Cégismertetı. Cégtörténet:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cégismertetı. Cégtörténet:"

Átírás

1 Cégismertetı A Fıkefe Nonprofit Kft. Központi Üzletágának fı tevékenységi területe élımunkaigényes kefe-, és seprőtermékek, finommechanikai cikkek gyártása, bérmunka tevékenysége keretében pedig különbözı összeszerelési, csomagolási, nyomdai kikészítési, kötészeti, címkézési feladatokat vállal hazai és nemzetközi partnerei megbízásából. A Savaria Nett-Pack Gyáregység fı profilja szintén egyrészt a kefe- és seprőgyártás, emellett dosszié-, és dobozgyártással, kosárfonással, szövéssel, lámpaszereléssel, bérmunka tevékenységgel foglalkoznak. A Dosszié Gyáregység fı tevékenységi köre az iratgyőjtı gyártás. Az 1949-ben alapított Fıkefe legfontosabb célkitőzése a megalapítás óta változatlan: megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatása. Cégtörténet: 1949: A Vakokat Foglalkoztató Állami Vállalat, megalakulásának éve. Az ekkor még 70 fıt alkalmazó cégünk fı tevékenysége különbözı kefetermékek és seprőtermékek gyártása, valamint kézi szövés volt. 1958: A budapesti Laky Adolf utcai üzemépületünk megépítése, mely azóta vállalatunk központjaként funkcionál. 1970: A kézi szövést 30 db szövıgép váltotta fel, mely világviszonylatban is egyedülálló technológiának számított a vakok foglalkoztatásában. 20 évig komoly baleset és halláskárosodás nélkül üzemelt. Vállalatunk alkalmazotti létszáma az 1970-es évek végére már 583 fıre nıtt. 1990: A rendszerváltás következtében a keleti piacok megszőnésével a magyar textilipar összeomlott, így társaságunk új profilként kooperációs tevékenységet vezetett be, mely kezdetben híradástechnikai, finommechanikai cikkek sorozatgyártásából állt. Elsısorban a Fıvárosi Finommechanikai Vállalat autóés háztartási villamossági árucikkeinek összeszerelését végeztük, mivel az alkatrész-összeszerelési munka kitőnıen alkalmas a megváltozott munkaképességő emberek foglalkoztatására. 1994: Fıkefe Ipari Korlátolt Felelısségő Társaság lettünk. 1997: A társaságunk kezelését 100%-os állami tulajdonként az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány vette át. 2002: A mőködési hatékonyságunk növelése és versenyképességünk hosszú távú biztosítása érdekében összes telephelyünkön és fióktelepünkön Budapesten, Gyırben, Hajdúdorogon és Martfőn - bevezettük az ISO 9001 és ISO Integrált Minıség- és Környezetirányítási Rendszert. 2004: Új fejlesztéső, formatervezett, igényes kivitelő, pácolt, lakkozott cipıkefékbıl és ruhakefékbıl álló Clarissa kefecsaládunk került piaci bevezetésre. Büszkén állíthatjuk, hogy kiváló minıségő kefe- és seprőtermékeink gyártását cégalapításunk óta vak- és gyengénlátó dolgozóink nagy kézügyességgel végzik, akik munkáját gyártási technológiánk folyamatos fejlesztésével igyekszünk könnyebbé tenni oldal -

2 2005: A Szociális- és Családügyi Minisztérium Családbarát munkahely címet adományozott a cégnek. 2006: március 9-én a Fıkefe Ipari Kft. cégformát váltott: Fıkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Társaság (röviden Fıkefe Kht.) néven folytatta addigi tevékenységét. 2007: júniusában csatlakozott a társasághoz a Savaria Nett-Pack Kft. összes dolgozója, majd júliusban a Rehabit Kft. megváltozott munkaképességő dolgozói és 20 fı adminisztrációs és vezetıi munkakört betöltı munkavállalója is. A Savaria Nett-Pack és a Dosszié Gyáregység két gyáregysége lett a Fıkefének, önálló munkaszervezettel november 1-tıl a tulajdonosi jogok gyakorlását az OFA-tól átvette az APV Zrt. 2008: január 1-tıl a tulajdonosi jogok gyakorlása az APV Zrt. megszőnésével átkerült a Magyar Nemzeti Vagyonügynökség Zrt-hez január 1-jétıl a Fıkefe Központ és a két gyáregység közös vállalatirányítási rendszert használ december 9-én a Fıkefe Kht. tulajdonosi döntés alapján cégformát váltott. A továbbiakban Fıkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (röviden Fıkefe Nonprofit Kft.) néven folytatja eddigi tevékenységét. Közel hatvan évvel a vállalat alapítását követıen 3700 fıt foglalkoztat társaságunk, amelybıl a megváltozott munkaképességő dolgozóink aránya kb 85%. Központunk tevékenységi köre és lehetıségei: Bérmunka- és kooperációs tevékenységeink: Villamossági termékek gyártása, összeszerelése: - Sorkapcsok összeszerelése - Kábelkorbácsok gyártása - Hálózati hosszabbítók - Zsinórvezeték kapcsoló - Gépjármő villamossági cikkek gyártása - Háztartási villamossági cikkek gyártása - Csengık, reduktorok gyártása - Síkötés gyártása - Főzıgép szerelés - Tamponozás - Hıre lágyuló mőanyag fröccs, lemezalakító prés munkák végzése - Alkatrész kikészítés (fúrás, menetezés, ezüst érintkezı készítés) Papíripari tevékenységek: - Kiadványok, újságok, borítékok stb. termékek csomagolása: - Tasakba hegesztéssel, címkézéssel igény szerinti egységcsomagok készítésével - Reklámanyagok összehordása, csomagolása - Spirálozott termékek gyártása: füzetek, noteszek készítése és csomagolása oldal -

3 - Hagyományos fémspirállal (saját gyártású) - Ikerspirálozással (vásárolt) - A termékek gyártásához alkalmazott technológiák: - Ívbıl összehordás - Vágás - Lyukasztás - Spirálozás - Csomagolás - Puhakötéssel gyártunk: füzeteket, noteszokat, könyveket és kiadványokat. - Papíripari ragasztás - Dobozgyártás hengeres kimetszı gépekkel: - Kartonból, hullámpapírból - Többrétegő hullámlemezbıl (ragasztott és hajtogatott kivitelben) - Tollak szerelése - Díszcsomagoló papírok csomagolása, szalvéták csomagolása - Különbözı irodaszerek, gemkapcsok és tőzıgép kapcsok dobozba rakása Egyéb eseti, vagy állandó megbízásaink: - Kisebb készülékek alkatrészének gyártása és összeszerelése - Egyszerőbb termékek gyártása kihelyezett gépparkkal - Mőanyag termékek fröccsölése - Fém termékek kivágása - Bármilyen termék összeszerelése - Papíripari termékek vágása, biegelése, lyukasztása, spirálozása, gerincragasztása - Reklámanyagok összehordása, csomagolása - Üdítıitalok összefóliázása, fülezése - Hulladék visszamentés - Ultrahangos hegesztés - Különféle termékek csomagolása,(zsugorfóliázó gépekkel is) vonalkóddal történı jelölése Rendelkezésre álló gépparkunk, mőszaki felszereltségünk: - Mérnökök, technikusok, szerszámkészítık, TMK-szakmunkások segítik a munkák fogadását és a megfelelı technológia biztosítását. - Rendelkezünk a fı profilunkon (kefe- és seprőgyártó gépeken) kívül: - Fröccsgépekkel: Engel 110 g g-ig (250 t záróerı), Kuasy 270 g (100 t záróerı) - Fémlemez vágógép: 1250 mm - Fémkivágó sajtoló (stanc) gépek: 0,5 t-35 t-ig - Ultrahangos hegesztı: KLN tip. körasztalos - Papíripari kötészeti gépek: vágó (SEY 132, Maxima MS-62-PH), biegelı, lyukasztó, dobozgyártó, csomagoló - Alagutas fóliázó gépek Kooperációs tevékenységünket eseti vagy állandó megbízási szerzıdés keretében végezzük. A 15 éves szerelési tapasztalatainknak, a szigorú ISO szabványnak, valamint mind budapesti, mind vidéki telephelyeink két mőszakos munkavégzésének következtében a megbízási szerzıdések gyors, pontos, precíz, minıségi teljesítését garantáljuk. Rugalmasan tudunk alkalmazkodni partnereink igényeihez oldal -

4 Referenciáink: Saját gyártású kefe és seprőtermékeknél: OBI, Baumax, CBA áruházláncai, Domet. Bérmunka tevékenységünk kooperációs partnerei Cardex Európa Kft., Ico, Tradeflex, Nematech, APTA, Rauch. Finommechanikai saját gyártás területen: Csepp-Vill, Florasys. Savaria Nett-Pack Gyáregységünk Cégismertetı: A FİKEFE Kft. Savaria Nett Pack Gyáregysége megváltozott munkaképességő embereket foglalkoztató ipari és kereskedelmi tevékenységet folyató célvállalat. A volt Vas megyei Vegyesipari Vállalat jogutódjaként január elsején alakult át Korlátolt Felelısségő Társasággá 100 %-os állami tulajdonlás mellett. Az átalakuláskor az ÁPV Rt. gyakorolta a tulajdonosi jogokat, majd augusztus elsejével átkerült az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz (OFA), melyen belül a Célszervezeti Iroda közvetlen felügyeletével végezte tevékenységét évtıl a FİKEFE Rehabilitációs Ipari Kht. szervezetébe integrálódott. A Savaria Nett Pack Gyáregysége rehabilitációs tevékenységet végzı 1052 fıt foglalkoztató gyáregység. A munkatársak 88,7%-a megváltozott munkaképességő siket és nagyothalló, vak és gyengén látó, értelmi fogyatékos, mozgássérült és bel-szervi betegségben szenvedı. Az utóbbi évtizedben leginkább a papírfeldolgozás a meghatározó profil, mellyel már nemcsak a papírüzemben foglalkoznak a dolgozók, hanem a kefeüzem nagyobb részében a fióktelepeken is. A piaci pozíciónk javítása érdekében 1999-ben sikeresen bevezettük és auditáltattuk az ISO 9002 szabvány szerinti minıségirányítási rendszert, melyet 2002 decemberében az idıközben megújított EN ISO 9001: 2000 szabvány szerint átdolgoztunk. A Gyáregység évtıl kiemelt tanúsítvánnyal rendelkezı védett foglalkoztatóként mőködött. Központunk, telephelyeink, fióktelepünk (csorvási fióktelep kivételével) megkapták a kiemelt tanúsítványt, illetve a védett foglalkoztatóvá minısítést. A munkáltató a foglalkoztatást a munkajogi és munkavédelmi szabályok megtartása mellett, a munkavállaló meglévı képességeinek megfelelı, rehabilitációs célú munkavégzés keretében biztosítja. A kötelezettségek között megjelennek a foglalkozási rehabilitáció minıségi kritériumai is, mint a rehabilitációs megbízott foglalkoztatása, segítı szolgáltatások biztosítása, rehabilitációs szakmai program és személyes rehabilitációs terv készítésének fontossága. A gyáregység rehabilitációs célú ipari és kereskedelmi célszervezetként, megalakulása óta legfıbb feladatának tekinti a nagyszámú megváltozott munkaképességő ember foglalkoztatási rehabilitációját, az esélyegyenlıség biztosítását, tevékenységének minden területén ennek alárendelten mőködik. Tiszteletben tartja a foglalkoztatás során a munkavállalók személyiségi jogait, emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A Gyáregység földrajzilag elsısorban Vas megyében rendelkezik telephelyekkel, cél az, hogy minél közelebb vigyük a munkát a sérült emberekhez. Tevékenysége sokrétő, hogy minél jobban igazodjon a megváltozott munkaképességő emberek képességeihez évben a Szociális- és Családügyi Minisztérium Családbarát munkahely címet adományozott a cégnek. Az OFA elismerı oklevéllel díjazta az OFA 10 éves fennállása alatt végzett munkát. A Vas Megyei Minıségi díj pályázaton szintén elismerı oklevelet kaptunk. Az elismerések jelzik, hogy a munkatársak boldogulása a megváltozott - 4. oldal -

5 munkaképességő, nehéz élethelyzetben élı emberek és családjaik fontos szempont a vezetés számára, s e mellett a gazdasági életben is elismert a tevékenysége. Papíralapú termékek Fıként iskolai és irodaszereket: iratgyőjtıket, gyorsfőzıket, szalagos irományfedeleket, rajztáblatartókat gyártunk. Papír alapú termékeink még: - Fekvı, álló egy és kétüveges boros díszdobozok - Különbözı szerkezető kimetszett karton, hullámkarton termékek nyomott és nyomatlan kivitelben - Elválasztó betét és rekeszek garnitúrák - Tetı-fenék klappolt egyedi és győjtıkartonok E, B, C és BE, BC, hullámkartonból. - Süteményes és torta dobozok. Háztartási kefetermékek Autó-, üveg-, és üvegballon mosó keféket, cipıtisztítókat, meszelı, súroló, kannamosó és kátrányozó, valamint egyedi igény alapján ipari kefetermékeket gyártunk. Cirokseprők és 6 varrásos kivitelben, natúr festetlen nyél és cirok felhasználással készülnek cirokseprőink. Világítástechnikai eszközök Asztali, mennyezeti lámpákat gyártunk, szerelünk össze. Főzvesszı alapú, különbözı használatú kosarak Főzvesszıbıl fıként bevásárlókosarakat, kenyeres-, gyümölcsös-, gazdasági-, és virágtartó kosarakat gyártunk. Bérmunka tevékenységeink - Lámpa összeszerelés - Mőanyagok szétválogatása - E hulladék szétszerelése - Gumi és mőanyag termékek sorjázása - Újság, folyóirat, reklámanyagok összehordása - Lyukasztás, gerincragasztás, spirálozás - Felmosó fejek össze szerelése - Mőanyag flakonok, tubusok, kannák címkézése - Selejtes kismegszakítók szétszerelése fémre, mőanyagra - Kábelvég csatlakozók összepattintása - Papír alapú termékek gyártása, hozott alapanyagból (FLEXÓZÁS, körollózás, stancolás, főzés, ragasztás, stb.) - 5. oldal -

6 Dosszié Gyáregységünk: Dosszié Gyáregységünk év közepén munkahelyek megmentése céljából a Savaria Nett-Pack Kft. telephelyeivel együtt, de külön-külön gyáregységet alkotva az állami tulajdonú, akkor még FİKEFE Kht-ba beolvadt. A létszámmal a telephelyek is átkerültek a FİKEFE telephelyei közé. A Dosszié Gyáregység a FİKEFE Nonprofit Kft. jelenlegi vezetésével, a XXI. század egyik legdinamikusabban fejlıdı vállalkozásává válhat, mely védett foglalkoztatóként, a Dosszié Gyáregység esetében papíriparral, papír-, illetve karton alapanyagú irodaszerek gyártásával foglalkozik. A Dosszié Gyáregység. kizárólag papír alapanyagú irodaszereket állít elı, alaptermékei az alábbiak: - gyorsfőzık (5 féle kivitelben, több méretben, 21 színben) - iratgyőjtık (7 féle kivitelben, több méretben, 21 színben, különbözı mintával) - gumis mappák (7 féle kivitelben, 5 féle mintával, 21 színben) - irattartó papucsok (4 féle mintával, többféle kivitelben, 14 színben) - tokos iratrendezık (21 színben, 7 féle kivitelben, több méretben) - emelıkaros mappák (21 színben, 7 féle kivitelben, több méretben) - szalagos irományfedelek (natúr színekben, több méretben, gézes vagy grabolitos kivitelben is) - felírótáblák (csiptetıvel és leszorítóval egyaránt) - füzetboxok (21 színben, 7 féle méretben, patenttal) Minden papír alapanyagú terméket le tudunk gyártani, legyen az CD tartó, boríték, füzet, vagy tasak, ha van hozzá kellı számú megrendelés. Jelenleg az egyik húzó iparág a FİKEFE Nonprofit Kft esetében az irodai papírárugyártása a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatását illetıen. Fıleg exportra dolgozunk, fı beszállítói vagyunk több déli ország papíráru nagykereskedelmi hálózatának, egyre jelentısebb mértékben vagyunk jelen a magyar piacon is. Telephelyeink Magyarország több régiójában találhatóak, úgymint, - Közép Magyarország Régió, - Észak Magyarország Régió, - Észak Alföld Régió, - Dél Alföld Régió, - Közép Dunántúl Régió, - Dél Dunántúl Régió. A Dosszié Gyáregység dolgozóinak 95%-a megváltozott munkaképességő: a jelenleg foglalkoztatott megváltozott munkaképességő munkavállalóink létszáma fı. Munkatársaink közt vannak siket és nagyothalló, vak és gyengén látó, értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott, mozgássérült és belgyógyászai betegségben szenvedı (1260 fı) emberek. A Dosszié Gyáregység nagy hangsúlyt fektet az Európai Unió által is megkövetelt környezetvédelemi és minıségirányítási alapelvekre. Az általunk gyártott és forgalmazott termékek 75%-ban újrahasznosított alapanyagból készülnek. Különösen nagy erıfeszítéseket teszünk a fogyatékos emberek rehabilitációjára, nemcsak - 6. oldal -

7 a munkahely megteremtésével, hanem a rájuk szabott munkanormák felállításával, a közlekedés, az anyagmozgatás megkönnyítésével, és természetesen a folyamatos továbbképzéssel. Üzemeinkben megváltozott munkaképességő személyek részére nyílik lehetıség rehabilitációs célú speciális munkavégzésre. A meglévı telephelyeik olyan segítı üzemek, amelyben a sérült emberek versenyképes termékeket állítanak elı. A munkáltató a munkajogi és munkavédelmi szabályok megtartása mellett, a munkavállalók meglévı képességeinek megfelelı, rehabilitációs célú munkavégzés keretében biztosítja a foglalkoztatást A gyáregység megalakulása óta legfıbb feladatának tekinti a nagyszámú megváltozott munkaképességő ember foglalkoztatási rehabilitációját, az esélyegyenlıség biztosítását, tevékenységének minden területén ennek alárendelten mőködik. Tiszteletben tartja a foglalkoztatás során a munkavállalók személyiségi jogait, emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A Fıkefe Nonprofit Kft vezetıségének elképzelésével azonosulva a gyáregység céljai: - rehabilitáció, szocializálódás, - fejlesztés, képzés (egyéni és szakmai), - a munka technológiák elsajátítása, - a magas minıségi követelmények betartása (belföldön és külföldön egyaránt). A kötelezettségek között megjelennek a foglalkozási rehabilitáció minıségi kritériumai is, mint a rehabilitációs megbízott foglalkoztatása, segítı szolgáltatások biztosítása, rehabilitációs szakmai program és személyes rehabilitációs terv készítésének fontossága. Tisztelettel várjuk kérdéseiket, megbízásaikat! Üdvözlettel: Szili Károly ügyvezetı igazgató - 7. oldal -

BETONÚT CÉGCSOPORT, EUROASZFALT KFT. BEMUTATKOZÓ ANYAG

BETONÚT CÉGCSOPORT, EUROASZFALT KFT. BEMUTATKOZÓ ANYAG BETONÚT CÉGCSOPORT, EUROASZFALT KFT. BEMUTATKOZÓ ANYAG Üdvözöljük A Betonút Cégcsoport az ország legnagyobb múlttal és tapasztalattal rendelkezı építıipari vállalkozása, amely kizárólagosan hazai tulajdonban

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként I. etap (TÁMOP 1.3. TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.1) I. Szolgáltatásfejlesztési komponens Nemzeti virtuális munkaerıpiac

Részletesebben

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 8.számú melléklet KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 1996 10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 2006 Tisztelt Olvasó! A Gyógyszer-nagykereskedõk Szövetsége 2006- ban kettõs jubileumot ünnepel. Éppen 10 éve annak, hogy 21 gyógyszer-nagykereskedelmi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban:

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetıségek kihasználásának eszközei

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához szükséges munkaadaptációs tevékenységi rendszer kidolgozása

Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához szükséges munkaadaptációs tevékenységi rendszer kidolgozása Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához szükséges munkaadaptációs tevékenységi rendszer kidolgozása ROLFIM SZÖVETKEZET 2006 I. A ROLFIM Szövetkezet A Szövetkezet rövid bemutatása A Szövetkezetet

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete 1-2010-03 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A Budapesti Villamoskészülék Rt esete Amikor Kreviczky Pál (vagy "KREPA", ahogy gyakran hívták) 1991-ben a Budapesti Villamos-készülék

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Telefon: 1/388-6924 Fax: 1/388-6542 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. e-mail: titkarsag@obudairendelok.hu ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Budapest,

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek, formák

Vállalkozási ismeretek, formák Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben