I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6."

Átírás

1 I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 1. Szervezeti Szabály zat Az SZMSZ célja Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapja Áltlános rendelkezések Az intézmény megnevezése, címe Az intézmény alapításának időpontja, az alapító határozat száma, az alapítók megnevezése Az intézmény jogállása, képviselete Az intézmény székhelye, telephelyei Az intézmény tevékenységi köre Az intézmény felügyeleti szerve Az intézmény fenntartása és működtetése Az intézmény bélyegzője Juttatások Az intézmény fóruma Az intézmény szervezeti felépítése A z i n t é z mé n y ve z e t é s e, i r á n y í t á s a Az intézmény gazdálkodásának módja Feladatok és Szolgáltatások Az intézmény vezetőjének feladatköre és hatásköre Az intézmény munkatársainak jogállása, feladatköre Az intézmény működési rendje A működés alapdokumentumai Az intézmény munkarendje A családgondozók munkarendjének szabályozása Nyitvatartási rend, ügyfélfogadási rend Az iktatás rendje Az intézményi fórumok működése Záró rendelkezések Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ jóváhagyása, elfogadása, megtekintése...

3 1. Szervezeti Szabályzat 1.1.Az SZMSZ célja Az SZMSZ határozza meg az Ikrényi Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézményének szervezeti felépítését, az alkalmazottakra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Biztosítja az intézmény alapfeladatainak elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapja A Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény (MT) A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. Törvény (Kjt) A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi. XXXI. Tv. Az 1/2000. (I.9) SzCsM. rendelet A 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet A 9/2000. (VIII:4.) SzCsM rendelet A 335/2005. (XII.29)) Kormányrendelet 1.3. Általános rendelkezések Az intézmény megnevezése és címe: Ikrényi Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye 9141 Ikrény, Vasútsor utca Az intézmény alapításának időpontja, az alapító határozat száma, az alapító megnevezése: Az alapítás időpontja: január 01. Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat száma 37/2009. (V.29.) számú határozat

4 Alapító okirat kelte: Törzskönyvi azonosító száma: Az alapító szerv megnevezése, címe: Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 9021 Győr, Városház tér Az intézmény jogállása, képviselete: Az intézmény önálló jogi személy, részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv. Gazdasági feladatait Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezet látja el. Az intézmény képviselője az intézmény vezetője Az intézmény székhelye, működési területe, telephelyei gyermekjóléti szolgálat tekintetében: Az intézmény székhelye. Ikrény, Vasútsor utca 6. Működési területe: Abda, Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Öttevény, Vámosszabadi, Vének Területi irodái: 9062 Kisbajcs, Kossuth L. út 1. Polgármesteri Hivatal 9063 Nagybajcs, Petőfi u 58., Faluház 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57, Polgármesteri Hivatal 9062 Vének, Petőfi u. 3.,Polgármesteri Hivatal 9151 Abda, Szent István út 03., Polgármesteri Hivatal 9152 Börcs, Erzsébet tér 4., Faluház 9173 Győrladamér, Petőfi S. u. 1/b, Napközi Otthonos Óvoda 9171 Győrújfalu, Ady E. 7. Polgármesteri Hivatal 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. Polgármesteri Hivatal 9174 Dunaszeg, Országút u. 6. Faluház 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1., Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény, Fő út 86, Faluház

5 9184 Kunsziget, Petőfi tér 14/A, Egészségház Az intézmény székhelye, működési területe, telephelyei családi napközi tekintetében: Az intézmény székhelye. Ikrény, Vasútsor utca 6. Működési területe: Abda, Börcs, Bőny Dunaszeg, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rétalap, Töltéstava, Vének Telephelye: 9184 Kunsziget, Petőfi tér 14/A Manóvár Családi napközi (7 fős) 9072 Nagyszentjános, József Attila u. 6. Fürge Róka Családi napközi (7 fős) Az intézmény tevékenységi köre: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatósról szóló évi XXXI. Törvény alapján. Szakfeladat száma: (Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgálat) Szakfeladat száma: (Családi napközi, nappali felügyelet) Az intézmény felügyeleti szervei, címe: Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 9021 Győr, Városház tér 1. Szakmai felügyeletet ellátja: Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Győr, Árpád u Az intézmény fenntartása és működtetése: Az intézmény fenntartója: Győri Többcélú Kistérségi Társulás (9021 Győr, Városház tér 1. A gyermekjóléti szolgáltatás helyben történő ellátása érdekében a Társulás tagtelepülései képviselőtestülete egy-egy helyiség használatát biztosítják az alapító okiratban telephelyként megjelölt épüle-

6 tekben. Ezen helyiségek működési-fenntartási kiadásait a társult képviselőtestületek önállóan fedezik. A családi napközi helyben történő ellátása érdekében az adott települések képviselő-testülete biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő telephelyet biztosító helyiségeket. Ezen helyiségek működési-fenntartási kiadásait külön megállapodás keretében rendezi a fenntartó és az adott önkormányzat. A dolgozók által használt, de a győri Többcélú Kistérségi Társulás vagyonát képező NOKIA típusú mobil telefonkészülékek előfizetési díját (mellyel biztosítja a családgondozók egymás közötti ingyenes kommunikációját) a Győri Többcélú Kistérségi Társulás rendezi, az azon felüli összeget a munkavállaló köteles megfizetni Az intézmény bélyegzője Hosszú bélyegzője: Ikrényi Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Tel.: Körbélyegzője: Ikrényi Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye 1., 2., 3., 4.,5., 6. A lenyomat közepén a Magyar Köztársaság címere látható. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban az alábbi dolgozók jogosultak. Hosszú bélyegző használatára: Intézményvezető, családgondozók 1-6. számú körbélyegző használatára: Intézményvezető, családgondozók A számozott körbélyegzők családgondozók közötti kiosztásáról bélyegző-nyilvántartás készül,

7 amely a visszavonásig érvényes. Családi napközi bélyegzője: Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Manóvár családi napközi Kunsziget Fürge Róka családi napközi Nagyszentjános Juttatások Az intézmény évente évi bruttó Ft értékben szabadon választott cafetériát biztosít dolgozói számára. Munkaruha juttatás: a gyermekjóléti feladatokat ellátó személy a személyes gondoskodást nyújtó személyek közé tartozik, ezért számára a munkáltató munkaruhát biztosít. A munkaruhára fordítható összeg főállású családgondozók esetében évente Ft., mely cipő, táska, felsőruházat (ing, blúz, kardigán, pulóver, póló, mellény, zakó, blézer), szoknya, nadrág, kosztüm, kabát vásárlására fordítható. Nem főállású, ill. a heti 20 órában foglalkoztatottak esetében az összeg Ft. A munkaruha kihordási ideje egy év, ezt követően a munkavállaló tulajdonát képezi Az intézmény fóruma Munkaértekezlet Szakmai, esetmegbeszélő értekezlet Települési tanácskozás 1.4. Az intézmény szervezeti felépítése Intézményvezető (családgondozó) 5 fő családgondozó 2 fő családi napközi vezető 2 fő családi napközi vezető Kunsziget Nagyszentjános

8 1.4.1.Az intézmény vezetése, irányítása Az intézmény vezetőjének kinevezési jogát Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának képviseletében eljáró Elnök gyakorolja, egyéb munkáltatói jogokat szintén a Társulás Elnöke gyakorolja. A vezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, továbbá az intézmény használatában lévő ingatlanok, valamint tárgyi eszközök, berendezések megóvásáért, megőrzéséért. A gyermekjóléti szolgálat dolgozói tekintetében az intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény vezetője jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére átruházhatja Az intézmény gazdálkodásának módja Az intézmény fenntartásának fedezeteként elsődlegesen az éves költségvetési törvényben meghatározott gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok megvalósításához nyújtott normatív állami hozzájárulás, továbbá a Győri Többcélú Kistérségi Társulás gyermekjóléti alapellátási feladatokra kapott forrásai közül a Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézményét megillető rész szolgál. Az intézmény költségvetési tervének elkészítését a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezete végzi. Az intézmény által ellátott települések önkormányzatai részt vesznek a költségvetési terv elkészítésében, és saját költségvetésükben kötelezettséget vállalnak, hogy annak elfogadását követően a rájuk eső támogatási összeget Intézmény rendelkezésére bocsátják. Intézmény működéséhez szükséges költségek elosztása a naptári év első napján fennálló lakossági létszám arányában történik. Az önkormányzatok a rájuk eső kötelezettségeket havonta utalják át a Győri Többcélú Kistérségi Tárulás számlájára. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye költségvetése és zárszámadása

9 Győri Többcélú Kistérségi Társulás éves költségvetési határozatába épül be. Az intézmény vezetője a mindenkor hatályos költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Az intézményi térítési díj megállapítása a fenntartó feladata Feladatok és szolgáltatások Gyermekjóléti Szolgálat: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény alapján ellátja a következőket: A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése A már kialakult veszélyhelyzet megszüntetése A családból kiemelt gyermeke visszahelyezésének érdekében a legmegfelelőbb intézkedések megtétele Az intézmény vezetőjének feladatköre és hatásköre Vezeti, irányítja, ellenőrzi és összehangolja az intézmény szakmai, gazdasági és egyéb tevékenységét. Felelős az intézmény működéséért, szakmai ellátásáért. Munkáltatói és fegyelmi jogkört gyakorol az intézmény dolgozói felett. Általános feladatkörében: Biztosítja a korszerű és magas színvonalú szakmai feladatellátást. Kezdeményezheti a tevékenységi kör bővítését, a támogatási, szolgáltatási formák szükségletekhez igazodó átgondolását. Koordinálja a munkakapcsolatok kialakítását, megtartását. Együttműködési megállapodásokat köthet intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, egyénekkel, egyházakkal meghatározott feladatokra, szolgáltatások nyújtására, igénybevételére, egyes tevékenységek közös ellátására. Szakmai feladatkörében. Iránymutatást, állásfoglalást ad a munkatársaknak, meghatározza a szakmai programok alapelve-

10 it, realizálásának módját és formáját. Az anyagi lehetőségektől függően biztosítja a modern szemléletnek megfelelő, tudományos megalapozottságú szakmai programokhoz szükséges személyi és tárgyi feltétételeket. Folyamatosan gondoskodik a munkatársak képzéséről, továbbképzéséről, a konzultáció és a kontroll lehetőségeinek megteremtéséről. Kapcsolatokat épít ki és tart fenn szakmai szervezetekkel, fórumokkal. Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, pályázatokon elnyert összegek felhasználása terén szakmai kontrollt gyakorol. Gazdálkodási feladatkörében Gondoskodik a kiadási előirányzatok felhasználásáról az állami költségvetés és az államháztartás viteleinek szabályairól szóló jogszabályi rendelkezések betartásával, a Győri Többcélú Kistérségi Társulás által meghatározott kereteken belül. Ellenőrzési feladatkörében: Meghatározza a vezetői ellenőrzés szabályait, rendszeresen figyelemmel kíséri és ellenőrzi a területi irodák és telephelyek egymás közti működését, a koordinációt. A családi napközi esetében az adott település polgármesterének és jegyzőjének közreműködésével ellenőrzi a telephely működését. Ellenőrzi a belső munkamegosztást, a szervezettséget és munkafegyelmet, az etikai szabályok betartását, a gazdasági vezetőn keresztül a gazdálkodást, a működési feltételek biztosítottságát. Meghatározza a munkarendet és ellenőrzi annak betartását. Tájékoztatja a jegyzőt. Ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a Győri Többcélú Kistérségi Társulás a feladat- és hatáskörébe utal Családgondozók jogállása, feladatköre Jogállásuk: Közvetlenül az intézmény vezetőjének irányításával végzik munkájukat, munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Felelősek a magas színvonalú szakmai feladatellátásért, a működési rend

11 betartásáért. Az intézmény minden dolgozója felelős: - a tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, - az intézmény és környezete rendjének, tisztaságának megőrzéséért, - az energiafelhasználással való takarékoskodásért. Feladataik: A gyermek testi, lelki egészségének megőrzése, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: Tájékoztatást adnak a hozzáfordulóknak a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, az ezekez való hozzájutás módjáról, ezt a tanácsadást szolgáltatással is kiegészítik. Kialakítják és működtetik a veszélyeztetettséget észlelő-jelzőrendszert. Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, és káros szenvedélyeket megelőzését célzó tanácsadást tartanak, ill. szerveznek. Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése együttműködve a Védőnői Szolgálattal. Szabadidős programok szervezése, Hivatalos ügyek intézésének segítése A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer kialakítása és működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben. A gyermek védelmében tevékenykedő intézmények, személyek közötti együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. Folyamatosan figyelemmel kísérik a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Segítik az oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi feladatellátását. Kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, a gyermekelhelyezés és

12 kapcsolattartás esetében. Az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése. Javaslatkészítés a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének érdekében: Családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához. Utógondozó szociális munka biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területei gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez. Az intézmény működése során köteles az alábbi elvek betartására: o Az önkéntesség és a kliens mindenekfelett álló érdeke védelmének elve: az intézmény a kliensekkel és családjukkal az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést. o Az intézmény hatósági feladatok ellátásával nem bízható meg, működése gondozási szolgáltató illetve szervezési jellegű. o Az intézmény munkatársai mindenkor a kliens mindenek felett álló érdekeit képviselve kötelesek tevékenykedni a törvényben megjelölt gyermeki, emberi, és szociális jogok megvalósulása érdekében. o A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, és A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglaltakat minden körülmények között biztosítani kell.

13 1.6 Családi napközi: A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. Feladataik: Családi napközis gondozók: Jogállásuk: - közvetlenül az intézmény vezetőjének irányításával végzik munkájukat - munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja - felelősek a magas színvonalú szakmai feladatellátásért, - a működési rend betartásáért. Az intézmény minden dolgozója felelős: - a tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, - az intézmény és környezete rendjének, tisztaságának megőrzéséért, - az energiafelhasználással való takarékoskodásért. A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a családi napközi és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani.

14 Adminisztratív feladatok: a gondozottakról és gondozási tevékenységéről nyilvántartásokat vezet a gondozottakról előírás szerint szükséges dokumentációt határidőn belül továbbítja az illetékes hatóságnak, gondozó intézménynek, rendkívüli eseményekről feljegyzést készít, Részt vesz: szociális intézmény team ülésein, munkahelyi értekezleten szakmai továbbképzéseken Kapcsolatot tart: intézmény-vezetővel, az intézmény szakmai munkáját segítő szakemberekkel más segítő szakmák képviselőivel, társintézményekkel, azok szakmai szervezetivel(gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival) támogatókkal Kötelessége: A tudomására jutott rendellenességeket megszüntetni, felettes vezetőjét tájékoztatni, közvetlen veszély esetén az intézmény munkatársainak és ellátottainak (gondozottak) biztonságáról gondoskodni, rendkívüli eseményekről (tűz, baleset) köteles felettes vezetőjének azonnali jelentést tenni, Az intézmény szervezeti és működési-, adatvédelmi szabályzatát, valamint az intézmény működési rendjét ismerni, munkaköri feladatait ennek értelmében végezni, az előírásokat betartani, munkalapját pontosan vezetni előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni és munkaidejét

15 munkavégzéssel tölteni, kivételes esetben rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésre is kötelezhető, bármilyen okból való távolmaradását előzetesen, de később 24 órán belül felettesének jelezni. Jelen munkaköri leírásban rögzített feladatokon kívül köteles elvégezni mindazokat a feladatokat, amelyeket esetenként az érvényben levő utasítások előírnak, ill. melyekkel munkahelyi felettese megbízza 2. Az intézmény működési rendje 2.1. A működés alapdokumentumai Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: Alapító okirat Szakmai Program SzMSz Iratkezelési szabályzat 2.2. Az intézmény munkarendje Az Ikrényi Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye egyműszakos munkarenddel működik A családgondozók munkarendjének szabályozása A családgondozók heti munkaideje 40 óra. A családgondozó a munkaidejének felét adminisztrációra és ügyfélfogadásra, másik felét kötetlen munkaidő beosztásban esetfeltárásra, adatgyűjtésre, családlátogatásra, családgondozásra fordítja. A családi napközi vezetők heti munkaideje 40 óra. Munkarendjüket a munkaköri leírásuk tartalmazza.

16 Nyitvatartási rend, ügyfélfogadási rend, elérhetőség Hétfő Ikrény Vasútsor utca 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Abda Bombayné Var- Szent István út 03. Tel:96/ óráig ga Mónika 06/ Győrladamér Majorné Szabó Petőfi S. u. 1/b 06/ óráig Bernadett Öttevény Lehotzky József Fő út. 53. Faluház 06/ óráig Kisbajcs Weisz Orsolya Kossuth u / óráig

17 Kedd Dunaszeg Országút út 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Dunaszentpál Iskola tér 1. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Börcs 8-10 óráig Bombayné Var- Erzsébet tér 4. Tel:96/ ga Mónika 06/ óráig Vének Petőfi u. 3. Tel:96/ Weisz Orsolya 06/ óráig Győrújfalu Ady E.u / Majorné Szabó Bernadett Kusziget óráig Lehotzky József Petőfi tér 14/a 06/ Szerda Ikrény Vasútsor utca 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Abda Szent I. u. 3. Tel:96/ óráig Bombayné Var- 06/ ga Mónika Vámosszabadi Szabadi u / óráig Weisz Orsolya Öttevény Fő u / óráig Lehotzky József Győrzámoly Rákóczi u / óráig Majorné Szabó Bernadett

18 Csütörtök Dunaszeg Országút út 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Börcs Erzsébet tér 4. Tel:96/ óráig Bombayné Var- 06/ ga Mónika Nagybajcs Petőfi S. u. 58. Tel: óráig Weisz Orsolya 06/ Győrladamér Majorné Szabó Petőfi S. u. 1/a 06/ óráig Bernadett Kunsziget Lehotzky József Petőfi tér 14/a. 06/ óráig Péntek Győrzámoly Majorné Szabó Bernadett Rákóczi u / óráig Az intézmény munkatársai a hivatalos ügyfélfogadási órákon kívül a hétköznapokon, hivatali időben fogadják a hozzáfordulókat, krízishelyzetben azonnal intézkednek. Manóvár Családi Napközi- Kunsziget Nyitva tartása: :00 óráig Fürge Róka Családi Napközi- Nagyszentjános Nyitva tartása: 6:30 16:30 óráig Az iktatás rendje Az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető az intézményvezető. Az iratkezelési folyamat az intézmény iratkezelési szabályzatában meghatározottak alapján történik.

19 Az intézményi fórumok működése Az Ikrényi Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye munkatársai havi egy-egy alkalommal munkaértekezletet, és szakmai tartanak az intézményvezető vezetésével, amelyeken mind a munkaügyi, mind szakmai kérdésekben konzultálnak. A települési tanácskozások minden év március 31. napjáig megrendezésre kerülnek. 3. Záró rendelkezések Jelen szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) módosítása csak a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. Kocsisné Gerencsér Ildikó intézményvezető Győr, november 15. Borkai Zsolt Elnök

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének Szakmai programja DUNAÚJVÁROS I. Általános működési feltételek Az intézmény elnevezése: Útkeresés Segítő Szolgálat, melynek keretében,

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Szervezeti és Működési

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. SZEPTEMBER

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Hétpettyes Családi Napközi. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hétpettyes Családi Napközi. Szervezeti és Működési Szabályzata Hétpettyes Családi Napközi Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaharaszti, 2009. július 15. Hatályba lépés dátuma: 2009. július 15. 2 Általános rendelkezések A családi napközi adatai A családi napközi

Részletesebben