Már most Ön is gondoskodhat munkavállalói leendő nyugdíj-kiegészítésének biztosításáról, melynek egyik formája az önkéntes nyugdíjpénztári számla.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Már most Ön is gondoskodhat munkavállalói leendő nyugdíj-kiegészítésének biztosításáról, melynek egyik formája az önkéntes nyugdíjpénztári számla."

Átírás

1

2 Tisztelt Munkáltató! Egész Európára jellemző a társadalom elöregedése, így a nyugdíjra jogosultak számának emelkedése. Az aktívkorú lakosság száma és az államkasszába áramló nyugdíjra fordítható bevételek folyamatosan csökkennek. Mindezek az állami nyugdíj mértékének jövőbeni bizonytalanságát vetítik előre. Már most Ön is gondoskodhat munkavállalói leendő nyugdíj-kiegészítésének biztosításáról, melynek egyik formája az önkéntes nyugdíjpénztári számla. Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár a legnagyobb önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztár Magyarországon. A Pénztár december végén 218 ezer fős taglétszámmal és 161 milliárd forintos vagyonnal rendelkezett. A munkáltatói partnerek száma volt. A rugalmas tagdíjfizetési módokat, pénzügyi biztonságot és könnyű elérhetőséget biztosító konstrukció vonzerejét bizonyítja a munkáltatói tagok körének folyamatos bővülése. Kérjük, ismerkedjen meg tájékoztatónkkal, amellyel segítséget kívánunk nyújtani a munkavállalóknak adható juttatások bővítési lehetőségéről. Budapest, január Tisztelettel: OTP ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Mi az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztár? Az ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR magánszemélyek által alapított non-profit szervezet, amely nyugdíjbiztosítási ellátásokat kiegészítő szolgáltatást nyújt tagjai részére. Ezzel lehetőséget biztosít a pénztártagok számára, hogy önkéntes alapon előre gondoskodjanak nyugdíjas éveik anyagi biztonságáról. Az állam jelentős adókedvezménnyel támogatja az öngondoskodást, ezért az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztár tagjai már nyugdíjba vonulás előtt anyagi előnyhöz juthatnak.

3 1. Miért előnyös a munkáltató számára? 1.1. Adó- és költségelőnyök Az átvállalt tagdíjat (munkáltatói hozzájárulást) a munkáltató költségként számolhatja el, ahol a juttatás 1,19-szerese után 16%-os személyi jövedelemadót és kedvezményes 14%-os EHO-t kell megfizetnie, amennyiben a hozzájárulás nem haladja meg a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 50%-át Humánpolitikai előnyök Az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári tagdíj részbeni vagy teljes átvállalása növeli a munkavállalók lojalitását és a munkahelyhez való kötődést, amely pozitív befolyással lehet a munkaerő megtartására. 2. Ki lehet munkáltatói tag? Önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói tagja az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság lehet, aki a Pénztárral kötött szerződés alapján munkavállalóinak tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás). A munkáltatói hozzájárulásról és annak mértékéről a munkáltató és a Pénztár külön szerződésben állapodik meg (munkáltatói szerződés) Munkáltatói hozzájárulás A munkáltató azon munkavállalói részére fizethet munkáltatói hozzájárulást, akik vele munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyban) állnak. A munkáltatói tag a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll. A munkáltatói hozzájárulásnak minden munkavállalóra nézve egységesnek kell lennie, ami lehet azonos összeg, a munkabér meghatározott százaléka, vagy a béren kívüli juttatás keretén belül a munkavállaló által meghatározott összeg. A munkáltató egységesnél magasabb munkáltatói hozzájárulást azon munkavállalóinak fizethet, akik 15 éven belül érik el a nyugdíjkorhatárt. Ez esetben korcsoportonként egységesen akár évenként is differenciálhat. A munkáltató szüneteltetheti a munkáltatói hozzájárulás fizetését arra az időszakra, amikor a munkavállaló munkaviszonya szünetel, illetve munkabér részére nem jár (például GYES, GYED). Ennek feltételeit a munkáltatónak valamennyi pénztártag munkavállalójára nézve azonos módon kell meghatároznia Adomány Amennyiben a munkáltató a hozzájárulás mellett a munkavállalók bizonyos csoportját további támogatásban szeretné részesíteni, úgy erre az adomány ad lehetőséget. Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya értelmében, adományban részesülhet: a) a felhalmozási időszakban lévő pénztártagok köre, b) a szolgáltatásban részesülő pénztártagok köre, c) az adományozás időpontjában ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok köre, d) az adományozás időpontjában ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló, próbaidejüket az adományozás időpontját legfeljebb 3 hónappal megelőzőleg letöltött pénztártagok köre, e) az ugyanazon munkáltatótól nyugdíjba vonult pénztártagok köre,

4 f) a nyugdíjkorhatárt a támogató által meghatározott időn belül elérő pénztártagok köre, g) a nyugdíjkorhatárt betöltött pénztártagok köre, h) megváltozott munkaképességű tagok i) az adományozás időpontjában ugyanazon érdekképviseleti szervvel tagsági viszonyban álló pénztártagok köre, j) akik az a)-i) pontokban meghatározott csoportokon belül ja) ugyanazon korcsoporthoz tartoznak jb) ugyanazon munkahelyi beosztással rendelkeznek, jc) a támogató által meghatározottnál rövidebb/hosszabb munkaviszonnyal rendelkeznek a támogatónál, jd) a támogatótól származó jövedelme a támogató által meghatározott összeg alatt/felett van, k) az a) -i) pontokban foglaltak együttes alkalmazásával is meghatározott tagsági kör. 3. Adókedvezmények összefoglalása A munkavállaló az adományt költségként elszámolhatja, amennyiben annak öszszegével a társaság adózás előtti eredményét is növeli (TAO tv 8 (1) d) pont). A jóváírt adomány összege a munkavállaló egyéb jövedelmének minősül, amelynek 78%-a után 16% SZJA és 27% EHO fizetési kötelezettsége keletkezik. Emellett a kapott összeg 20%-a (egyénileg teljesített tagdíjjal együtt legfeljebb évi Ft) önkéntes pénztári számlára adóvisszatérítés formájában igényelhető az adóhatóságtól. Az alábbi táblázat szemlélteti a munkáltatói hozzájárulás és az adomány kapcsán felmerülő munkáltatói ráfordítások és pénztártagi jóváírások összehasonlítását (2014. évben). minimálbér ( Ft/hó) 50%-áig Munkáltatói hozzájárulás minimálbér 50%-a felett Adomány Munkáltatói ráfordítások Munkavállaló javára utalt összeg 100,00% 100,00% 100,00% Munkáltatót terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség 35,7% 51,17% 0,00% Összes ráfordítás 135,7% 151,17% 100,00% Pénztártag egyéni számlán jóváírandó összeg Juttatás összege 100,00% 100,00% 100,00% Pénztári levonás (a teljesítés időpontjáig az egyéni számlára befizetett összegtől függően) 10,00%-2,50% 10,00%-2,50% 0,00% Egyéni számlán jóváírandó összeg 90,00%-97,50% 90,00%-97,50% 100,00% A juttatás kapcsán a pénztártagot terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség 0,00% 0,00% 33,54% Adó-visszatérítés (max. 150e Ft) 0,00% 0,00% 20,00%

5 4. Miért előnyös a munkavállaló számára? 4.1. Adó- és költségelőnyök Az egyénileg befizetett tagdíj és az adomány együttes összege után 20%-os SZJA visszatérítést vehet igénybe 1. Ha a pénztártag tagdíját a munkáltató fizeti, akkor az a minimálbér 50%-áig a munkavállalónak nem számít jövedelemnek (számára SZJA- és járulékmentes). Pénztárunk a támogatói adományok összegét teljes egészében jóváírja a tagok egyéni számláin, azt NEM csökkenti a működés költségeivel Egyéb előnyök Az egyéni nyugdíjszámlára befizetett tagdíj a pénztártag által választott portfolióban befektetésre kerül, melynek eredménye folyamatosan követhető. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás adó- és illetékmentesen örökölhető. Az önkéntes nyugdíjpénztár tagja kiegészítheti majdani nyugdíját az egyéni számláján felhalmozott megtakarítás igénybe vételével. 5. Ki lehet pénztártag? Önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztár tagja az a természetes személy lehet, aki a 16. életévét betöltötte; az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, a belépési nyilatkozatot aláírta; a tagdíjfizetést vállalja. 6. Mit érdemes tudni az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárról? Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 1994-ben alakult az OTP Bank Nyrt. támogatásával. Magyarország legnagyobb önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztára december végén taglétszáma 218 ezer fő, vagyona 161 milliárd forint volt Tagdíj Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár egységes (minimális) havi tagdíja Ft. Természetesen ennél magasabb tetszőleges összegű tagdíj is fizethető, és eseti befizetés(ek)re is lehetőség van. A tagdíjat a tárgyhót követő hó 15. napjáig kell befizetni. A tagdíjbefizetés munkáltatói átutalással, beszedési megbízással, banki átutalással és csekken teljesíthető. Tagdíjszámla: A pénztártag által egyénileg és/vagy a támogatói adományként befizetett tagdíj után 20%-os SZJA visszatérítés vehető igénybe, mely maximum évi Ft.

6 6.2. Tagdíjak tartalékok közötti megoszlása Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár a jogszabályi előírásoknak megfelelően három részre osztja fel a befizetett összegeket, amelyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze: A befizetésből fedezeti tartalék működési felhasználás likviditási tartalék Ft/év 90,00% 9,90% 0,10% Ft/év 94,00% 6,00% 0,00% Ft-tól/év 97,50% 2,50% 0,00% Új belépők esetén az első megfizetett Ft működési tartalékba kerül. A fedezeti tartalék a pénztártagok egyéni nyugdíjszámláin jóváírt tételek összessége, amelyből a pénztár a szolgáltatásokat finanszírozza. A működési célra elkülönített bevételeket a pénztár működése során felmerülő költségeinek (pl. nyilvántartás, könyvelés, munkáltatói levelek és egyéni számlaértesítők költsége) fedezetére szolgál. A likviditási tartalék a pénztár fizetőképességének biztosítására szolgál Egyénileg választható befektetési forma Belépéskor a pénztártag kockázatvállalási hajlandósága és/vagy élethelyzete figyelembevételével választhat befektetési portfoliót. 5 különböző portfolió: A legkisebb kockázatú Kockázatkerülő portfolióban kizárólag pénzpiaci eszközök találhatók, így a portfolióban elhelyezett megtakarítások értéke egyenletesen, de alacsonyabb hozammal növekszik. A szinte kizárólag állampapírokat tartalmazó biztosabb, de egyben alacsonyabb hozamot ígérő Klasszikus portfolió annak ajánlható, akinek 5 éven belül felvehetővé válik megtakarítása és fel is kívánja azt használni, illetve megelégszik a kisebb, de biztosabb hozammal. Akinek a szolgáltatás igénybe vételéig 5-15 év van hátra, annak a közepes kockázatú, kétharmad részben állampapírokat tartalmazó Kiegyensúlyozott portfolió javasolt. A kétharmad részben magasabb kockázatú részvényeket és külföldi kötvényeket tartalmazó Növekedési portfolió annak ajánlható, aki a hosszabb távon magasabb hozam elérése érdekében elfogadja a magasabb kockázatot. A legmagasabb kockázatú, közel 90%-ban részvényeket és külföldi kötvényeket tartalmazó Dinamikus portfolió annak ajánlható, aki hosszú távon magasabb hozam érdekében elfogadja a magas kockázatot. A pénztártagok a portfoliók között kockázatvállalási hajlandóságuk és élethelyzetük figyelembevételével tetszőleges gyakorisággal válthatnak, ezzel lehetővé válik, hogy befizetéseiket a különböző kockázatú portfoliók közti estleges váltások révén plusz hozammal gyarapítsák. Amennyiben a belépő nem választ portfoliót, a pénztár az alapértelmezett, vagyis a Kiegyensúlyozott portfolió befektetési politikájának megfelelően fekteti be az egyéni számláján lévő megtakarítást Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás igénybevételi lehetőségei Nyugdíjszolgáltatás I. Egyösszegű kifizetés A pénztár a szolgáltatást egy összegben fizeti ki annak a pénztártagnak, aki a nyugdíjjogosultság elérése után az egyösszegű kifizetést írásban igényli. A tagsági viszony ezzel egyidejűleg megszűnik.

7 II. Határozott idejű, minimum 3 éven keresztül folyósított, évente indexálódó pénzügyi járadék A pénztár pénzügyi járadékot folyósít a nyugdíjkorhatárt elérő, tagsági viszonnyal rendelkező pénztártagok részére, amennyiben e szolgáltatást választják. III. Egyösszegű kifizetés és a járadék kombinációja A pénztártag a számláján lévő összeg egy részét azonnal, a fennmaradó részt pedig járadék formájában igényelheti éves várakozási idő utáni kifizetés A Pénztártag a 10 éves várakozási idő lejárta után az egyéni számláján nyilvántartott összegből a hozamhoz adómentesen, a befizetett tőkéhez adó- és járulékkötelesen juthat hozzá Tagsági kártya A tagdíjukat folyamatosan fizető tagoknak az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tagsági kártyát biztosít, melynek segítségével a honlapon és az OTP Pénztári vonalon keresztül bármikor lekérdezhetik egyéni számlájuk egyenlegét Pénztártagoknak nyújtott kedvezmények Kedvezményes OTP Folyószámlahitel Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjai az OTP Bank Folyószámlahitelét 1,5%-os kamatkedvezménnyel vehetik igénybe tagsági kártyájuk segítségével Tagi kölcsön Amennyiben a pénztártag legalább 3 éves tagsági jogviszonnyal rendelkezik, úgy kedvező feltételek mellett a Pénztártól tagi kölcsönt igényelhet, az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összeg 30%-ának erejéig Kedvezményes forint alapú személyi hitel Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjai a 10 éves várakozási idő letelte, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után az egyéni számlán lévő összeg 50%-át hitelfedezetként használhatják fel. Ennek kapcsán az OTP Bank kedvezményes személyi kölcsönt kínál a pénztártagok részére. A konstrukció előnye az, hogy a számlaegyenlegen lévő megtakarítás további hozamot biztosít, ráadásul adófizetési kötelezettség sem keletkezik. A legfeljebb 11 éves futamidő alatt csak a hiteldíjat kell törleszteni, a tőkét a lejárat végén egy öszszegben kell visszafizetni A tagokkal való kapcsolattartás módja A Pénztár a tagok részére az alábbi elérhetőségeket biztosítja: Személyes ügyfélszolgálat A Pénztár tagjai számára személyes ügyfélszolgálatot működtet 1051 Budapest, Mérleg utca 4. szám alatt. Nyitva tartás: H: 8-18, K-CS: 8-16, P: 8-14 óráig. Telefonos ügyfélszolgálat A Pénztár ügyfélszolgálati call centeréhez ( ) a tagok bármilyen, önkéntes nyugdíjpénztárral kapcsolatos kérdéssel, kéréssel fordulhatnak.

8 Internetes honlap Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár internetes honlapján (www.otppenztarak.hu) naprakész információkat szerepeltetünk a Pénztárról, szolgáltatásairól és ezek előnyeiről. Továbbá a pénztártag nyomon követheti számlaforgalmát és bármikor lekérdezheti egyéni számlaegyenlegét, valamint letöltheti a szükséges nyomtatványokat. Az OTP Bank Nyrt. hálózata A tagokkal való kapcsolattartásban kiemelkedő szerepe van az OTP Bank Nyrt. fiókhálózatának. Így az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjai Magyarország legkiterjedtebb bankfiókhálózatának közreműködésével intézhetik a Pénztárral kapcsolatos egyes ügyeiket. Számlalevél, adóigazolás Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár a törvényi előírásoknak megfelelően, évente egyszer írásban tájékoztatja pénztártagjait egyéni számlájuk alakulásáról, tárgyévi forgalmáról. A Pénztár ezen túlmenően évente az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges aktuális adatokat, valamint igény szerint befizetési csekket küld tagjainak A munkáltatói tagokkal történő kapcsolattartás módja A személyes és a telefonos ügyfélszolgálat igénybevételén túl egy munkáltatói portál áll a munkáltatók rendelkezésére, melynek segítségével a havi bevallások gyorsan, biztonságosan, költségmentesen, azonnali ellenőrzéssel online közlekedtethetőek. 7. Miért érdemes az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárt választani? 7.1. Munkáltatók számára A beléptetéssel kapcsolatos adminisztrációban a Pénztár szükség esetén teljes körű segítséget nyújt magasan képzett vállalati kapcsolattartóink segítségével. Munkáltatói portálon keresztüli bevallás lehetősége Munkavállalók számára Személyre szabott befektetés: kockázatvállalási hajlandóságától függően öt választható portfolió, tetszőleges számú portfolióváltás mellett. Egyenleg- és forgalomlekérdezés az interneten keresztül. Gyors elszámolási rendszer a megtakarítás kifizetésekor. Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjai az OTP Bank folyószámlahitelét 1,5%-os kamatkedvezménnyel vehetik igénybe. Felkeltettük érdeklődését? Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárról, a belépés feltételeiről részletesen informálódhat: OTP ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 1051 Budapest, Nádor utca 16. Levelezési cím: 1370 Budapest, Pf.:369. Ügyfélszolgálat: Internet: A jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, részletes információkért érdeklődjön az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárnál! Felelős kiadó: OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár január

Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára?

Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára? Tisztelt Munkáltató! Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény 1993 óta Magyarországon is lehetőséget teremt arra, hogy a cégek és vállalkozások hozzájáruljanak munkavállalóik aktívabb,

Részletesebben

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA Az Ügyért. 2015. év TUDVA, HOGY A XXI. SZÁZADBAN - AZ ÁLLAMI RENDSZEREKET KIEGÉSZÍTVE - AZ ÖNGONDOSKODÁS SZEREPE MEGHATÁROZÓVÁ VÁLIK, MI, AZ ALAPÍTÓK A MAI NAPON DÖNTÖTTÜNK A TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Várakozási idő az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 2..(4).c)

Részletesebben

TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN OTP ADLAK EGYBEN EGYSZERŰBB! OTP CAFETERIA KÁRTYA

TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN OTP ADLAK EGYBEN EGYSZERŰBB! OTP CAFETERIA KÁRTYA 2015 A Z O T P C S O P O R T I N F O R M Á C I Ó S M A G A Z I N J A I N G Y E N E S K I A D V Á N Y 06 13 18 TÖBB JUTTATÁS, RENGETEG ÉLMÉNY! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA LAKÁSHITEL- TÁMOGATÁS ADÓMENTESEN

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. évi változások A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini projekt kiadványa 1 Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Tartalom

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI TISZTELT PÉNZTÁRTAG! Örömmel adjuk át rövid, összefoglaló jellegű tájékoztatónkat, amely a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza közérthető formában annak érdekében, hogy Ön teljes körűen és minél egyszerűbben

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Jövőkép klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Tartalomjegyzék I. Kiemelt jellemzők.........................................................................

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

ERSTE Lojalitás Életbiztosítási Program Kulcsember. A hatékony humánerőforrás-gazdálkodás érdekében

ERSTE Lojalitás Életbiztosítási Program Kulcsember. A hatékony humánerőforrás-gazdálkodás érdekében ERSTE Lojalitás Életbiztosítási Program Kulcsember A hatékony humánerőforrás-gazdálkodás érdekében 1 ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az Erste Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a tőzsdén

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához

Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Frissítve: 2014. 12. 10. Ha szeretne értesülni a kiadvány frissítéseiről, és még nem regisztrált e-mail címével

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK A MUNKAHELYEKEN Készítette : Tarsoly Imréné Lektorálta : Hódi Zoltán Szerkesztette : Fogarasi László VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG 2007. március 1 SZOCIÁLIS ÉS BÉREN

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató Hatályos: 2015. január 1-jétől Adózási tájékoztató Jelen adózási tájékoztató összefoglalja az élet-, baleset-, és betegségbiztosításokra, valamint a nyugdíjbiztosításokra vonatkozó hatályos adózási szabályokat.

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Munkavállalót terhelő adók és járulékok: SZJA (16 %) Nyugdíjjárulék (10%) MNYP tag esetén is! Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) Pénzbeli

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben