SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK MUNKATERV 2013/14. A 2013/2014. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE. Elfogadta: Nevelőtestület 2013.augusztus 31-i tanévnyitó értekezletén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK MUNKATERV 2013/14. A 2013/2014. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE. Elfogadta: Nevelőtestület 2013.augusztus 31-i tanévnyitó értekezletén"

Átírás

1 A 2013/ NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Készítette: Ferenczné Teleky Éva Elfogadta: Nevelőtestület augusztus 31-i tanévnyitó értekezletén 1

2 A SZVÓ 2013/ munkatervének felépítése Tartalom 1. A nevelési év előkészítése, az intézmény feltételrendszere 3. oldal 2. A nevelési év rendje 10. oldal 2.1. A Szolnok Városi Óvodák helyi nevelési rendje 10. oldal 2.2. Munkarend 12. oldal 3. Célok, feladatok, és kapcsolódó akciótervek 14. oldal 3.1. A pedagógiai munkára vonatkozóan 14. oldal 3.2. Célok, kapcsolódó akciótervek a működés vonatkozásában 19. oldal 4. Az intézményműködtetéssel és a fejlesztéssel kapcsolatos további feladatok 21. oldal 4.1. Pályázatok 23. oldal Folyamatban lévő pályázatok 23. oldal Fenntarthatóság 24. oldal 4.2. Pedagógiai szakmai feladatok tervezése 28. oldal 4.3. A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése, a fejlesztésben részesülő gyermekek ellátása 29. oldal 4.4. Tehetséggondozás 30. oldal 4.5. Minőségfejlesztés 30. oldal 4.6. Tanügyigazgatás, gyermekvédelem, esélyegyenlőségi - óvodai integrációs program 31. oldal Tanügyigazgatás 31. oldal Gyermekvédelem, esélyegyenlőségi-óvodai integrációs program 32. oldal 4.7. Humán erőforrás gondozás 33. oldal 4.8. Humán erőforrás gazdálkodás ügyviteli rendszere üzemeltetés 34. oldal 4.9. Üzemeltetés, gazdálkodás, Biztonságos intézmény 34. oldal 5. Belső ellenőrzési terv 35. oldal 6. Az intézményfejlesztés folyamatába épített szakmai csapatmunka munkatervei 37. oldal 6.1. TÁMOGATÓ MŰHELY Óvodai szocializáció munkaközösség 38. oldal 6.2. Ének-zene Támogató Műhely 39. oldal 6.3. Fejlesztő és nyelvi beszédfejlesztő műhely 41. oldal 6.4. Tanulásszervezés Munkaközösség 42. oldal 6.5. Minőségügyi Munkaközösség 43. oldal 6.6. Művészeti tevékenységek Munkaközösség 45. oldal 6.7. Tehetséggondozó Munkaközösség 47. oldal 6.8. Integráló Munkacsoport 49. oldal 6.9. EFQM Munkacsoport 50. oldal 7. Ovi-szerviz minőségi kör 51. oldal 2

3 1. A nevelési év előkészítése, az intézmény feltételrendszere Előkészítés-egyeztetés: A nevelési év helyi rendjét a munkaterv határozza meg. Intézményünk tervezési gyakorlatában megfelelő és jól használható tervezési mód a SMART tervezés. A kiemelt feladat köré csoportosított, a cél megvalósításához egyértelműen összehangolt feladatok, a résztvevőkkel történő egyeztetési pontok kijelölése, és a visszamérhetőség lehetővé teszi a kiegyensúlyozott és célszerű munkavégzést, biztosítja a követhetőséget, így hatékony munkavégzésünket segíti. A szeptember 1-től érvényes és hatályos törvényi változások lekövetése kiemelt feladat intézményünk számára is. Ezért elengedhetetlenül fontos a felső vezetés, az 5-ös vezetői kör, valamint a tagintézmény vezetők, a 25-ös vezetői kör tagjainak törvényi tájékozottságának biztosítása, amely elsősorban a saját felelős tájékozottság megszerzését jelenti. Vezetői feladatot az a kolléga láthat el magabiztosan, aki legalább a törvényes és szakszerű működés alapvetéseit ismeri, így a munkahelyi közösségében ennek megfelelően képes szervezni a napi folyamatokat, ennek megfelelően képes segítséget nyújtani a nevelő munkát végzők számára a nevelési év során bekövetkező változások lekövetésére, illetve a feladatok végrehajtására. A beosztott kollégák önirányítási képessége, szakmai felelősségvállalása is elengedhetetlen! Az átalakuló köznevelési rendszer megkívánja- a pedagógus kollégáktól szintén-, hogy tájékozottak legyünk a törvényváltozásokban, hogy kövessük a szakmai módszertani változásokat. Több rendelet összehangolt értelmezéséből kell következtetnünk arra, hogy a köznevelés irányítása milyen elvárásokat fogalmaz meg az intézmények, az óvodák, az óvodapedagógusok számára. A nyári időszak elején rendelékezésre bocsájtottuk az évzáró értékeléseket. Figyelembe vettük a nevelési évet befolyásoló törvényi változásokat, mindezek alapján szerveztük meg a már hagyományos előkészítő munkafolyamatunkat. Az előkészítő vezetőségi megbeszélések időpontjai: Felső vezetés: augusztus 26. délelőtt Tagintézmény vezetői kör: augusztus 26.délután - Nevelőtestületi összevont évnyitó értekezlet: augusztus 30. délelőtt - Nevelő közösségek intézményegységenként: augusztus 30. délután. A tagintézmények az előkészítés során megismerték a tervezett feladatokat, és saját egyeztetési folyamataiknak megfelelően meghatározták a tagintézményi feladataikat a közös célok alapján. 3

4 A nevelési év első 25-ös vezetői kör értekezletén visszacsatolhattak a tagintézmény vezetők arról, hogy a nevelőközösségi értekezleteken a feladatok feldolgozását követően megfogalmazódott-e változtatási javaslat, illetve véglegesen jóváhagytuk a munkatervet. A tanév tervezésének alapja: A hatályba lépő köznevelési törvény, végrehajtási rendeletek A fenntartó által megfogalmazott elvárások (tanév-előkészítő vezetői értekezlet) A SZVÓ helyi nevelési programja A vezetői pályázatban ütemezett középtávú feladatok A 2012/ nevelési év értékelése (szakmai, működési, minőségirányítási eredmények) Nevelési év feltételrendszere: Gyermeklétszám adatok tagóvodai bontásban szeptember 01-i állapot szerint Tagintézmény Férőhely csoportok száma beírt létszám SNI SNI-vel növelt létszám Csemetekert Csicsergő Eszterlánc Gézengúz Hétszínvirág Hold Kacsa Kertvárosi Kolozsvári Liget Manóvár Munkácsy Nyitnikék Pitypang Rózsa

5 Szapáry Százszorszép Szivárvány Zengő Összesen: Humán erőforrás, személyi feltételek alakulása: szeptember 1-én ( júniusi alapító okirat, illetve a júliusi Köznevelés törvény módosítását követően): A 223/2009. (IX.31.) sz. közgyűlési határozat 21. sz. melléklete függelékében a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Városi Óvodák óvodai csoportjainak, valamint álláshelyeinek számát szeptember 1-én az alábbiak szerint határozza meg: Az intézmény óvodai csoportjainak száma: 90 Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 189,6 Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 165 október 1-én szeptember 26-án (a módosulást lekövető fenntartói közgyűlési rendeletet követően, amely az alapító okiratban meghatározott álláshelyek számát ismét módosította): Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Városi Óvodák óvodai csoportjainak, valamint álláshelyeinek számát szeptember 26-án az alábbiak szerint határozza meg: Az intézmény óvodai csoportjainak száma: 90 Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 191,6 Az intézményi nem pedagógus álláshelyek száma: 156 A es nevelési év megkezdéséhez az óvodapedagógus álláshelyek betöltése nagy nehézséget jelentett intézményünk számára. szeptember 1-ig 17 fő óvodapedagógus kolléga felvételére volt szükség. Ennek alapvető oka a nyugdíjba készülő, felmentési idejüket töltő pedagógusok magas száma, illetve a rendszerünkben dolgozó fiatal pedagógus munkavállalók fluktuációja. További nehézséget okoz a munkáltatásban, hogy nagy számban jelentkeznek olyan fiatalok, akik főiskolai tanulmányaikat befejezték, záróvizsgájukat sikeresen letették, de nyelvvizsga hiányában oklevéllel nem rendelkeznek. A fenti problémát tovább fokozza az a sajnálatos tény, hogy a meghirdetett pedagógusállásokra vidéki településen élő fiatalok jelentős számban pályáznak, ugyanakkor Szolnokra való költözésük komoly anyagi terheket jelent számukra, így a munkát nem tudják vállalni. 5

6 Intézményünk e problémát érzékelve az alábbi intézkedéseket valósította meg: - Szolnok vonzáskörzetében levő óvodapedagógus képzést megvalósító felsőoktatási intézmények hallgatói számára az iskola tanulmányi osztályán keresztül eljuttattuk és tettük közzé intézményünk rövid bemutatását, illetve a pedagógus állás betöltésére vonatkozó felhívást. - A hatályos jogszabálynak megfelelően középfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógusokkal kötöttünk munkaszerződést. - Azok az oklevéllel nem rendelkező óvodapedagógusok, akik jelenleg nyelvvizsgával nem rendelkeznek és június 30-ig vállalták ennek megszerzését és e szándékukat írásban is rögzítették, határozott idejű munkaszerződésben alkalmazzuk. A fenti intézkedések szükségességét indokolja, hogy az intézkedések hiányában a Szolnok Városi Óvodák az alapító okiratában szükséges pedagógus létszámot, illetve az intézmény zavartalan működését a pedagógus munkaerő hiánya miatt nem lett volna képes biztosítani. Az óvodapedagógus-hiányt intézményünk jelezte a fenntartó önkormányzat felé, amelyben kérte a vidékről munkát vállalók számára közalkalmazotti szállás biztosítását. A jövőre nézve prognosztizálható minőségi munkaerőhiány, így a fiatalok munkába állását, illetve Szolnok városába költözését minden formában támogatni szükséges. Karbantartások, intézményi fejlesztések a nyár folyamán: Óvoda Csemetekert Csicsergő Eszterlánc Gézengúz Hétszínvirág Hold ISZ által központi költségvetésből elvégzett karbantartás ablak javítás Ft főbejárat melletti oszlop pucolása Ft udvari terasz aszfaltozása Ft ajtócsere Ft hófogó felszerelése Ft betonoszlop csere, drótkerítés jav Ft ajtócsere Ft szennyvíz csatorna akna jav Ft gipszkartonozás, festés Ft udvari térbeton és csővázas szín bontása Ft csempézés Ft tetőszerkezet javítás Ft kerítés csere Ft gázkonvektor védőrácsozás Ft esőcsatorna csere Ft ISZ összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6

7 Kacsa Kolozsvári Liget Manóvár Munkácsy Nyitnikék Rózsa Szapáry Zengő famunkák tetőszerkezet javítás tisztasági festés ajtócsere szivattyúház tető csere tisztasági festés lambéria csere tetőszerkezet javítás vakolat javítás ereszcsatorna csere csempe pótlás kazánház homlokzatjavítás lépcsőcsere famunkák összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft ÖSSZESEN: Ft Óvoda Csemetekert Csicsergő Eszterlánc Gézengúz Hétszínvirág Hold SZVÓ által elvégzett karbantartás, illetve beszerzett eszközök csoportszoba festés, aládolgozás benzin damil kút, szivattyú javítás festés, aládolgozás WC ülőke, csaptelep locsoló fej, diszperzit fűnyíró mosogatógép karbantartás tisztasági festés mosógép benzin Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kolozsvári tisztasági festés Ft szórófej+talp Ft vágókorong+cső Ft SZVÓ összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 7

8 Liget Manóvár Munkácsy Nyitnikék Pitypang Rózsa Szapáry Zengő mosógép fűnyíró tisztasági festés parketta lakk füredi homok fűnyíró hosszabbító 2db fém létra füredi homok villanyszerelési anyagok szivattyú szivattyú Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft ÖSSZESEN: Ft Óvoda Alapítványi forrásból elvégzett karbantartás Hétszínvirág udvari játékok, kerítések csiszolása, festése Ft Liget tisztasági festés Ft Manóvár tisztasági festés Ft Nyitnikék vasanyag Ft Pitypang 4d fa asztal padokkal Ft udvari eszközök festése Ft sóder Ft fa oszlopok Ft 12 oszloptartó Ft árnyékoló Ft árnyékoló rögzítése Ft kapu javítás Ft Rózsa ütésgátló gumitégla Ft Szivárvány 30db gyermek szék Ft WC tető csere Ft ÖSSZESEN: Alapítvány összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 8

9 Óvoda Pályázati forrásból elvégzett karbantartás Hétszínvirág udvari játékok, kerítések csiszolása, festése Ft ÖSSZESEN: Óvoda Egyéb forrásból elvégzett karbantartás Csemetekert beltéri vakolatjavítások, festés Ft Csicsergő tisztasági festés Ft Eszterlánc tisztasági festés Ft Hétszínvirág tisztasági festés Ft tisztasági festés Ft mosdók, csaptelepek, WC és piszoár csere Ft Hold kerti faház falazása Ft Kacsa tisztasági festés Ft Kertvárosi tisztasági festés Ft Kolozsvári mosogató megemelése Ft Liget tisztasági festés Ft tisztasági festés Ft Munkácsy parkettacsiszolás Ft udvari játékok festése Ft Nyitnikék gyermekkerékpár tároló Ft tisztasági festés Ft parapet védőrács Ft Rózsa hintaállvány Ft szivattyú javítás Ft kosárpalánk javítás Ft festés Ft homokozó javítás Ft Szapáry galéria vásárlása a Gézengúztól Ft tisztasági festés Ft Százszorszép tisztasági festés Ft Szivárvány mozgáskotta eszközcsoport vásárlás Ft tisztasági festés Ft fürdőszoba felújítás Ft Zengő burkolat csere Ft Pályázati Összesen Ft Ft Egyéb Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 9

10 ÖSSZESEN: tisztasági festés kerékpártároló Ft Ft Ft Ft 2. A nevelési év rendje: A 2013/ tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/ (VII.4.) EMMI rendelet határozza meg: Első tanítási nap: szeptember 2. hétfő Utolsó tanítási nap: június 13. péntek Tanítási napok száma: 180 nap Az őszi szünet október 28-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). A téli szünet december 23-től január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 5. (7) bekezdése alapján az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést az Nkt. 30. (1) bekezdése értelmében a nevelésioktatási intézményekben is alkalmazni kell. Az NGM rendelet által hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok az iskolák számára is hivatalos tanítási napnak minősülnek A Szolnok Városi Óvodák helyi nevelési rendje: A fenti jogszabályok alapján intézményünk 2013/nevelés év rendje a következő: Óvodai nevelés nélküli napok száma: 5 nap ebből SZVÓ közös felhasználásban 3 napot tervezünk, tagóvodák 2 napot használhatnak fel. A nevelés nélküli munkanapok értekezleteinek időpontját a tagintézmények munkaterveikben rögzítik. A közös értekezletek időpontjai: tanévnyitó értekezlet augusztus 30., tanévzáró értekezlet június 15-ig, féléves szakmai értekezlet: január 14. Az intézményben folyamatosan működünk, a nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A nevelési év foglalkozási rendje szeptember 2-től június 15-ig tart. 10

11 A foglalkozási időszak első szakasza az intenzív szocializációs időszak, amely az új gyermekek fogadásától a családlátogatások megszervezésén át október 31-ig tart. Már óvodába járó gyermekeink számára is biztosítjuk ezt az időszakot, pedagógiai programunk alapján. Felelős: szabályozott folyamatunk alapján A foglalkozási időszak november 1-től június 15-ig tartó szakaszában az óvodai nevelés tanulásszervezése, tevékenységszervezése az éves tevékenységi tervek, projektek, az egyéni fejlesztési tervek alapján, a pedagógiai program figyelembe vételével és betartásával működik. Erre az időszakra a tagintézményekben udvari élet rendjét a tagintézmény vezetők kialakítják, az alkalmazottaknak ez alapján kell részt venniük az udvari élet szervezésében. Felelős: szakmai ig.h., tagintézmény vezetők Nyári foglalkozási időszak: június 16-tól augusztus 20-ig. Az időszakra vonatkozó tervezést ig el kell készíteni. Felelős: tagintézmény vezető Augusztus 20-tól előkészületi időszak augusztus 31-ig. (családlátogatások, kapcsolatfelvétel, eszközök cseréje, pótlása, feltételek biztosításának megszervezése) Felelős: csoportos óvodapedagógusok A foglakozási időszakok pedagógiai feladatait pedagógiai programunk alapján teljes személyi felelősséggel szervezik az óvodapedagógusok. A tagintézményi folyamatok szervezéséért felelős: tagintézmény vezető Az intézményben fentiek értelmében nincsenek tanítási szünetek. Az iskolai tanítási szünetek időpontja előtt két héttel azonban felmérjük a szülői igényeket, mert az a tapasztalatunk, hogy ezekben az időszakokban jelentősen lecsökken a gyermeklétszám. A hatékony humánerő létszám és energiagazdálkodás érdekében szükséges a szülői igényeket begyűjteni, azokhoz igazodva az óvodai működést kialakítani. Az időszakok alatt az adott óvoda biztosítja az ellátást, összevont csoport működését a tagintézmény vezetője a Házirend alapján szervezhet, bejelentési kötelezettsége van az igazgatóság felé. Felelős: tagintézmény vezetője, szakmai igazgató helyettes Az óvodák nyári zárásáról- a fenntartóval egyeztetve, engedélye alapján - legkésőbb február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. Felelős: tanügyig. ig.h. 11

12 Az óvodák a nyitvatartási idejük meghatározására úgy tesznek javaslatot az igazgató felé, hogy a szülői óvodahasználati igényeket teljes mértékben ki tudják elégíteni. A szülői igények összesítése után alakítja ki felességi körében a tagintézmény vezető a tagintézmény munkarendjét. Felelős: tagintézmény vezetője, szakmai igazgató helyettes A napirend kialakításával a csoportok segítik a szülői igények biztosítását és az óvodai élet megszervezését. Felelős: csoportos óvodapedagógusok, tagintézmény vezető A fakultatív hitoktatási igényeket szeptember 15-ig felmérjük, összesítve továbbítjuk az Ökumenikus Lelkész Kör képviselője felé. Felelős: csoportos óvodapedagógusok, tagintézmény vezető, igazgató Az intézmény szülői választmánya üléseit évente kétszer szervezzük,(november és március) egyéb esetekben szükségszerűen. Felelős: tanügyig. ig.h. Pedagógiai bemutatkozást célzó nyílt napok (OVI-KUKUCSKA) időpontja: március 20 - április 20 között, vezetői értekezleten egyeztetve Felelős: szakmai ig.h. Munkaközösségekbe delegálás: szeptember 30. Felelős: szakmai ig.h. Vezetői értekezletek rendje: 5-ös vezetői kör értekezletei hetente hétfő délelőtt, 25-ös vezetői kör értekezletei: kéthetente hétfő délutánonként. A kibővített értekezletekről jegyzőkönyv készül. Felelős: igazgató 2.2. Munkarend A munkaidő beosztás, a munkarend kialakításának rendje: a tagintézmények munkarendjéért, annak betartásért, a szükséges dokumentumok vezetésének ellenőrzéséért a tagintézmény vezetője egy személyben felelős. szülői óvodahasználati igények felmérése nyitvatartási időre vonatkozó javaslat a SZVÓ vezetője felé 12

13 teljes nyitvatartási időre vonatkozó munkaidő beosztás kialakítása oly módon, hogy az tartalmazza a gyermeklétszámhoz igazodó felnőtt létszámot, a pedagógusok esetében a fedési időt és az óvoda által önként vállalt feladatok ellátását amennyiben kialakítható, a kötelező átfedési idő biztosításán felüli időkeretet-havi 1,5 óra- további feladatellátásra kérem fenntartani, amelyet amennyiben nem mutatkozik igény a felhasználásra,úgy a csoport életével kapcsolatos, a gyermekekkel együtt végzett teendőkre, rendezvényekre, programokra fordítsanak. a tagóvoda vezetője saját kötelező órakeretét feladataihoz illeszkedően osztja be. a reggeli és az esetleges délutáni ügyelet rendjét a szülők számára aktuálisan ki kell írni a tagintézmény működésében a feladathoz hatékonyan illeszkedő felnőtt létszám biztosítása a tagóvoda vezető feladata tagintézmények munkarendjét a tagóvodák munkaterve tartalmazza Felső vezetés munkarendje Név Munkakör Munkaidő beosztás Fogadóórák rendje Hétfőtől csütörtökig: 8,30 16,00-ig Kedd: Ferenczné + ebédidő óra igazgató Teleky Éva Péntek előzetes időpont 8,30 12,30-ig egyeztetés alapján + ebédidő Sáriné Papp Erzsébet szakmai igazgatóhelyettes Hétfő Csütörtökig: 8,00-16,30 Péntek 8,00-14,30 Szerda: óra előzetes időpont egyeztetés alapján Szamosfalviné Törőcsik Ibolya Tótáné Tóth Éva HR igazgatóhelyettes tanügy-igazgatási igazgató helyettes Hétfőtől-csütörtökig: 8,30-16,00-ig + ebédidő Péntek: 8,30-12,30-ig + ebédidő Hétfőtől-csütörtökig: 8,30-17,00-ig + ebédidő Péntek 8,30-14,30-ig + ebédidő Kedd: ,00 óra előzetes időpont egyeztetés alapján. Szerda: előzetes időpont egyeztetés alapján 13

