Kisvállalkozói hitelkérelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisvállalkozói hitelkérelem"

Átírás

1 K&H Bank Nyrt Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) , (06 70) Fax: (06 1) Kisvállalkozói hitelkérelem Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Azonosító adatok Hiteligénylő adatai: Hiteligénylő (rövidített) neve: Hiteligénylő teljes neve: Hiteligénylő székhelye: Hiteligénylő levelezési címe: Adószáma: (Egyéni vállalkozó esetén az adóazonosító jelet is kérjük megadni) Számlaszáma(i): (számlavezető bank nevének feltüntetésével) Vezetékes 1 telefon*: * Ha nincs vezetékes telefonja a vállalkozásnak, a mobil telefon számát kérjük mindenképp tüntesse fel! Fő tevékenység leírása: A hiteligénylő főbb üzleti tevékenység(ei)nek köre melyek az árbevétel legalább 50%-át adják, főbb termékek: 1 Figyelem! Kérjük a kitöltésnél az előre megadott válaszlehetőségek közül a megfelelőt aláhúzással illetve a megfelelő négyzetbe tett X jellel jelölje! A kipontozott helyeken a kitöltést kézzel, olvasható betűkkel, illetve géppel is elvégezheti. Cégjegyzékszám: Cg Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

2 Fő tevékenység kategóriája termelés szolgáltatás nagykereskedelem kiskereskedelem az előzőek kombinációja egyéb KSH szám (4 jegyű) a fő tevékenységre vonatkozóan Egyéb tevékenységek (árbevétel 10%-át meghaladó részesedéssel) (adóbejelentkezési lapról). árbevétel arány.%. árbevétel arány.%. árbevétel arány.% A vállalkozás adatai - általános információk: Alapítás dátuma Jogelőd neve (ha volt). (év, hónap, nap) Jogelőd alapításának dátuma. (év, hónap, nap) Jogi forma egyéni vállalkozó egyéni cég Bt. Kft. egyszemélyes Kft. Rt. szövetkezet egyéb, éspedig vállalkozás alapítását igazoló dokumentumok cégbejegyzést igazoló dokumentumok A vállalkozás tulajdonosainak adatai: Fő tulajdonos neve: Anyja leánykori neve: Ügyvezető neve: Anyja leánykori neve: Születési dátum: Születési dátum: Személyi igazolvány 2

3 Tulajdonosi háttér bemutatása tulajdonosok megnevezése, tulajdoni hányaduk: 3 legfőbb tulajdonos neve / tulajdoni hányada: -. tulajdoni hányad.% -. tulajdoni hányad.% -. tulajdoni hányad.% többi tulajdonos neve:.... egyéb tulajdonosi körbe tartozó vállalkozások felsorolása, ahol a tulajdonosok tul. hányada a 10%-ot meghaladja - cégnév: - tulajdonos:. tulajdoni hányad.% - cégnév: - tulajdonos:. tulajdoni hányad.% - cégnév: - tulajdonos:. tulajdoni hányad.% többi vállalkozás neve, ahol 10% alatti a részesedése::.... Összetettebb tulajdonosi háttér, több vállalatból álló csoport esetén ábrát kell mellékelni a tulajdonosi szerkezetről és a vállalatcsoporton belüli kapcsolódásról, tulajdoni hányadok jelölésével. A tulajdonos(ok) személyi jellegű kifizetéseinek és az osztalék kivétek politikája: (elmúlt 12 hónap) Tulajdonosi hitelek: (összeg, lejárat) (a kérelem beadásakor) Mely tulajdonostól származik a hitel? Tulajdonosok szándéka a tulajdonosi hitellel A személyi jellegű jövedelem-kivét összege havonta: 250 ezer Ft alatt ezer Ft között millió Ft között 1 millió Ft felett nincs kivét nem kívánunk nyilatkozni Osztalékkivét az éves adózott eredmény %-ában: kevesebb mint 25% 25% - 50% között 50% - 75% között 75% felett nincs kivét nem kívánunk nyilatkozni összeg: lejárat: lejáratkor kivonják a cégből lejáratkor meghosszabbítják nincs lejárata a tulajdonosi hitelnek likviditási problémák kezelésére időszakosan bocsátják rendelkezésre az osztalékot bennhagyják tulajdonosi hitelként nincs ilyen hitel 3

4 Információ a foglalkoztatottakra: Foglalkoztatottak száma az év 1 év 2 év 3 elmúlt 2 és a jelen évben (vezetők is) Fő: Kik a foglalkoztatottak? a tulajdonos(ok) a tulajdonos(ok) és családtagjaik alkalmazott (családi és tulajdonosi kötelék nélkül) tulajdonosok és alkalmazottak (családi és tulajdonosi kötelék nélkül) fentiek kombinációja Termelési kapacitások: A termeléshez használt eszközöket (ingatlan, termelőberendezések, járművek) bérli, lízingeli, vagy tulajdonolja a cég? teljes egészében saját tulajdon részben bérelt, lízingelt (50% felett) részben bérelt, lízingelt (50% alatt) teljes egészében bérelt eszközök bérleti szerződések lízing szerződések, részletes fizetési ütemezéssel (összeg, lejárati időpontok) Kötelezettségek az állami/hatósági szervek felé: Adó/Társadalombiztosítás/ nincs Vám és Pénzügyőrség és az van, lejárt Illetékhivatal felé fennálló van, átütemezett, ütemezés szerint fizetve kötelezettség (Összeg: Lejárat:.) (a kérelem beadásakor) Megjegyzések: 10 napnál nem régebbi igazolás a TB/APEH részéről, kifejezetten indokolt esetekben a VPOP/ Illetékhivatal részéről, hogy nincs lejárt tartozás megállapodás az átütemezésről Peres ügyek: Peres ügyek várható hatása a hiteligénylő pénzügyi pozíciójára, a vállalkozás folyamatos működésére. (elmúlt 12 hónap alatt keletkezett) nincs peres ügy folyamatban, peres ügy(ek) nincsenek hatással a cég folyamatos működésére a peres ügy kimenetele pozitív hatással van a cég működésére peres ügy(ek) jelentős hatással vannak a cég folyamatos működésére várható veszteség származik a peres ügyből. Becsült összege:. M Ft nem kívánok válaszolni bírósági határozatok az esetleges kártérítési kötelezettségről 4

5 A vállalkozás piaci helyzetére vonatkozó információk: Piaci pozíció (elmúlt 12 hónapra értelmezve) Függ a legfőbb 2 szállítótól (árbevétel %-ában)? Legfontosabb 2 szállító megnevezése Legnagyobb 5 vevő az árbevétel hány %-át adja? Legfontosabb 5 vevő megnevezése Fizetés módja / készpénzes fizetések aránya Tervezett árbevétel vevőkkel leszerződött részének aránya % (az elkövetkező fél évre) Milyen átlagos fizetési határidőkkel teljesítenek a vevői? Van 60 napon túli lejárt vevői követelése? nem igen < 25% igen 26% - 50% igen 51% - 75% igen 75 % felett nem értelmezhető ilyen függőség nincs erre információ nem jelentős 0 9 % % % % 75% felett nem értelmezhető ilyen arány nincs erre információ % % % 75% feletti mértékben készpénzes nincs készpénzes fizetés nem értelmezhető nincs erre információ 25 % alatt % % nem értelmezhető nincs erre információ 30 nap alatt 60 nap alatt 90 nap alatt 90 napon túl nem értelmezhető nincs erre információ van nincs nem értelmezhető nincs erre információ Éves és évközi pénzügyi beszámolók Éves és évközi pénzügyi beszámolók Éves és évközi pénzügyi beszámolók 5

6 60 napon túl lejárt vevői követelés összege, aránya az összes vevői követeléshez (%) Milyen átlagos fizetési határidőkkel teljesít a szállítóinak? Van 60 napon túli lejárt szállítói tartozása? 60 napon túl lejárt szállítói tartozás összege, aránya az összes szállítói tartozáshoz (%) Összeg (M Ft): Arány (%) Lejárt vevői követelések listája (összeg, hány napja lejárt) 30 nap alatt 60 nap alatt 90 nap alatt 90 napon túl nem értelmezhető nincs erre információ van nincs nem értelmezhető nincs erre információ Összeg (M Ft): Arány (%) Lejárt szállítói tartozások listája (összeg, hány napja lejárt) Kapcsolata Bankunkkal: Kapcsolat a K&H-val új ügyfél számlával/betéttel rendelkező ügyfél ügyfél kötelezettségvállalással (hitel, garancia) ügyfél kötelezettségvállalással más K&H leányvállalattól A K&H-nál forgalmazott - előző 12 hónapban:.% számlaforgalom aránya az összes (bármely banknál / pü-i intézménynél) forgalmazott számlaforgalom arányához - következő 12 hónapban:.. % Vezető / tulajdonosok kapcsolata a K&H-val A legnagyobb forgalmú két K&H lakossági számla száma: lakossági ügyfél számlával lakossági ügyfél hitellel nem ügyfél Lakossági hitel(ek) összege, Összeg1: Összeg2: lejárata Lejárat: Lejárat: Számlaszerződés, Kötelezettség-vállalási szerződések (pl. lízing, faktoring) számlaszerződés(ek) kölcsönszerződés(ek) (a 2 legnagyobb összegű hitelre) A hiteligénylővel egy vállalatcsoportba tartozó társaság kapcsolata a K&H-val nem ügyfél számlával/betéttel rendelkező ügyfél ügyfél kötelezettségvállalással (hitel, garancia) ügyfél kötelezettségvállalással más K&H leányvállalattól nincs vállalatcsoport 6

7 Információk a más bankokkal fennálló kapcsolatra: Ügyfél kapcsolata más nincs bank(ok)kal csak számlavezetési kapcsolat (a kérelem beadásakor) garancia, ill. egyéb kötelezettség áll fenn (pl. váltó, lízing) hitelkapcsolat Más bankoknál / pénzügyi intézményeknél (pl. lízing, faktoring) fennálló kötelezettségvállalások részletezése: másik bank / pénzügyi intézmény neve kötelezettségvállalás típusa fennálló teljes összege (E Ft) ütemezése (törlesztési időpont, összeg) véglejárata fedezet megnevezése Lejárt hiteltartozás más bankkal/pénzügyi intézménnyel szemben: nincs van (következő 3 rovatot töltse ki!) Összege: Mióta lejárt: Mely bankkal/pénzügyi intézménnyel szemben áll fenn a lejárt tartozás? 7

8 Pénzügyi információk a tárgyévet megelőző 3 évre bemutatva Könyvvezetés: egyszeres kettős, nem auditált kettős, auditált egyéb (pénztárkönyv, SZJA bevallás aláhúzandó!) Kiegészítő kérdések ( x -szel jelölje a megfelelőt): Készülnek évközi pénzügyi kimutatások? igen nem Szokott a cég készíteni pénzügyi tervet a következő évre? igen nem Fennálló kötelezettségek Megnevezés Minden beszámoló formátum esetén kitöltendő 1 Rövid lejáratú bankhitelek állománya (rövid lejáratra kapott kölcsön és hitel) 1/a - ebből: magánszemély pénz/értékpapír óvadékával fedezett 2 Hosszú lejáratú bankhitelek állománya (hosszú lejáratra kapott kölcsön és hitel) 3 Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök éven belül esedékes törlesztése (hosszú lejáratra kapott bankhitel és lízing köv. évben esedékes részéből a hitel és kölcsön) 3/a - ebből: magánszemély pénz/értékpapír óvadékával fedezett 4 Fennálló pénzügyi lízingkötelezettség (Hosszú lejáratú kötelezettség pénzügyi lízing) 5 Éves pénzügyi lízing fizetési kötelezettség (Hosszú lejáratú bankhitel és lízing köv. évben esedékes részéből a lízing) 6 Tartós bérlet keretében fizetett éves bérleti díj / operatív lízing (EK: bérlet és operatív lízing) 7 Visszatérítendő támogatás 8 Vissza nem térítendő támogatások (passzív időbeli elhatárolás fejlesztésre kapott támogatás) 9 Mérleg alatti kötelezettségek: vállalt kezességek (szerződött ki nem számlázott kötelezettségek) 10 Mérleg alatti kezességek: függő kötelezettségek (pl. garancia, akkreditív) (garanciális kötelezettségek) 11 Rövid lejáratú hitelek után fizetett kamatok 12 Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök kamata 13 Tulajdonosi hitelek összege.évi...évi.évi.. évi évközi adat adatok ezer Ft-ban..évi (finaszírozás utáni) év végi terv... évi terv 14 Értékcsökkenés (EK: értékcsökkenés) napon túl lejárt vevőkövetelések napon túl lejárt szállítói tartozások 8

9 Megnevezés Normál éves beszámoló készítése esetén kell csak kitölteni! 17 Lekötött bankbetétek (óvadék, biztonsági letét) 18 Ázsió 19 Adó és személyi jellegű kötelezettségek 20 Reklám és hirdetés költsége 21 Kifizetett kapott (járó) osztalék és részesedés 22 Ki nem fizetett kapott (járó) osztalék és részesedés 23 Befektetett eszközt érintő, készpénzben realizált rendkívüli bevételek 24 Állóeszközre terhelt kivételes, egyszeri écs, vagy amortizáció 25 Éven túl esedékes követelések áruszállításból és szolgáltatásból 26 Áru értékesítéséből származó követelés kapcsolt vállalkozással szemben 27 Várhatóan éven belül felhasználásra kerülő kötelezettségekre képzett céltartalék 28 Várhatóan éven belül felhasználásra kerülő költségekre képzett céltartalék 29 Várhatóan éven belül felhasználásra kerülő egyéb céltartalék 30 Átváltoztatható kötvények (opciós jog a vállalatnál) 31 Átváltoztatható kötvények (opciós beváltási kötelezettség) 32 Kereskedelmi jellegű rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 33 Kereskedelmi jellegű rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 34 Halasztott bevételekből a fejlesztésre kapott támogatás, ami az éves écs-vel csökken.évi...évi.évi.. évi évközi adat..évi (finaszírozás utáni) év végi terv... évi terv 9

10 Megnevezés Egyszerűsített éves beszámoló készítése esetén kell csak kitölteni! 17 Lekötött bankbetétek (óvadék, biztonsági letét) 18 Ázsió 19 Adó és személyi jellegű kötelezettségek 20 Reklám és hirdetés költsége 21 Kifizetett kapott (járó) osztalék és részesedés 22 Ki nem fizetett kapott (járó) osztalék és részesedés 23 Befektetett eszközt érintő, készpénzben realizált rendkívüli bevételek 24 Állóeszközre terhelt kivételes, egyszeri écs, vagy amortizáció 25 Üzleti vagy cégérték 26 Vevő és váltókövetelések 27 Saját részvény és üzletrész 28 Jegyzett tőkéből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 29 Várhatóan éven belül felhasználásra kerülő céltartalék 30 Vevőktől kapott előleg 31 Szállító és váltótartozás 32 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 33 Saját termelésű készletek állományváltozása 34 Egyéb bevételekből visszaírt értékvesztés 35 Egyéb ráfordításból a hosszú lejáratú hitelre képzett céltartalék és értékvesztés 36 Befektetett pü-i eszközök árfolyamvesztesége és a pü-i műveletek egyéb ráfordításai 37 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése.évi...évi.évi.. évi évközi adat..évi (finaszírozás utáni) év végi terv... évi terv : Előző 3 évre éves beszámoló és aktuális évközi pénzügyi beszámoló Üzleti terv (a lezárt évek éves beszámolójával egyező formátumban) finanszírozás utáni állapotot tükröző év végi záró mérleg és eredménykimutatás terv éves pénzügyi terv a következő évre a törvényben előírt beszámoló formátum szerinti részletezettséggel A fenti táblázatokban szereplő kiegészítő adatokat is ugyanezen időszakokra kérjük kitölteni! SZJA bevallást készítők részére a soron következő oldalon szereplő táblázat kitöltése jelenti a pénzügyi adatok megadásának kötelező formátumát! (A Hitelkérelemhez kérjük mellékelje az előző 3 év APEH-hez benyújtott adóbevallásainak másolatát!) 10

11 Kiegészítő kérdések Bt-k és egyéni vállalkozók esetén: Hányadik vállalkozását vezeti elsőt az egyéni vállalakozó? másodikat (vagy még több előző vállalkozását is beszűntette már) Függ-e a család a vállalkozásból származó jövedelemtől? Tulajdonos magánvagyona ( x -szel jelölje a megfelelőt) nem kívánok válaszolni igen részben nem nem kívánok válaszolni ingatlan jármű életbiztosítás egyéb, éspedig: nem kívánok válaszolni Telefon mobil vezetékes telefon nincs Pénzügyi adatok SZJA bevallást készítőknek adatok ezer Ft-ban Megnevezés 1 Immateriális javak nettó értéke 2 Tárgyi eszközök nettó értéke 3 Átlagos vevőállomány 4 Átlagos szállítóállomány 5 Átlagos készletérték 6 Nyilvántartott pénztartalék 7 Éves bevétel a vállalkozásból (csökkentő tételek és kedvezmények levonása után) 8 Vállalkozói kivét 9 Felmerült összes költség 10 Előző évekről áthozott veszteség 11 Vállalkozói adóalap 12 Adózás utáni vállalkozói jövedelem (A kitöltést az előző két lezárt évre vonatkozóan kérjük!).évi...évi.évi.. évi évközi adat..évi (finaszírozás utáni) év végi terv... évi terv 11

12 A kérelemre vonatkozó információk Hitelcél Az igényelt finanszírozás (hitel ill. egyéb kötelezettségvállalás pl. garancia) célja; Kötelezettség-vállalás típusa: (igényelt banki termék megnevezése) folyószámla hitel eseti rövid lej. hitel beruházási/fejlesztési hitel garancia (rövid lejáratú, hosszú lejáratú) Egyéb:. Összege: Rendelkezésre tartása: (mettől meddig szükséges, hogy a hitel rendelkezésre álljon?) Törlesztési ütemezése: Megjegyzések: (pl. ha speciális hitelkonstrukció japán hitel, stb. keretében igényli a finanszírozást):. Biztosítéki háttér A kötelezettségvállalás mögé felajánlott fedezetek: Biztosíték típusa, azonosító adatai: Biztosíték könyv szerinti értéke (*) Összesen: (*) Ha van elfogadott értékbecslés, akkor az abban szereplő értéket is fel kell tűntetni, az értékbecslést a kérelemhez csatolni kell. Kiegészítő adatok: Biztosítékra vonatkozó értékbecslés adatai (ki készítette, becsült vagyonérték), Fedezetet képező vagyontárgyra vonatkozó vagyonbiztosítás adatai (biztosító neve, kötvény száma, biztosítási összeg). Ezeket a bank felé a biztosítási kötvény bemutatásával kell igazolni. Jelölni kell azokat a biztosítéki elemeket, melyek más bankok által is terheltek. Változó tartalmú az egyes biztosíték fajták szerint (egyeztetendő a banki ügyintézővel!) 12

13 Egyéb biztosítási adatok: Rendelkezik a cég vagyonbiztosítással a tevékenység végzését meghatározó eszközökre (ingatlanok, gépek)? Rendelkezik a cég egyéb biztosítással? ( x -szel jelölje a megfelelőt) életbiztosítás (vezetők / tulajdonosok) igen, minden meghatározó vagyonelemre a vagyonbiztosítás csak a fedezetként felajánlani szándékozott vagyontárgyakra terjed ki még nem, de pozitív hiteldöntés esetén vállalja, hogy biztosítást köt a fedezetként felajánlott vagyontárgyakra nincs vagyonbiztosítás felelősség biztosítás igen nem igen nem A tevékenység végzését meghatározó eszközökre vonatkozó biztosítás megnevezése, összege, kedvezményezett: Típus: Összeg: Kedvezményezett: Nem kívánok válaszolni biztosítási kötvény bankra engedményezés és díjfizetés igazolása 13

14 Kiegészítő melléklet - Fejlesztéshez igényelt éven túli hitel esetén (csak akkor kell kitölteni, ha a kérelem éven túli beruházási/fejlesztési hitelre vonatkozik, egyébként kérjük kihúzni!) A fejlesztés rövid bemutatása (tárgya, várható megtérülése): Finanszírozás nettó forrásösszetétele (Ft-ban, áfa nélkül): 1. saját forrás összege: 2. vissza nem térítendő támogatás összege, fajtája: 3. visszatérítendő támogatás összege, lejárata, fajtája: 4. bankhitel összege Fejlesztés nettó forrásigénye összesen: A kapcsolódó áfa, amit külön saját forrásból finanszíroz (Ft-ban): : a fejlesztéshez kapcsolódó saját erő, egyéb támogatások meglétét igazoló dokumentumok speciális hitelkonstrukcióhoz (pl. német szénsegély, Energia Hasznosítási Program, japán hitel, széchenyi terv / vállalkozásfejlesztési program keretében igényelt hitel/garancia) kapcsolódó dokumentumok részletes pénzügyi tervet is magában foglaló üzleti terv a banki kötelezettségvállalás futamidejére 14

15 Kiegészítő melléklet beruházási kérdőív 1.) A beruházás célja* Ingatlan beruházás Típusa: Ingatlan vásárlás * Új ingatlan építése Ingatlan fejlesztés Bérelt ingatlan megvásárlása Funkciója: irodahelység üzlethelység üzem raktár egyéb Gép, berendezés, ill. egyéb cél Gép, berendezés vásárlás Gép, berendezés korszerűsítés Üzletrészvásárlás (* Kérjük X-elje be a megfelelő négyzetet! Többet is bejelölhet!) Egyéb cél, fentieken túl: 2.) A beruházás időtartama Kezdés várható időpontja:......év....hónap. nap Befejezés várható időpontja:.....év...hónap.... nap 3.) A beruházás várható megtérülése, indoklása egy év Miért ekkora időtartamra számít? 4.) Milyen ütemű hiteltörlesztés lenne a legkedvezőbb a vállalkozásának és miért? havi * negyedéves féléves (* Kérjük X-elje be a megfelelő négyzetet! Csak egyet jelöljön be!) 5.) A beruházás megvalósulását követő időszakra rendelkezik-e már a beruházáshoz kapcsolódó megrendelésekkel, előszerződésekkel vagy szerződésekkel, és ha igen, milyen cégekkel és mekkora összegben? Ezen cégek között van-e kapcsolt vállalkozás? Főbb megrendelők Összeg (ezer Ft) Típus * Kapcsolt vállalkozás? * írásbeli megrendelés 1.) előszerződés igen - nem szerződés 2.) írásbeli megrendelés előszerződés igen - nem szerződés 3.) írásbeli megrendelés előszerződés igen - nem szerződés (* Kérjük húzza alá a megfelelő választ!) 15

16 6.) A beruházás nettó értékét és ÁFA tartalmát milyen forrásokból és mekkora összegben szeretné biztosítani? Megnevezés Saját forrás Hitel a.) Ingatlan b.) Gépek, berendezések c.) Egyéb d.) Beruházás nettó értéke (a+b+c) e.) ÁFA f.) Beruházás összesen (d+e) Beruházáshoz kapcsolódó többlet tartós forgóeszköz igény visszatérítendő Támogatások vissza nem térítendő 7.) A beruházás megvalósításához vesz-e igénybe valamilyen szakmai tanácsadót, és ha igen milyet? ezer Ft-ban Összesen Főbb szakmai tanácsadók Kapcsolt vállalkozás? * 1.) igen - nem 2.) igen - nem (* Kérjük húzza alá a megfelelő választ!) 8.) Mely cégek a beruházással kapcsolatos főbb szállítók, kivitelezők? Mekkora összegű teljesítéssel? Főbb szállítók, kivitelezők Összeg (ezer Ft) Kapcsolt vállalkozás? * 1.) igen - nem 2.) igen - nem 3.) igen - nem (* Kérjük húzza alá a megfelelő választ!) 9.) Vannak-e a beruházás sikerét befolyásoló, a fentiekben nem említett egyéb ezők? 1.) 2.). 3.) 10.) A vállalkozás eddigi legnagyobb beruházásának megnevezése:.. időtartama:.....év......hónap /.... év.... hónap értéke:...millió Ft : a fejlesztéshez kapcsolódó saját erő, egyéb támogatások meglétét igazoló dokumentumok a beruházáshoz kapcsolódó árajánlatok, költségvetések, valamint a kivitelezési szerződések és a szükséges engedélyek speciális hitelkonstrukcióhoz (pl. német szénsegély, Energia Hasznosítási Program, K&H európai beruházási hitel / vállalkozásfejlesztési program keretében igényelt hitel/garancia) kapcsolódó dokumentumok Kiegészítő melléklet Beruházási kérdőív értékesítési célú lakásépítési hitel igénylése esetén 16

17 1.) Beruházás leírása Telek mérete:... m 2 Telek övezeti besorolása:. Lakások száma:. db Bruttó terület:... m 2 - ebből nem lakás céljára szolgáló helység:... m 2 Nettó terület:...m 2 Nettó eladható terület:... m 2 - ebből nem lakás céljára szolgáló helység:.. m 2 - ebből nem lakás céljára szolgáló helység m 2 Építkezés jellege: Egyéb információk: ) A beruházás időtartama Kezdés várható időpontja: Alapozási munkálatok várható elkészülése: év hónap nap egy év hónap nap Szerkezetkész állapot várható elérése (főfalak, tetőszerkezet elkészült): év hónap nap Gépészeti tevékenységek (nyílászárók, villanyszerelés, aljazat betonozás) várható elkészülése: év hónap nap Befejezés (Használatba vételi engedély) várható időpontja: 3.) A beruházás várható megtérülése, indoklása év hónap nap Előértékesített lakásszám: db Előértékesített nettó terület: m 2 ebből befolyt pénzösszeg: - foglaló EFt - előleg EFt Lakásra vonatkozó értékesítési ár - átlagos: Ft/m 2 + ÁFA - minimum: Ft/m 2 + ÁFA Egyéb helységre (pl. garázs) vonatkozó értékesítési ár - átlagos: Ft/m 2 + ÁFA - minimum: Ft/m 2 + ÁFA Kereskedelmi hasznosítású helységet (pl. iroda, üzlet) tervez-e? nem igen eladásra* bérbeadásra *Kereskedelmi helységre (pl. iroda, üzlet) vonatkozó értékesítési ár - átlagos: Ft/m 2 + ÁFA - minimum: Ft/m 2 + ÁFA Bekerülési költség lakásra: Ft/m 2 + ÁFA Bekerülési költség egyéb helységekre: Ft/m 2 + ÁFA 17

18 Tervezett értékesítési ütemezés: Fázisok Időszak Előleg v. foglaló Vételár hátralék Összesen: ezer Ft-ban év év év év év. hó/név. hó/név. hó/név. hó/név. hó/név Egyéb információ (értékesíteni kívánt lakások darabszámának időbeli megoszlása, Vevőkkel kötött adásvételi (elő)szerződések ütemezése, stb.).. 4.) A beruházás nettó értékét és ÁFA tartalmát milyen forrásokból és mekkora összegben szeretné biztosítani? Megnevezés a.) Telek b.) Építési költség - ebből bérbeadásra szánt kereskedelmi célú helységek ktg-e c.) Egyéb költségek - ezen belül értékesítés költsége d.) Beruházás nettó értéke (a+b+c) e.) ÁFA f.) Beruházás összesen (d+e) Saját forrás 5.) A beruházás megvalósításához vesz-e igénybe kivitelezőt, az értékesítéshez közvetítőt, és ha igen milyet? Saját kivitelezés Fővállalkozó Több kivitelező Saját értékesítés Közvetítő Fővállalkozó/ közvetítő Hitel Összesen ezer Ft-ban Fix áras Fix határidős Kapcsolt szerződés vállalkozás? * igen - nem igen - nem igen - nem igen - nem igen - nem igen - nem Milyen garanciát biztosít a Fővállalkozó (Kivitelező)? Milyen biztosításokkal rendelkezik a beruházásra (építési-szerelési, felelősség bizt.)? Mely cégek a beruházással kapcsolatos főbb szállítók, kivitelezők, közvetítők? Mekkora összegű teljesítéssel? Összeg Főbb szállítók, kivitelezők, közvetítők Kapcsolt vállalkozás? * (ezer Ft) 1.) igen - nem 2.) igen - nem 3.) igen - nem (* Kérjük húzza alá a megfelelő választ!) 6.) Vannak-e a beruházás sikerét befolyásoló, a fentiekben nem említett egyéb ezők? 1.) 2.) 3.) 7.) A vállalkozás (kivitelező) eddigi legnagyobb beruházásának* Megnevezése: 18

19 időtartama: év hónap/ év hónap értéke: millió Ft : pénzügyi terv a hitel teljes futmaidejére fejlesztéshez kapcsolódó saját erő meglétét igazoló dokumentumok telek tulajdoni lapja (30 napnál nem régebbi) és adásvételi szerződés v. amennyiben az 1 évnél régebbi, akkor banki értékbecslés szükséges jogerős építési engedély és egyéb szükséges hatósági engedélyek, engedélyezési tervdokumentáció tervezői v. kivitelezői költségvetés (lakásonkénti alapterület költsége, a telekköltség és az ÁFA külön feltüntetésével) lakásonkénti (ÁFÁ-s) értékesítési ár (telek + lakás bontásban) * projektcég esetében a Kiegészítő adatok kapcsolt vállalkozásokról című nyomtatvány kitöltése szükséges referenciamunkák Fővállalkozó esetén Vállalkozási szerződés Ingatlan építési-szerelési biztosítás, Felelősség biztosítás Fővállalkozói (kivitelezői) bankgarancia Vevőkkel kötött Adásvételi (elő)szerződés Társasház alapító okirat (tervezet) Nyilatkozat 19

20 A kérelmet benyújtó (társaság vezetője, egyéni vállalkozó) illetőleg annak képviselője az alábbi nyilatkozatokat teszi: 1. Hozzájárul ahhoz, hogy a K&H Bank Nyrt-hez (a továbbiakban: a Bank) a mai napon benyújtott (hitel)kérelemben, illetve mellékleteiben foglalt, és a Bank részére a későbbikekben a (hitel)kérelemben leírt pénzügyi / kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott egyéb adatokat a Bank öt éven keresztül általános kockázatértékelési célból nyilvántartsa és kezelje, függetlenül attól, hogy létrejön-e hitelezési vagy egyéb jogviszony a Bank és a kérelmet benyújtó között. 2. Hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a fenti adatokat hitel-elbírálási, hitelminősítési és ellenőrzési célból a KBC Bank N.V. (Molenbeek-Saint-Jean Avenue du Port. 2 BE 1080, Bruxelles, Belgium) és annak tulajdoni érdekeltségébe tartozó jogalanyok számára átadja. A kérelmet benyújtó ebben a körben kifejezetten megadja a Bank részére a banktitok alóli felmentést. 3. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Bank jogosult időről időre hirdetési célból közvetlen levél útján tájékoztatni a saját és az érdekeltségi körbe tartozó szervezetek szolgáltatásairól. 4. Kijelenti, hogy a jelen (hitel)kérelem benyújtása a kérelmet benyújtó részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül, a Bank Üzletszabályzatában, a Vállalati Aktív Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben, illetve a vonatkozó Hirdetményben foglalt feltételek szerint. A kérelmet benyújtó egyúttal tudomásul veszi, hogy a (hitel)kérelem benyújtása, illetve a Bank bármely tisztviselőjével folytatott bármilyen kommunikáció a szerződés aláírásáig nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a Bank részéről a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. A hitelkérelemben és annak mellékletében szereplő információk a valóságnak mindenben megfelelnek, továbbá a csatolt pénzügyi beszámolók adattartalma megegyezik a Cégbírósághoz, illetve az APEH-hez benyújtott dokumentumok adattartalmával. Ezekért a kérelmet benyújtó (társaság vezetője, egyéni vállalkozó) illetőleg annak képviselője büntetőjogi felelősséget vállal. kelt, dátum:.., év,...hó,.. nap. cégszerű aláírás 20

Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt elérő vagy azt meghaladó kettős könvvvitelű társaságok részére

Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt elérő vagy azt meghaladó kettős könvvvitelű társaságok részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve)

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve) K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok:

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok: VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY Hiteligénylő azonosító adatai: Hiteligénylő teljes neve: Székhelye: KSHszámjel Adószám. Cégjegyzék szám: Alapítás dátuma Levelezési címe:: Tevékenységi köre: Számlavezető

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir.

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók)

VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók) Rétköz Takarékszövetkezet Kisvárda, Szent László út 68. Tel: 45/ 415113 kozpont@retkoz.tksz.hu 2. sz. melléklet VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók) Hiteligénylő azonosító adatai:

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Benyújtandó dokumentumok Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére PÁLYÁZAT a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére Pályázati kiírás 2.sz. módosítása Budapest, 2004. május 1. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi.

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi. MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELMI ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ROGRAM 2. SZAKASZ (NHP2) KERETÉBEN IGÉNYELT H KERETÉBEN IGÉNYELT HITELEK ESETÉN A Bank jelen Hitelkérelmi Adatlapot az MNB Növekedési

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező,

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető

Részletesebben

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok Egyszerűsített Hitelkérelem A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok Információs adatlap Az

Részletesebben

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok I. Bankgarancia kérelem II. A beszámolónak megfelelô információs adatlap Éves/Egyszerûsített s beszámolóval rendelkezô, illetve SZJA szerinti bevallást

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ Tisztelt Vállalkozó! Ön a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által létrehozott, a budapesti vállalkozások létrejöttét, működését

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ÜZLETI TERV és KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Vállalkozás/Vállalkozó részéről Az Üzleti terv és kölcsönigénylés átvétele nem kötelezi a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti terv és kölcsönigénylést

Részletesebben

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel Kapcsolattartó MKB fiók: Kérjük, jelölje meg a kapcsolattartásra választott MKB fiókot MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 (Hatályos: 2011.

Részletesebben