SZENTENDRE ÖNKORMÁNYZATA Reorganizációs terv. Készítette: BDO Magyarország ( eleje szerinti állapot)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTENDRE ÖNKORMÁNYZATA Reorganizációs terv. Készítette: BDO Magyarország 2011.10.24. (2011. 09. eleje szerinti állapot)"

Átírás

1 SZENTENDRE ÖNKORMÁNYZATA Reorganizációs terv Készítette: BDO Magyarország (. 09. eleje szerinti állapot)

2 REORGANIZÁCIÓS TERV I. Feladatok, módszertan

3 A BDO Magyarország szerződéses feladatai FELADATUNK 1 PÉNZÜGYI HELYZETFELMÉRÉS 2 REORGANIZÁCIÓ Jelenlegi likviditási helyzet felmérése Felmérés a. évben keletkező hiányról:. év I-V. hó tényadatok vizsgálata és. év VI-XII. hónapokra gazdasági előrejelzés készítése Operatív működés felmérése: Feladatellátás Szervezetfenntartás Jelenlegi finanszírozási helyzet felmérése Önkormányzat, és 100%-ban tulajdonolt leányvállalatai tekintetében: VSZ Zrt Aquapalace Kft ProSzentendre Kft Szentendrei Kulturális Központ Kft Szentendrei Sportcélú Kft Jelenlegi és tervezett beruházások likviditási vizsgálata Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulásban való részvétel gazdasági kihatásainak vizsgálata Rendelkezésre álló, szabadon felhasználható vagyonelemek áttekintése Egyszeri és folyamatos bevételi lehetőségek felmérése Folyamatos fizetőképesség fenntartásához szükséges rövid távú lépések vizsgálata Finanszírozási konstrukció kidolgozása: Meglévő hitelek lehetséges átstrukturálása Új finanszírozási csomag számításba vétele Banki egyeztető tárgyalások elindítása Pénzügyi modell készítése

4 A feladatok elvégzése során alkalmazott módszertan MÓDSZERTAN 1. FELADAT 2. FELADAT Legfontosabb bevételi és kiadási kategóriák meghatározása A bevételek tételes számbavétele és strukturálása a kategóriákba A kiadások tételes számbavétele és strukturálása a kategóriákba Cash Flow kimutatás összeállítása Operatív Befektetési Finanszírozási Jelenleg futó beruházások tételes vizsgálata, és azok hatása a Cash Flow-ra Pénzügyi modell összeállítása. VI-XII hóra, és a teljes hiány kimutatása A. évi adatok alapján pénzügyi terv összeállítása időszakra A bevételek tételes számbavétele, a növelési lehetőségek feltárásával A kiadások tételes számbavétele azok szinten tartási és/vagy csökkentési lehetőségeinek feltárásával Középtávú Cash Flow kimutatás összeállítása Operatív Befektetési Finanszírozási A vagyonelemek értékesítési lehetőségeinek feltárása és implementálása a modellbe Új finanszírozási csomag kidolgozása, és hatásainak számszerűsítése a modellben Banki egyeztető tárgyalások (meglévő bank, esetleges új bankok bevonása) 4

5 REORGANIZÁCIÓS TERV II. Helyzetfelmérés

6 Szentendre Helyzetfelmérés 1. Szervezeti ábra Önkormányzat SZEI GESZ Polgármesteri hivatal Tűzoltóság Költségvetési szervek 100% 100% 100% 100% Városi Szolgáltató Zrt. Aquapalace Kft. Pro Szentendre Kft. Szentendrei Sportcélú Kft. Forprofit szervezetek 39% 100% 34% 86% PirkJános Nonprofit Kft. Szentendrei Kulturális Központ Kft. TDM Nonprofit Kft. Pap-sziget Nonprofit Kft. Nonprofit szervezetek 16% 6

7 Szentendre Helyzetfelmérés 2. Legfontosabb bevételi és kiadási kategóriák BEVÉTELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK HELYI ADÓK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY LEJÁRT VEVŐKÖVETELÉSEK VÁRHATÓ BEVÉTELEI KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK DOLOGI KIADÁSOK PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁSA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KAMATFIZETÉS MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÉS FEJLESZTÉSI TARTALÉK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK LEJÁRT SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK VÁRHATÓ KIFIZETÉSEI A SZÁMÍTÁSOK ALAPJA Előző évi tényadatok megoszlásai. évi költségvetés és módosított előirányzat. évi I-V. hónap tényadatai 7

8 Szentendre Helyzetfelmérés 3. Bevételek BEVÉTELI FORRÁSOK. módosított előirányzat. I-V. hó tény június július augusztus szeptember október november december ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK HELYI ADÓK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL FELHALMOZÁI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN VEVŐ KÖVETELÉSEK ( ) VÁRHATÓ BEFOLYÁSA CASH IN ÖSSZESEN Főbb megállapítások A helyzetfelmérés során az Önkormányzat bevételeinek soronkénti vizsgálatát elvégeztük. A vizsgálat során a. évi módosított előirányzat, az I-V. havi tény adatok alapján prognosztizáltuk a várható adatokat. A bevételek esetében a módosított előirányzat számait korrigáltuk a jelenleg tudomásunkra jutott tények alapján. Az egyes bevételi egységek 6-12 havi várható értékeinek kalkulálása során a és/vagy évi hasonló adatok eloszlását vettük alapul, és az egyes hónapok közti ütemezést ez alapján terveztük meg. A bevételek tekintetében a módosított előirányzathoz képest a pénzeszközátvétel, a felhalmozási jellegű bevétel, a finanszírozási bevételek, és az előző évi pénzmaradvány esetében tapasztalható jelentős eltérés. 8

9 Szentendre Helyzetfelmérés 3. Bevételek Pénzeszköz átvételek felhalmozási célra: Az eltérések okai Ezen a soron a pályázati pénzek bejövő tételei szerepelnek. A BDO ebben az esetben az egyes pályázatokról rendelkezésre álló információk tekintetében készítette el a bevételek tervezését. A pályázatokra elszámolható bevételek várható szintje kb mft-tal elmarad a költségvetési előirányzattól (a közvetlen szállítókkal kapcsolatos elszámolásokat a táblázat nem tartalmazza). Pénzeszköz átvételek működési célra: Az ilyen címen kapott tényleges bevételek mintegy 80 mft-tal alacsonyabb szintet mutatnak az előirányzathoz képest. A bevételekkel összefüggésben lévő események bekövetkezési valószínűségét alacsony szinten határoztuk meg a rendelkezésre álló információk alapján. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: A költségvetés és várható adatok közötti különbséget az ingatlan eladások csökkenő tendenciája eredményezi, mely alapján mintegy 136 mft-tal kevesebb bevétel prognosztizálható ilyen címen. Finanszírozási bevételek: Az adatok prognosztizálása során figyelembe vettük a munkabérhitel havonta befolyó, 100 mft-ot jelentő összegét. Az előirányzat és várható érték között csupán technikai eltérés adódik, ugyanis a költségvetés más jellegű bevételekkel számol ilyen címen. Előző évi pénzmaradvány Az Önkormányzat rendelkezésére álló (és lekötött) pénzkészlet, valamint a tényleges érték között kb mft eltérés tapasztalható. Ezt a differenciát számottevően a kötvénykibocsátásból óvadékban helyezett összeg eredményezi, mely mindeddig nem került felszabadításra. Az előirányzott és várható értékek közötti eltérés jelentős része a beruházásokkal összefüggő elszámolásokat érinti 9

10 Szentendre Helyzetfelmérés 4. Kiadások KIADÁSI TÉTELEK. módosított előirányzat. I-V. hó tény június július augusztus szeptember október november december SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK DOLOGI KIADÁSOK PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS ELLÁTOTTAK PÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁSA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KAMATFIZETÉS MŰKÖDÉSI TARTALÉK FEJLESZTÉSI TARTALÉK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (HITELTÖRLESZTÉS) KIADÁSOK ÖSSZESEN SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK (.07.01) VÁRHATÓ KIFIZETÉSE CASH OUT ÖSSZESEN Főbb megállapítások A helyzetfelmérés során az Önkormányzat kiadásainak soronkénti vizsgálatát a bevételekhez hasonlóan végeztük el. A kiadások esetében a módosított előirányzat számait korrigáltuk a jelenleg tudomásunkra jutott tények alapján. Az egyes kiadási egységek 6-12 havi várható értékeinek kalkulálása során a és/vagy évi hasonló adatok eloszlását vettük alapul, és az egyes hónapok közti ütemezést ez alapján terveztük meg. A kiadások tekintetében a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások és kapcsolódó járulékai, a felhalmozási kiadások, a fejlesztési tartalék, valamint finanszírozási kiadások esetében tapasztalható jelentős eltérés. 10

11 Szentendre Helyzetfelmérés 4. Kiadások Személyi juttatások és kapcsolódó járulékai: Az eltérések okai Az előrejelzés során figyelembe vettük a képviselő testület által az év második felében visszamenőleges hatállyal elfogadott, 3%-os éves szintű bérmegszorítást. Ez közel 70 m Ft-os megtakarítást jelentett az előirányzathoz képest. Felhalmozási kiadások: Ezen a soron a pályázati beruházások kimenő tételei szerepelnek. A BDO ebben az esetben is az egyes pályázatokról rendelkezésre álló információk tekintetében készítette el a tervezést. A pályázatokra elszámolható kiadások várható szintje kb m Ft-tal elmarad a költségvetési előirányzattól (a közvetlen szállítókkal kapcsolatos elszámolásokat a táblázat nem tartalmazza). Fejlesztési tartalék: Ez a tétel az elkülönített kötvények felszabadítása esetén, a fejlesztésekre költhető kerettel egyezik meg. A tervezés során a rendelkezésre álló információk birtokában ilyen címen nem prognosztizáltunk fejlesztési kiadásokat, mely mft-os eltérést mutat az előirányzathoz képest. Finanszírozási kiadások Ezen a soron vettük figyelembe a rulírozó jellegű munkabérhitelek visszafizetett összegeit (lásd bevételek között a feltöltött hitelkeretet). A hiteltörlesztések esetében tapasztalható 749 mft-ból 600 mft (júniustól havi 100 mft) a munkabérhitelekkel kapcsolatos, egyfajta technikai eltérés. Az előirányzott és várható értékek közötti várható eltérés jelentős része a beruházásokkal összefüggő elszámolások érinti! 11

12 Szentendre Helyzetfelmérés 5. Cash flow struktúra BEVÉTELEK OPERATÍV CASH FLOW Normatív állami hozzájárulás Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásai Jövedelempótló támogatás kiegészítés Évközi változások (pótlólagos támogatások) SZJA helyben maradó része Gépjárműadó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Beszedett idegenforgalomi adó Épületek után fizetendő idegenforgalmi adó HIPA Talajterhelési díj Késedelmi pótlék, egyéb tételek, bírságok Működési bevételek (Pog.Hivatal és Intézmények) OEP támogatás (intézményi) Működési célra átvett pénzeszközök Lakbérbevételek Lejárt vevőkövetelésekből várható bevételek BEFEKTETÉSI CASH FLOW Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Ingatlan hasznosítás Lakásértékesítés Dolgozói lakásalap FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW Hitelfelvétel működési és felhalmozási célra Előző évi pénzmaradvány Munkabér hitel felvétele KIADÁSOK OPERATÍV CASH FLOW Személyi juttatások (Polg.Hivatal és Intézmények) Munkáltatót terhelő járulékok (Polg.Hivatal és Intézmények) Dologi kiadások (Polg.Hivatal és Intézmények) Ellátottak pénzbeli hozzájárulása Lejárt szállítói tartozások várható kifizetései BEFEKTETÉSI CASH FLOW Pénzeszköz átadás (Polg.Hivatal és Intézmények) Beruházás, felújítás (Polg. Hivatal és Intézmények) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás FINANSZÍROZÁI CASH FLOW Működési és fejlesztési tartalék Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek kamata és törlesztő részlete Korábban lehívott kötvény kamata és törlesztő részletese Aquapalace Kft lízing átvállalt kamata és törlesztő részlete Potenciális új finanszírozás kamata és törlesztő részlete Munkabér hitel visszafizetése

13 Szentendre Helyzetfelmérés 6. Cash flow kimutatás. évre - Bevételek CASH FLOW TÉTEL. módosított előirányzat. I-V. hó tény június július augusztus szeptember október november december 1) Normatív állami hozzájárulás ) Normatív, kötött felhasználású támogatás ) Kissebségi önkormányzatok ) Jövedelempótló támogatás kiegészítés ) Évközi változások ) SZJA helyben maradó része ) Gépjárműadó ) Építményadó ) Magánszemély kommunális adója ) Beszedett idegenforgalmi adó ) Épületek után fizetett idegenforgalmi adó ) HIPA ) Késedelmi pótlék ) Talajterhelési díj ) Egyéb tételek (egyéb bevételek) ) Polgármesteri Hivatal (működési bevételek) ) Önkormányzati intézmények (működési bevételek) ) OEP (intézményi) ) Működési célra átvett pénzeszközk (Polgármesteri hivatal) ) Működési célra átvett pénzeszközök (Intézmények) ) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ) Ingatlan értékesítés (ÁFA nélkül) ) Lakásértékesítés (vételár + vételár hátralék) ) Dolgozói Lakásalap ) Lakbérbevétel ) Bírságok (műemlékvédelmi, környezetvédelmi) ) Kötvénykibocsátás igénybevétele ) Hitelfelvétel felhalmozásra ) Hitelfelvétel működésre ) Egyéb finanszírozási bevétel ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY VEVŐ KÖVETELÉSEK ( ) VÁRHATÓ BEFOLYÁSA OPERATÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEFEKTETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 Szentendre Helyzetfelmérés 7. Cash flow kimutatás. évre - Kiadások CASH FLOW TÉTEL. módosított előirányzat. I-V. hó tény június július augusztus szeptember október november december 1) Önkormányzati intézmények személyi juttatása ) Polgármesteri Hivatal személyi juttatása ) Önkormányzati intézmények munkabér járulékai ) Polgármesteri Hivatal munkabér járulékai A) GESZ dologi kiadások B) SZEI dologi kiadások C) Tűzoltóság dologi kiadások ) Polgármesteri Hivatal dologi kiadása ) Önkormányzati intézmények pénzeszköz átadása ) Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadása ELLÁTOTTAK PÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁSA a) Felújítás (intézmények) b) Beruházás (intézmények) a) Felújítás (Polg.Hivatal) b) Beruházás (Polg.Hivatal) c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Polg.Hivatal) ) Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek kamata ) Kötvény kamata ) Aquapalace finanszírozás átvállalás kamat ) Új finanszírozás kamata MŰKÖDÉSI TARTALÉK FEJLESZTÉSI TARTALÉK ) Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek tőketörlesztése ) Egyéb hitelek tőke törlesztése (2013-tól kötvénytörlesztő) ) Aquapalace finanszírozás átvállalás tőke ) Munkabér hitel visszafizetés ) Új finanszírozás törlesztése ) Szállítók OPERATÍV KIADÁSOK ÖSSZESEN BEFEKTETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 Szentendre Helyzetfelmérés 8. Összefoglalás a. évről CASH FLOW TÉTEL. módosított előirányzat. I-V. hó tény június július augusztus szeptember október november december OPERATÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEFEKTETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁI BEVÉTELEK ÖSSZESEN OPERATÍV KIADÁSOK ÖSSZESEN BEFEKTETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁI KIADÁSOK ÖSSZESEN OPERATÍV CASH FLOW EGYENLEG BEFEKTETÉSI CASH FLOW EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW EGYENLEG CASH FLOW EGYENLEG ÖSSZESEN VIZSGÁLT IDŐSZAK CASH-FLOW KIMUTATÁS július augusztus szeptember október november december NYITÓ PÉNZÁLLOMÁNY CASH IN TÉTELEK CASH OUT TÉTELEK PLUSZ FINANSZÍROZÁSI IGÉNY KAMATA TELJES FINANSZÍROZÁSI IGÉNY HITELÁLLOMÁNY ZÁRÓ PÉNZÁLLOMÁNY GÖNGYÖLÍTETT FINANSZÍROZÁSI SZÜKSÉGLET FINANSZÍROZÁSI SZÜKSÉGLET. JÚLIUS A költségvetés várható teljeshiánya. évben: eft A várható finanszírozási szükséglet hóban: eft 15

16 Szentendre Helyzetfelmérés 9. A finanszírozási igény és cash flow alakulása. VI-XII. hónapokban E HUF SZÜKSÉGES FINANSZÍRZOÁSI IGÉNY E HUF-BAN július augusztus szeptember október november december GÖNGYÖLÍTETT FINANSZÍROZÁSI SZÜKSÉGLET CASH-FLOW MEGOSZLÁSA %-BAN 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% július augusztus szeptember október november december OPERATÍV CASH FLOW EGYENLEG BEFEKTETÉSI CASH FLOW EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW EGYENLEG 16

17 Szentendre Helyzetfelmérés 10.. év VI-XII. hónap kockázata KOCKÁZATOK 1. A Budapest Bankkal kapcsolatos finanszírozás rendezésének nehézségei Budapest Bank lízing VSZ Zrt adósságszolgálata kb. 360 mft Budapest Bank folyószámlahitel VSZ Zrt adósságszolgálata kb. 70 mft A külső forrás meg nem fizetése miatt a Budapest Bank elindíthatja az Önkormányzattal szembeni adósságrendezést 2. Az Önkormányzat rövid távú likviditásának veszélye 3. A leányvállatok tőkepótlásának elmaradása LEGFŐBB OKOK A gázmotor leállítása óta a VSZ Zrt likviditási problémákkal küzd, mely veszélyezteti a Budapest Bank adósságszolgálatának megfizetését. Az Önkormányzat jelentős likviditási problémákkal küzd, mely nem teszi lehetővé a VSZ adósságának átvállalását, illetve egyösszegű rendezését. Az Önkormányzat jelentős beruházásokat bonyolít. évben, melyeknél az önrész és az ÁFA forrása nem biztosított. A beruházások nem jövedelem-termelő egységekbe történtek, így azok megtérülése és jövedelemtermelő képessége hosszú távon sem biztosított. A leányvállalatok (kiemelten az Aquapalace Kft) jelenlegi tőkehelyzete, illetve vagyoni, pénzügyi helyzete tőkepótlást tesz szükségessé az Önkormányzat részéről rövid távon az alapfeladatok ellátása érdekében. A leányvállalatok tőkepótlására az Önkormányzatnál nincs rendelkezésre álló forrás. Az Önkormányzat jelentős forráshiánnyal küzd! KULCS TÉNYEZŐK Az Önkormányzat bevételeinek növelése korlátozott! A kiadások racionalizálása szükséges! A leányvállalatok (VSZ Zrt és Aquapalace Kft) adósságszolgálatának rendezése, átstrukturálása! A szervezeti és működési struktúra átgondolása és teljes átalakítása! 17

18 Szentendre Helyzetfelmérés 11. Összefoglalás A helyzetfelmérés visszaigazolta a -es költségvetés tervezésekor használt feltételezéseket 1 mrd Ft hiány betervezésre került, A terv úgy számolt, hogy 560 M Ft az óvadékba tett forrásból (kötvény), 525 M Ft pedig egyéb fejlesztési hitelből kerül finanszírozásra, viszont a bank eddig nem bocsátott rendelkezésre új hitelkeretet Megváltozott körülmények banki finanszírozás visszafogása, országkockázat jelentős növekedése, (önkormányzatok bevételei jelentős mértékben függnek az államtól, ezért a szuverén kockázat romlása a bankoknál azonnal kihat az önkormányzati ügyfelek besorolására is!), Devizahitelek végtörlesztésére vonatkozó törvény elfogadása további kockázati növekedés, most nem segít az önkormányzatok helyzetén! Az eladósodás fő oka az elmúlt időszakban végrehajtott beruházások, fejlesztések finanszírozása volt: a korábban jövedelmezőnek tekintett beruházások működési feltételeinek megváltozása plusz terhet ró az Önkormányzatra, mint tulajdonosra ( Aquapalace Kft, VSZ Zrt), - a pályázatokon elnyert források mellett a saját erő és ÁFA finanszírozásra nem volt bevételi fedezet, és a többségük nem jövedelemtermelő beruházásra került befektetésre a felvett hitelek visszafizetésének forrását meg kell teremteni! DE: a EU finanszírozási ciklusban rendelkezésre bocsátott és elnyert pályázati fejlesztési források nem fognak a 2014-től kezdődő új ciklusban rendelkezésre állni, most volt lehetőség a tervezett városfejlesztési beruházásokat végrehajtani!

19 Szentendre Helyzetfelmérés 12. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének jelenlegi állapota. évi várható költségvetési hiány: eft Pótlólagos külső forrás bevonása Új hitel felvétele valamely banktól a meglévő adósságállomány mellé A kötvényekbe elkülönített összeg teljes vagy részleges felszabadítása Csak akkor van rá lehetőség, ha a pótlólagos forrás visszafizetése biztosított az Önkormányzat részéről! Megoldás: REORGANIZÁCIÓ 19

20 REORGANIZÁCIÓS TERV III. A reorganizáció megvalósítása

21 Kiinduló helyzet, alapfeltételezések a reorganizációs terv elkészítéséhez A. szeptember elején fennálló állapot szerint készült a kalkuláció A jelenlegi jogszabályokból indultunk ki (önkormányzati törvény, ÁHT, stb) várható változások??? Reorganizációs csomag az Önkormányzat jelenleg ismert pénzügyi teherbíró képességén alapul, a koncepció arra épül, hogy a szeptemberi állapot szerint fennálló adósságot a javasolt intézkedések megvalósítása következtében milyen időtávon és milyen ütemben tudja a város visszafizetni, úgy hogy közben megőrzi működőképességét! Bankkal történő egyeztetések - nem érkezett még érdemi válasz! (. október 24.) Jelenlegi keret a banki egyeztető tárgyalásokra terjed ki, iteratív folyamatnak kell lennie Reorganizációs csomag koncepció szinten, az egyes részletkérdések még további kidolgozást igényelnek! (függ a banki visszajelzéstől is, jogi, adózási és számviteli kérdések) Az irányról és a koncepcióról most szükséges döntést hozni, a döntést a Képviselő Testületnek kell meghozni a megvalósításra részletes intézkedési és ütemtervet javaslunk elfogadni felelősökkel!

22 A reorganizáció megvalósítása ALAPELEMEK Bevételek ALKALMAZOTT MÓDSZEREK A bevételek növelési lehetőségeinek vizsgálata (3 forgatókönyv) A kalkuláció csak a HIPA és Építményadó tekintetében számol növekedéssel. Új adónem bevezetésével nem számolt a BDO! Kiadások A kiadások szinten tartásának és/vagy csökkentésének vizsgálata (3 forgatókönyv) Aquapalace Kft VSZ Zrt A leányvállalatok működési veszteségeinek kezelése A működéshez szükséges tőkepótlások végrehajtása Idegen források A finanszírozás összevonása/átstrukturálása, a Raiffeisen Bankon kívüli finanszírozók kivétele a rendszerből Szervezeti és működési struktúra Vagyongazdálkodás CASH FLOW KIMUTATÁS ÖSSZEÁLLÍTÁSA 22

23 A reorganizáció végrehajtása vagy adósságrendezés? JELEN CSŐDHELYZET Igen Bevétel és kiadás optimalizálás Nem Igen Korszerű vagyongazdálkodás Nem Igen A szervezet és működés racionalizálása Nem Igen Új finanszírozás Nem JÖVŐ 23

24 REORGANIZÁCIÓS TERV IV. Forgatókönyv elemzés

25 Forgatókönyv elemzés 1. Módozatok áttekintése ( ). évi költségvetés, módosított előirányzat Bevételek tervezése Kiadások tervezése Reális bevételi terv Optimista bevételi terv Pesszimista bevételi terv BESZÁMOLÁS Közepes szintű költség- csökkentés Erős szintű költségcsökkentés Gyenge szintű költségcsökkentés Rövid, és közép távú üzleti tervek, beszámolók VSZ Zrt adósságrendezése AquapalaceKft adósságrendezése Optimista eredményterv Pesszimista eredményterv Adósságrendezés: - Önkorm. fizeti -Új finanszírozásba bevonni Saját üzemeltetés Üzemeltetés kiszervezése Adósságrendezés: - Önkorm. fizeti -Új finanszírozásba bevonni 25

26 Forgatókönyv elemzés 2. Bevételi struktúrák ( ) Reális bevételi struktúra Állami támogatások (0% növekedés) Pótlólagos támogatások év közben (2012-ben 50% csökkenés, majd rendre 25% évente) SZJA (állami támogatással ellentétes) Gépjárműadó (0% növekedés) Hatótényezők Építményadó (0% növekedés 2014-ig, a következő választásig, majd minden évben 1% növekedés) HIPA (2% növekedés minden évben) Polg. Hivatal Működési kamatbevétel (2013-tól 0 eft a kötvények után) Egyéb működési bevételek (0% változás évente) OEP támogatás (2% növekedés évente) Polg. Hivatal működési pénzeszköz átvétel (2012-ben 75% csökkenés, majd 0% változás) Ingatlan hasznosítás ( ben eft/év, azt követően eft) Lakásértékesítés (2012-ben 25% csökkenés, majd 0% változás) Lakbérbevételek (inflációkövetés)

27 Forgatókönyv elemzés 3. Bevételi struktúrák bemutatása ( ) OPERATÍV BEVÉTELEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA MÓDOZATONKÉNT ( ) REÁLIS OPERATÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN OPTIMISTA OPERATÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN PESSZIMISTA OPERATÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN Érzékenyen reagáló tényezők Reális bevételi struktúra Állami támogatások és SZJA (0% változás) HIPA (2% növekedés) OEP támogatás (2% növekedés) Optimista bevételi struktúra Állami támogatások és SZJA (inflációkövetés) HIPA (5% növekedés) OEP támogatás (5% növekedés) 27

28 Forgatókönyv elemzés 4. Kiadási struktúrák ( ) Közepes szintű költségcsökkentés Hatótényezők Személyi juttatások és járulékok (2012-ben 10%, ben 1% csökkenés, majd 0% változás) Rezsiköltségek (víz, gáz, távhő, villany), ÁFA, és egyéb szolgáltatások (inflációkövetés) Karbantartás, javítás, egyéb üzemeltetés (2012-ben 10%, ben 5%, ban 3% csökkenés) Kistérségi kötelező fajlagos támogatás 2012-ben 5%, ban 1% csökkenés Kötelező egyéb támogatások 0% változás Nem kötelező támogatások 2012-ben 75%, 2013-ban 50%, 2014-ben 25% csökkenés, 2015-ben 306 mft összeg, 2016-ban a. évi szint. Ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2% csökkenés évente Polg. Hivatal beruházások 2012-től 100% csökkenés (egyedi elbírálás) Intézményi beruházások 2012-ben 100% csökkenés (egyedi elbírálás)

29 Forgatókönyv elemzés 5. Kiadási struktúrák bemutatása ( ) OPERATÍV KIADÁSOK VÁRHATÓ ALAKULÁSA MÓDOZATONKÉNT ( ) KÖZEPES SZINTŰ KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS ERŐS SZINTŰ KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS GYENGE SZINTŰ KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS Érzékenyen reagáló tényezők Közepes szintű költségcsökkentés Személyi juttatások és járulékok (2012-ben 10%, ben 1% csökkenés, majd 0% változás) Karbantartás, javítás, egyéb üzemeltetés (2012-ben 10%, ben 5%, ban 3% csökkenés) Nem kötelező támogatások 2012-ben 75%, 2013-ban 50%, 2014-ben 25%, majd 100% csökkenés, 2016-ban a. évi szint Erős szintű költségcsökkentés Személyi juttatások és járulékok (2012-ben 10%, ben 2%, majd 1% csökkenés) Karbantartás, javítás, egyéb üzemeltetés (2012-ben 15%, ben 5%, 2016-ban 3% csökkenés) Nem kötelező támogatások 2012-ben 100% csökkenés, 2016-ban a. évi szint

30 Forgatókönyv elemzés 6. Az egyes módozatok kezelése a modellben Elérési út: [DRAFT_II_SZAKASZ_SZENTENDREIONKORMANYZAT_CF_SCENARIO_-2016.xls] fájl, Vezetői_input_adatok_ munkalap. Tényezőnként legördülő választéklista A modell lehetővé teszi, hogy különböző kombinációk alapján a számítások elvégezhetőek legyenek

31 Forgatókönyv elemzés 8. Az Önkormányzat jövője reorganizáció esetén Javasolt struktúra Reális bevételi struktúra Közepes szintű költségcsökkentési struktúra VSZ Zrt pesszimista eredményterve és az adósságállomány átfinanszírozása a Raiffeisen Banktól kapott új csomagba ( ) Aquapalace Kft kiszervezése, a lízingek átfinanszírozása a Raiffeisen Banktól kapott új csomagba ( ) CASH-FLOW TÉTEL OPERATÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEFEKTETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁI BEVÉTELEK ÖSSZESEN OPERATÍV KIADÁSOK ÖSSZESEN BEFEKTETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁI KIADÁSOK ÖSSZESEN OPERATÍV CASH FLOW EGYENLEG BEFEKTETÉSI CASH FLOW EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW EGYENLEG CASH-FLOW összesítve NYITÓ Időszaki CF ZÁRÓ REORGANIZÁCIÓ 31

32 REORGANIZÁCIÓS TERV V. Megoldási javaslatok

33 Megoldási javaslatok 1. A reorganizációs csomag főbb tényezői 1 Aktív vagyongazdálkodás bevezetése és kontrollja Komplex vagyonfelmérés (leltár és értékelés) Vagyongazdálkodási politika elkészítése, célok meghatározása Intézkedési tervek (felelősök, időzítés) Rendszeres kontroll, visszamérés, beszámoltatás 2 Bevételek növelése (adóalanyok, adónemek kiterjesztése), a behajtási folyamat hatékonyság-növelése 3 Kiadások csökkentése, improduktív beruházások leállítása 4 Szervezeti, irányítási, feladat megoldási struktúra teljes átalakítása, a redundanciák kiszűrése 5 Finanszírozás újracsomagolása Aquapalace Kft lízingtartozás kiváltása pl. a korábban kibocsátott kötvényből Operatív finanszírozás (. évi költségvetési hiány) VSZ Zrt lízing kiváltása az új hitelcsomagból ProSzentendre Kft finanszírozás kiváltása Kulturális Központ Kft finanszírozás kiváltása 33

34 Megoldási javaslatok 2. Új finanszírozás elemei Új finanszírozási csomag M HUF ProSzentendreés Kulturális Központ 100 mft Aquapalace KFt lízing mft Önkormányzat által lehívott kötvény mft Önkormányzat. évi hiánya 911 mft Új finanszírozás feltételezett kondíciói Futamidő: 25 év Ebből türelmi idő: 3 év Felvétel: Lejárat: Törlesztés kezdete: Kamat: fix 6%/év Devizanem: HUF VSZ Zrtlízing és folyószámlahitel 440 mft BDO kalkuláció! 34

35 Megoldási javaslatok 4. Az előrejelzés során figyelembe vett feltételek (-2016) Javasolt feltételrendszer Új hitelcsomag kialakítása, a meglévő kötelezettségállomány újracsomagolása Reális bevételi struktúra megvalósítása Közepes szintű költségcsökkentés megvalósítása Pesszimista eredményterv a VSZ Zrt tekintetében Uszoda kiszervezése koncesszióba A finanszírozás esetében 6%-os fix kamat évente A feltételek egymástól függetlenül változtathatók, BDO javaslata a fenti feltételrendszer 35

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati cégek és önkormányzat közötti szerződéses kapcsolatok vizsgálata és az önkormányzati feladatellátást szabályozó külső szerződések rendszere Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról 1025 T/1498/1 2010. november Domokos László elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0483 Témaszám:

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok

A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok Tanulmány 2007.április Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ Fejlesztési

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja

A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja Lentner Csaba A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja Összefoglaló: A magyar települési önkormányzatok a 2002 2008 között felhalmozott adósságállományának teljes mértékű állami konszolidációjára

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I.

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. Magyar Mozgókép Közalapítvány székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. bírósági bejegyző végzés száma: 9. Pk. 60105/1998/4. sorszám: 7122 működésével összefüggő

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben