2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor"

Átírás

1 Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom! Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Napirend: Képviselői eskütétel 1./ Előterjesztés az Albertirsa Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) rendelet módosítása tárgyában Előadó: Elter János, a Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke 2./ Előterjesztés a város évi költségvetését megalapozó közbülső döntésekről Előadó: Fazekas László polgármester 3./ Előterjesztés Albertirsa Város Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása tárgyában Előadó: Elter János, a Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke 4./ Előterjesztés a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2007. (XII.21.) rendelet módosítása tárgyában Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző 5./ Előterjesztés az egészségügyi szolgáltatási hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző 6./ Előterjesztés a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző 7./ Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálat megszüntetéséről Előadó: Fazekas László polgármester 8./ Előterjesztés a Lurkó Bölcsőde nyári nyitva tartási rendjéről Előadó: Fazekas László polgármester 9./ Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról Előadó: Fazekas László polgármester

2 10./ Beszámoló az adóhatóság évi munkájáról Előadó: Fazekas László polgármester 11./ Előterjesztés a Penny Market áruház telepítési tervéről Előadó: Fazekas László polgármester 12./ Beszámoló a közétkeztetés helyzetéről Előadó: Fazekas László polgármester 13./ Előterjesztés a labdarúgó edzőpálya megvalósításának közbeszerzési eljárásáról Előadó: Fazekas László polgármester 14./ Előterjesztés a 4. sz. főút kezelői jogának átvételéről Előadó: Fazekas László polgármester 15./ Beszámoló a közfoglalkoztatás évi tapasztalatairól Előadó: Fazekas László polgármester 16./ Előterjesztés az Aquarius-Aqua Kereskedelmi Ipari és Szolgáltató Kft. szolgalmi jog bejegyzésére vonatkozó kérelme tárgyában Előadó: Fazekas László polgármester 17./ Tájékoztató az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről Előadó: Elter János, a Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke 18./ Előterjesztés a civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolásának elbírálása tárgyában Előadó: Fazekas László polgármester 19./ Egyebek Zárt ülés: Albertirsa, január 20. Fazekas László polgármester

3 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-ai ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 1. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: az Albertirsa Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) rendelet módosítása A napirendi pont előterjesztője: Elter János elnök Az előterjesztést készítette: dr. Kovács Tímea aljegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság - Kulturális Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Megjegyzések: Kiadási dátum: január 17.

4 A JOGI, ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL Előterjesztés a Képviselő-testület január 26-ai ülésére, az Albertirsa Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Albertirsa Város Képviselő-testülete a októberi ülésén a helyi sajátosságoknak megfelelően átfogóan módosította a kitüntetésekről és díjakról szóló rendeletét, egységesítve a javaslattételi és az átadásra vonatkozó határidőket. A hatályos rendeletünk értelmében adható elismeréseket az előterjesztéshez csatolt táblázat részletesen bemutatja. A táblázatból is kitűnik, hogy az egyes kitüntetések mellé adományozott emlékérmek mérete eltérő, ezért azok egységesítése is szükséges. Figyelemmel fentiekre, az előterjesztéshez csatolt rendeletmódosítási javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé. Albertirsa, január 17. Elter János elnök

5 Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 1. Albertirsa Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) rendeletében szabályozott minden kitüntetés és díj esetében az emlékérem nagyságára vonatkozó rendelkezés egységesen 80 mm -re módosul. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Fazekas László sk. polgármester Kovács Zoltánné dr. sk. jegyző A rendelet kihirdetve: Kovács Zoltánné dr. jegyző

6 Elnevezés Kinek adományozható? Javaslattevők Javaslat előterjesztésének határideje Döntést előkészítő bizottság Kitüntetés/díj átadásának időpontja Kitüntetéssel/díjjal együtt adományozott emlékérem, oklevél stb. Albertirsáért kitüntetés és emlékplakett annak, aki a város fejlesztéséért hosszabb időn át kiemelkedő munkát végzett. Képviselő-testület tagjai Képviselő-testület bizottságai Jegyző Intézményvezetők február 15. Jogi, Ügyrendi Bizottság szeptember mm átmérőjű, kör alakú szétnyitható bronzplakett és oklevél Az Év Sportolója annak az albertirsai sportolónak, aki az adott évben, valamely sportágban kiemelkedő eredményt ért el. bárki tehet javaslatot február 15. Kulturális Bizottság (ASE véleményét kikérve) március mm átmérőjű kör alakú bronzplakett Albertirsa Város Sportjáért annak, aki tevékenységével hozzájárult Albertirsa sportéletének szervezéséhez, az albertirsai sportolók által elért sikerekhez. bárki tehet javaslatot február 15. Kulturális Bizottság (ASE véleményét kikérve) március mm átmérőjű kör alakú bronzplakett Albertirsa szolgálatáért díj annak az önkormányzat intézményében dolgozó köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, munkavállalónak, aki munkájával jelentős mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását. Képviselő-testület tagjai Képviselő-testület bizottságai Polgármester Alpolgármester Jegyző Intézményvezetők február 15. Jogi, Ügyrendi Bizottság március mm átmérőjű kör alakú bronzplakett, nettó 80 ezer Ft. anyagi elismerés A képviselő-testület ettől eltérő időpontot is megállapíthat

7 ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2730 Albertirsa, Irsay K. u / , 53/ ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-ai ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 2. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés a város évi költségvetését megalapozó közbülső döntésekről A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Fazekas László polgármester Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság - Kulturális Bizottság - Pénzügyi Bizottság - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság - Népjóléti Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: január 19.

8 Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-ai ülésére, a város évi költségvetését megalapozó közbülső döntésekről Tisztelt Képviselő-testület! Hónapok óta érezzük, hogy Önkormányzatunk évi költségvetésének összeállítása minden eddiginél nehezebb feladat lesz. Ennek okai nem a mi gazdálkodásunkban, hanem Magyarország általános gazdasági helyzetében, konkrétan a évi költségvetési törvényben lelhetők fel. Mostanra, a jelen előterjesztés első mondatában érzésként megjelölt állapot - konkrét tudássá fordul, erősödik. Városunk jövője érdekében szembe kell néznünk a következőkkel: ősze óta számos fontos, esetenként fájdalmas lépést megtettünk annak érdekében, hogy gazdálkodásunk fenntartható, ugyanakkor vállalható, pénzügyi helyzetünk likvid maradjon. Ezek a lépések nélkülözhetetlenek voltak, holnapra azonban elégtelenné válnak. A holnap kifejezés szinte szó szerint értendő! Újabb, az elmúlt három és fél esztendőben meghozottaknál súlyosabb (s egyben számosabb elemből álló) döntések szükségesek. Általánosságban az lenne a helyes megoldás, ha két irányban gondolkodhatnánk: a bevétel növelési forrásokban csakúgy, mint a kiadás csökkentési technikákban. Sajnos azonban jelenleg az első irányban szinte alig valami látható, legalább is annak (a bevételi források növelésének) aktív területén. Aktív területek alatt olyan megoldásokat értek, amelyek kreatívabbak, ha úgy tetszik piacibb jellegűek az egyszerű adópolitikai lépéseknél. Pl.: valamely új típusú szolgáltatás áruba bocsátása. Ma ugyanis rendkívül szűk a fizetőképes kereslet bármilyen új szolgáltatás iránt. Egyébként új adónem(ek) bevezetése sem visz előre, mivel gyakorlatilag nincs kitől beszedni az így kivetett összegeket. Tehát elsősorban a kiadás csökkentés, a működtetés további racionalizálása, végső soron olcsóbbá tétele adhat megoldást. Ennek során sajnos elkerülhetetlennek tűnik néhány szolgáltatás megszüntetése, de legalább takarék lángra állítása. Az elmúlt napokban megismert kiindulási helyzet ugyanis a következő: a lehető legtakarékosabban összeállított költségvetési tervezetből 48407ezer forint hiányzik ahhoz, hogy működtetési feladataink ellátásán túl, a felhalmozási szférában akár csak a meglévő kötelezettségvállalásainkat teljesíthessük. A lehető legtakarékosabb kifejezés a évi kondíciókon kívül a következőket takarja: - támogatásokra összesen kettő-millió forintot terveztünk, ami elképesztő mértékű visszalépés, - nincs forrás a lakossági járdaépítés folytatására, valamint a földutak rendbetételére, - nem terveztünk ún. katasztrófa alapot, - a Bölcsőde esetében 500 forint/nap összegű térítési díj bevezetésével számolunk. Megjegyzem, hogy ugyancsak egy tavaly év végi jogszabály változás következtében, a térítési díj bevezetése ennél az intézmény típusnál kötelező. 8

9 Mindez természetesen javaslat csupán, ám egyik itt leírt változás sem tűnik elkerülhetőnek. A költségvetési koncepció novemberi megalkotásakor az itt jelzett problémák már észlelhetőek voltak, nagyságrendjüket azonban még csak tippelhettük. Emiatt az elfogadott koncepció helyes irányokat jelölt ugyan, ám valamennyi célkitűzése együttesen, csak újabb áldozatok árán teljesíthető. Ez akkor is igaz, ha tisztában vagyunk azzal, hogy az első-második negyedév fordulóján ismertté válik valamekkora (2011.évi) pénzmaradvány. Azzal ugyanis jelenleg még nem számolhatunk, várható értéke pedig durván sem megbecsülhető. Továbbá, a minket körülvevő gazdasági környezet, valamint az Országgyűlés által az elmúlt hetekben elfogadott egyes törvények következtében teljesen egyértelmű, hogy az ideinél is nehezebb esztendő lesz a számunkra. Tehát most olyan döntések meghozatalára kényszerülünk, amelyeknek hosszabb távon is hatniuk kell. Mindezek figyelembevételével, a január 17-ei informális egyeztetésen, költségvetési kondícióinkat javító elgondolásokról kérem Tisztelt Képviselő-társaim előzetes véleményét. Valamennyi, ott megfogalmazott javaslatot a kemény költségvetési kényszer szülte. Természetesen nem feltétlenül szükséges mindegyiket elfogadni. Ám ezek zömének hiányában lehetetlennek tűnik egyensúlyi költségvetés megalkotása, márpedig aktuális költségvetési koncepciónkban erről határoztunk. Az informális egyeztetésen történt ún. szimpátia szavazások során többségi támogatást kapott egyes javaslatokról szól a jelen előterjesztés. Tisztelettel kérem ezek megvitatását, és a szükséges döntések meghozatalát. I. Létszámcsökkentésekre vonatkozó javaslatok A fent említett informális egyeztetésre készített előterjesztésben, valamint a megbeszélésen magán elhangzott felvetések alapján Önkormányzatunk egészében az alábbi határozati javaslatban szereplő létszámcsökkentéseket javaslom elfogadásra. Megjegyzés: a bevezetőben leírt költségvetési kondíciók kialakításakor az itt következő határozati javaslatban szereplő létszámcsökkentések közül, az alábbiakkal már kalkuláltunk: - a Polgármesteri Hivatalnál három, a Tessedik Sámuel Általános Iskolánál a határozatban szereplő mértékű, és a Könyvtárnál egy státusz megvonása. Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzata a feladatellátás racionális megszervezése érdekében március 01-től az alábbi létszámcsökkentést, illetve álláshelyek megszüntetését határozza el. A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: Létszámcsökkentés utáni engedélyezett létszám: 241,425 fő 231,575 fő A létszámcsökkentéssel érintett intézmények: Albertirsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 41 fő köztisztviselő 8,5 fő munkatörvénykönyves mv. A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 39 fő köztisztviselő 7,5 munkatörvénykönyves mv. 9

10 Tessedik Sámuel Általános Iskola 2730 Albertirsa, Győzelem u. 2. A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 68,925 fő közalkalmazott A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 68,075 fő közalkalmazott Márai Sándor Városi Könyvtár 2730 Albertirsa, Pesti u. 52. A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 4,5 fő közalkalmazott A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 3,5 fő közalkalmazott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 20 fő közalkalmazott A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 18 fő közalkalmazott Tábor A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 2 fő munkavállaló A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 0 fő munkavállaló Sportcentrum A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 3 fő munkavállaló A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 2 fő munkavállaló Határidő: értelemszerűen Felelős: polgármester, jegyző, illetékes intézményvezető II. A polgármester, az alpolgármester költségtérítésének, a képviselők és az ún. külsős bizottsági tagok tiszteletdíjának megvonása, illetve csökkentése. Amennyiben március elsejétől a polgármester éves költségtérítését felére csökkentjük, az alpolgármesterét pedig megvonjuk, a képviselők esetében csupán az alap tiszteletdíjat ( Ft/hó) hagyjuk meg, az ún. külsős bizottsági tagok tiszteletdíját megszüntetjük, mindez Ft megtakarítást jelent. A tiszteletdíjak ügye mindenkor kényes kérdés. Ám valamennyi képviselő-társam figyelmébe ajánlom azt a körülményt, hogy kénytelenek vagyunk az önkormányzati tevékenység több területén a forrásmegvonás eszközével élni. Úgy gondolom, hogy hitelességünket jelentősen növeli, ha ezt a megoldást önmagunkon is alkalmazzuk. Az informális egyeztetésen a fenti javaslatok közül a Polgármester és az Alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó kapott többséget. Emellett egy módosító indítványt is támogatott a jelenlévők zöme. Ennek az volt a lényege, hogy az ún. külsős bizottsági tagok létszámát a jelenlegi 16-ról, 10-re csökkentsük. Amennyiben, ez (tehát az informális egyeztetésen többséget kapott) változat nyer többséget, úgy a fent leírt Ft-tal szemben, mindösszesen az itt következő táblázat szerinti, tehát Ft megtakarítás keletkezik. 10

11 Külsős bizottsági tagok létszámának, valamint költségtérítések csökkentése március 1-től Külsős bizottsági tagok február 29-ig 16 fő tiszteletdíja március december fő tiszteletdíja 16 fő Összesen 16 fő éves tiszteletdíja Megtakarítás Polgármester költségtérítése Éves költségtérítés Járulék Összesen 50%-os csökkentés 10 havi megtakarítás Alpolgármester költségtérítése Éves költségtérítés Járulék Összesen 100%-os csökkentés 10 havi megtakarítás Összes megtakarítás: Mindezekre tekintettel, az alábbi határozati javaslatokat terjesztem tisztelt Képviselő-társaim elé. A külsős bizottsági tagok létszámát illetően, külön napirendi pont keretében rendelet módosítás kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé. Megjegyzem, hogy ezt az elképzelést nem tartom jónak, a belőle származható szűk másfél millió forintos megtakarítás ugyanis nem áll arányban a feladat végrehajtásának bonyolultságával, főképpen pedig ellentmondásosságával. Határozati javaslat I. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármester havi költségtérítésének összegét március 01-től, bruttó Ft-ban állapítja meg. Felelős a szükséges intézkedés megtételére: jegyző Határidő: 8 nap Határozati javaslat II. Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Alpolgármester részére korábban megállapított havi bruttó Ft költségtérítést március 01-től megszünteti. Felelős a szükséges intézkedés megtételére: jegyző Határidő: 8 nap 11

12 III. Egészségügyi szolgáltatási díjak bevezetése Meglévő szakrendeléseink esetleges fizetőssé tételéről, a évi költségvetési koncepció elfogadásakor már határoztunk. Ezzel összefüggésben két lehetséges megoldás végig gondolását javaslom. Az egyik esetben a szakrendelések mindegyikére ún. egészségügyi szolgáltatási díjat vezetnénk be. Ennek összege a szemészet, az ortopédia, a sebészet, a nőgyógyászat, a fül-orr-gégészet és a reumatológia igénybevételekor, Ft/alkalom. A fizikoterápia és a laboratórium igénybevételekor ( e két szakrendelés vonatkozásában gyakoriak az ismétlődő szolgáltatások) a fenti összeg 600 Ft/alkalom. A helybéli lakosok mindkét esetben ötven százalékos kedvezményben részesülnek. E változat megvalósítása mintegy 6625 e Ft/év többlet bevételt eredményezhet. A másik esetben a szakrendelések közül az alábbiakat megszüntetjük: szemészet, ortopédia, sebészet, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet. Az egyes szerződésekben szereplő felmondási időket is figyelembe véve, ettől a lépéstől Ft megtakarítás várható. A reumatológia, a fizikoterápia és a laboratórium szolgáltatásaira ebben az esetben is alkalmaznánk a fent ismertetett szolgáltatási díjakat. Ezekből Ft bevétel várható. Természetesen az itt ismertetett két elképzelés mindegyike jelentős hangulati következményekkel jár. Mégis erősen megfontolandó, a fent már ismertetett összefüggések miatt. A szakrendelések összesenje jelenleg e forintba kerül. Ebből a fizikoterápia, a laboratórium és a reumatológia e forint. Az informális egyeztetés során a fent leírt két változat közül egyértelműen az egészségügyi szolgáltatási díjak bevezetése kapott többségi támogatást. Képviselői indítványra ennek két alváltozatát kiszámoltuk, melynek táblázata itt következik. Egészségügyi szolgáltatási díj bevételek alakulása "A" verzió Ft/ alkalom nem helyi lakos évi becsült ellátottak száma (fő) nem helyi lakos évi becsült bevétel nem helyi lakos Összesen bevétel helyi lakos helyi lakos helyi lakos Fizikóterápia Labor EKG Reumatológiai szakrendelés Szemészet Ortopédia Sebészet Nőgyógyászat Fül-orr gégészet

13 Összes bevétel % "B" verzió Ft/ alkalom nem helyi lakos évi becsült ellátottak száma (fő) nem helyi lakos évi becsült bevétel nem helyi lakos Összesen bevétel helyi lakos helyi lakos helyi lakos Fizikóterápia Labor EKG Reumatológiai szakrendelés Szemészet Ortopédia Sebészet Nőgyógyászat Fül-orr gégészet Összes bevétel % Magam részéről az A verziót ajánlom Képviselő-társaim figyelmébe, mivel a fizikoterápián, a laboratóriumban és részben az EKG kezelésen is sokan (elsősorban idős lakótársaink) kénytelenek sorozat szolgáltatásokat igénybe venni. Amennyiben pedig erre való tekintettel számukra valamiféle kedvezményeket kívánnánk biztosítani, az jelentősen megbonyolítaná a feladatellátást és szükségtelenül növelné az adminisztrációs terheket. E témakörben is rendelet tervezetet tárgyalunk. IV. A Tessedik Sámuel Általános Iskola pedagógiai programjában szereplő Erdei Iskola igénybevételi lehetőségeinek megszüntetése e Ft megtakarítást hoz. Nyilvánvaló, hogy ez is visszalépés, ám egyike a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében lehetséges változtatásoknak. Miután az informális egyeztetésen ez az elképzelés is többségi támogatást nyert, az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként indítványozza a Tessedik Sámuel Általános Iskola pedagógiai programjának módosítását, hogy abból a évtől kezdődően az ún. erdei iskola kikerüljön. 13

14 Határidő az Általános Iskola igazgatójának megkeresésére: azonnal Felelős: polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok, és leírt az informális egyeztetés során többségi támogatást kapott egyéb módosító indítványok testületi elfogadása esetén, a bevezetőben nevesített ezer forintos hiány mintegy 7992 ezer forintosra mérséklődik. Ez abban az esetben igaz, ha az informális egyeztetésen szintén többségi támogatást nyert cafetériabéli változtatást is érvényesítjük évi költségvetésünkben. Emlékeztetem Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy ennek lényege a cafetéria juttatás megszüntetése a közalkalmazotti körben. Itt ugyanis nem kötelező az alkalmazása. E témáról nem készült előterjesztés, mivel a évi költségvetési rendeletünkben történt szerepeltetését konkrét képviselő-testületi határozat tette lehetővé, amely a tavalyi gazdálkodási évre szólt. Így tehát az újabb költségvetési rendelet összeállításakor technikai megoldásként lehetőség van annak egyszerű elhagyására. Albertirsa, január 19. Fazekas László polgármester 14

15 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-ai ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 3. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Albertirsa Város Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról A napirendi pont előterjesztője: Elter János elnök Az előterjesztést készítette: dr. Kovács Tímea aljegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság - Kulturális Bizottság - Pénzügyi Bizottság - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság - Népjóléti Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Megjegyzések: Kiadási dátum: január

16 A JOGI- ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL Előterjesztés a Képviselő-testület január 26-ai ülésére Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselő-testület január 17-ei informális ülésén javaslatként merült fel a külsős bizottsági tagok számának 16-ról 10 főre történő csökkentése. Amennyiben a bizottsági tagok száma változik, Szervezeti és Működési Szabályzatunkat is módosítani szükséges. Figyelemmel fentiekre, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet vitassa meg. Albertirsa, január 19. Elter János sk. elnök 16

17 ALBERTIRSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 2730 Albertirsa, Irsay K. u / , 53/ Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2007. (IV. 10.) rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/ (IV. 10.) rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 41. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 41. A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: Jogi, Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Népjóléti Bizottság Kulturális Bizottság Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnök,. tag elnök,..tag elnök,..tag elnök,.. tag elnök, tag 2. Az SZMSZ 54. (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: e) Városüzemeltetési Iroda Záró rendelkezések 3. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Albertirsa, Fazekas László polgármester Kovács Zoltánné dr. jegyző A rendelet kihirdetve: Kovács Zoltánné dr. jegyző

18 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-ai ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 3/2. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. és 2. sz. függelékének módosításáról A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: dr. Kovács Tímea aljegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Megjegyzések: Kiadási dátum: január

19 Előterjesztés a Képviselő-testület január 26-ai ülésére Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. és 2. számú függelékének módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Mindannyiunk előtt ismert, hogy Kádár János december 23-án eljuttatott hozzám egy nyilatkozatot, melyben lemondott a képviselői mandátumáról. A Helyi Választási Bizottság felhívta az Albertirsa Polgáraiért (APO) Egyesület figyelmét arra, hogy a választójogi törvény értelmében a mandátumról történő lemondást követően 30 nap áll rendelkezésére - miután listán szerzett mandátumról van szó - a jelölő szervezetnek, hogy az eredeti listájáról megnevezze azt a személyt, akit mandátumhoz juttat. Az Albertirsa Polgáraiért Egyesület Tóth Jánost nevezte meg képviselőjeként. A képviselő jogainak gyakorlására bizottságainkban helyet kell biztosítanunk. Célszerűnek látszik a Városfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottságokban számítani az új képviselő-társunk szakértelmére és hozzáértésére. Figyelemmel fentiekre kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el! Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth János képviselőt a képviselőtestület Városfejlesztési és Környezetvédelmi-, valamint Pénzügyi Bizottságának tagjává választja. Továbbá a Népjóléti Bizottság tagjai közül Tóth János neve törlésre kerül. Határidő: azonnal Felelős: Kovács Zoltánné dr. jegyző (a változás átvezetésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011. (IV. 01.) rendelet 1. és 2. számú függelékében) Albertirsa, január 19. Fazekas László polgármester 19

20 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-ai ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 4. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2007. (XII.21.) rendelet módosítása A napirendi pont előterjesztője: Kovács Zoltánné dr. Az előterjesztést készítette: Kovács Zoltánné dr. Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Megjegyzések: Kiadási dátum: január

21 ALBERTIRSA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Előterjesztés a Képviselő-testület január 26-ai ülésére, a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2007.(XII.21.) rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló XXIII. törvényben (továbbiakban: Ktv.) módosultak a köztisztviselőkre vonatkozó juttatások szabályai. A törvénymódosítás szükségessé tette a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet felülvizsgálatát. A törvény ide vonatkozó része: 49/F. (1) A köztisztviselő cafetéria-juttatásként választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdésére is figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 71. (1) bekezdés a) f) pontjában, továbbá (3) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult. A miniszter ha jogszabály eltérően nem rendelkezik utasításban a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában, egyéb szervek esetében pedig a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban további választható juttatásokat is meghatározhat, illetve az egyes juttatások választható mértékét magasabban is meghatározhatja. (3) A köztisztviselő írásban vagy elektronikus úton a tárgyév január 15-ig helyi önkormányzatnál tárgyév március 1-jéig, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. A nyilatkozat ezt követően csak akkor módosítható, ha azt a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a miniszter utasításban, egyéb szervek esetében a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban lehetővé teszi. A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban előírhatja, hogy a köztisztviselő helyi utazására szolgáló bérlet választására vonatkozó nyilatkozatot korábban kell megtenni. (4) A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a miniszter utasításban, egyéb szervek esetében a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél ( Ft), és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Az idézett törvényhelyben szabályozott juttatásokat az Önkormányzat eddig a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendeletében biztosította. A törvénymódosítás következtében ezeket a juttatásokat ki kell vezetnünk a rendeletből. A felülvizsgálat eredményeként a rendelet szövegét két helyen pontosítottuk, illetve közelítettük a törvényszöveghez: az illetményelőlegre vonatkozó szabályozás nem volt egyértelmű, ezért azt pontosítani kellett; 21

22 a Ktv. előírásának megfelelően rögzítésre kerület, hogy a Hivatalban adható vezetői megbízás, a Ktv. szerinti osztályvezetői beosztásnak felel meg. Figyelemmel fentiekre, az előterjesztéshez csatolt rendeletmódosítási javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé. Albertirsa, január 17. Kovács Zoltánné dr. jegyző 22

23 Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2007.(XII.21.) rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 4. -ában, 39. és 44/A. -ában kapott felhatalmazás alapján, feladatkörében eljárva a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: (3) A hivatal munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységeinek vezetésére osztályvezetői megbízással azonos vezetői megbízás adható. A vezetői illetménypótlék mértéke az osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10 %-a. 2. A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet 16. (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól, indokolt esetben a munkáltató eltérhet. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 4., 11., 13. és a 14.. Fazekas László sk. polgármester Kovács Zoltánné dr. sk. jegyző A rendelet kihirdetve: Kovács Zoltánné dr. jegyző 23

24 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-ai ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 5. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: az egészségügyi szolgáltatási hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása A napirendi pont előterjesztője: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztést készítette: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság - Népjóléti Bizottság - Pénzügyi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Megjegyzések: Kiadási dátum: január

25 Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (..) önkormányzati rendelete az egészségügyi szolgáltatási hozzájárulásról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az önkormányzatokról szóló évi LCV. törvény 16. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1) Az önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) személyi hatálya kiterjed Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által szervezett, az egészségügyi ellátás körébe tartozó: a.) az egészségügyi alapellátást nyújtó szak közalkalmazottra, b.) a járóbeteg szakellátást nyújtó, a települési önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottra, a járóbeteg szakellátást nyújtó (megbízott) szakorvosra, c.) az egészségügyi alapellátásban, valamint járóbeteg szakellátásban dolgozó asszisztensre, d.) Albertirsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára. (2) Az Ör. személyi hatálya kiterjed továbbá Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által szervezett, közvetlenül a települési önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett egészségügyi alapellátást, vagy a járó beteg szakellátást igénybevevő albertirsai bejelentett lakcímmel és nem albertirsai bejelentett lakcímmel rendelkező biztosítottakra (a továbbiakban: biztosított). Értelmező rendelkezések 2. (1) Egy alkalom alatt minden, az orvos és beteg között megvalósuló gyógyító vagy diagnosztikai célú találkozást érteni kell. (2) E rendelet alkalmazásában Albertirsa Város Önkormányzata által közvetlenül fenntartott és működtetett egészségügyi alapellátási feladatnak, valamint járóbeteg szakellátási feladatnak azon egészségügyi feladat minősül, amelynek megszervezéséről (egészségügyi szolgáltató kiválasztásáról, szükség szerinti pályáztatásáról, a szerződéskötésről, a működési engedély, valamint a hozzá kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások beszerzéséről, a társadalombiztosítási szervvel, az egészségügyi feladat ellátásra vonatkozólag finanszírozási szerződés megkötéséről, az egészségügyi feladat adminisztratív feladatainak ellátásáról) közvetlenül Albertirsa Város Önkormányzata, illetve az általa létrehozott munkaszervezete: a Polgármesteri Hivatal, e bekezdésben foglaltaknak megfelelően, teljeskörűen gondoskodik (együttes feltételrendszer). 25

26 Az egészségügyi költség hozzájárulásra vonatkozó különös rendelkezések 3. (1) Amennyiben a biztosított - saját kezdeményezése alapján - Albertirsa Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett, mindenkori járóbeteg szakellátást veszi igénybe, - az Ör. szerinti egészségügyi költség hozzájárulást köteles fizetni. (2) Amennyiben a biztosított az Önkormányzat, mint egészségügyi szolgáltatónál az általa fenntartott szolgáltatási helyen, egy nap több járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, az egészségügyi költség hozzájárulást külön-külön szakrendelésenként meg kell fizetnie. (3) Az egészségügyi költség hozzájárulás mértéke alkalmanként (megjelenésenként): a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, a szolgáltatás nyújtásakor érvényes és hatályos költség hozzájárulás. (4) Az Önkormányzat az Albertirsán bejelentett lakcímmel rendelkezők részére a költség hozzájárulás 50 %-ot elengedi. 4. (1) Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi költség hozzájárulás megfizetését nyugtával, illetőleg kérelemre számlával igazolja. (2) Az egészségügyi szolgáltató az önkormányzati rendeletben foglalt előírásokról (a díjfizetési kötelezettségről) köteles a) a biztosítottat az ellátás igénybevételét megelőzően tájékoztatni, valamint b) az Ör-ben foglaltak figyelembevételével az egészségügyi költség hozzájárulást beszedni. (3) A biztosított az Ör-ben meghatározott egészségügyi szakellátás megkezdése előtt köteles az egészségügyi szakellátást végző személy részére jelezni, hogy a szolgáltatás megfizetett ellenértékéről számlát kér. Az e bekezdésben meghatározott rendelkezést az orvosi rendelő helyiségében (ajtaján) ki kell függeszteni. (4) Az egészségügyi szakellátást végző személy az Önkormányzat által beszedett egészségügyi költség hozzájárulás bevételezésének tényéről, minden esetben nyugtát állít ki. Az egészségügyi szakellátást végző személy a biztosított részére az egészségügyi szolgáltatási díj bevételezésének igazolásául, - amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a jelen paragrafus (9) bekezdése szerinti számla kiállításának igényét időben nem jelzi, - a kiállított nyugta eredeti példányát átadja, a második példány az egészségügyi szolgáltató példánya. (5) Az Önkormányzat által, az Ör-ben meghatározott egészségügyi szakellátás nyújtásáért, a biztosított által fizetett egészségügyi költség hozzájárulás megfizetésének tényéről szóló számla kiállításának kötelezettje: a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája. (6) Az egészségügyi szakellátást végző személy asszisztense a jelen paragrafus hatálya alá tartozó, az Ör-ben meghatározott egészségügyi szakellátás igénybevételéhez kapcsolódó számla készítési és kiállítási igényt köteles 2 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal 26

27 Pénzügyi Irodája részére - az eredeti nyugta, valamint a számla kiállításához szükséges adatok (teljes név, lakcím, adószám) átadásával - igazoltan jelezni. (7) A Polgármesteri Hivatal a (11)-(12) bekezdés szerinti számla kiállításáról, a (13) bekezdésben meghatározott pénzügyi elszámolást követő 30 naptári napon köteles gondoskodni. Eljárási rendelkezések 5. (1) A Képviselő-testület az egészségügyi költség hozzájárulással összefüggő panasz kivizsgálásával kapcsolatos elsőfokú önkormányzati hatósági feladat-és hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (2) Az egészségügyi költség hozzájárulással összefüggő panaszt a település polgármesteréhez (Polgármesteri Hivatal Albertirsa, Irsay K u. 2.) lehet benyújtani. (3) Az egészségügyi költség hozzájárulással összefüggő panaszt - önkormányzati hatósági eljárás keretein belül I. fokon a település polgármestere vizsgálja meg. (4) Az önkormányzati hatósági szerv jogosult, az Ör. rendelkezéseinek nem megfelelő gyakorlat alkalmazása esetén, a rendelet szerint hatályos egészségügyi költség hozzájárulás biztosított részére történő visszatérítéséről eljárása részeként, a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül hatósági határozattal intézkedni. 6. (1) Az egészségügyi szolgáltató az e rendeletben foglaltak figyelembevételével határozza meg az egészségügyi szolgáltatási díj befizetésének általa elfogadott módját. (2) Az egészségügyi szolgáltató február 15. napjáig, ezt követően folyamatosan, jól látható helyre kifüggeszti az egészségügyi szolgáltatási díj fizetésének kötelezettségről szóló tájékoztatót, amely tartalmazza a) a fizetendő egészségügyi szolgáltatási díj körét, mértékét, és annak feltételeit, b) a díj fizetésének lehetséges módját (készpénz fizetés), c) a fizetés helyét és időpontját. (3) Az egészségügyi szolgáltatási díjat az ellátás igénybevételének megkezdéséig kell befizetni. (4) Az egészségügyi szolgáltatás után fizetendő díjakat kizárólag készpénzben lehet megfizetni. 27

28 Az Ör március 1. napján lép hatályba. Záró rendelkezések 7. Fazekas László polgármester Kovács Zoltánné dr. jegyző 28

29 Albertirsa Város Önkormányzatának../2012. (...) sz. önkormányzati rendelete az egészségügyi szolgáltatásról 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett egészségügyi szakellátások tekintetében egészségügyi költség hozzájárulás(ok) mértéke Szemészeti szakrendelés Sebészeti szakrendelés Reumatológiai szakrendelés Ortopédiai szakrendelés Fül, orr-és gégészeti szakrendelés Nőgyógyászat Fizikoterápia Mintavételi labor Ft/alkalom Ft/alkalom Ft/alkalom Ft/alkalom Ft/alkalom 2.000,- Ft/alkalom 600,- Ft/alkalom 600,-Ft/alkalom 29

30 Albertirsa Város Önkormányzatának../2012. (..) önkormányzati rendelete az egészségügyi szolgáltatásról 1. számú függelék Albertirsa Város Önkormányzata által működtetett egészségügyi szakrendelések: 1./ reumatológia, 2./ szemészet, 3./ fizikoterápia, 4./ sebészeti szaktanácsadás, 5./ ortopédia, 6./ fül-orr-gégészet, 7./ mintavételi labor, 8./ nőgyógyászat. 30

31 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-ai ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 6. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása A napirendi pont előterjesztője: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztést készítette: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság - Népjóléti Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Megjegyzések: Kiadási dátum: január

32 Előterjesztés a képviselő-testület január 26-i ülésére a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Az Országgyűlés a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvénnyel módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt. A törvény módosított a értelmében Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni. A fenntartó feladata tehát, hogy a bölcsődei és helyettes szülői ellátás tekintetében az intézményi térítési díjat megállapítsa. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni a gyermek gondozására és a gyermekétkeztetésre vonatkozóan re a Lurkó Bölcsőde várható kiadása, mely az étkeztetést nem tartalmazza ezer Ft, a normatíva ezer Ft. A különbözet ezer Ft. A díjat gondozási napra kell megállapítani re tervezett gondozási napok száma: Így tehát az 1 napra jutó gondozási díj Ft lenne. A fenntartó azonban az intézményi térítési díjat ennél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. Javasoljuk a fenntartónak, hogy az intézményi térítési díj összegét 500 Ft/gondozási napban állapítsa meg. Álláspontunk szerint ez még olyan összeg, 20 vagy 21 gondozási nappal számolva, vagy Ft/hó, mely megfizethető az ellátást igénybe vevők számára, s nem jár jelentős bölcsődei kiiratkozásokkal. A ténylegesen fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető a kötelezett jövedelmi helyzete alapján állapítja meg, amely nem haladhatja meg a gyermek családjában az 1 főre jutó rendszeres havi jövedelem 25 %-át. Továbbá a törvény felsorolja, hogy mely esetekben kell az ellátást térítésmentesen biztosítani. Az átmeneti elhelyezésért (helyettes szülői ellátás) fizetendő térítési díj szintén felülvizsgálatra került 2012-re. A rendelet-tervezet megalkotása során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló törvényt, mely szerint a magasabb jogszabályban szabályozott kérdések a helyi rendeletbe nem vehetők át, ezért új rendelet megalkotását kezdeményezzük. Albertirsa, január 16. Kovács Zoltánné dr. jegyző 32

33 Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (I. ) rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdésének b) pontja, a 21. (1) és (3) bekezdésében, a 29. (1) - (2) bekezdésében és a 131. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésének meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a Gyvt., valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alapján szabályozza a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáit, azok igénybevételének módját, az ellátás megszűnésének és megszüntetésének eseteit, az ellátásokért fizetendő térítési díjakat, a jogosultak érdekvédelmét. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya a pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében kiterjed az albertirsai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Gyvt. 4. (1)-(2) bekezdésében valamint a ában meghatározott személyekre. (2) A rendelet hatálya a személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében bölcsődei ellátás kivételével - kiterjed Albertirsa, Ceglédbercel, Dánszentmiklós és Mikebuda településeken lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Gyvt. 4. (1)-(2) bekezdésében meghatározott személyekre. (3) A rendelet hatálya a bölcsődei ellátás esetében kiterjed az albertirsai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Gyvt. 4. (1)-(2) bekezdésében valamint a ában meghatározott személyekre. Értelmező rendelkezése 3. (1) E rendelet alkalmazásában gyermek a Gyvt. 5. a) pontjában meghatározottak szerint. (1) E rendelet alkalmazásában a család, a jövedelem, a vagyon a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 4. -ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint. 33

34 Eljárási szabályok 4. (1) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, a Polgármesteri Hivatal által rendelkezésre bocsájtott kérelemnyomtatványokon. A támogatások igényléséhez szükséges nyomtatványokat az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A kérelemhez mellékelni kell a) a család jövedelem és vagyonnyilatkozatát, b) a gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági végzést vagy gyámhivatali határozatot, c) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat. (3) Az (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolás a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás, vagy bankszámlakivonat, b) munkanélküli ellátás esetén az illetékes munkaügyi központ által kiállított igazolás, c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény, d) családtámogatási ellátások esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás vagy a folyósítást igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás, f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata, g) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata, i) az a) - g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás. (4) A pénzbeli és természetbeni ellátás esetében a jövedelemszámításra vonatkozó időszakra a Szt. 10. (2) - (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. (5) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése során tájékozódik a kérelmező szociális helyzetéről az ellátási forma odaítéléséhez szükséges szempontok szerint, valamint, ha a kérelmezőre vagy az együtt élő személyekre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak, de azok felülvizsgálata indokolt, környezettanulmányt készít a kérelmező lakásán. (6) A környezettanulmány felvételét a Polgármesteri Hivatal mellőzi, ha a kérelmező lakásán már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően környezettanulmányt készítettek. 5. (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. (2) Az ellátások igénybevételéről önkéntes igénybevétel esetén az intézményvezető dönt. 34

35 (3) Amennyiben az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az ellátás igénybevételének kérdéséről Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő testülete dönt. (4) Az e rendeletben szabályozott ellátások megszűnnek vagy megszüntethetők a Gyvt. 37/A. -a szerinti esetekben. II. Fejezet A pénzbeli és természetbeni ellátások formái Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6. (1) Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban (a továbbiakban: rendkívüli támogatás) részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Rendkívüli támogatást elsősorban azoknak a gyermekeknek kell megállapítani: a) akiknek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve b) alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség, óvodáztatás vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem benyújtásakor a) a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését gyámhivatali határozattal, d) a várandósságot orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyvvel kell bizonyítani. 7. (1) A rendkívüli támogatás megállapított egyszeri összege nem lehet kevesebb 1000,- Ft-nál. (2) A rendkívüli támogatás megállapított egyszeri legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem haladhatja meg. (3) A (2) bekezdésben meghatározottnál nagyobb összegű egyszeri rendkívüli támogatást, összeghatártól függetlenül, a képviselő-testület állapíthat meg. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára. Természetbeni ellátás különösen: a) az általános iskolás gyermekek tankönyv és tanszerellátásának támogatása b) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj átvállalása, c) egyéb ellátás kifizetésének átvállalása d) étkezési utalvány. 35

36 Gyermekétkeztetésben részesülő gyermek étkezési térítési díjához nyújtott támogatás 8. (1) A Népjóléti Bizottság a gyermekétkeztetés térítési díját mérsékelheti, vagy elengedheti a szociálisan rászorult gyermek/tanuló törvényes képviselőjének kérelme, illetve az iskola-, bölcsőde-, óvoda vezetőjének javaslata alapján, ha a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, vagy a kötelezett szociális, vagyoni, illetve lakhatási körülményeire tekintettel a díjat megfizetni nem képes. (2) Szociálisan rászorulónak minősül a gyermek vagy tanuló különösen akkor, ha a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, b) három, vagy több gyermekes családban nevelkedik, c) családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek van, d) egyedülálló szülő neveli. III. Fejezet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái Gyermekjóléti szolgáltatás 9. (1) A Gyvt a szerinti gyermekjóléti szolgáltatást a Humán Szolgáltató Társulás Szociális Segítőház Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. Gyermekek napközbeni ellátása 10. (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatás a bölcsőde. (2) A bölcsődei ellátást a Lurkó Bölcsőde biztosítja. (3) Amennyiben az alapfeladatokat nem veszélyezteti, a bölcsőde a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott és az alapító okiratában feltüntetett külön szolgáltatásokat nyújthat. A külön szolgáltatások igénybevételének módját és díjait a szakmai programjában határozza meg. Gyermekek átmeneti gondozása 11. (1) A gyermekek átmeneti gondozását biztosító szolgáltatási forma a helyettes szülői ellátás. (2) A helyettes szülői ellátást a Humán Szolgáltató Társulás Szociális Segítőház Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. 36

37 IV. Fejezet Az ellátottak érdekképviselete 12. (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével a Gyvt. 35. (4)-(5) bekezdésében biztosított jogok gyakorlására érdekképviseleti fórumot működtetnek. (2) Az érdekképviseleti fórum tagjainak számát és összetételét gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény esetében a Gyvt. 35. (2) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni. (3) Albertirsa Város Önkormányzata és a Humánszolgáltató Társulás által fenntartott intézmények esetében a fenntartó részéről az érdekképviseleti fórumba delegált személy Albertirsa Város Önkormányzat Népjóléti Bizottság elnöke. (4) Az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Működésének részletes szabályait az intézmények házirendje tartalmazza. V. Fejezet Térítési díj Intézményi térítési díj 13. (1) Az e rendeletben szabályozott ellátásokért, valamint a Gyvt (4) bekezdése szerinti gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. (2) Az intézményi térítési díjakat a 2. melléklet tartalmazza. (3) A személyi térítési díjat a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője állapítja meg. VI. Fejezet Záró rendelkezések 14. (1) E rendelet március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2006. (I. 30.) rendelete, 37

38 13/2006. (III. 31.) rendelete, 6/2008. (III. 03.) rendelete, 4/2009. (III.02.) rendelete, 16/2009. (VIII.03.) rendelete, 1/2010. (I.29.) rendelete hatályát veszti. Fazekas László polgármester Kovács Zoltánné dr. jegyző 38

39 1. melléklet Albertirsa Város Polgármesteri Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K. u Alulírott.... (név, születési hely, idő, anyja neve, állandó lakcíme és tartózkodási helye) az alábbi indokaim alapján kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapítani szíveskedjenek. Indoklás: A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:... fő 3. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: Név Születési hely, idő Anyja neve - házastársa, élettársa - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) - gyermeke/i* * A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyat 39

40 B) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:**... Ft. 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:**... Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:**... Ft. 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:**... Ft. II. Egyéb vagyontárgyak 5. Gépjármű a) személygépkocsi:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:**... Ft. b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:**... Ft. III. Összes vagyontárgy 6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ):... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:**... Ft. Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermekeit; a Csjt. alapján eltartott egyéb rokont. *** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 40

41 C) Jövedelmi adatok Személyek Jövedelem összege 1. kérelmező jövedelme 2. Kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme 3. Kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme 4 4. Jövedelem összesen:. Ügyintéző tölti ki: A család összes nettó jövedelme:. Ft Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:... Ft/hó A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérem - postán folyósítani az alábbi címre: vagy - banki utalással folyósítani az alábbi számlaszámra:. Bank Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a kérelmemben indult eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Albertirsa, hó... nap... a támogatást kérő aláírása 41

42 ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA Lakossági Ügyek Iroda 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. Internet: 53/ , 53/ Ügyfélfogadási idő: Hétfő ; Kedd ; Péntek Kérelem étkezési térítési díj kedvezmény megállapításához Igénylő adatai: Neve:.. Születési neve: anyja neve:. születési hely:.. idő:.. Lakóhely:... tartózkodási hely: telefonszám (nem kötelező megadni):.. Gyermek személyes adatai (aki részére az étkezési térítési díj kedvezményt kérik): Név:.. Születési hely és idő: Anyja neve:.. Állandó lakhely:... Tartózkodási hely: Az igénylővel közös háztartásban élők adatai név szül.hely, idő anyja neve rokonsági fok 42

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe-vételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben