Alapozó tanegységek: Szupervizor-coach szakirányú továbbképzés tantárgyi tematika. TKSC1110-Szervezeti kultúra, diverzitáskezelés Féléves óraszám:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapozó tanegységek: Szupervizor-coach szakirányú továbbképzés tantárgyi tematika. TKSC1110-Szervezeti kultúra, diverzitáskezelés Féléves óraszám:"

Átírás

1 Alapozó tanegységek: Bán Zsuzsanna Szupervizor-coach szakirányú továbbképzés tantárgyi tematika TKSC1110-Szervezeti kultúra, diverzitáskezelés Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: K tavasz I. írásbeli kollokvium/beadandó dolgozat Cél a hallgatókat rendszerezett ismeret birtokába juttatni a szervezeti kultúra, interkulturalitás témakörében. A hallgató jól tájékozódjon az ismeretanyagban, tudja gyakorlatban alkalmazni a tanult módszereket, elemeket. A szervezeti kultúra - a, Eredete és jelentésváltozatai - b, Szintjei, tartalmi elemei, jelei Szervezeti kultúra. nemzeti befogadó kultúra - a, Az emberi tényező fontossága - b, Az értékrend - c, Hatékony informális kommunikáció Szervezeti kultúra típusok - a, Hatalomkultúra - b, Szerepkultúra - c, Feladatkultúra - d, Személykultúra I: A szervezeti kultúrát alakító tényezők A szervezeti kultúra megváltoztatásának lehetőségei A szervezeti kultúra vizsgálatának módszerei.interkulturalitás,, mint meghatározó közeg és tényező - Hofstede koncepció A hallgatók a szervezeti kultúra fogalmi körében ismerjék meg a legfontosabb fogalmakat, ezeket építsék be szemléletmódjukba. áljanak képessé arra, hogy saját hivatásszerepük illetékességi körén belül megfelelő módon értelmezzék a velük kapcsolatban álló kliensek szervezeteken belüli működését, szerepkezelését. Oktatási módszer: interaktív elméleti input, témaközpontú kiscsoportos munka, helyzetgyakorlatok, kreatív elemző módszerek saját élményű kipróbálása, feldolgozása osztott csoportmunkában, az előadók vezetésével. Klein Sándor (2000): ezetés és szervezetpszichológia Edge Kft. Budapest Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede (2008): Kultúrák és szervezetek, HE Kft, Pécs Daniel Goleman (2001): rzelmi intelligencia a munkahelyen SHL Könyvek, Budapest Dr. Szeles Péter (1998): A hírnév ereje Star PR Ügynökség, Budapest Dobák Miklós (1996): Szervezeti formák és vezetés Közgazdasági s Jogi Kiadó, Budapest Senge, P.M. (1998): A tanuló szervezet kialakításának elmélete és gyakorlata HG Rt. Budapest Terry D. Anderson (1992): Az átalakító vezetés Helfen Kiadó, Budapest

2 TKSC1210-ezetéselmélet, vezetésmódszertan Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavasz I. írásbeli kollokvium/beadandó dolgozat A tantárgy keretében a hallgatók a vezetéselmélet és vezetés módszertan alapismereteibe kifejezetten a coach szemszögéből, és a coaching hatékonyságának céljából kapnak betekintést. ezetési stílusok és rendszerek ezetési alapelvek és feladatok A menedzser személyiségének fejlesztése és a vezetés építőköveinek áttekintése Gyakorlati vezetési helyzetek a vezető és munkatársai, illetve a vezető és felettese kapcsolatában A delegálás, a motiválás, az értékelő-minősítő beszélgetés, Konfliktus kezelés Team-épités A szupervizor-coach jelölt sajátítsa el azokat a vezetéselméleti ismereteket, amelyekkel kompetens módon képes belépni és beavatkozni a szervezeti, intézményi folyamatokba a vezetői szinten. Az integrált ismereteket a hallgató képes legyen gyakorlati coaching munkájában kompetensen alkalmazni. Klein Sándor (2000): ezetés és szervezetpszichológia Edge Kft. Budapest Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2003): A természetes vezető. ince Kiadó, Budapest Bakacsi, Gy.(200): Szervezeti magatartás és vezetés. Aula Kiadó Kft Budapest. Daniel Goleman (2001): rzelmi intelligencia a munkahelyen SHL Könyvek, Budapest Dr. Szeles Péter (1998): A hírnév ereje Star PR Ügynökség, Budapest Dobák Miklós (1996): Szervezeti formák és vezetés Közgazdasági s Jogi Kiadó, Budapest Senge, P.M. (1998): A tanuló szervezet kialakításának elmélete és gyakorlata HG Rt. Budapest Terry D. Anderson (1992): Az átalakító vezetés Helfen Kiadó, Budapest Berta Beáta TKSC1310-HR-ismeretek Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: ősz Oktatás nyelve: Ajánlott félév: I. rtékelés módja: rtékelés módszere: kollokvium Átfogó HR ismeretek átadása a hallgatóknak, a coaching szemszögéből és a gyakorlati alkalmazás elősegítése céljából. I.A HR szakterület definíciója és szépsége -szerepe és helye a szervezetek életében -a HR mint stratégiai funkció Ki a jó HR-es?

3 II. Toborzás és kiválasztás - Kompetencia elemzés - az interjúztatás módszerei és jelentősége - alternatív mérési módszerek - toborzási módszerek - transzverzális mozgások a szervezeten belül III. Uj kolléga a gáton - a beilleszkedés elősegítése, a HR szerepe, felelőssége - hogyan végezzük:mentoring, belső coaching I. Tehetségmenedzsment -ki a tehetség? -A jó program ismérvei, lehetséges módszerek -Két napos képzések vagy hosszú távú képzések? -Buktatók, hibák, megfontolandó lépések a kommunikációban és a program menedzselésében. Kompenzáció és javadalmazás -Kompenzációs elemek -bérek és béren kívüli juttatások -a hosszú és rövid távú megtartás elemei I. Szociális ügyek és szervek, adminisztrációs kötelezettségek A szupervizor-coach jelölt sajátítsa el azokat a HR ismereteket, amelyekkel kompetens módon képes belépni és beavatkozni a szervezeti, intézményi folyamatokba. Az integrált ismereteket a hallgató képes legyen gyakorlati coaching munkájában kompetensen alkalmazni Farkas Ferenc Karoliny Mártonné-László Gyula Poór József (2000): Emberi erőforrás menedzsment Kézikönyv Komplex Kiadó Budapest szerk.: Effron, Gandossy, Goldsmidt (2007): HR a 21.században HG Könyvek, Budapest Főtárgyak: TKSC2110-A coaching elméleti megközelítése Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Kertai Kiss Ildikó tavasz I. kollokvium A cél átfogó képet adni a hallgatóknak a coaching fejlődéséről, mai európai szerepéről, modelljeiről, gyakorlatáról, működésbeli-praxis különbözőségeiről. Mi a coaching és mi nem az? Mi a specifikuma, indikációja az egyes megközelítési módoknak, a coachingra vonatkozó tervezés, döntés, szerződés stb. mint folyamat kontextusában.. A hallgatók elméleti áttekintést kapnak a coaching történetéről, elméleti alapjairól, filozófiájáról. Részletes módszertani betekintést nyernek a coaching fajtáiról, saját élményű akciótanuláson keresztül reflektálva a különböző coaching formákban szerzett egyéni tapasztalataikra. történeti áttekintés a coaching fejlődési útjáról ( 1980-as évektől) a coaching felhasználásának különböző állomásai, eltérő praxis modelljei a coaching angolszász és európai modelljei, a tartalmi és működésbeli azonosságok és különbségek a coacing fajtái a coaching hollandiai története, felhasználása és eredményessége a kezdetektől a 2000-es évek végéig a coaching Magyarországi története Cél, hogy a hallgató sajátítsa el és megfelelően alkalmazza a vonatkozó definíciókat, szakkifejezéseket és ismerje

4 meg az alapvető elméleti megközelítéseket. Alkosson képet a coaching különböző formáinak szemléletmódjairól.. Legyen képes saját szupervízió alapú coaching munkájában adekvát döntést hozni az adott helyzetnek megfelelő munkaforma kiválasztásánál. Claus D. Eck (2005): A szerep-coaching mint szupervízió. Szerepekkel, szervezetekben végzett munka. In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio Hungarica I. Print X Budavár Kiadó, Budapest Gerhard Fatzer (2005): A tanulni képes szervezet In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio Hungarica I. Print X Budavár Kiadó, Budapest Astrid Schreyögg (2005):A coaching és potenciális funkciói In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio Hungarica I. Print X Budavár Kiadó, Budapest Ilse Hantschk (2005): Szereptanácsadás In: Szupervízió egyén-csoport-szervezet, Supervisio Hungarica I. Print X Budavár Kiadó, Budapest TKSC2210-A coaching folyamata Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Madai Krisztina tavasz I. kollokvium Cél a hallgatókat rendszerezett ismeret birtokába juttatni a coaching folyamatáról és módszertanáról. A hallgató jól tájékozódjon az ismeretanyagban, tudja gyakorlatban alkalmazni a tanult módszereket, elemeket. A tantárgy keretében a következő témák kerülnek feldolgozásra. A coaching keretfeltételeiről áttekintés, majd a különböző eszközök használata a coaching működtetése és gyakorlása során. A coaching folyamatának alapos kibontása során részletesen tárgyalásra kerül a kezdés és kapcsolatfelvétel, a megállapodás és a szerződéskötés, az állapotfeltárás és a szetting készítése. A munkaszakasz folyamatából a főbb témák: a helyzetelemzés, az ebből kibontható cél meghatározás, az aktuális élmények megfogalmazása, a probléma feldolgozás, majd az akcióterv elkészítése. Fontos az eldés megszerzése, vállalása, kimondása valamint az állandó visszatekintés, kitekintés a mentális működési folyamatra, s folyamatból. Sajátságos módon tanulunk a lezárásról, illetve az értékelés, összegzés, feedback adás tartalmáról és módjáról is. Elsajátítandó kompetenciák: Szakmai normáknak való megfelelés Coaching szerződés előkészítése, kidolgozása Tervezés, célkitűzés Közvetlen kapcsolatteremtés képessége Bizalmi légkör kialakításának képessége Tudatos jelenlét rtő figyelem A hallgatónak el kell sajátítania, és megfelelően kell alkalmaznia a szakmai lépéseket, valamint tudnia kell egy coaching folyamatot önállóan végigkísérni. Fontos, hogy adekvát módon reagáljon nehéz érzelmi szituációkban, és tudjon kellő érzelmi távolságot tartani. Ismerje a hallgató az első kapcsolatfelvétel és az első interjú, valamint a jogi és kapcsolati szerződés szempontjait, képes legyen az első interjú felvételére, a szerződéskötésre. Werner ogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszöv Kiadó Budapest Parsloe & Wray (2000): Coaching and mentoring KOGAN Page London Hankovszky Katalin Daniel Meier Peter Szabo (2013): Rövid és tartós coaching, Megoldásközpontú beszélgetések; Ad Librum Kiadó, Budapest Sárvári György (2008): A belső harcos útja, Sanoma Media Budapest Zrt John Whitmore (2008): Coaching a csúcsteljesítményért, Z-Press Kiadó Kft, Miskolc

5 Mary Beth O Neill (2008): Coaching A vezetői szerep és feladat tudatosítása, HG Kiadó, Budapest Manfred Kets De ries (2008): The leader on the coach A clinical approach to changing people and organizations, Manager Könyvkiadó Kft TKSC2310-A coaching módszertana 1. Turai Léda Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: kollokvium Cél a hallgatókat rendszerezett ismeret birtokába juttatni a coaching folyamatáról és módszertanáról. A hallgató jól tájékozódjon az ismeretanyagban, tudja gyakorlatban alkalmazni a tanult módszereket, elemeket. A tantárgy keretében a következő témák kerülnek feldolgozásra. A coaching folyamatáról áttekintés, majd a különböző eszközök használata a coaching működtetése és gyakorlása során. A coaching módszertanában azokról az elemekről, s azok használatáról esik szó, amelyek a kölcsönösen megfogalmazott, kitűzött fejlesztési célokat szolgálják, segítik elő. A képzés keretében áttekintjük a legismertebb és legelterjedtebb coaching módszereket. A hallgató megismer néhány jól használható, a szupervíziós alapszemlélethez jól illeszthető coaching módszertani eszközt, és ki is próbálja azokat, esetfeldolgozásokon keresztül. Ezek segítségével képes lesz a különféle információk integrálására, értékelésére és elemzésére, ezzel elősegítve a coachee számára azok mélyebb tudatosítását. Coaching etika cimmel pedig a módszerhez kapcsolódó etikai szabályokat tekintjük át. Elsajátítandó kompetenciák: Tervezés, célkitűzés Akcióterv készítése Bizalmi légkör kialakításának képessége Tudatos jelenlét rtő figyelem Kérdezéstechnika A hallgatónak el kell sajátítania, és megfelelően kell alkalmaznia a szakmai módszertani lépéseket, jártasnak kell lennie a coaching módszertanában, valamint tudnia kell egy coaching folyamatot önállóan végigkísérni. Fel kell tudja ismerni az adott, coachingban megjelenő problematikát, és ki kell tudja választani az annak feldolgozásához leginkább megfelelő módszereket. Werner ogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszöv Kiadó Budapest Mock Corp (2007): A coaching módszertana, Az együttműködésre épülő coaching kézikönyve; Manager Kiadó Kft, Budapest Parsloe & Wray (2000): Coaching and mentoring KOGAN Page London Hankovszky Katalin Daniel Meier Peter Szabo (2013): Rövid és tartós coaching, Megoldásközpontú beszélgetések; Ad Librum Kiadó, Budapest Sárvári György (2008): A belső harcos útja, Sanoma Media Budapest Zrt John Whitmore (2008): Coaching a csúcsteljesítményért, Z-Press Kiadó Kft, Miskolc Mary Beth O Neill (2008): Coaching A vezetői szerep és feladat tudatosítása, HG Kiadó, Budapest TKSC210-Coaching modellek

6 Madai Krisztina Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Kertai Kiss Ildikó kollokvium Cél a hallgatókat rendszerezett ismeret birtokába juttatni a legismertebb coaching modellekről. A hallgató jól tájékozódjon az ismeretanyagban, tudja gyakorlatban alkalmazni a tanult módszereket, elemeket. A tantárgy keretében a következő témák kerülnek feldolgozásra. A coaching módszertanáról áttekintés, majd a hallgatók megismerkednek a legismertebb, leggyakrabban használt hazai és nemzetközi coaching modellekkel. A bemutatott coaching modellek közül részletesen is foglalkozunk 2-3 olyan modellel, amelyek a leginkább illeszthetőek a szupervíziós szemléletmódhoz. A hallgató ki is próbálja azokat, esetfeldolgozásokon keresztül. Ezek segítségével képes lesz a különféle információk integrálására, értékelésére és elemzésére, ezzel elősegítve a coachee számára azok mélyebb tudatosítását. Elsajátítandó kompetenciák: Tudatosság kialakítása Tervezés, célkitűzés Akcióterv készítése Kérdezéstechnika Felelősség A hallgatónak el kell sajátítania, és megfelelően kell alkalmaznia a bemutatott modellek jellemző eszközeit, jártasnak kell lennie azok módszertanában, valamint tudnia kell egy coaching folyamatot önállóan végigkísérni. A tantárgy segítségével meg tudja találni a saját személyiségének, működésmódjának leginkább megfelelő modelleket, el tud indulni saját egyéni coaching modelljének kidolgozásában. Werner ogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszöv Kiadó Budapest Mock Corp (2007): A coaching módszertana, Az együttműködésre épülő coaching kézikönyve; Manager Kiadó Kft, Budapest Parsloe & Wray (2000): Coaching and mentoring KOGAN Page London Hankovszky Katalin Daniel Meier Peter Szabo (2013): Rövid és tartós coaching, Megoldásközpontú beszélgetések; Ad Librum Kiadó, Budapest Sárvári György (2013). Sématörés, Háttér Kiadó Kft, Budapest John Whitmore (2008): Coaching a csúcsteljesítményért, Z-Press Kiadó Kft, Miskolc Mary Beth O Neill (2008): Coaching A vezetői szerep és feladat tudatosítása, HG Kiadó, Budapest Manfred Kets De ries (2008): The leader on the coach A clinical approach to changing people and organizations, Manager Könyvkiadó Kft TKSC2320-A coaching módszertana 2. Donáth Attila Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: kollokvium Cél a hallgatókat rendszerezett ismeret birtokába juttatni a coaching folyamatáról és módszertanáról. A hallgató jól tájékozódjon az ismeretanyagban, tudja gyakorlatban alkalmazni a tanult módszereket, elemeket. A tantárgy keretében a következő témák kerülnek feldolgozásra. A coaching folyamatáról áttekintés, majd a különböző eszközök használata a coaching működtetése és gyakorlása

7 során. A coaching módszertanában azokról az elemekről, s azok használatáról esik szó, amelyek a kölcsönösen megfogalmazott, kitűzött fejlesztési célokat szolgálják, segítik elő. A képzés keretében áttekintjük a legismertebb és legelterjedtebb coaching módszereket. A hallgató megismer néhány jól használható, a szupervíziós alapszemlélethez jól illeszthető coaching módszertani eszközt, és ki is próbálja azokat, esetfeldolgozásokon keresztül. Ezek segítségével képes lesz a különféle információk integrálására, értékelésére és elemzésére, ezzel elősegítve a coachee számára azok mélyebb tudatosítását. Coaching etika cimmel pedig a módszerhez kapcsolódó etikai szabályokat tekintjük át. Elsajátítandó kompetenciák: Tudatosság kialakítása Tervezés, célkitűzés Közvetlen kapcsolatteremtés képessége Bizalmi légkör kialakításának képessége rtő figyelem Kérdezéstechnika A hallgatónak el kell sajátítania, és megfelelően kell alkalmaznia a szakmai módszertani lépéseket, jártasnak kell lennie a coaching módszertanában, valamint tudnia kell egy coaching folyamatot önállóan végigkísérni. Fel kell tudja ismerni az adott, coachingban megjelenő problematikát, és ki kell tudja választani az annak feldolgozásához leginkább megfelelő módszereket. Werner ogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszöv Kiadó Budapest Mock Corp (2007): A coaching módszertana, Az együttműködésre épülő coaching kézikönyve; Manager Kiadó Kft, Budapest Parsloe & Wray (2000): Coaching and mentoring KOGAN Page London Hankovszky Katalin Daniel Meier Peter Szabo (2013): Rövid és tartós coaching, Megoldásközpontú beszélgetések; Ad Librum Kiadó, Budapest Sárvári György (2008): A belső harcos útja, Sanoma Media Budapest Zrt John Whitmore (2008): Coaching a csúcsteljesítményért, Z-Press Kiadó Kft, Miskolc Mary Beth O Neill (2008): Coaching A vezetői szerep és feladat tudatosítása, HG Kiadó, Budapest Speciális tárgyak: TKSC3111-Coach készségek, kompetenciák 3 L:0+16 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Madai Krisztina A tantárgy célja összegezni és részletesen áttekinteni, milyen készségek és kompetenciák fejlesztése elengedhetetlen a színvonalas coaching végzéséhez, milyen kompetenciákkal kell a szupervizor-coachnak rendelkeznie. Cél továbbá, hogy a hallgató jól tájékozódjon az ismeretanyagban, saját szakmai fejlődéséhez jól tudja használni az itt szerzett ismereteket.. A tantárgy folyamán áttekintjük a legfontosabb coach készségeket és kompetenciákat. A következő főbb témakörök kerülnek feldolgozásra: rzelmi intelligencia a coachingban, asszertivitás, konfliktuskezelés, felelősségi körök a coaching munkában. A legfontosabb coach készségek és kompetenciák, szakmai önismeret. A tantárgy részeként a hallgatók eset-feldogozásaikon keresztül, önreflexió és a megfigyelők reflexiói segítségével vizsgálhatják saját kompetenciáikat, hol tartanak, milyen egyéni fejlődési irányokat, célokat tűznek ki maguknak. Elsajátítandó, vizsgálandó kompetenciák: Szakmai, etikai normáknak való megfelelés Tudatosság kialakítása, tudatos jelenlét Tervezés, célkitűzés

8 Akcióterv készítése Közvetlen kapcsolatteremtés képessége Bizalmi (biztonságos, támogató) légkör kialakításának képessége rtő figyelem Kérdezéstechnika Felelősségben tartás A hallgatónak jártasnak kell lennie a a legfontosabb coach készségek és kompetenciák ismeretében, reflexiójában és önreflexiójában. Rendelkezniük kell elegendő nyitottsággal és készséggel saját, egyéni fejlődési céljaik meghatározásában. Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson (2009): rzelmi Intelligencia coaching A vezető, a coach és az egyén teljesítményének fejlesztése, Oktker-Nodus Kiadó, eszprém Csíkszentmihályi Mihály (2013): A fejlődés útjai, Nyitott Könyvműhely Kiadó Kft, Budapest Daniel Goleman (2001): rzelmi intelligencia a munkahelyen SHL Könyvek, Budapest Sárvári György (2013). Sématörés, Háttér Kiadó Kft, Budapest Sárvári György (2008): A belső harcos útja, Sanoma Media Budapest Zrt Mock Corp (2007): A coaching módszertana, Az együttműködésre épülő coaching kézikönyve; Manager Kiadó Kft, Budapest Dr. Bagdy Emőke Dr. Bagdy Emőke TKSC3211-A hivatásszemélyiség önmenedzselése, stressz-kezelés 3 L:0+16 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: ősz II. gyakorlati jegy A coaching alkalmazásában a személyiség munkaeszközként funkcionál. Az alkalmassági felkészítés nem csupán a módszerbeli technikák és munkalépések elsajátítását kívánja meg, hanem a szakember személyiségének pallérozását, önvédelmi és önerősítő stratégiáinak kialakítását is. A tantárgy a self management keretében olyan pszichológiai stresszkezelő eszközök használatára és un. vitalitás generátorok alkalmazására tanítja meg a szakembereket, amelyekkel saját, a kapcsolatkezelésből előadódó feszültségeit, kifáradását és lelki problémáit önmaga kezelni tudja. Asszertivitás-tréning, a szocializált önérvényesítés optimális kommunikációs módjai, aktív és passzív relaxációs eljárások, a szorongás csökkentésének gyors módszerei, az imaginatív és meditatív utak felhasználása az önszabályozásban, a jobb agyféltekei pszichikus kapacitás felhasználása, motiváció újraépítés, újra energizálás, pszichogimnasztika, légzéskontrollal önszabályozás, vegetativ folyamatok korrekciója, autogén tréning, Az előadások elméleti anyagain és a saját élményű megtapasztaláson keresztül a hallgatók sajátítsák el a bemutatott stresszkezelési, asszertív önérvényesítési stb. technikák használatát, képesek legyenek azok alkalmazására saját hivatásszemélyiségük gondozásában. Bagdy Emőke /2000/: Pszichofitness. Animula Kiadó, Budapest. tanár által közzéadandó jegyzetek, gyakorlatgyüjtemények, amelyek nem publikáltak Kállai János, arga József, Oláh Attila:/2007/:Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina Kiadó, Budapest. Kulcsár Zsuzsanna:/1998/ Egészségpszichológia. Medicina Kiadó, Budapest

9 Madai Krisztina TKSC3311-Coaching - gyakorlatok 1. 3 L:0+16 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: ősz II. gyakorlati jegy A tantárgy fő célja elősegíteni, hogy a hallgató felkészült legyen coaching folyamatok tartására, mind egyéni, mind csoportos formában. Szerezzen elegendő gyakorlati jártasságot ahhoz, hogy piaci körülmények között önállóan is legyen képes szupervízió alapú coachingot tartani. A tantárgy keretében a képzés hallgatói coaching gyakorlatokat végeznek. Egyénileg tartott coaching ülések feldolgozása, elemzése, megbeszélése történik. A hallgatók coaching üléseket vezetnek, majd azok feldolgozása, szakmai átbeszélése, elemzése történik meg. Az előre megírt tematikájú esetfeldolgozások során a coachingban leggyakrabban előforduló témák feldolgozására kerül sor: delegálás, motiválás, döntés, személyes karrier, energia-gazdálkodás, időgazdálkodás, munka-magánélet egyensúlya, stb. Elsajátítandó kompetenciák: Tudatosság kialakítása, tudatos jelenlét Közvetlen kapcsolatteremtés képessége Bizalmi (biztonságos, támogató) légkör kialakításának képessége rtő figyelem Kérdezéstechnika Felelősségben tartás A hallgató legyen felkészült coaching folyamatok tartására, rendelkezzen a leggyakrabban felmerülő coaching témák feldolgozásához szükséges tudással, eszközökkel és kompetenciákkal. Szupervidio Hungarica I. (Egyén, csoport, szervezet) Print-X Budavár Kiadó 2005 Sárvári György (2013). Sématörés, Háttér Kiadó Kft, Budapest Sárvári György (2008): A belső harcos útja, Sanoma Media Budapest Zrt Mock Corp (2007): A coaching módszertana, Az együttműködésre épülő coaching kézikönyve; Manager Kiadó Kft, Budapest John Whitmore (2008): Coaching a csúcsteljesítményért, Z-Press Kiadó Kft, Miskolc Mary Beth O Neill (2008): Coaching A vezetői szerep és feladat tudatosítása, HG Kiadó, Budapest Hankovszky Katalin Daniel Meier Peter Szabo (2013): Rövid és tartós coaching, Megoldásközpontú beszélgetések; Ad Librum Kiadó, Budapest TKSC3321-Coaching - gyakorlatok 2. 3 L:0+16 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Ugrin Erzsébet Madai Krisztina ősz Oktatás nyelve: Ajánlott félév: rtékelés módja: rtékelés módszere: II. gyakorlati jegy A tantárgy fő célja elősegíteni, hogy a hallgató felkészült legyen coaching folyamatok tartására, mind egyéni, mind csoportos formában. Szerezzen elegendő gyakorlati jártasságot ahhoz, hogy piaci körülmények között önállóan is

10 legyen képes szupervízió alapú coachingot tartani.. A tantárgy keretében a képzés hallgatói coaching gyakorlatokat végeznek. Egyénileg tartott coaching ülések feldolgozása, elemzése, megbeszélése történik. A hallgatók coaching üléseket vezetnek, majd azok feldolgozása, szakmai átbeszélése, elemzése történik meg. Az előre megírt tematikájú esetfeldolgozások során a coachingban leggyakrabban előforduló témák feldolgozására kerül sor: delegálás, motiválás, döntés, személyes karrier, energia-gazdálkodás, időgazdálkodás, munka-magánélet egyensúlya, stb. A coaching gyakorlatok 2. blokkban videós coaching gyakorlatokra kerül sor, ahol a hallgatók által tartott egyéni coaching ülés videós rögzítésre kerül, majd a felvételt visszanézve sor kerül a résztvevők és megfigyelők reflexióira, az ülés elemzésére és a tapasztalatok feldolgozására. Elsajátítandó kompetenciák: Tudatosság kialakítása, tudatos jelenlét Közvetlen kapcsolatteremtés képessége Bizalmi (biztonságos, támogató) légkör kialakításának képessége rtő figyelem Kérdezéstechnika Felelősségben tartás A hallgató legyen felkészült coaching folyamatok tartására, rendelkezzen a leggyakrabban felmerülő coaching témák feldolgozásához szükséges tudással, eszközökkel és kompetenciákkal. Szupervidio Hungarica I. (Egyén, csoport, szervezet) Print-X Budavár Kiadó 2005 Sárvári György (2013). Sématörés, Háttér Kiadó Kft, Budapest Sárvári György (2008): A belső harcos útja, Sanoma Media Budapest Zrt Mock Corp (2007): A coaching módszertana, Az együttműködésre épülő coaching kézikönyve; Manager Kiadó Kft, Budapest John Whitmore (2008): Coaching a csúcsteljesítményért, Z-Press Kiadó Kft, Miskolc Mary Beth O Neill (2008): Coaching A vezetői szerep és feladat tudatosítása, HG Kiadó, Budapest Hankovszky Katalin Daniel Meier Peter Szabo (2013): Rövid és tartós coaching, Megoldásközpontú beszélgetések; Ad Librum Kiadó, Budapest Szakmai gyakorlati tárgyak: TKSC111-Csoportos szupervízió alapú coaching 2 L:0+2 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: A csoportos szupervízió alapú coaching saját élményű megtapasztalása, a szupervizor coach jártasság és készség elsajátítása, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása során a szakmai alapfogások átbeszélése. A kurzus alatt a hallgatók szupervízió alapú coaching csoporthelyzetben a coach szakma elsajátítása során felmerülő személyes tanulási kérdéseiket dolgozzák fel. Saját élményben tapasztalják meg a szakma alapelveit és működési normáit - acsoportfolyamat a szupervízóalapú coaching munkamódjának megfelelően tanulást, fejlődést, személyes hatékonyság növekedést szolgál, egy szerződésen alapuló, a saját szakmai kérdésekből, kompetenciákból,

11 szerepekből kiinduló és oda visszacsatoló folyamat keretében. A hallgatók a csoportmunkában a saját maguk által tartott coaching folyamatokkal kapcsolatos és egyéni szakmai fejlődési útjuk folyamán felmerülő kérdéseiket, nehézségeiket, szakmai dilemmáikat dolgozhatják fel. Aktív és folyamatos részvétel. A hallgató készségszinten sajátítsa el az önreflexió és reflexió képességét, tegyen szert jártasságra a szupervízió alapú coaching esetfeldolgozás munkamódjaiban. A gyakorlati tapasztalatokat képes legyen integrálni saját coaching munkájában. Werner ogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszöv Kiadó Budapest Mock Corp (2007): A coaching módszertana, Az együttműködésre épülő coaching kézikönyve; Manager Kiadó Kft, Budapest TKSC211-Egyéni esetfeldolgozás 1. 1 L:0+0 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Saját élményű coaching vezetési gyakorlat. A szupervizor-coach jártasság és készség elsajátítása, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása a hallgatók által szervezett és vezetett coaching folyamatokban. Egyéni helyzetben a hallgató coaching folyamatot vezet, felhasználva és a gyakorlatban alkalmazva megszerzett elméleti tudását. A hallgató feladata a coaching folyamat egészének szervezése és végigvitele akvizíció, kapcsolatfelvétel, szerződéskötés, a folyamat nyitása, vezetése és zárása, feed back. A hallgató a félév folyamán egy egyéni coaching folyamatot vezet. A folyamat min. hossza 5 90 perc, 2-3 hetes gyakorisággal. A bemutatkozó beszélgetés és az értékelő, lezáró találkozás az 5 alkalmon felül történik. A hallgató legyen felkészült coaching folyamatok tartására, rendelkezzen a leggyakrabban felmerülő coaching témák feldolgozásához szükséges tudással, eszközökkel és kompetenciákkal, tegyen szert jártasságra a szupervízió alapú coaching esetfeldolgozás munkamódjaiban. Az elméletben megszerzett tudást és a gyakorlati tapasztalatokat képes legyen integrálni saját coaching munkájában. Werner ogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszöv Kiadó Budapest Mock Corp (2007): A coaching módszertana, Az együttműködésre épülő coaching kézikönyve; Manager Kiadó Kft, Budapest Berne, E. (198): Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest Casement, P. (1999): Páciensektől tanulva. Animula Kiadó, Budapest Járó, K. (1999): Játszmák nélkül. Helikon Kiadó, Budapest. TKSC311-Egyéni szupervízió alapú coaching 2 L:0+7 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: II.

12 Az egyéni szupervízió alapú coaching folyamat saját élményű megtapasztalása,a szupervizor-coach jártasság és készség elsajátítása, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása során a szakmai alapfogások átbeszélése. A kurzus további célja a hallgatók saját maguk által vezetettcoaching folyamatának nyomon kísérése, szakmai támogatása. Diádikus helyzet, amely lehetővé teszi a mélyebb, személyes tanulási kérdések átbeszélését. A kurzus alatt a hallgatók egyéni szupervízió alapú coaching sajátélményben a szupervizor-coach szakma elsajátítása során felmerülő személyes tanulási kérdéseiket dolgozzák fel. Saját élményben tapasztalják meg a szakma alapelveit és működési normáit az egyéni szupervízió alapú coaching tanulást, fejlődést, személyes hatékonyság növekedést szolgál, egy szerződésen alapuló, a saját szakmai tapasztalatokból kiinduló és mindig oda visszacsatoló folyamat keretében.a hallgatók azegyéni folyamatban a saját maguk által tartott coaching folyamatokkal kapcsolatos és egyéni szakmai fejlődési útjuk folyamán felmerülő kérdéseiket, nehézségeiket, szakmai dilemmáikat dolgozhatják fel. Aktív és folyamatos részvétel. A hallgató készségszinten sajátítsa el az önreflexió és reflexió képességét, tegyen szert jártasságra a szupervízió alapú coaching esetfeldolgozás munkamódjaiban. A gyakorlati tapasztalatokat képes legyen integrálni saját coaching munkájában. Werner ogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszöv Kiadó Budapest Mock Corp (2007): A coaching módszertana, Az együttműködésre épülő coaching kézikönyve; Manager Kiadó Kft, Budapest TKSC221-Egyéni esetfeldolgozás 2. 1 L:0+0 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: Saját élményű coaching vezetési gyakorlat. A szupervizor-coach jártasság és készség elsajátítása, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása a hallgatók által szervezett és vezetett coaching folyamatokban. Egyéni helyzetben a hallgató coaching folyamatot vezet, felhasználva és a gyakorlatban alkalmazva megszerzett elméleti tudását. A hallgató feladata a coaching folyamat egészének szervezése és végigvitele akvizíció, kapcsolatfelvétel, szerződéskötés, a folyamat nyitása, vezetése és zárása, feed back. A hallgató a félév folyamán egy egyéni coaching folyamatot vezet. A folyamat min. hossza 5 90 perc, 2-3 hetes gyakorisággal. A bemutatkozó beszélgetés és az értékelő, lezáró találkozás az 5 alkalmon felül történik. A hallgató legyen felkészült coaching folyamatok tartására, rendelkezzen a leggyakrabban felmerülő coaching témák feldolgozásához szükséges tudással, eszközökkel és kompetenciákkal, tegyen szert jártasságra a szupervízió alapú coaching esetfeldolgozás munkamódjaiban. Az elméletben megszerzett tudást és a gyakorlati tapasztalatokat képes legyen integrálni saját coaching munkájában. Werner ogelauer (2002):Coaching a gyakorlatban KJK Kerszöv Kiadó Budapest Mock Corp (2007): A coaching módszertana, Az együttműködésre épülő coaching kézikönyve; Manager Kiadó Kft, Budapest Berne, E. (198): Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest Casement, P. (1999): Páciensektől tanulva. Animula Kiadó, Budapest Járó, K. (1999): Játszmák nélkül. Helikon Kiadó, Budapest.

Alapozó tanegységek: Szupervizor-coach szakirányú továbbképzés tantárgyi tematika. TKSC1110-Szervezeti kultúra, diverzitáskezelés Féléves óraszám:

Alapozó tanegységek: Szupervizor-coach szakirányú továbbképzés tantárgyi tematika. TKSC1110-Szervezeti kultúra, diverzitáskezelés Féléves óraszám: Alapozó tanegységek: Tantárgy felelőse: Chaudhuri Sujit Márta Bettina Szupervizor-coach szakirányú továbbképzés tantárgyi tematika TKSC1110-Szervezeti kultúra, diverzitáskezelés 4 L:16+0 Tantárgy besorolása:

Részletesebben

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgy felelőse: Szarka Attila TKSZ 1111 A szupervíziós folyamat nyitása, kezdete L: 0 + 8 1 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév, 2. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév, 2. félév Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév, 2. félév Tantárgy megnevezése Szervezeti magatartás Tantárgy jellege/típusa: Tantárgy kódja: Készségfejlesztő SZMA0KAMMEV Kontaktórák száma: Elmélet: 2 Gyakorlat: 1

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

LEAN DIPLOMAMUNKA. A lean rendszer Mi a kulcsa egy jó kezdésnek? (2011) Sztakhó Nikolett

LEAN DIPLOMAMUNKA. A lean rendszer Mi a kulcsa egy jó kezdésnek? (2011) Sztakhó Nikolett LEAN DIPLOMAMUNKA A lean rendszer Mi a kulcsa egy jó kezdésnek? (2011) Sztakhó Nikolett Témaválasztás Szakmai háttér Gazdaságinformatika B.Sc. Vállalatirányítási rendszerek specializáció Vezetés és szervezés

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET. TDK TÉMAJAVASLATOK Részletes bemutatása 2013. év

HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET. TDK TÉMAJAVASLATOK Részletes bemutatása 2013. év HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET TDK TÉMAJAVASLATOK Részletes bemutatása 2013. év Babos Zsuzsanna A pedagógusszerep változásai korunkban Babos Zsuzsanna Dokumentum-elemzés, összehasonlítás, feldolgozás A játék személyiség/képességfejlesztő

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre.

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre. Tantárgy neve: Stratégiai tervezés Kódja: NBG_GI832K4 Kreditszáma: 4 A tanóra típusa és száma: (2 óra előadás + 2 óra gyakorlat) / hét Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): kollokvium

Részletesebben

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapest Engedélyezési szám:52998-1/2010-0016szfö SK Engedélyezte: Nyitrai Imre Helyettes államtitkár Intézményi akkreditációs

Részletesebben

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Projektmenedzserasszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:...

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK KOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYELVEI. Kommunikáció a kliensekkel, hozzátartozókkal, a környezettel

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK KOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYELVEI. Kommunikáció a kliensekkel, hozzátartozókkal, a környezettel A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK KOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYELVEI Kommunikáció a kliensekkel, hozzátartozókkal, a környezettel Összeállította: Dr. Bisztricsány Andrea és Dr. Kálmán Zsófia Szerkesztette: Dr. Horváth Attila

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Célok és feladatok A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1 4. évfolyam környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot.

Részletesebben

A kompetencia alapú képzési rendszer koncepciója a szervezeti képzésekben

A kompetencia alapú képzési rendszer koncepciója a szervezeti képzésekben TÓTHNÉ BORBÉLY VIOLA A kompetencia alapú képzési rendszer koncepciója a szervezeti képzésekben A munkaadók követelményei - a gyorsütemű gazdasági fejlődés és technológiák változása miatt - a munkaerővel

Részletesebben

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK 1. A VIZSGÁLAT KIINDULÓPONTJA, A PROBLÉMA FELVETÉSE A jelenlegi magyar oktatási rendszerben

Részletesebben

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com VI. MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 6.1. melléklet Jelentkezési, tájékoztatási lap...217 6.2. melléklet Előzetes tudásszint felmérő lap...220 6.3. melléklet Tanulási forgatókönyv...221 6.4. melléklet Önellenőrző

Részletesebben

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja.

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja. Bevezető A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében, a segítés céljaiban és formáiban. Az alkalmazkodás helyett egyre inkább a megmaradt képességek

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Személyzet-beszerzés (toborzás, kiválasztás, Emberi erőforrás gazdálkodás

Személyzet-beszerzés (toborzás, kiválasztás, Emberi erőforrás gazdálkodás Személyzet-beszerzés (toborzás, kiválasztás, alkalmazás, beillesztés) 1 AZ ELŐADÁS VÁZLATA, TÉMAKÖREI Toborzás Kiválasztás Alkalmazás Beillesztés 2 Előzmények Munkakör kialakítás Munkakörelemzés Munkakör

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN Iskolánkban az idegen nyelv emelt szintű oktatása mellett az informatika oktatása is emelt szinten történik. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló emelt

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

FOLYAMATFEJLESZTÉS ÉS LEAN MENEDZSMENT

FOLYAMATFEJLESZTÉS ÉS LEAN MENEDZSMENT FOLYAMATFEJLESZTÉS ÉS LEAN MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Képzésünk a folyamatfejlesztés és lean menedzsment témakörében kínál rendszerezett tudásanyagot, amelynek segítségével a lean menedzsment bevezetése zökkenőmentesebbé

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE A képzés 2015. szeptember 11.-én indul és 2016. április 8.-án zárul. A képzési folyamat elemei: 4x2 nap (72 óra), elsősorban

Részletesebben

AZ ADAPTEM MÓDSZER. Az EQUAL ANCORA projekt keretében kifejlesztett és kipróbált eszköz (2005-2007) Gandia Városi Tanács

AZ ADAPTEM MÓDSZER. Az EQUAL ANCORA projekt keretében kifejlesztett és kipróbált eszköz (2005-2007) Gandia Városi Tanács AZ ADAPTEM MÓDSZER Az EQUAL ANCORA projekt keretében kifejlesztett és kipróbált eszköz (2005-2007) Gandia Városi Tanács 1. MI AZ ADAPTEM? Az ADAPTEM egy olyan Tanácsadási Szolgáltatás cégek részére, mely

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK TARTALOM I. Távoktatás alapfeladata, általános jellemzői... 3 1. A távoktatás alapfeladata... 3 2. A távoktatás általános jellemzői... 3 3. Helye a szervezetben...

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes 2011. május 1. vasárnap Úgy szülünk, ahogy születünk? 12 éve dolgozom a születés

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az EU finanszírozású Leonardo da Vinci

Részletesebben

Budapest,2010.április17.

Budapest,2010.április17. Székhely:1052BudapestDeákFerencu.7-9. Adószám:18186464-1-41 Közhasznúságivégzés:7.Pk.60.228/2005/2 Budapest,2010.április17. Adószám: 18186464-1-41 Bírósági nyilvántartási szám: 9527 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 01-től EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

Keretek és módszerek a felsőoktatási tanácsadásban

Keretek és módszerek a felsőoktatási tanácsadásban Keretek és módszerek a felsőoktatási tanácsadásban FETA Könyvek 10. FETA_10_konyv_beliv_.indd 1 2015.12.04. 16:24:53 A FETA könyvek sorozat korábbi kötetei Puskás-Vajda Zsuzsa, Lisznyai Sándor (szerk.)

Részletesebben

Az óvodák méltón kiérdemelt helyükre kerültek, amikor törvényileg szabályozott keretek között a közoktatás részévé váltak.

Az óvodák méltón kiérdemelt helyükre kerültek, amikor törvényileg szabályozott keretek között a közoktatás részévé váltak. SZÜLŐI ÉTEKEZLET Az óvodai kompetencia A magyar közoktatásban bekövetkezett társadalmi változások maguk után hozták az óvodai nevelés tartalmának változásait. Az óvodai nevelés dokumentumai -1953 Módszertani

Részletesebben

ÉS MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA

ÉS MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI ÉS MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA KÉPZÉSI PROGRAM Készült: Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása () kiemelt program

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment. Dr. Hankó Balázs. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment. Dr. Hankó Balázs. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Menedzsmentszemlélet, Humán erőforrás menedzsment Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014. november 17. 1 Tartalom 1. Menedzsment irányzatok 2. Fogalmak

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE W O b D H BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE Tárgy: Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Stratégiája 2011-2014 Tisztelt Képviselő-testület! A hazai önkormányzatok

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival,

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A controlling integrálódása az oktatási szférában

A controlling integrálódása az oktatási szférában Dr. Tóth Antal - Dr. Zéman Zoltán A controlling integrálódása az oktatási szférában 1. CONTROLLING ALKALMAZÁSA A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL A controlling hasznossága mindaddig nem fog érvényre jutni

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

A TERÜLETI SZAKKÉPZÉS IRÁNYAI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI'

A TERÜLETI SZAKKÉPZÉS IRÁNYAI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI' Tér és Társadalom 12. évf. 1998/4. 143-160. p. TÉT XII. évf. 1998 4 Gyors ténykép 143 A TERÜLETI SZAKKÉPZÉS IRÁNYAI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI' (The Tendencies in Experts for Regional Policy Chances

Részletesebben

Fejér György Városi Könyvtár (8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.) A tréning lezárása: 2015. november 16.

Fejér György Városi Könyvtár (8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.) A tréning lezárása: 2015. november 16. Szakmai beszámoló Könyvtári minőségbiztosítás bevezetését megalapozó tréning Megrendelő: Fejér György Városi Könyvtár 8360 Keszthely, Zeppelin tér 3. Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 3531/00113 Tréner:

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben