SZENTENDRE ÖNKORMÁNYZATA Reorganizációs terv. Készítette: BDO Magyarország ( eleje szerinti állapot)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTENDRE ÖNKORMÁNYZATA Reorganizációs terv. Készítette: BDO Magyarország 2011.10.24. (2011. 09. eleje szerinti állapot)"

Átírás

1 SZENTENDRE ÖNKORMÁNYZATA Reorganizációs terv Készítette: BDO Magyarország (. 09. eleje szerinti állapot)

2 REORGANIZÁCIÓS TERV I. Feladatok, módszertan

3 A BDO Magyarország szerződéses feladatai FELADATUNK 1 PÉNZÜGYI HELYZETFELMÉRÉS 2 REORGANIZÁCIÓ Jelenlegi likviditási helyzet felmérése Felmérés a. évben keletkező hiányról:. év I-V. hó tényadatok vizsgálata és. év VI-XII. hónapokra gazdasági előrejelzés készítése Operatív működés felmérése: Feladatellátás Szervezetfenntartás Jelenlegi finanszírozási helyzet felmérése Önkormányzat, és 100%-ban tulajdonolt leányvállalatai tekintetében: VSZ Zrt Aquapalace Kft ProSzentendre Kft Szentendrei Kulturális Központ Kft Szentendrei Sportcélú Kft Jelenlegi és tervezett beruházások likviditási vizsgálata Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulásban való részvétel gazdasági kihatásainak vizsgálata Rendelkezésre álló, szabadon felhasználható vagyonelemek áttekintése Egyszeri és folyamatos bevételi lehetőségek felmérése Folyamatos fizetőképesség fenntartásához szükséges rövid távú lépések vizsgálata Finanszírozási konstrukció kidolgozása: Meglévő hitelek lehetséges átstrukturálása Új finanszírozási csomag számításba vétele Banki egyeztető tárgyalások elindítása Pénzügyi modell készítése

4 A feladatok elvégzése során alkalmazott módszertan MÓDSZERTAN 1. FELADAT 2. FELADAT Legfontosabb bevételi és kiadási kategóriák meghatározása A bevételek tételes számbavétele és strukturálása a kategóriákba A kiadások tételes számbavétele és strukturálása a kategóriákba Cash Flow kimutatás összeállítása Operatív Befektetési Finanszírozási Jelenleg futó beruházások tételes vizsgálata, és azok hatása a Cash Flow-ra Pénzügyi modell összeállítása. VI-XII hóra, és a teljes hiány kimutatása A. évi adatok alapján pénzügyi terv összeállítása időszakra A bevételek tételes számbavétele, a növelési lehetőségek feltárásával A kiadások tételes számbavétele azok szinten tartási és/vagy csökkentési lehetőségeinek feltárásával Középtávú Cash Flow kimutatás összeállítása Operatív Befektetési Finanszírozási A vagyonelemek értékesítési lehetőségeinek feltárása és implementálása a modellbe Új finanszírozási csomag kidolgozása, és hatásainak számszerűsítése a modellben Banki egyeztető tárgyalások (meglévő bank, esetleges új bankok bevonása) 4

5 REORGANIZÁCIÓS TERV II. Helyzetfelmérés

6 Szentendre Helyzetfelmérés 1. Szervezeti ábra Önkormányzat SZEI GESZ Polgármesteri hivatal Tűzoltóság Költségvetési szervek 100% 100% 100% 100% Városi Szolgáltató Zrt. Aquapalace Kft. Pro Szentendre Kft. Szentendrei Sportcélú Kft. Forprofit szervezetek 39% 100% 34% 86% PirkJános Nonprofit Kft. Szentendrei Kulturális Központ Kft. TDM Nonprofit Kft. Pap-sziget Nonprofit Kft. Nonprofit szervezetek 16% 6

7 Szentendre Helyzetfelmérés 2. Legfontosabb bevételi és kiadási kategóriák BEVÉTELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK HELYI ADÓK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY LEJÁRT VEVŐKÖVETELÉSEK VÁRHATÓ BEVÉTELEI KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK DOLOGI KIADÁSOK PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁSA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KAMATFIZETÉS MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÉS FEJLESZTÉSI TARTALÉK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK LEJÁRT SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK VÁRHATÓ KIFIZETÉSEI A SZÁMÍTÁSOK ALAPJA Előző évi tényadatok megoszlásai. évi költségvetés és módosított előirányzat. évi I-V. hónap tényadatai 7

8 Szentendre Helyzetfelmérés 3. Bevételek BEVÉTELI FORRÁSOK. módosított előirányzat. I-V. hó tény június július augusztus szeptember október november december ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK HELYI ADÓK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL FELHALMOZÁI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN VEVŐ KÖVETELÉSEK ( ) VÁRHATÓ BEFOLYÁSA CASH IN ÖSSZESEN Főbb megállapítások A helyzetfelmérés során az Önkormányzat bevételeinek soronkénti vizsgálatát elvégeztük. A vizsgálat során a. évi módosított előirányzat, az I-V. havi tény adatok alapján prognosztizáltuk a várható adatokat. A bevételek esetében a módosított előirányzat számait korrigáltuk a jelenleg tudomásunkra jutott tények alapján. Az egyes bevételi egységek 6-12 havi várható értékeinek kalkulálása során a és/vagy évi hasonló adatok eloszlását vettük alapul, és az egyes hónapok közti ütemezést ez alapján terveztük meg. A bevételek tekintetében a módosított előirányzathoz képest a pénzeszközátvétel, a felhalmozási jellegű bevétel, a finanszírozási bevételek, és az előző évi pénzmaradvány esetében tapasztalható jelentős eltérés. 8

9 Szentendre Helyzetfelmérés 3. Bevételek Pénzeszköz átvételek felhalmozási célra: Az eltérések okai Ezen a soron a pályázati pénzek bejövő tételei szerepelnek. A BDO ebben az esetben az egyes pályázatokról rendelkezésre álló információk tekintetében készítette el a bevételek tervezését. A pályázatokra elszámolható bevételek várható szintje kb mft-tal elmarad a költségvetési előirányzattól (a közvetlen szállítókkal kapcsolatos elszámolásokat a táblázat nem tartalmazza). Pénzeszköz átvételek működési célra: Az ilyen címen kapott tényleges bevételek mintegy 80 mft-tal alacsonyabb szintet mutatnak az előirányzathoz képest. A bevételekkel összefüggésben lévő események bekövetkezési valószínűségét alacsony szinten határoztuk meg a rendelkezésre álló információk alapján. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: A költségvetés és várható adatok közötti különbséget az ingatlan eladások csökkenő tendenciája eredményezi, mely alapján mintegy 136 mft-tal kevesebb bevétel prognosztizálható ilyen címen. Finanszírozási bevételek: Az adatok prognosztizálása során figyelembe vettük a munkabérhitel havonta befolyó, 100 mft-ot jelentő összegét. Az előirányzat és várható érték között csupán technikai eltérés adódik, ugyanis a költségvetés más jellegű bevételekkel számol ilyen címen. Előző évi pénzmaradvány Az Önkormányzat rendelkezésére álló (és lekötött) pénzkészlet, valamint a tényleges érték között kb mft eltérés tapasztalható. Ezt a differenciát számottevően a kötvénykibocsátásból óvadékban helyezett összeg eredményezi, mely mindeddig nem került felszabadításra. Az előirányzott és várható értékek közötti eltérés jelentős része a beruházásokkal összefüggő elszámolásokat érinti 9

10 Szentendre Helyzetfelmérés 4. Kiadások KIADÁSI TÉTELEK. módosított előirányzat. I-V. hó tény június július augusztus szeptember október november december SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK DOLOGI KIADÁSOK PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS ELLÁTOTTAK PÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁSA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KAMATFIZETÉS MŰKÖDÉSI TARTALÉK FEJLESZTÉSI TARTALÉK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (HITELTÖRLESZTÉS) KIADÁSOK ÖSSZESEN SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK (.07.01) VÁRHATÓ KIFIZETÉSE CASH OUT ÖSSZESEN Főbb megállapítások A helyzetfelmérés során az Önkormányzat kiadásainak soronkénti vizsgálatát a bevételekhez hasonlóan végeztük el. A kiadások esetében a módosított előirányzat számait korrigáltuk a jelenleg tudomásunkra jutott tények alapján. Az egyes kiadási egységek 6-12 havi várható értékeinek kalkulálása során a és/vagy évi hasonló adatok eloszlását vettük alapul, és az egyes hónapok közti ütemezést ez alapján terveztük meg. A kiadások tekintetében a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások és kapcsolódó járulékai, a felhalmozási kiadások, a fejlesztési tartalék, valamint finanszírozási kiadások esetében tapasztalható jelentős eltérés. 10

11 Szentendre Helyzetfelmérés 4. Kiadások Személyi juttatások és kapcsolódó járulékai: Az eltérések okai Az előrejelzés során figyelembe vettük a képviselő testület által az év második felében visszamenőleges hatállyal elfogadott, 3%-os éves szintű bérmegszorítást. Ez közel 70 m Ft-os megtakarítást jelentett az előirányzathoz képest. Felhalmozási kiadások: Ezen a soron a pályázati beruházások kimenő tételei szerepelnek. A BDO ebben az esetben is az egyes pályázatokról rendelkezésre álló információk tekintetében készítette el a tervezést. A pályázatokra elszámolható kiadások várható szintje kb m Ft-tal elmarad a költségvetési előirányzattól (a közvetlen szállítókkal kapcsolatos elszámolásokat a táblázat nem tartalmazza). Fejlesztési tartalék: Ez a tétel az elkülönített kötvények felszabadítása esetén, a fejlesztésekre költhető kerettel egyezik meg. A tervezés során a rendelkezésre álló információk birtokában ilyen címen nem prognosztizáltunk fejlesztési kiadásokat, mely mft-os eltérést mutat az előirányzathoz képest. Finanszírozási kiadások Ezen a soron vettük figyelembe a rulírozó jellegű munkabérhitelek visszafizetett összegeit (lásd bevételek között a feltöltött hitelkeretet). A hiteltörlesztések esetében tapasztalható 749 mft-ból 600 mft (júniustól havi 100 mft) a munkabérhitelekkel kapcsolatos, egyfajta technikai eltérés. Az előirányzott és várható értékek közötti várható eltérés jelentős része a beruházásokkal összefüggő elszámolások érinti! 11

12 Szentendre Helyzetfelmérés 5. Cash flow struktúra BEVÉTELEK OPERATÍV CASH FLOW Normatív állami hozzájárulás Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásai Jövedelempótló támogatás kiegészítés Évközi változások (pótlólagos támogatások) SZJA helyben maradó része Gépjárműadó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Beszedett idegenforgalomi adó Épületek után fizetendő idegenforgalmi adó HIPA Talajterhelési díj Késedelmi pótlék, egyéb tételek, bírságok Működési bevételek (Pog.Hivatal és Intézmények) OEP támogatás (intézményi) Működési célra átvett pénzeszközök Lakbérbevételek Lejárt vevőkövetelésekből várható bevételek BEFEKTETÉSI CASH FLOW Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Ingatlan hasznosítás Lakásértékesítés Dolgozói lakásalap FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW Hitelfelvétel működési és felhalmozási célra Előző évi pénzmaradvány Munkabér hitel felvétele KIADÁSOK OPERATÍV CASH FLOW Személyi juttatások (Polg.Hivatal és Intézmények) Munkáltatót terhelő járulékok (Polg.Hivatal és Intézmények) Dologi kiadások (Polg.Hivatal és Intézmények) Ellátottak pénzbeli hozzájárulása Lejárt szállítói tartozások várható kifizetései BEFEKTETÉSI CASH FLOW Pénzeszköz átadás (Polg.Hivatal és Intézmények) Beruházás, felújítás (Polg. Hivatal és Intézmények) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás FINANSZÍROZÁI CASH FLOW Működési és fejlesztési tartalék Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek kamata és törlesztő részlete Korábban lehívott kötvény kamata és törlesztő részletese Aquapalace Kft lízing átvállalt kamata és törlesztő részlete Potenciális új finanszírozás kamata és törlesztő részlete Munkabér hitel visszafizetése

13 Szentendre Helyzetfelmérés 6. Cash flow kimutatás. évre - Bevételek CASH FLOW TÉTEL. módosított előirányzat. I-V. hó tény június július augusztus szeptember október november december 1) Normatív állami hozzájárulás ) Normatív, kötött felhasználású támogatás ) Kissebségi önkormányzatok ) Jövedelempótló támogatás kiegészítés ) Évközi változások ) SZJA helyben maradó része ) Gépjárműadó ) Építményadó ) Magánszemély kommunális adója ) Beszedett idegenforgalmi adó ) Épületek után fizetett idegenforgalmi adó ) HIPA ) Késedelmi pótlék ) Talajterhelési díj ) Egyéb tételek (egyéb bevételek) ) Polgármesteri Hivatal (működési bevételek) ) Önkormányzati intézmények (működési bevételek) ) OEP (intézményi) ) Működési célra átvett pénzeszközk (Polgármesteri hivatal) ) Működési célra átvett pénzeszközök (Intézmények) ) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ) Ingatlan értékesítés (ÁFA nélkül) ) Lakásértékesítés (vételár + vételár hátralék) ) Dolgozói Lakásalap ) Lakbérbevétel ) Bírságok (műemlékvédelmi, környezetvédelmi) ) Kötvénykibocsátás igénybevétele ) Hitelfelvétel felhalmozásra ) Hitelfelvétel működésre ) Egyéb finanszírozási bevétel ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY VEVŐ KÖVETELÉSEK ( ) VÁRHATÓ BEFOLYÁSA OPERATÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEFEKTETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 Szentendre Helyzetfelmérés 7. Cash flow kimutatás. évre - Kiadások CASH FLOW TÉTEL. módosított előirányzat. I-V. hó tény június július augusztus szeptember október november december 1) Önkormányzati intézmények személyi juttatása ) Polgármesteri Hivatal személyi juttatása ) Önkormányzati intézmények munkabér járulékai ) Polgármesteri Hivatal munkabér járulékai A) GESZ dologi kiadások B) SZEI dologi kiadások C) Tűzoltóság dologi kiadások ) Polgármesteri Hivatal dologi kiadása ) Önkormányzati intézmények pénzeszköz átadása ) Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadása ELLÁTOTTAK PÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁSA a) Felújítás (intézmények) b) Beruházás (intézmények) a) Felújítás (Polg.Hivatal) b) Beruházás (Polg.Hivatal) c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Polg.Hivatal) ) Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek kamata ) Kötvény kamata ) Aquapalace finanszírozás átvállalás kamat ) Új finanszírozás kamata MŰKÖDÉSI TARTALÉK FEJLESZTÉSI TARTALÉK ) Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek tőketörlesztése ) Egyéb hitelek tőke törlesztése (2013-tól kötvénytörlesztő) ) Aquapalace finanszírozás átvállalás tőke ) Munkabér hitel visszafizetés ) Új finanszírozás törlesztése ) Szállítók OPERATÍV KIADÁSOK ÖSSZESEN BEFEKTETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 Szentendre Helyzetfelmérés 8. Összefoglalás a. évről CASH FLOW TÉTEL. módosított előirányzat. I-V. hó tény június július augusztus szeptember október november december OPERATÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEFEKTETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁI BEVÉTELEK ÖSSZESEN OPERATÍV KIADÁSOK ÖSSZESEN BEFEKTETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁI KIADÁSOK ÖSSZESEN OPERATÍV CASH FLOW EGYENLEG BEFEKTETÉSI CASH FLOW EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW EGYENLEG CASH FLOW EGYENLEG ÖSSZESEN VIZSGÁLT IDŐSZAK CASH-FLOW KIMUTATÁS július augusztus szeptember október november december NYITÓ PÉNZÁLLOMÁNY CASH IN TÉTELEK CASH OUT TÉTELEK PLUSZ FINANSZÍROZÁSI IGÉNY KAMATA TELJES FINANSZÍROZÁSI IGÉNY HITELÁLLOMÁNY ZÁRÓ PÉNZÁLLOMÁNY GÖNGYÖLÍTETT FINANSZÍROZÁSI SZÜKSÉGLET FINANSZÍROZÁSI SZÜKSÉGLET. JÚLIUS A költségvetés várható teljeshiánya. évben: eft A várható finanszírozási szükséglet hóban: eft 15

16 Szentendre Helyzetfelmérés 9. A finanszírozási igény és cash flow alakulása. VI-XII. hónapokban E HUF SZÜKSÉGES FINANSZÍRZOÁSI IGÉNY E HUF-BAN július augusztus szeptember október november december GÖNGYÖLÍTETT FINANSZÍROZÁSI SZÜKSÉGLET CASH-FLOW MEGOSZLÁSA %-BAN 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% július augusztus szeptember október november december OPERATÍV CASH FLOW EGYENLEG BEFEKTETÉSI CASH FLOW EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW EGYENLEG 16

17 Szentendre Helyzetfelmérés 10.. év VI-XII. hónap kockázata KOCKÁZATOK 1. A Budapest Bankkal kapcsolatos finanszírozás rendezésének nehézségei Budapest Bank lízing VSZ Zrt adósságszolgálata kb. 360 mft Budapest Bank folyószámlahitel VSZ Zrt adósságszolgálata kb. 70 mft A külső forrás meg nem fizetése miatt a Budapest Bank elindíthatja az Önkormányzattal szembeni adósságrendezést 2. Az Önkormányzat rövid távú likviditásának veszélye 3. A leányvállatok tőkepótlásának elmaradása LEGFŐBB OKOK A gázmotor leállítása óta a VSZ Zrt likviditási problémákkal küzd, mely veszélyezteti a Budapest Bank adósságszolgálatának megfizetését. Az Önkormányzat jelentős likviditási problémákkal küzd, mely nem teszi lehetővé a VSZ adósságának átvállalását, illetve egyösszegű rendezését. Az Önkormányzat jelentős beruházásokat bonyolít. évben, melyeknél az önrész és az ÁFA forrása nem biztosított. A beruházások nem jövedelem-termelő egységekbe történtek, így azok megtérülése és jövedelemtermelő képessége hosszú távon sem biztosított. A leányvállalatok (kiemelten az Aquapalace Kft) jelenlegi tőkehelyzete, illetve vagyoni, pénzügyi helyzete tőkepótlást tesz szükségessé az Önkormányzat részéről rövid távon az alapfeladatok ellátása érdekében. A leányvállalatok tőkepótlására az Önkormányzatnál nincs rendelkezésre álló forrás. Az Önkormányzat jelentős forráshiánnyal küzd! KULCS TÉNYEZŐK Az Önkormányzat bevételeinek növelése korlátozott! A kiadások racionalizálása szükséges! A leányvállalatok (VSZ Zrt és Aquapalace Kft) adósságszolgálatának rendezése, átstrukturálása! A szervezeti és működési struktúra átgondolása és teljes átalakítása! 17

18 Szentendre Helyzetfelmérés 11. Összefoglalás A helyzetfelmérés visszaigazolta a -es költségvetés tervezésekor használt feltételezéseket 1 mrd Ft hiány betervezésre került, A terv úgy számolt, hogy 560 M Ft az óvadékba tett forrásból (kötvény), 525 M Ft pedig egyéb fejlesztési hitelből kerül finanszírozásra, viszont a bank eddig nem bocsátott rendelkezésre új hitelkeretet Megváltozott körülmények banki finanszírozás visszafogása, országkockázat jelentős növekedése, (önkormányzatok bevételei jelentős mértékben függnek az államtól, ezért a szuverén kockázat romlása a bankoknál azonnal kihat az önkormányzati ügyfelek besorolására is!), Devizahitelek végtörlesztésére vonatkozó törvény elfogadása további kockázati növekedés, most nem segít az önkormányzatok helyzetén! Az eladósodás fő oka az elmúlt időszakban végrehajtott beruházások, fejlesztések finanszírozása volt: a korábban jövedelmezőnek tekintett beruházások működési feltételeinek megváltozása plusz terhet ró az Önkormányzatra, mint tulajdonosra ( Aquapalace Kft, VSZ Zrt), - a pályázatokon elnyert források mellett a saját erő és ÁFA finanszírozásra nem volt bevételi fedezet, és a többségük nem jövedelemtermelő beruházásra került befektetésre a felvett hitelek visszafizetésének forrását meg kell teremteni! DE: a EU finanszírozási ciklusban rendelkezésre bocsátott és elnyert pályázati fejlesztési források nem fognak a 2014-től kezdődő új ciklusban rendelkezésre állni, most volt lehetőség a tervezett városfejlesztési beruházásokat végrehajtani!

19 Szentendre Helyzetfelmérés 12. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének jelenlegi állapota. évi várható költségvetési hiány: eft Pótlólagos külső forrás bevonása Új hitel felvétele valamely banktól a meglévő adósságállomány mellé A kötvényekbe elkülönített összeg teljes vagy részleges felszabadítása Csak akkor van rá lehetőség, ha a pótlólagos forrás visszafizetése biztosított az Önkormányzat részéről! Megoldás: REORGANIZÁCIÓ 19

20 REORGANIZÁCIÓS TERV III. A reorganizáció megvalósítása

21 Kiinduló helyzet, alapfeltételezések a reorganizációs terv elkészítéséhez A. szeptember elején fennálló állapot szerint készült a kalkuláció A jelenlegi jogszabályokból indultunk ki (önkormányzati törvény, ÁHT, stb) várható változások??? Reorganizációs csomag az Önkormányzat jelenleg ismert pénzügyi teherbíró képességén alapul, a koncepció arra épül, hogy a szeptemberi állapot szerint fennálló adósságot a javasolt intézkedések megvalósítása következtében milyen időtávon és milyen ütemben tudja a város visszafizetni, úgy hogy közben megőrzi működőképességét! Bankkal történő egyeztetések - nem érkezett még érdemi válasz! (. október 24.) Jelenlegi keret a banki egyeztető tárgyalásokra terjed ki, iteratív folyamatnak kell lennie Reorganizációs csomag koncepció szinten, az egyes részletkérdések még további kidolgozást igényelnek! (függ a banki visszajelzéstől is, jogi, adózási és számviteli kérdések) Az irányról és a koncepcióról most szükséges döntést hozni, a döntést a Képviselő Testületnek kell meghozni a megvalósításra részletes intézkedési és ütemtervet javaslunk elfogadni felelősökkel!

22 A reorganizáció megvalósítása ALAPELEMEK Bevételek ALKALMAZOTT MÓDSZEREK A bevételek növelési lehetőségeinek vizsgálata (3 forgatókönyv) A kalkuláció csak a HIPA és Építményadó tekintetében számol növekedéssel. Új adónem bevezetésével nem számolt a BDO! Kiadások A kiadások szinten tartásának és/vagy csökkentésének vizsgálata (3 forgatókönyv) Aquapalace Kft VSZ Zrt A leányvállalatok működési veszteségeinek kezelése A működéshez szükséges tőkepótlások végrehajtása Idegen források A finanszírozás összevonása/átstrukturálása, a Raiffeisen Bankon kívüli finanszírozók kivétele a rendszerből Szervezeti és működési struktúra Vagyongazdálkodás CASH FLOW KIMUTATÁS ÖSSZEÁLLÍTÁSA 22

23 A reorganizáció végrehajtása vagy adósságrendezés? JELEN CSŐDHELYZET Igen Bevétel és kiadás optimalizálás Nem Igen Korszerű vagyongazdálkodás Nem Igen A szervezet és működés racionalizálása Nem Igen Új finanszírozás Nem JÖVŐ 23

24 REORGANIZÁCIÓS TERV IV. Forgatókönyv elemzés

25 Forgatókönyv elemzés 1. Módozatok áttekintése ( ). évi költségvetés, módosított előirányzat Bevételek tervezése Kiadások tervezése Reális bevételi terv Optimista bevételi terv Pesszimista bevételi terv BESZÁMOLÁS Közepes szintű költség- csökkentés Erős szintű költségcsökkentés Gyenge szintű költségcsökkentés Rövid, és közép távú üzleti tervek, beszámolók VSZ Zrt adósságrendezése AquapalaceKft adósságrendezése Optimista eredményterv Pesszimista eredményterv Adósságrendezés: - Önkorm. fizeti -Új finanszírozásba bevonni Saját üzemeltetés Üzemeltetés kiszervezése Adósságrendezés: - Önkorm. fizeti -Új finanszírozásba bevonni 25

26 Forgatókönyv elemzés 2. Bevételi struktúrák ( ) Reális bevételi struktúra Állami támogatások (0% növekedés) Pótlólagos támogatások év közben (2012-ben 50% csökkenés, majd rendre 25% évente) SZJA (állami támogatással ellentétes) Gépjárműadó (0% növekedés) Hatótényezők Építményadó (0% növekedés 2014-ig, a következő választásig, majd minden évben 1% növekedés) HIPA (2% növekedés minden évben) Polg. Hivatal Működési kamatbevétel (2013-tól 0 eft a kötvények után) Egyéb működési bevételek (0% változás évente) OEP támogatás (2% növekedés évente) Polg. Hivatal működési pénzeszköz átvétel (2012-ben 75% csökkenés, majd 0% változás) Ingatlan hasznosítás ( ben eft/év, azt követően eft) Lakásértékesítés (2012-ben 25% csökkenés, majd 0% változás) Lakbérbevételek (inflációkövetés)

27 Forgatókönyv elemzés 3. Bevételi struktúrák bemutatása ( ) OPERATÍV BEVÉTELEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA MÓDOZATONKÉNT ( ) REÁLIS OPERATÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN OPTIMISTA OPERATÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN PESSZIMISTA OPERATÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN Érzékenyen reagáló tényezők Reális bevételi struktúra Állami támogatások és SZJA (0% változás) HIPA (2% növekedés) OEP támogatás (2% növekedés) Optimista bevételi struktúra Állami támogatások és SZJA (inflációkövetés) HIPA (5% növekedés) OEP támogatás (5% növekedés) 27

28 Forgatókönyv elemzés 4. Kiadási struktúrák ( ) Közepes szintű költségcsökkentés Hatótényezők Személyi juttatások és járulékok (2012-ben 10%, ben 1% csökkenés, majd 0% változás) Rezsiköltségek (víz, gáz, távhő, villany), ÁFA, és egyéb szolgáltatások (inflációkövetés) Karbantartás, javítás, egyéb üzemeltetés (2012-ben 10%, ben 5%, ban 3% csökkenés) Kistérségi kötelező fajlagos támogatás 2012-ben 5%, ban 1% csökkenés Kötelező egyéb támogatások 0% változás Nem kötelező támogatások 2012-ben 75%, 2013-ban 50%, 2014-ben 25% csökkenés, 2015-ben 306 mft összeg, 2016-ban a. évi szint. Ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2% csökkenés évente Polg. Hivatal beruházások 2012-től 100% csökkenés (egyedi elbírálás) Intézményi beruházások 2012-ben 100% csökkenés (egyedi elbírálás)

29 Forgatókönyv elemzés 5. Kiadási struktúrák bemutatása ( ) OPERATÍV KIADÁSOK VÁRHATÓ ALAKULÁSA MÓDOZATONKÉNT ( ) KÖZEPES SZINTŰ KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS ERŐS SZINTŰ KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS GYENGE SZINTŰ KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS Érzékenyen reagáló tényezők Közepes szintű költségcsökkentés Személyi juttatások és járulékok (2012-ben 10%, ben 1% csökkenés, majd 0% változás) Karbantartás, javítás, egyéb üzemeltetés (2012-ben 10%, ben 5%, ban 3% csökkenés) Nem kötelező támogatások 2012-ben 75%, 2013-ban 50%, 2014-ben 25%, majd 100% csökkenés, 2016-ban a. évi szint Erős szintű költségcsökkentés Személyi juttatások és járulékok (2012-ben 10%, ben 2%, majd 1% csökkenés) Karbantartás, javítás, egyéb üzemeltetés (2012-ben 15%, ben 5%, 2016-ban 3% csökkenés) Nem kötelező támogatások 2012-ben 100% csökkenés, 2016-ban a. évi szint

30 Forgatókönyv elemzés 6. Az egyes módozatok kezelése a modellben Elérési út: [DRAFT_II_SZAKASZ_SZENTENDREIONKORMANYZAT_CF_SCENARIO_-2016.xls] fájl, Vezetői_input_adatok_ munkalap. Tényezőnként legördülő választéklista A modell lehetővé teszi, hogy különböző kombinációk alapján a számítások elvégezhetőek legyenek

31 Forgatókönyv elemzés 8. Az Önkormányzat jövője reorganizáció esetén Javasolt struktúra Reális bevételi struktúra Közepes szintű költségcsökkentési struktúra VSZ Zrt pesszimista eredményterve és az adósságállomány átfinanszírozása a Raiffeisen Banktól kapott új csomagba ( ) Aquapalace Kft kiszervezése, a lízingek átfinanszírozása a Raiffeisen Banktól kapott új csomagba ( ) CASH-FLOW TÉTEL OPERATÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEFEKTETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁI BEVÉTELEK ÖSSZESEN OPERATÍV KIADÁSOK ÖSSZESEN BEFEKTETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁI KIADÁSOK ÖSSZESEN OPERATÍV CASH FLOW EGYENLEG BEFEKTETÉSI CASH FLOW EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW EGYENLEG CASH-FLOW összesítve NYITÓ Időszaki CF ZÁRÓ REORGANIZÁCIÓ 31

32 REORGANIZÁCIÓS TERV V. Megoldási javaslatok

33 Megoldási javaslatok 1. A reorganizációs csomag főbb tényezői 1 Aktív vagyongazdálkodás bevezetése és kontrollja Komplex vagyonfelmérés (leltár és értékelés) Vagyongazdálkodási politika elkészítése, célok meghatározása Intézkedési tervek (felelősök, időzítés) Rendszeres kontroll, visszamérés, beszámoltatás 2 Bevételek növelése (adóalanyok, adónemek kiterjesztése), a behajtási folyamat hatékonyság-növelése 3 Kiadások csökkentése, improduktív beruházások leállítása 4 Szervezeti, irányítási, feladat megoldási struktúra teljes átalakítása, a redundanciák kiszűrése 5 Finanszírozás újracsomagolása Aquapalace Kft lízingtartozás kiváltása pl. a korábban kibocsátott kötvényből Operatív finanszírozás (. évi költségvetési hiány) VSZ Zrt lízing kiváltása az új hitelcsomagból ProSzentendre Kft finanszírozás kiváltása Kulturális Központ Kft finanszírozás kiváltása 33

34 Megoldási javaslatok 2. Új finanszírozás elemei Új finanszírozási csomag M HUF ProSzentendreés Kulturális Központ 100 mft Aquapalace KFt lízing mft Önkormányzat által lehívott kötvény mft Önkormányzat. évi hiánya 911 mft Új finanszírozás feltételezett kondíciói Futamidő: 25 év Ebből türelmi idő: 3 év Felvétel: Lejárat: Törlesztés kezdete: Kamat: fix 6%/év Devizanem: HUF VSZ Zrtlízing és folyószámlahitel 440 mft BDO kalkuláció! 34

35 Megoldási javaslatok 4. Az előrejelzés során figyelembe vett feltételek (-2016) Javasolt feltételrendszer Új hitelcsomag kialakítása, a meglévő kötelezettségállomány újracsomagolása Reális bevételi struktúra megvalósítása Közepes szintű költségcsökkentés megvalósítása Pesszimista eredményterv a VSZ Zrt tekintetében Uszoda kiszervezése koncesszióba A finanszírozás esetében 6%-os fix kamat évente A feltételek egymástól függetlenül változtathatók, BDO javaslata a fenti feltételrendszer 35

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X, kerület Kőbányai

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Képviselő-testület ülése Gazdasági fc Pénzügyi FÖ S ztí. y j ^ g ^ ^ Q RüH; Tárgy:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben