Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6."

Átírás

1 Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó

2 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási Intézmény Szakmai Programja 1. A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási Intézmény működésére vonatkozó szervezeti kérdések 1.1. Az intézmény megnevezése, címe Az intézmény alapításának időpontja, az alapítók megnevezése Az intézmény jogállása Az intézmény működési területe Az intézmény tevékenységi köre Az intézmény vezetőjének feladatköre és hatásköre A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulás szakmai programja Gyermekjóléti szolgálat 2.1. A Gyermekjóléti Szolgálat célja Alapelvek Alapellátás módszerei Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok Feladatkörök 3.1. A gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének jogállása, feladatköre A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinak jogállása, feladatköre A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulásban résztvevő települések fontosabb népességi adatai és a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételei A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinak szakképzettsége, működési területe, ügyfélfogadási helye, ideje, az ellátás igénybevételének módja, szakemberek szakmai felkészültsége A gyermekjóléti Szolgálat által nyilvántartott veszélyeztetett és az ellátásba bevont gyerme kek száma... 2

3 Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye szakmai programja Családi napközi Családi napközi feladata... Családi napközi célja... Szemléletformálás... Nevelés megvalósulása A megvalósítás várható következményei, eredményessége, ellátó rendszerben betöltött szerepe és hatásának értékelése... Más intézményekkel történő együttműködés módja... A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása... Ellátottak köre, szociális jellemzőik... Feladat ellátás szakmai tartalma telephelyenként... Felvételi adatlap... Nyilatkozat... Térítési díj... A szolgáltatást igénybe vevők és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme... Érdekképviseleti fórum... Házirend... 3

4 1. Az Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézmény működésére vonatkozó szervezeti kérdések Az intézmény megnevezése, és címe: Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye 9141 Ikrény, Vasútsor utca Az intézmény alapításának időpontja, az alapítók megnevezése: az alapítás időpontja: január 1. Az alapító megnevezése: Győri Többcélú Kistérségi Társulás 1.3. Az intézmény jogállása: Az Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv, önálló jogi személy A pénzügyi gazdálkodási feladatait a Győri Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete látja el Az intézmény működési területe gyermekjóléti szolgálat területén: Abda, Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Öttevény, Vámosszabadi, Vének községek közigazgatási területe Az intézmény működési területe gyermekek napközbeni ellátása - családi napközi területén: Abda, Bőny, Börcs, Dunaszeg, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rétalap, Töltéstava, Vének 1.5. Az intézmény tevékenységi köre: gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása - családi napközi 1.6. A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulás vezetőjének feladat- és jogköre: Vezeti, irányítja, ellenőrzi és összehangolja az intézmény szakmai tevékenységét. Felelős az intézmény működéséért, a szakmai ellátásért a települések területén. Általános feladatkörében: Biztosítja a korszerű és kiegyenlítetten magas színvonalú szakmai feladatellátást. Részt vesz a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, ellátását, értékelését tárgyaló tanácskozásokon, üléseken, rendezvényeken. Kezdeményezheti a tevékenységi kör bővítését. Kezdeményezheti és javasolhatja a támogatási formák szükségletekhez igazodó átgondolását. Koordinálja a munkakapcsolatok kialakítását, megtartását.

5 Együttműködési megállapodásokat köthet intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, egyénekkel, egyházakkal meghatározott feladatokra, szolgáltatások nyújtására, igénybevételére, egyes tevékenységek közös ellátására. Szakmai feladatkörében: Iránymutatást, állásfoglalást ad a munkatársaknak, meghatározza a szakmai programok alapelveit, realizálásának módját és formáját. Az anyagi lehetőségektől függően biztosítja a modern szemléletnek megfelelő, tudományos megalapozottságú szakmai programok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Folyamatosan gondoskodik a munkatársak képzéséről, továbbképzéséről, a konzultáció és kontroll lehetőségének megteremtéséről. Kapcsolatokat épít és tart fenn szakmai szervezetekkel, fórumokkal. Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, pályázatokon elnyert összegek felhasználása terén szakmai kontrollt gyakorol. Gazdálkodási feladatkörében: Gondoskodik a kiadási előirányzatok felhasználásáról, az állami költségvetés és az államháztartás vitelének szabályairól szóló jogszabályi rendelkezések betartásával, együttműködve a Társulás Szakmai Munkaszervezetével. Ellenőrzési feladatkörében: Meghatározza a vezetői ellenőrzés szabályait, rendszeresen figyelemmel kíséri és ellenőrzi az egységek egymás közötti működését, a koordinációt. A családi napközi esetében az adott település polgármesterének és jegyzőjének közreműködésével ellenőrzi. Ellenőrzi a belső munkamegosztást, a szervezettséget és munkafegyelmet, az etikai szabályok betartását, a Győri Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetén keresztül a gazdálkodást, a működési és fenntartási feltételek biztosítottságát. Meghatározza munkarendet és ellenőrzi annak betartását. Tájékoztatja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás elnökét. Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa feladat-és hatáskörébe utal. 5

6 2. Az Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézmény Szakmai Programja Gyermekjóléti szolgálat 2.1. A Gyermekjóléti Szolgáltatás célja: A társult önkormányzatok igazgatási területén érvényt szerezni a Gyermekek védelméről és a Gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénynek és a 15/1998. (IV:30) Nm. rendeletnek A Gyermekjóléti Szolgáltatás alapelvei: - Az Intézményt a társuló települések Önkormányzatai az önkormányzati közszolgáltatások kiegyenlített színvonalának emelése érdekében hozták létre, az egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos közteherviselés alapelvének betartásával, az évi CXXXV. törvény 16. -a, valamint a évi CVII. törvény 1. (1) bekezdése, továbbá az évi XXI. törvény 10 (1) bekezdése alapján. - Az alapellátásként nyújtott gyermekjóléti szolgáltatásnak hozzá kell járulnia a gyermek test lelki, érzelmi, és erkölcsi fejlődésének elősegítéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. - A szolgáltatás feladatai végzése során mindig a gyermek érdekeit tartja szem előtt, de a valódi döntéseket mindig a gyermek családjának kell meghoznia. - Az intézmény által nyújtott szolgáltatások ingyenesek Alapellátás módszerei A gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a Gyvt ában meghatározott személyek és szervezetek gyermekvédelmi munkájának szervezése és összehangolása, valamint a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében alkalmazott módszerek: Komplex családgondozás végzése a gyermekkel és a szülővel egyeztetett gondozásinevelési terv alapján. Gyermekek támogatása az őket veszélyeztető körülmények elhárításában, személyiségük helyes irányú fejlődésében. A gyermekeknek nyújtott gyermekjóléti ellátások összehangolása. Szükség esetén kezdeményezi az egészségügyi vagy gyógypedagógiai ellátás biztosítását. Az eset körülményeinek feltárása, a feltárás utáni mérlegelés: eredményre vezet-e az önkéntes ellátás, vagy egyéb hatósági intézkedés szükséges. A védelembe vett gyermek családjának gondozása az előírtaknak megfelelően. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás végzése. Együttműködés a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vagy a nevelőszülői hálózat ill. a gyermekotthon családgondozójával a Gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján teljesített családgondozás során. A családjába visszahelyezett gyermek utógondozása, melynek célja a gyermek családjába

7 való visszailleszkedés, a gyermek tanulmányainak folytatásának elősegítése. 2.4.Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében. Tájékoztatást ad a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról. Segítséget nyújt a családon belül kialakult krízishelyzet feloldásában, a család belső viszonyainak, külső kapcsolatainak feltárásával, erősítésével. Segíti a támogatásokhoz való hozzájutást Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást tart, szervez, illetve szakirányú továbbirányítást végez. Szociálisan válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, együttműködve a Védőnői Hálózattal/Szolgálattal. Speciális szolgáltatást is nyújthat, pl. adományok gyűjtése, közvetítése. Hivatalos ügyek intézésének segítése. Programokat szervez /táboroztatás, szabadidős programok/ a működési területén lévő lakosság részére. A gyermek veszélyeztetettségnek megelőzése érdekében: A veszélyeztetettséget észlelő-jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek, magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben. A gyermek védelmében tevékenykedő intézmények, személyek közötti együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése. A településeken élő gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérése. Az oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi feladatellátásának segítése. A települési önkormányzatoknál új ellátások bevezetésének kezdeményezése. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: Családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására. Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetén. Az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése. Javaslatkészítés a gyermek családjából történő kiemelésre a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási- nevelési tervét. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: Családgondozás biztosítása- az otthont nyújtó ellátást, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és gyermek közötti kapcsolat helyreállításához. 7

8 Az utógondozás biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez. 3. Feladatkörök 3.1. A gyermekjóléti szolgálat vezetője: Jogállása Tevékenységét a Győri Többcélú Kistérségi Társulás elnöke irányításával végzi. Felelős a terület szakmai feladatellátásáért a működés rendjéért. Munkakörébe tartozó feladatok: A szolgálat szakmai irányítása, ellenőrzése. Folyamatos családgondozás. Szociális és mentálhigiénés segítségnyújtás feltételeinek megteremtése, az estek elosztása családgondozók között, a családgondozói munka feltételeinek koordinálása, az ön-és társsegítő erők mozgósítása, gyermekcsoportok működtetése. Munkakapcsolat tartása a társult települések területén működő intézményekkel és egyéb szervekkel, kiemelten a gyermek- ifjúságvédelemmel a prevenció érdekében. Jelzőrendszer kialakítása és működtetése. Esetmegbeszéléseken értékeli, elemzi a családgondozók munkáját, a családok életkörülményeit, a segítségadás módját és formáját Családgondozók jogállása, feladatköre Jogállásuk: Közvetlenül az intézmény szakma vezetőjének irányításával végzik munkájukat, munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Felelősek a szakmai feladatellátásért, a működési rend betartásáért. Feladataik: A gyermek testi, lelki egészségének megőrzése, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: Tájékoztatást adnak a hozzáfordulóknak a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, az ezekez való hozzájutás módjáról, ezt a tanácsadást szolgáltatással is kiegészítik. Kialakítják és működtetik a veszélyeztetettséget észlelő-jelzőrendszert. Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, és káros szenvedélyeket megelőzését célzó tanácsadást tartanak, ill. szerveznek. Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése együttműködve a Védőnői Szolgálattal. Szabadidős programok szervezése. Hivatalos ügyek intézésének segítése. 8

9 A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer kialakítása és működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben. A gyermek védelmében tevékenykedő intézmények, személyek közötti együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. Folyamatosan figyelemmel kísérik a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Segítik az oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi feladatellátását. Kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, a gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében. Az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése. Javaslatkészítés a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének érdekében: Családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához. - Utógondozó szociális munka biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területei gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez. 9

10 3.3. A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulásban résztvevő települések fontosabb népességi adatai és a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételei: Állandó lakosok száma 18 év alattiak száma 1.IKRÉNY 1852 fő 412 fő 1 fő családgondozó heti 20 órában + szolgálatvezető heti 20 órában 2. ABDA 3139 fő 568 fő BÖRCS 1289 fő 290 fő 1 fő családgondozó heti 40 órában 3. GYŐRLADAMÉR 1611 fő 387 fő GYŐRÚJFALU 1424 fő 311 fő GYŐRZÁMOLY 2411 fő 579 fő 1 fő családgondozó heti 40 órában 4. DUNASZEG 1980 fő 435 fő DUNASZENTPÁL 750 fő 164 fő 1 fő családgondozó heti 20 órában 5. ÖTTEVÉNY 2910 fő 595 fő KUNSZIGET 1214 fő 273 fő 6. KISBAJCS 835 fő 183 fő NAGYBAJCS 952 fő 189 fő VÉNEK 196 fő 34 fő VÁMOSSZABADI 1540 fő 396 fő 1 fő családgondozó heti 40 órában ÖSSZESEN: fő 4813 fő

11 Az intézmény egész területére 1 fő intézményvezető, aki családgondozóként is dolgozik A gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinak, és családi napközi vezetőinek szakképzettsége, működési területe, ügyfélfogadási helye: 1 fő szakmai vezető/intézményvezető főiskolai végzettségű szociálpedagógus Munkavégzés helye: a társult községek közigazgatási területe Ügyfélfogadás helye: 9141 Ikrény, Vasútsor utca 6. Helyettese: - a családgondozói feladatkörben Abda, Börcs községek családgondozója, - intézményvezetői feladatkörben Dunaszeg, Dunaszentpál községek családgondozója, 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozó főiskolai végzettségű hittanár és teológus, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú végzettségű Munkavégzés helye: Abda, Börcs közigazgatási területe Ügyfélfogadás helye: 9151 Abda, Szent István út 03., Polgármesteri Hivatal 9152 Börcs, Erzsébet tér 4., Polgármesteri Hivatal Helyettese: Ikrény község családgondozója. 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozó szociálpedagógus Munkavégzés helye: Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, közigazgatási területe Ügyfélfogadás helye: 9173 Győrladamér, Petőfi S. u. 1/b, Napköziotthonos Óvoda 9171 Győrújfalu, Ady E. u. 7. Polgármesteri Hivatal 9172 Győrzámoly, Rákóczy F. u. 45. Polgármesteri Hivatal Helyettese: Dunaszeg, Dunaszentpál községek családgondozója 1 fő részfoglalkoztatású családgondozó főiskolai végzettségű szociálpedagógus Munkavégzés helye: Dunaszeg, Dunaszentpál, közigazgatási területe Ügyfélfogadás helye: 9174 Dunaszeg, Országút u. 6., Polgármesteri Hivatal 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1., Polgármesteri Hivatal Helyettese: Győrladamér, Győrújfalu és Győrzámoly községek családgondozója. 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozó főiskolai végzettségű szociálpedagógus Munkavégzés helye: Öttevény, Kunsziget közigazgatási területe Ügyfélfogadás helye: 9153 Öttevény, Fő út 86, Faluház 9184 Kunsziget Petőfi tér 14/a. Egészségház Helyettese: Kisbajcs és Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek családgondozója. - 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozó

12 Főiskolai végzettségű szociálpedagógus Munkavégzés helye: 9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1. Polgármesteri Hivatal 9063 Nagybajcs, Petődi u. 58. Faluház 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. Polgármesteri Hivatal 9062 Vének, Petőfi S. u. 3. Polgármesteri Hivatal Helyettese: Öttevény és Kunsziget községek családgondozója. Manóvár Családi Napközi-Kunsziget telephely - 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családi napközi vezető Végzettségük: családi napközi vezető Munkavégzés helye: 9184 Kunsziget Petőfi tér 14. Helyettesítés megbízási szerződéssel, szakképzett családi napközi vezetővel. Fürge Róka Családi Napközi- Nagyszentjános telephely - 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családi napközi vezető Végzettségük: családi napközi vezető Munkavégzés helye: 9072 Nagyszentjános József Attila u. 6. Helyettesítés megbízási szerződéssel, szakképzett családi napközi vezetővel. Az intézmény a szolgáltatást nyújtók szakmai felkészültségét, valamint annak folyamatosságát az alábbiak szerint biztosítja: Rendszeres szakmai konzultáció az intézményvezetővel Rendszeres szakmai és szakmaközi értekezleteken való részvétel Esetmegbeszélések, esetkonferenciák Kapcsolattartás társintézményekkel Jogi konzultációs lehetőség Továbbképzéseken való részvétel Rendszeres szakmai ellenőrzés

13 A Gyermekjóléti Szolgálat Ügyfélfogadási rendje Hétfő Ikrény Vasútsor utca 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Abda Bombayné Varga Szent István út 03. Tel:96/ óráig Mónika 06/ Győrladamér 9-11 óráig Majorné Szabó Petőfi S. u. 1/b 06/ Bernadett Öttevény Lehotzky József Fő út. 53. Faluház 06/ óráig Kisbajcs Weisz Orsolya Kossuth u / óráig Kedd Dunaszeg Országút út 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Dunaszentpál Iskola tér 1 Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Börcs Erzsébet tér óráig Bombayné Varga Mónika Tel:96/ Vének Petőfi u / óráig Weisz Orsolya Tel:96/ Győrújfalu Ady E.u / óráig Majorné Szabó Bernadett 06/ Kusziget Petőfi tér 14/a óráig Lehotzky József 06/

14 Szerda Ikrény Vasútsor utca 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Abda Szent I. u. 3. Bombayné Varga Tel:96/ óráig Mónika 06/ Vámosszabadi Szabadi u. 57. Weisz Orsolya 06/ óráig Öttevény Fő u. 86. Lehotzky József 06/ óráig Győrzámoly Rákóczi u. 45. Majorné Szabó 06/ óráig Bernadett Csütörtök Dunaszeg Országút út 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Börcs Erzsébet tér 4. Tel:96/ óráig Bombayné Varga 06/ Mónika Nagybajcs Petőfi S. u Tel: óráig Weisz Orsolya 06/ Győrladamér Majorné Szabó Petőfi S. u. 1/a 06/ óráig Bernadett Kunsziget Lehotzky József Petőfi tér 14/a.. 06/ óráig Péntek Győrzámoly Majorné Szabó Bernadett Rákóczi u / óráig Az intézmény munkatársai a hivatalos ügyfélfogadási órákon kívül a hétköznapokon, hivatali időben fogadják a hozzáfordulókat, krízishelyzetben azonnal intézkednek.

15 Az ellátás igénybevételének módja, a szolgáltató és az igénybe vevő kapcsolattartásának módja A lakosság tájékoztatása A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről a lakosságot minden településen a helyben szokásos módon tájékoztatjuk: plakátokon, szórólapokon, helyi rádióban, honlapon,és a helyi lapokban. A tájékoztató tartalmazza a Szolgálat nevét, címét, fenntartóját, az ügyfélfogadás rendjét, a családgondozó egyéb elérhetőségét, és a nyújtott szolgáltatásokat. A tájékoztatás különös figyelemmel kiterjed az együttműködő partnereinkre. Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató tevékenysége elsődlegesen a személyes kapcsolattartásra épül. A szolgáltatást önként igénybevevők esetében az első találkozás a szolgáltatónál történik. A további együttműködés, problémamegoldás a szolgáltatónál, az ügyfél lakásán, a problémától függően egyéb helyen történhet. Az észlelő- és jelzőrendszeren keresztül jövő jelzés esetében a gyermek otthonában, aktuális tartózkodási helyén történik az első találkozás. A Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, kivéve az együttműködésre kötelezetteket védelembe vétel esetén -, akik számára kötelező. A szolgáltatás gyermekek, gyermeket nevelő családok számára térítésmentesen, ügyfélfogadási időben vehető igénybe. A Szolgálat által nyújtott valamennyi szolgáltatás térítésmentes.

16 Az Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézmény Szakmai Programja Családi napközi A családi napközi feladata: A családi napközi és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. A családi napközi célja: a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. Megvalósítani kívánt program bemutatása Szemléletformálás A családi napköziben történő közös munka, élmény képessé teszi a szakembereket, szülőket, gyermekeket arra, hogy a játék felszabadító, élményt adó erejét a nevelés és az oktatás szolgálatába állítsák. Továbbá drámajátékok, történetek, szituációk feldolgozásával segítsék a hátrányos helyzetű/roma tanulók beilleszkedését, valamint a nem hátrányos helyzetű gyerekek inkluzív attitűdjének kialakulását. Célunk, hogy a családi napköziben történő közös munka után a szakemberek, szülők, gyermekek a gondolkodás és a cselekvés mechanizmusait egymásra építve képesek legyenek a személyiségformálásában hatékony lépéseket tenni. A családi napköziben különböző változásokat kívánunk elérni az alábbi területeken: partneri viszony elfogadása, konszenzus-készség, empátia, etikai érzék, képzelet, jó írásbeli-szóbeli kommunikációs képesség, tolerancia, együttműködési készség, rugalmasság stb. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése A szakemberek, szülők szerepfelfogása közelítsen a társadalmi valósághoz, a résztvevők felkészítése a hátrányos helyzetű gyermekek egyéni sajátosságára alapozott, megfelelő ütemű, folyamatos, integrált közegben történő nevelésére. A résztvevő szakemberek professzionális viselkedésének fejlesztése, szakmai tudatosságuk erősítése, a kapcsolati minőség jelentőségének felismertetése a nevelői munkában. A hatékonyságot segítő és gátló kommunikációs minták megismerése, a segítő minták gyakorlása. A családi napközi munka hatékonyságának elemzéséhez közös értelmezési keret. Az integráció elve alapján célunk, hogy a fogyatékos emberek kapcsolatot létesíthessenek és kapcsolatokat tarthassanak fenn más emberekkel és a társadalmi, gazdasági intézmények legszélesebb körével. Különös figyelemmel kísérendő és támogatandó az, hogy a fogyatékos emberek folyamatos kapcsolatot tarthassanak fenn családtagjaikkal, valamint az egészségügyi, oktatási, szociális, államigazgatási intézményekkel és munkahelyükkel hagyományos vagy korszerű technikai eszközökön keresztül A családi napköziben fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők az életkori szintjüknek megfelelő, saját élményt

17 biztosító, érzékenyítő gyakorlatokkal párhuzamosan, azokkal szoros összhangban ismerjék meg a szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak szóló feladatokat, játékokat is. Ez több szempontból is lényeges. Egyrészt így megvan az esély arra, hogy az élményszerzés, valamint az élmény átélésének, megfogalmazásának, feldolgozásának és generalizálásának folyamatán keresztül nemcsak merev technikákat sajátítanak el, hanem a technikák alkalmazásához szükséges tudásnak is birtokába jutnak. Segít, ha a közös tevékenységek során nemcsak életkoruknak megfelelő, hanem az ekvivalens iskoláskori feladatokat is kipróbálják. Az így nyert tapasztalatok segíthetnek az iskolások életkori szintjének megfelelő játékokban rejlő fejlesztési lehetőségek felismerésében, tudatosításában. Másrészt saját kommunikációs készségeik is csiszolódhatnak. Fogyatékos személy nem részesülhet hátrányos megkülönböztetésben, rá nézve sérelmes elbírálásban, kirekesztésben, fogyatékossága miatt nem lehet korlátozott a más emberek számára elérhető közjavakhoz való hozzáférésben. Miután a fogyatékos személyek az őket mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal állapotukból fakadóan kevésbé tudnak élni, ezért indokolt, hogy előnyben részesüljenek. Az emberek közötti együttműködés a társas mivoltunk formálódásához létfontos. Az interperszonális kapcsolatokban az alkalmazkodás folyamata nem zökkenőmentes. Gyakran konfliktusok színezik együttes tevékenységeinket. Az emberi kapcsolatok stabilitását a konfliktusok nem veszélyeztetik, sőt a kölcsönösen és sikeresen feldolgozott konfliktusok még inkább erősítik azt. Nevelés megvalósulása: Egészséges életmód kialakítására törekszünk a táplálkozás és a mozgás terén is. A gyermek legalapvetőbb, természetes megnyilvánulási formája a mozgás is csak akkor lehet fejlesztő hatású, ha azt a gyermek kellemes, nyugodt, biztonságos környezetben, jó közérzettel, örömmel végzi, ezért erre törekszünk. Cél : A természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése, Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása, A gyermekek testi képességeinek, fizikai erőnlétének, edzettségének fejlesztése. A gyermek megnyilvánulásaira, teljesítményére konkrétan reagálunk (elsősorban, ha lehetséges a pozitív megerősítés segítségével, dicsérettel.) Az erkölcsi értékek kialakításában elsősorban a következőkre szeretnénk hangsúlyt fektetni: Jó rossz felismerése, őszinteség, igazmondás, igazságosság, felelősségvállalás, a gyengébb védelme és segítése. Ezek fejlesztéséhez a mesélésen és a bibliai történetek ismertetésén túl, minden napközben adódó konkrét helyzetet fel lehet majd használni. Alapvetőnek tartjuk azt is, hogy a napközibe járó gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés és az önérvényesítés szabályait, mint például: egymásra figyelés, egymás segítése, egymáshoz való alkalmazkodás együttérzés. Az értelmi nevelés során a gyermek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit szeretnénk rendszerezni, és célirányosan bővíteni. Ezáltal a következő területek fejlődését célozzuk meg: Egyre pontosabb, valóság hűbb észlelés, Figyelemösszpontosításra való képesség, Gazdag képzeleti működés, Reproduktív emlékezet, Problémamegoldó és kreatív gondolkodás. A gondozás és nevelés egységének elve Az egyéni bánásmód elve Az állandóság elve Az aktivitás, az önállóság segítésének elve A pozitívumokra támaszkodás elve

18 Az egységes nevelő hatások elve A rendszeresség elve A fokozatosság elve A megvalósítás várható következményei, eredményessége, ellátó rendszerben betöltött szerepe és hatásának értékelése: A kistérség területén a gyermekjóléti szolgáltatás mindenütt megoldott volt, de a napközbeni ellátás alternatív formája hiányzott. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott Intézményének (Abda, Börcs, Bőny Dunaszeg, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rétalap, Töltéstava, Vének) közigazgatási területén 20 hetes- 14 éves kor között élőkre terjed ki a feladatellátás. Győri Többcélú Kistérségi Társulás települési önkormányzatai a gyermekvédelmi törvényben meghatározott gyermekek napközbeni ellátása feladatát gyermekjóléti szolgálat feladattal, szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként, illetve a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítják közös feladatellátásban, közös irányítás alatt, magasabb szakmai színvonallal működtethető, és a közös fenntartás mellett a tárgyi feltételek javítása is jobban megoldott. Központból irányított, de a telephelyek működtetésével a településeken marad a szolgáltatás. Az ott dolgozók munkáját azzal tudjuk segíteni, hogy közös szakmai megbeszéléseket tartunk, és a szakmai egységgel is szoros együttműködést alakítunk ki. Mivel az intézmény vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a terület szociális mutatóit, a demográfia alakulását, ezért tud igazodni a feladat ellátáshoz, és újabb, a területhez speciálisan kapcsolódó más szolgáltatást felvenni. Más intézményekkel történő együttműködés módja: A gyermekvédelmi törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében: az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. A felsorolt intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

19 Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet. A fentiekben felsorolt személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. A társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványokon kívül fentiekben felsorolt személy vagy a fentiekben felsorolt- társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványokon kívül- szerv alkalmazottja a jelzési vagy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhivatal - jelzésre vagy hivatalból - értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját és javaslatot tesz az érintett személlyel szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítására. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén a gyámhivatal büntetőeljárást kezdeményez. A gyámhivatal a egyidejűleg egyeztető megbeszélést tart és a gyermekjóléti szolgálatnál kezdeményezi a külön jogszabály szerinti esetmegbeszélés megtartását. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása: A Többcélú Társulás megalakulásakor a kistérség települései közösen úgy döntöttek, hogy a gyermek napközbeni ellátása feladat keretén belül a családi napközi integrált formában történő ellátásáról, a gyermekjóléti szolgáltatással közösen intézményfenntartóként - az Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye /Továbbiakban: Intézmény/ útján - gondoskodnak. Az Intézmény alapító okiratának kelte január 1. A helyi igények egy újabb telephely indítását indokolták, a kialakítást védőnői, önkormányzati felmérés előzte meg. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei: Ellátottak köre: Abda, Börcs, Bőny Dunaszeg, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rétalap, Töltéstava, Vének) közigazgatási területén 20 hetes- 14 éves kor között élőkre terjed ki a feladatellátás Demográfiai mutató: A kistérség helyzete statisztikai adatok alapján feladatellátásban résztvevő települések TELEPÜLÉS LAKOSSÁGSZÁM 0-17 ÉVESEK Abda Börcs Bőny Dunaszeg Gönyű Győrladamér Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly

20 Ikrény Kisbajcs Kunsziget Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl Öttevény Pér Rétalap Töltéstava Vének Szociális jellemző: A népesedési (halálozás, élveszületés) és népmozgalmi (oda-, illetve elköltözés) folyamatok a 2007-es évre csekély mértékű változást jelentettek a kistérség egészét nézve: nőtt a kistérség lakossága. E népesség eloszlása továbbra is erősen aránytalan maradt Győr, mint centrum vonzásában. A korábban már említett erővonalak mentén, valamint a város közelében helyezkednek el továbbra is a népesebb települések (Abda, Gönyű, Győrújbarát, Nyúl). Egyes települések lakosságszáma 10%-ot meghaladó mértékben emelkedett (Győrladamér, Győrzámoly). Jelentős népességcsökkenés a kistérség egy településén sem tapasztalható. Településenként átlagosan 63,6 fő gyarapodás mutatható ki. 20 településen nőtt, 6 településen csökken, Rétalapon pedig változatlan maradt a lakosság száma. Kiugróan magas számban nőtt Győrújbarát (356 fő) lakosságának száma, illetve jelentős gyarapodás figyelhető meg Győrzámoly (174 fő) esetében is. Az okok részletesebb elemzése (népmozgalmi és népesedési események vizsgálata) előtt vélhetően ez a pozitív változás a vándorlás egyenlegéből adódik. A lakosság 18,4%-a 18 évnél fiatalabb, közel kétharmada év közötti, míg népesség közel ötöde 60 év feletti. A települések között kiugróak a különbségek. Átlagot meghaladó mértékű a 18 év alattiak jelenléte a kistelepüléseken. (Kisbajcs, Ikrény, Győrzámoly) A munkanélküliek aránya 2,8 %. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma közel 500 fő. A társulásban élők szociális helyzete Társulás A lakónépesség száma Munkanélküliek száma a TKT területén 917 A munkanélküliek aránya a lakossághoz viszonyítva 1,9% Tartósan munkanélküliek 280 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 124 Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény? 774

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6.

I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6. I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Szervezeti Szabály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20- i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich u. 17/D sz.. TELEFON: 76/550-257 I.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben