MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELEM (MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELEM (MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK)"

Átírás

1 A Társaság adatai: Név : Székhely : Adószám : Cégjegyzék sz.: Telefon : Fax : cím : Vezető tisztségviselő: Bankszámla számok: A kért hitel: Összege : Lejárata : Célja : MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELEM (MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK) Pillér I. Pillér II. Hitelkiváltás Forgóeszköz célú Beruházási célú EU-s elő-, társfinanszírozás Forgóeszköz hitel Beruházási hitel Hitelkiváltás esetén: Hitelt nyújtó hitelintézet: Hitel száma : Hitel devizaneme : Hitel összege : Hitel célja : I. A Társaság bemutatása I.a. A vállalkozás alapításkori adatai: Jegyzett tőke : Tulajdonosok : ebből apport: Dátuma : Tevékenység :

2 I.b. A jelenlegi helyzetének ismertetése Jegyzett tőke, tulajdonosi szerkezet a tulajdonos, a tőke és tulajdoni hányad megadásával: Amennyiben a Társaság tulajdonosai között Társaság (is) van, úgy annak tulajdonosait is meg kell adni a tőke és tulajdoni hányad megjelölésével! Az előzőekben felsorolt tulajdonosok más vállalkozásokban meglévő részesedéseit is fel kell sorolni a tőke és tulajdoni hányad megjelölésével A vállalkozás tevékenysége, termék/szolgáltatás, ágazat részletes bemutatása Mutassa be vállalkozása húzó tevékenységét, főbb termékét/szolgáltatását. (amennyiben van, a bevezetendő új termékét, szolgáltatását, a megszűnő, visszafejlesztendő termékét), mutassa be az ágazat jelenlegi helyzetét és jövőben kilátásait. Humán erőforrás Ismertesse vállalkozása tulajdonosainak, vezetőinek, kulcsembereinek szakmai pályafutását, sikereit, kudarcait, illetve a tulajdonosi szerkezetben történt változásokat és annak okait. Mutassa be részletesen vállalkozásának munkaerő-gazdálkodását, szervezeti felépítését, információs rendszerét, alkalmazottai számát. A piaci helyzet és várható alakulása, főbb partnerek és versenytársak Mutassa be vállalkozása piaci részesedését, főbb értékesítési irányait és módjait, a főbb versenytársait és partnereit.

3 3 Kérjük, sorolja fel a három legnagyobb vevőjét, és szállítóját, illetve amennyiben van, összegszerűen mutassa be a lejárt vevőkövetelését és szállítói tartozását. Vevők neve Lejárt vevőkövetelés 1-30 nap Ft nap Ft 90 napon túli Ft Szállítók neve Lejárt szállítói tartozás 1-30 nap Ft nap Ft 90 napon túli Ft Eszközgazdálkodás Mutassa be vállalkozása eszközgazdálkodását, ezen belül immateriális javait, tárgyi eszközeit (korszerűségi szint, kapacitás kihasználtság, tulajdonlás), befektetett pénzügyi eszközeit (jelentősebb tételek hatása a vállalkozás pénzügyi helyzetére). Amennyiben jellemző, mutassa be vállalkozása készletgazdálkodását, készletei összetételének alakulását, a készletek forgási sebességét. Pénzügyi helyzet Mutassa be részletesen vállalkozása költséggazdálkodását, jelentősebb költségtételei, kötelezettségei alakulását, banki, költségvetési kapcsolatait, jövőben várható bevételeit. Kérjük, térjen ki a főkönyvi kivonatban/bevételi nyilvántartásában (amennyiben van) szereplő, illetve jövőben várható nagyobb költségtételek részletezésére. Kérjük, részletezze a fennálló főbb kötelezettségeit (pl. tagi kölcsön, adóhatósággal szemben fennálló kötelezettség, szállítói tartozás, hitelintézet felé fennálló kötelezettség, stb.) Lejárata (rövid, Kötelezettség típusa Kötelezettség összege hosszú)

4 Jövőbeni kilátások, tervek Részletesen mutassa be vállalkozása jövőbeni kilátásait, terveit. Elmúlt időszak egyes gazdálkodási adatai: (lehetőség szerint legfrissebb főkönyvi adatok is eft-ban) Árbevétel Időszak év év év hó Adózás előtti nyereség Osztalék Jegyzett tőke Saját tőke Kötelezettségek ebből lejárt Befektetett eszközök Készletek Követelések ebből lejárt Kiegészítő információk: - mérleg alatti kötelezettségek ( kezességvállalás, lesz.váltó, stb.) - elfekvő (365 napja mozdulatlan) készletek állománya - az éven belül és éven túl esedékes lizingdíj - hatvan napon túl lejárt követelések, ill. kötelezettségek - hitel és kölcsön állomány részletezése ( tőke, lejárat, finanszírozó ) - éven túli kötelezettségek tárgyévi fizetési kötelezettsége - amortizáció összege

5 5 Megnevezés Lezárt év Lezárt év Lezárt év Vevőállomány Szállítóállomány Készlet (Megjegyzés: A leírt adatok nem helyettesítik a mellékletként csatolandó mérlegeket, főkönyvi kivonatokat.) A gazdálkodási adatok változásának magyarázata: II. A hitelcél, a fejlesztés leírása: Részletesen mutassa be hitelfelvételének (beruházás, forgóeszköz finanszírozás) célját, forrásösszetételét, a cél megvalósítási idejét és pontos ütemezését. Kérjük mutassa be, hogy hogyan segíti elő vállalkozása hosszú távú működését a hitelcél megvalósítása. A beruházások finanszírozása esetén a mellékelt adatlapot is ki kell tölteni! A hitel felhasználásától elvárt eredmények(eft-ban): Időszak év hó év hó Árbevétel Adózás előtti nyereség Tőketörlesztés Saját tőke (Megjegyzés:A leírtak nem helyettesítik a mellékletként csatolandó üzleti, eszköz-forrás, likviditási terveket.) Az elvárt eredmények indoklása:

6 III. A hitel biztosítékaként felajánlott eszközök bemutatása Megnevezés/Azonosító Becsült piaci érték (Ft)* Zálogjogosultak megnevezése Terhek (Ft) *értékbecslés, adásvételi szerződés, számla, stb. alapján Kérjük, vázolja a zálogkötelezett és a hitelfelvevő vállalkozás kapcsolatát. Kérjük, sorolja fel a zálogkötelezett kapcsolt vállalkozásait (vállalkozás esetén azon cégeket, melyekben a zálogkötelezett cég, illetve annak magánszemély tulajdonosai és ügyvezetője tulajdonosi részesedéssel bírnak; magánszemély zálogkötelezett esetén azon vállalkozásokat, amelyekben a magánszemély tulajdonosi részesedéssel bír) A vállalkozás neve Cégjegyzékszám A kapcsolódó tulajdonos neve Tulajdoni hányada (%) Amennyiben a zálogkötelezett rendelkezik egyéb banki hitellel, kérjük, itt részletezze. Jelenleg van-e, Hitelintézet/ Szerződéskötés Hitelcél Szerződés Fennálló illetve volt-e forrásnyújtó összege hitel összege késedelme szervezet dátuma az elmúlt 1 évben (Megjegyzés:Az érték meghatározása nem helyettesíti a mellékletként csatolandó értékbecslést.)

7 7 NYILATKOZAT Alulírott (vállalkozás):... felelős vezetőjeként:... kijelentem, hogy az MNB Növekedési Hitelprogramban való részvétel jogosultsági feltételeit megismertem. I. Nyilatkozom, hogy a Hiteligénylő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás, figyelembe véve az akár külföldön lévő kapcsolt- és partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolóját, annak hiányában a vállalkozás nyilvántartási adatait. A Hiteligénylő nem pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy elektronikus pénz kibocsátó vállalkozás vagy bármely hitelintézet kapcsolt vállalkozása. II. Nyilatkozom, hogy az igényelt hitel célja megfelel az MNB Növekedési Hitelprogram keretében elfogadott hitelcélok egyikének, a Hiteligénylő a hitelt kizárólag a hitelcélnak megfelelően használja fel, a felhasználását a Bank számára elfogadható módon igazolja, illetve vállalja a hitel felhasználásának Bank valamint MNB általi ellenőrzésének tűrését és a kapcsolódó ingyenes adatszolgáltatás nyújtását. III. Nyilatkozom, hogy a Hiteligénylő a cégnyilvántartásba szabályosan bejegyzett vállalkozás; a Hiteligénylő az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik; a Hiteligénylő ellen nincs csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás folyamatban, és eljárás megindítási kérelem nincs előterjesztve a Hiteligénylőnek nincs kiegyenlítetlen lejárt köztartozása (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett); a Hiteligénylőnek nem áll fenn kezességvállaló intézménynél, pénzügyi intézménynél, illetve a központi költségvetés felé beváltott kezességből eredő tartozása. a Hiteligénylővel szemben nincs olyan eljárás folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását nem rendelte el. IV. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy vállalkozásom megfelel a fent leírt feltételeknek, a biztosítékként felajánlott, illetve lekötött fedezetek a vállalkozás rendelkezésére állnak, a MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő részvénytársaság által ismert terhelésen kívül harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, amely a MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő részvénytársaság követelésének a fedezetekből történő kielégítését akadályozná. A biztosítékokkal kapcsolatos polgári jogi és büntetőjogi előírásokat ismerem. Tartózkodom minden olyan magatartástól,

8 amely - szerződéskötés esetén - fedezetelvonásnak minősül vagy a fedezet értékét csökkenti, a hitelkérelem a vállalkozás valamennyi fennálló kötelezettségét bemutatja, Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem és igazolom, hogy az előbbiekben, valamint a hitelkérelemben (és annak mellékleteiben) közölt adatok tényadatokon alapulnak, a valóságnak, a számvitelre vonatkozó, valamint egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és ezek szerint kerültek összeállításra. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott anyagok valótlan adatokat tartalmaznak, a MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő részvénytársaság a hitelkérelmet elutasítja. A MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő részvénytársaság adatkezelésére és a pénzmosás megelőzésére vonatkozó előírásait megismerve, a jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő részvénytársaság a (cégnév). hitel kérelmével kapcsolatos ügyintézéséhez a személyi igazolványomról és lakcímkártyámról fénymásolatot készítsen, személyes adataimat a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően kezelje. Azokat hitelszerződés fennállása alatt, illetőleg a hitelszerződés megszűnését követő 10 évig nyilvántartsa és kezelje. Kelt....

9 Mellékletek: Társasági szerződés; Cégkivonat (30 napnál nem régebbi); Aláírási címpéldány; Bejegyzés alatt álló változásokhoz tartozó bejegyzési kérelem okiratai; Előző 2 éves lezárt mérlegbeszámoló az azokat alátámasztó főkönyvi kivonatokkal együtt (könyvvizsgálatra kötelezett cégeknél könyvvizsgálói záradékkal ellátva); Legutóbbi lezárt aktuális főkönyvi kivonat (benyújtást megelőző hónapig); Legutóbbi társasági adóbevallás; Üzleti tervek legalább lejáratig (eredménykimutatás, eszköz-forrás, likviditási); Hitelcél igazolásához kapcsolódó dokumentumok (szerződés, előszerződés, számla, pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok, bankinformáció, főkönyvi kivonat, analitika, stb ); Beruházási hitel esetén a mellékelt adatlap; Biztosítékokhoz kapcsolódó dokumentumok (tulajdoni lap, értékbecslés, fedezetigazolás, stb.); Köztartozás-mentességi igazolás; Titoktartási kötelezettség alóli felmentő nyilatkozat; A Bank hitelvizsgálatához szükséges egyéb dokumentumok. A kérelmet, mérleget, főkönyvi kivonatot, terveket cégszerűen aláírva kell benyújtani a további mellékleteknek eredeti példányát kell csatolni, melyről kérésre a Bank ügyintézője készít másolatot és az eredetit visszaadja. Ph.:... A kérelem elkészítése előtt - költségtakarékosság miatt- célszerű a Bank illetékes területével konzultálni!

10 10 MagNet Magyar Közösségi Bank a beérkezett adatokat banktitokként kezeli. ADATLAP BERUHÁZÁSI HITELKÉRELEMHEZ 1, Anyagi-műszaki összetevők eft-ban A költség felmerülésének időpontja Megnevezés év hó év hó év hó Összesen: ingatlan gép(ek) berendezés(ek) közmű(vek) forgóeszköz(ök) egyéb (nevesítve!) ÁFA Összesen: Az ügyletre vonatkozó ajánlatokat, szerződéseket, előszerződéseket, műszaki leírásokat, költségvetéseket, szükséges engedélyeket csatolni kell! 2, A beruházás forrásbiztosítása eft-ban A forrás bevonásának időpontja Megnevezés év hó év hó év hó Összesen: saját forrás készpénz egyéb hitel - banki - egyéb Összesen: A nem banki források rendelkezésre állásának dokumentumait csatolni kell!

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve Az Üzleti tervet átvettem..., 200. hó nap. MiFiN munkatárs I. A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1.

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi.

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi. MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELMI ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ROGRAM 2. SZAKASZ (NHP2) KERETÉBEN IGÉNYELT H KERETÉBEN IGÉNYELT HITELEK ESETÉN A Bank jelen Hitelkérelmi Adatlapot az MNB Növekedési

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ 2015. július 12. MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ MNB NÖVEKEDÉSI HITEPROGRAM KONSTRUKCIÓ 2.

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ 2015. július 12. MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ MNB NÖVEKEDÉSI HITEPROGRAM KONSTRUKCIÓ 2. www.magnetbank.hu ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ 2015. július 12. MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ MNB NÖVEKEDÉSI HITEPROGRAM KONSTRUKCIÓ 2. ÜTEM A Hitelintézet neve: (rövid név: MagNet Bank Zrt.)

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir.

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Benyújtandó dokumentumok Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Vevői Adatlap III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

megye helység ir.szám megye

megye helység ir.szám megye IKTATÓSZÁM: MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Hitelkérelmi nyomtatvány A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó, őstermelő alapadatai Hiteligénylő vállalkozás (vagy egyéni vállalkozó, őstermelő) neve Anyja

Részletesebben

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok I. Bankgarancia kérelem II. A beszámolónak megfelelô információs adatlap Éves/Egyszerûsített s beszámolóval rendelkezô, illetve SZJA szerinti bevallást

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ÜZLETI TERV és KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Vállalkozás/Vállalkozó részéről Az Üzleti terv és kölcsönigénylés átvétele nem kötelezi a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti terv és kölcsönigénylést

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva.

ÜZLETI TERV. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva.hu A nyomtatványt papír alapú benyújtás esetén kérjük lehetıleg írógéppel

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva.

HITELIGÉNYLÉS. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva. HITELIGÉNYLÉS Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva.hu A nyomtatványt papír alapú benyújtás esetén kérjük lehetıleg

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok:

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok: VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY Hiteligénylő azonosító adatai: Hiteligénylő teljes neve: Székhelye: KSHszámjel Adószám. Cégjegyzék szám: Alapítás dátuma Levelezési címe:: Tevékenységi köre: Számlavezető

Részletesebben

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT A jelen Igénylést aláíró Ügyfél (Vállalkozás) igényli az MKB Bank Zrt-től az MKB 1x1 Forgóeszköz

Részletesebben

ÜZLETI TERV. www.mvfportal.hu www.rva.hu. A hitelbıl történı beruházás helyszínének címe: Helység: Jogelıd:

ÜZLETI TERV. www.mvfportal.hu www.rva.hu. A hitelbıl történı beruházás helyszínének címe: Helység: Jogelıd: OnlinehiteligénylésbenyújtásaaMagyarVállalkozásfejlesztésiPortálon: Őrlapmikrohiteligényléshez ÜZLETI TERV Anyomtatványtpapíralapúbenyújtáseseténkérjüklehetılegírógéppelvagyszámítógépesszövegszerkesztıvel,vagy

Részletesebben