14 Kovácsné Bögödi Beáta Dévai Anita SNI ellátás vezető gazdasági menedzser Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Hétfőtől-csütörtökig ig Péntek ig Szerda: előzetes időpont egyeztetés alapján Szerda előzetes időpont egyeztetés alapján 3. Célok, kiemelt feladatok, és a kapcsolódó akciótervek Változás és állandóság Ne félj a változástól, az állandóságtól félj Lao Ce Változások zajlanak körülöttünk, de az intézményen belül is ez a jellemző: személyi feltételeink folyamatos alakulása erősen meghatározó. Az intézményi korfa a nyugdíjba lépők jelentős számát mutatja már harmadik éve, és ez a tendencia nem fog változni előre láthatólag. A fiatal belépő kollégák betanulása, majd gyermekvállalása miatti kilépése, azok helyettesítése szintén oka annak, hogy komolyan kell foglalkoznunk azzal, hogyan tudjuk megtartani pedagógiai folyamataink minőségét, hogyan tudjuk az indított innovációinkat menedzselni, a folyamatban lévő pályázatainkat megvalósítani. Mindezek a feladatok hatnak pedagógiai céljainkra és feladatainkra is. Fő pedagógiai célunk A pedagógiai folyamatok szakmai minőségének megtartása, valamint a megváltozott törvényi feltételeknek megfelelő működés kialakítása 3.1. A pedagógiai munkára vonatkozóan: Cél pontos meghatározása (S): Cél mérési mutatói (M): A szabályozott szocializációs folyamat működik, az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenység az óvodai gyakorlatban erősödik, az óvodai tanulásszervezés értékegyeztetése folytatódik: az óvodai rajzolás, festés, kézimunka tevékenységek feltételrendszerének egyeztetésével, megteremtésével. A két pedagógiai terület indikátorai mutatják a folyamatok feltételrendszerének és lépéseinek működését a gyakorlatban, a rajzolás, festés,kézimunka tevékenységek feltételrendszere valamennyi csoportban rendelkezésre áll.(sikerkritérium 90%) 14

15 Cél egyeztetésének jellemzői (A): Óvodapedagógussal: 1. Szocializáció folyamat: önellenőrzések a PP alapján feladatok és határidők a PP alapján Társadalmi viselkedés témakörei tervezése a csoportnaplóban, hetirendben, napirendben rögzített megszervezése. 2.Az óvodai rajzolás, festés, kézimunka tevékenységhez kapcsolódva: A módszertani szakirodalomban, a pedagógiai programban tájékozódik, elméletileg felkészül. Az éves tevékenységi tervében a tevékenységi területre tervezett feladatok és témák az adott korcsoporthoz igazodóak, a technikák bevezetése és gyakorlása módszertanilag helyes sorrendben tervezettek. Az eszközök rendelkezésre állnak a PP alapján. Az alapanyagok, a technikák változatosak. Önértékelést, értékelést végez a tevékenység területeken. Tagintézmény-vezetővel: 1. Szocializáció folyamat: személyesen felelős a folyamat feltételeinek biztosításáért, illetve a tagintézményben történő megvalósításért. biztonsággal tájékozódik a PP-ban, a meghatározott kulcsfolyamatot ismeri, a rá vonatkozó folyamatelemeket betartja, végrehajtja, a kapcsolódó dokumentációkat határidőre elkészíti a folyamatgazdával együttműködik a sikeresség érdekében az év során rendszeresen ellenőrizzen, vezetői betekintéssel biztosítsa a nevelőmunka színvonalát: a pozitív gyakorlatot támogassa, emelje ki, a korrekcióra szoruló eljárásokat szakmailag javítsa, indokolja meg értékelését. Jó gyakorlatok tagóvodai kiemelése, minta tervek kiemelése. A csoportok társadalmi viselkedés témaköreinek áttekintése, minta terv-tárba illesztése, a közösségi nevelés témakörei összegyűjtése. 2. Az óvodai rajzolás, festés, kézimunka tevékenységhez kapcsolódva: A munkaközösségi tagok tudás átadásának megszervezése. Éves tevékenységi tervek áttekintése, visszacsatolás. Gyakorlatba épített ellenőrzések a tevékenységterületre vonatkozóan. Értékelések nyomon követése, intézkedések meghozása, változtatások nyomon követése. 15

16 3.Az óvodai tanulásszervezés értékegyeztetéshez kapcsolódva: munkaközösségi tagok tudás átadásának megszervezése. A nevelőközösségében ütemezi a megfelelő számú szakirodalom áttanulmányozását, feldolgozza munkatársaival: tevékenységi területre vonatkoztatva döntést hoz munkatársaival a gyakorlatba emelni kívánt elemekről, előirányozza azok beemelését, követi és ellenőrzi a megvalósítást. Kiemelten foglalkozik a gondolkodás, az intelligencia, a kreatív gondolkodás megalapozásához kapcsolódó szakirodalommal. Proaktív módon áttekinti az óvodai gyakorlat működését, benyomásokat szerezve arról, milyen erősségei és fejlesztendő területei vannak tagintézményének. Szakmai felső-vezetés: 1. Szocializáció folyamat: Támogató segítséget nyújt a folyamatgazdáknak, szakmai tapasztalatcseréjüket megsegíti: Támogató műhelyt működtet. Vezetője: Zrupkó Katalin Minta terv tárat hoz létre, a szakmai anyagok E elérhetőségét biztosítja. Elindítja a csoportok minta minősítését a területen (pályázati anyagok, dokumentum ellenőrzések, gyakorlati munka értékelése.) Belső tanácsadói kört alakít ki. (ugyanígy az ének területén és a tehetséggondozás területén is- mint lezárt, egyeztetett nevelési területek.) Tagintézményi látogatásai során áttekinti a kapcsolódó tagóvoda vezetői ellenőrzések dokumentációit. A gyermekek megfigyelési rendszere alapján csoportos átlagokat begyűjt, archivál, értékel és elemez. Tapasztalatairól a vezetői kör felé visszacsatol. A folyamat értékelési eredményeit szintén összegzi, elemzi. Tapasztalatairól a vezetői kör felé visszacsatol. 2. Az óvodai rajzolás, festés, kézimunka tevékenységhez kapcsolódva: Figyelemmel követi a szakmai munkaközösség működését. Tagintézményi látogatásai során áttekinti a kapcsolódó tagóvoda vezetői ellenőrzések dokumentációit. 3.Az óvodai tanulásszervezés értékegyeztetéshez kapcsolódva: Figyelemmel követi a szakmai munkaközösség működését. 16

17 Cél teljesítésének realitása (R): Cél időjellemzője (T): igen Az összegzést tekintve május 30. Akcióterv Ssz Részcél Intézkedés Felelős Határidő Indikátor. 1. Szocializáció Folyamatgazdák, óvodapedagógusok, folyamat folyamat szerint szerint eredményei önellenőrzés fenntartása folyamatgazdák Tagóvoda vezetői ellenőrzés-értékelés t.ó.vez. Tagintézményi minta tervek kiemelése t.ó.vez. április 15. a csoport szám 50 % SZVÓ koordinál, összegző értékelést készít, visszacsatol a tagóvoda vezetők felé szakmai ig.h. május 20. értékelés jkv. A gyermekek fejlettségi mutatóinak csoport és tagintézményi átlagai területenként adatbázisba rendezése, átlagostól eltérő mutatók elemzése, értékelése, SZVÓ összesen értékelés szakmai ig.h. június 1. indikátor adatbázis összegző értékelés SZVÓ Mintaterv-tár összeállítása, elektronikus formában történő elérhetőségének biztosítása szakmai ig.h. informatikus május 20. SZVÓ honlapon felületen Minta tervek Minta- minősítés indítása, értékelés 1. szakasz (szocializáció) szakmai ig.h. március megbízó levelek pályázatok doku- 17

18 mentumok, minősítő táblák Kapcsolódó munkacsoport: Támogató Műhely SZVÓ szinten Zrupkó Katalin évi 3 alkalom jkv értékelés Rajzolás, festés, kézimunka tevékenység Óvodai tanulásszervezés értékegyeztetési folyamata A munkaközösség tematikája szerint az óvodapedagógusok pedagógiai munkája a tervezés, a tevékenységszervezés, a feltételek biztosítása területén a módszertani elvárásoknak megfelelő-ezt önértékelések, ellenőrzések és értékelések segítik. belső tudásátadás megszervezése Szakmai munkaközösség munkatervének egyeztetése, célok az intézményi célokkal, középtávú stratégiával koherensek legyenek, módszertani megfelelőség. Tagintézmények erősségegyengeségei feltérképezése, SZVÓ összegzés Munkaközösségi munkatervhez igazodóan szakirodalmi, elméleti tájékozódás: intelligencia, gondolkodás, kreativitás fejlesztése területeken. Féléves szakmai értekezlet keretében biztosítja a közvetlen szakmai információ csere lehetőségét. 2. Tanulásszervezés: óvodapedagógusok, t.ó.vez. munkaközösség vezető szakmai ig.h. igazgató t.ó.vez. szakmai ig.h. igazgató igazgató szakmai ig.h. t.ó.vez szakmai ig.h. igazgató t.ó.vez munkaközöss ég vezető szakmai ig.h. igazgató munkaközöss ég vezetők, szakmai ig.h. igazgató a nevelési év során, munkatervi tematikához igazodóan nov.01. január 5. áprili s 30. január 14. értékelések, intézked ések, ell.jkv. nevelőkö -zösségi értekezle -tek jkv. munkaterv SWOT és összegző helyzetér tékelés szakirod alom lista napirend, PPT, jkv. 18

19 biztonságos működés működési folyamatok megismerése vonatkozó törvények ismerete rendszeres felülvizsgálat folyamatok egyszerűsítése, csoport- megbeszélések a témában önképzés, tájékozódás, esetenként csoportos törvényi értelmezés karbantartók, felépítmény kezelő felső vezetés felső vezetés folyamatos vezetőség által meghatározott folyamatos balesetmentes nevelési év belső helyettesítés zökkenő mentes legyen szabályos működés 3.2. Célok, kapcsolódó akciótervek a működés vonatkozásában A szervezeti működési folyamatok felülvizsgálata Cél pontos meghatározása (S): Cél mérési mutatói (M): Cél egyeztetésének jellemzői (A): Az SZMSZ a megváltozott (státuszok beépülése: titkárok, pedagógiai asszisztensek, konyhások) intézményi folyamatoknak megfelel, a törvényi változások elvárásait követi, a szervezeti tudást bővítő módszerek differenciálódása megindul, méréseink a folyamatok alakulását tükrözik, valamint megfelelnek a megváltozott törvényi elvárásoknak. közös tanulási alkalmak keresése, problémák megfogalmazása, jövőorientált megoldások keresése, koncentrálás az értékekre, az attitűd formálására, az önálló munkavégzés-önálló felelősségvállalás képességére az együttműködési képesség megjelenik a munkavégzésben A tervezett ellenőrzések visszaigazolják a működési folyamataink javítására tett intézkedéseinket, az üzemeltetési folyamatokra önellenőrző és belső ellenőrzési rendet alakítunk ki a TÉR igazodik a pedagógusok előmeneteli rendszerének kompetencia területeihez, biztosítva azt, hogy eredményei felhasználhatók a pedagógus portfóliók feltöltésénél. Felső-vezetés: a működési folyamatokat egyszerűsíteni kell: cél az önálló munkavégzés, a gyors és precízen követhető folyamat kialakítása a szervezet minden szintjén. a vezetők feladatellátásának ellenőrzési rendjét ki kell alakítani, és működtetni kell. Felelős: igazgató az intézmény dokumentumait aktualizálni kell. Felelős: dokumentum-felelős felső vezetők minőségfejlesztési rendszerünk átalakítása Felelős: értékelésért felelős felső vezetők 19

20 Tagintézmény-és intézményegység vezetők: a működési folyamatokat ismerniük kell. a vagyon és a közpénz felhasználás felelősségét egy személyben viseli a tagintézményre, szervezeti egységére vonatkozóan. a hatályos dokumentumokkal rendelkezniük kell. a tagintézmény belső ellenőrzési rendjét ki kell alakítaniuk, működtetni kell. a kollégák értékelési dossziéját rendezni és aktualizálni kell Cél teljesítésének realitása (R): Cél időjellemzője (T): Óvodapedagógus, és nem pedagógus munkatárs: a működési folyamatokat ismerniük kell a szabályzatokat be kell tartania a munkaköri leírásban rögzített felelősségeket önállóan, önirányítva naponta kell felvállalnia dokumentációs és vagyonkezelői felelősségét gyakorolnia kell. a megbeszéléseken, értekezleteken aktívan, véleményét felvállalva kapcsolódik be. igen január 15. és május 30-ig. Akcióterv Ssz Részcél Intézkedés Felelős Konzekvencia a humán területhez kapcsolódó folyamatok és új munkakörök között. A klímamérés eredménye tükrözi a korábbi mérést követő intézkedések hatását (80%) Az intézményi TÉR értékelési területei illeszkednek a pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó pedagógus értékelés kompetencia területeivel. A munkaköri leírások pontosításával, kiegészítésével a munkaköri felülvizsgálat, aktualizálás csoportmunkába (HR csoport) Klímamérés lefolytatása, összegzés. Elemzés csoportmunkában, az esetleges korrekciók beépítése. Intézményi szabályozott folyamataink Humán igh. Humán igh. Minőség ügyi vez. Igazgató Humán igh. Igazgató, Humán igh. okt.05. nov.-dec. nov.-dec. dec. Indikátor SZMSZ melléklet Határidő Trendvizsgálat TÉR dokumentáció munkaköri leírások (minta 20

21 feladatok konkrétak, az ellenőrzés és értékelés egyértelmű. alapján a munkaköri feladatok összeállítása dokumentum munkakör önként) 4. Az intézményműködtetéssel és a fejlesztéssel kapcsolatos további feladatok CÉLMEGHATÁROZÁS: A további intézményi feladatok nem veszélyeztethetik a kiemelt SMART célok megvalósítását. Cél (SMART) Feladat Együttműködés A SZVÓ Szolgáltató Szolnok Szakmai igh. sokszínűségének, mintaprojekt keretében megjelenés Program-iroda értékeinek közvetítése Szolnok város életében. vezetése lakóhelyünkön Városi rendezvény(ek)en a SZVÓ, Referencia (Lokálpatriotizmus tagintézményi előnyöskülönbözőségeinek intézmény erősítése) közvetítése a vezetők, városban élők felé projektme- Szakmai kompetenciáink és tudásunk bemutatása 1. Babszem Jankó Meseszínház 2. Tudás Nap Tár 3. Jó gyakorlataink értékesítése,disszeminálása, annak érdekében, hogy az azok által kiváltott hatás és a megvalósításra fordított források hasznosulása a lehető legnagyobb legyen. nedzserek HR ig.h. szakmai ig.h. szakmai ig.h. Időtartam 2013/14-es nevelési év nov.01- márc 20. között A es nevelési év és folyamatosan Határainkon belül és határon túl, innovációink megismertetésével a SZVÓ presztizsének tovább erősítése A kiemelt célok elérésének koordinálása Lehetőségek felkutatása és felkérések elfogadása, a Jó gyakorlataink, és egyéb intézményi innovációnk bemutatására 1.Az óvodai tanulás-szervezéshez kapcsolódóan értékegyeztetés, az elméleti és módszertani tudás megalapozása, kiemelten a kreativitás, és kognitív képességek fejlesztésére irányulóan, a törvényi szakmai igh. 2013/14-es nevelési év ill. folyamatosan. Munkaközösség vezető szakmai g.h es nevelési év 21

22 megfelelés előtérbe helyezésével. 2. Az óvodai rajzolás festés, kézimunka tevékenységhez kapcsolódóan a kollégák módszertani tudásának felfrissítése, közös értékrend kialakítása SZVÓ szinten. Munkaközösség vezető szakmai g.h es nevelési év Ovi kukucska Nyílt naprendezvénysorozat Pedagógiai értékeink sokszínűségének megismertetése a leendő óvodás populáció szüleivel Az óvodaválasztás megkönnyítése szakmai ig.h tagint.vez. márc. 20-április 20. között 4.1. Pályázatok megvalósulásával kapcsolatos szakmai fejlesztések, a fenntarthatóság biztosítása a projekt tartalmak gyakorlatba történő beemelésével Folyamatban lévő pályázatok Cél (SMART) Feladat Együttműködés Időtartam SZVÓ PH a projekt sikeres TÁMOP Vf.Zrt megvalósítása és zárása Óvodafejlesztés + projektmenedzsment tagint.vez. TÁMOP Referencia intézményi pályázatok sikeresen minősítésének megvalósítása TÁMOP / Intézményi együttműködés, pedagógiai módszertani megújulás -. pedagógiai szemléletváltás a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelése érdekében NTP-OTM-MPA Az óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok támogatása A projekt sikeres zárása. A 6 előminősített referencia intézmény minősítésének megszerzése, a fenntarthatóság biztosítása az intézményekben a projekt sikeres megvalósítása és zárása Ref.int.vezetők és projekt menedzserek Tagint.vezetők szakmai ig.h SZVÓ Szandaszőlősi Általános Iskola + projektmenedzsment + tagint.vez ig a projekt sikeres megvalósítása és zárása NTP-OTM-MPA a projekt sikeres 22

23 Az óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok támogatása Út a Kiváló Gyermekszigetek felé! szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban címmel, TÁMOP / sikeres megvalósítása és lezárása. megvalósítása és zárása Pedagógus továbbképzések megvalósítása (30 órás, akkreditált). 2. Jó gyakorlatok adaptálása és disszeminálása. 3. Szervezetfejlesztés, szakmai innovációk eredményeinek beépítése az intézmény szakmai dokumentumaiba. 4. Eszközbeszerzés, beruházás (tornaterem), játszó udvarok. 5. A tagintézmények Pedagógiai Programrészei alapján óvodai rendezvények megvalósításának támogatása. SZVÓ PH Vf.Zrt + projektmenedzsment + tagint.vez TÁMOP A/ Intézményi együttműködés, pedagógiai módszertani megújulás pedagógiai szemléletváltás a SNI gyermekek inkluzív nevelése érdekében (konzorciumi partnerként) Eszterlánc és Munkácsy úti óvodában megvalósul: - pedagógus továbbképzés - jó gyakorlat adaptáció, intézménylátogatás - eszközfejlesztés - intézményfokozatok közötti együttműködések kereteinek kidolgozása (műhelymunkák) - érzékenyítő tréning SZVÓ Eszterlánc, Munkácsy óvodák, Szandaszőlősi Ált.Isk., Liget úti Ált. Isk és EGYMI, Szolnoki Szolgált. Szakközépisk Fenntarthatóság TÁMOP Szabad utat a tehetségnek! CÉLMEGHATÁROZÁS: Tehetségsegítő hálózat kiépítése Szolnok Megyei Jogú Városban és térségében az intézmények közötti együttműködés kialakításával Cél (SMART) Feladat Együttműködés Időtartam szakmai segítségnyújtás a SZVÓ Tehetségpontként való 2010 tehetséggondozásban részt vevő + működés intézményeknek, projektmenedzsment 23

24 pedagógusoknak, szülőknek, gyermekeknek a projekt során történt képzések hatékony felhasználásával + tehetséggondozó mk.vez. TÁMOP Kompetenciaalapú óvodai nevelés CÉLMEGHATÁROZÁS: A kompetencia alapú nevelés fenntarthatóságának biztosítása tagintézményeinkben HOLD úti Óvoda Cél (SMART) Feladat Együttműködés A kompetencia alapú nevelés fenntartása az óvoda mind a 4 csoportjában Pedagógiai programrészünk felülvizsgálata során a környezettudatos nevelés tartalmi elemeinek és megvalósítási lehetőségeinek átgondolása, szükség esetén átdolgozása, a programrész ezen területének figyelembe vételével.. A fenntarthatóság jegyében minden csoportban hangsúlyt kap saját innovációnk, a Barátom a természet környezeti nevelési program. A szakmai együttműködés az óvoda iskola átmenet megsegítése területén megvalósul /hospitálások, szakmai beszélgetések, programok keretében/. 1.A kompetencia team további működtetése, az új kolléganők elméleti és gyakorlati munkájának megsegítése. 2.A team kiemelt feladata Pedagógiai programunk felülvizsgálata. 3. A közösen kiválasztott témák beépítése az éves tevékenységi tervekbe. 4.A III-as szintű differenciáláshoz kapcsolódó dokumentáció átdolgozása a napi gyakorlati munka megsegítése céljából. 1.Az innováció beépítése az éves tevékenységi tervekbe, a napi pedagógiai munkába. 2.Évszakonként a csoportok a NEFAG erdei óvodában egy-egy délelőtti programon vesznek részt. 1.Kölcsönös hospitálások: az első osztályokba látogatnak óvodapedagógusaink, ill. a jelenlegi iskolába készülő csoportba a tanítónők. 2.A nagycsoportos gyerekek drámapedagógia foglalkozáson vesznek részt hetente a Kassai úti Általános Iskolában. Team vezető : Kovácsné Karnok Erzsébet Tagok: Orbánné Szabó Judit Vistyik-Cseh Anasztázia Bucsi Tünde Csoportos óvónők Horváth Ernő a NEFAG képviselője Kapcsolattartó: Orbánné Szabó Judit vezető óvónő Kassai úti és Kodály Z. Általános Iskola Igazgatónője Időtarta m

25 Eszterlánc Óvoda Cél (SMART) Feladat Együttműködés Időtartam A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartásával és kielégítésével, a kreativitás előtérbe helyezésével és a kompetenciaérzés kialakításával, fenntartásával a gyermek egész személyiségének fejlesztése. -A gyermekek egyéni különbségének tiszteletben tartása. -A játékra alapozott, a gyermek igényeihez, életkori sajátosságaihoz igazított tevékenységek, tapasztalatszerzések szervezése. -Játék és tevékenységben történő projektrendszerű, kooperatív tanulásszervezés. -A környezettudatos magatartás alakítása -A gyermeki igény alakítása a többiekkel való együttműködésre. -Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése. A csoportok óvodapedagógu-- sai között folyamatos A Szandaszőlősi Ált. Iskola alsós munkaközösségév el folyamatos 1 év (ez az 5. nevelési év) TÁMOP Pedagógus továbbképzés támogatása CÉLMEGHATÁROZÁS: A projektben részt vevő vezetők a képzésen elsajátított kompetenciáikat az év során a kiemelt feladatok SZVÓ vagy tagóvodai megvalósításába beépítik. Név: Szamosfalviné Törőcsik Ibolya Cél (SMART) Feladat Együttműködés Időtartam A képzés során elsajátított minőségügyi módszertani tudásom alapján az intézmény teljesítményértékelési rendszerének teljes körű megfeleltetése a köznevelési törvényben meghatározott pedagógus előmeneteli rendszer alapján. Az intézmény teljesítményértékelési rendszerének korrekciója és alkalmassá tétele, a pedagógusok egyéni portfóliójához szükséges objektív mérési, értékelési adatok biztosításával. igazgató tagintézményvezetők március

26 Név: Serfőző Antalné Cél (SMART) Feladat Együttműködés Időtartam Támogató, szakmai módszertani hálózat működtetése a jó gyakorlatok bemutatásával. Tehetség azonosítás folyamata, módszerek a továbbgondozás lehetőségeivel: műhely tagok, partnerek / félév adatfeldolgozás, trend vizsgálat. Átjárhatóság biztosítása a decentrumok között utazó projektek gyakorlati bemutatója 2 alkalommal 15 gyermek és 10 óvodapedagógus részvételével, dokumentáció: projekt terv, jelenléti ív, szakmai beszámoló óvodások, műhelytagok 2013/ félév Név:Bozsóné Jakus Tünde Cél (SMART) Feladat Együttműk ödés Óvodai tanulásszervezés 1. Körszerű tanuláselméleti 1.tagóvodai értékegyeztető folyamatának kutatások, innovációk szakmai segítése az igazgatósági céllal feltérképezése teamek összhangban 2. Szakmai segédanyag 1. 2.Igazgatósági készítése szintű 3. Ismertetés, ötletroham szakmai tagintézményi és teamek igazgatósági szinten 4. Javaslatok megfogalmazása Időtartam Kutatás Szakmai anyag ismertetés hó Név: Baranyai Anikó Cél (SMART) Feladat Együttműk ödés Időtartam 1.Testi-fizikai megelőzés Különböző relaxációs technikák elsajátítása, megismerése tagóvoda vezetői körben megvalósul. 2. Testi-fizikai megelőzés Különböző relaxációs Relaxációs technikák gyakorlati módszereit bemutató lista készítése. Csoportos foglalkozás 2x 1, 5 óra 26

27 technikák megismerése, tagintézményi szinten megvalósul. Név: Hanó Jánosné Cél (SMART) Feladat Együttműk ödés I. félév: Belső Szakirodalom feldolgozása a továbbképzés szülői értekezletek látogatottságának megvalósítása hatékonyabbá tételéhez Mutató: 3 db. szakirodalom feldolgozása II. félév: A szülői értekezletek hatékony tervezését és vezetését segítő tartalmi Team szempontsor elkészítése a munka, szakirodalmi anyagok majd beépítésével, különös nevelőtestületi tekintettel az andragógia szintű lehetőségeinek kiaknázására. bemutatás, Mutató: szempontsor elfogadás elkészül. Új tanulási- tanítási módszerek, eszközök alkalmazása a pedagógus gyakorlati munkájában; Belső partneri kapcsolatok támogatása, fejlesztése /szülők-óvónők kapcsolata/ Időtartam 1x4 óra 1x4 óra TÁMOP Referencia intézmények CÉLMEGHATÁROZÁS: A Szolnok Városi Óvodák 6 előminősített tagintézményében a megkezdett referencia intézményi működés folyamatának biztosítása, valamennyi óvoda minősítési eljárásnak való megfelelőségének elérése, a minősítések megszerzése. A meglévő Jó gyakorlatok értékesítése, disszeminálása, mind a referencia előminősített - intézményekben, mind a Szivárvány Óvodában. Cél (SMART) Feladat Együttműködés Időtartam Referencia Az előminősített Eljárásrendek felülvizsgálata, a teamek a nevelési év a tagintézmények meglévő anyagok alkalmassá SZVO kiírás Portfóliójának tétele a feltöltésre Referencia függvényében feltöltése tagintézményei Sikeres minősítés A referencia intézményi működésmegkezdése, szabályozott folyamatok működtetése Az egyéni feladatkörök ellátása Tagintézményvezetők, Projektmenedzse rek Szakmai teamek A kiírás függvényében 27

28 Jó gyakorlatok értékesítése, újabb jó gyakorlatok feltöltése A meglévő Jó gyakorlatok felülvizsgálata, értékesítése, újabb innovációk feltöltése az internetes felületre. Belső teamek Menedzsment Szakmai igh. a nevelési év 4.2. Pedagógiai szakmai feladatok tervezése CÉLMEGHATÁROZÁS: A Szolnok Városi Óvodák dokumentumainak és működésének felülvizsgálata és megfeleltetése a évi CXC. törvény (a nemzeti köznevelésről) alapján. Cél (SMART) Feladat Együttműködés Időtartam Programmódosítás a SZVÓ évi CXC. törvény a nemzeti felsővezetés köznevelésről óvodára szept.01. szakmai igh. vonatkozó szakasza alapján A SZVÓ Pedagógiai Programjának törvényi megfelelése. Az SZMSZ felülvizsgálata A SZVÓ honlapjának újra strukturálása, aktualizálása A baleset-megelőzés és veszély- elhárítás intézményi szintű szabályozása WEB lapunk felülvizsgálata, gondozása, aktualizálása,, egyéni arculatának kialakítása 1.A Szocializációs folyamat területén az eredményeink gondozása,szvo szintű mutatók elkészítése, elemzése,a Mintaterv-tár feltételinek megteremtése a SZVÓ web-felületén, minősített tervek előkészítése a feltöltésre. SZVÓ felsővezetés szakmai igh. SZVÓ felsővezetése Szakmai ig.h Rendszergazda Tagint.vezetők Munkaközösség és műhely vezetők. szakmai igh. rendszer-gazda jan.15. nov.01- április.30 A megkezdett folyamatok gondozása 2.Az ének, zene, énekesjáték területén a megszerzett tudás beépülésének ellenőrzése: Intézményi helyzetfeltárás az ének, zene, énekesjáték tevékenység területén. A módszertani-kultúra vizsgálata az énekes dalosjáték gyakorlati megvalósításán keresztül (körértékelés) támogatóműhely vezető szakmai ig.h es nevelési év. 28

29 A Szocializáció eredményeinek fenntartása, SZVÓ és tagintézményi eredményességi mutatók elkészítése.jó gyakorlatok értékesítése, terjesztése/disszemináció/ annak érdekében, hogy a Jó gyakorlatok által kiváltott hatás és a megvalósításukra fordított források hasznosulása a lehető legnagyobb legyen. Csoportnapló felülvizsgálata A szocializációs- folyamat dokumentumok ellenőrzése, értékelése 1.Meglévő szakmai kapcsolatok tartalommal történő megtöltése: - Jó gyakorlatok átadása - Jó gyakorlatok disszeminációja 2.Új partnerek felkutatása, kapcsolatok kiépítése. 1.Teljes körű áttekintés: a törvényi változások szerinti dokumentum elemzés, módosítás szakmai igh. projektmenedzserek, pénzügyi menedzserek szakmai ig.h október es nevelési év szakmai ig.h október 15. Az óvodai tanulás szervezés értékegyeztető folyamatának gondozása, fejlesztése A gyermekek fejlődésének nyomonkövetése 2.A beválás és használhatóság ellenőrzése Kapcsolódó Munkaközösségek, Munkacsoportok működtetése Munkatervek alapján A gyermek portfóliók ellenőrzése, módosítása Munkaköz.és munkacsop. vezetők, szakmai ig.h szakmai ig.h felső vezetés január 31. nov.01- május.30 október A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése, a fejlesztésben részesülő gyermekek ellátása CÉLMEGHATÁROZÁS: Ellátás teljes körűvé tétele Cél (SMART) Feladat Együttműködés Időtartam 1. Az intézmény által ellátott órák biztosítása SZVO Az ellátás teljes körűvé tétele 2. Kapcsolattartás az utazó Tagóvoda vez. gyógypedagógiai EGYMI hálózattal 29

30 4.4.Tehetséggondozás CÉLMEGHATÁROZÁS: A tehetséggondozást végző decentrumok kialakult jó gyakorlatá-nak támogatása, terjesztése. Az intézmények közötti kapcsolati háló kiépítése. Cél (SMART) Feladat Együttműködés Időtartam - Hálózatépítés A tehetséggondozás Decentrumok, október- - Gyakorlatok bemutatása folyamatának erősítése iskolák - Tehetségnapok szervezése április Részletes Munkaterv a 6.7 pontban! 4.5. Minőségfejlesztés CÉLMEGHATÁROZÁS: A minőségfejlesztési rendszerünk területeinek megosztása, valamint az értékelési rendszer felülvizsgálata biztosítja az intézményi mérési adatainak megtartását,rendszerszerű adat-archiválását, a trendvizsgálatokat segítve az intézményértékelést, a vezetők értékelését, a pedagógus értékelést, valamint biztosítja a pedagógiai és a működési területek minőségének fejlesztését. Minőségfejlesztés Cél (SMART) Feladat/felelős Együttműködés Időtartam 1. TÉR felülvizsgálata Igazgató Humán igh. nov. Humán igh. 2. Az intézményi TÉR Minőségügyi vez., működtetése, eredményeinek Minőségügyi jan.-márc. összegzése, visszacsatolás munkacsoport Pedagógus-értékelést, pedagógus portfóliót segítő TÉR A szervezeti kultúra mérésére alkalmas klímavizsgálat. Aktualizált klímamérés, összegzés elkészítése Humán igh. Minőségügyi vez., Minőségügyi munkacsoport nov., dec. EFQM alapú intézményi önértékelés szakmai anyag alkalmassá tétele díj típusú pályázat beadásához. 1. Kiválóság Edzőtábor - program eredményes befejezése. Adatgyűjtés, a sikeres pályázást segítő indikátorok meghatározása. 2. A pályázati anyag elkészítése. EFQM csapat Igazgató, Humán igh. EFQM csapat okt., nov.-máj. aug. 30

31 4.6. Tanügyigazgatás, gyermekvédelem, esélyegyenlőségi - óvodai integrációs program Tanügyigazgatás CÉLMEGHATÁROZÁS: Pontos és határidőt tartó, nyilvántartó-adatszolgáltató rendszer működése. Tagintézmény vezetők belső ellenőrző tevékenységének mélyítése. Szabályozott működési folyamatok szerinti feladatvégzés. Cél (SMART) Feladat Együttműködés Időtartam A KIR adatbázis feltöltése, aktualizálása megfelel a törvényi előírásoknak (gyermeknyilvánt artás, gyermekbaleset nyilv.t., közzétételi lista) KIR STAT- Tagóvoda vezetők 90%- a határidőre hibátlan statisztikai adatszolgáltatást végez. Gyermekfelvétel nél a törvényben meghatározott csoportlétszám határ túllépésénél a 20%-ot maximalizáljuk. Az intézményi gyermektörzs naprakész adatokat tartalmaz Szülők tájékozottsága intézményi folyamataink tekintetében Gyermeknyilvántartás feltöltése, folyamatos aktualizálása KIR-INFÓ folyamatba épített ellenőrzés működtetése Alapító okirat változások jelentése KIR STAT Statisztika koordinálása Folyamatba épített ellenőrzés működtetése Kialakított rend, és adatbeviteli pontosság megtartása Tagóvoda-vezetők felelősségének erősítése a törvényes csoportlétszám tervezésében, melyben jelenjen meg a várható szakvélemény eredményének hatásvizsgálata Szükség szerint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyeztetése Az intézményi gyermektörzs rendszerszintű és tartalomi felülvizsgálata Szülői értekezletek Power Point-os szakmai anyagának bővítése Igazgató Tanügyi ig.h. Rendszergazda Tagintézmények vezetői, Tanügyi ig.h. Rendszergazda Igazgató Tanügyi ig.h. Tagintézmény vezetők TEAM alakítása Szakmai ig.h. Tanügyi ig.h. SNI ellátás vezető szept. és folyamatos október Májusi gyermekfelvétel előkészítése, következő évi gyermekcsoport kialakítása okt-nov-dec. szept.10. jan

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014.június.06. Ne félj a változástól, az állandóságtól félj! (Lao

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Bűbáj munkadal. Szolnok Városi Óvodák

Bűbáj munkadal. Szolnok Városi Óvodák Bűbáj munkadal A munkatervi feladatok meghatározásának kiinduló pontjai Pedagógiai program Pedagógiai és működési középtávú feladatok Jogszabály változások A 2014/2015. nevelési év értékeléséből adódó

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015.

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye MUNKATERVE A 2014/2015. tanévre Összeállította: Radványi Csaba Elfogadta: a 2014. augusztus 27-én Debrecenben tartott nevelőtestületi

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Gemma Fejlesztő Nevelés - oktatást Végző Iskola, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola 2017-2018-as tanév A következő adatokat tesszük közzé iskolánkról: 1. Intézmény neve, nyitva tartása 2. Személyi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015. Készítette: Szabóné Szentesi Mária

Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015. Készítette: Szabóné Szentesi Mária Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015 Készítette: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Szakmai műhely tagjai: Ssz. Név munkahely Beosztás Székhely, Táncsics krt. 17. intézményvezető Székhely,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. számú melléklet Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

eft Intézményszolgálat által központosított karbantartási keret terhére SZVÓ költségvetési forrásból Alapítványi forrásból Tagintézmény

eft Intézményszolgálat által központosított karbantartási keret terhére SZVÓ költségvetési forrásból Alapítványi forrásból Tagintézmény Csicsergő Festés 32 Szerszám, vasaló 12 Összesen: 44 Csepegtető asztal 79 Eszterlánc Festés, pvc padló 78 Csepegtető asztal 163 36 kiságy vásárlása 220 Gézengúz Szerszám 13 Vezetői iroda parkettázás, folyosó

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE Patay István Általános Iskola Nyírmada BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (ÉVES TERVEZÉS) 2017/18-AS TANÉV BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (1. félév) Helye: Patay István Általános Iskola Nyírmada Honvéd út 36-38. Ütemezés

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0019 EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY MUNKATERV -csoportvezető Somogyi Mónika Dég, 2010. január

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2010-2011.

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola OM 102382 Gyakornoki Szabályzat A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX. törvény, a 2013.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben