MFB Komplex pénzügyi megoldások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MFB Komplex pénzügyi megoldások"

Átírás

1 Sajtótájékoztató Az MFB Zrt évi beszámolója MFB Komplex pénzügyi megoldások Nagy Csaba vezérigazgató május 21. MFB Zrt. Minden jog jog fenntartva március május Calibri Bold 10 pt (RGB: )

2 Sajtótájékoztató az MFB Zrt évi beszámolójáról Tartalom Összefoglaló Új működési modell Pénzügyi szolgáltató központ A évi beszámoló főbb adatai MFB Csoport 2 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

3 Sikeres megújulás, eredményes gazdálkodás Összefoglaló Új működési modell a hatékonyság növelése érdekében Pénzügyi megoldások széles skálája a fejlesztéspolitikában évi programozási időszakban mintegy 700 Mrd Ft EU-s pénzügyi eszköz kezelése A Bank adózás előtti eredménye 2,5 Mrd Ft, csoportszinten 8,1 Mrd Ft a konszolidált eredmény Jelentős megtakarítás a működési költségek terén Robosztus tőkemegfelelés erős hitelezési potenciál 173 Mrd Ft hitelfolyósítás A jól teljesítő hitelek aránya 84%, a rossz és kétes hitelek aránya 7%-kal csökkent Homogénebb csoportösszetétel; elsősorban a pénzügyi szolgáltató intézményekre és az energetikai társaságokra koncentrálva 3 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

4 Sajtótájékoztató az MFB Zrt évi beszámolójáról Tartalom Összefoglaló Új működési modell Pénzügyi szolgáltató központ A évi beszámoló főbb adatai MFB Csoport 4 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

5 Új működési modell a hatékonyság növelése érdekében MFB 2.0 A Bank és a Bankcsoport tevékenységének átvilágítása 2014 második felében (Boston Consulting Group) Az átvilágítás eredményei alapján új működési modell (MFB 2.0) kidolgozása Az új működési modell fő céljai Hatékony, költségtakarékos működés Transzparens szervezeti keretek kialakítása A Bankcsoport struktúrájának ésszerűsítése, szorosabb kontroll a Bankcsoport tagjai felett A hatékonyságnövelés eszközei Szervezeti átalakítás, a csoportstruktúra egyszerűsítése Kompetenciaközpontok kialakítása a Bankcsoportban (termékfejlesztés, kockázati tőke, követeléskezelés, ingatlankezelés) Irányító, támogató és ellenőrző funkciók bankcsoporti központosítása 5 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

6 Sajtótájékoztató az MFB Zrt évi beszámolójáról Tartalom Összefoglaló Új működési modell Pénzügyi szolgáltató központ A évi beszámoló főbb adatai MFB Csoport 6 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

7 Pénzügyi szolgáltató központ a gazdaságfejlesztési célok megvalósítására Tevékenység A tevékenység alappillérei Koordináltan kifejlesztett, egymást kölcsönösen kiegészítő piacképes termékek (hitel, garancia, tőke) a nem vagy nem elégségesen finanszírozott részpiacokra Hatékony, az egyes termékek célcsoportjaihoz illeszkedő értékesítési csatornák alkalmazása MFB mint alapok alapja a évi programozási időszakban 700 Mrd Ft EU-s pénzügyi eszköz jut gazdaságfejlesztésre hitel, garancia, kombinált termék vagy kockázati tőke formájában A kombinált termékek a visszatérítendő pénzügyi eszközökön túl további mintegy Mrd Ft vissza nem térítendő támogatást juttatnak el a kedvezményezettekhez Egyedi nagy összegű projekthitelek, finanszírozási megoldások a piaci elégtelenségek kezelésére A kormány gazdaságpolitikai céljait támogató egyedi tranzakciók végrehajtása Stratégiailag kiemelt területek finanszírozása Vállalkozások versenyképességének növelése Innováció (K+F projektek) Foglalkoztatás bővítése Mezőgazdaság Energetika, energiahatékonyság Részvétel a nemzeti pénzügyi szolgáltatások rendszerének kialakításában 7 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

8 Sajtótájékoztató az MFB Zrt évi beszámolójáról Tartalom Összefoglaló Új működési modell Pénzügyi szolgáltató központ A évi beszámoló főbb adatai MFB Csoport 8 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

9 A Bank üzemi és mérleg szerinti eredménye is kedvezően alakult Az MFB Zrt évi főbb pénzügyi adatai Fő adatok [Mrd Ft] Tény 2013 Terv 2014 Tény 2014 Mérlegfőösszeg 1 104, , ,9 Saját tőke 198,4 198,9 199,5 Adózás előtti eredmény 5,4 2,3 2,5 Adózott eredmény 3,0 0,9 1,2 Működési költségek 7,7 9,9 7,4 Személyi költségek 5,3 6,4 5,3 Záró létszám (fő) Beruházások 0,6 0,8 0,3 Forrás: MFB Zrt évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló 9 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

10 A nyereség meghaladta a tervet évi adózás előtti eredmény összetevői [M Ft] Az MFB eredményét három alapvető tétel határozza meg: kamatkülönbözet működési költségek kockázati költségek Kamatkülönbözet Nettó jutalék- és díjbevételek Működési költségek ÉV és CT változás eredményhatása 244 Egyéb nettó eredmény 1) Adózás előtti eredmény tény 7% Adózás előtti eredmény terv 2014-ben a Bank működési költsége a terv szerint alakult. A kockázati költségek meghaladták a tervezettet, ezt azonban ellensúlyozta az egyéb nettó eredmény tervezettnél kedvezőbb alakulása. 1) Pénzügyi műveletek eredménye, egyéb bevételek és ráfordítások Forrás: MFB Zrt évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló 10 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

11 Az értékvesztés- és céltartalék-változások eredményhatása kedvezőbb lett az előző évinél és a tervezettnél Értékvesztés- és céltartalék-változások eredményhatása [M Ft] A kockázati költségek jelentős növekedését a MAG Zrt. megszűnése és kivezetése miatti pótlólagos értékvesztés-képzési igény magyarázza (2,1 Mrd Ft) ÉV és CT változás eredményhatása 2013 tény ÉV és CT változás eredményhatása 2014 tény ÉV és CT változás eredményhatása 2014 terv Forrás: MFB Zrt évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló 11 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

12 A működési költség 26%-kal alacsonyabb a tervezettnél Működési költségek [M Ft] -26% A megtakarítás több mint 2,5 Mrd Ft tény tény terv 105 Az elért megtakarítás tényezői: Alacsonyabb reklámköltségek Kisebb szakértői költség Az értékcsökkenési leírás a korábbi évek alacsonyabb beruházási volumene és egyes szoftverek leírása miatt csökkent. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Általános költségtartalék Forrás: MFB Zrt évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló 12 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

13 Az előírt tőkemegfelelés háromszorosával rendelkezik a Bank Tőkemegfelelés [Mrd Ft] ,6% 25,7% 30% ,0% 198,4 199,5 205,7 188, ,0% % 0% -15% -30% -45% -60% A szavatoló tőke növekedését döntően a jogszabályi változások befolyásolták (a pénzügyi vállalkozásokat 2014-ben nem kellett levonni). Stabil tőkemegfelelés: a szavatoló tőke változtatása nélkül is képes lenne a Bank a jelenlegi hitelállományának jelentősebb növelésére. Saját tőke Szavatoló tőke Tőkemegfelelés Jogszabályi minimum Forrás: MFB Zrt évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló 13 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

14 A Bank 133 Mrd Ft hitelt hagyott jóvá és 173 Mrd Ft hitelt folyósított 1), azonban a hitelállomány csökkent Hitelállomány volumenének évi alakulása [Mrd Ft] % A rendkívüli törlesztésekből 93 Mrd Ft az önkormányzati adósságkonszolidációnak tudható be A rendkívüli tételektől megtisztított aktivitás 46 Mrd Ft (8%) növekedést mutat tény Rendkívüli törlesztések Terv szerinti törlesztések Értékesítés Új folyósítás Árfolyamhatás 2014 tény Hitelprogramok Egyedi ügyletek, kötvények 1) A 2013-ban jóváhagyott hitelekből 40 Mrd Ft-ot 2014-ben folyósított a Bank Forrás: MFB Zrt évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló 14 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

15 A hitelállomány csökkenését az önkormányzati adósságkonszolidáció okozta Hitelállomány típusonkénti megoszlása [%] 2013 tény 667 Mrd Ft 2014 tény 605 Mrd Ft 26% 4% 34% 9% 21% 27% 5% Az önkormányzati adósságkonszolidáció 93 Mrd Ft-tal csökkentette a refinanszírozott programhiteleket. 31% 5% 38% A forinthitelek 20 Mrd Ft-tal emelkedtek. Hitelprogram refinanszírozási Hitelprogram közvetlen Egyedi forinthitelek Egyedi devizahitelek Egyéb hiteljellegű értékpapír Forrás: MFB Zrt évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló 15 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

16 84% a teljesítő hitel, a kétes és rossz hitelek értékvesztésfedezettsége megfelelő Hitelállomány minőség szerinti megoszlása és fedezeti ráta [Mrd Ft, %] 15,8% 84,2% Rossz és kétes 71% 73% % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16,2% 83,8% A rossz és kétes hitelek volumene 105 Mrd Ft-ról 98 Mrd Ft-ra (7%-kal) csökkent. Az év során értékesített rossz és kétes hitelek bruttó értéke 12 Mrd Ft volt. A rossz és kétes hitelek értékvesztéssel megfelelően fedezettek. A fedezeti ráta ben 70,8%-ról 73,0%-ra nőtt. A évi 7,1 Mrd Ft nettó értékvesztés-képzési igény 2014-ben 5,5 Mrd Ft-ra csökkent, jellemzően a már kétes és rossz állományon. Átlag alatti és külön figyelendő Problémamentes Fedezeti ráta Forrás: MFB Zrt évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló 16 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

17 Az MFB jelentős stratégiai tranzakciókat hajtott végre Befektetések volumenének évi alakulása [Mrd Ft] Energetika: a FŐGÁZ Zrt. részvényeit megvásárolta az MFB és az MFB Invest Bankszektor: a kormányzati döntésekkel összhangban, a takarékszövetkezeti integráció részeként az MFB nyereséggel értékesítette a tulajdonában lévő Takarékbank részvényeket tény Növekedés Csökkenés Fejlesztési tőkealapok, alapkezelők és társaságok Egyéb társaságok 2014 tény A MAG Zrt. feladatai az államigazgatáshoz kerültek, a társaság megszűnt (2,3 Mrd Ft kivezetés). Forrás: MFB Zrt évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló 17 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

18 A forrásokat a Bank ismét a hitelpiacról vonta be, 150 Mrd Ft keretösszegű zártkörű kötvénykibocsátás lebonyolítására kötött szerződést a Takarékbank szervezésében Forrásállomány megoszlása (2014. december 31.) [Mrd Ft] FX kötvény Intézményi 1) Bilaterális Főbb forrásbevonási tranzakciók 2014-ben: 200 M euró kedvezményes nemzetközi fejlesztési intézményi hitel (62,6 Mrd Ft). 150 Mrd Ft keretösszegű zártkörű kötvényprogram a Takarékbank szervezésében (50 Mrd Ft névértékű évi kibocsátás). 10 Mrd Ft kétoldalú hitel a Takarékbanktól. 20 M euró Koreai Fejlesztési Bank kétoldalú hitel (6,08 Mrd Ft). 279 HUF kötvény Lejárt és visszafizetett hitelek: Az önkormányzati hitelek forrásának előtörlesztése az EIB-nek (254 M euró, 77,6 Mrd Ft). 50 Mrd Ft a CEB-nek történő előtörlesztése helyett kedvező hitel a DHK számára. 250 M euró (76,7 Mrd Ft) összegű kétoldalú forrás lejárt a Société Générale Banknál. 1) Nemzetközi fejlesztési intézményektől (EIB, CEB, KfW, Nordic Investment Bank) felvett hitelek Forrás: MFB Zrt évi egyedi nem konszolidált, magyar számviteli rend szerinti beszámoló 18 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

19 Sajtótájékoztató az MFB Zrt évi beszámolójáról Tartalom Összefoglaló Új működési modell Pénzügyi szolgáltató központ A évi beszámoló főbb adatai MFB Csoport 19 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

20 MFB Csoport dinamizálása MFB Csoport Homogénebb MFB Csoport elsősorban a pénzügyi intézményekre és az energetikai társaságokra koncentrálva Cél: a csoporttagok aktív és eredményes hozzájárulása a gazdaság növekedéséhez MFB biztosítja a feltételeket: Szoros központi irányítás Kompetenciaközpontok, termékgyár Költséghatékony működés Uniós források széleskörű közvetítése a Csoporton keresztül Szükséges pénzügyi források és know-how biztosítása A Csoport további bővülése várható 20 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

21 MFB Csoport Pénzügyi csoport Diákhitel Központ Zrt. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. MFB Ingatlanfejlesztő Zrt. MFB Invest Zrt. MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. 1) Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Egyéb társaságok Fővárosi Gázművek Zrt. ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. MMBF Földgáztároló Zrt. 1) június 30-án beolvad az MFB-be 21 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

22 Kedvezőbbé váló diákhitel, modernebb ügyintézés Diákhitel Központ Zrt. Portfólió 2014-ben új ügyfél (Diákhitel1: 6370; Diákhitel2: 5230). A működés kezdetétől 2014 végéig több mint 360 ezer szerződés született. Ebből 204 ezer szerződés hatályos. Olcsóbb hitel - A Diákhitel1 kamata évi 7,50%-ról tovább csökkent 2014-ben évi 6,50%-ra, majd 5,75%-ra. - A Diákhitel2 ügyfelek által fizetett kamata továbbra is 2%. Ügyintézés 2014-ben a Társaság lehetővé tette az internetes felületen történő bankkártyás fizetést, valamint a Diákhitel Direkt mobilalkalmazást. Új székhelyre költözött a Társaság és az ügyfélszolgálat. Biztos likviditás Sikeres forrásbevonás árfolyam-garancia igénybevételének lehetőségével 50 Mrd Ft összegben refinanszírozás céljából az MFB-től. 22 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

23 Hatékonyabb szolgáltatás Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Piaci helyzet - A hitelgarancia-piac legnagyobb szereplője kb. 75% piaci részesedéssel, 282 Mrd Ft kezességvállalás 2014-ben. - KKV hitelek 10 12%-ánál jelen van, ami a GDP-hez mérten nemzetközi összehasonlításban magas. A hazai hitelgarancia-támogatások szerepe a gazdaságban jelentős. Számos kedvező intézkedés a szolgáltatáshoz - Ügyfélkapu, elektronikus ügyintézés (ekérelem, elektronikus dokumentumkezelés). - Bírálati idő feleződése: együttműködési megállapodás keretében 3 munkanap, egyedi bírálatú eljárásban egységesen 7 munkanap. - MV Zrt. 100% mértékű viszontgaranciájának rendelkezésre állása. - Új adósminősítési rendszer a kockázatok egyértelműbb mérhetősége és megítélhetősége érdekében. - Feltételek javítása: pl. őstermelőktől a termőföld elfogadása biztosítékul, megállapodások keretében vállalható kezességek összegének növelése, limitemelés az egyszerűbb, gyorsabb ügyintézésért. Kedvező feltétel - A díjcsökkentés hatása: 1,8 2,2% helyett 0,3%-os díjtól érhető el. - Stabil tőkehelyzet, jobb minőségű portfólió; átlagos beváltási arány 4,6%. 23 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

24 Élen a nemzetstratégiai fontosságú útdíjszedési rendszerek működtetésében Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) A megtett úttal arányos útdíjszedési rendszernek köszönhetően, a használattal és a környezetterheléssel arányosabb, ezért társadalmilag igazságosabb lett az országos közúthálózat használatáért fizetendő díjak nagysága. Az útdíjszedési rendszerek működtetéséből származó költségvetési bevétel a évben meghaladta a nettó 165 Mrd Ft-ot. Az úthasználati jogosultságot egyre több helyen és módon, azaz egyre könnyebben lehet megvásárolni (ügyfélszolgálatok, viszonteladói hálózat, internet, mobilalkalmazás). UD amnesztia : jogszabályi felhatalmazás alapján a jóhiszemű úthasználók számára minősített esetekben elengedhetővé vált a kiszabott bírság. Még 2014-ben elkészült, 2015 elején működésbe lépett az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 24 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

25 Élen a nemzetstratégiai fontosságú mobilfizetési rendszerek működtetésében Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Magyarország egész területén valamennyi ügyfél számára azonos feltételekkel biztosított a központosított mobilértékesítési szolgáltatások elérése a nemzeti mobilfizetési rendszer útján július 1-jétől elérhető szolgáltatások: mobilparkolás, e-matrica és HU-GO viszonylati jegy vásárlása. Jövőbeni tervek: vasúti menetjegyek internetes értékesítése, ami jelentős költségmegtakarítás lesz a MÁVnak; nemzeti mobilfizetési rendszer kiterjesztése a közösségi közlekedésre (MÁV, BKK és VOLÁN társaságok bevonásával). 25 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 26 MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2015

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2007. ÁPRILIS 27. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2006. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév Budapest, 2014. november 14. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.09.30 2014.06.30 2014.09.30 2014.09.30/

Részletesebben

2013. július 17. Sajtótájékoztató. Baranyay László elnök- vezérigazgató

2013. július 17. Sajtótájékoztató. Baranyay László elnök- vezérigazgató Sajtótájékoztató Baranyay László elnök- vezérigazgató Az MFB 2012. évi üzleti jelentéséről Néhány mérlegadat összehasonlítása 2011 2012 Adatok millió Ft-ban Adatok millió Ft-ban Megnevezés 2011. tény 2012.

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33

Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33 Tartalom Köszöntô 5 A Bank gazdasági környezete 6 MFB Rt.: jegyzett tôke, saját tôke és mérlegfôösszeg 7 Független Könyvvizsgálói Jelentés 8 A magyar számviteli elôírások szerint összeállított mérleg 9

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013 2014. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30.

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30. Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről 2013. április 30. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa 9 1.1 Az értékelés célja 9 1.2 Értékelési kérdések

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2008. ÁPRILIS 25. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2007. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2013 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5 A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007 2008. november 20. Tartalomjegyzék Módszertan... 4 I. Vezetői összefoglaló... 5 I. 1.

Részletesebben

OTP Csoport. 2015. első negyedévi eredmények. Sajtótájékoztató 2015. május 15. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes

OTP Csoport. 2015. első negyedévi eredmények. Sajtótájékoztató 2015. május 15. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes OTP Csoport 2015. első negyedévi eredmények Sajtótájékoztató 2015. május 15. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes A csoportszintű korrigált adózott eredmény q/q közel megháromszorozódott A Bankcsoport

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek

FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben