Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve)"

Átírás

1 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) , (06 30) fax: (06 1) Budapest Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt el nem érő kettős könvvvitelű társaságok illetve árbevételtől függetlenül egyszeres könyvvitelű társaságok vagy SZJA bevallást benyújtó egyéni vállalkozók részére Hiteligénylő azonosító adatai: Hiteligénylő teljes neve: Székhelye: Levelezési címe: Telefonszáma: Adószáma: Számlavezető bank(ok) neve(i): Számlaszáma(i): Könyvelő neve, telefonszáma: A cég vezetőjével kapcsolatos adatok: Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: hely: év.hónap nap Cégvezető szakmában eltöltött éveinek a száma: év Tulajdonosokkal kapcsolatos adatok: Legnagyobb tulajdonos Második legnagyobb tulajdonos Neve: (Születési neve) Tulajdoni hányada: % % Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Adószáma hely:.. hely:.. év... hónap....nap... év... hónap....nap Fő tulajdonos(ok) korábban csődbe vagy felszámolásba került vállalkozásainak száma:.. db A hiteligénylő és tulajdonosainak kapcsolt vállalkozásaira vonatkozó adatok: (amennyiben a válaszok között van igen, abban az esetben kérjük tölteni a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó 2.sz mellékletet) Van-e egyéb más cégekért vállalt fennálló érvényes kezesség, garancia, adott biztosíték, komfort levél illetve jogi vagy szerződéses kapcsolata? A hitelt igénylő cégnek, illetve tulajdonosának vagy vezetőiknek van 50%-ot meghaladó tulajdoni hányada más cégekben vagy rendelkezik-e jelentős befolyással? Van-e közvetlen, meghatározó kereskedelmi függősége más cégekkel szemben, amely azonnal nem mondható fel illetve rövid időn belül nem váltható ki? igen igen igen nem nem nem 1

2 Tevékenységgel kapcsolatos adatok: A vállalkozás fő tevékenységének rövid leírása: A vállalkozás egy éven belül új tevékenységet indított? A vállalkozás egy éven belül új tevékenység elindítását tervezi? A vállalkozás foglalkoztatottainak száma előző évben:.fő Igen Nem Igen Nem Rendelkezik a cég vagyonbiztosítással a tevékenység végzését meghatározó eszközökre? Peres ügyek várható hatása a hiteligénylő pénzügyi pozíciójára, a vállalkozás folyamatos működésére. (elmúlt 12 hónap alatt keletkezett) Piaci helyzet megítélése Export értékesítés aránya az árbevétel hány %-a? Versenyhelyzet igen, minden meghatározó vagyonelemre, nem csak a K&H bizt-át képező vagyontárgyakra igen, de kizárólag a K&H biztosítékát képező vagyontárgyakra. nincs vagyonbiztosítás nincs peres ügy folyamatban, peres ügy(ek) nincsenek hatással a cég folyamatos működésére a peres ügy kimenetele pozitív hatással van a cég működésére peres ügy(ek) jelentős hatással vannak a cég folyamatos működésére várható veszteség származik a peres ügyből. Becsült összege:. M Ft nem kívánok válaszolni A) a cég csak lokális mikropiacon értékesít stb B) a cég lokálisan és részben export piacon értékesít C) a cég regionális szinten értékesít D) a cég regionális szinten értékesít, részben exportra is termel E) a cég országos szinten értékesít F) a cég országos szinten értékesít, részben exportra is termel G) a cég csak exportra termel H) nem értelmezhető.% A) nincs verseny a cég monopol helyzerben van az adott piaci szegmensben B) csekély konkurencia, jó piaci helyzet C) átlagos konkurencia, jó piaci helyzet D) átlagos konkurencia E) erős konkurencia nagyfokú árverseny F) kiszorító hatás a versenyben, (sok kicsi és egy nagy piaci szereplő) Az éves árbevétel hány százaléka függ a két legnagyobb szállítótól? Szállító neve Adószáma Árbevétel %-a Az éves árbevétel hány százalékát adja az 5 legnagyobb vevõ? Vevő neve Adószáma Árbevétel %-a Fizetés módja: mekkora arányú a készpénzes fizetés? A) 0-25% B) 26-50% C) 51-75% D) 75% feletti E) Nincs készpénzes fizetés F) Nem értelmezhető Van 60 napon túli lejárt vevő követelése a kérelem beadásakor? Ha igen, mekkora ez az összeg? Van 60 napon túli lejárt szállító tartozása a kérelem beadásakor? Ha igen, mekkora ez az összeg? A) Van.HUF B) Nincs C) Nem értelmezhető A) Van..HUF B) Nincs C) Nem értelmezhető 2

3 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) , (06 30) fax: (06 1) Budapest Kiegészítő pénzügyi adatok kettős vagy egyszeres könyvvitelt vezetők számára: Legutolsó lezárt pénzügyi évre vonatkozóan Tagi hitel összege: 1 ebből éven belüli tagi hitel összege: Magánszemély óvadéki betétfedezete melletti hitel összege: ebből éven belül visszafizetendő magánszemély óvadéki betétfedezete melletti hitel összege: Éven túli hitelek és lízingek összegének éven belül visszafizetett része: Éven belül esedékes visszatérítendő támogatások összege: Legnagyobb vevőtől származó árbevétel összege: 60 napon túl lejárt vevőkövetelések összege: Értékcsökkenés összege: 2 Összes forrás összege: 3 Fizetett kamatok összege: 4 Pénztár, csekkek összege: 5 Hitelkérelem beadásának időpontjában Hitelkérelem beadásakor fennálló 30 napon túl lejárt tartozások összege: Hitelkérelem beadásakor fennálló átütemezett köztartozások összege: Kiegészítő pénzügyi adatok SZJA bevallást készítők számára: Legutolsó lezárt pénzügyi évre vonatkozóan Éven túli hitelek és lízingek összegének éven belül visszafizetett része: Éven belül esedékes visszatérítendő támogatások összege: Legnagyobb vevőtől származó árbevétel összege: Legutolsó előtti lezárt pénzügyi évre vonatkozóan Bevétel a csökkentő tételek és kedvezmények levonása után: Hitelkérelem beadásának időpontjában Hitelkérelem beadásakor fennálló 30 napon túl lejárt tartozások összege: Hitelkérelem beadásakor fennálló átütemezett köztartozások összege: Más hitelintézetek, más lízing cégek, valamint a K&H Lízing Rt. felé fennálló tartozásokkal kapcsolatos adatok: Nincsenek ilyen tartozások 1. tartozás 2. tartozás 3. tartozás 4. tartozás 5. tartozás Ügylet típusa:* 1 A Hitelkérelemben minden összegét kötelezően -ban kell megadni, még akkor is ha pl. egy tartozás más devizanemben szerepel. Ebben az esetben egy átváltási árfolyammal át kell számolni az összeget Ft-ra és így kell feltüntetni. A devizanem megadásánál pedig, az eredeti devizanemet kell feltüntetni a megfelelő cellában. 2 Kizárólag azok töltsék ki, akik forgalmi költség eljárás szerinti eredménykimutatást vezetnek. 3 Kizárólag azok töltsék ki, akik B típusú mérleget készítenek. 4 Kizárólag azok töltsék ki, akik Egyszerűsített Éves Beszámolót vagy Egyszerűsített Beszámolót készítenek. 5 Kizárólag azok töltsék ki, akik Egyszerűsített Éves Beszámolót vagy Egyszerűsített Beszámolót készítenek. 3

4 Fennálló összeg: Végső lejárat dátuma: Hitelintézet megnevezése: Biztosíték megnevezése: *Kérjük válasszon az alábbi ügylet típusokból, és a típus betűjelét írja be a megfelelő cellába: a.) folyószámla-hitelkeret b.) forgóeszköz hitel c.) beruházási hitel d.) jelzálog hitel e.) bankgarancia f.) akkreditív g.) kezességvállalás h.) faktoring i.) pénzügyi lízing j.) operatív lízing k.) egyéb Egyéni vállalkozók és egyéni cégek esetében a magánszemélyként fennálló tartozásokkal kapcsolatos adatok (más hitelintézet felé + más lízing cég felé + K&H Lízing Rt. felé): Nincsenek ilyen tartozások 1. tartozás 2. tartozás 3. tartozás Ügylet típusa: Ügylet fennállása: más hitelintézet felé K&H Lízing csoport felé más hitelintézet felé K&H Lízing csoport felé más hitelintézet felé K&H Lízing csoport felé Fennálló összeg: Végső lejárat dátuma: Kért hitelekkel/garanciákkal kapcsolatos adatok: Ügylet típusa: 1. ügylet 2. ügylet 3. ügylet Kért összeg: Devizanem: Végső lejárat időpontja: Kért hitel/garancia célja:* Megjegyzések, egyéb: * Kérjük válasszon az alábbi finanszírozási célok közül, és a cél betűjelét írja be a megfelelő cellába: a.) technológiai fejlesztés b.) telephely korszerűsítése c.) telephely megvásárlása d.) munkahely korszerűsítése e.) forgóeszköz finanszírozás f.) likviditás biztosítása g.) egyéb Felajánlott biztosítékokkal kapcsolatos adatok: amennyiben rendelkezik K&H Bank által elfogadott értékbecsléssel, kérjük csatolni! Típusa és azonosító adata(i): Biztosíték könyv szerinti értéke(csak cégeknél): Biztosítás kapcsolódik a biztosítékhoz? Ingatlan esetén: a biztosíték helyrajzi száma és természetbeni címe: 1. biztosíték 2. biztosíték 3. biztosíték igen nem igen nem igen nem 4

5 A hitelkérelem mellé beadandó egyéb szükséges dokumentumok: - Egyszeres és kettős könyvvitelt vezetők esetében a legutolsó lezárt pénzügyi év beszámolója, valamint előzetes év végi adatok, és a kapcsolódó főkönyvi kivonatok - Évközi pénzügyi adatok legalább főkönyvi kivonat formában - SZJA bevallást készítők esetében a legutolsó lezárt SZJA bevallás, valamint előzetes év végi adatok - Vállalkozás alapítását igazoló dokumentumok - Aláírási címpéldány - Cégbejegyzést igazoló dokumentumok - 30 napnál nem régebbi cégkivonat - 30 napnál nem régebbi nemleges együttes NAV igazolás illetve import- valamint jövedéki tevékenység esetében a Illetékhivatal részéről, hogy nincs lejárt tartozás - Bankinformáció - Amennyiben a vállalkozásnak van átütemezett köztartozása az adóhatóságok felé, megállapodás az átütemezésről - Ingatlanbiztosíték esetén az ingatlan tulajdoni lapja, valamint K&H banki értékbecslő által készített értékbecslés - Biztosítékokhoz tartozó biztosítás/ok dokumentumai. - Beruházási kérdőív (a hitelkérelem 1. sz. melléklete) beruházási és fejlesztési hitel igénylése esetén - Kiegészítő adatok kapcsolt vállalkozásokról (a hitelkérelem 2. sz. melléklete) abban az esetben, ha a vállalkozásnak ill. fő tulajdonosainak van egyéb kapcsolt vállalkozása 5

6 BERUHÁZÁSI KÉRDŐÍV (csak beruházási és fejlesztési hitel igénylése esetén töltendő ki) 1.) A beruházás célja 1. sz. melléklet Ingatlan beruházás Típusa: Funkciója: Gép, berendezés, illetve egyéb cél: Ingatlan vásárlás Új ingtlan építése Ingatlan fejlesztés Bérelt ingatlan megvásárlása irodahelység üzlethelység üzem raktár egyéb Gép. berendezés vásárlás Gép, berendezés korszerűsítés Üzletrészvásárlás Egyéb cél, a fentieken túl: egy 2.) A beruházás időtartama Kezdés várható időpontja:......év....hónap. nap Befejezés várható időpontja:.....év...hónap.... nap 3.) A beruházás várható megtérülése, indoklása év Miért ekkora időtartamra számít? 4.) Milyen ütemű hiteltörlesztés lenne a legkedvezőbb a vállalkozásának és miért? havi negyedéves féléves 5.) A vállalkozás eddigi legnagyobb beruházásának megnevezése: időtartama:.....év......hónap/.... év.... hónap értéke:...millió Ft 6

7 6.) A beruházás megvalósulását követő időszakra rendelkezik-e már a beruházáshoz kapcsolódó megrendelésekkel, előszerződésekkel vagy szerződésekkel, és ha igen, milyen cégekkel és mekkora összegben? Ezen cégek között van-e kapcsolt vállalkozás? Főbb megrendelők Összeg Típus 1.) előszerződés írásbeli megrendelés szerződés 2.) 3.) írásbeli megrendelés előszerződés szerződés írásbeli megrendelés előszerződés szerződés 7.) A beruházás nettó értékét és ÁFA tartalmát milyen forrásokból és mekkora összegben szeretné biztosítani? Megnevezés a.) Ingatlan b.) Gépek, berendezések c.) Egyéb Támogatások Saját forrás Hitel Adatok -ban visszatérítendő vissza nem térítendő d.) Beruházás nettó értéke (a+b+c) e.) ÁFA f.) Beruházás összesen (d+e) Beruházáshoz kapcsolódó többlet tartós forgóeszköz igény Összesen 8.) Mely cégek a beruházással kapcsolatos főbb szállítók, kivitelezők? Mekkora összegű teljesítéssel? Főbb szállítók, kivitelezők Összeg 1.) 2.) 3.) 9.) Vannak-e a beruházás sikerét befolyásoló, a fentiekben nem említett egyéb tényezők? 1.) 2.) 3.) A beruházási kérdőív mellé szükséges dokumentumok: 1.) a fejlesztéshez kapcsolódó saját erő, illetve egyéb támogatások meglétét igazoló dokumentumok 2.) a beruházáshoz kapcsolódó árajánlatok, költségvetések, valamint a kivitelezési szerződések és a szükséges engedélyek 3.) speciális hitelkonstrukcióhoz (pl. Energia Hasznosítási Program, Vállalkozásfejlesztési program keretében igényelt hitel/garancia) kapcsolódó dokumentumok 7

8 KIEGÉSZÍTŐ ADATOK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKRÓL (csak abban az esetben töltendő ki, ha a vállalkozásnak van egyéb kapcsolt vállalkozása) 2. sz. melléklet Kapcsolt vállalkozások közötti tulajdonosi struktúrára vonatkozó adatok: - Az ügyfél határozottan kijelenti, hogy: sem a kérelmező sem a tulajdonosa(i) nem rendelkeznek 50% feletti tulajdoni hányaddal vagy szavazati joggal más vállalkozásokban, a lentikben említetteken kívül. Kapcsolt vállalkozás neve Adószáma Tulajdonos(ok) neve Tulajdoni hányada Kapcsolt vállalkozások közötti vevő/szállítói kapcsolatokra vonatkozó adatok: Vevő megnevezése Adószáma Szállító megnevezése Adószáma Éves forgalom Áru/szolgáltatás megnevezése Kapcsolt vállalkozások közötti hitelviszonyra vonatkozó adatok: Hitelező megnevezése Adós megnevezése Hitel összege Hitel lejárata Hitelkapcsolat jogcíme Kapcsolt vállalkozások közötti kezességvállalásokra vonatkozó adatok: Kezes megnevezése Adós megnevezése Kezességváll. összege Kezességváll. lejárata Kezességváll. jogcíme Tagok egyéb gazdasági/pénzügyi kapcsolatokra vonatkozó adatok: Kérjük itt írja le röviden, hogy a hiteligénylő vállalkozás és a kapcsolt vállalkozások között milyen egyéb, a vállalkozások helyzetét befolyásoló kapcsolat van: (pl: egyéb harmadik fél részére nyújtott biztosítékok) 8

9 N Y I L A T K O Z A T O K - A kérelmet benyújtó (társaság vezetője, egyéni vállalkozó) illetőleg annak képviselője határozottan kijelenti: 1. Nem áll felszámolás vagy csődeljárás alatt, illetve nem indítottak ellene végrehajtási eljárási folyamatot. igaz hamis 2. Jelenleg nem rendelkezik más hitelintézet felé lejárt tartozással. igaz hamis 3. A hitelkérelem időpontjában nem áll fenn 30 napon túli lejárt vagy átütemezett NAV tartozása. igaz hamis 4. Nem rendelkezik hitelintézeteknél korábban 30 napon túl lejárt, de már rendezett tartozásokkal igaz hamis folyamatot. Ha az utolsó 3 kijelentés közül valamelyikre HAMIS a válasz, a kérelmezőnek közölnie kell a következő fizetési információkat: összeg, mióta áll fenn/meddig állt fenn a tartozás, átütemezési kérelem, igazolások, határozatok. A megjegyzéseket, magyarázatokat csatolni kell a Hitelkérelemhez. - A kérelmet benyújtó (társaság vezetője, egyéni vállalkozó) illetőleg annak képviselője az alábbi nyilatkozatokat teszi: 1. Hozzájárul ahhoz, hogy a K&H Bank Zrt-hez (a továbbiakban: a Bank) a mai napon benyújtott (hitel)kérelemben, illetve mellékleteiben foglalt, és a Bank részére a későbbikekben a (hitel)kérelemben leírt pénzügyi / kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott egyéb adatokat a Bank öt éven keresztül általános kockázatértékelési célból nyilvántartsa és kezelje, függetlenül attól, hogy létrejön-e hitelezési vagy egyéb jogviszony a Bank és a kérelmet benyújtó között. 2. Hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a fenti adatokat hitel-elbírálási, hitelminősítési és ellenőrzési célból a KBC Bank N.V. (Havenlaan 2 BE 1080, Bruxelles, Belgium) és annak tulajdoni érdekeltségébe tartozó jogalanyok számára átadja. A kérelmet benyújtó ebben a körben kifejezetten megadja a Bank részére a banktitok alóli felmentést. 3. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Bank jogosult időről időre hirdetési célból közvetlen levél útján tájékoztatni a saját és az érdekeltségi körbe tartozó szervezetek szolgáltatásairól. 4. Kijelenti, hogy a jelen (hitel)kérelem benyújtása a kérelmet benyújtó részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül, a Bank Üzletszabályzatában, a Vállalati Aktív Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben, illetve a vonatkozó Hirdetményben foglalt feltételek szerint. A kérelmet benyújtó egyúttal tudomásul veszi, hogy a (hitel)kérelem benyújtása, illetve a Bank bármely tisztviselőjével folytatott bármilyen kommunikáció a szerződés aláírásáig nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a Bank részéről a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. - Továbbá, a kérelmet benyújtó (társaság vezetője, egyéni vállalkozó) illetőleg annak képviselője nyilatkozatot tesz arról, hogy a hiteligénylő megfelel az alábbiaknak: 1. Nem devizakülföldi társaság. 2. Nem önkormányzat vagy egyéb költségvetési beszámolót készítő szervezet. 3. Nem lízing társaság vagy pénzintézeti típusú beszámolót készítő társaság (pl. befektetési alapok kezelője) 4. Nem egyház, egyházi alapítvány, szociális intézmény, társadalmi szervezet, köztestület, párt, politikai egyesület, politikai célú egyéb szervezet (politikai alapítvány), illetve szakszervezet. 5. Nem közhasznú szervezet vagy közalapítvány. 6. Nem központi költségvetési szerv. 7. Nem katonai költségvetéshez közvetlenül kapcsolódó szervezet, illetve katonai-stratégiai termékeket (fegyver) előállító/forgalmazó vállalkozás. 8. Nem sportegyesület (akár gazdasági formában működő) vagy sportkör. 9. Nem szerencsejátékok, fogadási és sorsolási játékok, pénznyerő automaták üzemeltetését végző vállalkozás. 10. Nem környezetvédelmi tiltó illetve korlátozó listán szereplő tevékenységet végző vállalkozás. 11. Nem folytat közerkölcsöt sértő és egyéb, bűnözéshez kapcsolódó tevékenységet. 12. Működési engedéllyel rendelkezik. 13. Cégbíróság által bejegyzett cég ill. érvényes vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó. - A hitelkérelemben és annak mellékletében szereplő információk a valóságnak mindenben megfelelnek, továbbá a csatolt pénzügyi beszámolók adattartalma megegyezik a Cégbírósághoz, illetve a NAV-hoz benyújtott dokumentumok adattartalmával. Ezekért a kérelmet benyújtó (társaság vezetője, egyéni vállalkozó) illetőleg annak képviselője büntetőjogi felelősséget vállal. Kelt, dátum:....,... év,.....hó,... nap. cégszerű aláírás 9

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés

Részletesebben

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok Egyszerűsített Hitelkérelem A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok Információs adatlap Az

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: HITELIGÉNYLŐ LAP vállalkozások részére a által nyújtott kölcsönökhöz 1. Hiteligénylő megnevezése: I. 2. Pontos címe: Telefon: Fax: E-mail: Kapcsolattartó

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1. A Vállalkozás

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ÜZLETI TERV és KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Vállalkozás/Vállalkozó részéről Az Üzleti terv és kölcsönigénylés átvétele nem kötelezi a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti terv és kölcsönigénylést

Részletesebben

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása A Vállalkozás székhelye: Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás tudomással bír

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ Tisztelt Vállalkozó! Ön a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által létrehozott, a budapesti vállalkozások létrejöttét, működését

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2013. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

Kölcsönigénylés. Adóstárs KHR lekérdezés megtörtént (Bank tölti ki!) dátum: Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!

Kölcsönigénylés. Adóstárs KHR lekérdezés megtörtént (Bank tölti ki!) dátum: Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsön típusa: K&H Lombard hitel Kölcsönigénylés Választható kedvezmények

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz 2/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT TakarékHitel Plusz központi fejlesztésű kötelező termék Kiadta: Takarékbank Zrt.

Részletesebben

. Takarékszövetkezet/Bank Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata

. Takarékszövetkezet/Bank Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata A. Takarékszövetkezet/Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 1 Tartalomjegyzék: 1.) Bevezető... 3 2.) A Konstrukció... 3 3.) Az Üzletszabályzat hatálya... 3 4.) Részvétel

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK é á ö é á á ó á é ü á ú á á á á á á ő ü á Í é ő A Takarékszövetkezet Hitelezési Szabályzata a számvitelről szóló törvény végrehajtásaként megjelent 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, a Hitelintézetekről

Részletesebben

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok A fedezetek meglétét igazoló dokumentumok Letéti igazolás, Bankszámlakivonat, Életbiztosítás esetén biztosítási kötvény. Természetes személy igénylő esetén személyazonosító igazolvány és lakcímkártya (ha

Részletesebben