Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja"

Átírás

1 Ivóvízminıség javítása kétfordulós pályázati konstrukció KEOP Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg Október 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 2

3 1 Összefoglaló A projektgazda bemutatása Háttér, környezet Érintett földrajzi terület bemutatása A terület közigazgatási lehatárolása A terület természeti környezete Jellemzı településszerkezet Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Demográfiai helyzet, tendenciák Gazdasági-társadalmi jellemzık, tendenciák A fejlesztés szükségszerőségének ismertetése A probléma és a fejlesztési igény meghatározása Helyzetértékelés Keresleti igények jellemzése Fejlesztési igény Célkitőzések A célkitőzések meghatározása Eredményindikátorok Változatelemzés Változatelemzés módszertanának meghatározása Elemzések a változatok meghatározása érdekében A projekt nélküli eset leírása Mőszaki leírás Költségek, bevételek és hasznok becslése Egyéb releváns szempontok A projektváltozat A változat leírása, mőszaki ismertetése Költségek, bevételek és hatások jellemzése Egyéb releváns szempontok, kockázatok B projektváltozat A változat leírása, mőszaki ismertetése Költségek, bevételek és hatások jellemzése Egyéb releváns szempontok, kockázatok C projektváltozat csatlakozás más vízellátó rendszerre A változat leírása, mőszaki ismertetése Költségek becslése Beruházási költségek Maradványérték Egyéb releváns szempontok, kockázatok Vízbiztonsági terv valamennyi változatnál A változatok értékelése, a kiválasztott változat meghatározása További összehasonlítás

4 6 Cselekvési terv a projekt elkészítésének további lépéseire A projektelıkészítés irányítási struktúrája Lebonyolítási tervek a projekt elıkészítésére és a projektfejlesztésre Elıkészítettség bemutatása Intézkedési terv Kommunikációs terv Közbeszerzési / beszerzési terv Kifizetési ütemterv Kockázatkezelési stratégia az elıkészítés szakaszában Rövidítések A tanulmány mellékletei

5 1 Összefoglaló 1. táblázat: Fıbb adatok A projekt címe: Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja Projektgazda neve: Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminıség - Javító Társulás Projektgazda székhelye: Dombóvár ÁFA visszaigényelhetı-e (igen, nem) igen Érintett települések száma (db) 13 Érintett lakosság (ezer fı) 12,3 A 2. fordulós pályázat benyújtásának tervezett idıpontja (év, hó) A projekt megvalósítás befejezésének tervezett idıpontja (év, hó) Összes beruházási költség (Ft) Elszámolható beruházási költség Nem elszámolható beruházási költség 0 A projekt elıkészítés kezdete (év, hó) A projekt elıkészítés tervezett befejezése (év, hó) Megoldandó probléma A Dombóvár és Környéke kistérségi Ivóvízminıség Javító Társulás által lefedett településeken a szolgáltatott ivóvíz minısége nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, emberi fogyasztásra nem alkalmas. A társult települések egy jelentıs részénél olyan, korábban Dalmandi Állami Gazdaság területén létesített puszták is találhatók, ahol az ivóvíz ellátás nem megoldott, illetve a víz minısége nem mért (jelenleg állattartó telepek mőködnek ezeken a pusztákon, az állatok itatására felhasznált kutakról részesedik az itt lakó népesség, ez a víz azonban nem megfelelı minıségő.) A puszták vízellátását eddig felvállaló Dalmand MG ZRt December 31-étıl nem kívánja ellátni, így a területileg illetékes önkormányzatoknak kell a vízellátást megoldaniuk. Megoldási javaslatok és a változatelemzés eredményei A vizsgált társulási területen nincsen sajnos egységes megoldás és egységes változati lehetıség. A kiválasztott változatok mindegyike alkalmas a lakosság egészséges tiszta ívó vízzel való ellátására, így a vízellátás tervezése csoportokra osztással kerül bemutatásra. 5

6 Csoport bontás: 1. Csoport: Kaposszekcsı Csikóstıttıs 2. Csoport: Kapospula Alsóhetény Mászlony Szilfás - Attala Csoma Szabadi Alsóleperd Nagypáltelep 3. Csoport: Dalmand Kocsola 4. Csoport: Döbrököz Csurgópuszta 5. Csoport: Kurd Csibrák 6. Csoport: Gyulaj 6

7 Dombóvári kistérségi ivóvízminıség-javító társulás tagtelepülésein fennálló vízellátással kapcsolatos problémák és a probléma megoldását szolgáló intézkedések összefoglaló táblázata MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT TELEPÜLÉS Alsóhetény Attala MEGOLDANDÓ PROBLÉMA termelt víz határérték feletti ammónium-, vas- és mangánkoncentrációja termelt víz határérték feletti ammónium-, vas- és mangánkoncentrációja MŐSZAKI TARTALOM RÖVID LEÍRÁSA megfelelı minıségő tisztított víz átvétele Dombóvárról, távvezeték építése megfelelı minıségő tisztított víz átvétele Dombóvárról (Kapospulán át), távvezeték építése Csibrák termelt víz határérték feletti arzén-, ammónium-, vaskoncentrációja helyi vízkezelés kiépítése Csikóstıttıs termelt víz határérték feletti ammónium-, vas- és mangánkoncentrációja, vízátvételi kapacitás elégtelensége megfelelı minıségő tisztított víz átvétele Dombóvárról (Kaposszekcsın át), új távvezeték építése Csoma Dalmand, Újdalmand, Vörösegyháza, Alsóleperd termelt és részben Szabadi községnek átadott víz határérték feletti ammónium-, vas- és mangánkoncentrációja termelt víz határérték feletti ammónium-, vas- és mangánkoncentrációja, puszták esetében a közüzemi vízellátás hiánya megfelelı minıségő tisztított víz átvétele Dombóvárról (Kapospulán, Attalán át), távvezeték építése helyi vízkezelés kiépítése Dalmandon, puszták esetében megfelelı minıségő tisztított víz átvétele Dalmandról (Alsóleperd Dombóvárról Nagy Pál telepen át), távvezeték építése Dombóvár- Mászlonypuszta, Dombóvár- Szilfás puszta közüzemi vízellátás hiánya megfelelı minıségő tisztított víz átvétele Dombóvárról (Alsóhetényen át), távvezeték építése Döbrököz, Nagy Pál telep termelt víz határérték feletti arzén-, ammónium koncentrációja, alacsony keménysége, helyi vízkezelés kiépítése, Nagy Pál telep esetében megfelelı 7

8 Nagy Pál telep esetében a közüzemi vízellátás hiánya minıségő tisztított víz átvétele Dombóvárról, távvezeték építése Gyulaj termelt víz határérték feletti ammónium-, vas- és mangánkoncentrációja helyi vízkezelés kiépítése (törésponti klórozás) Kapospula termelt víz határérték feletti ammónium-, vas- és mangánkoncentrációja, Kapospula esetében a vízátvételi kapacitás elégtelensége megfelelı minıségő tisztított víz átvétele Dombóvárról, új távvezeték építése Kaposszekcsı termelt víz határérték feletti ammónium-, vas- és mangánkoncentrációja megfelelı minıségő tisztított víz átvétele Dombóvárról, új távvezeték építése Kocsola Kurd, Csurgópuszta termelt víz határérték feletti ammónium-, vas- és mangánkoncentrációja termelt víz határérték feletti arzén-, ammónium-, vaskoncentrációja, Csurgópuszta esetében a közüzemi vízellátás hiánya helyi vízkezelés kiépítése (törésponti klórozás) helyi vízkezelés kiépítése (törésponti klórozás), Csurgópuszta esetében tisztított víz átvétele Döbröközrıl Szabadi Csomáról átvett víz határérték feletti ammónium-, vas- és mangánkoncentrációja megfelelı minıségő tisztított víz átvétele Dombóvárról (Kapospulán, Attalán, Csomán át), távvezeték építése Kiválasztott változat bemutatása 1. Csoport. Kaposszekcsı és Csikóstıttıs vízellátása a meglévı Dombóvári rendszerrıl történı leágazással megvalósítható. A tervezett fm és fm NA150 KPE vezeték és Csikóstıttıs határában egy vízforgalmi csomópont kiépítésével a megfelelı minıségő és mennyiségő ivóvíz biztosítható. Csikóstıttısön a meglévı 50 m3-es magastározó felújítása szükséges. 2. Csoport. 8

9 Kapospula vízellátása Dombóvár felıl fm NA200 KPE és fm NA150 KPE vezeték építésével megvalósítható. A vízátadás Attala, Alsóhetény, Csoma és Szabadi települések felé biztosított. Alsóhetény vízellátása a Kapospula felé tervezett NA200 KPE vezetékrıl történı leágazással történik. Alsóhetény felé fm NA150 KPE és 815 fm NA100 KPE vezeték kiépítésével megvalósítható. Alsóhetény vízellátó rendszerérıl Mászlony és Szilfás ellátható. A tervezett Alsóhetényre menı NA150 KPE vezetékrıl történı leágazással fm NA50 KPE vezeték építendı ki a Mászlonyba tervezett 70 m3-es osztott vasbeton tározóig. A vasbeton tározó hármas funkciót lát el. Egyrészt biztosítja a szükséges tőzivizet a településen (54 m3), illetve a fogyasztási ingadozások kiegyenlítését és Szilfás vízellátását is biztosítja. A vasbeton tározó mellett kerül kialakításra egy hidrofor, mely a településen szükséges nyomást biztosítja, illetve egy nyomásfokozó Szilfás felé. A Mászlonyban létesítendı vasbeton tározótól fm NA50 KPE vezeték építendı Szilfásig. Az itt létesítendı vasbeton medence mérete 60 m3 (54 m3 tőzivíz, illetve 6 m3 a fogyasztási ingadozások kiegyenlítésére). A vasbeton tározó mellett létesítendı hidrofor biztosítja a településen szükséges nyomást. Szilfáson új vízelosztó hálózat létesítendı 678 fm hosszban NA80 KPE vezetékbıl. Attala vízellátása a Kapospuláig kiépített NA150 KPE vezeték végpontjától megvalósítható. A végponttól fm NA125 KPE vezeték kiépítése szükséges az attalai magastárolóig. A magastároló mellett létesítendı nyomásfokozó biztosítja Attala vízellátását. Az attalai magastároló mellett kialakítandó nyomásfokozó és 483 fm NA100 KPE vezeték biztosítani tudja Csoma és Szabadi települések megfelelı minıségő ivóvízzel történı ellátását Dombóvár felıl. Az attalai magastároló mellett kerül kialakításra az új nyomásfokozó mőtárgy, mely a meglévı 100 m3-es hidroglóbuszba továbbítja az ivóvizet. A meglévı hidroglóbuszt fel kell újítani. Nagy Pál telep és Alsóleperd vízellátása a Dombóvári rendszerrıl biztosítható. A meglévı rendszer Szarvasdig van kiépítve. Nagy Pál telep vízellátásához fm NA50 KPE vízvezeték kiépítése szükséges a Nagy Pál telepre tervezett 70 m3-es osztott vasbeton tározóig. A vasbeton tározó hármas funkciót lát el. Egyrészt biztosítja a szükséges tőzivizet a településen (54 m3), illetve a fogyasztási ingadozások kiegyenlítését és Alsóleperd vízellátását is biztosítja. A vasbeton tározó mellett kerül kialakításra egy hidrofor, mely a településen szükséges nyomást biztosítja, illetve egy nyomásfokozó Alsóleperd felé. Nagy Pál telepen új elosztó hálózat létesítendı 420 fm hosszban NA80 KPE vezetékbıl. A Nagy Pál telepen létesítendı vasbeton tározótól fm NA50 KPE vezeték építendı Alsóleperdig. Az itt létesítendı vasbeton medence mérete 70 m3 (54 m3 tőzivíz, illetve 16 m3 a fogyasztási ingadozások kiegyenlítésére). A vasbeton tározó 9

10 mellett létesítendı hidrofor biztosítja a településen szükséges nyomást. Alsóleperden új vízelosztó hálózat létesítendı 914 fm NA80 KPE és 124 fm NA100 KPE vezetékbıl. 3. Csoport. Dalmand (Újdalmand, Vörösegyháza) és Kocsola. Dalmand. A biztonságos vízellátás érdekében az 1974-ben fúrt B-12 kataszteri számú kút helyett egy új kutat kell fúrni, melléfúrásos technológiával. Mivel a vízmő területén jelenleg vízkezelés nincsen, így az új technológia részére egy 30 m 2 alapterülető kezelıépület építése szükséges. A keletkezı vasiszap ülepítésére a védterületen belül egy 10 m 3 -es ülepítı mőtárgyra van szükség. A kezelt víz, egy a védterületen belül kialakított tervezett 50 m 3 -es tározóba kerül. A tározó mellett kerül kialakításra az új nyomásfokozó mőtárgy, mely a meglévı 100 m3- es hidroglóbuszba továbbítja az ivóvizet. A meglévı hidroglóbusz felújítandó. Dalmand vízellátó rendszerérıl Újdalmand és Vörösegyháza ellátható. Dalmandtól fm NA50 KPE vezeték építendı ki az Újdalmandba tervezett 65 m3-es osztott vasbeton tározóig. A vasbeton tározó hármas funkciót lát el. Egyrészt biztosítja a szükséges tőzivizet a településen (54 m3), illetve a fogyasztási ingadozások kiegyenlítését és Vörösegyháza vízellátását is biztosítja. A vasbeton tározó mellett kerül kialakításra egy hidrofor, mely a településen szükséges nyomást biztosítja, illetve egy nyomásfokozó Vörösegyháza felé. Újdalmandon új vízelosztó hálózat létesítendı 410 fm hosszban NA80 KPE vezetékbıl. Az Újdalmandon létesítendı vasbeton tározótól fm NA50 KPE vezeték építendı Vörösegyházáig. Az itt létesítendı vasbeton medence mérete 60 m3 (54 m3 tőzivíz, illetve 6 m3 a fogyasztási ingadozások kiegyenlítésére). A vasbeton tározó mellett létesítendı hidrofor biztosítja a településen szükséges nyomást. Vörösegyházán új vízelosztó hálózat létesítendı 200 fm hosszban NA80 KPE vezetékbıl. Kocsola. Mivel a vízmő területén jelenleg vízkezelés nincsen, így az új technológia részére egy 30 m 2 alapterülető kezelıépület építése szükséges. A tervezett vízkezelés a III. sz. kút védterületén kerül kialakításra. A II. kúttól fm NA100 KPE nyersvíz vezeték építendı ki a tervezett vízkezelıig. A keletkezı vasiszap ülepítésére a védterületen belül egy 10 m 3 -es ülepítı mőtárgyra van szükség. A kezelt víz, egy a védterületen belül kialakított tervezett 50 m 3 -es tározóba kerül. A tározó mellett kerül kialakításra az új nyomásfokozó mőtárgy, mely a meglévı 100 m3-es hidroglóbuszba továbbítja az ivóvizet. A meglévı hidroglóbusz felújítandó. 4. Csoport. Döbrököz és Csurgópuszta. Mivel a vízmő területén jelenleg vízkezelés nincsen, így az új technológia részére egy 30 m 2 alapterülető kezelıépület építése szükséges. A keletkezı vasiszap ülepítésére a védterületen belül egy 25 m 3 -es ülepítı mőtárgyra van szükség. A kezelt víz, egy a védterületen belül kialakított tervezett 50 m 3 -es tározóba kerül. A tározó mellett kerül kialakításra az új nyomásfokozó mőtárgy, mely a meglévı 100 m3-10

11 es hidroglóbuszba továbbítja az ivóvizet. A meglévı hidroglóbusz felújítandó. Döbrököz vízellátó rendszerérıl Csurgópuszta ellátható. Döbrököztıl fm NA50 KPE vezeték építendı ki a Csurgópusztára tervezett 60 m3-es osztott vasbeton tározóig. A vasbeton tározó kettıs funkciót lát el. Egyrészt biztosítja a szükséges tőzivizet a településen (54 m3), illetve a fogyasztási ingadozások kiegyenlítését is. A vasbeton tározó mellett kerül kialakításra egy hidrofor, mely a településen szükséges nyomást biztosítja. Csurgópusztán új vízelosztó hálózat létesítendı 402 fm hosszban NA80 KPE vezetékbıl. 5. Csoport. Kurd és Csibrák. Kurd vízminıség javítása. A biztonságos vízellátás biztosítása miatt a II. sz. kút felújítandó. Mivel a vízmő területén jelenleg vízkezelés nincsen, így az új technológia részére egy 30 m2 alapterülető kezelıépület építése szükséges. A keletkezı vasiszap ülepítésére a védterületen belül egy 10 m3-es ülepítı mőtárgyra van szükség. A kezelt víz, egy a védterületen belül kialakított tervezett 20 m3-es tározóba kerül. A tározó mellett kerül kialakításra az új nyomásfokozó mőtárgy, mely a meglévı 70 m3-es magaslati tárolóba továbbítja az ivóvizet. A meglévı magastároló felújítandó. Csibrák vízminıség javítása. Mivel a vízmő területén jelenleg vízkezelés nincsen, így az új technológia részére egy 20 m2 alapterülető kezelıépület építése szükséges. A keletkezı vasiszap ülepítésére a védterületen belül egy 10 m3-es ülepítı mőtárgyra van szükség. A kezelt víz, egy a védterületen belül kialakított tervezett 10 m3-es tározóba kerül. A tározó mellett kerül kialakításra az új nyomásfokozó mőtárgy, mely a meglévı 2x75 m3-es magastárolóba továbbítja az ivóvizet. A meglévı magastároló felújítandó. 6. Csoport. Gyulaj vízminıség javítása. A biztonságos vízellátás érdekében a II. sz kút helyett melléfúrásos technológiával új kút létesítése szükséges. Mivel a vízmő területén jelenleg vízkezelés nincsen, így az új technológia részére egy 30 m2 alapterülető kezelıépület építése szükséges. A keletkezı vasiszap ülepítésére a védterületen belül egy 10 m3-es ülepítı mőtárgyra van szükség. A kezelt víz, egy a védterületen belül kialakított tervezett 25 m3-es tározóba kerül. A tározó mellett kerül kialakításra az új nyomásfokozó mőtárgy, mely a meglévı 2x50 m3-es magastárolóba továbbítja az ivóvizet. A meglévı magastároló felújítandó. 2. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök Létesítmény, eszköz Mennyiség mértékegysége Mennyiség Kapacitás mértékegysége Kapacitás Telepítés helyszíne Víztározó db 1 m3 70 Mászlony Víztározó db 1 m3 60 Szilfás Víztározó db 1 m3 70 Nagy Pál telep Víztározó db 1 m3 70 Alsóleperd Víztározó db 1 m3 62 Újdalmand 11

12 Létesítmény, eszköz Mennyiség mértékegysége Mennyiség Kapacitás mértékegysége Kapacitás Telepítés helyszíne Víztározó db 1 m3 58 Vörösegyháza Víztisztító berendezés db 1 m3/d 183 Dalmand Új kút db 1 m 183 Dalmand Víztisztító berendezés db 1 m3/d 160 Kocsola Víztisztító berendezés db 1 m3/d 266 Döbrököz Víztározó db 1 m3 60 Csurgópuszta Víztisztító berendezés db 1 m3/d 185 Kurd Víztisztító berendezés db 1 m3/d 50 Csibrák Víztisztító berendezés db 1 m3/d 130 Gyulaj 12

13 A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési terve 3. táblázat: A megvalósítás ütemezése Tevékenység** Elszámolható Kezdete Vége költség, Ft Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog megszerzése Terület elıkészítés Közbeszerzés (a menedzsment része) Tájékoztatás, nyilvánosság Projektmenedzsment Mérnök felügyelet Építés Eszközbeszerzés Összesen **a kategóriák tartalma a pályázati útmutató C.3.3 fejezetet követi 13

14 A kiválasztott változatok bemutatása 4. táblázat A kiválasztott változatok számszerősített bemutatása 1. Csoport C. változat 2. csoport C. változat 3. csoport B. változat Törésponti klórozás, Csatlakozás a Mőszaki tartalom rövid Vízátvezetés vas és mangán dombóvári bemutatása Dombóvárról mentesítés, egyedi hálózatra vízmővek 4. Csoport B. változat Törésponti klórozás, vas és mangán mentesítés, egyedi vízmő 5. csoport B. változat Törésponti klórozás, vas és mangán mentesítés, egyedi vízmővek 6. Csoport B. változat Törésponti klórozás, vas és mangán mentesítés, egyedi vízmő Építés Gép, berendezés, felszerelés, Technológia Egyéb, járulékos költségek Összes beruházási költség Személyi jellegő ráfordítások Anyagi jellegő ráfordítások Energiaköltség Egyéb költségek: pontosan kifejtve Összes üzemeltetési költség Becsült jellemzı élettartam (év) Az üzemelés egy évére esı fajlagos becsült költsége (e Ft/év) A szolgáltatás nettó fajlagos önköltsége (Ft/m3) A szolgáltatás becsült lakossági díja (Ft/m3) ,45 44,45 42,72 41,72 41,72 41,

15 A tervezett viziközmő létesítmények üzemeltetését a tervek szerint a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamő Kft. Fogja ellátni. A Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonban van és jelenleg is ellátja az érintett településeken a viziközmővek üzemeltetési feladatait ott, ahol kiépített a közüzemi vízhálózat. Összhangban a Társulást alkotó önkormányzatok testületi határozataival, a projekt területen a beruházást követıen a vízdíjak egységes mértékben fognak emelkedni a díjkiegyenlítés elvének érvényesítése érdekében. Az átlagos emelkedés mértéke 190,24 Ft, a miniomális emelés 182,50 Ft a maximális emelés 207,50 Ft. Ennél pontosabb meghatározás csak az RMT-ben lehetséges. 2 A projektgazda bemutatása 2.1. Jogi státusz A pályázatban foglalt beruházás megvalósítása érdekében a projekt által érintett települések (Dombóvár város, Attala, Csibrák, Csikóstıttıs, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Kapospula, Kaposszekcsı, Kocsola, Kurd és Szabadi községek) önkormányzatai március 18-án létrehozták a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminıség-javító Társulást, mely Társulás a jelen projekt projektgazdája. A Társulás tagjai számára jogszabály (98/83 EK irányelv és a hatályos 201/2001 (X. 25.) Kormányrendelet) írja elı a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását. Ezen településeken a jelenleg szolgáltatott ivóvíz minısége vagy nem felel meg a vonatkozó vízminıségi elıírásoknak és emiatt szerepelnek a vonatkozó Kormányrendeletben, vagy OKI szakvéleménnyel alátámasztott az ivóvízminıség javítás szükségessége, illetve több olyan puszta is található az érintett települések közigazgatási területén, ahol nincs közüzemi vízellátás, csak mezıgazdasági telepi vízellátás, vagy az sem (a Dombóvárhoz tartozó Mászlonypusztán csak közkutas vízellátás van). A tagok a vízminıség javítást közös beruházás keretében kívánják megvalósítani, mint ahogy az üzemeltetést is. Ezt indokolja az is, hogy a települések többségén a meglévı víziközmőveket is közös tulajdonú szervezet, a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamő Kft. üzemelteti. Ezen mőködési forma sokkal költséghatékonyabb az egyedi vízmő üzemeltetı vállalkozások fenntartásánál. A projekt megvalósítása érdekében létrehozott Társulás neve: Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminıség-javító Társulás. 15

16 A Társulás székhelye: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. A Társulás jogi személyiségő társulás, gazdálkodására a költségvetési szervek mőködésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A projekt kapcsán a Társulás ÁFA levonásra jogosult. A Társulás tagjai, azok székhelye: Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvár, Szent István tér l. Attala Község Önkormányzata, Attala, Kossuth L, u. 15. Csibrák Község Önkormányzata, Csibrák, Fı u. 52. Csikóstıttıs Község Önkormányzata, Csikóstıttös, Hunyadi tér 24. Csoma Község Önkormányzata, Csoma, Kossuth Lajos u. 34. Dalmand Község Önkormányzata, Dalmand, Hısök tere 5. Döbrököz Község Önkormányzata, Döbrököz, Páhy u. 45. Gyulaj Község Önkormányzata, Gyulaj Szent Imre tér 1. Kapospula Község Önkormányzata, Kapospula, Béke tér 21. Kaposszekcsı Község Önkormányzata, Kaposszekcsö, Táncsics u. 30. Kocsola Község Önkormányzata, Kocsola, Kossuth L. u. 59. Kurd Község Önkormányzata, Kurd, Petıfi u. 11. Szabadi Község Önkormányzata, Szabadi, Kossuth Lajos u. 42. A Társulás mőködési területe megegyezik a társulást alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területével, kivéve Dombóvár Várost, melynek közigazgatási területébıl csak a következı településrészek érintettek: Mászlony puszta, Szilfás puszta. A Társulás tevékenységi besorolás szerinti alaptevékenységi szakágazata: Folyadék szállítására szolgáló közmő építése. Szakfeladat szerinti alaptevékenysége: Víztermelés, -kezelés, -ellátás és Folyadék szállítására szolgáló közmő építése. A pályázat jelen 1. szakaszában elıkészítési költségekre kíván a pályázó támogatást kapni, a tevékenységei között jelen pályázati formában elszámolható költségek szerepelnek. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely gyakorolja a Társulási megállapodásban meghatározott közös feladat- és hatásköröket. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre 16

17 a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása, b. a mőködési hozzájárulás mértékének megállapítása, c. Tagokat terhelı egyéb kötelezettség megállapítása, d. a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértıi vélemények figyelembe vételével, e. Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többségével hozott döntése szükséges, f. jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többségével hozott döntése szükségeltetik, g. Társulás megszőnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többségével hozott döntésével lép hatályba, h. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása, a költségvetés elsı félévi, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása, meghozza a költségvetésére vonatkozó döntéseket, i. a Társulás mőködéséhez szükséges szabályzatainak elkészíttetése és elfogadása, j. a Társulás céljának megfelelıen pályázat benyújtása és a támogatott projekt lebonyolítása, k. az érintett tárcákkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal a támogatási szerzıdések megkötése, l. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása, m. a projekt szerinti célkitőzések megvalósulásának, azok idıarányos állapotának elemzése és értékelése, n. a Tagok között felmerülı esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülı problémák körében, o. a Támogatási Szerzıdés elfogadása, annak módosítása, p. Tulajdonosi jogok - az Áht 100/L, 100/N-O. -ainak betartása melletti - gyakorlása a KEOP projekt eredményeként létrejövı vagyon üzemeltetését ellátó gazdasági társaság vonatkozásában a víziközmővek üzemeltetésére irányuló üzemeltetési szerzıdés megkötése, q. A Társulási megállapodásban meghatározott, átruházott önkormányzati feladatokkal kapcsolatos illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések meghozatala. 17

18 A Társulási Tanács 15 fıbıl áll. A Társulási Tanácsba a társult községek képviselıtestületei 1-1 tagot, Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 3 tagot delegál. A tagok a Tanácsban 1-1 szavazati joggal rendelkeznek. A Tanács élén a Tanács tagjai közül választott elnök áll. İ, illetve távolléte, vagy akadályoztatása esetén az általa választott elnök-helyettes képviseli a Társulást. A projektgazda valamennyi kérdésrıl és megtett lépésrıl köteles beszámolni a Társulási Tagoknak, illetve a Felügyelı Bizottságnak. A Társulás munkaszervezetet nem hozott létre, a pályázattal kapcsolatos elıkészítı tevékenységeket a Dombóvár Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Dombóvári Vízmő Kft. látja el meghatalmazással. A Társulás által ellátott feladat, hatáskör, szolgáltatás A társulás a társult települések ivóvíz minıségének javítására, illetve a települések közigazgatási területén a lakossági vízellátást biztosító nem közüzemi vízbázisok kiváltására jön létre. A Társulás tagjai a Szervezeti és Mőködési Szabályzatuk módosításával a kötelezıen ellátandó vízgazdálkodási közszolgáltatási feladatok közül a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képezı projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket: - A KEOP projekt keretében megvalósuló beruházással érintett területeken gondoskodik az ivóvíz minıségő vízre vonatkozó elıírásoknak megfelelı ivóvízellátásról, valamint ennek a feladatnak az ellátásához szükséges víziközmő létesítmények megvalósításáról, bıvítésérıl, mőködtetésérıl és fenntartásáról. A vízellátási szolgáltatás minıségének javítása céljából pályázatot nyújt be és a szükséges ivóvíz minıség javító programot közös beruházásban megvalósítja. - A KEOP projekt keretében megvalósuló és a Tagok közös tulajdonába kerülı víziközmővek mőködtetésére irányuló üzemeltetési szerzıdést megköti. A Társulás szervei - A Társulási Tanács - A Társulás Elnöke - A Társulás Elnökhelyettese - Pénzügyi Bizottság - Felügyelı Bizottság - A Társulás egyéb bizottságai. 18

19 A Társulás egyéb közösen fenntartott intézménnyel, vagy más szervezettel nem rendelkezik. A döntéshozók delegálásának feltételei A Társulás vezetı szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács 15 fıbıl áll. A Társulási Tanácsba a társult községek képviselıtestületei 1-1 tagot, Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 3 tagot delegál. A tagok a Tanácsban 1-1 szavazati joggal rendelkeznek. A társult önkormányzatok képviselıtestületei a Társulási Tanácsba a polgármestert, Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a polgármestert és két képviselıt delegálják. A Társulási Tanácsa tagjai a Tanácsban személyesen járnak el és szavaznak, akadályoztatásuk esetén az adott település képviselı-testületének tagja is meghatalmazható. A meghatalmazás teljes körő, és részleges körő lehet. A teljes vagy részleges meghatalmazást írásban kell benyújtani az Elnöknek, s annak a meghatalmazás terjedelmét egyértelmően tartalmaznia kell. A Társulási Tanács tagjainak megbízatása a polgármesteri, illetve a képviselıi tisztség betöltéséig áll fenn. A Társulás határozott idıre jön létre, a Társulási megállapodásban körülírt cél megvalósulása, vagyis a KEOP-beruházást követı fenntartási idıszak végéig. A Társulás a KEOP projekt keretében megvalósuló, a tagok osztatlan közös tulajdonába kerülı víziközmővek egységes mőködtetése és a kapcsolódó közüzemi közszolgáltatás ellátása érdekében, a Tagok, mint tulajdonközösség képviseletében és nevében a Vgtv. 9. (2) bekezdés d) pontja alapján fogja megkötni a víziközmüvek üzemeltetésére irányuló szerzıdést a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamő Kft.-vel. Az üzemeltetési szerzıdést a KEOP pályázatban meghatározott pénzügyi és finanszírozási feltételeknek megfelelıen kell megkötni. A Kft. fogja ellátni a létrejövı víziközmővek üzemeltetését és fenntartását a költség-haszon elemzésben vizsgált 30 éves idıszak alatt. A tagok által vállalt kötelezı befizetések nem teljesítése esetére a Társulás a települési Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára azonnali beszedési megbízást nyújthat be. 19

20 A Társulás a települési önkormányzat fizetési határidejének lejártát követıen köteles legalább egy alkalommal - 15 napos határidıvel - fizetési felszólítást küldeni, annak eredménytelen leteltét követıen jogosult az azonnali beszedési megbízás benyújtására. Amennyiben egy tag önkormányzat a Társulási megállapodásban foglalt valamely lényeges kötelezettségét megszegi különösen ilyen eset a mőködési hozzájárulás megfizetésének az elmulasztása -, akkor az elnök köteles kétszer írásban, megfelelı határidı tőzésével felhívni a teljesítésre. Ha a tag ezen felhívás ellenére sem tesz eleget a kötelezettségeinek, akkor a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból. Ez esetben a kizárt tagot kártérítési és egyéb kötelezettség terheli. A kizárt tag által befizetendı önrész teljes összege a Társulás vele szembeni jogszerő követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog - kivéve, ha a tag vonatkozásában a beruházás meg sem kezdıdött. Arányos megvalósulás esetén a követelés ehhez igazodik. A projekt megvalósítása érdekében általa fizetett elıkészítési költséget, valamint az Önrészt nem követelheti vissza a Társulástól. A kizárt tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint a Társulásnak okozott kár teljes körő megtérítésére. A Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelıen, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelı kötelezettségeket is. A tag által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás tagja részére történı kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történı kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelezı feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás kizárt tagját - a Társulással kötött szerzıdés alapján - használati díj illeti meg. A Társuláshoz való csatlakozás szabályai A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselıtestületének minısített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezıen ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráesı költségvetési hozzájárulást biztosítja. A Társuláshoz történı csatlakozáshoz szükséges a Társulásban részt vevı valamennyi tagönkormányzat képviselı-testületének minısített többséggel hozott határozata és a KEOP projekt esetében a KEOP Irányító Hatóság elızetes írásbeli hozzájárulása. Az önkormányzatok a saját belsı szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön többletfinanszírozását érintı döntéseket. 20

21 A Társulási megállapodás felmondásának szabályai A tagok a törvényben biztosított felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi felügyeletet ellátó szervvel és a KEOP Közremőködı Szervezettel történt egyeztetést követıen élhetnek. A tagok a Társulási megállapodás aláírását követı három évig, és amennyiben a KEOP projekt beruházást szakasza az aláírást követı három éven belül megkezdıdik, a beruházási szakasz lezárásáig a társulási jogviszonyt nem mondhatják fel a tagok. A Ttv. 4. (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minısített többséggel hozott döntést a képviselıtestület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás másik tagjaival közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerzıdésben foglaltakat. A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevı képviselıtestületek mindegyikének minısített többséggel hozott határozata szükséges. A Társulásból kiváló tag által befizetendı önrész teljes összege a Társulás vele szembeni jogszerő követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog - kivéve, ha a tag vonatkozásában a beruházás meg sem kezdıdött. Arányos megvalósulás esetén a követelés ehhez igazodik. Felmondó tag a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett elıkészítési költséget, valamint az Önrészt nem követelheti vissza a Társulástól. A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körő megtérítésére. Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelıen, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelı kötelezettségeket is. A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás tagja részére történı kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történı kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelezı feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás kivált tagját - a Társulással kötött szerzıdés alapján - használati díj illeti meg. Amennyiben a társult és kilépı önkormányzat a költségvetési befizetésére vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés öt nem jogosítja fel arra, hogy a közös Társulási Tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg. 21

22 Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendı támogatásban részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követıen a kilépés lehetısége számára az általános szabályok szerint nyílik meg. A Társulás megszőnése A Társulás megszőnik, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint. A Társulás megszőnése esetén a tagok a megszőnés idıpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek. A Társulás megszőnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. A Társulás megszőnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelısséggel. A közös tulajdon megszőntetésére a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A társulás ellenırzésének rendje Pénzügyi Bizottság Tagjainak számát a Tanács határozza meg, elnökét és tagjait a Tanács választja. Az elnököt és a tagok több mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell megválasztani. Feladata: a Tanács határozatai végrehajtásának ellenırzése; a Tanács pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése, vizsgálata. Nem lehet tagja a Pénzügyi Bizottságnak az, aki a Társulás alkalmazásában áll, vagy a Társulásnál gazdasági feladatokat lát el. Felügyelı bizottság A Társulási Tanács a Társulás mőködésének és gazdálkodásának ellenırzı-felügyelı szervként 3 fıbıl álló Felügyelı Bizottságot hozott létre. A Felügyelı Bizottság elnöke: Csikóstıttıs önkormányzatának delegáltja A Felügyelı Bizottság tagjai: Attala Önkormányzatának delegáltja Kocsola Önkormányzatának delegáltja 22

23 A Felügyelı Bizottság tagjai saját maguk közül elnököt választanak. A felügyelı bizottság kiemelt feladata a beruházás mőködési, pénzügyi ellenırzése. évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik. A felügyelı bizottság a döntéseit egyszerő többséggel hozza meg. A felügyelı bizottságot félévente tájékoztatni kell a projekt állásáról. A tájékoztatást a Projektmenedzsment Szervezet köteles megtenni minden félévet követı 15. napig. A felügyelı bizottság jogszabályba, a jelen szerzıdésbe ütközı, vagy a konzorcium érdekeit sértı intézkedés, mulasztás tapasztalása esetén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet. A felügyelı bizottság feladat és hatásköre: a Projektmenedzsment Szervezet munkájának ellenırzése. az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenırzése. a tagok elé terjesztendı jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményérıl beszámoló készítése, a tagok tájékoztatásának vizsgálata, a projekt bármely résztvevıjétıl felvilágosítás, tájékoztatás kérése. A felügyelı bizottság üléseirıl jegyzıkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzıkönyvvezetı ír alá. A felügyelı bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg. A felügyelı bizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart. A társulásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételei A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók. A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulás elnöke jogosult. Közös mőködtetéső intézménnyel, szervezettel a Társulás jelenleg nem rendelkezik, de annak létrehozása a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. Törvény elıírásai szerint történhet. A finanszírozás szabályai A Társulás tagjai a Társulás fenntartásával és mőködésével kapcsolatos mőködési költségeket lakosságszám arányosan osztják fel maguk között. Ezen arányokról a Társulási megállapodás rendelkezik. 23

24 A projekt megvalósításához szükséges önerıt a tagok beruházási érték arányosan osztják fel egymás között. A százalékos arányokról a Társulási megállapodás rendelkezik. A beruházás aktiválásának szabályai A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immaateriális vagyon. A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet, a számvitelrıl szóló évi C. törvény, továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet elıírásai alkalmazandók. A KEOP projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülı vagyontárgyak a beruházási szakasz lezárultával a Társulás Tagjainak közös tulajdonába kerülnek a beruházási értekek arányában. A Tagok felhatalmazása alapján, a Tagok, mint tulajdonközösség nevében a Társulás jogosult a közös tulajdonú vagyontömeg hasznosítására, a Társulás mőködésének idıtartama alatt. A beruházás elszámolására és hasznosítása és a közös tulajdon megszüntetésére a Polgári törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A projektgazda szervezeti felépítése 1. ábra: a projektgazda szervezeti felépítése Társulás Projektgazda Társulási Tanács (döntéshozó szerv) Felügyelı Bizottság (belsı ellenırzı szerv) Pénzügyi Bizottság (pénzügyi és gazdálkodási tevékenység vizsgálata) 24

25 A Társulás a projektmenedzsment feladatok ellátásával külsı vállalkozót fog megbízni, aki közbeszerzés keretében kerül kiválasztásra, de jelenleg még nem ismert. A projektmenedzsment fogja ellátni az elıkészítéshez szükséges szakmai, mőszaki, nyilvánosságbiztosítási feladatokat a projekt elıkészítése során és ı fog felelni a 2. fordulós pályázati dokumentáció elkészítéséért is Esélyegyenlıségi politika A Társulás tagjai a projektterület helyi önkormányzatai, így az esélyegyenlıségi politikai célkitőzés a kistérségi kohéziót célozza. A projekt eredményei a társadalmi gazdasági esélyegyenlıséget javítják, a beruházás elımozdítja a városias és falusias települések közötti infrastrukturális ellátottság színvonalának közelítését. A projekt eredményéhez való hozzáférés biztosított a beavatkozási területen élı lakosok, vállalkozások, intézmények számára, így az integráció gazdasági fejlıdést is indukálhat a közszolgáltatáshoz való hozzáférés. Az eredmény minden társadalmi csoport életvitelére kedvezı hatást gyakorol, hiszen minıségileg ellenırzött ivóvízhez jutnak Fenntartható fejlıdési politika A projekt fenntartható fejlıdési politikai célja a jó környezet-, és egészség állapot megırzése, ösztönzıleg hatnak a természeti erıforrások ésszerő gazdálkodására. A társult települések lakossági ivóvízellátása a jogszabályi követelményeknek megfelelıen történik a beruházás révén. A fenntartható fejlıdés része az életminıség javítása, és a környezettudatosság propagálása a nyilvánosság bevonásával, illetve a zöld közbeszerzés alkalmazása. A projekt eredményének fenntarthatósága hosszú távon biztosított, mivel a helyi önkormányzatokról szóló törvény (1990. évi LXV. törvény II. fejezet) alapján kötelezı önkormányzati feladat az egészséges ivóvízellátás. 25

26 5. táblázat: Együttmőködésre vonatkozó adatok Pénzügyi hozzájárulás Tagok neve: mértéke Önkormányzati társulás Társulásban részt vevı önkormányzatok Gesztor 1 / Projektben résztvevı önkormányzatok Lakosságsz ám Területi érintettség Tulajdonjogot szerez ezer Ft % fı igen/nem igen/nem 1. Attala 771 6, igen igen 2. Csibrák 540 4, igen igen 3. Csikóstıttıs 313 2, igen igen 4. Csoma 273 2, igen igen 5. Dalmand , igen igen 6. Dombóvár , igen igen 7. Döbrököz , igen igen 8. Gyulaj 651 5, igen igen 9. Kapospula 833 7, igen igen 10. Kaposszekcsı 490 4, igen igen 11. Kocsola 982 8, igen igen 12. Kurd , igen igen 13. Szabadi 173 1, igen igen Összesen: 13 db % Projekten kívüli tagok Összesen: 0 db. % 0 1 Jogi személyiség nélküli társulás esetén. 26

27 Konzorcium Pénzügyi hozzájárulás Tulajdonjogot Tagok neve: Lakosságszám Területi érintettség mértéke szerez ezer Ft % fı igen/nem igen/nem Konzorciumvezetı Konzorciumi tagok Összesen: 0 db

28 3 Háttér, környezet 3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása A terület közigazgatási lehatárolása 6. táblázat: A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek 2 Település Projektben szerepel (igen/nem) Régió Megye Kistérség Érintett KÖTE- VIFE Lakosság -szám ( ) Dombóvár igen Déldunántúli Tolna Dombóvári Kdt KTVF* 182 Attala igen Déldunántúli Tolna Dombóvári DDKTVF** 869 Csibrák igen Déldunántúli Tolna Dombóvári Kdt KTVF 355 Csikóstöttös igen Déldunántúli Tolna Dombóvári DDKTVF 882 Csoma igen Déldunántúli Somogy Kaposvári DDKTVF 440 Dalmand igen Déldunántúli Tolna Dombóvári Kdt KTVF 1353 Döbrököz igen Déldunántúli Tolna Dombóvári Kdt KTVF 2007 Gyulaj igen Déldunántúli Tolna Dombóvári Kdt KTVF 991 Kapospula igen Déldunántúli Tolna Dombóvári DDKTVF 928 Kaposszekcsı igen Déldunántúli Tolna Dombóvári DDKTVF 1549 Kocsola igen Déldunántúli Tolna Dombóvári Kdt KTVF 1258 Kurd igen Déldunántúli Tolna Dombóvári Kdt KTVF 1244 Szabadi igen Déldunántúli Somogy Kaposvári DDKTVF 294 * Kdt KTVF: Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség ** DDKTVF: Dél-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség A fenti táblázatban szereplı települések köre várhatóan nem fog bıvülni a részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása, így a megvalósítás során sem. A projekt által érintett települések egységes projekt területet alkotnak. A projektben részt vevı települések a Dél-Dunántúli régióban 2 megye, Somogy és Tolna megye területén helyezkednek el. Csoma és Szabadi község Somogy megyéhez, azon 2 A sorok száma igény szerint növelhetı 28

29 belül is a Kaposvári kistérséghez tartozik, a többi település pedig Tolna megyében a Dombóvári kistérségben található. A dombóvári és a kaposvári kistérség is a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007 (XI.17.) Korm. rendelet szerint a hátrányos helyzető kistérségek közé tartozik. Szabadi, Csibrák, Csikóstıttıs, Dalmand, Gyulaj, Kocsola, Kurd a 240/2006 kormányrendelet szerint az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések közé tartozik, Csibrák, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Kocsola, Kurd pedig társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból is elmaradott település A terület természeti környezete Természeti adottságok és viszonyok A térség természetföldrajzi szempontból átmeneti területen fekszik. A terület öt természetföldrajzi kistájra terjed ki. A terület döntırésze Dél Külsı-Somogy területére esik, míg az északi keskeny sáv Kelet-Külsı-Somogy területén fekszik. A térség déli pereme az Észak-Zselic északkeleti, a Völgység É-i és a Tolnai hegyhát délnyugati részét foglalja magában. 7. Táblázat A projekt területének természetföldrajzi tájbeosztása DUNÁNTÚLI- DOMBSÁG (nagytáj) KÜLSİ- SOMOGY (középtáj) Kelet- Külsı- Somogy (kistáj) Kocsola Dél- Külsı- Somogy (kistáj) Csoma, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Kurd, Szabadi MECSEK ÉS TOLNA- BARANYAI- DOMBVIDÉK (középtáj) Tolnai-dombság (kistáj- csoport) Völgység (kistáj) Csikóstıttıs, Döbrököz Tolnai- hegyhát (kistáj) Csibrák, Kurd Észak- Zselic (kistáj) Kaposszekcsı Geomorfológiai viszonyok A térség természetföldrajzi helyzetébıl adódóan változatos domborzati adottságokkal rendelkezik. 29

30 Kelet-Külsı-Somogy. A projekt terület kistájhoz tartozó része a Koppány és a Kapos folyók között nyugat-keleti irányban húzódó löszhát, amely dél felé enyhén (1-5 ) lejt. A hát felszínét a lejtésiránynak megfelelıen, É-D-i irányban húzódó eróziós-deráziós, illetve deráziós völgyek tagolják. Átlagos tengerszint feletti magassága az északi részén 300 m, amely Dél felé fokozatosan 200 méterre csökken. A relatív relief átlagos értéke 12,5-25 m/km 2, a völgysőrőség 1-3 km/km 2. Dél-Külsı-Somogy. A terület jellemzı domborzati alapformái a méter átlagos magasságú viszonylag sík löszhátak, melyek egyhangúságát csak az É-D-i irányban egymás mögött sorakozó, kis szintkülönbségő deráziós lépcsık csökkentik. A löszhátak között É-D-i irányban tágas, lapos völgyek húzódnak. A terület völgysőrősége alacsony (0,75-1,5 km/km 2 ). A völgyek oldalának jellemzı kisformái a deráziós tálak és fülkék. A relatív relief átlagos értéke nagyon alacsony, mindössze 5-7 m/km 2. Völgység. A kistájnak a projekt területhez tartozó része méter abszolút magasságú, völgyekkel erısen felszabdalt (völgysőrőség: 8-12 km/km 2 ) löszös dombság. Az átlagos relatív relief m/km 2. Tolnai-hegyhát. A térséghez a kistáj délnyugati néhány km2-es területe tartozik, amelyet méter átlagmagasságú lapos tetejő hegyhátak és a közöttük húzódó nagy mélységő ( méter) eróziós völgyek jellemeznek. A hátak délkeleti irányban enyhén lejtenek. A Kapos-völgyre nézı oldalaikat méter magas, meredek (20-25 os) letörések jellemzik. Felszínüket deráziós völgyek és deráziós fülkék tagolják. A völgyek erısen aszimmetrikusak: D-re nézı lejtıik lankásabbak (5-7 ), míg É-ra meredek ( os) lejtık tekintenek. Az átlagos relatív relief 79 m/km 2, a völgysőrőség 3,1 km/km 2. Észak-Zselic. A térséghez a kistáj ÉK-i néhány km 2 -es területe tartozik, amely a méter átlagmagasságú dombsági táj Kapos-völgyre, illetve a Baranya-patak völgyére leereszkedı lejtıit foglalja magában. A lejtıket mély eróziós és deráziós völgyek tagolják. A völgyperemeken helyenként a pannóniai agyagon kialakult csuszamlásos folyamatok kisformái jellemzıek. Az átlagos relatív relief 21 m l km 2. Geológiai adottságok Külsı-Somogy. A völgyek alján a pannóniai agyag- és homokrétegek méter, a köztes hátakon méter mélyen helyezkednek el a felszín alatt. Erre a pleisztocén során kavicsos, murvás folyóvízi homok és homokos-löszös deráziós üledéksor települt, melyet 5-20 méter vastagságban lösz fed be. A Kapos-völgy allúviumán a folyó iszapos üledékeket halmozott fel, amelybıl helyenként kisebb homokfoltok emelkednek ki. Tolnai-hegyhát. A hegyhátakat méter vastag lösztakaró borítja. Völgység. A terület a pleisztocénban üledékgyőjtı medence volt, amelyben több száz méter vastagságban folyóvízi homok halmozódott fel. A hordalékkúp felszínét a 30

31 pleisztocén végén méter vastagságban lösz fedte be. A kistáj projekt területre esı része késıbb kiemelkedett és felszabdalódott. Észak-Zselic. A lejtıket 5-10 méter vastagságú lösztakaró borítja, amely a pannóniai agyagos képzıdményeket fedte be. A térség területén jellemzı talajképzı kızet a lösz, amely egyrészt gyors talajfejlıdést tesz lehetıvé, másrészt laza szerkezető, mésszel jól ellátott, kedvezı kémhatású talajok képzıdhetnek rajta. A terület földtani-vízföldtani felépítése, mélyszerkezete és annak összefüggései a víz kémiai jellemzıivel A terület földtani-vízföldtani állapotára nagy befolyással bír a mélyszerkezeti helyzet, mivel az ópaleozoós-paleozoós, valamint a mezozoós felépítés, az azokat ért tektonikai mozgások következtében kialakult medencék, kiemelkedések nagy hatással voltak a felettük települı, a vízkutatás célját képezı felsópannóniai (pleisztocén) üledékek kialakulására, valamint az ezekben elhelyezkedı artézi vizek kémiai összetételére. A mélyszerkezeti helyzetre a paleozoós-mezozoós rétegsorokat elért fúrások által adott információk alapján tudunk következtetni. A terület közvetlen környékének a legidısebb karbonba sorolható gránit kızetanyagát a Mágocs területén lemélyített kutatófúrás érte el kb. 353 méter mélységben. A fúrást termálkúttá képezték ki Mágocs K-13 kataszteri szám alatt. Mezozoikum kızetanyagát harántolták át geológiai kor szerinti idırendi sorrendben az alábbi fúrások: A dombóvár V-ös vízmőtelep közelében lefúrt D-1 jelő kút (K.58.) kb. 335 méterben érte el a triász képzıdményeit kb méter közt agyagos rétegsor (alsópannón) alatt. Ezen fúrás feltételezhetıen a vonulaton belüli sasbércen települ, mivel az egyik, hozzá aránylag közeli fúrásban (B-60) a triász rétegsora már nagyobb mélységben ( ,5 m közt) található. Fiatalabb mezozoikumot tárt fel a Kurd 2.sz. kıolajfúrás, melyben m közt triász m közt a perm, majd m közt az ópaleozoikumba sorolt amfibolitot fúrták meg. A Kurd 3-as fúrás 31

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Mászlony puszta és Szilfás puszta ivóvízminőség-javítása, közüzemi vízellátásának

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

2012. november 5-i rendkívüli ülésére

2012. november 5-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Csatlakozási díj meghatározása a térségi ivóvízminőség-javító

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 101/2013.(V.13.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség társulási megállapodás Egyszerű többség feladatellátási szerződés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Költségvetési specifikáció a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés A komponens:

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

az Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában

az Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E lőterjesztés az Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Magyarország

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Ivóvízminıség-javító beruházások költségeinek elemzése

Ivóvízminıség-javító beruházások költségeinek elemzése ÖKO KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI ZRT. Ivóvízminıség-javító beruházások költségeinek elemzése 1013. Budapest. Attila út 16. I. 3. 1253. Budapest. Pf. 7.;

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl 2009. január 20-i ülése könyvébıl 1/2009. (I. 20.) Kt. határozata a koncessziós szerzıdés tervezetének módosításáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 299/2008. (XII. 10.) Kt. határozat

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 35. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kapospula Község Önkormányzata (székhelye:.7251 Kapospula, Béke tér 21., a továbbiakban: megbízó önkormányzat) képviseletében eljár: Markovits Géza ; Dombóvár

Részletesebben

2014. december 18-i rendes ülésére

2014. december 18-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. társasági

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ Röviden a QBE Atlasz Biztosító Részvénytársaságról Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012.

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. -2012. április - Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE:... 4 A FELÜLVIZSGÁLAT JOGSZABÁLYI

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS tervezet 1 1. Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------------6 1.1. Jelen szerződés célja------------------------------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

I. FEJEZET. Preambulum

I. FEJEZET. Preambulum AZ LCA CENTER MAGYAR ÉLETCIKLUS-ELEMZİK SZAKMAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Preambulum Az életciklus-elemzés (LCA Life Cycle Assessment) a termékekkel kapcsolatos környezeti tényezık, és potenciális

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben