Szakmai Beszámoló A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évi működéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Beszámoló A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2010. évi működéséről"

Átírás

1 Szakmai Beszámoló A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évi működéséről A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk az, ha nem teszünk semmit, mert azt hisszük, hogy csak keveset tehetünk. Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálat szakember team-je és az ellátott terület. 1 fő családgondozó - szociális munkás (Nyergesújfalu, Bajót) 1 fő családgondozó szociálpedagógus (Süttő, Lábatlan) 1 fő családgondozó szociálpedagógus (Lábatlan, Bajót) 1 fő családgondozó Gyes mellett, napi 8 órás foglalkoztatással (Nyergesújfalu) A 15/1998. (IV. 30) NM rendelet szabályozza a személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám irányszámait és létszámminimum normáit. A 4 fő családgondozó alkalmazása megfelel a jogszabályi kötelezettségeknek. Gondozási esetek a négy településen összesen: Település alapellátás Védelembe vétel Átmeneti nevelt utógondozás összesen Lábatlan Nyergesújfalu Süttő Bajót Összesen: Jellegzetes problématípusok Összességében elmondható, hogy jellemzően sok-problémás családok kerülnek a látókörünkbe (anyagi, életvezetési, szenvedély és/vagy pszichiátriai beteg szülő, konfliktusokkal terhelt kapcsolatok, gyermeknevelési problémák, iskolakerülés, magatartás problémák, iskolai teljesítménnyel összefüggő problémák, közösségbe való beilleszkedési nehézség), szinte minden esetben nagyon komplex problémákkal találkozik a családgondozó. Szülők között megnyilvánuló konfliktushelyzetekben: általában a szülők válását/különválását megelőző viták, veszekedések, az egyezkedés, illetve a bíróság döntésére várakozás, valamint a gyermekkel való kapcsolattartási probléma is indokolják a külső segítséget. Szülő gyermek közötti konfliktushelyzet: legtöbbször a serdülőkorú gyermekek esetében alakulnak ki. A konfliktusok gyakorta több éve lappanganak, és a serdülőkor hozza őket a felszínre. Számos esetben az igazolatlan hiányzás jelentett problémát. Több ilyen esetben a kapcsolatfelvételt követően fény derült a családi díszfunkciókra is. Sok szülő küzd gyermeknevelési nehézséggel, ami később megmutatkozik a gyermek magatartásán is. A védelembevétel során a legfőbb probléma a család illetve a szülők életvitelét, a gyermekek súlyos elhanyagolását, alkoholizmust, illetve a gyermeknevelési nehézségeket tudjuk megjelölni. 1

2 2010/2011 es tanévben az új törvényi szabályozás értelmében, amely érintette a (1998. évi LXXXIV. Tv. A családok támogatásáról, valamint évi XXXI. Tv A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) augusztus 30. ai hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Az új jogszabály célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése. Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyűlik az 50 igazolatlan óra, a jegyzői gyámhatóság - az iskola jelzése alapján- felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és a gyermeket mérlegelés nélkül védelembe, veszi. Lábatlan vonatkozásában 2010 ben 1 gyermek esetében került sor az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére és eseti gondnok kirendelésével természetben való biztosítására. Az igazolatlan hiányzások minden esetben 13 és 17 éves kor közötti tanulókra volt jellemző az elmúlt évben. Eseti gondozás alkalmával, a gyermek és családja az információnyújtás és tájékoztatás után tartósan nem igényel segítségnyújtást saját erőforrásaik igénybevételével, tudják megoldani a problémájukat. (eseti gondozások száma: 9 ) Az elmúlt évben, 3 lábatlani családnál került sor ideiglenes megelőző távoltartásra. A távoltartott személy mind három esetben az édesapa volt, és hat kiskorú gyermeket veszélyeztetett a szülők között kialakult durva konfliktus, amely minden esetben tettlegességig fajult ben nevelőszülőhöz, átmeneti nevelésbe 1 csecsemő került. Összesen vele együtt 7 gyermek van átmeneti nevelésben. A 7 gyermekből 5 esetben valamelyik szülő Lábatlanra költözése miatt került a rendszerünkbe, egy esetben pedig az átmeneti nevelést a gyermek súlyos fogyatékossága indokolta. Születése óta a Szent Rita Gyermekotthonban él, idén tölti a 18. életévét. Az átmeneti nevelt gyermekek szüleivel leginkább a szülő és gyermeke közötti kapcsolattartást igyekszünk elősegíteni, valamint azokat a problémákat felszámolni, amelyek miatt a gyermek nevelése családjában nem volt biztosítható ben 88 jelzés érkezett szolgálatunkhoz, mely több mint a kétszeresére az előző évhez képest. Az 51 jelzést, túlnyomórészt, a középiskolák küldték, az iskolai igazolatlan és nagyszámú igazolt hiányzásokról, a fiatalok iskolai viselkedéséről. Az Arany János Alapfokú Művészeti Általános Iskolából az elmúlt évben hivatalosan jelzés nem érkezett. Az óvodák a kisgyermekek otthoni rossz életkörülményeiről, a szülők közötti konfliktusokról jeleztek szolgálatunk felé. A rendőrség 14, esetben szabálysértő, bűnelkövető fiatalokról, valamint áldozattá vált gyermekekről, értesítette a gyermekjóléti szolgálatot. Az Önkormányzat 9 jelzést küldött szolgálatunknak. Állampolgárok 5 alkalommal kérték segítségünket, míg a fiatalkorúak pártfogó felügyelete négyszer értesítette szolgálatunkat eljárás megindításáról kiskorú bűnelkövető esetében. A védőnő két esetben észlelte csecsemők, valamint óvodáskorú gyermekek veszélyeztetését. Ha a kezelt problémák típusát vizsgáljuk, akkor a család helytelen életvitele, a gyermeknevelési problémákat tudjuk leginkább kiemelni. A leginkább veszélyeztetett korcsoport ebben az évben is a kamaszkorú fiatalok. Összességében az iskolakerülők száma jelentősen csökkeni, látszik, viszont azok a gyerekek, akiknél továbbra is fennállt a fenti probléma, rendkívül szélsőséges méreteket öltött. A válás után, vagy a válás, különköltözés alatt a szülők közötti konfliktusok a gyermekekkel való kapcsolattartás akadályozása során a bíróság, illetve a gyámhatóság, több esetben is intézményünket jelöli meg a kapcsolattartás színhelyéül. A szülők közötti állóháború gyermekeik élethelyzetét, egészséges pszichés fejlődését veszélyezteti. A szülők egymáson igyekeznek bosszút állni, melyhez szinte minden esetben a gyerekeket használják fel 2

3 eszközként. A szülőkkel megterhelő a konfliktuskezelés, mivel csakis saját sérelmeikkel vannak elfoglalva, a valódi problémát pedig későn veszik észre, általában akkor, amikor gyermekükben már visszafordíthatatlan sérüléseket okoztak évben 4 alkalommal került megrendezésre a kibővített szakmaközi megbeszélés, melyen nagy létszámban vettek részt a jelzőrendszer tagjai. 2 alkalommal csak a lábatlani társszervezetek szakembereit hívtuk meg szakmai konzultációra. A nagyszámú igazolt iskolai hiányzások miatt nagy szükség lenne a gyermekorvosok részvételére az esetkonferenciákon. Bár a meghívottak között rendszerint az orvosok is jelen vannak, a 2010-es évben sajnálatos módon nem vettek részt esetmegbeszélő tanácskozásainkon, amely az előző évben sem volt másként. Szakmai programjaink az elmúlt évben: Több nagyobb szabású rendezvényünk volt, ilyen pl a Halloween party, a Mikulás ünnepség vagy a Karácsonyváró rendezvényünk November hónapban a Halloween party alkalmával több, mint harminc gyermek érkezett a programra. A rendezvény a foglalkoztató termünkben zajlott, ami meglehetősen szűkösnek bizonyult a nagy létszám miatt. A gyerkőcökkel és szüleikkel különféle díszeket, lampionokat készítettünk. Ki-ki kedvére válogathatott a programok közül. A munkálatok alatt vidám zene szólt, amit nagyon élveztek a gyerekek. Miután mindenki elkészült a remekművel, kezdetét vette az evés-ivás. Szendvicsekkel, üdítővel és süteményekkel kedveskedtünk a szorgos csemetéknek. A program tetőpontja a töklámpa faragás volt December elején a Télapó is ellátogatott a gyerekekhez, akik színvonalas télapó csomagokat kaptak, a Télapót, versekkel és énekkel várták a kicsik és nagyok! A rendezvényünket a régi Petőfi Iskola tornatermében tartottuk, ahol a résztvevőket sós süteményekkel és finom gyümölcsökkel vártuk. A Hölgyek Lábatlanért Egyesület tagjai voltak segítségünkre a karácsonyi ünnepségünk megszervezésében és lebonyolításában. A gyermekeket és szüleiket süteményekkel, üdítőkkel és sok- sok ajándékkal a fa alatt- vártuk. Évről évre próbáljuk az ünnep varázsát megteremteni azoknak a gyerekeknek, akik otthon szerény körülmények között ünnepelnek. 3

4 Az ajándékokat, az év folyamán gyűjtöttük, azokból a játékokból, könyvekből, amelyet a lábatlani lakosok jutattak el hozzánk. A karácsonyi programunkat a helyi Megawatt Kft és a Forest Papír Kft is támogatta. A segítségre szoruló családoknak magánszemélyek élelmiszer csomaggal segítették a karácsonyi ünnepeket. A nyár folyamán 14 környékbeli kamasszal indultunk táborozni a Búbánatvölgy Vadregény Panzióba. A a kamaszkorú fiatalok, Lábatlan, Süttő, Nyergesújfalu és Bajót településekről érkeztek. Az Egészséges Élet Egészséges Lélek Alapítvány szakemberei egész napos drogprevenciós programmal tették változatossá az egyhetes táborozást. Szakmai munkánkat segítő, Forest Papír Kft támogatásával meg tudtuk valósítani Az Egészséges Élet Egészséges Lélek Alapítvány pszichológusaival és egyben művészet terapeutája segítségével, sikerült kétheti rendszerességgel megrendeznünk a kamaszoknak szóló csoportos foglalkozást. A foglalkozásokon a kamaszok önismeretét, személyiségük fejlődést segítik elő október hónaptól Mese csoportot indítottunk kísérleti jelleggel melynek a fő szakmai célja a megelőzés volt. Azok az óvodáskorú gyermekeket szerveztük a csoportfoglalkozásba, akik családi hátterében súlyos problémákkal találkoztunk. (válás, elhanyagolás, bántalmazás a szülők között, alkoholizmus) szintén kétheti rendszerességgel vettek részt foglalkozáson. Sajnos a csoportfoglalkozások folytatását finanszírozási problémák miatt nem tudtuk folytatni. Az imént felsoroltakon felül több olyan szabadidős tevékenységünk van, amelyek lehetőséget biztosítanak a gyermekeknek a kikapcsolódásra. Kéthetente csütörtökönként a megújult Játszó-kuckóval várjuk a lurkókat, amelyben színes programokat kínálunk -a kézműves foglalkozásokon keresztül egészen a sporttevékenységekig-. Igyekszünk mindig az aktuális évszaknak megfelelő programokkal várni a gyermekeket. Nyári gyermekétkeztetés: ben a fenntartóval közösen úgy döntöttünk, hogy a nyári gyermekétkeztetés keretében a hátrányos helyzetű családok részére az 1x-i melegétkezés helyett, hidegélelmiszert vásárolunk, amely a gyermekek étkeztetéséhez gazdaságosabban és hatékonyabban felhasználható. A helyi Csizmadi Boltból rendeltük meg az élelmiszert, amelyet kéthetente kaptak meg a családok. A program június. 16.-tól, augusztus. 31-ig tartott, fennakadás nem volt, az élelmiszercsomagok bőségesek voltak, a családok meg voltak elégedve, 1-2 család kivételével mindenki a megadott időben elvitte. Az említett időszakban, 42 családban, 64 gyermek részesült élelmiszer csomagban. 4

5 Családsegítő Szolgáltatás A családsegítő szolgálat szakember team-je és az ellátott terület. 1 fő, személyügyi szervező, szociális alap-, és szakvizsgával, - Lábatlan, Süttő 1 fő szociális menedzseri szakképesítéssel rendelkezik. Jelenleg végzi az adósságkezelői tanácsadó képzést Salgótarjánban. Lábatlanon végzi munkáját, szerda kivételével. Ezen a napon Nyergesújfalun helyettesít.. A Családsegítő szolgálat szociális alapszolgáltatás - családsegítés keretében a településen élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyeknek, családoknak igyekszik segítséget nyújtani, életvezetési képességeik megőrzéséhez, a krízishelyzetet kiváltó okok megszüntetésében. Intézményünket 2010-ben 1212 alkalommal keresték fel. A segítségnyújtást igénylők között 91 fő először kereste meg a szolgálatot.(1 sz. táblázat) 1.sz. táblázat A szolgálat forgalmi adatai (forgalmi napló alapján) Fő Éves forgalom 1212 Ebből: a szolgálatnál megfordult kliensek 308 száma: a szolgálatnál megfordult új kliensek 91 száma: A szolgáltatást igénybevevők által hozott problémák közül ebben az évben elsősorban a családban jelentkező anyagi problémák jelentkezése, valamint a megoldások kereséséhez szükséges ügyintézésekhez való segítség-, és információ kérések voltak a jellemzők. (2. sz. táblázat) 2. sz táblázat A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái Probléma típusa Esetek száma Életviteli 39 Családi kapcsolati 8 Családon belüli bántalmazás 2 Lelki- mentális 12 Gyermeknevelési 18 Anyagi 627 Foglalkoztatással kapcsolatos 76 Egészségkárosodás következménye 16 Ügyintézési nehézségben segítségkérés 263 Információ kérés 139 Egyéb: Kt-készítés 12 Összesen: 1212 Ebből: több probléma együttes előfordulása 49 Krízishelyzet: 2 5

6 A jelentkező problémák megoldásához tájékoztatást adtunk a családtámogatási ellátások formáiról, segítséget nyújtottunk, azokhoz, való hozzájutáshoz. (átmeneti segélyek-, lakásfenntartási támogatás-, OEP- egyszeri segély, családi pótlék-, Gyes-, Gyed-, Rokkant nyugdíj iránti kérelmek kitöltésében való közreműködés.) 2010-ben számottevő volt az anyagi problémákkal jelentkezők száma. Számukra az adósságkezelési szolgáltatáson belül, az anyagi helyzetet felmérve a lehetőségekhez mérten igyekeztünk segíteni. Adósságkezelési szolgáltatás, a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. A szolgáltatásról 29 család kért tájékoztatást, akik közül 9 család számára lett megállapítva az adósságcsökkentési támogatás 2010-ben. A támogatások elsősorban az E-ON energiaszolgáltató Kft-nél, a Hétforrás Kistérségi Vízműnél, valamint a GDF- SUEZ Energiaszolgáltató Zrt- nél fennálló tartozások kifizetéseire lettek megítélve.(3. sz. táblázat) 3 sz- táblázat Családok száma Megítélt támogatás összege: Visszavonásra kerülő támogatás összege: E-ON Ft Ft Hétforrás Ft Ft E-ON+Hétforrás 3 GDF-SUEZ Ft Összesen: Ft Ft A támogatás iránti kérelmek benyújtásainak elmaradásai az alábbi okokra vezethetőek vissza. - a részvételhez meghatározott jövedelem határ túllépése, (2 család) - rendszeres jövedelem, illetve a törlesztési kapacitás hiánya (7 család) ( pl. a jövedelem nagysága nem fedezte a kiadások összegeit magas lakásfenntartási költségek) - elmaradt részszámlák összegei nem érték el az Ft, illetve a 6 havi elmaradást, (9 család) - az együttműködés hiánya. (2 család) Azonban, azoknak a családoknak, akik nem tudták beadni kérelmüket az adósságcsökkentési támogatásra, mert nem feleltek meg a törvényi illetve a helyi rendelet feltételeinek, igyekeztünk a fennálló lehetőségeket megkeresni, (háztartás kiadásainak számbavétele, tanácsadás,), hogy anyagi helyzetükön könnyíteni, enyhíteni lehessen. Segítséget nyújtottunk a hivatalos ügyeik intézésében, ezen belül is az ún. Védendő Fogyasztóvá nyilváníttatásukban az ehhez szükséges formanyomtatványok kitöltésében, és a részletfizetési kérelmek megírásában. Azoknak a családoknak, akiknél a szolgáltató (5 család), a havi részszámlák befizetéseinek elmaradása miatt megszüntették a szolgáltatást, lehetőséget biztosítottunk illetve közreműködtünk az előrefizetős mérőórák feltöltéséhez, megigénylésében. Azon családok számáról, akiknél a szolgáltatók az ellátást már megszüntették, (áram-, a gáz-, valamint a vízszolgáltatás megszüntetéséről, a szolgáltatás mennyiségének csökkentéséről) sajnos pontos adatokkal intézményünk nem rendelkezik. 6

7 Mivel az elmúlt évben nem volt tapasztalható a munkahelyek számának a növekedése, így azok a családok, akiknél a családfenntartók munkanélkülivé váltak, illetve akik a hitelintézeteknél korábban hitelt vettek fel igen nehéz helyzetbe kerültek. A településen jelentkező munkanélküliség, foglalkoztatással kapcsolatos probléma településünkön is számottevő. Az intézményünk szolgáltatásait igénybevevők 308 fő közül 36 % volt álláskereső. Az álláskeresők közül 13 fő ( 9 fő férfi és 4 fő nő) az 55 éves kort betöltve, próbált munkalehetőséghez jutni. (rendszeres szociális segélyezettek) Az ő helyzetük a jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon nehéz. A rendszeres szociális segélyben részesülőknek havonta legalább egyszer fel kellett keresni a családsegítőt, ahol a foglalkoztatással kapcsolatos ügyekben, valamint az aktuálisan felmerülő problémákra kerestünk megoldást. A munkanélküliséggel összefüggő problémák kezelése érdekében a Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Hivatal kirendeltségével, valamint Lábatlan Város Polgármesteri hivatalával tartottunk folyamatos kapcsolatot. A munkaerőpiacra történő integrálódást akadályozó tényezők között szerepel az alulképzettség is. Az irodát megkeresők 62 % -a csak az általános iskola 8 osztályát, míg 11 % még az általános iskola 8 osztályát sem fejezte be (4.sz táblázat) 4.sz. táblázat A szolgáltatást igénybevevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint: Iskolai végzettség Fő Tanköteles kornál fiatalabb - Ált isk.8.oszt. kevesebb 33 Ált.isk. 8 osztálya 190 Ált.isk. 10 osztálya - Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola 69 Befejezett szakközépiskola 3 Befejezett gimnázium 11 Felsőfokú iskola 2 Összesen: 308 Az anyagi problémák jelentkezése azonban nem csak a munkanélkülieket, hanem az aktív keresőket is érintette a jövedelmek alacsony volta, valamint a szolgáltatási díjak emelkedései miatt. A családok anyagi-, megélhetési problémáinak enyhítése miatt 2010-ben is felvettük a kapcsolatot a Magyar Élelmiszerbankkal. A Magyar Élelmiszerbankkal kötött együttműködés alapján 3 alkalommal 141 család 431 tagjának sikerült tartós élelmiszert kiosztani. (5.sz. táblázat) 7

8 5. sz. táblázat A kiosztott élelmiszer megnevezése és mennyisége Kr. cukor Az élelmiszeradomány osztás időpontja kg Liszt 600 kg 300 kg 4 tojásos metélt 350 kg Háztartási keksz 80 kg 288 kg Fodros nagy kocka tészta Narancsszörp Kakaós omlós keksz Barack lekvár Maggi húsvarázs BEBA plusz tápszer Danone joghurt Bébiétel Bio 400 kg 348 l 7,68 kg 88 kg 8 kg 36 kg 540 db 34,2 kg Az élelmiszersegélyben részesülő személyek kiválasztása rászorultság alapján, a Gondozási Központ-, a Védőnői szolgálat-, és a Polgármesteri Hivatal Gyámügyi főelőadójával történő egyeztetés alapján történik. Folyamatosan fogadunk használt ruhákat is, amelyekből a rászorulok heti egy alkalommal az intézményben válogathatnak. Sajnos a hozzánk segítségért forduló, rászoruló családok száma évről évre növekvő tendenciát mutat. Az adósságkezelési szolgáltatás nem más, mint a felhalmozott lakásfenntartási kiadások (hátralék) kifizetéséhez való segítségnyújtás. Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - Támogató szolgálata A támogató szolgálat szakmai csoportja: 1 fő szolgálatvezető szociális munkás (intézményvezető) 1 fő személyi segítő, szociális asszisztens végzettséggel 1 fő személyi segítő szociális ápoló-gondozó végzettséggel 1 fő személygépkocsi vezető Működési engedélyünket, Esztergom Város Jegyzője november. 01. dátummal adta ki május hónapban lábatlan Város Önkormányzatának Ford Transit személygépkocsiját csereszerződéssel megkapta támogató szolgálatunk. Mercedes Vito személygépkocsi értékesítésre került. Így egy jelentősen jobb állapotú személygépkocsival tudjuk a súlyosan fogyatékos gyermekek és felnőttek szállítását megoldani. Opel Corsa személygépkocsink szeptembertől rendszeresen használatba került a támogató szolgálatnál, mivel a szállított személyek száma oly mértékben növekedett, hogy a Ford Transit férőhelye kevésnek bizonyul. (a nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskolában A személygépkocsik cseréjével egy időben a Ford Transit akadálymentesítése is megtörtént. Az eszköz átszerelésre került. 8

9 2010.-ben, a következők szerint alakult a támogató szolgálat igénybevétele: Település/szolgáltatás alakulása Lábatlan Nyergesújfalu Süttő Bajót összesen Ellátottak száma 26 fő 11 fő 1 fő 15 fő 53 fő A szállítások az esetek többségében az oktatási intézményekbe történnek, megkönnyítve ezzel a szülők munkavállalását. A legtöbb gyermeket változatlanul a Montágh Imre Speciális Általános Iskolába szállítjuk. Rendszeres a szállítás Budapestre a Pető Intézetbe, valamint a Hallássérültek Tanintézményébe a különböző orvosi vizsgálatokra és kezelésekre. Az alkalmi szállításoknál a szabadidős tevékenységek, de leginkább jellemzőek az Orvos Szakértői vizsgálatok és a Munkaügyi Központ Kirendeltsége Esztergomba Augusztus hónapban Miskolctapolcára vittünk nyaralni súlyos fogyatékkal élő gyermekeket és családjaikat. A támogató szolgálat szakembereinek célja a gyermekek élményszerzésén túl, hogy együtt tudjon nyaralni az egész család. Küldetésünk volt még a programmal, a szülők tehermentesítése, még ha rövid időre is. A visszajelzésekből lemérve az eredményt, a program sikeres volt, a szülők és a gyermekeik is fantasztikusan érezték magukat, várják a következő lehetőséget a közös időtöltésre. A programot a Forest Papír Kft támogatásával tudtuk megvalósítani, valamint Nyergesújfalu Város Képviselőinek és Süttő Község Képviselő testületének támogatásával. A támogató szolgálat finanszírozása pályázati úton történik ben nyújtottuk be pályázatunkat 3 éves időszakra. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 3000 feladategység finanszírozására kötött szerződést a fenntartóval. A 3000 feladategység Ft-ot biztosított a szolgálat működéséhez ben a teljesített feladategységeink: Személyi segítésre fordított idő alapján: feladategység Szállítási kilométerekből számított feladategységek mennyisége: Összes teljesített feladategység: Az elmúlt évben fejlesztési pályázaton a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal tól Ft.-ot pályáztunk informatikai eszköz beszerzésére, amelyből egy nagyteljesítményű fénymásolót vásároltunk. Egészségház járat évben 149 X igényelték Lábatlan idős vagy beteg lakosai az orvoshoz való szállításukat. A Gondozási Központba rendszeresen szállítottunk az elmúlt évben 2 személyt, az idősek klubjába, illetve heti két alkalommal higiénés szükségletek kielégítésére egy mozgássérült lakost. Köszönettel: Lábatlan, május. 12. Csillag Erika Intézményvezet 9

10 10

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjai. 3. A SZEOB Tótágas Bölcsőde

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu Tel: 06-96/595-088 Fax: 06-96/595-089 Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Szakmai ellenőrzések az intézményben

BESZÁMOLÓ. Szakmai ellenőrzések az intézményben Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Területi Irodája 4242 Hajdúhadház, Béke. u. 54/b.Tel/fax.: 52/583-129. E-mail: csaladsegito@hajduhadhaz.hu BESZÁMOLÓ a Hajdúhadházi Mikrotérségi

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyének 2012 évi tevékenységéről Készítette: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető TARTALOM I. Családsegítő Szolgálat 1. Családsegítő

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZAKFELADATONKÉNTI MUNKÁRÓL 2012. ÉVBEN. 8. sz. melléklet

BESZÁMOLÓ SZAKFELADATONKÉNTI MUNKÁRÓL 2012. ÉVBEN. 8. sz. melléklet 8. sz. melléklet Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. Telefon: 06/66 483-339 email: margareta@vivamail.hu 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 9. Telefon:

Részletesebben