1201 Budapest, Török Flóris u Tel/Fax: Anyaoltalmazó Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Budapest, 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1201 Budapest, Török Flóris u. 257. Tel/Fax:283-01-94. Anyaoltalmazó Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010."

Átírás

1 1201 Budapest, Török Flóris u Tel/Fax: Anyaoltalmazó Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Budapest, 2010.

2 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. Az Anyaoltalmazó Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A magánszemélyek által felajánlott SzJA 1% felhasználásának kimutatása, (elszámolása). 7. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása 8. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 9. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója melléklet: kuratóriumi jegyzıkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

3 3 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: Anyaoltalmazó Alapítvány 2. Képviselı: Haraszti István 3. Székhely: 1201 Budapest, Török Flóris u levelezési cím: 1201 Budapest, Török Flóris u adószám: TB törzsszám: közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú szervezet 8. nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 11. Pk /4., február közhasznúsági végzés száma, hatálya: 11. Pk /1992/8., január A szervezet céljának rövid leírása: Családilag krízishelyzetbe került, gyermekeiket ellátni képes anyák és gyermekeik részére átmeneti szállás, ellátás, tanácsadás biztosítása.

4 4 2. Az Anyaoltalmazó Alapítvány számviteli beszámolója

5 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója Anyaoltalmazó Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1201 Budapest, Török Flóris utca 228. címe Keltezés: Budapest, március 26. Haraszti István az egyéb szervezet vezetıje képviselıje P.H.

6 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Anyaoltalmazó Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 1201 Budapest, Török Flóris utca 228. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E -ban sor A tétel megnevezése Elızı év Elızı évek(ek) Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tıke ( sorok) I. INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL (KH. TEV.BİL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL 20 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, március 26. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

7 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Anyaoltalmazó Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 1201 Budapest, Török Flóris utca 228. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E ban sor Elızı A tétel megnevezése Elızı év évek(ek) Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállakozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A + B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások Keltezés: Budapest, március 26. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

8 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Anyaoltalmazó Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 1201 Budapest, Török Flóris utca 228. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E ban sor A tétel megnevezése Elızı év Elızı évek(ek) Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) G. Adózás elıtti eredménye (B. - E.) H. Adófizetési kötelezettség 0 30 I. Tárgyévi vállakozási eredmény (G. - H.) J. Tárgyévi közhasznú eremény (A. - D.) Tárgyévi eredmény (I. + J.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Keltezés: Budapest, március 26. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

9 9 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az Anyaoltalmazó Alapítvány évben az alábbi költségvetési támogatásokban részesült: - Normativ támogatás X. ker. Önkormányzat ,- - IV. ker. Önkormányzat ,- összesen: Az Anyaoltalmazó Alapítvány évben a költségvetési támogatásokat az alábbiak szerint használta fel: Az Alapítvány kezelésében lévı Családok Átmeneti Otthonai fenntartására, az alkalmazottak bérezésére használta fel a támogatások összegét. 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Anyaoltalmazó Alapítvány évi vagyoni kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

10 10 5. A cél szerinti juttatások kimutatása Az Anyaoltalmazó Alapítvány évben cél szerinti juttatásokat összesen összegben nyújtott a kezelésében lévı Családok átmeneti Otthonai fenntartására. 6. Magánszemélyek által felajánlott SzJA 1% felhasználásának kimutatása (elszámolása). A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény jogot adott a magánszemélyeknek arra, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követı évben külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék évi személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás az Alapítvány részére összegben történt. Az Alapítvány a Szf. Törvény 4. -nak megfelelt, illetve teljesítette az összeg kiutalásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat. Az APEH az SzJA 1% összegét októberében kiutalta az Alapítvány részére. A fenti SzJA 1% összeg elszámolását az Alapítványnak október 31-ig kell elkészítenie.

11 11 7. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása Az Anyaoltalmazó Alapítvány évben a jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl. 8. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az Anyaoltalmazó Alapítvány évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezetı tisztségviselıinek.

12 12 9. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Az Anyaoltalmazó Alapítvány közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolóját a 2. sz. melléklet tartalmazza. Budapest, április Az Anyaoltalmazó Alapítvány Kuratóriuma április 16.-ai ülésén elfogadta a évi tevékenységrıl készült közhasznúsági jelentést. Dr Ranschburg Jenı kuratóriumi elnök

13 13 Anyaoltalmazó Alapítvány Pénzügyi kimutatás január december sz. mell. Nyitó egyenleg: Nyitó korrekció rehabilitáció , , ,00 Bevétel: Támogatás: Államkincstár, normatív támogatás ,00 Pályázat: Richter Gedeon Nyrt SZIGNÁL Biztosító MVM Zrt FHB Egyéb szervezet által nyújtott támogatás X.ker. Kıbánya Önkormányzat IV.ker. Önkormányzat Önkormányzati támogatás Támogatások összesen: Gondoskodás Alapítvány V.ker. Lipótváros Fıvárosi Önkormányzat XXIII.ker. Polgármesteri Hivatal Szoc.és Munkaügyi Minisztérium , , , , , , , , , , , , , , ,00 Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel: Magányszemélyek támogatása Szociális ellátás, elhelyezéssel , ,00 Egyéb bevétel: APEH SZJA 1 % felhasználása Térítési díj befizetés Telefon befizetés Fıv.Munkaügyi Központ NCA Értékpapír hozama Pénzintézettıl kapott kamat Egyéb bevétel, kerekítés , , , , , , , , ,00 Bevételek összesen: Nyitó + Bevételek: , ,00

14 14 Kiadások: Energia Üzemanyag Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Tisztítószer Egyéb anyagfelhasználás Gondozottak étkeztetése Karbantartás, szállítás-rakodás, gépkocsi karbant. Gyermektábor költségei Oktatás,továbbképzés, konferencia részvételi díj Taxi költség Postaköltség Telefonköltség, Internet Elıfizetés, újság, folyóirat Kurátor Kft. kezelési díj Ügyvédi munkadíj Gyermekorvosi ellátás Egyéb szolgáltatás Hatósági igazgatási, pénzügyi befektetési díj Gépjármő felelısségbiztosítás Bankforgalmi jutalék , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Bérköltség: Teljes m. idıs bére ,00 Megbízási díj ,00 Betegszabadság ,00 Bérjutalékok ,00 Útiköltség (BKV) ,00 Étkezési költségtérítés ,00 Magáncélú telefon használat ,00 Reprezentáció 1 715,00 Üdülési csekk felhasználás ,00 Parkolási díj, térítési dj visszafizetés, belépıjegyek stb , e. alatti tárgyi eszköz , ,00 Ráfordítások: Segély magánszemélynek OFA, MÁK maradvány ill. támogatás vissza Kerekítési különbség , , , ,00 Összesen kiadás : ,00 Egyenleg: ,00

15 15 Az Anyaoltalmazó Alapítvány december 31-i vagyoni helyzete a következı: 1. Kereskedelmi és Hitelbank Rt ,00 2. Kereskedelmi és Hitelbank Rt ,00 3. Pénztár , ,00 4. Értékpapírok DK jegy ,00 Pénzeszközök összesen: Költségként elszámolt, de pénzügyileg nem rendezett Mindösszesen: Követelés: Utólagos elszámolásra kiadott összeg Munkavállalók kölcsön tartozása Ajándék utalvány fel nem használt része Aktív idıbeli elhatárolás Értékpapír idıarányos kamata Elıfizetés évre, gk biztosítás, stb. Kötelezettség: Szállító számlák Adó (SZJA stb.) Magánnyugdíj pénztár Passzív idıbeli elhatárolás , , , , , , , , , ,00 Budapest, március 25. Vér Istvánné gazdasági igazgató Szokoly Gézáné számviteli elıadó

16 16

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20.

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: CF-es Gyermekek

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET. Eszközök /aktívák/ eft

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET. Eszközök /aktívák/ eft Az egyszerősített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlegének elıírt tagolása a kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Eszközök

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.

MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012. MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Budapest, 2012. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezetı alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a.

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a. 2. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 1 8 0 6 7 5 9 4 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Bejegyzés száma: 5222 Nagy-Szivárvány Alapítvány 2011. év

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület 1 8 7 7 6 4 2 9-9 3 1 2-5 2 1-1 4 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Balatonlelle, 2012. március 12. P. H. 1 8 7 7 6 4 2 9-9

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben