2013. július 17. Sajtótájékoztató. Baranyay László elnök- vezérigazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. július 17. Sajtótájékoztató. Baranyay László elnök- vezérigazgató"

Átírás

1 Sajtótájékoztató Baranyay László elnök- vezérigazgató

2 Az MFB évi üzleti jelentéséről

3 Néhány mérlegadat összehasonlítása Adatok millió Ft-ban Adatok millió Ft-ban Megnevezés tény tény Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Tartós befektetések Fejlesztési tőke befektetések, Alapok Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek Céltartalékok Eredménykimutatás tény tény Kamatkülönbözet Működési költségek Értékvesztés/céltartalék változás eredményhatása Adózás előtti eredmény Általános tartalékképzés, felhasználás Mérleg szerinti eredmény Jegyzett tőke Tőketartalék Saját tőke

4 További mérlegadatok Adatok millió Ft-ban Mérlegadat Tény tény Bruttó hitelek Refinanszírozott hitelek Közvetlen hitelek Bruttó befektetések Fejlesztési tőkebefektetések, Alapok Egyéb befektetések Saját tőke Mérlegfőösszeg Adózás előtti eredmény Általános tartalékképzés, felhasználás 0 0 Mérleg szerinti eredmény

5 Az MFB hitelezési tevékenysége A teljes hitelállomány évi változásai a hitelezés módja szerint: Adatok millió Ft-ban Megnevezés Nyitó állomány Folyósítás Közvetlen nyújtott hitelek Refinanszírozási hitelek Összesen ben a Bank hiteleinek állománya 94,5 milliárd Ft-tal, mintegy 10%-kal mérséklődött. Az év során több rendkívüli, előre nem látható tétel csökkentette a hitelek állományát. A rendkívüli tételektől megtisztított, normál működés eredményeképpen számított hitelállomány közel 64,3 milliárd Ft-tal bővült. 5

6 Az MFB Zrt. forrásbevonási tevékenysége 2010 óta Összesen mintegy 1,5 milliárd EUR összegnek megfelelő idegen forrás bevonására születtek szerződések a nemzetközi és a hazai pénz- és tőkepiac szereplőivel, valamint nemzetközi fejlesztési intézetekkel. Nemzetközi és hazai kötvénykibocsátások: o 500 millió EUR összegű nemzetközi kötvénykibocsátás június 1. o Összesen 30 milliárd HUF összegű kötvénykibocsátások szeptember/október. (A tervezett keret 100 milliárd HUF.) Hitelkeret-megállapodások nemzetközi fejlesztési intézetekkel (Európai Beruházási Bank /EIB/); Európa Tanács Fejlesztési bankja /CEB/): o Az EIB-bel összesen 475 millió EUR összegben, ebből 75 millió EUR a magyar szlovák összekötő földgázvezeték finanszírozására. o A CEB-bel 125 millió EUR összegben. Kétoldalú hitelmegállapodások kereskedelmi bankokkal: o 303 millió EUR összegben. Hitel-előkészítő tárgyalások: o 1 milliárd EUR összegben kormányközi megállapodás alapján a Kínai Fejlesztési Bankkal (CDB). 6

7 Az MFB helye a bankrendszerben Az MFB bankrendszeren belüli súlya mind a mérlegfőösszeg, mind a saját tőke tekintetében csökkent, a mérlegfőösszeg esetében a Bank súlya közel 4,1%-ra (-0,2%), a saját tőke esetében 7,3%-ra (-0,6%) csökkent, ezzel a banki rangsorban az MFB továbbra is a 9., illetve a 3. helyet foglalja el. A vállalati hitelezésben az MFB részaránya 11,5%-ról 11,6%-ra nőtt. Bankközi Információs Rendszer 7

8 Eredmény és veszteség EREDMÉNY Az MFB évi, értékvesztések és céltartalékok, valamint különadó nélküli eredménye meghaladta a 24,5 milliárd forintot. VESZTESÉG A mérleg mégis nagy veszteséget mutat: -17,4 milliárd forintot, ami részben az Eximbank és a MEHIB részvényeinek térítésmentes átruházásából (13,4 milliárd Ft rendkívüli ráfordítás), részben a gazdasági válság miatt egyes ügyletekre pótlólagosan elszámolt értékvesztésekből (25,1 milliárd Ft) keletkezett. 8

9 Nagyobb problémás hitelügyletek 2012-ben Adatok millió Ft-ban Első szerződés időpontja Szerződő partner Kockázatvállalás összege december 31-én július 21. R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt július 22. ETO Park Kft szeptember 30. Techcon Kft július 10. Origo Investment Kft. (volt Orco) Ez a táblázat azokat az ügyleteket tartalmazza, amelyekre 1 Mrd Ft-nál nagyobb értékvesztést/céltartalékot kellett elszámolni/megképezni. 9

10 Az MFB működési költségei 2012-ben

11 Működési és személyi költségek 2012/2009-ben Adatok millió Ft-ban Év Arány 2012/2009 Működési költségek összesen % Az egy főre eső személyi jellegű ráfordítások (bérköltség, bérjárulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések) összege 2012-ben a évi összeg 90%-a volt. Az elnök-vezérigazgató munkaszerződésének feltételei június óta változatlanok, éves bérköltsége az elődei évi költségének a 21%-a. 11

12 Az MFB stratégiai csoportjának eredményei

13 MFB stratégiai csoport Pénzügyi csoport Diákhitel Központ Zrt. MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Agrár- és turisztikai csoport Magyar Turizmus Zrt. 22 erdőgazdaság Lovas cégek Vagyonkezelési csoport Regionális Fejlesztési Holding Zrt. stb. Infrastruktúra-csoport Állami Autópálya Kezelő Zrt. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 13

14 Diákhitel Központ Zrt. A Diákhitel Központ a évi alapítása óta összesen 330 ezer fiatalnak folyósított hallgatói hitelt, összesen több mint 247 milliárd forint értékben. A felsőoktatási hallgatóknak kialakított speciális hitel és maga a Diákhitel Központ mára nemzetközileg is elismert intézménnyé fejlődött. A hitelfelvevők közel 30%-a 6 éven belül visszafizette a kölcsönét, jelenleg mintegy 222 ezer fő rendelkezik élő diákhitel-szerződéssel. Az ügyfelek törlesztési fegyelme kiváló, évente csupán 3% körül mozog a tartósan nem törlesztők aránya. A 2012-ben indított Diákhitel2 konstrukció szintén népszerű. Ez kizárólag képzési költségre vehető fel. Kamata államilag garantált, fix 2%. A szabadon felhasználható Diákhitel1 kamata szintén kedvező, július 1-jétől 7,50%. A Diákhitel alkalmazkodik a felvevő speciális élethelyzetéhez: csak az aktív hallgatói jogviszony megszűnése utáni 4. hónapban kell kezdeni törleszteni. Kiemelkedően kedvező kamatozású kölcsön: a Diákhitel kamata a forintalapon nyújtott lakossági hitelek teljes mezőnyét tekintve is egyedülálló. 14

15 MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. A MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ célja, hogy az Új Széchenyi Terv keretében a lehető legáttekinthetőbb intézményrendszer szolgálja a as EUs költségvetési időszakban a támogatásra pályázó mikro-, kis- és középvállalatokat, így azok a lehető legkisebb költséggel és leggyorsabban jussanak hozzá a támogatásokhoz óta javuló hatékonyságát bizonyítja minden felmérés. A beérkezett kérelmek száma 2010 óta megduplázódott, a tényleges szerződéseké 2,5-szeresre nőtt, az elszámolások üteme háromszorosra gyorsult, a kifizetett támogatás összeg a évi 69 milliárdról 2012-re 110 milliárdra emelkedett. Az EU-s keretek mindegyike 100%-ban gazdára fog találni, ezzel a as EU-s lehetőségeket sikerül teljesen kihasználni. Év Beérkezett elszámolások (db) Kifizetett támogatásösszeg (millió Ft) V. 31-ig összesen

16 MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. is a magyar gazdaság forráshoz jutását segítő intézmény. Az Új Széchenyi Program keretében hitelt, hitelgaranciát, kockázati tőkét kínál a kisvállalkozói szférának, mégpedig pályázati úton. Rendkívüli sikerét jól mutatják a számok: 2010 óta mind a kihelyezett összegek, mind a szerződő vállalkozások száma minden évben megduplázódott. Adatok milliárd Ft-ban Kihelyezések SZÁMA végső kedvezményezettek részére programcsoportonként (2013. április 30.) Kihelyezések ÖSSZEGE végső kedvezményezettek részére programcsoportonként (2013. április 30.) 16

17 Regionális Fejlesztési Holding Zrt. A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. teljes körű segítséget nyújt a vállalkozóknak, az ötlettől a sikerig. Aki komolyan végiggondolt elképzeléssel kopogtat az RFH-nál, mindenre kiterjedő szolgáltatásban részesül. Az RFH munkatársai segítenek kidolgozni a leendő cég stratégiáját, üzleti tervét, segítenek a pénzügyi források felkutatásában és megszerzésében, s a megvalósítás időszakában sem hagyják magára a vállalkozást. Az RFH jelen van Magyarország minden megyéjében, könnyen elérhető, munkatársai kiváló helyismerettel segítenek Győrtől Szegedig bárhol, bármilyen szektorban születő vállalkozásnak óta 4260 millió Ft-ról 6054 millió Ft-ra növelték a hazai KKV-k és önkormányzatok fejlesztési projektjeihez nyújtott hiteleik állományát óta 13,9%-kal emelték tőkebefektetéseik és tagi hiteleik összegét óta az RFH csoport saját finanszírozási termékeivel és tőkebefektetéseivel 380 fejlesztési ötlet sikeres megvalósításában működött közre. A Regionális Fejlesztési Holding Zrt millió Ft támogatási összeghez juttatta hozzá vállalkozó és önkormányzati partnereit. 17

18 Magyar Turizmus Zrt. A Magyar Turizmus Zrt június óta több mint 5800 marketingakciót szervezett, több mint 7000 külföldi újságírót látott vendégül, a nekik szervezett programok eredményeképpen megjelent sajtóanyagok hírértéke meghaladta a 10 milliárd Ft-ot. Új piacokra nyitottunk: először jelentünk meg az arab országokban, Dél-Amerikában, valamint az eddig méltatlanul elhanyagolt déli szomszédainknál. Mára meredeken emelkedik az ezen térségekből érkezők száma. A vetés beérett: a turizmus 2012-ben már meghaladta a válság előtti szintet, például a turisztikai motivációval érkezők száma 2009-hez képest 17,4%-kal nőtt, ezen belül a külföldiek 25%-kal költöttek többet. Hazánk mind népszerűbb úti cél, amit bizonyítanak a számok: NÖVEKVŐ BELFÖLDI VENDÉGFORGALOM A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN KÖZÖTT Belföldi vendégek száma: +6,5% (2012*: 4,2 millió) Belföldi vendégéjszakák száma +8,6% (2012*: 10,3 millió) NÖVEKVŐ KÜLFÖLDI VENDÉGFORGALOM A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKEN KÖZÖTT Külföldi vendégek száma: +28,0% (2012*: 4,1 millió) Külföldi vendégéjszakák száma +22,6% (2012*: 11,3 millió) * * 18

19 Új építések, nagy felújítások Elkészült új gyorsforgalmi út: 6 szakasz, 100 km hosszban, 131,5 milliárd Ft értékben, új közlekedési út: 72 szakasz, 380 km hosszban, 70,3 milliárd Ft értékben, 8 vasúti projekt 102,5 milliárd Ft értékben. Felújítottunk 404 km alsóbbrendű közlekedési utat 36,3 milliárd Ft értékben, és kijavítottunk 1,8 millió m2 útfelületet, 14,7 milliárd Ft értékben. Épülőfélben van 4 gyorsforgalmi útszakasz 40 km hosszban, 92,5 milliárd Ft értékben. 18 új útszakasz 97 km hosszban, 31,7 milliárd Ft értékben. Alsóbbrendű közlekedési utak: most zajlik 368 km-nyi felújítás is, 37,5 milliárd Ft-ért. Folyamatban van 14 beruházás, 277,4 milliárd Ft-ért. A 2010 óta kiírt és elbírált közbeszerzések száma: 1134, ebből perben megtámadottak száma: 11 (< 1%). 19

20 Biztonságosabb autópályák, javuló minőségű közutak A gyorsforgalmi utak forgalombiztonságán 789 millió Ft-nyi fejlesztéssel nagyot javítottunk: erősebb biztonsági korlátok, úttestrovátkolás a csapadékvíz gyorsabb elvezetésére, új, erős fényvisszaverő iránytáblák, új útburkolati jelek, torlódások, baleseti gócpontok előjelzése, A fejlesztések eredménye: az 1 millió kilométernyi utazásra jutó balesetszám 2010 óta 22%-kal csökkent, a személysérüléses balesetek száma pedig 27%-kal kevesebb! A jobb útkarbantartásért 13 üzemmérnökség fejlesztésére 330 millió Ft-ot költöttünk, és két új üzemmérnökség is épült, több mint 2,5 milliárd Ft értékben. A nem gyorsforgalmi utakat gondozó Magyar Közút Nonprofit Zrt. 13,5 milliárd Ft értékben szerzett be útkarbantartó gépeket. A géppark nem nőtt ennyivel, mert az eszközök nagy része teljesen elhasználódott állapotban volt, cserélni kellett. új, változtatható jelzésképű táblák, az ellenirányú felhajtás veszélyére figyelmeztető táblák. 20

21 Megmenekült a lótenyésztés júniusban a budapesti Kincsem Park gazdálkodását az ellehetetlenülés, a csőd veszélye fenyegette. A bábolnai és a mezőhegyesi ménesgazdaságok szintén rendkívül súlyos gazdasági gondokkal küzdöttek. Az elmúlt években sikerült konszolidálni ezeket a társaságokat is. Támogatás és tőkeemelés formájában 4,5 milliárd Ft-ot adott az MFB, és átszerveztük a társaságok működését. Új versenypályák épültek Budapesten, Bábolnán és Mezőhegyesen is, visszaállították a tulajdonosi prémium rendszerét, új, nemzetközi kapcsolatokra is alkalmas fogadási rendszer épült ki, sőt a szakképzés is megújult, egészen a felelevenített zsokéképzésig. Mindemellett műemlékvédelemre is jut. A lovas sportok minden ága megélénkült, a lótenyésztés ismét megindult a gazdasági eredményesség és a társadalmi elismertség emelkedőjén. 21

22 Az állami erdőgazdaságok 2010 óta elkészült: 2815 km új vadkerítés, 2648 km új erdei út, hektár új és felújított erdő. Megújult 22 vadászház munkavállaló, 10 ezer közfoglalkoztatott, 10 ezer vállalkozói szerződés, kb. 40 ezer család megélhetése. Összesen 3985 millió Ft értékű közcélú és közjóléti beruházás. 10 turistaház nagy felújítása az Országos Kéktúra mentén. Több mint 140 nagy közjóléti beruházás. Természeti katasztrófa 41 ezer hektár erdőt tett tönkre 2010 óta, ebben nincsen benne a devecseri erdészetben okozott vörösiszapkár, sem a júniusi árvíz. Reneszánszát éli a hazai kisvasúti infrastruktúra óta az utasszám másfélszeresre, az árbevétel 70%-kal emelkedett. A királyréti napelemes vonat nemzetközi visszhangot kapott, Lillafüreden és Szilvásváradon hibrid mozdonyok álltak üzembe, Mesztegnyőn komplett szerelvényt újítottunk fel, a Mátrában 5 km új pálya épült. Nagy figyelmet fordítanak az erdőgazdaságok a területükön található emlékművekre. Restaurálnak, illetve pótolják a hiányzó emlékműveket. 22

23 Működésünk nyilvános Honlapunk: Szíves figyelmükbe ajánljuk az MFB Facebook-oldalát: https://www.facebook.com/magyarfejlesztesibank A közeljövőben megújul a Magyar Fejlesztési Bank szócikk a Wikipédián. 23

24 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Baranyay László elnök-vezérigazgató

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések

A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 milliárd HUF A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések (Összeállítás a Magyar Faktoring Szövetség 2012. február 17.-i

Részletesebben

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30.

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30. Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről 2013. április 30. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa 9 1.1 Az értékelés célja 9 1.2 Értékelési kérdések

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17.

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. Tisztelt Részvényesünk! Tisztelettel rendelkezésére bocsátjuk az OTP Bank Nyrt. 2014. évi gazdálkodására vonatkozó Éves Jelentésünket, amely a Bank

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013 2014. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt.

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt. Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ DEVIZA SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALLOKÁCIÓS ALAPOK

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15.

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15. OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény Budapest, 2014. augusztus 15. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2013 1H 2014 1H Y/Y 2013

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT.

Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT. Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT. 2014. december 4. ELŐADÓ: SZABÓ ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ-H. BUDAPESTI RÉGIÓ Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban! MINŐSÉG, VERSENYKÉPESSÉG,

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON Kovács Kitti V. évfolyam, közgazdász-gazdálkodási szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan

Részletesebben

Hazai Hatékonyság. Az energiahatékonysági beruházások finanszírozása a 2014-2020-as uniós támogatási programokban

Hazai Hatékonyság. Az energiahatékonysági beruházások finanszírozása a 2014-2020-as uniós támogatási programokban Hazai Hatékonyság Az energiahatékonysági beruházások finanszírozása a 2014-2020-as uniós támogatási programokban 1 Tartalom 1 Hazai Hatékonyság: Vezetői összefoglaló... 4 2 Kihívások, szükségletek és lehetőségek

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben