Hivatal a termék forgalmazása kapcsán további forgalmazókat is azonosított (Medigor Bt., SRH MEDICAL Kft.) ezért a döntésről e forgalmazókat is tájékoztatja, az abban foglaltak teljesítésére kötelezi. Tekintettel arra, hogy a felsorolt hibák és hiányosságok megszüntetése a jelenleg használatban levő eszközök vonatkozásában is indokolt, hiszen jelen állapotukban nem alkalmasak orvostechnikai eszközök biztonságos sterilizálására, a Hivatal a termékek használatának felfüggesztése mellett döntött és arra kötelezi a forgalmazókat, hogy minden viszonteladójukat és a felhasználókat a döntésről tájékoztassák és a tájékoztatás megtörténtét a viszonteladók és felhasználók nevének és a tájékoztató levél másolatának megküldésével a Hivatal felé igazolják. Amennyiben a termék műszaki konstrukcióján a gyártó a rendelkező részben foglalt hibák kiküszöbölésével nem változtat, és annak megfelelőségét nem igazolja a Hivatal felé, a Hivatal a terméket a forgalomból kivonja. Amennyiben a már forgalomba került eszközök vonatkozásában a felsorolt hibák szerviz tevékenység keretében nem küszöbölhetőek ki, a Hivatal a termék használatának megtiltásáról dönthet. A Hivatal határozatát az alábbi jogszabályokra alapozza: A Pftv. 6. alapján: (2) A termék csak akkor látható el CE megfelelőségi jelöléssel, ha a termék az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelel. A Pftv. 7. alapján: 4

5 7. (1) A gyártó a terméket akkor hozhatja forgalomba, amennyiben azt az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokkal, e törvény előírásaival összhangban és a jogszabályokban meghatározott követelmények szerint tervezte és gyártotta. (2) A gyártó feladata elkészíteni a termékre a jogszabályban előírt műszaki dokumentációt, elvégezni vagy elvégeztetni az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat. (3) Amennyiben jogszabály előírja, a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését megelőzően a gyártó vagy a megfelelőségértékelő szervezet kiállítja a megfelelőséget igazoló dokumentumot. A R. 5. alapján: 5. (1) Eszköz a rendelésre készült, a klinikai vizsgálatra szánt kivételével akkor hozható forgalomba, ha a (2) bekezdés előírásainak megfelelően CE jelöléssel van ellátva. (2) Eszköz CE jelöléssel abban az esetben látható el, ha a) kielégíti a 11. szerinti alapvető követelményeket, valamint b) az a) pont szerinti követelmények igazolására lefolytatták a 13. szerinti, az adott eszközre vonatkozó EK megfelelőség értékelési eljárást. Az alapvető követelményeket tartalmazó R. 1. melléklet A rész alapján: 1. Az eszközt úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az a gyártó által meghatározott rendeltetési körülmények között a céljának megfelelően használva ne veszélyeztesse a betegek egészségi állapotát vagy biztonságát, illetve a felhasználók és adott esetben más személyek biztonságát és egészségét, azzal a feltétellel, hogy a rendeltetésszerű használatával járó valamennyi kockázat elfogadhatónak minősüljön a beteg számára nyújtott előnyökhöz mérten, és összeegyeztethető legyen a magas fokú egészségvédelmi és biztonsági követelményekkel. Ennek részét képezi: a) azon felhasználási hiba kockázatának lehető legnagyobb mértékű csökkentése, amely az eszköz ergonómiai jellemzőiből és azon környezetből fakad, amelyben az eszközt fel kívánják használni (betegbiztonságot figyelembe vevő tervezés), és b) a célfelhasználók műszaki ismereteinek, tapasztalatainak, végzettségének és képzettségének, valamint megfelelő esetben orvosi és fizikai állapotának figyelembevétele (laikus, professzionális, fogyatékkal élő vagy más felhasználókat figyelembe vevő tervezés). 3. Az eszköz rendelkezzen a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel, és úgy legyen kialakítva, gyártva és csomagolva, hogy alkalmas legyen a gyártó által megadott, a 2. (1) bekezdésében hivatkozott egy vagy több funkcióra. 6. Bármely nem kívánatos mellékhatásnak elfogadható mértékű kockázatot kell jelentenie a gyártó által állított teljesítőképességgel összevetve. A Pftv. 15. (2) bekezdése alapján: (2) Ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg e törvényben, európai uniós jogi aktusokban vagy jogszabályokban foglalt követelményeknek, jogosult:.. c) a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani, és a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket bevezetni e) elrendelni a termék visszahívását, vagy - ha ez indokolt - a gazdasági szereplőkkel együttműködve megszervezni a termék fogyasztóktól vagy felhasználóktól történő visszahívását és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történő megsemmisítését, valamint ellenőrizni ezek végrehajtását, A R. 22. (1) bekezdése alapján: 22. (1) Ha a Hivatal megállapítja, hogy egy CE jelöléssel ellátott, helyesen felszerelt és karbantartott, rendeltetésszerűen használt eszköz veszélyeztetheti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát, határozattal rendelkezik az eszköz a) forgalmazásának, illetve használatának a felfüggesztéséről, vagy b) forgalomból történő kivonásáról, illetve a használatának megtiltásáról, 5

6 amennyiben a forgalmazás felfüggesztése esetén a Hivatal felhívására, az abban foglalt megfelelő határidőn belül a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője a megfelelő intézkedések megtételével nem biztosítja az e rendelet előírásainak való megfelelést. Budapest, február 26. 6

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/015/2012. Iktatószám: Vj/015-107 /2012. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 A BIZOTTSÁG 1234/2008/EK RENDELETE (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 1

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 60/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 165/2014/EU RENDELETE (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/111/2013. Iktatószám: Vj/111-59/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek Tartalomjegyzék 2011. évi XXXVIII. törvény A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról 10384 65/2011.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Útmutató a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához Második kiadás 2010. június Bevezetés a második kiadáshoz A 2006/42/EK irányelv a gépekről

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2161 2200. OLDAL 2011. június 28. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 610 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben