Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára?"

Átírás

1

2 Tisztelt Munkáltató! Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény 1993 óta Magyarországon is lehetőséget teremt arra, hogy a cégek és vállalkozások hozzájáruljanak munkavállalóik aktívabb, egészségesebb életvitelének kialakításához, illetve az egészségmegőrzésre fordított kiadásaik csökkentéséhez. A már több mint 10 éves OTP Egészségpénztár 217 ezer főt meghaladó taglétszámával és 10 Mrd Ft körüli vagyonával Magyarország piacvezető egészségpénztára. Célja az, hogy tagjai és azok hozzátartozói a pénztári tagság előnyeit és kedvezményeit kihasználva jussanak hozzá azon magas színvonalú egészségügyi és egyéb egészségmegőrző szolgáltatásokhoz, amelyekre szükségük és igényük van. Az OTP Egészségpénztár elkötelezett a magyar társadalom életminőségének javítása iránt, és kiemelt céljának tekinti, hogy hozzájárulhasson a lakosság egészségtudatosságának további fejlődéséhez. Ennek érdekében az elmúlt 10 éves tevékenysége során számos rendezvényt, sporteseményt és egészségügyi szűrőprogramot szervezett és támogatott. 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? Az ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR magánszemélyek által alapított, egészségvédelmi célú, non-profit szervezet. Önkéntes alapon szerveződik, tagjai számára a társadalombiztosítás által nem vagy csak részben támogatott, az egészség védelmét elősegítő kiegészítő szolgáltatásokat nyújt. 2. Miért előnyös a munkáltató számára? Az önkéntes egészségpénztári tagdíjfizetés részbeni vagy teljes átvállalása a munkavállalók ösztönzésének, a dolgozói hűség kialakításának praktikus eszköze Adó- és költségelőnyök A munkavállalók önkéntes egészségpénztári tagdíjának részbeni vagy teljes átvállalása után munkavállalónként évi 200 ezer forintig kedvezményes (35,7%) adót kell a munkáltatónak megfizetnie, amennyiben a juttatás mértéke nem haladja meg a havi minimálbér 30%-át (2015-ben ,- Ft/hó) Humánpolitikai előnyök A munkavállalók rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétele, továbbá egyéni igényeiknek és egészségi állapotuknak megfelelő egészségfejlesztő programok igénybevétele biztosítja számukra szellemi és fizikai frissességük megőrzését, valamint a munkában, jó közérzetben eltöltött napok számának növekedését. Az önkéntes egészségpénztár segít: a táppénzes napok számának csökkentésében, az alkalmazottak munkabírásának és munkateljesítményének növelésében, a munkabéren felüli kiegészítő juttatás minőségi hátterének megteremtésében, igény szerinti szűrővizsgálatok megszervezésében a munkáltató telephelyén. Az egészségpénztári hozzájárulással gyakorlatilag készpénz helyettesítő juttatás nyújtható a dolgozók számára.

3 3. Ki lehet munkáltatói tag? Önkéntes egészségpénztár munkáltatói tagja az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság lehet, aki a Pénztárral kötött szerződés alapján munkavállalói tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás). A munkáltatói hozzájárulásról és annak mértékéről a munkáltató és a Pénztár külön szerződésben állapodik meg (munkáltatói szerződés) Munkáltatói hozzájárulás A munkáltató azok részére fizethet munkáltatói hozzájárulást, akik vele munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyban) állnak. A munkáltatói tag a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan alkalmazottját sem zárhatja ki, aki vele legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll. A munkáltatói hozzájárulásnak minden munkavállalóra nézve egységesnek kell lennie, ami lehet azonos összeg vagy a munkabér meghatározott százaléka. A munkabér százalékában adott hozzájárulás esetén a munkáltató a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is meghatározhatja (például a munkabér 5%-a, de havonta minimum Ft, maximum Ft). A munkáltató a munkáltatói hozzájárulás mértékétől az életkorral növekedő mértékben korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított munkáltatói hozzájárulást. A munkáltató szüneteltetheti a munkáltatói hozzájárulás fizetését arra az időszakra, amikor a munkavállaló munkaviszonya szünetel, illetve munkabér részére nem jár. Ennek feltételeit a munkáltatónak valamennyi pénztártag munkavállalójára nézve azonos módon kell meghatároznia. A munkáltatói hozzájárulás a cafeteria rendszerbe is beépíthető Adomány Amennyiben a munkáltató a hozzájárulás mellett a munkavállalók bizonyos csoportját további támogatásban szeretné részesíteni, úgy erre az adomány ad lehetőséget. Az adomány kapcsán a munkáltatót nem terheli adó- és járulékfizetési kötelezettség, viszont a pénztártagot igen, 33,54%-os [0,78*(16%+27%)] mértékben Célzott szolgáltatás A Pénztár a munkáltatói tagjával kötött támogatói szerződés alapján, a munkáltatói tag (pénztártag) alkalmazottai részére célzott szolgáltatásként egészségügyi szolgáltatást nyújthat. 4. Miért előnyös a munkavállaló számára? 4.1. Adó- és költségelőnyök Az egyénileg befizetett tagdíj, az eseti befizetések, illetve az adomány együttes összege után 20%-os SZJA kedvezményt vehet igénybe. 1 Preventív szolgáltatások után 10%-os SZJA kedvezmény jár. 1 Az egyéni egészségszámlán található összeg 2 évre lekötött része után 10%-os SZJA kedvezményt vehet igénybe. 1 A munkáltatói hozzájárulás nem számít jövedelemnek, ezért a munkavállalónak ezután sem adót, sem járulékokat nem kell fizetnie Egyéb előnyök Az egyéni egészségszámlára befizetett tagdíj nyomon követhető, és szinte azonnal felhasználható és örökölhető. A pénztártag minőségi egészségfejlesztő szolgáltatásokat biztosíthat saját maga és közeli hozzátartozói számára. Az egészségpénztár az egészségpénztári szolgáltatókkal kötött szerződéseken keresztül külön árkedvezményeket (5-25%) biztosít tagjainak. Az önkéntes egészségpénztár szolgáltatásait a pénztártag által bejelentett közeli hozzátartozók is igénybe vehetik. Az OTP Egészségpénztár a honlapja, hírlevelei és facebook oldala segítségével folyamatosan praktikus információkkal és tanácsokkal látja el tagjait. A pénztártagok szemléletét az öngondoskodás és az egészségtudatos magatartás felé fordítja. 1 A pénztártag által egyénileg és/vagy a támogatói adományként befizetett tagdíj, a lekötések és az igénybe vett preventív szolgáltatások után együttesen maximum évi Ft SZJA kedvezmény vehető igénybe. Ha önkéntes nyugdíjpénztári és/vagy egészségpénztári tagsággal, nyugdíj-előtakarékossági számlával és nyugdíjbiztosítással is rendelkezik, az adóvisszatérítés összege együttesen nem haladhatja meg a 280 ezer forintot. (1995. évi CXVII. (Szja) tv. 44/A; 44/D -ok).

4 5. Ki lehet pénztártag? Önkéntes egészségpénztár tagja az a természetes személy lehet, aki a 16. életévét betöltötte; az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, a belépési nyilatkozatot aláírta; a tagdíjfizetést vállalja. 6. Mit érdemes tudni az OTP Egészségpénztárról? Az OTP Egészségpénztár 2002-ben alakult az OTP Bank Nyrt. támogatásával, taglétszám alapján Magyarország piacvezető önkéntes kiegészítő egészségpénztára elején taglétszáma meghaladta a 217 ezer főt, vagyona pedig 10 milliárd Ft körüli Tagdíj 6.2. Tagdíjak tartalékok közötti megoszlása Az OTP Egészségpénztár egységes (minimális) havi tagdíja* Ft annak érdekében, hogy a lakosság már azon tagjainak is vonzó legyen a pénztárhoz való csatlakozás, akik szerényebb összegekkel gazdálkodnak. Természetesen ennél magasabb tetszőleges összegű tagdíj is fizethető, és eseti befizetés(ek)re is lehetőség van. Új belépők esetében az első havi befizetésekből 2 ezer forint a működési alapba kerül. A tagdíjat a tárgyhót követő hó 15. napjáig kell befizetni. A tagdíjbefizetés munkáltatói átutalással, munkabérből történő levonással, beszedési megbízással, banki átutalással és csekken teljesíthető. Az OTP Egészségpénztár a jogszabályi előírásoknak megfelelően három tartalék között osztja fel a befizetett tagdíjakat. A fedezeti tartalék az egyéni egészségszámlákból áll, azaz a tagok által igénybevett termékek, illetve szolgáltatások ellenértéke finanszírozható belőle. A működési tartalék a pénztár működési költségeit (pl. nyilvántartás, könyvelés, munkáltatói levelek és egyéni számlaértesítők költsége) fedezi. A likviditási tartalék a pénztár fizetőképességének fenntartására és a befektetési kockázatok kiküszöbölésére szolgál. Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Ft befizetésig 92,00% 7,90% 0,10% Ft befizetéstől 96,00% 4% 0% 6.3. Munkáltatói portál Az OTP Egészségpénztár egyedülálló módon internetes portál felületet biztosít munkáltató partnerei számára, ahol a havi bevallással kapcsolatos adminisztrációs feladatok könnyedén és gyorsan elvégezhetőek, ezzel tovább rövidítve a tagi számlákon történő jóváírások során alkalmazandó 5 napos határidőt OTP Egészségkártya Az OTP Egészségpénztár tagjai a belépést követően megkapják az OTP Cafeteria kártyát. Az OTP Cafeteria kártya egy többfunkciós (utalvány funkció és egészségpénztári funkció) elektronikus kártya, amely a szolgáltatások/áruk ellenértékének elektronikus úton történő kiegyenlítésére és a pénztártag azonosítására szolgál. Érvényességi ideje 3 év, díja Ft. A Pénztár a tranzakciók után költséget nem számít fel. Kedvezményezettek részére társkártya igényelhető Ft díj ellenében. A Pénztár kártyáját országosan közel szolgáltatói telephelyen fogadják el (2015. januári adat). * A tagdíj fedezeti alapra jutó (lásd 6.2. tábla) része, termékek vásárlására illetve szolgáltatások igénybevételére használható fel.

5 6.5. Vásárlás, szolgáltatások igénybevétele Az egészségpénztáron keresztül vásárolható termékek/szolgáltatások árának kiegyenlítése többféle módon is történhet. A pénztártag az alábbi lehetőségek közül választhat: Fizetés kártyával, POS terminál igénybe vételével Fizetés kártyával, telefonos engedélyeztetéssel Fizetés készpénzzel 6.6. Szolgáltatói háttér Az OTP Egészségpénztár egészségügyi és egyéb szolgáltatásait szerződött partnereken keresztül nyújtja. A Pénztár január elején több mint egészségpénztári szolgáltató partnerből álló, országos kiterjedésű hálózattal rendelkezett. A szolgáltatók száma folyamatosan bővül, listájuk aktualizálva megtalálható a Pénztár honlapján (www.otppenztarak.hu). Az egészségpénztári szolgáltatók az OTP Egészségpénztár hivatalos partnerei, akik megbízható és minőségi szolgáltatásokkal állnak a pénztártagok rendelkezésére. A szolgáltatói partnerek OTP Egészségprogram matricával jelzik a szolgáltatások igénybe vételének lehetőségét. Ezen túlmenően a pénztártagok az összes patikában, gyógyászati segédeszköz forgalmazónál, optikában, illetve sportszer és sporteszköz forgalmazónál vásárolhatnak egyéni egészségszámlájuk terhére Szolgáltatások Az OTP Egészségpénztár a jogszabályokban definiált összes szolgáltatás igénybevételét biztosítja. Életmódterv Az Életmódterv (személyes egészségterv) kialakításakor a szakorvos az elvégzett egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatok eredményeinek felhasználásával Életvezetési javaslatot készít. Elkészítésétől számítva 10 évig érvényes, és 10%-os adókedvezményre jogosít 2 évig. egészségügyi szolgáltatás (pl.: fogászat, bőrgyógyászat, nőgyógyászat) gyógyszer vételárának kifizetése (pl.: gyógyszerek, homeopátiás szerek) gyógyászati segédeszköz vételárának kifizetése (pl.: kötszer, gipsz, bot, vérnyomásmérő, kontaktlencse, szemüveg, terhességi teszt, pelenka) otthoni gondozás Kiegészítő (adómentes) egészségbiztosítási szolgáltatások gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelések szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások részeként a pénztártag kieső jövedelmének teljes vagy részbeni pótlása keresőképtelenség esetén OÉTI által nyilvántartott gluténmentes élelmiszerek vásárlása látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek kifizetése Életmódjavító (adóköteles) egészségpénztári szolgáltatások természetgyógyászati szolgáltatások sporteszközök vásárlása gyógyteák, fog- és szájápolási termékek vásárlása

6 6.8. Tagokkal való kapcsolattartás módja Ügyfélszolgálat A Pénztár személyes ügyfélszolgálatához, valamint call centeréhez a tagok bármilyen, egészségpénztárral kapcsolatos kérdéssel bátran fordulhatnak. A szolgáltatás természetesen az OTP Egészségpénztárral kapcsolatos egyéb ügyek intézésére is lehetőséget nyújt. Internetes honlap Az OTP Egészségpénztár internetes honlapján (www.otppenztarak.hu) naprakész információkat szerepeltet a Pénztárról, szolgáltatásairól és ezek előnyeiről. A weblapon lehetőség van a szolgáltatói partnerek település, illetve szolgáltatási típus szerinti keresésére, online ügyintézésre, illetve egyenleg- és forgalomlekérdezésre is. A közösségi portálokon is naprakész információkkal állunk tagjaink rendelkezésére (www.facebook.com/otpep). Hírlevél A Pénztár a hírlevélre feliratkozott tagjainak kéthavi rendszerességgel küld hírlevelet, melyben egészséges életmóddal kapcsolatos témákról, a pénztár tevékenységének változásairól és az időszakos akciókról tájékozódhat/olvashat. Az OTP Bank Nyrt. hálózata A tagokkal való kapcsolattartásban kiemelkedő szerepe van az OTP Bank Nyrt. fiókhálózatának, ami Magyarország legkiterjedtebb bankfiókhálózata, amelynek közreműködésével az OTP Egészségpénztár tagjai helyi szinten intézhetik a Pénztárral kapcsolatos egyes ügyeiket. Számlalevél, adóigazolás Az OTP Egészségpénztár a törvényi előírásoknak megfelelően, évente írásban tájékoztatja pénztártagjait egyéni számlájuk állásáról. A Pénztár ezen túlmenően az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat, valamint befizetési csekket is küld tagjainak. 7. Miért érdemes az OTP Egészségpénztárt választani? Az OTP Egészségpénztár stabil és biztonságos, hátterében az OTP Bankcsoport áll. A beléptetéssel kapcsolatos adminisztrációban a Pénztár szükség esetén teljes körű segítséget nyújt magasan képzett vállalati kapcsolattartói segítségével. Alacsony működési költséggel funkcionál. Magas színvonalú és szabadon választható szolgáltatások, OTP Cafeteria kártya. Társkártya igénylése kedvezményezettek részére. Szolgáltatók 5-25%-os árkedvezményei. Pénztártagok egyéni igényei szerint fejlődő szolgáltatói hálózat. Egyenleg- és forgalomlekérdezés az interneten és az OTPdirekten keresztül. Munkáltatói portálon keresztüli bevallás lehetősége. Az OTP Egészségpénztár tagjai az OTP Bank folyószámlahitelét 1,5%-os kamatkedvezménnyel vehetik igénybe. Kedvezményes/ingyenes szolgáltatói ajánlatok eljuttatása a Pénztártagokhoz. Felkeltettük érdeklődését? Az OTP Egészségpénztárról, a belépés feltételeiről és költségeiről részletesen informálódhat: OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 Budapest, Mérleg u. 4. Levelezési cím: 1369 Budapest 5. Pf. 362 Ügyfélszolgálat: Internet: Felelős kiadó: OTP Egészségpénztár január

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI TISZTELT PÉNZTÁRTAG! Örömmel adjuk át rövid, összefoglaló jellegű tájékoztatónkat, amely a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza közérthető formában annak érdekében, hogy Ön teljes körűen és minél egyszerűbben

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA Az Ügyért. 2015. év TUDVA, HOGY A XXI. SZÁZADBAN - AZ ÁLLAMI RENDSZEREKET KIEGÉSZÍTVE - AZ ÖNGONDOSKODÁS SZEREPE MEGHATÁROZÓVÁ VÁLIK, MI, AZ ALAPÍTÓK A MAI NAPON DÖNTÖTTÜNK A TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN OTP ADLAK EGYBEN EGYSZERŰBB! OTP CAFETERIA KÁRTYA

TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN OTP ADLAK EGYBEN EGYSZERŰBB! OTP CAFETERIA KÁRTYA 2015 A Z O T P C S O P O R T I N F O R M Á C I Ó S M A G A Z I N J A I N G Y E N E S K I A D V Á N Y 06 13 18 TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN

Részletesebben

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0304-0305

Részletesebben

Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához

Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Frissítve: 2014. 12. 10. Ha szeretne értesülni a kiadvány frissítéseiről, és még nem regisztrált e-mail címével

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Várakozási idő az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 2..(4).c)

Részletesebben

VALLYON ANDREA 1 BEVEZETÉS

VALLYON ANDREA 1 BEVEZETÉS Szolnoki Tudományos Közlemények XIII. Szolnok, 2009. VALLYON ANDREA 1 AZ ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGY KIEGÉSZÍTŐ MAGÁNFINANSZÍROZÁSÁBAN 2 Az előadás keretében kísérletet teszek az

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás KISOKOS

Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás KISOKOS Sodexo ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás KISOKOS A 2015-ös ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS juttatás alkalmazását segítő szakértői háttéranyag Sodexo utalványt vásárló munkáltatók részére! Összegyűjtöttünk Önnek

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ 1146 Budapest, Thökölyi út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ A béren felüli juttatások alkalmazásához Green Pass 2 Verziószám: IC11 ELSŐ LÉPÉS: A SZABÁLYZAT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszer a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére 3 TARTALOMJEGYZÉK I. A 2014. évi VBKJ rendszerrôl...................... 4 II. Nyilatkozattétel

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Új taggal bővül a bankcsoport

Új taggal bővül a bankcsoport 2004. június AZ OTP BANK ROMÁNIÁBAN Új taggal bővül a bankcsoport A szlovákiai középbank, majd a legnagyobb bolgár lakossági bank megvásárlása után Romániában egy magántulajdonú bank megvásárlásával lép

Részletesebben

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Hírlevél 2006/04 Tartalomjegyzék: Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat Jogszabályok érintő törvényekről Rendezvény előzetes Oktatás, továbbképzés Harkányban

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015.

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. 1 1 Bevezető... 3 2 A VBKJ keretösszeg... 3 3 A VBKJ rendszer főbb alapelvei... 3 4 Nyilatkozattétel ideje,

Részletesebben