VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( TÁRSAS VÁLLALKOZÁS ESETÉBEN, KKMR )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( TÁRSAS VÁLLALKOZÁS ESETÉBEN, KKMR )"

Átírás

1 Rétköz Takarékszövetkezet Kisvárda, Szent László út 68. Tel: 45/ sz. melléklet VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( TÁRSAS VÁLLALKOZÁS ESETÉBEN, KKMR ) Hiteligénylő azonosító adatai: Vállalkozás elnevezése: Székhelye: Levelezési címe: Telefonszáma, címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: TEÁOR kód: KSH száma: Alapítás dátuma: Számlaszáma: Számlavezető bank neve: Számlaszáma: Számlavezető bank neve: Ügyvezető neve: Telefonszáma: Iskolai végzettsége, szakmai tapasztalata A hiteligénylő kapcsolt vállalkozásaira vonatkozó adatok: neve: tulajdonosainak neve és tulajdoni hányaduk: neve: tulajdonosainak neve és tulajdoni hányaduk: neve: 1

2 tulajdonosainak neve és tulajdoni hányaduk: neve: tulajdonosainak neve és tulajdoni hányaduk: A vállalkozás főbb vevői: összes értékesítésből %os részesedésük A vállalkozás főbb szállítói: összes beszerzésből %.os részesedésük Hitelkérelem beadásának időpontjában Hitelkérelem beadásakor fennálló 30 napon túl lejárt tartozások összege: Hitelkérelem beadásakor fennálló ezer Ft átütemezett köztartozások összege: ezer Ft 60 napon túl lejárt vevőkövetelések összege: ezer Ft Bármely korábbi időpontban Hitelintézeteknél korábban 30 napon túl lejárt, de már rendezett tartozások összege: ezer Ft Más hitelintézetek, lízing cégek felé fennálló tartozásokkal kapcsolatos adatok ( a vállalkozás tartozásai) Nincsenek ilyen tartozások 1. tartozás 2. tartozás 3. tartozás Ügylet típusa*: Fennálló összeg: Tárgyévi esedékességek:** Devizanem: Hitelintézet megnevezése: *Kérjük válasszon az alábbi ügylet típusokból, és a típus betűjelét írja a megfelelő cellába a) folyószámlahitelkeret b) forgóeszköz hitel c) beruházási hitel e) bankgarancia f) akkreditív g) kezességvállalás h) faktoring i) pénzügyi lízing j) operatív lízing k) egyéb ** A forinthitelek tárgyévi esedékességét Ftban a devizahitelek esedékességét devizában kell megadni 2

3 Szervezet neve NAV Önkormányzat Egyéb tartozások, kötelezettségek Tartozás összege Lejárat / Esedékesség időpontja Történte átütemezés, megállapodás Tulajdonosokkal kapcsolatos adatok: 1) legnagyobb tulajdonos Neve: Születési neve: Közvetlen tulajdoni hányada: Születési hely, dátum: Anyja neve: 2) második legnagyobb tulajdonos Neve: Születési neve: Közvetlen tulajdoni hányada: Születési hely, dátum: Anyja neve: Nyilatkozat a vállalkozás mértére: összes foglalkoztatotti létszám: fő a vállalkozás éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy az üzleti év utolsó napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forint összeg? Igen * Nem, az elmúlt üzleti év adati alapján több volt az éves árbevétel vagy a mérlegfőösszeg a fent megjelölt értékeknél.* * a megfelelő választ Xel kérjük jelölni Az üzleti tevékenység bemutatása: A gyártott termékek, illetve végzett szolgáltatások jellege, illetve a kereskedelemben gyakorolt üzletkör jellege, leírása. A vállalkozás piacára vonatkozó általános helyzet ismertetés. A szerződéses kapcsolatok bemutatása a szerződéssel lekötött értékesítés aránya. 3

4 A vállalkozás jövőjét meghatározó elképzelések, folyamatban lévő döntések: A gazdálkodást jelentősen befolyásoló peres eljárás, léte jellege. Végrehajtás vane folyamatban a vállalkozás ellen, kezdeményezteke csőd vagy felszámolási eljárást a vállalkozás ellen?: A VÁLLALKOZÁS TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉS ESZKÖZÖK Megnevezés/ Könyv szerinti Becsült jelenlegi Azonosító Összes A zálogjog érték érték (helrzajzi szám, teher kedvezményezettje (eft) (eft) gyári szám stb.) 4

5 A vállalkozás vagyontárgyaira, tevékenységére megkötött biztosítások fajtája, biztosító társaság neve: Kért hitellel kapcsolatos adatok: A hitelből megvalósítani kívánt tevékenység: A hitel célja: A hitel összege: A hitel futamideje: Ebből türelmi idő: Visszafizetés ütemezése: Célja: A hiteligényt kiváltó gazdasági ok bemutatása: 5

6 Pénzforgalmi terv a hitel első évére: ( a pénzforgalmi tervben kell bemutatni, hogy a tervezett törlesztési időpontra a szükséges pénzeszköz rendelkezésre fog állni. ) A) pénzbevételek tárgyév év.hó év hó év hó év hó év hó összesen B) pénzkiadások összesen C) Pénzeszközök adósság szolgálat előtt D) adósságszolgálat összesen E) Egyenleg (CD) Kérjük mutassa be, hogyan tudja visszafizetni a vállalkozás kért hitelt a megadott ütemezés szerint. A visszafizetés bemutatása legyen összhangban a fenti pénzforgalmi tervvel és az üzleti tervvel. ( amennyiben az itt rendelkezésre álló terjedelem kevés, akkor külön mellékletben is bemutatható ) 6

7 A hitel biztosítékaként felajánlott eszközök bemutatása Megnevezés/azonosító Becsült piaci érték (Ft) Zálogjogosultak megnevezése Terhek (Ft) A hitelkérelem mellé benyújtandó dokumentumok: legutolsó lezárt két év beszámolója, a kérelem benyújtását megelőző hónap főkönyvi kivonata, vállalkozás alapítását igazoló dokumentumok, 30 napnál nem régebbi együttes igazolás a NAV részéről, hogy nincs lejárt tartozás, amennyiben a vállalkozásnak van átütemezett köztartozása az adóhatóságok felé, megállapodás az átütemezésről, A fedezetként felajánlott ingatlanra vonatkozó biztosítási kötvények, és a biztosítás befizetését igazoló dokumentumok, biztosítékként felajánlott ingatlanra a Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslő értékbecslése. NYILATKOZAT A kérelmet benyújtó társaság vezetője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti: A megfelelő választ a be írt xel kérjük megadni. A kérelmet benyújtó társaság nem áll felszámolás vagy csődeljárás alatt, illetve nem indítottak ellene végrehajtási folyamatot. igaz hamis A hitelkérelem időpontjában nem áll fenn 30 napon túli lejárt vagy átütemezett NAV tartozással. igaz hamis Jelenleg nem rendelkezik más hitelintézet felé lejárt tartozással. igaz hamis A kérelmet benyújtó társaság vezetője az alábbi nyilatkozatokat teszi: 1) Hozzájárulok ahhoz, hogy a Rétköz Takarékszövetkezet ( a továbbiakban: Takarékszövetkezet ) a mai napon benyújtott hitelkérelemben illetve mellékleteiben foglalt adatokat tíz éven keresztül általános kockázatértékelési célból nyilvántartsa és kezelje, függetlenül attól, hogy létrejöne hitelezési vagy egyéb jogviszony a Takarékszövetkezet és a kérelmet benyújtó között. 7

8 2) Tudomásul veszem, hogy a Takarékszövetkezet jogosult időről időre hirdetési célból közvetlen levél útján tájékoztatni szolgáltatásairól. 3) Kijelentem, hogy jelen hitelkérelem benyújtása a kérelmet benyújtó részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül. A kérelmet benyújtó egyúttal tudomásul veszi, hogy a hitelkérelem benyújtása, illetve a Takarékszövetkezet bármely tisztviselőjével folytatott bármilyen kommunikáció a szerződés aláírásáig nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a Takarékszövetkezet részéről a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. 4) Kijelentem, hogy az Europai Bizottság 1998/2006/EK rendelete alapján az elmúlt években az alábbiak szerint részesült a vállalkozás csekély összegű ( de minimis ) támogatásban: Év Összeg Tudomásul veszem, hogy az EB 1998/2006/EK rendlet alapján egy vállalkozásnak csekély összegű támogatás jogcímen odaítélt támogatástartalma három év vonakozásában nem haladhatja meg a EURnak, közúti szállítási ágazatban a EURnak megfelelő forint összeget. Kijelentem, hogy a csekély összegű támogatások összege az utolsó három évben jelen ügylet támogatástartalmát is beleértve nem haladja meg a EURnak (közúti szállítási ágazatban EURnak) megfelelő forint összeget. 5) Nyilatkozom, hogy az Europai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben, valamint a megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, vagy a strukturális alapból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt nem teljesített kötelezettség nem volt. 6) Kijelentem, hogy az utolsó két lezárt üzleti évben elért nettó árbevételből a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel rész kevesebb mint 50 %. Bevétel eredete ágazat szerint Mezőgazdasági tevékenységből Nem mgi tevékenységből Összesen 7) Tudomásul veszem, hogy a csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. év végéig meg kell őrizni és szükség esetén be kell mutatnom. 8) Kijelentem, hogy a vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy 8

9 immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó Beruházás finanszírozására e hitelkérelem keretén belül nem kerül sor. 9) Tudomásul veszem, hogy az Európai Unió Strukturális Alapja és a hazai költségvetés finanszírozásával meghirdetett hitel, garancia és tőkeprogramok esetében a kedvezményezettek támogatással összefüggő adatait az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság illetékes hatóságai a /EK rendeletben és a 1080/2006/EK rendeletben foglaltak szerint a személyes adatok védelmének szem előtt tartásával ellenőrizheti. 10) Tudomásul veszem, hogy a hitelkérelem benyújtásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az Irányító hatóság, az Állami számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában és ellenőrzésében érintett szervek, valamint az ÁVrben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. A hitelkérelemben és annak mellékleteiben szereplő információk a valóságnak mindenben megfelelnek, továbbá a csatolt pénzügyi beszámolók adattartalma megegyezik a Cégbírósághoz illetve NAVhoz benyújtott dokumentumok adattartalmával. Ezekért a kérelmet benyújtó társaság vezetője büntetőjogi felelősséget vállal. A kérelmet benyújtó társaság vezetője felhatalmazza a Rétköz Takarékszövetkezetet, hogy a társaságra vonatkozó cégkivonatot, és a fedezetül felajánlott ingatlan tulajdoni lapját, a Takarékszövetkezet által elfogadhatónak tartott nyilvántartásból beszerezze. A kérelmet benyújtó társaság vezetője kijelenti, hogy a beszerzés mindenkori Hirdetmény szerinti díját a Társaság nevében Takarékszövetkezet részére a kérelem benyújtásának napján megfizeti. Tudomásul veszem, hogy a hitelkérelem melléklete az üzleti terv, melyből az eredménykimutatást és a mérleget a hitel futamidejére vonatkozóan ki kell tölteni. Tudomásul veszem, hogy a Takarékszövetkezet hiányos hitelkérelmet nem vesz át. Kelt:, év hó.nap cégszerű aláírás 9

10 Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szives figyelmét, hogy kérelmét csak a hiteligénylő pontos és részletes kitöltése, valamint a felsorolt benyújtandó dokumentumok hiánytalan beadása esetén tudjuk befogadni hitelbírálatra! Amennyiben egy táblázat nem tartalmaz megfelelő számú sort vagy oszlopot, akkor azok további sorok, oszlopok beszúrásával bővíthetőek. A szövegesen kifejtendő részek szintén bővíthetőek. Lehetősége van a hitelkérelem elektronikus úton történő beküldésére, de emellett kérjük papíralapon, cégszerűen aláírva is szíveskedjen azt benyújtani, valamint minden oldalát aláírásával vagy kézjegyével ellátni szíveskedjen. Együttműködését előre is köszönjük! Rétköz Takarékszövetkezet 10

VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók)

VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók) Rétköz Takarékszövetkezet Kisvárda, Szent László út 68. Tel: 45/ 415113 kozpont@retkoz.tksz.hu 2. sz. melléklet VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók) Hiteligénylő azonosító adatai:

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITELIGÉNYLÉS (Egyéni vállalkozók)

VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITELIGÉNYLÉS (Egyéni vállalkozók) Rétköz Takarékszövetkezet Kisvárda, Szent László út 68. Tel: 45/ 415113 kozpont@retkoz.tksz.hu 1. sz. melléklet VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITELIGÉNYLÉS (Egyéni vállalkozók) Hiteligénylő azonosító adatai:

Részletesebben

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve)

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve) K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi.

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi. MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELMI ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ROGRAM 2. SZAKASZ (NHP2) KERETÉBEN IGÉNYELT H KERETÉBEN IGÉNYELT HITELEK ESETÉN A Bank jelen Hitelkérelmi Adatlapot az MNB Növekedési

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok:

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok: VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY Hiteligénylő azonosító adatai: Hiteligénylő teljes neve: Székhelye: KSHszámjel Adószám. Cégjegyzék szám: Alapítás dátuma Levelezési címe:: Tevékenységi köre: Számlavezető

Részletesebben

Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt elérő vagy azt meghaladó kettős könvvvitelű társaságok részére

Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt elérő vagy azt meghaladó kettős könvvvitelű társaságok részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

Kisvállalkozói hitelkérelem

Kisvállalkozói hitelkérelem K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.khb.hu khbinfo@khb.hu Kisvállalkozói hitelkérelem Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Azonosító

Részletesebben

KERETÉBEN NYÚJTOTT MIKROHITEL

KERETÉBEN NYÚJTOTT MIKROHITEL I. De minimis nyilatkozat Az Új Széchenyi Hitel Program keretében a tervezett beruházások/forgóeszköz vásárlások finanszírozásához igényelt kedvezményes forrás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Program

Új Széchenyi Hitel Program Új Széchenyi Hitel Program ÚJ Széchenyi Hitel Forgóeszközre Érvényes: 2014. július 01.-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, - egyéni vállalkozó;

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Program

Új Széchenyi Hitel Program Új Széchenyi Hitel Program ÚJ Széchenyi Hitel BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2014. július 01.-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, - egyéni vállalkozó; -

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről A szerződő fél: Devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve Az Üzleti tervet átvettem..., 200. hó nap. MiFiN munkatárs I. A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1.

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 1. számú melléklet. MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány. A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai.

IKTATÓSZÁM: 1. számú melléklet. MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány. A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai. IKTATÓSZÁM: MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai Hiteligénylő vállalkozás (vagy egyéni vállalkozó) neve Anyja neve (egyéni vállalkozó esetében):

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Benyújtandó dokumentumok Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Győr, 2015. április 1 1 I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: A Finanszírozó: a Pannon Finance Pénzügyi Szolgáltató Zrt., (továbbiakban:

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir.

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP VÁLLALATI ÜGYFELEK SZÁMÁRA AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK LEGUTOLSÓ HAVI FŐKÖNYVI

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről A szerződő fél: TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről Devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Termékleírás

Új Széchenyi Hitel Termékleírás Új Széchenyi Hitel Termékleírás 1. Hitelfelvevők köre: azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

megye helység ir.szám megye

megye helység ir.szám megye IKTATÓSZÁM: MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Hitelkérelmi nyomtatvány A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó, őstermelő alapadatai Hiteligénylő vállalkozás (vagy egyéni vállalkozó, őstermelő) neve Anyja

Részletesebben