I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI"

Átírás

1 ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK LEGUTOLSÓ HAVI FŐKÖNYVI KIVONAT 3 ÉVES MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV A FELAJÁNLOTT BIZTOSÍTÉKOK DOKUMENTUMAI (30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI TULAJDONI LAP, A PLATINIUM ZRT. ÁLTAL ELFOGADOTT ÉRTÉKBECSLŐ ÁLTAL KÉSZÍTETT ÉRTÉKBECSLÉS) AKTUÁLIS ADÓFOLYÓSZÁMLA KIVONAT *A PLATINIUM ZRT. AZ ÜGYLET ELBÍRÁLÁSÁHOZ BEKÉRHET EGYÉB DOKUMENTUMOKAT IS (TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS, NAV NULLÁS IGAZOLÁS, BANKINFORMÁCIÓ). A BENYÚJTOTT DOKUMENTUMOKAT A PLATINIUM ZRT. KÉRÉSÉRE EREDETIBEN BE KELL MUTATNI. AZ ADATLAP MELLÉKLETEI: 1. SZÁMÚ MELLÉKLET - KÖTELEZŐ (ÜGYFÉLCSOPORT, KKV, KAPCSOLT ÉS PARTNERTVÁLLALKOZÁS DEFINÍCIÓJA) 2. SZÁMÚ MELLÉKLET IGÉNY ESETÉN (GARANTIQA HITELGARANCIA VAGY AVHGA ZRT. KÉSZFIZETŐKEZESSÉGVÁLLALÁSA ESETÉN KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ) 1. ALAPADATOK: I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI A VÁLLALKOZÁS PONTOS NEVE: SZÉKHELY: LEVELEZÉSI CÍM: ADÓSZÁM: CÉGJEGYZÉKSZÁM: KAPCSOLATTARTÓ NEVE, BEOSZTÁSA: CÍM: TELEFONSZÁM: FAXSZÁM: 9 1

2 2. TULAJDONOSOK ADATAI: (2. számú melléklet: A tulajdonosokra és a vezetőre vonatkozó részletes adatlap) NÉV: TULAJDONI HÁNYAD (%): VÁLTOZOTT E A VÁLLALKOZÁS TÖBBSÉGI TULAJDONOSA AZ ELMÚLT 1 ÉVBEN? A megfelelő válasz aláhúzandó IGEN NEM A TULAJDONOSVÁLTÁS OKA: TEÁOR SZÁM: 3. CÉGVEZETÉSRE VONATKOZÓ ADATOK NÉV BEOSZTÁS SZAKMAI GYAKORLAT (ÉV) 4. TÁRSASÁG RÉSZESEDÉSE MÁS VÁLLALKOZÁSOKBAN VÁLLALKOZÁS NEVE SZÉKHELY TULAJDONI RÉSZ (%) 5. ÜGYFÉLCSOPORTBA TARTOZÓ VÁLLALKOZÁSOK: Az Ügyfélcsoportba tartozás kritériumait lásd az. 1. sz. mellékletben 2

3 II. A TÁRSASÁGRA ÉS ANNAK GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK 1. A CÉG TÖRTÉNETE: 2. TEVÉKENYSÉGEK : TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTEL %-A BECSÜLT PIACI RÉSZESEDÉS 3. FOGLALKOZTATOTTAK ADATAI: Jelenleg ÁLLANDÓ FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA (FŐ): 4. PIACI HELYZET, KONKURENCIA: 4.1. A FŐBB VERSENYTÁRSAK BEMUTATÁSA ÉS A PIACI HELYZET JELENLEGI ÉS VÁRHATÓ ALAKULÁSA: 4.2. AZ ÁGAZAT ÉS A TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA: 3

4 III. PÉNZÜGYI ADATOK 1. BANKKAPCSOLATOK: SZÁMLAVEZETŐ BANK NEVE BANKSZÁMLASZÁM 2. FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉVEN BELÜLI HITELEK PÉNZINTÉZET ÖSSZEG (ÁLLOMÁNY) LEJÁRAT BIZTOSÍTÉKOK eft ÉVEN TÚLI HITELEK ÖSSZEG (ÁLLOMÁNY) BIZTOSÍTÉKOK PÉNZINTÉZET EFT LEJÁRAT BANKGARANCIA ÖSSZEG (ÁLLOMÁNY) BIZTOSÍTÉKOK PÉNZINTÉZET EFT LEJÁRAT VÁLLALKOZÁS KEZESSÉGVÁLLALÁSA ÖSSZEG (ÁLLOMÁNY) BIZTOSÍTÉKOK PÉNZINTÉZET EFT LEJÁRAT 4

5 LÍZING ÖSSZEG (ÁLLOMÁNY) BIZTOSÍTÉKOK PÉNZINTÉZET EFT LEJÁRAT FAKTORÁLT KÖVETELÉS ÖSSZEG (ÁLLOMÁNY) BIZTOSÍTÉKOK PÉNZINTÉZET EFT LEJÁRAT 3. HATÁRIDŐN TÚLI VEVŐKÖVETELÉSEK LEJÁRT NAPOK SZÁMA ÖSSZEG CÉG NEVE 1 30 NAP NAP NAP 181 NAPON TÚL 4. HATÁRIDŐN TÚLI SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK LEJÁRT NAPOK SZÁMA ÖSSZEG CÉG NEVE 1 30 NAP NAP NAP 181 NAPON TÚL 5. KÖZTARTOZÁSOK LEJÁRT NAPOK SZÁMA ÖSSZEG TARTOZÁS JOGCÍME 1 30 NAP NAP NAP 181 NAPON TÚL ÁTÜTEMEZÉSEK 5

6 6. ÁFA BEVALLÁS A megfelelő válasz aláhúzandó HAVI NEGYEDÉVES ÉVES 7. A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL ELNYERT VAGY IGÉNYBEVETT CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) TÁMOGATÁSOK TÁRGYÉVET MEGELŐZŐ 2. ÉVBEN TÁRGYÉVET MEGELŐZŐ ÉVBEN TÁRGYÉVBEN NEM AGRÁR (1998/2008/EK R. SZERINT) AGRÁR (1535/2007/EK R. SZERINT) HALÁSZATI (875/2007/EK R. SZERINT) 8. PARTNERKAPCSOLATOK: A VÁLLALKOZÁS LEGFONTOSABB MEGRENDELŐI: MEGRENDELŐ NEVE SZÉKHELYE (VÁROS) KAPCSOLAT KEZDETE RÉSZESEDÉSE AZ ÁRBEVÉTELBEN (%) MEGRENDELŐ NEVE SZÉKHELYE (VÁROS) KAPCSOLAT KEZDETE RÉSZESEDÉSE AZ ÁRBEVÉTELBEN (%) MEGRENDELŐ NEVE SZÉKHELYE (VÁROS) KAPCSOLAT KEZDETE RÉSZESEDÉSE AZ ÁRBEVÉTELBEN (%) A VÁLLALKOZÁS LEGFONTOSABB SZÁLLÍTÓI: SZÁLLÍTÓ NEVE SZÉKHELYE (VÁROS) KAPCSOLAT KEZDETE RÉSZESEDÉSE A BESZERZÉS %-ÁBAN 6

7 SZÁLLÍTÓ NEVE SZÉKHELYE (VÁROS) KAPCSOLAT KEZDETE RÉSZESEDÉSE A BESZERZÉS %-ÁBAN SZÁLLÍTÓ NEVE SZÉKHELYE (VÁROS) KAPCSOLAT KEZDETE RÉSZESEDÉSE A BESZERZÉS %-ÁBAN IV. A CÉG TERVEI 1. JÖVŐBELI KILÁTÁSOK ÉS TERVEK: 2. A VÁLLALKOZÁS PÉNZFORGALMI TERVE: 1. ÉV (EFT) 2. ÉV (EFT) 3. ÉV (EFT) PÉNZBEVÉTELEK PÉNZESZKÖZ NYITÓEGYENLEG ÚJ SZÉCHENYI HITEL FELVÉT SAJÁT TŐKE BETÉT VAGY TAGI KÖLCSÖN ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL EGYÉB PÉNZBEVÉTELEK VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS EGYÉB KÖLCSÖN ÁFA VISSZAIGÉNYLÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK BERUHÁZÁS (ESZKÖZBESZERZÉS) ANYAG VAGY ÁRU BESZERZÉS EGYÉB ANYAGJELLEGŰ KIADÁSOK BÉREK ÉS JÁRULÉKAI MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK 7

8 BANKI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK EGYÉB HITEL TŐKETÖRLESZTÉS EGYÉB HITEL KAMATFIZETÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FIZETENDŐ OSZTALÉK ÚJ SZÉCHENYI HITEL KAMATFIZETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÚJ SZÉCHENYI HITEL TŐKETÖRLESZTÉS EGYENLEG 1. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK A KÉRT HITEL ÖSSZEGE: HITELCÉL: FUTAMIDŐ: TŐKETÖRLESZTÉSI ÜTEMEZÉS: KAMATFIZETÉS GYAKORISÁGA: BIZTOSÍTÉK: V. AZ IGÉNYELT ÜGYLET LEÍRÁSA 2. A PROJEKT ÉS A HITEL FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA A PROJEKT ÖSSZES KÖLTSÉGE: SAJÁT FORRÁS: ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÖSSZEGE: EGYÉB FORRÁS: - EBBŐL EGYÉB HITEL: - EBBŐL VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS AZ ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÉRT FUTAMIDEJE (HÓNAP): KÉRT TÜRELMI IDŐ: A PROJEKT JELENLEGI KÉSZÜLTSÉGI FOKA: A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TERVEZETT KEZDÉSI IDEJE: A PROJEKT BEFEJEZÉSÉNEK TERVEZETT BEFEJEZÉSI IDEJE: 8

9 3. KÉRJÜK, FEJTSE KI A HITEL FELVÉTELÉNEK CÉLJÁT! KÉRJÜK, TÉRJEN KI A PROJEKT MEGVALÓSÍÁTÁSNAK FÖLDRAJZI HELYÉRE IS! 4. A PROJEKT ANYAGI-MŰSZAKI ÖSSZETÉTELE ÉS FINANSZÍROZÁSI TERVE MEGNEVEZÉS ÖSSZES KÖLTSÉG ÖNERŐ (KÉSZPÉNZ, EGYÉB: 1. ÉPÜLET, INGATLAN, EBBŐL: HITEL VAGY TÁMOGATÁS) IGÉNYELT ÖSSZEG - VÁSÁRLÁS - FELÚJÍTÁS 2. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, EBBŐL: - ÚJ ESZKÖZ BESZERZÉS - HASZNÁLT ESZKÖZ BESZERZÉS 3. EGYÉB (IMMATERIÁLIS JAVAK, TERVEZÉSI KÖLTSÉG, ILLETÉK STB.) 4. BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN 5. FEJLESZTÉSI KÖLTSÉG 6. EGYÉB FEJLESZTÉSI KÖLTSÉG 7. PROJEKT ÖSSZES PÉNZIGÉNYE 5. A FELAJÁNLOTT BIZTOSÍTÉKOK BEMUTATÁSA MEGNEVEZÉS AZONOSÍTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK BECSÜLT PIACI ÉRTÉK TERHELÉSEK (ÖSSZEG, JOGOSULT) 9

10 NYILATKOZATOK 1. BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY A CÉG ELLEN NEM KEZDEMÉNYEZTEK CSŐD-, FELSZÁMOLÁSI ILLETVE VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁST, ILYEN ELJÁRÁSOK NINCSENEK FOLYAMATBAN, TOVÁBBÁ EZEK KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK FELTÉTELEI NEM ÁLLNAK FENN. A CÉG NEM ÁLL VÉGELSZÁMOLÁS ALATT, ILYEN ELJÁRÁS NINCS FOLYAMATBAN, NAV, ÖNKORMÁNYZAT FELÉ FENNÁLLÓ TARTOZÁSA NINCS, A SZOLGÁLTATOTT DOKUMENTUMOK ÉS ADATOK A VALÓSÁGNAK MINDENBEN MEGFELELNEK. 2. BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY A CÉG AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET SZERINT MEGHATÁROZOTT KIS-, KÖZÉP- VAGY MIKROVÁLLALKOZÁS, ÉS AZ ÜZLETSZERŰ MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES JOGERŐS HATÓSÁGI ENGEDÉLYEKKEL RENDELKEZIK. 3. BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY A CÉG ELLEN NINCS OLYAN ELJÁRÁS FOLYAMATBAN, AMELYBEN VAGY AMELY EREDMÉNYEKÉNT BÜNTETŐJOGI INTÉZKEDÉSNEK LEHET HELYE, ILLETVE A CÉGGEL SZEMBEN A BÍRÓSÁG BÜNTETŐJOGI INTÉZKEDÉSKÉNT TEVÉKENYSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSÁT NEM RENDELTE EL. 4. BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY A CÉGRE VONATKOZÓAN AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK TÁMOGATÁS VISSZAFIZETÉSÉRE KÖTELEZŐ HATÁROZATA NINCS ÉRVÉNYBEN, TOVÁBBÁ NEM ÁLL FENN ANNAK ESETE, HOGY A CÉG A HITELKÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ HÁROM ÉVEN BELÜL AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL, AZ EURÓPAI UNIÓ ELŐCSATLAKOZÁSI ESZKÖZEIBŐL, VAGY A STRUKTURÁLIS ALAPOKBÓL JUTTATOTT VALAMELY TÁMOGATÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A HITELSZERZŐDÉSBEN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGÉT NEM TELJESÍTETTE. 5. KIJELENTEM, HOGY A HITELCÉL MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÖNERŐ A CÉG RENDELKEZÉSÉRE ÁLL, ÉS ANNAK FORRÁSA SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETETTEN NEM AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAPBÓL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAPBÓL, VAGY A KOHÉZIÓS ALAPBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS. 6. BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY A HITEL FELVÉTELÉVEL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKT NEM JÁR ÜZLETRÉSZ, VAGY RÉSZVÉNY, ILLETVE MÁS TÁRSASÁGI RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁSÁVAL, TOVÁBBÁ NEM JÁR OLYAN TRANZAKCIÓVAL, MELYNEK SORÁN A CÉG KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN TULAJDONOSAITÓL, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐITŐL, VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓJÁTÓL, ILLETVE E SZEMÉLYEK KÖZELI HOZZÁTARTOZÓITÓL TÖRTÉNŐ, TOVÁBBÁ CÉGCSOPORTON BELÜLI TÁRGYI ESZKÖZ, VAGY IMMATERIÁLIS JAVAK MEGVÁSÁRLÁSA, ILLETVE MINDEZEN SZEMÉLYEK VISSZTERHES KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL MEGVALÓSÍTANDÓ BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÁSA VALÓSUL MEG. 7. BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY A CÉG LEGUTOLSÓ LEZÁRT TELJES ÜZLETI ÉV NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK (EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ESETÉN A VÁLLALKOZÓI ADÓALAPBA BESZÁMÍTOTT BEVÉTELEK) KEVESEBB MINT 50%-ÁT TESZI KI MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG (TEÁOR 08 SZERINT: ) 10

11 ADATKEZELÉS A PLATINIUM PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓHÁZ ZRT. KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL ARRA, HOGY JELEN PÉNZÜGYI ADATLAP ALAPJÁN TUDOMÁSÁRA JUTOTT ADATOKAT AZ ÜZLETI TITOKTARTÁS SZABÁLYAINAK MEGFELELŐEN BIZALMASAN KEZELI, AZOKAT CSAK AZ ÉRDEKELT HOZZÁJÁRULÁSÁVAL HOZHATJA HARMADIK SZEMÉLY TUDOMÁSÁRA. EZEN KÖTELEZETTSÉG NEM TERJED KI A JOGSZABÁLY ALAPJÁN, AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÉS BÍRÓSÁGOK ELŐTT TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁSRA. ALULÍROTT., HOZZÁJÁRULOK AHHOZ, HOGY A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN ÁTADOTT, ILL. A HATÁLYBAN LÉVŐ SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOKAT ÉS A SZÜKSÉGES CÉGDOKUMENTÁCIÓT A PLATINIUM ZRT. A REFINANSZÍROZÓ HITELINTÉZETHEZ TOVÁBBÍTSA. TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY AZ ADATOK ÉS A NYILATKOZATOK VALÓTLANSÁGA A SZERZŐDÉS AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁSÁT, TOVÁBBÁ BÜNTETŐELJÁRÁS KEZDEMÉNYÉZÉSÉT VONHATJA MAGA UTÁN. DÁTUM: CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS 11

12 1.SZ. MELLÉKLET ÜGYFÉLCSOPORT DEFINÍCIÓJA A VÁLLALKOZÁS KÖZVETVE, VAGY KÖZVETLENÜL AZ (SZMT. 3. (2) BEKEZDÉSÉNEK (1) PONTJA SZERINTI MEGHATÁROZÓ BEFOLYÁST GYAKOROL A CSOPORT MÁSIK TAGJA FELETT. SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT: ANYAVÁLLALAT: AZ A VÁLLALKOZÓ, AMELY EGY MÁSIK VÁLLALKOZÓNÁL (A TOVÁBBIAKBAN LEÁNYVÁLLALAT) KÖZVETLENÜL VAGY LEÁNYVÁLLALATÁN KERESZTÜL KÖZVETETTEN MEGHATÁROZÓ BEFOLYÁST KÉPES GYAKOROLNI, MERT AZ ALÁBBI FELTÉTELEK KÖZÜL LEGALÁBB EGGYEL RENDELKEZIK. o A TULAJDONOSOK SZAVAZATÁNAK TÖBBSÉGÉVEL (50%-OT MEGHALADÓVAL) TULAJDONI HÁNYADA ALAPJÁN o RENDELKEZIK, MÁS TULAJDONOSOKKAL (RÉSZVÉNYESEKKEL) KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN A SZAVAZATOK TÖBBSÉGÉT o o EGYEDÜL BIRTOKOLJA A TÁRSASÁG TULAJDONOSAKÉNT (RÉSZVÉNYESEKÉNT) JOGOSULT ARRA, HOGY A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, VAGY A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI TÖBBSÉGÉT MEGVÁLASSZA VAGY VISSZAHÍVJA A TULAJDONOSOKKAL (A RÉSZVÉNYESEKKEL) KÖTÖTT SZERZŐDÉS (VAGY A LÉTESÍTŐ OKIRAT RENDELKEZÉSE) ALAPJÁN FÜGGETLENÜL A TULAJDONI HÁNYADTÓL, A SZAVAZATI ARÁNYTÓL, A MEGVÁLASZTÁSI ÉS VISSZAHÍVÁSI JOGTÓL DÖNTŐ IRÁNYÍTÁST, ELLENŐRZÉST GYAKOROL. AZ ÜGYFELEK OLYAN KAPCSOLATBAN ÁLLNAK EGYMÁSSAL, HOGY HA AZ EGYIKNÉL PÉNZÜGYI PROBLÉMÁK MERÜLNEK FEL, VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ, HOGY A MÁSIK IS VISSZAFIZETÉSI NEHÉZSÉGEKKEL KÉNYTELEN SZÁMOLNI: ILYEN KAPCSOLATNAK SZÁMÍT KÜLÖNÖSEN o o o KEZESSÉG, KÉSZFIZETŐ KEZESSÉG, GARANCIA EGYÉB BIZTOSÍTÉKOK ÁLTAL ÖSSZEKÖTÖTT CÉGEK, JOGSZABÁLYON VAGY SZERZŐDÉSEN ALAPULÓ KORLÁTLAN ÉS EGYETEMLEGES FELELŐSSÉG KÖZVETLEN KERESKEDELMI FÜGGŐSÉG, AMELYET RÖVID TÁVON NEM LEHET MEGSZÜNTETNI, ILLETŐLEG MÁS ÜZLETI KAPCSOLATTAL HELYETTESÍTENI KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONY KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ HOZZÁTARTOZÓK. KIS,- KÖZÉP ÉS MIKROVÁLLALKOZÁS DEFINÍCIÓJA: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 800/2008/EK RENDELETÉNEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉNEK 2. CIKKELY (2) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT KIS-, KÖZÉP- VAGY MIKROVÁLLALKOZÁSNAK MINŐSÜLŐ JOGALANYOK. A KAPCSOLT- ÉS PARNERVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSÁNÁL UGYANEZEN RENDELET IDEVONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI IRÁNYADÓK. 12

13 13

14 2. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. TULAJDONOS NEVE: ADÓSZÁMA: SZÜLETÉSKORI NEVE: I. A VÁLLALKOZÁS TULAJDONOSAI ANYJA NEVE: SZÜLETÉSI HELYE: SZÜLETÉSI IDEJE: LAKCÍME: IR.SZÁM: VÁROS: ÚT/UTCA/TÉR: HÁZSZÁM: TULAJDONI HÁNYAD: 2. TULAJDONOS NEVE: ADÓSZÁMA: SZÜLETÉSKORI NEVE: ANYJA NEVE: SZÜLETÉSI HELYE: SZÜLETÉSI IDEJE: LAKCÍME: IR.SZÁM: VÁROS: ÚT/UTCA/TÉR: HÁZSZÁM: TULAJDONI HÁNYAD: 3. TULAJDONOS NEVE: ADÓSZÁMA: SZÜLETÉSKORI NEVE: ANYJA NEVE: SZÜLETÉSI HELYE: SZÜLETÉSI IDEJE: LAKCÍME: IR.SZÁM: VÁROS: ÚT/UTCA/TÉR: HÁZSZÁM: TULAJDONI HÁNYAD: 14

15 II. A VÁLLALKOZÁS ELSŐ KÉPVISELŐJÉNEK ADATAI A VÁLLALKOZÁS KÉPVISELŐJÉNEK NEVE: ANYJA NEVE: SZÜLETÉSI HELYE: SZÜLETÉSI IDEJE: SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÁMA: LAKCÍME: IR.SZÁM: VÁROS: ÚT/UTCA/TÉR: HÁZSZÁM: REGISZTRÁCIÓS SZÁM: TELEFONSZÁM: CÍM: VÁLLALKOZÁS VEZETŐJÉNEK LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉGE: CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS 15

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Program

Új Széchenyi Hitel Program Új Széchenyi Hitel Program ÚJ Széchenyi Hitel BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2014. július 01.-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, - egyéni vállalkozó; -

Részletesebben

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve)

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve) K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ÜZLETI TERV és KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Vállalkozás/Vállalkozó részéről Az Üzleti terv és kölcsönigénylés átvétele nem kötelezi a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti terv és kölcsönigénylést

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Röviden... 1 Hitelkérelem benyújtása... 1 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 2 Hitelfelvevők köre... 3 A finanszírozásból kizártak

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS ÉS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK A MIKROHITEL CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2013. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Benyújtandó dokumentumok Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/Vállalkozó. Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Savaria Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására!

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/Vállalkozó. Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Savaria Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Savaria Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó nap. aláírás 1.1. A Vállalkozás/Vállalkozó

Részletesebben

ÜZLETI TERV és Hitelkérelem

ÜZLETI TERV és Hitelkérelem ÜZLETI TERV és Hitelkérelem Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezetet a mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó nap. aláírás

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 1.1. A Vállalkozás/Vállalkozó neve: A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 1.2. Gazdasági társaság ügyvezetője: Születési éve: 1 9 1.3. Tevékenység megkezdése: 1.4. Cégnyilvántartás (v. vállalkozói- őstermelői ig.)

Részletesebben

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: HITELIGÉNYLŐ LAP vállalkozások részére a által nyújtott kölcsönökhöz 1. Hiteligénylő megnevezése: I. 2. Pontos címe: Telefon: Fax: E-mail: Kapcsolattartó

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok Egyszerűsített Hitelkérelem A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok Információs adatlap Az

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés

Részletesebben