Közhasznúsági jelentés tól ig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig"

Átírás

1 START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés tól ig Nyíregyháza, február 28. Balogh Zoltán vezérigazgató

2 Tartalom 1. A társaság alapadatai 2. Kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások közhasznú éves beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 2

3 1. A társaság alapadatai A cég neve: START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Társaság (2009. július 01-ig) START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (2009. július 02-tıl) a. Képviselı: Balogh Zoltán ügyvezetı b. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. c. Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. d. Adószám: (2009. december 31-ig (2010. január 01-tıl) e. Statisztikai számjel: f. TB. Törzsszám: g. Közhasznúsági fokozat: közhasznú h. Nyilvántartásba vétele, Cg kelte: július 02. i. A társaság célja: A társaság célja a fogyatékkal vagy egészségkárosodással élı, valamint az egyéb okból megváltozott munkaképességő személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékosságának megfelelı munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása, az ezen munkavállalók képességeivel elérhetı legmagasabb szintő foglalkoztatása megvalósításának, valamint ezen személyek egészségi állapota javításának és rehabilitációjuknak az elısegítése. j. A társaság tevékenységi köre: A társaság közhasznú tevékenység folytatására jött létre, vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság valamennyi tevékenységét a Rehabilitációs foglalkoztatás közhasznú cél érdekében folytatja. 3

4 2. A társaság január 01-tıl december 31-ig tartó mőködésének beszámolója (adatok ezer Ft-ban): Mérleg A. Befektetett eszközök Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok 115 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elıleg Befektetett pénzügyi eszközök 500 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 500 B. Forgó eszközök Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termék Növendék-,hízó- és egyéb állatok 514 Késztermékek Áruk Készletekre adott elılegek Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 100 Egyéb követelések Értékpapírok 0 Pénzeszközök Pénztár, csekkek 792 Bankbetétek C. Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolás Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Eszközök összesen: D. Saját tıke Jegyzett tıke Tıketartalék Eredmény tartalék Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 0 F. Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsön Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök

5 Rövid lejáratú hitelek Vevıtıl kapott elılegek 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzívák idıbeli elhatárolások Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 148 Költségek és ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen: Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft január 01-tıl december 31-ig az alábbi költségvetési támogatásban részesült az adatok ezer Ft-ban értendık. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Leigényelt Rehabilitációs költségtámogatás /2009. Sz.M.M. évi elszámolt rehabilitációs költségtámogatás Visszautalandó A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól kapott rehabilitációs költség támogatással kapcsolatos kimutatások (adatok ezer Ft-ban) Bevétel Közhasznú célra kapott rehabilitációs költségtámogatás Ráfordítások Alapanyag költség Nyomtatvány, irodaszer költség Áram, gáz, Vízdíj Egyéb anyagköltség Munka és védıruha, munkaeszköz költsége Üzemanyag költség Anyagköltség összesen: Raktárak bérleti díja Jármővek bérleti díja Karbantartás, javítás (jármővek) Távfőtés Mőszaki vizsga, autópálya matrica, mosatás 761 Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás Igénybe vett szolgáltatás összesen: Biztosítási díj Egyéb szolgáltatás összesen: Anyagjellegő ráfordítások összesen:

6 Támogatott munkabér Munkába járás költsége Munkabér járulékai Személyi jellegő ráfordítások összesen: Összes ráfordítás: Magyar Államkincstár (adatok ezer Ft-ban) Leigényelt Intézményi normatív támogatás Ténylegesen járó intézményi normatív támogatás Kiutalandó különbözet Visszafizetési kötelezettség évre Szociális továbbképzésre kiutalt támogatás Ténylegesen felhasznált összeg Feladattal terhelt maradvány (visszautalandó) Visszafizetési kötelezettség évre Az intézmények költségeinek és bevételeinek alakulása Bevétel Normatív támogatás Vissza nem térítendı támogatás Költségvetésbıl kapott támogatás Intézményi térítési díj Szolgáltatás bevétele Bevételek összesen Költségek Anyag költségek Igénybevett szolgáltatások Munkabér költség Személyi jellegő kiadások Bérek járulékai Értékcsökkenés Költségek összesen

7 4. A cél szerinti juttatások kimutatása (adatok ezer Ft-ban) A társaság közhasznú célja a rehabilitációs foglalkoztatás, a juttatások során felmerült kiadásokat csak a foglalkoztatás során felmerült kiadásokkal lehet jellemezni. Ezek fıbb adatai a következık: Anyag költség összesen Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jellegő ráfordítások Összesen: Az intézményi normatív támogatásokat, a célnak megfelelıen használtuk fel. 5. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság évben a jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl. 6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete által alapított START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaságnál a Rehabilitációs foglalkoztatás, mint közhasznú tevékenység az alábbiakra terjed ki: Ipari termelés Kereskedelem és vendéglátás Szolgáltatás Bentlakásos Intézmény Az ipari termelésen belül meghatározó: faipar, raklapelem-gyártás, konfekcióipar, nyomda, mőanyag, gyógyászati segédeszközgyártás, ecet, só, cukor kiszerelés, hypó kiszerelés, lábbeli készítés. Kereskedelem és vendéglátás területei: bolti kiskereskedelem, 7

8 Szolgáltatás: Intézmény fenntartás: vendéglátás, büfék, diák étkeztetés, cipıjavítás, ruhajavítás, egészségügyi szolgáltatás, gépkocsi javítás, építıipari szolgáltatás. bentlakásos és átmeneti elhelyezést biztosítunk februárjában, 23 fıs létszámmal kezdte meg mőködését a társaság. A munkajogi létszámunk december 31-én fı volt. A megváltozott munkaképességő dolgozók létszáma az összlétszám 77 %-a. A KSH szerinti éves átlagos állományi létszám 2.657,2 fı volt. A statisztikai létszám megoszlása a társaság belsı rendje alapján. Megnevezés Fizikai Nem fizikai Mind- Nem Nem Megváltozotsetozotsesen Össze- Megvál- Összeössze- megváltozottozott megvál- Kereskedelem 10,4 6,6 17,0 8,3 3,4 11,7 28,7 Vendéglátás 86,4 40,4 126,8 25,3 14,1 39,4 166,2 Termelés 1 232,6 269, ,5 115,4 93,1 208, ,0 Szolgáltatás 316,7 42,1 358,8 28,6 16, ,8 Egyéb 120,6 7,8 128,4 159,9 59,2 219,1 347,5 Összesen 1 766,7 366, ,5 337,5 186,2 523, ,2 A társaság évben nyíregyházi központtal, 44 telephellyel mőködött, melybıl Kereskedelmi és vendéglátó egységeinek száma 27. A évi eredménybıl osztalékot, részesedést nem fizettünk, a közhasznú eredményt a társaság vagyonának növelésére fordítottuk. 8

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Természetben keletkezik Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba Természeti erőforrások Munka A szaktudás A képességek A szakmai tapasztalatok

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2013.02.08. 10:11:40 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 116 Vagyonkezelésbe átvett immat.javak 116 Vagyonkezelésbe átvett immat.javak 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

UGRIFÜLES ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013 év

UGRIFÜLES ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013 év UGRIFÜLES ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 év Kelt: Budapest, 2014. május 29. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4.

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat -

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat - A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat - A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (FORRÁS nyrt)

Részletesebben

HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki)

HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki) 1 HITELKÉRELEM (Takarékszövetkezet tölti ki) Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Postai iktató szám: Cenzúra szám: Kirendeltség: A TÁRSASÁG ALAPADATAI Társaság neve Társaság jogi formája Társaság székhelye

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben