BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE"

Átírás

1 BÁTASZÉKI KÖZÖS VÍZ ÉS CSATORNAMŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

2 2 Tisztelt Képviselıtestület! Az alábbi írásos anyagban szeretném Önöket tájékoztatni a Bátaszéki Közös Víz és Csatornamő Közhasznú Nonprofit KFT évi tevékenységérıl, vagyoni pénzügyi helyzetérıl, valamint a évben elvégzésre váró feladatokról. Társaság tevékenysége: A Társaság fı feladata az ben beapportált közmővagyon kezelése értékcsökkenésének lekönyvelése, valamint az ehhez tartozó feladatok elvégzése. Társaságunk kiemelten közhasznú szervezetként mőködik. Közhasznú tevékenységeink: Víztermelés, kezelés, elosztás Társadalmi szolgáltatások igazgatása Szennyvíz-hulladék kezelés, Településtisztasági szolgáltatás Egyéb sporttevékenység A Társaság az új üzemeltetı szervezettel szerzıdéses jogviszonyban áll a közmővagyon, valamint a mőködtetı vagyon átadására. A közmő, valamint a mőködtetı vagyon átadásáért az üzemeltetı a Társaság részére használati díjat fizet, amely egyrészt a Társaság mőködésének költségeibıl, valamint az átadott közmővagyon értékcsökkenési leírásának pénzösszegébıl tevıdik össze.

3 3 A társaságnak évben a Nonprofit KFT tulajdonában lévı eszközök bérbeadásából eft árbevétele származott (ingatlan bérbeadásából eft, mőszaki és egyéb gépek, berendezések, felszerelések, jármővek kölcsönzésébıl eft) ben települési folyékony hulladék kezelésébıl mely közhasznú tevékenységnek minısül 120 eft árbevételünk származott. A Társaság vagyonkezelıként történı mőködésének költségét a használati díj tartalmazza évi mőködésünkhöz központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, önkormányzatoktól, kisebbségi települési önkormányzatoktól, települési önkormányzatok társulásától, valamint magánszemélyektıl támogatásban nem részesültünk. A Társaság gazdasági helyzete jelenleg nagyban függ az üzemeltetı szervezet gazdasági helyzetétıl, mivel a használati díjon kívül más jelentısebb bevétele nincs. A közmő és mőködtetı vagyont bérlı Dél- Tolna Közmő Kft. jelenleg gazdaságilag stabilan mőködik, így a Kft.- val szembeni szerzıdés szerinti díjfizetéseit rendezi. A társasághoz befolyt használati díj mőködési költségen felüli része teljes egészében a helyi közmőhálózatok felújítására, beruházások megvalósítására kerül felhasználásra. Az elmúlt években a vízi közmő rendszereken történt beruházások következtében a Társaság vagyona nıtt.

4 4 A társaság kiemelten közhasznú státuszának fenntartásához szükséges közhasznú feladatot végezni, emiatt a szennyvíztelepen található szippantott szennyvíz elıkezelı (BLG) berendezés üzemeltetését Társaságunk végzi. A os évben az elıkezelıre 200 m3 szippantott szennyvizet szállítottak. A társaság a törvényi elıírásnak megfelelıen 2009-ben Nonprofit Kft-vé alakult át a közhasznú státusz megtartásával. A 2010 évben az alábbi feladatokat végeztük el: 1. A rekonstrukció folyamán 4 db tolózáraknát újítottunk fel. 2. Elkezdıdött a párhuzamos szennyvízvezeték kivitelezési munkálatainak elıkészítése. Az Önkormányzat és a Nonprofit KFT. és az üzemeltetı Dél-Tolna Közmő Kft. megállapodott az építésrıl és a költségeket megosztotta. Elsı lépésként beszerzésre kerültek a megvalósításhoz szükséges anyagok. A 2011-es évben az alábbi feladatok elvégzését tervezzük: 1. Az ütemezett hálózati szerelvény rekonstrukció ( tőzcsapok, szakaszoló tolózárak), amely tartalmazza a szerelvények felújítását, illetve szükség esetén cseréjét, valamint a szükséges helyeken új szerelvények beépítését. Ezt a feladatot több évre ütemeztük be. Az idei évben 5 db tőzcsap cseréjét tervezzük 2. A 760 fm NA 200 KPE párhuzamos szennyvíznyomó hálózat megépítése. 3. A Hermann E. utca és az Orbánhegyi utca közötti 400 fm NÁ 110 KPE vízvezeték megépítésének befejezése.

5 5 A feladatok finanszírozását a használati díjból végezzük. A társaság a 2010 évet ,-Ft adózás elıtti eredménnyel zárta. Bátaszék, május 6. Tisztelettel: Péter Géza Ügyvezetı