Mire jó egy vezetınek a coaching?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mire jó egy vezetınek a coaching?"

Átírás

1 Mire jó egy vezetınek a coaching? Írta: Magyari Éva, üzleti coach Magyari Éva 1

2 Jó, jó, annyit hallottunk már a coachingról De magyarázza el már végre valaki, hogy mi is ez. A coachokat a sportban hol edzınek, hol oktatónak nevezik. Az üzleti élet a sportból vette át a coaching fogalmát, és ma már a coaching az üzleti élet gyakorlatának a része. Több sportág oktatását gyökeresen átalakította a Harvard egyik oktatója és teniszszakértıje, Timothy Gallway The Inner Game of Tennis címő könyve megírásával. Gallway szerint a coaching lényege, hogy nem az illetı tanítását jelenti, hanem a tanuláshoz való hozzásegítését. Gallwayt gyakrabban hívták meg elıadóként az amerikai üzleti élet vezetıi, mint a sportszakemberek. Ahogy Sir John Whitmore, elismert, nemzetközi hírő coach megállapítja: a coaching a sportban csak keveset változott, így módszertan terén legalább egy évtized a lemaradása az üzleti coachinghoz képest. Sokszor felmerül a kérdés: na de ha egy vezetı sikeres, akkor minek neki coach? És pont a sport párhuzam segítheti a választ és a megértést: csak az igazán jó sportolóknak van saját edzıjük. Így az üzleti életben is: csak a jó vezetı fogad coachot magának, hogy még jobb legyen. Hogy megértsük a coaching lényegét, érdemes belegondolni a coach eredeti jelentésébe (érdekességképpen: a kocsi, a coach a magyar Kocs városról kapta a nevét). Az angol to coach azt jelenti, hogy fontos embert szállítani onnan, ahol van, oda, ahova ı kívánja. Akkor hát mi is a coaching? Az üzleti (vagy business) coaching vezetıknek nyújtott személyre szabott, egyéni támogatás. Ismét Sir John Whitmore-t idézem, aki szerint a coaching mindig a körülmények és a résztvevı felek függvénye, és a feladata, hogy segítsen az egyéneknek elırelépni, akármerre is van számukra az elıre. Szintén ı mondja, hogy a coaching a változásról szól, és elıreviszi az embereket. Fontos megállapítása: A Magyari Éva 2

3 coaching nem a múltban elkövetett hibákra, hanem a jövıbeli lehetıségekre épít. Hasznos, és segítheti a megértést, ha kizárjuk, mi nem coaching és mi nem a coach. Mi nem coaching? A coaching nem tanácsadás, nem tréning, nem pszichoterápia és nem is baráti beszélgetés. Mi nem a coach? A coach nem bizalmas társalkodónı, nem tanácsadó, nem terapeuta, nem tréner, nem példamutató vezetı és nem is barát. Mivel a coachingról folytatott beszélgetések során az derül ki, hogy a coachingot legnehezebb a tanácsadástól megkülönböztetni, fontos, hogy kitérjek a két mőfaj közti különbségekre. A tanácsadó megoldást kínál és ad (hiszen általában van egy terméke, és azt árulja), ugyanakkor a coach abban segíti ügyfelét, hogy az megtalálja saját megoldását. A coach kérdéseivel segít alternatívákat feltárni és katalizál. Tanácsadás esetében a szervezeten van a hangsúly, míg coaching esetében a vezetın van a hangsúly. Az ı fejlıdése, változása lesz majd hatással a szervezetre. Van egy mondás, amit szoktunk mondani a két szakma megkülönböztetésére: Ha izzadni akarsz, hívjál coachot, ha azt akarod, hogy a másik izzadjon, hívjál tanácsadót. Ebbıl megérthetjük azt, hogy a coaching folyamatban az ügyfél (vagyis coachee) is keményen dolgozik, nemcsak a coach. Bár könnyebb lenne tálcán, készen kapni a megoldást, de azt sosem érezné (annyira) magáénak az ügyfél, mint azt a megoldást, amiért ı maga megdolgozott. Ennek illusztrálásaképpen egy Saint-Exupéry idézet: Az emberek mindig azt a világot támogatják, amit saját maguk hoztak létre. Mirıl olvashat még e tanulmányban? Az elsı részben a jelenlegi hazai gyakorlatban tapasztalható, a coachinggal kapcsolatos kaotikus elnevezések, megnevezések között próbálok rendet tenni. A második részben a coaching hatékony és professzionális mőködéséhez szükséges feltételeket foglalom össze. A harmadik részben arról írok, ki fogadjon coachot, milyen vezetınek érdemes coach-hoz fordulnia. Magyari Éva 3

4 A negyedik részben az üzleti coaching alkalmazási lehetıségeit mutatom meg. A befejezı rész pedig a coaching gyakorlatban való mőködésérıl szól. Tanulmányomnak azt a címet is adhattam volna: Mindent, amit tudni akarsz a coachingról De nem hiszem, hogy akár én, akár más elmondhatná magáról, hogy mindent tud a coachingról. Ehelyett inkább úgy gondoltam, célratörıen összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat, vagyis egyfajta íránytőt készítek. Ez támpontot adhat cégvezetıknek, döntéshozóknak, különbözı mérető vállalkozások vezetıinek, menedzsereinek, hogy jobban megismerjék ezt a menedzsment eszközt. Írásomat gyakorlatias megközelítéssel készítettem. Nem volt célom, hogy egy elméleti, tudományos igényő, a szakirodalmat szintetizáló mővet írjak. Jelen tanulmány terjedelménél fogva sem vállalkozhat a teljességre. Az írás egyben azzal a reménnyel készült, hogy a vezetıknek segítsek felismerni, milyen nagyszerő eszköz a coaching, melyet érdemes kipróbálniuk és vezetıi munkájuk során idırıl - idıre használniuk. Jó olvasást és ismerkedést a coachinggal! Magyari Éva 4

5 1. A coaching fajtái és elnevezések A coaching fának két nagy ága van: - life coaching és - business coaching. A life coaching, ahogy a nevében is benne van, életvezetési kérdésekkel foglalkozik. Olyan témákkal, mint például gyereknevelés, dohányzásról való leszokás, fogyás stb. Vagyis az ember, az egyén magánéletbeli kérdéseivel foglalkozik. Ezzel szemben a business coaching (üzleti coaching) az üzleti kérdésekkel, a vezetık, menedzserek, cégvezetık és cégtulajdonosok, vállalkozók dilemmáival, kihívásaival, gondjaival foglalkozik. Bár az üzleti folyamatokra koncentrálunk, nyilvánvalóan ebben az esetben is az emberrel foglalkozunk. E tanulmány keretei között a továbbiakban a business coachingról lesz szó. A hazai piacon meglehetısen nagy káosz van atekintetben, hogyan hívjuk a business coachinggal foglalkozó, arra specializálódott coachokat. A következı megnevezésekkel lehet találkozni a piacon: - business coach - üzleti coach - management coach - manager coach - executive coach - felsıvezetıi coach Nincsen a coach szakma által elfogadott, egységes szabály az elnevezésre (sem). Az sem sokat segít, hogy mint annyi minden másban, itt is átvettük az angol szót (coach illetve coaching). A kérdés csupán az, hogy keverjük-e az angol és magyar szavakat egy kifejezésen belül, vagy nem. Így összességében az ügyfelek érzésem szerint kicsit zavarodottan tekintenek az elıbb felsorolt megnevezésekre. Melyiket is válassszák? Ha nagyon leegyszerősítjük a kérdést, akkor a business coachingot csoportosíthatjuk az ügyfelek szerint. A coach a hiererchiában elfoglalt helye szerint foglalkozhat: - felsıvezetıkkel, azaz cégvezetıkkel, döntéshozókkal vagy - középvezetıkkel. Jogi helyzetüket tekintve pedig a coach ügyfelei lehetnek: - alkalmazott vezetık, menedzserek vagy - cégtulajdonosok, - vállalkozók, mikrovállakozások vezetıi. Magyari Éva 5

6 Az eligazodáshoz segítségül: nem az elnevezés a fontos, hanem az, hogy mennyire jól végzi a feladatát a coach, mennyire elégedett vele az ügyfél. Senkit ne tévesszen meg az elıbb felsorolt címkézés : lehet, hogy egy business coach csak középvezetıkkel foglalkozik és az üzleti coach pedig kizárólag felsıvezetık számára nyújtja szolgáltatását. 2. A coaching feltételei Szakmai meggyızıdésem és etikám szerint három alapfeltétele van a coachingnak: 1. Egyenrangúság: a coaching két egyenrangú fél kapcsolata. Sem az ügyfél nem fınöke a coachnak, sem pedig a coach nem adhat instrukciókat az ügyfélnek. 2. Önkéntesség: csak akkor lehet eredményes a coaching folyamat, ha az ügyfél (más néven coachee) önként vesz részt benne. 3. Bizalom és titoktartás: csak akkor tud mőködni a coaching, ha az ügyfél és a coach között létrejön a bizalom. Ehhez kapcsolódik az, hogy a coach-ot titoktartás kötelezi. Minden, ami a coach és az ügyfél között elhangzik, az kettejük között marad. Ez alól csak abban az esetben van kivétel, ha az ügyfél erre felhatalmazza a coach-ot. 3. Kinek való a coaching? Ahogy a bevezetésben már említettem, a coaching a sport világából jött, és tört be az üzleti életbe. És kinek van külön edzıje a sportban? A jóknak! Így van ez az üzleti életben is. Csak a jó vezetınek való a coaching, hogy még jobb legyen. Szerencsére egyre többen felismerték ezt nálunk, és már a fiatal cégvezetık körében is trendi dolog coach-ot tartani. Ki fogadjon coach-ot? Milyen vezetı számára lehetıség az üzleti coaching? - aki nyitott - aki fejlıdni akar - aki ıszintén meg akarja beszélni az üzleti dilemmáját egy külsıssel - aki jobb vezetı akar lenni - aki jobban akarja vezetni cégét - aki készen áll a változásra - aki értékteremtésre törekszik - aki frissíteni szeretné a cégvezetésrıl, üzletrıl szóló tudását - aki szellemi inspirációra vágyik Magyari Éva 6

7 Nagyon fontos, hogy az ügyfél, a coachee megértse a coaching folyamatban a felelısség kérdését. Ez pedig arról szól, hogy a coach nem tud (és nem is teheti meg) az ügyfél helyett fejlıdni, változni. Az ügyfél felelıssége, hogy mit fogad el a coaching beszélgetések során elhangzottakból, mit épít be vezetıi munkájába, mit változtat önmagán. A coach ehhez a kereteket biztosítja és kíséri, támogatja ezen az úton. 4. Az üzleti coaching alkalmazási lehetıségei Itt is kezdjük két nagyon fontos dolog kizárásával: Mire nem való a coaching? 1.) A coaching nem arra való, hogy megjavítsák az embert. 2.) Nem mőködik a coaching akkor, amikor ég a ház, vagyis válsághelyzetben. Elengedhetetlen, hogy az ügyfél tudja és értse: a coach-tól nem megoldást fog kapni. A coach ugyanis nem kész megoldást nyújt, hanem abban segíti az ügyfelét, hogy megtalálja a saját útját, saját megoldását. Sok cégvezetı megtapasztalja, hogy a coach-csal folytatott rendszeres coaching gyökeres változást hozhat munkahelyi teljesítményük terén, de akár a magánéletükben, emberi kapcsolataikban is. A vezetı személyiségétıl, pozíciójától és üzleti dilemmájától függıen az üzleti coaching nagyon sok helyzetben alkalmazható menedzsment eszköz. A cég méretétıl és tulajdonosi körétıl függetlenül mindenféle cégtípusnál igénybevehetı szolgáltatás. Üzleti coach-ot akár már egy millió éves árbevételő, szolgáltatással foglalkozó mikrovállalkozást vezetı cégtulajdonos is megengedhet magának. Multinacionális cégeknél pedig már hosszabb múltra vezethetı vissza a coaching eszköz használata. 1. A magányos cégvezetı A cégvezetı a legmagányosabb ember a cégnél. Nagyon sok olyan üzleti dilemmája, gondja van és lehet, melyet hasznos lenne megbeszélnie valakivel, aki ráadásul külsısként tekint rá a szervezetre. Ezek a dilemmák lehetnek bizalmas jellegőek pl. szervezeti átalakítás, leépítés stb., melyek házon belüli megvitatására sokszor nincsen módja. Magyari Éva 7

8 2. Menedzsment kérdések A cégvezetés során rengeteg kérdés merülhet fel, aminek a megválaszolása hosszú távon kihatással van a cég életére, piacképességére vagy akár életben maradására. A teljesség igénye nélkül néhány példa: - Hogyan motiváljuk a dolgozókat? - Milyen stratégiát válasszon a cég? - Szervezeti átalakítás - Leépítések kezelése - Vállalati kultúra - Vezetési stílus - Versenyképesség - Etikus üzleti magatartás 3. Az idıhiányos vezetı Sok vezetınek nincsen ideje felfrissíteni menedzsmentrıl, cégvezetésrıl alkotott tudását. Nem tud idı hiányában menedzsment könyveket olvasni, konferenciákra járni, önképzıdni. Pedig az elmúlt évben létrejött egy új menedzsment paradigma, vagy legalábbis körvonalazódik egy új paradigma. Az ezzel való megismerkedést segítheti egy tudásfrissítı coach. Mérı László ezt mondja errıl: a csúcsvezetık egy jelentıs része ( ) valójában legalább annyira entellektüel, mint egy egyetemi tanár vagy egy dramaturg. Nagyon is árnyalt képe van a világról, és pontosan tisztában van vele, mi mindent kellene elolvasnia, végiggondolnia, megtanulnia, csak éppen nem ezzel tölti az idejét, hanem a vállalat vezetésével. Viszont kíváncsi arra, hogyan látná ı a világot (vagy mondjuk egy adott döntési dilemmát) akkor, ha elolvasta volna azt a néhány száz könyvet, amirıl úgy érzi, hogy el kellene olvasnia. Ezért fogad fel egy speciális fajta tanácsadót, a coachot. 4. Energia, inspiráció, motiváció A jó coaching lényeg a tudatosság, a felelısségvállalás erısítése. Sokszor eljön az a pillanat egy ember, egy vezetı életében, hogy érzi, valamin változtatni kell, valami már nem jó úgy, ahogy idáig volt. Hogy pontossan mi az, nem mindig könnyő egyedül megfejteni, megválaszolni. Ebben is segíteni tud egy coach. És ha megvan a cél, akkor segíthet abban is, hogy végigkísérje ügyfelét a választott úton. Mire is gondolok itt? Arra, hogy a tudni és csinálni között van egy óriási szakadék, amelyen egyedül átkelni nagyon nehéz, de egy coach támogatásával sikerülhet. Hiába tudunk ugyanis valamit, ha nem csináljuk. Ilyenkor tulajdonképpen annyit ér, mintha nem is tudnánk. Magyari Éva 8

9 5. Tükröm-tükröm mondd meg nékem Volt olyan ügyfelem (ügyvezetı), aki világosan megfogalmazta, hogy azt várja el tılem, hogy tükröt tartsak neki, hogy olyan dolgokat is elmondjak, amit a szervezetben egyébként lehet, hogy más nem vesz észre, vagy ha észreveszi, akkor sem meri megmondani a cég vezetıjének. A coach egyik legfontosabb feladata valóban az, hogy visszatükrözze az ügyfélnek azt, amilyen, ahogyan mőködik. A coach tükröt tart, kérdései abban (is) segítik a coachee-t, hogy képes legyen saját maga is kérdéseket feltenni. Természetesen a fenti csoportosítás nem kizárólagos kategóriákat jelent. Vagyis egy-egy coaching folyamatban egyszerre több indíték is elıfordulhat. A vezetı döntésein és változásán keresztül a cég eredményesebb lehet, jobban tud alkalmazkodni a piaci változásokhoz. Elindulhat például egy olyan változás, amelynek hatására a dolgozók elkötelezettsége nı, és közvetve ez kihat a cég eredményességére. Az üzleti coaching hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott cégvezetés menedzsment stílusa változzon. 5. Hogyan mőködik a coaching a gyakorlatban? A coachee és a coach általában 2-3 hetente találkoznak, de a találkozások gyakorisága (is) a két fél megállapodásától függ, lehet akár ennél ritkábban. Egy találkozó (coaching ülésnek hívjuk) általában 1,5 2 óra szokott lenni. A találkozások helyszíne lehet a coachee irodája, a coach irodája, vagy pedig lehet egy külsı helyszín (pl. kávézó) is. Szerencsés, ha nem a coachee irodájában van a coaching ülés, mert a napi üzletmenet kizökkentheti a coachee-t a coaching légkörébıl. Az elsı lépés az úgynevezett nulladik találkozó. Ez a megbeszélés ingyenes. Célja, hogy kiderüljön, miben tud segíteni a coach, mi az ügyfél dilemmája, mit vár el az ügyfél a coachtól, és hogy tisztázzák, pontosan megbeszéljék a coaching kereteit. Ekkor kialakul(hat) a szimpátia, a bizalom. Az ügyfél eldöntheti e megbeszélés alapján, tud-e együtt dolgozni ezzel a coach-csal. Ennek a találkozónak nincs kockázata, és semmiféle kötelezettséggel nem jár. Ha szeretné kipróbálni a coachingot, itt kérhet idıpontot az ingyenes nulladik találkozóra. Magyari Éva Üzleti coach Magyari Éva 9

10 Szakirodalom E tanulmány megírásához felhasználtam, és érdeklıdı ügyfeleknek ajánlom a következı könyveket: Komócsin Laura: Módszertani kézikönyv coachoknak és coachingszemlélető vezetıknek I. (Manager Könyvkiadó 2009) Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson: Érzelmi intelligencia coaching (Oktker-Nodus Kiadó Kft. 2009) John Whitmore: Coaching a csúcsteljesítményért (Z-Press kiadó Kft.) Magyari Éva 10

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása T. HARV EKER A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása TARTALOMJEGYZÉK Köszönetnyilvánítások "Ki a csuda T. Harv Eker, és miért érdemes elolvasni ezt a könyvet?" ELSİ RÉSZ - Pénzügyi

Részletesebben

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS?

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS? 4. FEJEZET PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * Rövidített anyag MI A TANÁCSADÁS? [...] Felkérték, hogy tanácsadóként támogassa a munkahelyén végrehajtani

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat PR szakirány A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A VÁLTOZÁSMENEDZSMENTBEN Készítette:

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK

AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK Mahan Khalsa Randy Illig AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK Gyakorlati útmutató értékesítőknek és tanácsadóknak A fordítás alapja: Mahan Khalsa Randy Illig: Let s Get Real or

Részletesebben

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete 1-2010-03 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A Budapesti Villamoskészülék Rt esete Amikor Kreviczky Pál (vagy "KREPA", ahogy gyakran hívták) 1991-ben a Budapesti Villamos-készülék

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben

10 kérdés és válasz a grafológiáról

10 kérdés és válasz a grafológiáról 10 kérdés és válasz a grafológiáról amit feltétlenül tudnod kell, mielıtt grafológushoz vinnéd az írásodat 1. Elıszó helyett Én nem hiszek a grafológiában. Ezt az írást megnézte egy grafológus, és megállapította:

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

1. A benchmarking módszer általános bemutatása

1. A benchmarking módszer általános bemutatása A benchmarking módszer alkalmazási lehetısége közmővelıdési könyvtárakban Magyarországon Istók Anna, PhD. levelezı hallgató 2. évfolyam Szent István Egyetem, Gödöllı 1. A benchmarking módszer általános

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Ha nincs idıd tanulni

Ha nincs idıd tanulni Ha nincs idıd tanulni Munka és család mellett tanulni nehéz miért várod el mégis magadtól, hogy ezt csak úgy tudd? Egyáltalán nem csoda, hogy nincs idıd a tanulásra. A világ ezer lehetıséget kínál nekünk,

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Összegzés. Öt jó ok arra, hogy szkeptikus maradj

Összegzés. Öt jó ok arra, hogy szkeptikus maradj solutionsurfers international ltd. solutionsurfers magyarország Hankovszky Katalin és Tegyi Enikő 30 2035813 info@solutionsurfers.hu www.solutionsurfers.hu Coaching frissített programmal egy brief coach

Részletesebben

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása A SZERVEZETEK ELMÉLETEI A szervezet, mint gép Ennek a szemléletnek a lényege az, hogy a szervezet bizonyos célok elérése érdekében ésszerően strukturált munkatevékenységek és munkakörök összessége, amelyben

Részletesebben

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM JÖVİKUTATÁS TANSZÉK Budapest 2011 JÖVİELMÉLETEK SOROZAT Sorozatszerkesztı: Hideg Éva Hideg

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák

12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák 12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák Kulcsszavak: Kulturális háttér, kulturális azonosulás, interkulturális kompetencia, idegen nyelvi kompetencia Tanulási cél: Mire

Részletesebben

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról készült a Holland Királyság Nagykövetsége KAP programjának támogatásával BB Vállalkozásfejlesztı Alapítvány 2004. A nonprofit

Részletesebben

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN 2006. évi elıadásom középpontjába a nagyobb társaságok ellenırzési rendszerét helyeztem. Idén ennek az ellenırzési rendszernek

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

A KRITIKUS-BARÁT MÓDSZER. A KRITIKA MŰVÉSZETE

A KRITIKUS-BARÁT MÓDSZER. A KRITIKA MŰVÉSZETE PEDAGÓGUSKÉPZÉS, 9 (38), 2011/1. A KRITIKUS-BARÁT MÓDSZER. A KRITIKA MŰVÉSZETE SIMON GABRIELLA mentálhigiénés szakember, mediátor, kritikus - barát info@legitim.hu A kritikus - barát (Critcal Friend) módszer

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

A 7 tévedés, amelyek miatt nem szárnyal sem a karriered, sem a vállalkozásod és hogyan hozd helyre őket

A 7 tévedés, amelyek miatt nem szárnyal sem a karriered, sem a vállalkozásod és hogyan hozd helyre őket A 7 tévedés, amelyek miatt nem szárnyal sem a karriered, sem a vállalkozásod és hogyan hozd helyre őket 1/16 1. Érettségi Az egyik legnagyobb tévedés az érettségi fogalma. 18 évesen azt a téves hitet próbálják

Részletesebben