Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt elérő vagy azt meghaladó kettős könvvvitelű társaságok részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt elérő vagy azt meghaladó kettős könvvvitelű társaságok részére"

Átírás

1 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) , (06 30) fax: (06 1) Budapest Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt elérő vagy azt meghaladó kettős könvvvitelű társaságok részére Hiteligénylő azonosító adatai: Hiteligénylő teljes neve: Székhelye: Levelezési címe: Telefonszáma: Adószáma: Számlavezető bank(ok) neve(i): Számlaszáma(i): Könyvelő neve, telefonszáma: A cég vezetőjével kapcsolatos adatok: Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: hely: év.hónap nap Cégvezető szakmában eltöltött éveinek a száma: év Tulajdonosokkal kapcsolatos adatok: Legnagyobb tulajdonos Második legnagyobb tulajdonos Harmadik legnagyobb tulajdonos Neve: (Születési neve).. Tulajdoni hányada: % % % Születési hely: idő: Édesanyjának leánykori neve: Adószáma: év. hónap....nap év. hónap....nap év. hónap....nap A hiteligénylő és tulajdonosainak kapcsolt vállalkozásaira vonatkozó adatok: (amennyiben a válaszok között van igen, abban az esetben kérjük ki tölteni a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó mellékletet) Van-e egyéb más cégekért vállalt fennálló érvényes kezesség, garancia, adott biztosíték, komfort levél illetve jogi vagy szerződéses kapcsolata? A hitelt igénylő cégnek, illetve tulajdonosának vagy vezetőiknek van 50%-ot meghaladó tulajdoni hányada más cégekben vagy rendelkezik-e jelentős befolyással? igen igen nem nem 1 cégjegyzékszám: Cg nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

2 Van-e közvetlen, meghatározó kereskedelmi függősége más cégekkel szemben, amely azonnal nem mondható fel illetve rövid időn belül nem váltható ki? Kiegészítő adatok igen nem Fő tevékenység leírása és a foglalkoztatottak: Fő tevékenység rövid leírása, az igénylő főbb üzleti tevékenység(ei)nek köre melyek az árbevétel legalább 50%-át adják, főbb termékek: Rendelkezik a cég vagyonbiztosítással a tevékenység végzését meghatározó eszközökre? Igen, minden meghatározó vagyonelemre, nem csak a K&H bizt-át képező vagyontárgyakra Igen, de kizárólag a K&H biztosítékát képező vagyontárgyakra. nincs vagyonbiztosítás A tulajdonos(ok) személyi jellegű kifizetéseinek és az osztalék kivétek politikája: (elmúlt 12 hónap) A személyi jellegű jövedelem-kivét összege havonta: 250 alatt között millió Ft között 1 millió Ft felett nincs kivét nem kívánunk nyilatkozni Osztalékkivét az éves adózott eredmény %-ában: A tulajdonos(ok) osztalék kivételének politikája: (elmúlt 12 hónap) kevesebb mint 25% 25% - 50% között 50% - 75% között 75% felett nincs kivét nem kívánunk nyilatkozni Foglalkoztatottak száma az elmúlt és a jelen évben (vezetők is): Tárgyév Fő Előző év Fő Kik a foglalkoztatottak: Peres ügyek várható hatása a hiteligénylő pénzügyi pozíciójára, a vállalkozás folyamatos működésére. (elmúlt 12 hónap alatt keletkezett) a tulajdonos(ok) a tulajdonos(ok) és családtagjaik alkalmazott (családi és tulajdonosi kötelék nélkül) tulajdonosok és alkalmazottak (családi és tulajdonosi kötelék nélkül) fentiek kombinációja nincs peres ügy folyamatban, peres ügy(ek) nincsenek hatással a cég folyamatos működésére a peres ügy kimenetele pozitív hatással van a cég működésére peres ügy(ek) jelentős hatással vannak a cég folyamatos működésére várható veszteség származik a peres ügyből. Becsült összege:. M Ft nem kívánok válaszolni 2

3 Piaci helyzet megítélése Versenyhelyzet A) a cég csak lokális mikropiacon értékesít stb B) a cég lokálisan és részben export piacon értékesít C) a cég regionális szinten értékesít D) a cég regionális szinten értékesít, részben exportra is termel E) a cég országos szinten értékesít F) a cég országos szinten értékesít, részben exportra is termel G) a cég csak exportra termel H) nem értelmezhető A) nincs verseny a cég monopol helyzerben van az adott piaci szegmensben B) csekély konkurencia, jó piaci helyzet C) átlagos konkurencia, jó piaci helyzet D) átlagos konkurencia E) erős konkurencia nagyfokú árverseny F) kiszorító hatás a versenyben, (sok kicsi és egy nagy piaci szereplő) A vállalkozás piaci helyzetére vonatkozó információk: Piaci pozíció (elmúlt 12 hónapra értelmezve) Szállítókkal kapcsolatos adatok: Függ a legfőbb 2 szállítótól (árbevétel %-ában)? nem igen < 25% igen 26% - 50% igen 51% - 75% igen 75 % felett nem értelmezhető ilyen függőség Név: Adószám: Legfontosabb 2 szállító megnevezése és adószáma: Milyen átlagos fizetési határidőkkel teljesít a szállítóinak? 30 nap alatt 60 nap alatt 90 nap alatt 90 napon túl nem értelmezhető Van 60 napon túli lejárt szállítói tartozása (kérelem beadásakor)? van nincs nem értelmezhető 60 napon túl lejárt szállítói tartozás összege, aránya az összes szállítói tartozáshoz (%)(kérelem beadásakor) Összeg (M Ft): Arány (%) Lejárt szállítói tartozások listája (összeg, hány napja lejárt)

4 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) , (06 30) fax: (06 1) Budapest Vevőkkel kapcsolatos adatok: Legnagyobb 5 vevő az árbevétel hány %-át adja? nem jelentős 0 9 % % % % 75% felett nem értelmezhető ilyen arány Legfontosabb 5 vevő megnevezése és adószáma: Fizetés módja / készpénzes fizetések aránya: Név: 0 25 % % % 75% feletti mértékben készpénzes nincs készpénzes fizetés nem értelmezhető Adószám: Tervezett árbevétel vevőkkel leszerződött részének aránya %: (az elkövetkező fél évre) 25 % alatt % % nem értelmezhető Milyen átlagos fizetési határidőkkel teljesítenek a vevői? 30 nap alatt 60 nap alatt 90 nap alatt 90 napon túl nem értelmezhető Van 60 napon túli lejárt vevői követelése? (kérelem beadásakor) van nincs nem értelmezhető Összeg (M Ft): Arány (%) 60 napon túl lejárt vevői követelés összege, aránya az összes vevői követeléshez (%) 4 cégjegyzékszám: Cg nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

5 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) , (06 30) fax: (06 1) Budapest Kapcsolat a K&H Bankkal: A K&H-nál forgalmazott számlaforgalom aránya az összes (bármely banknál / pü-i intézménynél) forgalmazott számlaforgalom arányához - előző 12 hónapban:.% - következő 12 hónapban:.% Tulajdonosok szándéka a tulajdonosi hitellel? lejáratkor kivonják a cégből lejáratkor meghosszabbítják nincs lejárata a tulajdonosi hitelnek likviditási problémák kezelésére időszakosan bocsátják rendelkezésre az osztalékot bennhagyják tulajdonosi hitelként nincs ilyen hitel Tulajdonosi hitelek lejárata (dátum): Termelési kapacitások: A termeléshez használt eszközöket (ingatlan, termelőberendezések, járművek) bérli, lízingeli, vagy tulajdonolja a cég? teljes egészében saját tulajdon részben bérelt, lízingelt (50% felett) részben bérelt, lízingelt (50% alatt) teljes egészében bérelt eszközök Lejárt vevő állomány: (HUF-ban) Az utolsó lezárt évre vonatkozóan Összes lejárt tétel 1-30 nap nap nap nap 180 napon túl Lejárt vevő állomány: (HUF-ban) A kérelem beadásakor Összes lejárt tétel 1-30 nap nap nap nap 180 napon túl Lejárt szállító állomány: (HUF-ban) Az utolsó lezárt évre vonatkozóan Összes lejárt tétel 1-30 nap nap nap nap 180 napon túl 5 cégjegyzékszám: Cg nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

6 Lejárt szállító állomány: (HUF-ban) A kérelem beadásakor Összes lejárt tétel 1-30 nap nap nap nap 180 napon túl Kiegészítő kérdések Bt-k esetén: Hányadik vállalkozását vezeti a vállalakozó / tulajdonos? Függ-e a család a vállalkozásból származó jövedelemtől? Tulajdonos magánvagyona ( x -szel jelölje a megfelelőt) elsőt másodikat (vagy még több előző vállalkozását is beszűntette már) nem kívánok válaszolni igen részben nem nem kívánok válaszolni ingatlan jármű életbiztosítás egyéb, éspedig Árbevétel szezonális jellegű? igen nem nem kívánok válaszolni 6

7 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) , (06 30) fax: (06 1) Budapest Fennálló kötelezettségek Más hitelintézetek, más lízing cégek felé fennálló tartozásokkal kapcsolatos adatok: Nincsenek ilyen tartozások 1. tartozás 2. tartozás 3. tartozás 4. tartozás 5. tartozás Ügylet típusa:* Fennálló összeg: Végső lejárat dátuma: Hitelintézet megnevezése: Biztosíték megnevezése: *Kérjük válasszon az alábbi ügylet típusokból, és a típus betűjelét írja be a megfelelő cellába: a.) folyószámla-hitelkeret b.) forgóeszköz hitel c.) beruházási hitel d.) jelzálog hitel e.) bankgarancia f.) akkreditív g.) kezességvállalás h.) faktoring i.) pénzügyi lízing j.) operatív lízing k.) egyéb Fennálló kötelezettségek: adatok -ban Megnevezés Minden beszámoló formátum esetén kitöltendő! (elmúlt 3 év adat, finanszírozás éve évközi adat, finanszírozási utáni 2 év terv adat) 1 Mérleg alatti kötelezettségek: vállalt kezességek (szerződött ki nem számlázott kötelezettségek) 2 Mérleg alatti kezességek: függő kötelezettségek (pl. garancia, akkreditív) (garanciális kötelezettségek) 3 Tulajdonosi hitelek összege.évi...évi.évi.. évi évközi adat..évi terv... évi terv 7 cégjegyzékszám: Cg nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

8 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) , (06 30) fax: (06 1) Budapest Éves beszámoló készítése esetén Megnevezés Normál éves beszámoló készítése esetén kell csak kitölteni! (elmúlt 3 év adat, finanszírozás éve évközi adat, finanszírozási utáni 2 év terv adat) 1 Lekötött bankbetétek (óvadék, biztonsági letét) 2 Áru értékesítéséből származó követelés kapcsolt vállalkozással szemben 3 Várhatóan éven belül felhasználásra kerülő kötelezettségekre képzett céltartalék 4 Várhatóan éven belül felhasználásra kerülő költségekre képzett céltartalék 5 Várhatóan éven belül felhasználásra kerülő egyéb céltartalék 6 Kereskedelmi jellegű rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7 Kereskedelmi jellegű rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8 Halasztott bevételekből a fejlesztésre kapott támogatás, ami az éves écs-vel csökken.évi...évi.évi.. évi évközi adat..évi terv... évi terv Szükséges dokumentumok a beszámolókhoz: Előző 3 évre éves beszámoló, főkönyvi kivonat és aktuális évközi pénzügyi beszámoló, főkönyvi kivonat Üzleti terv (a lezárt évek éves beszámolójával egyező formátumban) finanszírozás utáni állapotot tükröző év végi záró mérleg és eredménykimutatás terv éves pénzügyi terv a következő évre a törvényben előírt beszámoló formátum szerinti részletezettséggel A fenti táblázatokban szereplő kiegészítő adatokat is ugyanezen időszakokra kérjük kitölteni! 8 cégjegyzékszám: Cg nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

9 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) , (06 30) fax: (06 1) Budapest Egyszerűsített éves beszámoló készítése esetén Megnevezés Egyszerűsített éves beszámoló készítése esetén kell csak kitölteni! (elmúlt 3 év adat, finanszírozás éve évközi adat, finanszírozási utáni 2 év terv adat) 1 Lekötött bankbetétek (óvadék, biztonsági letét) 2 Állóeszközre terhelt kivételes, egyszeri écs, vagy amortizáció 3 Saját részvény és üzletrész 4 Jegyzett tőkéből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 5 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 Saját termelésű készletek állományváltozása.évi...évi.évi.. évi évközi adat..évi terv... évi terv Szükséges dokumentumok a beszámolókhoz: Előző 3 évre éves beszámoló, főkönyvi kivonat és aktuális évközi pénzügyi beszámoló, főkönyvi kivonat Üzleti terv (a lezárt évek éves beszámolójával egyező formátumban) finanszírozás utáni állapotot tükröző év végi záró mérleg és eredménykimutatás terv éves pénzügyi terv a következő évre a törvényben előírt beszámoló formátum szerinti részletezettséggel A fenti táblázatokban szereplő kiegészítő adatokat is ugyanezen időszakokra kérjük kitölteni! 9 cégjegyzékszám: Cg nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

10 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) , (06 30) fax: (06 1) Budapest Kért hitelek/garanciák és felajánlott biztosítékok Kért hitelekkel/garanciákkal kapcsolatos adatok: Ügylet típusa: 1. ügylet 2. ügylet 3. ügylet Kért összeg: Devizanem: Végső lejárat időpontja: Kért hitel/garancia célja:* Megjegyzések, egyéb: (ha speciális hitelkonstrukció keretében igényeli a finanszírozást) * Kérjük válasszon az alábbi finanszírozási célok közül, és a cél betűjelét írja be a megfelelő cellába: a.) technológiai fejlesztés b.) telephely korszerűsítése c.) telephely megvásárlása d.) munkahely korszerűsítése e.) forgóeszköz finanszírozás f.) likviditás biztosítása g.) egyéb Felajánlott biztosítékokkal kapcsolatos adatok: amennyiben rendelkezik K&H Bank által elfogadott értékbecsléssel, kérjük csatolni! Típusa és azonosító adata(i): 1. biztosíték 2. biztosíték 3. biztosíték Biztosíték könyv szerinti értéke(csak cégeknél): Biztosítás kapcsolódik a biztosítékhoz? igen nem igen nem igen nem Ingatlan esetén: a biztosíték helyrajzi száma és természetbeni címe: 10 cégjegyzékszám: Cg nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

11 Kiegészítő melléklet beruházási kérdőív 1.) A beruházás célja* Ingatlan beruházás Típusa: Funkciója: irodahelység Ingatlan vásárlás * üzlethelység Új ingatlan építése üzem Ingatlan fejlesztés raktár Bérelt ingatlan egyéb Gép, berendezés, ill. egyéb cél Gép, berendezés vásárlás Gép, berendezés korszerűsítés Üzletrészvásárlás (* Kérjük X-elje be a megfelelő négyzetet! Többet is bejelölhet!) Egyéb cél, fentieken túl: 2.) A beruházás időtartama Kezdés várható időpontja:......év....hónap. nap Befejezés várható időpontja:.....év...hónap.... nap 3.) A beruházás várható megtérülése, indoklása egy év Miért ekkora időtartamra számít? 4.) Milyen ütemű hiteltörlesztés lenne a legkedvezőbb a vállalkozásának és miért? havi * negyedéves féléves (* Kérjük X-elje be a megfelelő négyzetet! Csak egyet jelöljön be!) 5.) A beruházás megvalósulását követő időszakra rendelkezik-e már a beruházáshoz kapcsolódó megrendelésekkel, előszerződésekkel vagy szerződésekkel, és ha igen, milyen cégekkel és mekkora összegben? Ezen cégek között vane kapcsolt vállalkozás? Főbb megrendelők Összeg () Típus * 1.) írásbeli megrendelés előszerződés szerződés 2.) írásbeli megrendelés előszerződés szerződés 3.) írásbeli megrendelés előszerződés szerződés (* Kérjük húzza alá a megfelelő választ!) 11

12 6.) A beruházás nettó értékét és ÁFA tartalmát milyen forrásokból és mekkora összegben szeretné biztosítani? Megnevezés Saját forrás Hitel a.) Ingatlan b.) Gépek, berendezések c.) Egyéb d.) Beruházás nettó értéke (a+b+c) e.) ÁFA f.) Beruházás összesen (d+e) Beruházáshoz kapcsolódó többlet tartós forgóeszköz igény visszatérítendő Támogatások vissza nem térítendő 7.) A beruházás megvalósításához vesz-e igénybe valamilyen szakmai tanácsadót, és ha igen milyet? 1.) 2.) (* Kérjük húzza alá a megfelelő választ!) Főbb szakmai tanácsadók 8.) Mely cégek a beruházással kapcsolatos főbb szállítók, kivitelezők? Mekkora összegű teljesítéssel? -ban Összesen Főbb szállítók, kivitelezők Összeg () 1.) 2.) 3.) (* Kérjük húzza alá a megfelelő választ!) 9.) Vannak-e a beruházás sikerét befolyásoló, a fentiekben nem említett egyéb ezők? 1.) 2.). 3.) 10.) A vállalkozás eddigi legnagyobb beruházásának megnevezése:.. időtartama:.....év......hónap /.... év.... hónap értéke:...millió Ft Szükséges dokumentumok: a fejlesztéshez kapcsolódó saját erő, egyéb támogatások meglétét igazoló dokumentumok a beruházáshoz kapcsolódó árajánlatok, költségvetések, valamint a kivitelezési szerződések és a szükséges engedélyek speciális hitelkonstrukcióhoz (pl. Energia Hasznosítási Program, vállalkozásfejlesztési program keretében igényelt hitel/garancia) kapcsolódó dokumentumok 12

13 Kiegészítő melléklet Beruházási kérdőív értékesítési célú lakásépítési hitel igénylése esetén 1.) Beruházás leírása Telek mérete:... m 2 Telek övezeti besorolása:. Lakások száma:. db Bruttó terület:... m 2 - ebből nem lakás céljára szolgáló helység:... m 2 Nettó terület:...m 2 Nettó eladható terület:... m 2 - ebből nem lakás céljára szolgáló helység: m 2 - ebből nem lakás céljára szolgáló helység m 2 Építkezés jellege: Egyéb információk: ) A beruházás időtartama Kezdés várható időpontja: év hónap nap Alapozási munkálatok várható elkészülése: év hónap nap egy Szerkezetkész állapot várható elérése (főfalak, tetőszerkezet elkészült): év hónap nap Gépészeti tevékenységek (nyílászárók, villanyszerelés, aljazat betonozás) várható elkészülése: év hónap nap Befejezés (Használatba vételi engedély) várható időpontja: 3.) A beruházás várható megtérülése, indoklása év hónap nap Előértékesített lakásszám: db Előértékesített nettó terület: m 2 ebből befolyt pénzösszeg: - foglaló e Ft - előleg e Ft Lakásra vonatkozó értékesítési ár - átlagos: Ft/m 2 + ÁFA - minimum: Ft/m 2 + ÁFA Egyéb helységre (pl. garázs) vonatkozó értékesítési ár - átlagos: Ft/m 2 + ÁFA - minimum: Ft/m 2 + ÁFA Kereskedelmi hasznosítású helységet (pl. iroda, üzlet) tervez-e? nem igen eladásra* bérbeadásra *Kereskedelmi helységre (pl. iroda, üzlet) vonatkozó értékesítési ár - átlagos: Ft/m 2 + ÁFA - minimum: Ft/m 2 + ÁFA Bekerülési költség lakásra: Ft/m 2 + ÁFA Bekerülési költség egyéb helységekre: Ft/m 2 + ÁFA 13

14 Tervezett értékesítési ütemezés: Fázisok Időszak Előleg v. foglaló Vételár hátralék Összesen: -ban év év év év év. hó/név. hó/név. hó/név. hó/név. hó/név Egyéb információ (értékesíteni kívánt lakások darabszámának időbeli megoszlása, Vevőkkel kötött adásvételi (elő)szerződések ütemezése, stb.) 4.) A beruházás nettó értékét és ÁFA tartalmát milyen forrásokból és mekkora összegben szeretné biztosítani? Megnevezés a.) Telek b.) Építési költség - ebből bérbeadásra szánt kereskedelmi célú helységek ktg-e c.) Egyéb költségek - ezen belül értékesítés költsége d.) Beruházás nettó értéke (a+b+c) e.) ÁFA f.) Beruházás összesen (d+e) Saját forrás Hitel Összesen 5.) A beruházás megvalósításához vesz-e igénybe kivitelezőt, az értékesítéshez közvetítőt, és ha igen milyet? Saját kivitelezés Fővállalkozó Több kivitelező Saját értékesítés Közvetítő Fővállalkozó/ közvetítő -ban Fix áras Fix határidős Kapcsolt szerződés vállalkozás? * igen - nem igen - nem igen - nem igen - nem igen - nem igen - nem Milyen garanciát biztosít a Fővállalkozó (Kivitelező)? Milyen biztosításokkal rendelkezik a beruházásra (építési-szerelési, felelősség bizt.)? Mely cégek a beruházással kapcsolatos főbb szállítók, kivitelezők, közvetítők? Mekkora összegű teljesítéssel? Összeg Főbb szállítók, kivitelezők, közvetítők Kapcsolt vállalkozás? * () 1.) igen - nem 2.) igen - nem 3.) igen - nem (* Kérjük húzza alá a megfelelő választ!) 6.) Vannak-e a beruházás sikerét befolyásoló, a fentiekben nem említett egyéb ezők? 1.) 2.) 3.) 14

15 7.) A vállalkozás (kivitelező) eddigi legnagyobb beruházásának* Megnevezése: időtartama: év hónap/ év hónap értéke: millió Ft Szükséges dokumentumok: pénzügyi terv a hitel teljes futmaidejére fejlesztéshez kapcsolódó saját erő meglétét igazoló dokumentumok telek tulajdoni lapja (30 napnál nem régebbi) és adásvételi szerződés v. amennyiben az 1 évnél régebbi, akkor banki értékbecslés szükséges jogerős építési engedély és egyéb szükséges hatósági engedélyek, engedélyezési tervdokumentáció tervezői v. kivitelezői költségvetés (lakásonkénti alapterület költsége, a telekköltség és az ÁFA külön feltüntetésével) lakásonkénti (ÁFÁ-s) értékesítési ár (telek + lakás bontásban) * projektcég esetében a Kiegészítő adatok kapcsolt vállalkozásokról című nyomtatvány kitöltése szükséges referenciamunkák Fővállalkozó esetén Vállalkozási szerződés Ingatlan építési-szerelési biztosítás, Felelősség biztosítás Fővállalkozói (kivitelezői) bankgarancia Vevőkkel kötött Adásvételi (elő)szerződés Társasház alapító okirat (tervezet) 15

16 KIEGÉSZÍTŐ ADATOK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKRÓL (csak abban az esetben töltendő ki, ha a vállalkozásnak van egyéb kapcsolt vállalkozása) Kapcsolt vállalkozások közötti tulajdonosi struktúrára vonatkozó adatok: - Az ügyfél határozottan kijelenti, hogy: sem a kérelmező sem a tulajdonosa(i) nem rendelkeznek 50% feletti tulajdoni hányaddal vagy szavazati joggal más vállalkozásokban, a lentikben említetteken kívül. Kapcsolt vállalkozás neve Adószáma Tulajdonos(ok) neve Tulajdoni hányada Kapcsolt vállalkozások közötti vevő/szállítói kapcsolatokra vonatkozó adatok: Vevő megnevezése Adószáma Szállító megnevezése Adószáma Éves forgalom Áru/szolgáltatás megnevezése Kapcsolt vállalkozások közötti hitelviszonyra vonatkozó adatok: Hitelező megnevezése Adós megnevezése Hitel összege Hitel lejárata Hitelkapcsolat jogcíme Kapcsolt vállalkozások közötti kezességvállalásokra vonatkozó adatok: Kezes megnevezése Adós megnevezése Kezességváll. összege Kezességváll. lejárata Kezességváll. jogcíme Tagok egyéb gazdasági/pénzügyi kapcsolatokra vonatkozó adatok: Kérjük itt írja le röviden, hogy a hiteligénylő vállalkozás és a kapcsolt vállalkozások között milyen egyéb, a vállalkozások helyzetét befolyásoló kapcsolat van: (pl: egyéb harmadik fél részére nyújtott biztosítékok) 16

17 N Y I L A T K O Z A T O K - A kérelmet benyújtó (társaság vezetője) illetőleg annak képviselője határozottan kijelenti: 1. Nem áll felszámolás vagy csődeljárás alatt, illetve nem indítottak ellene végrehajtási eljárási folyamatot. igaz hamis 2. Jelenleg nem rendelkezik más hitelintézet felé lejárt tartozással. igaz hamis 3. A hitelkérelem időpontjában nem áll fenn 30 napon túli lejárt vagy átütemezett NAV tartozása. 4. Nem rendelkezik hitelintézeteknél korábban 30 napon túl lejárt, de már rendezett tartozásokkal Ha az utolsó 3 kijelentés közül valamelyikre hamis a válasz, a kérelmezőnek közölnie kell a következő fizetési információkat: összeg, mióta áll fenn/meddig állt fenn a tartozás, átütemezési kérelem, igazolások, határozatok. A megjegyzéseket, magyarázatokat csatolni kell a Hitelkérelemhez. igaz igaz hamis hamis - A kérelmet benyújtó (társaság vezetője) illetőleg annak képviselője az alábbi nyilatkozatokat teszi: 1. Hozzájárul ahhoz, hogy a K&H Bank Zrt-hez (a továbbiakban: a Bank) a mai napon benyújtott (hitel)kérelemben, illetve mellékleteiben foglalt, és a Bank részére a későbbikekben a (hitel)kérelemben leírt pénzügyi / kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott egyéb adatokat a Bank öt éven keresztül általános kockázatértékelési célból nyilvántartsa és kezelje, függetlenül attól, hogy létrejön-e hitelezési vagy egyéb jogviszony a Bank és a kérelmet benyújtó között. 2. Hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a fenti adatokat hitel-elbírálási, hitelminősítési és ellenőrzési célból a KBC Bank N.V. (Havenlaan 2 BE 1080, Bruxelles, Belgium) és annak tulajdoni érdekeltségébe tartozó jogalanyok számára átadja. A kérelmet benyújtó ebben a körben kifejezetten megadja a Bank részére a banktitok alóli felmentést. 3. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Bank jogosult időről időre hirdetési célból közvetlen levél útján tájékoztatni a saját és az érdekeltségi körbe tartozó szervezetek szolgáltatásairól. 4. Kijelenti, hogy a jelen (hitel)kérelem benyújtása a kérelmet benyújtó részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül, a Bank Üzletszabályzatában, a Vállalati Aktív Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben, illetve a vonatkozó Hirdetményben foglalt feltételek szerint. A kérelmet benyújtó egyúttal tudomásul veszi, hogy a (hitel)kérelem benyújtása, illetve a Bank bármely tisztviselőjével folytatott bármilyen kommunikáció a szerződés aláírásáig nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a Bank részéről a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. - Továbbá, a kérelmet benyújtó (társaság vezetője) illetőleg annak képviselője nyilatkozatot tesz arról, hogy a hiteligénylő megfelel az alábbiaknak: 1. Nem devizakülföldi társaság. 2. Nem önkormányzat vagy egyéb költségvetési beszámolót készítő szervezet. 3. Nem lízing társaság vagy pénzintézeti típusú beszámolót készítő társaság (pl. befektetési alapok kezelője) 4. Nem egyház, egyházi alapítvány, szociális intézmény, társadalmi szervezet, köztestület, párt, politikai egyesület, politikai célú egyéb szervezet (politikai alapítvány), illetve szakszervezet. 5. Nem közhasznú szervezet vagy közalapítvány. 6. Nem központi költségvetési szerv. 7. Nem katonai költségvetéshez közvetlenül kapcsolódó szervezet, illetve katonai-stratégiai termékeket (fegyver) előállító/forgalmazó vállalkozás. 8. Nem sportegyesület (akár gazdasági formában működő) vagy sportkör. 9. Nem szerencsejátékok, fogadási és sorsolási játékok, pénznyerő automaták üzemeltetését végző vállalkozás. 10. Nem környezetvédelmi tiltó illetve korlátozó listán szereplő tevékenységet végző vállalkozás. 11. Nem folytat közerkölcsöt sértő és egyéb, bűnözéshez kapcsolódó tevékenységet. 12. Működési engedéllyel rendelkezik. 13. Cégbíróság által bejegyzett cég ill. érvényes vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó. - A hitelkérelemben és annak mellékletében szereplő információk a valóságnak mindenben megfelelnek, továbbá a csatolt pénzügyi beszámolók adattartalma megegyezik a Cégbírósághoz, illetve a NAV-hoz benyújtott dokumentumok adattartalmával. Ezekért a kérelmet benyújtó (társaság vezetője) illetőleg annak képviselője büntetőjogi felelősséget vállal. Kelt, dátum:....,... év,.....hó,... nap. cégszerű aláírás 17

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve)

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve) K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir.

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező,

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Benyújtandó dokumentumok Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: HITELIGÉNYLŐ LAP vállalkozások részére a által nyújtott kölcsönökhöz 1. Hiteligénylő megnevezése: I. 2. Pontos címe: Telefon: Fax: E-mail: Kapcsolattartó

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1. A Vállalkozás

Részletesebben

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére PÁLYÁZAT a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére Pályázati kiírás 2.sz. módosítása Budapest, 2004. május 1. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:..

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:.. MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ BANKGARANCIA KÉRELEM ÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2014. augusztus 15-től) I. Igényelt Bankgarancia főbb adatai Megbízás típusa Új megbízás

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok Egyszerűsített Hitelkérelem A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok Információs adatlap Az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ Tisztelt Vállalkozó! Ön a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által létrehozott, a budapesti vállalkozások létrejöttét, működését

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT A jelen Igénylést aláíró Ügyfél (Vállalkozás) igényli az MKB Bank Zrt-től az MKB 1x1 Forgóeszköz

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben