Szolgáltatási szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatási szabályzat"

Átírás

1 Szolgáltatási szabályzat Elfogadta a december 16-i küldöttközgyűlés a 3/( ) sz. határozatával. Hatályos január 1-től

2 A Pénztár az Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata szerinti szolgáltatásokat finanszírozza az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. Törvény (Öpt.), az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII.22.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok mindenkori figyelembevételével. 1 A Pénztár a hatályos jogszabályok alapján tagjainak a következő szolgáltatásokat nyújtja: I. Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások A Pénztár kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásként az alábbi az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújtja. 1. Egészségügyi szolgáltatás: a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján; Otthoni gondozás: amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat; 4. Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása; Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás: a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek-, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangos könyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása; 7. Életvitelt elősegítő szolgáltatás: mozgáskorlátozott, vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakítási költségeinek támogatása; 8. A szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása: mely igénybe vehető egészségügyi szolgáltatónál, illetve természetgyógyászati szolgáltatásként; 9. A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása; 1 Módosította a május 23-i küldöttközgyűlés 2 Törölte a május 23-i küldöttközgyűlés 3 Törölte a december 16-i küldöttközgyűlés 2

3 10. Pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások: amelyet a Pénztár keresőképtelenség esetén a tag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként, valamint a megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújt; II. Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások A Pénztár életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásként a következő szolgáltatásokat nyújtja: 1. Természetgyógyászati szolgáltatás: a hatályos jogszabályban felsorolt, az ott meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének támogatása ; Sporteszköz vásárlásának támogatása: az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlásának, illetve bérlésének támogatása; Gyógyteák, fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása. 6. A kiegészítő egészségpénztári - és az életmódjavító szolgáltatások igénybevételéről az alábbi eltérésekkel - a pénztártag rendelkezik Az I/9. pontban meghatározott szolgáltatások közül a hallásjavító eszközök, valamint a látás javítását elősegítő fénytani eszközök megvásárlásának támogatása, valamint az I./3. pontban nevesített szolgáltatások orvosi javaslat, vagy - kizárólag 4 Törölte a december 18-i küldöttközgyűlés 5 Törölte a december 16-i küldöttközgyűlés 6 Törölte a december 16-i küldöttközgyűlés 7 Törölte a december 16-i küldöttközgyűlés 8 Törölte a december 16-i küldöttközgyűlés 9 Törölte a december 16-i küldöttközgyűlés 3

4 alátás javítását elősegítő fénytani eszközök megvásárlása esetén - működési engedéllyel rendelkező, szakképzett optometrista javaslata alapján vehetők igénybe Az I/6. és 7. pontban meghatározott szolgáltatások az indokoltságot alátámasztó hatósági igazolás alapján vehetők igénybe. III. Prevenciós szolgáltatások 1. A Pénztárral szűrési, állapot-felmérési tevékenységre szerződött egészségügyi szolgáltató által végzett egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatok, amelyek eredményeinek felhasználásával személyes egészségterv készül, prevenciós szolgáltatásnak minősülnek. 2. A személyes egészségterv alapján indokolt, az egészség megőrzését és a megbetegedések megelőzését elősegítő - az orvosi javaslat alapján - igénybe vehető szolgáltatások közül prevenciós szolgáltatásnak minősülnek: - gyógytorna, -gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés, Prevenciós szolgáltatásnak minősülnek az elkerülhető megbetegedések korai felismerésére irányuló,a I/1 pontban foglaltaknak megfelelő orvosi javaslatra igénybe vett szűrővizsgálatok. 4 Ha a személyes egészségterv alapján indokolt, prevenciós szolgáltatásnak minősülnek a szenvedélybetegségekről való leszoktatásokra irányuló kezelések és az életmódváltozást elősegítő szolgáltatások is. 5. Az előzőekben meghatározott szolgáltatások csak akkor minősülnek prevenciós szolgáltatásnak, ha a Pénztártag a személyes egészségterv részeként készülő életvezetési javaslat megértését, a javaslatok elfogadását és a megvalósításban való együttműködő készségét aláírásával igazolja és - a 2. pontban meghatározott szolgáltatások esetén - a személyes egészségterv a szolgáltatás igénybevételének időpontját megelőző két éven belül készült. Ezen kívül a számlából egyértelműen megállapítható, hogy a szolgáltatást az egészségtervvel rendelkező vette igénybe Módosította a december 16-i küldöttközgyűlés 11 Módosította a május 21-i küldöttközgyűlés 4

5 IV. A Pénztár szolgáltatásainak igénybevétele IV.1. Az egyéni egészségszámla Az egyéni egészségszámla az az alapnyilvántartás, amelyet a Pénztár a számviteli rendjével összhangban a tagok részére vezet. Az egyéni egészségszámla tartalmazza mindazon tételeket, amelyeket a hatályos jogszabályok kötelezően előírnak a Pénztár számára. A tag jogosult a Pénztár összes szolgáltatását az Alapszabályban, a Szolgáltatási Szabályzatban és a Kártyaszabályzatban foglaltaknak megfelelően igénybe venni. 12 A Pénztárhoz, a tag által előzetesen írásban bejelentett közeli hozzátartozói jogosultak a Pénztár valamennyi szolgáltatását kivéve a keresőképtelensége esetén kieső jövedelem pótlását a tag jogán, a taggal azonos feltételek szerint igénybe venni. A Pénztár az egyes szolgáltatások költségeinek kiegyenlítését a szolgáltatás igénybevételére jogosult tag egyéni egészségszámlájának pozitív egyenlege terhére biztosítja. Ugyanez a számla a forrása a Pénztártag bejelentett közeli hozzátartozója által igénybe vett szolgáltatások ellenértékének is. A Pénztár csak a pénztári belépést követően igénybe vett szolgáltatások költségét számolja el. Szolgáltatások az egyéni egészségszámla szabad egyenlege mértékéig igényelhetők. A Pénztár az igényelt szolgáltatásokat a számlák benyújtásakor hatályos Alapszabálynak, Szolgáltatási Szabályzatnak és Kártyaszabályzatának megfelelően számolja el. 13 A tag a tagsági jogviszonyának megszüntetésére (kilépés, átlépés) irányuló bejelentésének a Pénztár által történt kézhezvételét követően, a tagsági jogviszonya megszűnése napjáig, a Pénztárhoz beérkezett számla (illetve szükség esetén egyéb igazolás) alapján elszámolandó szolgáltatások igénybevételére jogosult. A tagsági jogviszony megszüntetésére irányuló bejelentést követően újabb szolgáltatást igénybe venni nem lehet. IV.2. Egészségkártya A szolgáltatások igénybevételéhez a tag kérelmére a Pénztár a MediSmarttal közösen kibocsátott egészségkártyát biztosít, melyhez társkártya igényelhető. Kiskorú közeli hozzátartozó részére társkártyát csak 16. életévének betöltését követően biztosít a Pénztár. A kártya a kibocsátástól számított 5 évig érvényes. A kártya érvényességétől eltér a kártya használhatósága, mely a kártyadíj megfizetésének tényétől függ. 12 Módosította a május 23-i küldöttközgyűlés 13 Módosította a május 23-i küldöttközgyűlés 5

6 A kártyabirtokosoknak /minden esetben beleértve a társkártyát is/ a kártya használati jogának lejárta előtt 30 nappal írásban a Pénztár által közzétett nyomtatványon nyilatkozniuk kell arról, ha a továbbiakban nem tartanak igényt a kártyahasználatra. Ilyen tartalmú írásbeli nyilatkozat hiányában a Pénztár a használati jog lejárta előtt 15 nappal, az akkor aktuális kártyahasználati díjjal a tag egyéni számláját megterheli, és a tag a következő érvényességi időn belül jogosult lesz a kártya használatára. A kártyabirtokosoknak /minden esetben beleértve a társkártyát is/ a kártya érvényességének lejárta előtt 60 nappal írásban a Pénztár által közzétett nyomtatványon nyilatkozniuk kell arról, ha a továbbiakban nem tartanak igényt a kártyaszolgáltatásra. Ilyen tartalmú írásbeli nyilatkozat hiányában a Pénztár az új kártyát megrendeli és az akkor aktuális új kártyahasználati díjjal a tag egyéni számláját megterheli. A tag a következő érvényességi időn belül az esedékes kártyahasználati díjak megfizetése esetén - jogosult lesz a kártya használatára. A kártya halasztott fizetést támogató eszköz, mely kizárólag a Pénztár által finanszírozott termékek és/vagy szolgáltatások vásárlására szolgál az elfogadásra kijelölt helyeken, a Pénztárral közvetlen, vagy a MediSmart rendszeren keresztül érvényes szerződéses kapcsolatban lévő szolgáltatóknál. A kártya különböző kedvezmények igénybevételére jogosít. A kártya nem teszi lehetővé, hogy a tag az egyéni számláján lévő összeggel közvetlenül rendelkezzék, illetőleg annak terhére készpénzt vegyen fel, vagy a Pénztár tevékenységi körébe nem tartozó áruk, szolgáltatások ellenértékét azzal kiegyenlítse. A kártya (társkártya) használatának részletes szabályait - a Pénztár igazgatótanácsa által jóváhagyott Kártyaszabályzat tartalmazza, mely megtekinthető a postaweben, a Pénztár honlapján, a küldötteknél és - előzetes bejelentkezés alapján a Pénztár székhelyén munkanapokon 9-15 óra között. IV.3. A készpénzzel kiegyenlített számla elszámolási szabályai: A tag a számlát szabályosan, a megfelelő vevő nevére állíttatja ki. A készpénzzel kiegyenlített számlán fel kell tüntetni a Pénztár nevét, a szolgáltatást igénybe vevő tag (bejelentett közeli hozzátartozója) adatait (név, cím, pénztári azonosító száma). Amennyiben a szolgáltatás(ok)/termékek ellenértékét a készpénzfizetési számla alapján a tag készpénzben fedezi, ennek ellenértékét a Pénztár utólag téríti meg számára. Ennek feltétele, hogy az igényelt szolgáltatás a jogszabályoknak, valamint a Pénztár Alapszabályának, illetve Szolgáltatási Szabályzatának megfeleljen, és a Pénztártag egyéni számláján a számla teljes összegének szükséges fedezete rendelkezésre álljon. 14 Módosította a december 18-i küldöttközgyűlés 15 Módosította a december 18-i küldöttközgyűlés 16 Módosította a december 16-i küldöttközgyűlés 6

7 Kifizetés teljesíthető a Pénztár nevére kiállított, a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő elektronikus dokumentum alapján is. A számlákhoz a jogszabály által megkövetelt esetekben a szükséges orvosi ill. hatósági igazolásokat mellékelni kell. Az orvosi javaslat a kiállítás napjától számított 3 évig érvényes. A Pénztár ezt a szabályt visszamenőlegesen is alkalmazza a még érvényben lévő orvosi javaslatok esetében. A számla kifizethetőségéhez Pénztárnak rendelkeznie kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben megállapított azonosítási kötelezettség teljesítéséhez szükséges minden adattal (családi és utónév, születéskori név /előző név, leánykori név/, születési hely, idő, anyja neve, állampolgárság,lakcím, az azonosító okmány száma, annak típusa, a kiállító hatóság megnevezése, betűjele). Amennyiben ez nem áll a Pénztár rendelkezésre, kifizetés nem teljesíthető. Ezért a tag és a Pénztár közös érdeke, hogy a Pénztár, a tag segítségével hiányzó adat birtokába jusson. 17 A számlát, az igazolásokat a Pénztártag beküldi a Pénztár postacímére: A Pénztár szabályos bizonylatok esetén a kézhezvételtől számított 20 munkanapon belül a tag bankszámlájára átutalja, (2500 Ft-os limithatár) vagy 30 munkanapon belül postai úton (5000 Ft-os limithatár) kifizeti a számlák ellenértékét. A Pénztár egyedi, írásbeli kérelem alapján részkifizetést is teljesíthet a tag részére. 18 A Pénztárhoz szolgáltatási számlát a számla kibocsátását követő év január 31-ig lehet beküldeni. Amennyiben a számla kifizetését az egyéni egészségszámla egyenlege legkésőbb a számla kiállítás dátumától számított 5 éven belül nem teszi lehetővé, a számla törlésre kerül a nyilvántartásból, annak kiegyenlítésére a tag a későbbiekben nem tarthat igényt. 19 IV.4. A kifizetés akadályai, illetőleg egyéb feltételei Tartalmi hiányosság Alaki probléma, orvosi igazolás és/vagy szolgáltatási szerződés hiánya esetén - a számla elszámolhatósága érdekében - a Pénztár a tagot értesíti. A szükséges dokumentumok ( pl. orvosi igazolás ) beszerzése a tag kötelezettsége. A Pénztár a számla mielőbbi kifizethetősége érdekében az egészségügyi szolgáltatóval kötendő szerződés megkötéséhez igénybe veszi a tag közreműködését. A szükséges dokumentumok beérkezéséig a számla értékével nem csökkenti a Pénztár a tag egyéni egészségszámlájának szolgáltatásra fordítható egyenlegét, annak terhére más számla befogadható. Az elszámolási határidő az elszámoláshoz szükséges összes, megfelelő dokumentum, adat közül az utolsó beérkezésétől számítódik Módosította a május 23-i küldöttközgyűlés 18 Törölte a május 23-i küldöttközgyűlés 19 Módosította a december 18-i küldöttközgyűlés 20 Módosította a május 23-i küldöttközgyűlés 7

8 Fedezethiány Ameddig a Pénztár fedezethiány miatt nem tud egy számlát elszámolni, addig a tag az egyéni egészségszámláján nem rendelkezik szabad egyenleggel, további számla sem részére, sem bejelentett közeli hozzátartozója részére nem számolható el. Külföldi fizetőeszközben kiállított számla esetén az ellenérték kifizetése a számla kiállítás napján érvényes, MNB árfolyamon számított Ft ellenértéken történik. MNB árfolyam hiányában az átutalás napján a Pénztár számlavezető bankja által megállapított kereskedelmi árfolyamon történik az ellenérték megállapítása. A külföldön kibocsátott számla elfogadásához annak magyar nyelvre történő fordítása szükséges. A fordítás hitelességért a tag felel. A fordítás esetleges költsége a tagot terheli. Amennyiben a szolgáltatás elszámolás feltétele Szolgáltatási szerződés megléte, s ilyennel a Pénztár nem rendelkezik, a tagot terheli az egészségpénztári szolgáltatóval történő szerződés megkötésének és hatályba helyezésének összes költsége, beleértve a szerződés magyar nyelvre történő fordításának költségét is. 21 IV.5. Jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatások Jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatásnak minősül az a szolgáltatás: amelynek nyújtását, igénybevételét jogszabály nem teszi lehetővé, amely a Pénztár Alapszabályában / Szolgáltatási Szabályzatában nem szerepel, amely igénybe vehetőségéhez előírt jogszabályi és /vagy Pénztár alapszabályi feltétel(ek) nem teljesül(nek), amelynek összege meghaladja a jogszabályban és/vagy a Pénztár Alapszabályában (Szolgáltatási Szabályzatában) meghatározott legnagyobb összeget, amely meghaladja a jogszabályban és/vagy a Pénztár Alapszabályában (Szolgáltatási Szabályzatában) meghatározott időtartamot, vagy mértéket. A szolgáltatások jogalap nélkül történő igénybevételének anyagi következményeit az azt igénybe vevő tag viseli. A jogalap nélkül igénybevett szolgáltatásokról a Pénztár évente egyszer ben vagy postai úton értesíti a tagot. 22 Ha a Pénztártag a jogalap nélküli szolgáltatás összegét visszafizeti, vagy a bizonylatok hiányát (hiányzó orvosi javaslat, nem bejelentett szolgáltatásra jogosult) időben pótolja, úgy az adóköteles jövedelem kivezetésre kerül. A visszafizetett összeg - levonás nélkül - a Tag egyéni számlájára kerül, s ismételten felhasználható. Ha a jogalap nélküli igénybevétel összegétől magasabb összeget fizet be, a Pénztár a többlet összegét tagi (egyéni) befizetésként kezeli Módosította a május 21-i küldöttközgyűlés 22 Módosította a december 16-i küldöttközgyűlés 23 Módosította a május 23-i küldöttközgyűlés 8

9 V. Adózási szabályok A Pénztártag által igénybevett szolgáltatások a hatályos adójogszabályokban meghatározott rendelkezések alapján minősülnek a Pénztártag adómentes, illetve adóköteles jövedelmének. Az adójóváírás igénybevételének lehetőségét szintén a hatályos adójogszabályok rögzítik. Amennyiben a Pénztártag jogalap nélkül vesz igénybe szolgáltatást, és pótlólag nem fizeti be az igénybe vett szolgáltatás összegét, akkor az igénybe vett szolgáltatás a Pénztártag adóköteles jövedelemének minősül, s erről a Pénztár adóigazolást állít ki. Az adóbevallás, befizetés a tagot terheli, illetve az egészségszámlája terhelhetővé válik az adó összegével. Ezért célszerű, ha a tag a szolgáltatás igénybevétele előtt maga is tájékozódik. VI. Vegyes rendelkezések Az egészségügyi szolgáltatók konkrét szolgáltatásairól, a szolgáltatás helyéről a Pénztár a tagokat - kérésükre - tájékoztatja. A Pénztár az egészségügyi szolgáltatónak kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a tagra, illetve bejelentett közeli hozzátartozójára vonatkozó adatokról és körülményekről (így különösen a tagdíjfizetés megszűnéséről, a tag részére szerződés keretében nyújtható, a Pénztár által finanszírozott szolgáltatás összeghatáráról) szolgáltat információt, biztosít adategyeztetést. A Pénztárt a tagnak, illetve közeli hozzátartozójának, a Pénztár rendszerén keresztül igénybe vett, a Szolgáltatási Szabályzat alapján finanszírozott szolgáltatás keretében a Pénztár szolgáltatója által okozott anyagi kárért és az egészségügyi állapotában bekövetkezett káros változásért a Pénztárt felelősség nem terheli, a szolgáltatások igénybevétele minden esetben saját felelősségre történik. A szolgáltató az általa a tagnak/bejelentett közeli hozzátartozójának okozott kárért a saját orvosi és/vagy egyéb felelősségbiztosítása alapján köteles helytállni. A Pénztár a tudomására jutott, tagokra illetve bejelentett hozzátartozójukra vonatkozó orvosi titkot időbeli korlátozás nélkül megtartja, arról információt kizárólag jogszabályban rögzített esetekben és feltételekkel ad. Az Öpt december 31-én hatályos 51/B. (1) bekezdés e), l), m) és n) pontjaiban és az 51/C. b) és d) pontjaiban említett, január 1-je előtt igénybe vett szolgáltatások számlái a Pénztárban június 30-ig az Öpt december 31-én hatályos rendelkezései szerint elszámolhatók Módosította a december 16-i küldöttközgyűlés 9

10 Jelen Szolgáltatási Szabályzat a december 16-án megtartott küldött közgyűlés döntése alapján január 1-jén lép hatályba. 25 Budapest, 2011 december 16. /Papp György/ az Igazgatótanács elnöke Ellenjegyezte: dr. Nagy Dorottya jogtanácsos jogtanácsosi ig.szám: (FB) 25 Módosította a május 23-i küldöttközgyűlés 10

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke A PROV1TA Első Magyar Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a /2015. (2015. 05. 28.) sz. Küldött Közgyűlési határozattal Hatályos:

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat

Szolgáltatási Szabályzat az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva a 19/2015. (2015.05.28.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2015. június 1-től BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatási Szabályzat,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 33/2014. számú határozatával 2014. április 25-én Hatályba lépés napja: 2014. április 25. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v1_20140425 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

ALAPSZABÁLY. Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Új ALAPSZABÁLY illér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Preambulum Abban a hitben, hogy saját és családunk egészségének védelme a mi kezünkben van, mi, az alapítók, a mai napon az Új illér Önkéntes

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

3. A pénztár székhelye: Budapest, VIII. kerület Kiss József u. 8. II. emelet 3. A pénztár székhelye 2007. február 1-től: Budapest, II.

3. A pénztár székhelye: Budapest, VIII. kerület Kiss József u. 8. II. emelet 3. A pénztár székhelye 2007. február 1-től: Budapest, II. ALAPSZABÁLY Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Preambulum Abban a hitben, hogy saját és családunk egészségének védelme a mi kezünkben van, mi, az alapítók, a mai napon a Tradíció Önkéntes

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a KGY 27./2012. (2012. 12. 06.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2013. január 1.-től 1 BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatások

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár Alapszabály

HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár Alapszabály HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár Alapszabály A Küldöttközgyűlés elfogadta: 20134. május 10. napján Hatályos: 20134. május 11. napjától. 1135 Budapest, Aba u. 4 Tel: 412-3320,

Részletesebben

Tagi elszámolási szabályzat

Tagi elszámolási szabályzat DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Tagi elszámolási szabályzat A Számviteli politika része Kelt Budapesten, 2013. február hó 18. napján:.. Tóbiás János Az Igazgatótanács elnöke Az okiratot

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

Alapszabály 3. számú melléklete:

Alapszabály 3. számú melléklete: Alapszabály 3. számú melléklete: Szolgáltatási Szabályzat K&H MEDICINA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Jelen Szabályzat hatályba lépésének napja: 2006. június 1. A Küldöttközgyűlés által 2006. május 23. napján elfogadott

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Egészségpénztári szolgáltatási szerződés egészségpénztári kártya elfogadási opcióval

SZERZŐDÉS. Egészségpénztári szolgáltatási szerződés egészségpénztári kártya elfogadási opcióval SZERZŐDÉS Egészségpénztári szolgáltatási szerződés egészségpénztári kártya elfogadási opcióval amely létrejött egyrészről az OTP Országos Egészségpénztár /székhely: Magyarország, 1051 Budapest, Mérleg

Részletesebben

A DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Alapszabálya

A DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Alapszabálya A DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Alapszabálya a 2004. év május hó 25. napján, a 2004. szeptember 08. napján, a 2004. december 16-án, a 2005. év május hó 23. napján, a 2005. december 06.

Részletesebben

Szabadon választott egészség

Szabadon választott egészség Szabadon választott egészség 2014 TÁJÉKOZTATÓ A MEDICINA EGÉSZSÉGPÉNZTÁRNÁL 2014. JÚNIUS 1-JÉTÔL ÉLETBE LÉPÔ VÁLTOZÁSOKRÓL Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a honlapunkon Online Pénztárunkban egészségpénztári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2015.05.28-i Közgyűlés a 18/2015.(2015.05.28.) számú határozatával. Hatályos 2015. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés

Egészségpénztári szolgáltatási szerződés Egészségpénztári szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; számlavezető bankja: Citibank, számlaszáma: 10800007-94627008, adószáma: 18177796-2-42), mint Megrendelő,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS kiegészítő egészségügyi szolgáltatás illetve egészségügyi célú egyéb szolgáltatás, valamint egészségpénztári kártyaelfogadás tárgyában amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS (Egészségpénztár tölti ki!) Szolgáltató kódja: EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az MKB Egészségpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., adószám: 18232761-1-41, tel:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPSZABÁLY. a módosításokkal egységes szerkezetben a módosításokkal egységes szerkezetben 1023. Budapest, Bécsi út 4. Tel.: (1) 224-6278 Fax: (1) 214-22-24 Adószám: 18085246-0-41 Pénzforgalmi jelzőszám: CIB Bank ZRt. 10700024-04451202-51100005 PSZÁF tevékenységi

Részletesebben

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Elfogadta az Igazgatótanács a 6/2014.02.18. számú határozatával. Hatályos 2014. március 1-től 1. Bevezető A MKB Egészségpénztár a szolgáltatások igénybevételére Egészségkártyát

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár. A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31)

Pannónia Önsegélyező Pénztár. A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31) Pannónia Önsegélyező Pénztár A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében

Részletesebben

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS Szolgáltató OEP azonosítója: (Szolgáltató tölti ki!) A patika rendszergazdája: (Szolgáltató tölti ki!) Szolgáltató kódja: (Egészségpénztár tölti ki!) GYÓGYSZERTÁRI KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött

Részletesebben

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI TISZTELT PÉNZTÁRTAG! Örömmel adjuk át rövid, összefoglaló jellegű tájékoztatónkat, amely a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza közérthető formában annak érdekében, hogy Ön teljes körűen és minél egyszerűbben

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 34/2014. számú határozatával 2014. április 25-én Hatályba lépés napja: 2014. április 25. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v1_20140425 Tartalomjegyzék

Részletesebben

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. MÁJUS 05. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA...

Részletesebben