Hospitálás: Bemutatóóra 2. osztály, környezetismeret: Energiaforrások (14.00 óra)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hospitálás: Bemutatóóra 2. osztály, környezetismeret: Energiaforrások. 04.15. (14.00 óra)"

Átírás

1 Székesfehérvári István Király Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Móri Radnóti Miklós Kazinczy Ferenc Tagiskolája Tel.: ; Tel.: Tel.: ; ; "Szerethető iskola" "Értékeljünk másként!" Hogyan készítsünk pedagógus etikai kódexet? i Ötletbörze, műhelymunka: Műhelymunka, demokrácia, zöld DÖK Ökoiskola DÖK (tanulói ötletbörze:táborváró (iskolai DÖK működése beszámoló, gyakorlati ötletek, (ökotáborok programjai, összhangban az iskolai tanácsok a mindennapi szervezési munkálatai, munkatervvel) munkához) megvalósítás) (14.30 ) Bemutató 2. osztály, környezetismeret: Energiaforrások Hospitálás az adaptációs team munkaértekezletén. Kódex II. rész (pedagógus-szülő viszony)innovációja (14.30 ) Bemutató 8. osztály, kémia : Energiaforrások Műhelymunka: A modell alkalmazási lehetőségeinek bemutatása Műhelymunka. A pedagógus etikai kódex III. rész készítésének algoritmusa (14.30 ) Bemutató 5. osztály, tanórán kívüli tevékenység: A nyár veszélyei Hospitálás az adaptációs team munkaértekezletén. Önértékelés, értékelés az adaptációs folyamatról, a modell hatékonyságáról. FEJÉR Székesfehérvári Kossuth Lajos Kossuth Zsuzsanna, Speciális Szakiskola és Egységes Intézmény Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Tel.: Székesfehérvár, Pozsonyi u. 90. Tel.: Tel.: Elfogadva követelj! - komplex fejlesztés tanulási zavar veszélyeztetett és tanulási zavarral küzdő gyermekek számára Az utazó gyógypedagógusi hálózat működése a Kossuth Zsuzsanna, Speciális Szakiskola és Egységes Intézményben Teleki Tehetségpont a Tehetségekért! Számolásgyengeség, discalculia veszélyeztetettség. Terápiás lehetőségek, alkalmazott eszközök bemutatása.. Előadás, eszközbemutató. Együttműködési mechanizmusok bemutatása: szülőkkel Kreativitás fejlesztés Számolásgyengeség terápiájának lehetőségei integrációban. Bemutató, bemutató foglalkozás (korrepetálás). A szülők segítése a passzív ellátástól az aktív szerep erősítéséig Idegen nyelvi munkaközösség tehetséggondozó tevékenysége Tanulási zavarok terápiás lehetőségeinek megismerése szabadidős tevékenységekben. Komplex fejlesztés jelentősége és eredményeinek összegzése. A módszertani modell adaptálásának folyamata. Előadás. A következő fejlesztési időszak kiemelt feladatainak meghatározása, a tanuló egyéni haladási útjának támogatása Tehetség-orientációs zárókonferencia Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Tel.: Sulinet.hu Játék-Tér-Szerkezet A hajlék A modellelemek alkalmazási, hospitálás és konzultáció lehetősége Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Székesfehérvári Széna Téri Általános Tel: Tel.: Így érdekes a matematika! "Múlt nélkül nincs jelen!" Komplex hagyományőrző és múzeumpedagógiai program (8.50 ) (10.55 ) síkbeli, térbeli számítások szögfüggvények segítségével (10. osztály bemutató ) Műveleti tulajdonságok (7. osztály bemutató ) Törtek (3. osztály bemutató ) Hospitálás, műhelymunka: 3. játszóház: Szent György napi vásár. A középkori vásár. Vásári szokások, vásári gyermekjátékok. (8.50 ) (10.55 ) Kísérletek gyakorisága (10. osztály bemutató ) Diagrammok (7. osztály bemutató ) Valószínűségi játékok (3. osztály bemutató ) Hospitálás, műhelymunka: 4. játszóház: Ave Caesar! Éves munka Éves munka Éves munka Hospitálás, workshop: Nyári népszokások: Szent Iván napja

2 FEJÉR Dunaújvárosi Dózsa György Általános Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye Tel.: Tel.: Projektek szerepe az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésében "Környezeti nevelés a középiskolában" (8.00 ) Im Zirkus Modulok felhasználása az idegen nyelvi órán Kiállítás, hospitálás: Rajzpályázat kiállítása a "Föld napja" alkalmából Im Restaurant Honismereti anyag az idegen nyelvi órán Vetélkedő, hospitálás: Vetélkedő a madarak és fák napja alkalmából- madarak, fák, városismeret, zene, irodalom (7.00 ) Landeskunde Diákcsere- projektek Kirándulás, hospitálás: Patakvizsgálat BISEL módszerrel műhelymunka, elégedettségi kérdőívek elemzése Értékelés: A programsorozat tapasztalatainak feldolgozása KOMÁROM-ESZTERGOM FEJÉR Kodály Zoltán és AMI Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Intézmény, és Speciális Szakiskola Gyermelyi Kőkúti Tel.: +36/ Tel.: Tel.: Tel.: A komplex művészeti nevelés módszertana Az integráció - SNI és társadalmi - hatékonyságának fejlesztése utazó gyógypedagógusi feladatellátással inkluzív nevelést megvalósító közoktatási intézményekben Ünnepnapok és hagyományok a mindennapos német nyelvoktatásban "Mozgás az élet"(sportági sokszínűség a mindennapos testnevelésben) "Szárnyaló képzelet"-tehetséfejlesztő program (16.00 ) (11.30 ) Erkel-Kodály gála. A zeneiskolás növendékeink bemutató hangversenye. A rendezvény tervezése, szervezése,lebonyolítása autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók befogadása/a befogadó intézmény feladatai az inkluzív nevelés megvalósításához Hospitálás és workshop: Tavaszvárás, népviselet, ház körüli munkák Kalandpark (Bemutatás, Matematika-logika (Bemutatás, (13.30 ) (11.30 ) (12.00) Mozart: A varázsfuvola c operazenehallgatás,szemelvények éneklése,illusztráció készítése Óraelemzés,tapasztalatcsere,mó dszertani tanácsadás egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók befogadása/a befogadó intézmény feladatai az inkluzív nevelés megvalósításához Műhelymunka: az SNI tanulók fejlesztő, terápiás és vizsgáló eszközei (autizmus spektrum és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében) Hospitálás és workshop: Pünkösd, esküvő, lakodalom Sportágválasztó (Bemutatás, Természettudományi műhely (Bemutatás, hospitálás, workshop) (11.30 ) (14.00) A projekt értékelő lezárása,repertoár bővítés,kottacsere,népdalcsokro k, egy- és kétszólamú művek, kánonok különböző korokból Hospitálás halmozottan fogyatékos tanulók befogadása/a befogadó intézmény feladatai az inkluzív nevelés megvalósításához Vízi sportok (Bemutatás, Tehetségtábor(Bemutatás, Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Altalános Tel.: Tűzzománc, festőzománc Zománcozható tárgyak. Tervezés, és megvalósítás. A tűzzománc készítés alapjai Zománckísérletek az eddig szerzett ismeretek felhasználásával ( ) Zománckísérletek az eddig szerzett ismeretek felhasználásával. A tűzzománc készítés alapjai

3 KOMÁROM-ESZTERGOM Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Altalános Bakonyszombathelyi Benedek Elek Tel.: Tel.: A lábtenisz sportág megismertetése és fejlesztése az általános iskolákban Új módszerek, IKT eszközhasználat az SNI-s tanulók oktatása során. IKT eszközök használata az egyéni fejlesztés területén a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztésében, a tanulásban akadályozott tanulók oktatásában Technikás támadás: talpas pörgetés A lábtenisz sportág története, helyzete, lehetőségei Az "Okoskocka eszközcsalád bemutatása-téri tájékozódás, észlelés, számolás Technikás támadás Versenyek Az IKT eszközök használata az egyéni fejlesztésben Taktikai elemek gyakorlása. A lábtenisz sportág története, helyzete, lehetőségei A fejlesztő munkát segítő hasznos oldalak az interneten VESZPRÉM FEJÉR Kozmutza Fl, Óvoda, Általános, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Batsányi János Gimnázium és Kollégium Balatonkenesei Pilinszky János Tel.: Tel.: Tel.: "Együtt egymással" "Nyelvegyütthatók- együtt ható nyelvek" "Felhőtlen matematika" ( ) (11.45 ) Téma: Tavasz (képességszintekre bontott osztály) Team teaching Elmélet- a szoc. kompetencia lehetséges mérése Bemutató : 9. évfolyamon. Téma: a köznyelv és a nyelvjárások összevetése - ismeretek; attitűdök. Óra után megbeszélés, gondolat- és ötletcsere tanítási folyamatba, tehetséggondozás és felzárkóztatás lehetőségei ( ) ( ) (11.45 ) Egy kapott vázlat lejátszása A modell továbbfejleszthetőségi lehetőségeinek feltárása Elégedettségi kérdőív Bemutató és Autentikus szövegfeldolgozás az amerikai populáris zene segítségével tanítási folyamatba, tehetséggondozás és felzárkóztatás lehetőségei Az interaktív anyagok kipróbálása és beilleszthetősége a tananyagba (12.00 ) ( ) Tapasztalatok megosztása, szakmai beszámolók, önreflexió, ejégedettség-mérés mindhárom mentoráláson alkalmazott programunk élményszerű megbeszélése, kirándulásélménnyel bővítve. Az adaptáló intézményben látogatás, tapasztalatcsere megbeszélése. tanítási folyamatba, a geomag modell használata Veszprémi Báthory István Általános és Köznevelési Típusú Sportiskola tel.: E- mail: "Mesés hármas" A szülőkkekl való együttműködés gyakorlata a Kék Madár Programban (14 ) A program családi rendezvényei: Versünnep a költészet napjára (14 ) Interjú, kerekasztal-beszélgetés szülőkkel (14 ) Kerekasztal-beszélgetés: Elégedettségvizsgáló kérdőívekkel való ismerkedés

4 Révfülöpi Tel.: A mindennapos testnevelés megvalósítása a népi hagyományok segítségével Népi játék bemutató : Fészekfogó A játékszabályok megismertetése után a játék mozgásanyagának elsajátítása, a testnevelés mozgásanyagának felhasználásával. Az adaptáláshoz szükséges dokumentumok vizsgálata, az új elemek lehetséges beillesztése az új intézmény dokumentumaiba. Néptánc bemutató -gyakorlás énekre és zenére, új dal tanulása. Bemutatás, a dalok és mozgások fokozatos tanulása. A modellelem alkalmazási lehetőségei, A három rész népi játék, néptánc, illetve kölyökatlétika mozgásanyagának összefoglalása, a tanult játékok felelevenítése. A népi hagyományokon alapuló dokumentumelemek komplex átemelése az adaptáló intézmény dokumentumaiba. VESZPRÉM FEJÉR Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató és AMI Lovászpatonai Bánki Donát Általános Tel.: Tel.: A szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetségek kreativitásának, iskolai teljesítőképességének fejlesztése mesepszichológia, és jobb agyféltekés rajzolás segtségével Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hátrányainak csökkentése (15.30 ) ( ) Mese-Rajz bemutató Műhelymunka : az egyéni fejlesztés lehetőségei a szabadidős foglalkozások keretében Föld Napja projekt zárása (16.00 ) (15.30 ) ( 8.00 ) A módszer alkalmazási lehetőségeinek külső helyszínen, a Papkeszi Bocskai István Református Általános iskolában Mese-Rajz bemutató Bemutató foglalkozás : mérések, értékelések tapasztalatai, workshop (15.30 ) (8.00 ) Mese-Rajz bemutató Komplex foglalkozás : együttműködés, tolerancia fejlesztése- Bánki Nap keretében ( játszóház, természettudományi vetélkedő, sport foglalkozás) - Záró workshop A két modellelem alkalmazási forgószínpad szerűen Ramassetter Vince Testnevelési Tel.: , 8330 Sümeg, Árpád utca 5. A sokszínű sümegi mindennapos testnevelés hatéves gyakorlata "Mozdulj RAMI, mozdulj Sümeg!" A Ramassetternapok sportversenyeinek szervezése ("TEIS" a gyakorlatban; röplabda osztálybajnokság; sakkverseny; gyalogtúra, stb.; Műhelymunka: Testnevelési játékok: Testnevelés határtalanul és határok nélkül XX. Gyermekvártámadás (bemutató foglalkozások: lovaglás, íjászat, stb., zárásként: lovagi torna) Az úszás, gyógyúszás szervezése az iskolánkban; Műhelymunka: Az atlétikai elemek beépítése a tananyagba. Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Tel.: m "Zweiglein"-Program (12.45 ) Bemutató : A kitelepítés ( ) ( ) ( ) Bemutató : Interjú,családfakészítés, életrajz; Hagyományápolás másképp Bemutató :Kiállításmegnyitó,Projektzá ró ( ) Filmbemutató, konzultáció, a program értékelése

5 VESZPRÉM Vörösberényi Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Öveges József Szakképző, Gimnázium és Kollégium Tel.: Tel: Tel.: Gyöngyhalász modell: alternatív mozgásformák a mindennapos testnevelésben szenzomotoros és kognitív elemek felhasználásával Csak ÖKOsan! A balatonfűzfői Öveges integrációs oktatási modell (12.00 ) (11.55 ) Bemutató : izomtónus szabályozást fejlesztő és tartásjavító akadálypálya ritmusjátékok, egyszerűsített mozgáteszt, a helyi tantervbe építés konkrét lépései Erdei iskolai modul Erdei iskolai modul kidolgozása ÖKO-nap Átvevő intézménynél tantestületi képzés Bemutató : szerialitást fejlesztő mozgás-sorozatok Természetismeret a szabadtéri tanteremben Átvevő intézménynél tantestületi képzés (12.00 ) Bemutató : figyelemfejlesztő játékok a gyöngyhalász modell összegző elemzése, az adaptáló intézmények mentorálásának 2015/16-os tanévi lehetőségeiről egyeztetés Az éves munkaterv elkészítése és az adaptációs folyamat értékelése Összefoglaló, rendszerező beszélgetés FEJÉR

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

14. "TUDÁSLÉTRA" A MÁTRADERECSKE - MÁTRABALLA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS GYAKORLATA

14. TUDÁSLÉTRA A MÁTRADERECSKE - MÁTRABALLA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS GYAKORLATA Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk a gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk.. Amit az iskolában tanítunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv) OM: 201026-004 Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv) R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK:... 2 I. REFERENCIAINTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Referencia intézmény belső működési szabályai

Referencia intézmény belső működési szabályai Referencia intézmény belső működési szabályai 1 Tartalomjegyzék 1. Referencia intézményi tevékenységünk céljaink, feladataink 2. Szervezeti felépítés 3. Tevékenységháló - Jó gyakorlat átadásra 4. Új típusú

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008.

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Tartalomjegyzék AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA... 3 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI... 3 AZ ÉRTÉKELÉS IDŐTARTAMA... 4 AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN

Részletesebben

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve Változz a világgal a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzív nevelésének oktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében Zuglóban című projekt során kialakított Zuglói Jó Gyakorlatok

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Egyéni fejlesztési terv készítése A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) Az intézményünkben

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben