Baranyay László elnök-vezérigazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranyay László elnök-vezérigazgató"

Átírás

1 2012. JÚNIUS 14. Baranyay László elnök-vezérigazgató

2 AZ MFB ÉVI ÜZLETI JELENTÉSÉRŐL

3 Néhány mérlegadat összehasonlítása Megnevezés Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések tény tény Tartós befektetések Fejlesztési tőke befektetések, Alapok Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek Adatok millió Ft-ban Céltartalékok Jegyzett tőke Tőketartalék Saját tőke Mérlegfőösszeg Eredménykimutatás tény tény Kamatkülönbözet Működési költségek Értékvesztés/céltartalék változás eredményhatása Adózás előtti eredmény Általános tartalékképzés, felhasználás Adatok millió Ft-ban Mérleg szerinti eredmény

4 További mérlegadatok Mérlegadat tény tény Bruttó hitelek Refinanszírozott hitelek Közvetlen hitelek Bruttó befektetések Fejlesztési tőkebefektetések, Alapok Egyéb befektetések Saját tőke Mérlegfőösszeg Adózás előtti eredmény Általános tartalékképzés, felhasználás Adatok millió Ft-ban Mérleg szerinti eredmény

5 Az MFB hitelezési tevékenysége A teljes hitelállomány évi változásai a hitelezés módja szerint: Megnevezés Nyitó állomány Folyósítás Törlesztés Devizaállomány Záró állomány Közvetlen nyújtott hitelek Refinanszírozási hitelek Összesen Adatok millió Ft-ban 2011-ben a Bank hiteleinek állománya 68 milliárd Ft-tal, mintegy 7,7%-kal emelkedett. 5

6 Az MFB helye a bankrendszerben Az MFB bankrendszeren belüli súlya mind a mérlegfőösszeg, mind a saját tőke tekintetében nőtt, a mérlegfőösszeg esetében a Bank súlya közel 4,3%-ra (+0,4%), a saját tőke esetében 7,9%-ra (+4%) emelkedett, ezzel a banki rangsorban az MFB a 9., illetve a 3. helyet foglalja el. A vállalati hitelezésben az MFB részaránya 11,5%-ról 12,2%-ra nőtt. Bankközi Információs Rendszer 6

7 Eredmény és veszteség EREDMÉNY Az MFB évi, értékvesztések és céltartalékok, valamint különadó nélküli eredménye meghaladta a 7,7 milliárd forintot. VESZTESÉG A mérleg mégis nagy veszteséget mutat: -38,6 milliárd forintot. Ennek oka, hogy Az MFB 2010 előtti évekből örökölt portfóliója olyan mértékű kockázatokat hordoz, amelyek 2011-ben még a kintlévőségek megtérülésorientált, gondos kezelése és az elmúlt egy évben elszámolt értékvesztés/céltartalék mellett is további jelentős összegű tartalékolást tettek szükségessé. Az üzleti portfólió minőségének romlása következtében pótlólagosan elszámolandó értékvesztés- és céltartalék-változások 43,1 milliárd Ft-tal rontották az eredményt. 7

8 Nagyobb problémás hitelügyletek 2011-ben Első szerződés időpontja Szerződő partner Kockázatvállalás összege én július 22. ETO Park Kft szeptember 30. Techcon Kft november 12. DBM Dél-nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő Zrt Adatok millió Ft-ban január 30. West Union Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft március 24. RÁC Nosztalgia Kft március 14. Magtárház Kikötő Kft június 21. HIGI Papírsoft Kft január 19. Szalók Holding Zrt július 31. Budaiút-Invest Kft március 28. Royal Balaton Golf & Yacht Kft augusztus 23. Mező-Ferment Környezetvédelmi Kft július 10. Origo Investment Kft. (volt Orco) szeptember 4. Bódva-ipartelep Kft. "felszámolás alatt" július 10. Origo Film Group Zrt Ez a táblázat azokat az ügyleteket tartalmazza, amelyekre 1,5 Mrd Ft-nál nagyobb értékvesztést/céltartalékot kellett elszámolni/megképezni. 8

9 AZ MFB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI 2011-BEN

10 Az MFB Működési költségei 2011-ben Adatok millió Ft-ban Működési költségek Arány Költségek összesen % A Bank új vezetésének június 17-ei hivatalba lépésétől december 31-éig megtett intézkedései összesen mintegy 2,3 milliárd Ft-nyi megtakarítást eredményeztek. Ebből a személyi jellegű költségeken 1,6 milliárd forintos megtakarítást ért el az új vezetés. 10

11 Az MFB működési költségei 2011-ben Megnevezés Arány 2011/2009 Informatikai költség % Üzemeltetési költség % Ebből - taxiköltség - kávéfőző karbantartás 1,493 0,610 1,034 0,182 69% 29% Bankbiztonsági költség % Ebből őrzés-védelem 61,042 40,624 66% Szakértői és jogi költség % Megjegyzés Az Informatikai Igazgatóság intézkedései június 17-e óta összesen 454 millió Ft megtakarítást eredményeztek. A 142 millió Ft költségcsökkenést a Bank úgy érte el, hogy közben megnövekedett létszámmal és feladatkörrel üzemelt. A Bank- és Információbiztonsági Igazgatóság intézkedései június 17-e óta összesen 34 millió Ft megtakarítást eredményeztek. A CIVIL Biztonsági Szolgálattal kötött szerződés eredményeképpen. millió Ft A szerződések felülvizsgálatával, megszüntetésével, illetve újrakötésével. Reklámköltség % 383 millió Ft egyszeri megtakarítás. Biztosítások % Ebből a menedzseri életbiztosítások díja 7,830 1,291 16% A teljes stratégiai csoportra egy eljárásban meghirdetett közbeszerzésünk a díjakat átlagosan, egy személyre vetítve a korábbi 42%-ára csökkentette. 11

12 AZ MFB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEI BEN

13 Személyi jellegű ráfordítások és évben Személyi jellegű ráfordítások* 1 főre eső személyi jellegű ráfordítás 2009 átlaglétszám (fő) átlaglétszám (fő) /2009 (%) 280, Ft 311, Ft 94% Ft Ft 85% Ebből elhatárolások** évre évre elhatárolások összesen Ft *Személyi jellegű ráfordítások: bérköltség, bérjárulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések, pl. cafeteria **Elhatárolások: esetleges tulajdonosi, vezetői jóváhagyás után kifizethető prémium, jutalom, célprémium. Ezek mostanáig nincsenek kifizetve 13

14 Vezető beosztásban lévők bérköltsége/tiszteletdíja és évben 2009 átlaglétszám (fő) átlaglétszám (fő) /2009 (%) Vezérigazgató(k) 1, Ft 1, Ft 22% Igazgatóság elnöke 1, Ft 1,0 0 Ft 0% Igazgatósági tagok 4, Ft 5, Ft 41% Felügyelőbizottság elnöke és tagjai 6, Ft 5, Ft 57% Vezérigazgató-helyettes 3, Ft 2, Ft 33% Ügyvezető igazgató 10, Ft 11, Ft 52% Igazgató 21, Ft 20, Ft 70% Bérköltségek/tiszteletdíj* 47, Ft 46, Ft 51% évre vezetőket érintő elhatárolások** összesen Ft Összehasonlítás /2009 (%) Bérköltségek/tiszteletdíj + vezetőket érintő elhatárolások Ft Ft 78% *Bérköltségek összetevői: bérköltség, megbízási díj, tiszteletdíj, garantált juttatás, vezetői prémium, jutalom, egyéb bér **Elhatárolások: esetleges tulajdonosi, vezetői jóváhagyás után kifizethető vezetői prémium, jutalom, célprémium. Ezek mostanáig nincsenek kifizetve 14

15 AZ MFB CSOPORT CÉGEIRŐL

16 A stratégiai cégcsoport I. A stratégiai csoport 2011-ben Az MFB Zrt. koordinálásával a csoport cégei közös beszerzéseket folytattak több tárgyban is. A nagyobb mennyiségnek köszönhetően rendkívül kedvezményes díjjal született új komplex biztosítási szerződésegyüttes, közműszolgáltatások, gépjárműbeszerzés, számos informatikai beszerzés stb. Folyamatban van a 2010 előtti években kötött megdöbbentően előnytelen székházbérleti szerződések helyett reális árú új irodabérleti szerződések tető alá hozatala. Például a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és az Állami Autópálya Kezelő Zrt. új székházszerződése új székházbérleti szerződés a két társaságnak ötéves bérleti időtartamra mintegy 700 M Ft-os megtakarítást jelent. 16

17 A stratégiai cégcsoport II. A MAG csoport A MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. a pályázatkezelési tevékenységből összesen E Ft árbevételt realizált a Társaság, mérlegfőösszege év végén E Ft volt. A MAG Zrt ben öt többségében hosszú távú nemzetközi projektbe kapcsolódott be. Az EU-források lehívásának felgyorsítása érdekében, a kormányzati szándékoknak megfelelve, a MAG Zrt. több jelentős lépést tett. Projektpartneri rendszere nagyot javított a cég ügyfélmegítélésén. Az MV - Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. vagyonkezelői, illetőleg tulajdonosi támogatással jelentősen felgyorsította a JEREMIE források kifizetését, a mai napig összességében közel 92 Mrd Ft forrást sikerült kihelyezni a mikro és KKV szektor részére kedvezményes visszatérítendő forrásként. Az MV Zrt. számos új terméket vezetett be, amelyek közül a legsikeresebb az ún. Kombinált Mikrohitel Program. 17

18 A stratégiai cégcsoport III. Diákhitel Központ Zrt. Speciális számviteli szabályok betartásával nyereségcél nélkül, (adózás előtti eredménye december 31-én: 0 Ft, mérlegfőösszege 248 milliárd Ft) stabilan működik. Továbbra is költségvetési forrás igénybevétele nélkül, kizárólag pénz- és tőkepiaci forrásból működteti a hallgatói hitelrendszert. Az idén tízéves cég megújította arculatát, bevezette a Társaság interneten elérhető, a hatékony ügyfélkiszolgálását támogató informatikai rendszerét, a DKnet-et. Aktívabb ügyfélkezeléssel (internetes kommunikáció, telefonos megkeresés, fizetési meghagyás, szorosabb együttműködésben a NAV-val) javította a megtérülési rátáját. A kihelyezett diákhitel összesített volumene elérte a 229 milliárd Ft-ot, egy főre átlagosan 298 ezer Ft. Országos szinten a hitelfelvételi arány 20,4% volt. 18

19 A stratégiai cégcsoport IV. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. A visszafogott kereskedelmi banki hitelezés miatt 2011-ben is csökkent a hitelfelvevő vállalatok köre, így a Társaság állománya is, de a kezességvállalás kockázatmérséklő hatásának köszönhetően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. piaci súlya növekedett. A évi veszteségénél (-6,8 milliárd Ft) jelentősen kisebb veszteséggel (-3,5 milliárd Ft) zárta a üzleti évet. Takarékos gazdálkodással javította helyzetét; tervezett bevételét túlteljesítette (kapott kamatok, kamatjellegű bevételek, illetve garanciadíj-bevételek összesen 8,5 milliárd Ft), az eredményben azonban csak részben jelent meg, mivel azt a tervezettnél magasabb céltartalék/értékvesztés tompította. A évi kezességvállalások összege 335 milliárd Ft, a készfizető kezességvállalás év végi állománya pedig 431 milliárd Ft volt. A portfólió 40%-át Széchenyi Kártya és egyéb banki kártyahitel típusú kezességek alkotják. A saját kockázatú garanciavállalások korlátozását jelentő üzletszabályzati szigorítások hatására csökkent a viszontgarancia nélküli, saját kockázatú kezességek állománya (2011 év végén 58 milliárd Ft volt). 19

20 A stratégiai cégcsoport V. Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) Adatok ezer Ft-ban Megnevezés év év Mérlegfőösszeg Értékesítés nettó árbevétele Működési költségek Átlaglétszám (közfoglalkoztatottak nélkül) 958 fő 985 fő Az ÁAK által 740,2 km autópályát és 216,1 km egyéb főutat üzemeltet, összesen 23 millió m 2 útfelületet. Az ÁAK a évben az üzemeltetési és karbantartási feladatokat a szűkös források ellenére a jogszabályban előírt színvonalon tudta teljesíteni. Nagy eredmény, hogy megvalósult az e- ügyfélszolgálat, saját költségen; két közfoglalkoztatási programban 158 főnek adott munkát az ÁAK. 20

21 A stratégiai cégcsoport VI. Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MK) Adatok ezer Ft-ban Megnevezés év év Mérlegfőösszeg Működési költségek Átlaglétszám (közfoglalkoztatottak nélkül) 4380 fő fő Az MK km hosszú országos közúthálózatot üzemeltet évre kitűzött legfontosabb célja az eredményes gazdálkodás és a stabil gazdasági helyzet megteremtése, valamint a társaság működőképességének hosszú távú biztosítása volt. A társaság likviditási helyzete 2011-ben stabil volt ben 18,7 Mrd Ft értékű fejlesztés valósult meg, az év során a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére átadott beruházások értéke meghaladta a 22 Mrd Ft-ot. Ingatlanstratégia készült, célja a tekintélyes ingatlanvagyon ésszerűsítése, a költségek csökkentése. 21

22 A stratégiai cégcsoport VII. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) Adatok ezer Ft-ban Megnevezés év év Mérleg főösszeg Mérleg szerinti eredmény A Társaság működési költsége Átlaglétszám 330 fő 313 fő A évben 148,6 milliárd forint értékű támogatás került elszámolásra az infrastruktúra fejlesztések finanszírozása érdekében, amelyek döntően (98,9%-ban) európai uniós forrásból (ISPA/Kohéziós Alap, KÖZOP, ROP, TEN-T, ETE) valósultak meg, így a központi költségvetést csak alig több mint 1%-kal terhelve. A NIF súlyos likviditási és finanszírozási problémáinak átmeneti kezelése érdekében az MFB Zrt. a év során mintegy 4 milliárd forint hitelt folyósított a társaság részére, amelyből megkezdődhetett alvállalkozók régóta húzódó kifizetése, ezzel enyhítve a szállítói tartozások miatti következményeket. Összesen 104 közbeszerzési eljárás zárult le eredményesen, mindösszesen millió forint és 9,6 millió euró értékben. A főbb átadások ben: M43 autópálya 31,6 km hosszú szakasza Szeged Makó között az új Tisza-híddal; a 4. sz. főút Kisújszállást elkerülő szakasza (2x1 sáv) az M4 autópálya nyomvonalán 11,3 km hosszban. Korszerűsítettek kb. 50 km vágányt és közel 100 csoport kitérőt. Befejeződött az átépítés a Tárnok Dinnyés vonalszakaszon, megkezdődött a kivitelezés a Kelenföld Tárnok és a Szajol Püspökladány projekteknél. 22

23 A stratégiai cégcsoport VIII. A 22 állami erdőgazdaság mindegyike nyereséges volt 2011-ben. Együttes adózott eredményük 3597 millió Ft. A közös fellépés számos eredményt hozott: a közös beszerzésekkel 202 M Ft-ot sikerült megtakarítani. A Társaságok egységesen jelennek meg hazai és külföldi kiállításokon, nemzetközi hírük terjed, ami idegenforgalmi bevételek növekedését is jelenti. A Mi Erdőnk címmel közös újságot adnak ki. A kéthavonta megjelenő kiadvány az erdők megszerettetését szolgálja, bemutatja az erdőgazdaságok tevékenységét, kiemelten közcélú szerepvállalást és a társaságok természetvédő, állami erdővagyont őrző és gyarapító munkáját. Néhány évi projekt: a Zalahalápi Parkettagyárban végzett termeléskorszerűsítési beruházás; Jász-Nagykun-Szolnok megyében 6,2 ha-os szarvasgombatermő ültetvény létesítése; vasúti felújítások Szilvásváradon, Kistolmácson, Csömödéren turistaszálló, állomásépület és büfé építése, továbbá 3 db vasúti híd újjáépítése; ökoturisztikai fejlesztések több helyen, pl. Szendehely-Katalinpuszta, Hollókő-Rimóc, Somoskő, Diósjenő és Balassagyarmat-Nyírjes, Sopronban városi sétaút, a nagycenki Széchenyi-kastélyparkban, Szelcepusztán stb. A ménesek (Bábolna, Mezőhegyes) konszolidáltan gazdálkodtak, ugyanez mondható el a lóversenycégekről is. A Kincsem Parki Lóversenypályán a galopp homokpálya felület felújítása történt meg, ami több éve az első említésre méltó lépés ezen a téren ben lezajlott a Totalizatőr fogadási rendszer megújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése és kiírása. 23

24 KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Baranyay László elnök-vezérigazgató

2013. július 17. Sajtótájékoztató. Baranyay László elnök- vezérigazgató

2013. július 17. Sajtótájékoztató. Baranyay László elnök- vezérigazgató Sajtótájékoztató Baranyay László elnök- vezérigazgató Az MFB 2012. évi üzleti jelentéséről Néhány mérlegadat összehasonlítása 2011 2012 Adatok millió Ft-ban Adatok millió Ft-ban Megnevezés 2011. tény 2012.

Részletesebben

MFB Komplex pénzügyi megoldások

MFB Komplex pénzügyi megoldások Sajtótájékoztató Az MFB Zrt. 2014. évi beszámolója MFB Komplex pénzügyi megoldások Nagy Csaba vezérigazgató 2015. május 21. www.mfb.hu MFB Zrt. Minden jog jog fenntartva 2015. 2014. március május 10. 21.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2007. ÁPRILIS 27. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2006. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33

Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33 Tartalom Köszöntô 5 A Bank gazdasági környezete 6 MFB Rt.: jegyzett tôke, saját tôke és mérlegfôösszeg 7 Független Könyvvizsgálói Jelentés 8 A magyar számviteli elôírások szerint összeállított mérleg 9

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 2. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2011. április 19.-én tartandó éves rendes közgyűlésre 2011. március 29. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév Budapest, 2014. november 14. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.09.30 2014.06.30 2014.09.30 2014.09.30/

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2005 2 t a r t a l o m j e g y z é k 1. Igazgatói beszámoló 4 2. Szervezeti séma 6 3. Ellátási terület 7 4. Gazdálkodási eredmények 8 5. Szolgáltatási tevékenység

Részletesebben