a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 13-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/228-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 13-i ülésére Tárgy: Szakmai program jóváhagyása a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium fejlesztésére vonatkozó pályázatokra Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésében részt vett:: Oktatási és Közművelődési Iroda Wieland Erzsébet közoktatási referens Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Dörnyeiné Barabás Éva igazgató Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Csajka Györgyné irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 178/2007. (XI. 8.) MÖK határozatában döntött arról, hogy a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium fejlesztési pályázatát el kell készíteni. Az intézménynek helyet adó, Veszprém, Tüzér u. 44. sz. alatti ingatlan fejlesztése több éve napirenden van, már a évi induló címzett támogatási pályázathoz 2004-ben elkészíttettük a teljes épület felújítására, bővítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt. A tanulmány tartalmazta mind a Kozmutza, mind az épület másik felében található Fogyatékosok Otthona fejlesztését. A projekt tervezői költségszámítása szerinti beruházási költsége akkori árszinten millió Ft volt. A jelenlegi pályázati lehetőségek az épület korábbi tanulmány szerinti teljes felújítását, bővítését egy pályázatban nem teszik lehetővé. A fejlesztést két részre kell bontani. Pályázatok Megjelent a Közép-dunántúli Operatív Program keretein belül a Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés pályázati felhívása (KDOP /2F), amely az oktatási intézmények megfelelő oktatási szakmai fejlesztési programja alapján történő fejlesztésekhez ez esetben maximum 250 millió Ft támogatást ad 90%-os támogatási intenzitással. Ez a támogatás csak az épület oktatási szárnyának fejlesztésénél számolható el, a Fogyatékosok Otthona esetében nem. Mivel több az energiahatékonysággal kapcsolatos fejlesztés is szükséges a teljes épületen (nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés, gépészeti és elektromos hálózati felújítások), ezek megvalósítására pályázni javasolom a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai Hatékonyság Fokozása pályázati konstrukcióban (KEOP ) A két pályázat műszakilag és pénzügyileg megbontható, külön előkészítő munkát igényel a későbbi elszámolhatóság érdekében. Előkészítés A KDOP pályázathoz az intézmény elkészítette a pályázat alapját képező oktatási-nevelés szakmai programot, amelyet az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmaz. Erre alapozzuk az oktatási intézményrész átszervezését, felújítását, akadálymentesítését és bővítését. A műszaki tanulmány elkészítésére a korábban tanulmányt készítő tervezőt megkerestük. A pályázat kétfordulós. Az első fordulóban a szakmai programot és műszaki tanulmányt, tervezői költségbecslést is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányt szükséges benyújtani, igazolva a pályázat feltételeinek való egyéb megfelelőségi mutatókat is. A pályázat megírására ajánlatot kértünk a keretszerződéssel rendelkező szervezettől a pályázat első fordulójának megírására. A beadási határidő január 2. A műszaki tartalom elkészítése, a tervezés megindult, de még adatok és költségbecslés nem áll rendelkezésre. Előzetes számítások szerint azonban a 250 millió Ft támogatást teljes mértékben igényeljük. Ehhez 25 millió Ft saját erő szükséges. A saját erő igazolása a 2. fordulóban történik.

3 3 Az energiahatékonyság növelésére vonatkozó KEOP pályázatban a fejlesztéssel el kell érni, hogy a fejlesztés eredményeként figyelembe vehető összes költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség megtakarítás legalább 50%-ot képviseljen. A KEOP pályázatban a támogatás mértéke fűtéskorszerűsítés esetén 14,5%, elektromos korszerűsítés esetén 10%, míg általános esetben az elszámolható költségek maximum 50%- a. Feltétel, hogy a beruházás pénzügyi megtérülése elérje a pályázatban előírt minimális mértéket (3,5%). A pályázat beadása folyamatos. A saját forrás igény nehezen megbecsülhető, mert különböző tevékenységek támogatási intenzitása más, és a fejlesztés bekerülési költsége csak a megvalósíthatósági tanulmány elkészültét követően mondható meg. A pályázatnak megvalósíthatósági tanulmányon kell alapulnia. A megvalósíthatósági tanulmány műszaki tervezési munkákból, számításokból, valamint egyéb munkákból áll. Elkészítésére ajánlatot kértünk, team munkát jelent. A két pályázat előkészítésének és elkészítésének fedezetét 8 millió Ft-ra becsüljük. A fejlesztés két részre bontása rejt magában kockázatokat, mert nincsen arra garancia, hogy mindkét pályázatunk sikeres lesz. Ebben az esetben vizsgálni kell, hogy hogyan végezzük el a meghatározott fejlesztéseket. A pályázat része a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés, amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kijelölt szakértő bevonásával szükséges elkészíteni. A helyzetelemzést a közgyűlésnek jóvá kell hagynia. (A helyzetelemzés még készül, a közgyűlés részére később kerül kiküldésre.) Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztésem alapján kérem, szíveskedjenek jóváhagyni az alábbi. /2007. (XII. 13.) MÖK határozatot 1./ A megyei közgyűlés eft előirányzatot biztosít a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium szakmai fejlesztésével kapcsolatos KDOP pályázat, valamint az elhelyezését szolgáló ingatlan teljes energiahatékonysági fejlesztésére vonatkozó KEOP pályázat előkészítésére. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke 2./ A megyei közgyűlés jóváhagyja a pályázathoz szükséges Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést. Felhatalmazza a közgyűlést, hogy a helyzetelemzéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3./ A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy az intézmény fejlesztésére vonatkozó pályázatokat határidőben adja be. Határidő: KDOP pályázatra vonatkozóan január 2. KEOP pályázatra vonatkozóan február 20. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, november 19. Lasztovicza Jenő s. k.

4 4 Melléklet Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Energiahatékonyságának növelése és bővítése Szakmai Fejlesztési Terve Veszprém Készítette: Dörnyeiné Barabás Éva igazgató

5 5 I. Bevezetés I. 1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium energiahatékonyság növelésének, és bővítésének szükségessége Részlet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-i ülésére készült előterjesztésből. Tárgy: A megyei önkormányzat aktuális pályázatokkal összefüggő intézményfejlesztési célkitűzései A MÖK tulajdonú intézmények körében a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolának elsősorban a gici iskola, otthon megszüntetése miatt - szükségessé vált a bővítése, felújítása. Cél, azokat a fejlesztési tevékenységeket meghatározni az intézményben, amelyek pályázati forrásokból megvalósíthatók (akadálymentesítés, energiahatékonyság fokozása fűtéskorszerűsítéssel, nyílászárók cseréjével, homlokzati hőszigeteléssel), valamint a tanterembővítés. Tudomásul kell azonban venni, hogy az oktatási infrastruktúra fejlesztésben az épületben elhelyezett másik intézmény nem vehet részt, vagy annak fejlesztését csak saját forrásból lehet fedezni. I. 2. Jogi háttér: A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében oktatásában részt vállaló intézmények alapvető ismereteinek forrásai, amelyek az intézmények jogait és kötelezettségeit fogalmazzák meg, a következők: A többször módosított évi LXXIX. Törvény a közoktatásról A 11/1994. (VI. 8.) MKM sz. rendelet a nevelési, oktatási intézmények működéséről A 14/1994. (VI. 24.) MKM sz. rendelet A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A 2/2005. (III.1.) OM rendelet, amelyet a gyakorlat Irányelvek néven emleget. /2007. (XI. 08) MÖH határozat II. Helyzetelemzés II. 1. Országos és európai tendenciák a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásában A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának alapvető vonása ma Magyarországon az, hogy az iskolarendszer többnyire specializált és szegregált intézményekben képezi a sérült gyermekeket. Az 1998-as Esélyegyenlőségi törvény megjelenésének társadalmi hatása azonban az volt, hogy előtérbe kerültek a fogyatékkal élő gyermekek, emberek életminőségének kérdései az élet több területén is, így az oktatásban és a foglalkoztatásban egyaránt.

6 6 Szakmapolitikai törekvések a sérült gyermekek oktatásban: A társadalmi integráció és az esélyegyenlőség elősegítése a Kormány programjában hangsúlyos szerepet kapott. Integráció: A közoktatási törvény óta lehetővé teszi a sajátos nevelési igényű tanulóknak, hogy a többi gyermekkel, tanulóval együtt, vagyis integráltan tanuljanak. A sajátos nevelési igényű tanulók ma már minden közoktatási intézmény ajtaján kopogtatnak. Nevelésük jelenleg párhuzamosan folyik a speciális iskolákban, és elkezdődött az integrált oktatásnevelés a többségi intézményekben is. Egyre több azoknak az iskoláknak a száma, amelyek nyitottak az új szakmai és környezeti kihívásokra - befogadják a sérült gyermekeket, készek az integrált oktatatás biztosítására. Az integrált nevelés a fejlett gyógypedagógiai intézményhálózattal rendelkező országokban hazánkban is azt a célt tűzi ki, hogy minden gyermek, függetlenül attól, hogy valamely sérülés vagy egyéb ok következtében fejlődésében akadályozott, megkülönböztetés és elkülönítés nélkül vehessen részt az intézményes nevelésben. Az OM középtávú közoktatási stratégiája a következőket tartalmazza: Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja: A program célja, hogy az integráció során emelkedjen azoknak a fogyatékos tanulóknak az aránya, akik a közoktatási intézmények többségi óvodáiban, általános iskoláiban és középiskoláiban tanulnak. További cél, hogy lakóhelyükön, vagy lakóhelyük közelében, családjukban élve részesüljenek képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő nevelésben, fejlesztésbe, oktatásban, illetve képzésben. Ezzel a közoktatásban megalapozható a befogadó iskolahálózat, ahol bővül a SNI tanulók eredményes fejlesztését ellátó közoktatási intézmények kínálata. A nyitott intézményekben jobban érvényesíthető az esélyegyenlőség, növekednek a társadalmi beilleszkedés esélyei, ezáltal a befogadás az egész rendszert, azok elemeit, kapcsolatrendszerét, összefüggéseit tekinti a hatékony működés alapjának. Ennek érdekében: 1. a gyógypedagógiai intézmények és az integrációt vállaló, befogadó intézmények között együttműködések kiépítése szükséges, ahol a gyógypedagógia intézmények szakemberei segítik a befogadó intézményeket az integrációs programjaik kialakításában, szervezik, támogatják és/vagy ellátják a speciális feladatokat, a szükséges kiegészítő szolgáltatásokat és a szupervíziót; 2. erre építve, és ezt a munkát támogatva meg kell alapozni és ki kell alakítani egy segítő, szolgáltató hálózatot, valamint a gyermekek nyomon követését szolgáló információs rendszert, amely további támogatást nyújt a különleges gondozási igények, speciális szükségletek kielégítésére; 3. a befogadó intézmények pedagógusait továbbképzések keretében szükséges megismertetni az integrációra felkészítő akkreditált programokkal; 4. fontos, hogy a már sikeresen működő integrációs programokra támaszkodva integrációra felkészítő, gyakorlatorientált képzési programokat dolgozzanak ki az erre vállalkozó szakemberek, intézményi közösségek; 5. a képzési programok fejlesztését ki kell egészíteni tartalom- és eszközfejlesztéssel, illetve a szükséges tárgyi feltételek biztosításával. Ilyen intézmények az eddig szegregált intézményekből jöhetnek létre, hiszen ott van meg az a szakmai, gyakorlati, módszertani tudás, mely képes arra, hogy az általános iskolák munkáját hatékonyan segítse, hozzájáruljon a pedagógiai akadályok lebontásához. Az integrált oktatás következtében ezekben az intézményekben lényegesen csökken a gyereklétszám, ugyanakkor a felszabaduló szakemberek jelenléte elengedhetetlenül szükséges az együttnevelés során. Egyre több intézmény nyit az átalakulás felé. Ez igen fontos folyamat, hiszen az önkormányzatok feladatellátásáról szóló törvény a helyi, települési önkormányzat kötelező feladataként jelöli meg az

7 7 integráltan oktatható SNI gyermekek oktatásáról való gondoskodást. Ha szigorúan nézzük, az önkormányzatok nagy része eddig és sokan továbbra is mulasztásos törvénysértést követett el, mivel erről a feladatról nem gondoskodott. A sikeres integráció megvalósulásához elengedhetetlen az általános iskolák (többségi) szakmai, módszertani, szemléletbeni megújulása, hiszen a jelenlegi gyakorlat szerint működő teljesítményorientált, frontális osztálymunkát végző pedagógusok nem tudják hatékonyan ellátni a különböző fejlettségi szinten lévő tanulók oktatását és ezért találkozunk azzal a furcsa jelenséggel, hogy bár a tanulólétszám csökken, a problémás tanulókat nem fogyatékos, csak kicsit más! igyekeznek az iskolából kinyomni (Nev.Tan., magántanuló, SZB stb.). A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve módosítása most zajlik. A módosítás során külön figyelmet fordítunk arra, hogy az integráltan oktató iskolák részére segítséget adjon az órai munka megszervezéséhez, a fogyatékos tanulóval való foglalkozáshoz, illetve világos választ adjon arra, meddig terjed az iskolai pedagógus kompetenciája, és mikortól elengedhetetlen a gyógypedagógus jelenléte, vagyis mit is jelent a habilitációs, rehabilitációs foglalkozás. A speciális iskolák funkcióváltása: Európa szerte kialakulóban vannak az ún. speciális gyógypedagógiai központok. Egyes országokban jól szabályozott hálózatuk jött létre, például Ausztriában, Svédországban, Hollandiában, Angliában. Miközben az integrált nevelés arányváltozásának megfelelően országonként eltérő mértékben csökken a központok iskolai jellegű oktatási funkciója, ezzel párhuzamosan erősödik a tanulást, nevelést elősegítő speciális szakszolgáltatások (pl. diagnosztizálás, tanácsadás, fejlesztés, terápia stb.) szerepe. Az OECD tagországokban a speciális iskolákban dolgozó pedagógusok szakértelmét egyre gyakrabban használják fel segítőként a többségi intézmények a mindennapi tevékenységében. A sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok képzését a legfontosabb feladatok között tartják számon. A gyógypedagógus terápiás, fejlesztő, korrekciós módszer-specifikus tudásának hasznosítása fontos különböző közoktatási szolgáltatásokban, a többségi iskolákban. Ez a folyamat Magyarországon is elkezdődött. A közoktatási törvény legutóbbi módosítása a többcélú intézmények között bevezette az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt, melynek alapfeladata a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése. Ezek az intézmények a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének megsegítése céljából végzi tevékenységüket, miközben megtartják speciális iskolai oktatási tevékenységüket is. Így a korábbi elkülönült intézmények forrásközpontokká (képző-, szolgáltató intézményekké) alakulhatnak, ahol megtörténhet az integrációhoz szükséges szakmai támogatási rendszerek kiépítése. Ezekben a speciális intézményekben integrációra felkészítő pedagógus továbbképzésre, a szülőkkel való kommunikáció minőségének, tartalmainak átgondolására és segítésére, egyéb integrációt segítő szakmai és szakszolgálati teendők ellátására nyílik lehetőség. Emellett megjelennek az olyan integrációt segítő speciális pedagógiai szakmai szolgáltatások, mint a programés eszközfejlesztés, és eszközkölcsönzés. Ezekben a szolgáltató centrumokban sokféle terápiás szolgáltatatás is helyet kaphat, bábterápia, sport, lovaglás, gyógyúszás megszervezése, kommunikációs tréning, művészeti terápiák. Mindez nemcsak a fogyatékos gyermekek számára lehet hozzáférhető, hanem új terep lehet a fogyatékkal élő gyermekek és ép gyermekek találkozásra, közös tevékenységre, programokra. A törvényi meghatározás egyértelmű eligazodást tesz lehetővé a vállalható feladatok körét illetően.

8 8 A 34. értelmében a pedagógiai szakszolgálat feladatköréből vállalhatja elláthatja A.) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (Kozmutza: még nincs) B.) fejlesztő felkészítés (Kozmutza: még nincs) C.) a logopédiai ellátás (Kozmutza: van) D.) a konduktív pedagógiai ellátás (Kozmutza: van) E.) a gyógytestnevelés tevékenységeit. (Kozmutza: van) A 36. szerint a pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatköréből elláthatja B.) a szaktanácsadást, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése, és terjesztése (integrációt segítő szakmai szolgáltatás!!! Kozmutza: még nincs) F.) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése (integrációt segítő képzések!!!! Kozmutza: még nincs) G.) a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, jogi stb. információk közvetítésével. (integrációt segítő tanácsadás!!! Kozmutza: még nincs) Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények nem a Nevelési Tanácsadók feladatait veszik át, hanem a sérüléssel élő gyermekek integrációjának segítésében játszanak szerepet. A fogyatékkal élő gyermekek speciális megsegítésére törekednek, a korai fejlesztéstől, az integrációs oktatáson át, a munkába helyezésig bezárólag. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények feladata tehát, az integrált nevelés, oktatás segítése! E célokkal összhangban az integrált neveléssel, oktatással kapcsolatos a fentiekben részletezett szakszolgáltató feladatokon túl a szakmai szolgáltatások körébe tartozó egyes feladatok ellátására is jogosulttá válik. A jelenleg meglévő pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények tehát nem vál(hat)nak automatikusan egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyé! Amennyiben az EGYMI-ben speciális iskolai tagozat is működik, az számtalan előnnyel járhat. A módszertani segítség gyakorlati tevékenységek bemutatása alapján valósulhat meg, de adott az intézményben a hospitálási lehetőség, az óra- és esetelemzések az eszközök bemutatása, használatuk megtanítása és kölcsönzése is. Így alakultak már ki napjainkban több helyen is olyan többfunkciós iskolák, melyek gyógypedagógiai szolgáltató centrumként biztosítják egy adott térségben az iskolai funkció mellett a korai fejlesztést, fejlesztő iskolai képzést, esélyteremtő, integrációt segítő módszertani szolgáltatásokat, utazó tanári szolgáltatást (pl. Pécs, Éltes Mátyás Speciális Iskola, ahol továbbképzésen vett részt iskolánk vezetősége). Fejlesztő Iskolai képzés beindítása: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény kimondja, hogy 2010-ig fejlesztő iskolai csoportokat kell működtetni a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek számára. A Kt.30/A. (1) A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától, amelyben a hatodik életévét betölti, a fejlesztő felkészítés keretei között a tankötelezettségét teljesíti (a továbbiakban: fejlesztő iskolai oktatás). A fejlesztő iskolai oktatást a tanév rendjéhez igazodóan kell megszervezni. A fejlesztő iskolai oktatást a Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatása irányelvének alkalmazásával kell megszervezni, oly módon, hogy a heti fejlesztő foglalkozások száma elérje a húsz órát. A fejlesztő iskola a súlyosan és halmozottan sérült iskoláskorú gyermekek fejlesztését kívánja elindítani. Súlyos és halmozottan sérültnek nevezhetjük azt a gyermeket, ahol az általában- súlyos fokú mozgáskárosodás mellett vagy annak következtében, más fontos funkció is károsodik, ezért a

9 9 fejlesztés csak minden sérült funkció és terület egyidejű figyelembevételével valósulhat meg. Az oktatási törvény és a gyógypedagógiai szemlélet (elmélet és gyakorlat) együttesen megoldhatja az oktatásból eddig kiszorult gyermekek fejlesztésének kérdését. Szakképzés javítása, foglalkoztatás elősegítése: A munkaerő-piaci esélyegyenlőség mindenki számára egyenlő és diszkriminációmentes hozzáférés biztosítását célozz meg a munkában, szakképzésben és a foglalkoztatásban. Az uniós országokban közös cél a fogyatékossággal élők szakképzésének javítása, foglalkoztatási szintjének emelése. A társadalmi hátrányokkal küzdő csoportok esetében külön hangsúlyt kapott az egyéni foglalkoztathatóság javítása, oktatási és képzési lehetőségek szélesítése, valamint a köztes munkaerőpiac kialakítása, ahol megszerezhető a nyílt munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő jártasság és tapasztalat. Hazánkban is részben az unióhoz való csatlakozás követelményei miatt egyre nagyobb teret kap a hátrányos helyzetű állampolgárok esélyegyenlőségének, integrációjának kérdése. A foglalkoztatáspolitikai stratégiának fontos eleme lett a foglalkoztathatóság javítása, különös tekintettel a munkaerő-piac perifériájára szorult, hátrányos helyzetű embereket is elérni képes integrációs eszközök és módszerek kidolgozására és alkalmazására. A speciális szakiskolába járó, értelmi fogyatékossággal élő emberek zöme sokkal jobb eséllyel tudna munkahelyet szerezni, ha a szakképzésben olyan gyakorlati, munkavállalói ismereteket is szereznének, melyeket külső nyílt munkaerőpiaci feltételek mellett sajátítanak el. A legtöbb fiatal úgy tudna felkészülni a lehető legjobban, ha a speciális szakiskolák integrált környezetben tudnák őket felkészíteni, munkahelyi gyakorlaton, ahol tapasztalatot szerezhetnek, ahol megismerkedhetnek a munkavállaláshoz szükséges szociális mintákkal, és bővíthetnék társadalmi kapcsolataikat. Fontos a túlóvó belső műhelyekben végzett szakoktatás fokozatos felváltása valós munkahelyeken történő külső műhelyekkel. - A hátrányos és fogyatékos tanulók elhelyezési esélyeinek növelése a nyílt munkaerőpiacon. Új speciális és készségfejlesztő speciális szakiskolai szakoktatási modulok kidolgozása, megvalósítása, amelyek elősegítik a fogyatékossággal élő tanulók munkavállalását (nyílt munkaerőpiacon történő gyakorlati oktatás biztosításával) II. 2. Az értelmileg akadályozott és súlyos-halmozott sérült gyermekek oktatása-nevelése Veszprém megyében Veszprém megyében a gyógypedagógiai intézményekben tanuló gyermekek létszáma az elmúlt időben lényegesen nem változott. Az általános iskoláskorú népesség azonban csökken, így arányában emelkedik a fogyatékosok száma ben a 6-13 éves korosztály 3,3%-a részesült speciális nevelésben-oktatásban. Nőtt a halmozott sérült gyermekek száma. Az értelmileg akadályozott tanulókat a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium fogadja nyarán telephelyként vette át a gici Sztheló Gábor Általános Iskola Készségfejlesztő Szakiskolájának két szakképző csoportját, 12 fő értelmileg akadályozott tanulóval. A gici iskola megszűnésével 6 általános iskolai tanulót is átvettek, akik jelenleg a Kozmutza Iskola tanulói. létszámát növelték. Az elmúlt évek során több speciális iskolában - ahol eddig csak tanulásban akadályozottak (enyhe fokban értelmi sérültek) oktatása-nevelése folyt -, felvállalták a környéken élő értelmileg akadályozottak ellátását is, mint például az ajkai Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, vagy a pápai Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, várpalotai Bartos Sándor

10 10 általános Iskola. A várpalotai, az ajkai, pápai iskolákban ma már az autista gyermekek nevelését is biztosítani tudják. Veszprémben, Várpalotán és Ajkán speciális óvodai csoport is működik. Az értelmileg akadályozott fiatalok szakképzését a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium végzi. A gici tagintézményben kéziszövő, és parkápoló szakképzés, míg az anyaiskolában kézi szövés szakképzés folyik. Kiemelt program a Munkahelyi Gyakorlat, aminek keretében az arra képes fiatalok normál munkahelyen végzik a gyakorlatukat, és ahol munkavállalói ismereteket sajátítanak el. A munkavállalói ismeretek elsajátításával elméletben és gyakorlatban is megismerhetik képességeiket, és azok korlátjait. A program során felkészülnek a nyílt munkaerő-piac elvárásaira, megtanulják, hogyan kell munkavállalóként viselkedni egy adott munkahelyen. A munkáltatók megismerhetik a sérült fiatalokat, felmérhetik azok képességeit, és felkészülhetnek a sérült munkavállalók fogadására. A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók, Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány pályázati támogatásával ötödik éve működtetett program elősegíti a felnőtté váló értelmileg akadályozott tanulók integrálását a társadalomba, a munkaerő-piacra. Az iskolából kikerülő, felkészített gyermekek közül már 6 főt nyílt munkaerőpiacon sikerült elhelyezni. Szoros a kapcsolat a veszprémi Életet Segítő Alapítvánnyal, amely a Támogatott Foglalkoztatás munkaerőpiaci szolgáltatás keretében segíti a sérült tanulók további felkészítését a munkavállalásra. A megyében nincs megoldva a testi, érzékszervi vagy más fogyatékos gyermekek ellátása, mert ez nem megyei feladat. Ellátásukat az országos speciális szakintézmények biztosítják, vagy helyileg, integráltan, gyógypedagógus bevonásával történik fejlesztésük. A Pető Intézet az értelmileg akadályozott, mozgássérültek, vagyis halmozott fogyatékos gyerekek nevelését 10 éves kor felett már nem vállalják fel. Emiatt a jövőben egyre nagyobb igény jelentkezik megyénkben a vezető fogyatékosság alapján értelmileg sérült, halmozottan fogyatékos gyermekek közoktatási ellátására. Ezek a gyermekek nem integrálhatók, fejlesztésüket egyéni szükségletekre épülő fejlesztési tervek alapján kell megvalósítani. E gyermekek ellátására a közoktatási törvény 2010-ig ad haladékot a fejlesztő iskolák létrehozására, mely kötelező feladata lesz az önkormányzatoknak. Jelenleg az értelmi akadályozottság mellett mozgás sérült gyermekek ellátását a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona biztosítja. Ezek a tanköteles gyermekek magántanulóként a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumban, valamint a városi Bárczi Gusztáv Általános Iskolában tanulnak. Integráció a megyében: A integrált nevelésbe résztvevők számát pontosan nem ismerjük. Feltételezhető, hogy vannak olyan integráltan nevelkedő gyermekek, akik hivatalosan nincsenek nyilvántartva, mert az iskola alapító okiratában nem jeleink meg az ellátásuk, és/vagy, mert, nincs személyi és tárgyi feltétele az iskolának az integrációhoz. Az iskolák nem is szívesen nyilatkoznak arról, hogy hány gyereket nevelnek integráltan. Iskolánk Veszprém, Balatonalmádi, Balatonfüred térségben kutatást végzett a többségi általános iskolákban. Az intézmények 86%-ában nem rendelkeznek kellő ismerettel az integrációról. Véleményük szerint 73% -a csak fogalom tisztázása világos, de a megvalósítás útja 57% - nem. 85%-uk fontosnak tartja az integrációt, de az oktatási kormányzat nem -77%- biztosította hozzá megfelelő felkészülést. Úgy vélik, hogy az oktatási kormányzat csak részben támogatja az integrációs törekvéseket- 85%. Nem biztosítják a személyi tárgyi feltételeket (99%), nem biztosítottak az anyagi források (97%), a társadalomban nem történt meg a szemléletváltás (90%), cél az olcsó iskola (86%), a feladat ellátás hatásköre nem tisztázott (78%), előkészületlen az integrációs stratégia (63%) és felkészületlenek a pedagógusok (56%). Az intézményekből az integrációhoz hiányoznak a tárgyi, személyi feltételek, nincs anyagi fedezetük hozzá, nem megoldott az alacsony tanulólétszám, függetlenített gyógypedagógus. Az Egységes Gyógypedagógiai Központról 41%-ban nincsen ismeretük, 53%-uk csak rész ismerettel rendelkeznek. 78%-uk támogatja, hogy a kistérségben működjön egy ilyen központ, 68%-uk a veszprémi Kozmutza F. Iskolát alkalmasnak találják, e feladat ellátására. (nem találja alkalmasnak 0%, nem tudja 32%) Utazó gyógypedagógust, szaktanácsadást 59%-uk igényelne.

11 11 A Veszprém megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének céljai, feladati, fejlesztési irányai értelmében a megye törekszik arra, hogy minél korábban derüljön ki a gyermekek fogyatékossága, hogy megfelelő ellátásban részesülhessenek. Lehetőség szerint törekedni kell a meglévő iskolák személyi, tárgyi feltételeinek javítására, a személyi feltételeket a közoktatási törvény által meghatározott keretek között kell megteremteni. Az intézményekből kikerülő fiatalok további életéhez a szociális területtel együttműködve a lehetőségekhez mérten segítséget kell nyújtani. A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium túlzsúfoltságát meg kell oldani. II. 3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium helyzetelemzése II Az iskola működésének jellemzői A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém város külterületén, zöldövezetben, családi házas környezetben épült. Alapítása (1986) óta, a közoktatási törvény módosításai folytán, egyre több feladatot lát el. A kezdeti 8 évfolyamos alapfokú nevelési-oktatási intézményből mára 14 évfolyamos, többcélú gyógypedagógiai iskolává fejlődött, ahol óvodás kortól a készségfejlesztő speciális szakiskoláig oktatjuk-neveljük az értelmileg akadályozott gyermekeket, valamint autista csoportot is működik. Az 1998-as, Nemzeti Alaptantervnek megfelelően kialakított pedagógiai program 2000-ben lett átdolgozva, igazodva a kerettantervhez, majd 2004 tavaszán ismételten átdolgozásra és kiegészítésre került. A Nemzeti Alaptanterv tanulóink iskolai oktatásának is alapdokumentuma, ugyanakkor a sajátos nevelési szükségletet igénylő tanulóinkra tekintettel a pedagógiai program és helyi tanterv elkészítésekor A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvei érvényesülnek. Ennek az iskolatípusnak e dokumentum kerettantervi szabályozó funkcióval bír. A tantárgyi oktatás esetében az iskola nem elsősorban a műveltségátadásra helyezi a hangsúlyt, hanem azoknak a képességeknek a kialakítására, amelyek közvetlenül segítséget adnak és felkészítik a tanulókat arra, hogy képességeikhez mérten minél eredményesebb legyen szociális beilleszkedésük a társadalomba. Vagyis értelmi képességeik fejlesztésével párhuzamosan összszemélyiségük fejlesztését is előtérbe kell helyezni. Az iskola személyiségfejlesztő feladatának megvalósítása érdekében teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának. A célzott fejlesztési terápiás területek és szándékok a következők: az értelmi, emocionális, fizikális tulajdonságokra vonatkozó fejlesztés, az önismereti, önértékelési képességfejlesztés, a kommunikációs képességek fejlesztése, a szociális értékrend és képességrendszer fejlesztése, az egyéni tudat fejlődésének segítése és az alkotó képesség fejlesztése. II Személyi feltételek Jelenleg intézményünk dolgozói létszáma 109 fő. A tanulóink nevelését-oktatását Veszprémben 37 fő pedagógus, 16 fő pedagógiai munkát segítő gyermekfelügyelő, 9 fő asszisztens, valamint 2 fő ápolónő látja el, Gicen 2 gyógypedagógus, 3 prémium éves gyógypedagógus, 3 asszisztens, és egy kisegítő látja el. A 2004/2005.-ös tanévtől gyógytestnevelőnk is van. Technikai dolgozóink létszáma: 42 fő. 2001/2002.-es tanévben a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság munkatársai a Megyei Pedagógiai Intézethez kerültek át. Az iskola pedagógiai állománya az elmúlt öt évben folyamatosan fejlődött, de a törvényben előírt órakeret ellátására még mindig nem elégséges. A feladat finanszírozásra történő átállás következtében az összlétszámot 115 főben jelölték meg. A nevelő-oktató munka hatékony megvalósítását a további létszámbővítés biztosítaná.

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 936/2009. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 208/2007. (XII. 13.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/ 285-8/2009. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Szám: 14/144-21/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM A XVIII. kerületi SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) OM-kód: 038432 Az intézmény felépítése: --óvodai csoport (2)

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben