Rácz Andrea: A magyar gyermekvédelmi rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rácz Andrea: A magyar gyermekvédelmi rendszer"

Átírás

1 Rácz Andrea: A magyar gyermekvédelmi rendszer Eloadásomban a magyar gyermekvédelmi rendszer szerkezeti felépítését, a jogszabályi hátteret, a szolgáltatások rendszerét kívánom bemutatni. Kitérek a foglalkozások áttekintésére is. Ezt követoen a gyermekvédelmi rendszerben a minimum sztenderdekrol kívánok beszélni. I. Jogszabályi háttér - A Gyermekek védelmérol szóló évi XXXI. törvényt a gyermekek védelmérol és gyámügyi igazgatásról április 22-én fogadta el a magyar parlament. - Alapja az Alkotmány, amely megteremti a gyermekek, a fiatalok és a családok védelmének általános kereteit. -Az Alkotmány által megteremtett tág keretet pontosítja le a Gyermekek Jogairól szóló New Yorkban november 20-án elfogadott Egyezmény. A szabályozás: - a gyermek érdekeit és jogainak érvényesítését helyezi elotérbe, - legfontosabb a gyermek családban történo nevelkedésének biztosítása. A ellátások igénybevétele általában önkéntes, csak meghatározott esetekben kötelezheto a gyermek törvényes képviseloje az ellátások igénybevételére. A gyermekek védelme során (nemhez, nemzethez, etnikai csoporthoz való tartozás, lelkiismereti, vallási vagy politikai meggyozodés, vagyoni helyzet miatt) tilos a hátrányos megkülönböztetés. A gyermekek védelmét - pénzbeli ellátások, - személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, - gyermekvédelmi szakellátások, - a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer muködtetése állami és önkormányzati feladat. (Eloadásomban a pénzbeli ellátásokról és a hatósági intézkedésekre nem térek ki.) A kormányzat és az önkormányzatok, NGO-k szerepe Az 1980-as évek vége óta igen jelentos változások zajlottak le a kormányzat szerepkörében. Az államszocializmus alatt minden ellátást a központi költségvetésbol finanszíroztak, a gazdasági átmenet évei alatt az állam fokozatosan visszahúzódott a decentralizáció felé, és sok korábbi feladatát a helyi önkormányzatokra ruházta át. A kormányzat elsodleges feladata: - a jogi keretek meghatározása, - a szolgáltatások normatív finanszírozásának biztosítása, -a szakemberek képzése, képzésérol való gondoskodás, - a felügyelet és minoségbiztosítás kereteinek kialakítása. A helyi önkormányzatnak alapszolgáltatásokat biztosítanak kötelezo jelleggel a területükön lakó népesség számára. Ezek a napközbeni kisgyermekellátás, átmeneti gondozás, 1

2 gyermekjóléti szolgáltatások. A többi gondozási szolgáltatást a megyei önkormányzatok kötelesek biztosítani ben közel 75 ezer non-profit szervezet muködik, ezek aránya az egészségügyben, oktatásban és szociális szolgáltatások területén alacsony. Ennek oka a szolgáltatáshoz szükséges toke hiánya. A személyes gondoskodási formákat jórészt helyi és megyei önkormányzatok tartják fent. II. Szolgáltatások szerkezete A) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás: - gyermek testi és lelki egészségének biztosítását, - családban történo nevelkedésének elosegítését, - a gyermek veszélyeztetettségének megelozését, - a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. A gyermekjóléti szolgálatok 94%-a önkormányzati fenntartású, 1600 körüli a számuk, az országos lefedettség 90%-os. A kezelt problémák többsége anyagi, gyermeknevelési, de jellemzo a családi konfliktus és a magatartászavar. Gyermekek napközbeni ellátása: A bölcsode a családban nevelkedo 3 éven aluli gyermekek számára nyújt napközbeni (10-12 órás), intézményes ellátását. A legtöbb bölcsode kb. 60 férohelyes, de nem ritkák a 20 vagy a férohelyes intézmények sem. A csoportok fosek, 2 gondozónovel. A magas színvonalú munkát módszertani útmutató segíti ben 536 bölcsode muködött Magyarországon, 25 ezer férohellyel, a nagy többségük önkormányzati fenntartású. A 3 év alatti korcsoport kb. 8%-a járt bölcsodébe. A családi napközi 0-14 éves gyermekek számára nyújt nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, az ellátást nyújtó otthonában. 5-7 gyermeket láthat el. Sajnos ez a gondozási forma alig elterjedt, 36 családi napközi muködik az országban. Házi gyermekfelügyelet 0-14 éves gyermekek részére biztosítható a szülo otthonában, amíg a gyermek gondozásában a szülonek segítségre van szüksége (például beteg gyermek esetében). Ez a szolgáltatás a szülo munkaideje alatt veheto igénybe. 14 házi gyermekfelügyelet muködik. Gyermekek átmeneti gondozása: A helyettes szülok saját otthonukban nyújtanak átmeneti gondoskodást (6 hónapra) azoknak a gyermekeknek, aki családjukkal élnek, de a szülok átmenetileg nem képesek gondjukat viselni válsághelyzet miatt. A helyettes szülok száma 177 volt. 2

3 Gyermekek átmeneti otthonában az a 6-18 éves gyermek kerülhet, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad saját családjában, vagy aki a család életvezetése miatt veszélyeztetett. 22 ilyen intézmény muködik az országban. Családok átmeneti otthonaiban olyan családoknak és gyermekeiknek nyújtanak maximum 6 hónapra lakhatást, akik otthonukat elvesztették és emiatt a gyermekeket gyermekvédelmi gondozásba vennék. 59 ilyen intézmény muködik az országban. B) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások A neveloszülo saját háztartásában biztosít teljes köru ellátást, saját gyermekivel együtt maximum 5 gyermeket nevelhet. Elterjedt gondozási forma, közel 5000 neveloszülo muködik, kb. 10 ezer gyermeket gondoznak. A gyermekotthoni elhelyezés célja, hogy a gondozott gyermek és a fiatal felnott számára otthont nyújtó ellátást biztosítson, ennek része a teljes köru ellátás, családgondozás és az utógondozás. (legalább 12, maximum 40 gyermek gondozása) A gyermekotthon típusai: A lakásotthon 12 gyermek ellátását biztosítja önálló lakásban vagy családi házban, családias környezetben. A speciális gyermekotthon a tartósan beteg, fogyatékos, kora miatt különös ellátást igénylo gyermek, speciális ellátását, gondozását, rehabilitációját biztosítja. Utógondozói otthon a fiatal felnottek teljes köru ellátását biztosítja (18-24 éveseknek). A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülo gyermekek és fiatal felnottek száma 20 ezer fo körüli. A neveloszülokhöz kihelyezett gyermekek aránya 51,2%. Több mint 80%-uk 0-17 éves, a éves korcsoportba tartozók aránya a legmagasabb. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülok 53%-a fiú. III. Foglalkozások szerkezete A csecsemo- és kisgyermekgondozó feladata a 3 éven aluli gyermekek gondozása, testi és pszichológiai szükségleteik kielégítése, fejlodésük elosegítése. Arányuk a bölcsodékben 91%. Fontos lenne egy felsofokú szakképzés bevezetése, a csecsemo- és kisgyermekgondozó képzés még mindig középfokú. csecsemo -és kisgyermekgondozó középfokú végzettség, 4 éves szakközépiskolai képzés plusz további két év ugyanabban az iskolában, gyermekgondozásra specializálódva. (5600 a számuk) bölcsodei szakgondozó 10 hónapos képzés, ha intézmény-vezetok akarnak lenni, vagy csak fejleszteni akarják a tudásukat. Családi ellátást nyújtó személy - minimum-követelményként saját gyermekekkel kell rendelkeznie, valamint erkölcsi bizonyítvánnyal. 40 órás tanfolyamot kell végezni) (Számuk 80 fo) A helyettes szülo a szülot helyettesíti, átmeneti gondozást biztosítva a gyermekeknek. Szükséges képzettség az általános iskola és 60 órás tanfolyam. (Számuk 142.) 3

4 A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülo gyermekek közös háztartásban élnek a neveloszülovel, aki szüloként viseli gondját a gyermekeknek. 60 órás tanfolyam szükséges a hagyományos és 360 órás a hivatásos neveloszüloknek. (Számuk 5000.) A gyermekek neveléséért felelos személy a nevelo. A gyermekfelügyelovel és a gondozóval együtt dolgozik, de o a legmagasabb beosztású gyermekekkel foglalkozó dolgozó Pedagógiai vagy szociális felsofokú (4 éves) képesítés, vagy pszichológiai, teológiai, mentálhigiénés foiskolai vagy egyetemi végzettség szükséges. (Számuk 1000 fo) A gyermekfelügyelo a gyermekek felügyeletét végzi, és együtt dolgozik a nevelovel és a gondozóval. Középfokú képzettség szükséges. (Számuk 1700.) A gondozó leginkább a gyermekek fizikai gondozásával (étkeztetés, éjszakai gondozással összefüggo feladatok) foglalkozik. Középfokú végzettség szükséges. (Számuk 1200.) IV. Minimum sztenderdek a gyermekvédelemben A minimum sztenderdek a jogszabályi háttérbol erednek- jogosultsági sztenderdek; - A gyermekek védelmérol és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólét, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és muködésük feltételeirol szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet. Ezek az ellátás tartalmi és minoségi feltételeit csak részben határozza meg: - a gyermekek elhelyezésére és ellátására szolgáló lakóteret, játszóteret, - az ellátási formának megfelelo intézményi munkakört és képesítést, - a szakmai létszám irányszámait. Ezáltal sokszínu a gyakorlat az ellátások és szolgáltatások muködésében. 3 fo csoportja különítheto el a minimum sztenderdeknek szolgáltatási sztenderdek : 1) tárgyi feltételek - gondozási egység (hány gyermeket gondozhatnak) - gyermekek által használt helyiségek száma, és alapterülete (felületi kialakítás) - egyéb helyiségek rendelkezésre állnak-e a gyermekek szükségleteinek kielégítésére - dolgozók szociális helyiségei (étkezo, öltözo, zuhanyzó) - felszerelések (játékok, szórakoztató elektronika, speciális fejleszto eszközök) - ergonómia (vízellátás, futés, külso világítás, biztonság) 2) személyi feltételek - dolgozók létszáma 4

5 - képesítési eloírások - munkarend (munka és pihenoido) - továbbképzés, szupervízió 3) szakmai feltételek - módszertani kiadványok, szakmai protokoll, szervezeti muködési szabályzat, oktatófilmek, egyéb szakmai segédletek, továbbképzések, szupervízió A minimum sztenderdek az egyes ellátások és szolgáltatások minoségi és mennyiségi feltételeit határozzák meg. Ezek mellett az indikátorok az egyes ellátások, szolgáltatások hatékony muködését mutatják. A gyermekvédelemben a szakterületek, mint alap és szakellátás mentén, de azon belül is különböznek: A gyermekjóléti szolgáltatás területén indikátor: - hány gyermeket gondoznak, - hány gyermek van szakellátásban, - mennyi az adott településen élo gyermekek száma, - prevenciós programok száma, típusa (ifjúsági klub, tábor) - egy családgondozóra jutó gyermekek száma. Gyermekek napközbeni ellátása esetében indikátor: - a bölcsodék, családi napközik és házi gyermekfelügyelet kihasználtsága (férohelyek, gyermekek, szakemberek száma), - milyen speciális és egyéb szolgáltatást nyújtanak, - mennyire illeszkednek a szolgáltatások a gyermekek és szüleik egyéni /családi igényeihez. - hogyan segíti elo a szocializációt, - sérült gyermekek gondozása, fejlesztése (integráció) hogyan valósul meg, - egyéb szolgáltatások köre (idoszakos elhelyezés, játszócsoport, gyermekhotel, játék-és eszközkölcsönzés), - szakember / gyermeklétszám. Átmeneti gondozás esetén indikátor: - átlagos gondozási ido, - korábban volt-e a gyermek gondozott, -a család vándorol-e a rendszerben, - szakember ellátottság, segíto szakemberek száma. 5

6 A gyermekvédelmi szakellátásban indikátor: - hány gyermek van a rendszerben, - adott évben (december 31.-ig) hány gyermek érkezik szakellátásba, - hány gyermeket sikerül haza gondozni, - hányan válnak nagykorúvá, és hányan maradnak utógondozói ellátottként a rendszerben, - milyen gyakorlati tudással rendelkeznek a gyermekek (nyelvtudás, IT ismeret, Internet), - a bekerülés és kikerülés közötti idoszak alatt mekkora a gyermek szocializációs szintje, - mennyi idot tölt bent a gyermek a rendszerben, - hány gyermek speciális szükségletu, - hány gyermek fejezi be az általános iskolát túlkorosan, mennyien ismételnek osztályt, hányszor váltanak iskolát, hogyan alakul a középiskolai és felsooktatási részvételük, - képzettségük mennyire felel meg aktuálisan a piaci követelményeknek. - szakember / gyermeklétszám. - networking: családi kapcsolatok aránya, ezek intenzitása, kapcsolattartás formája, a kapcsolati háló kiterjedtsége, formális és informális kapcsolatok száma. V. Jövobeli kihívások A minimum sztenderdek szakmai kidolgozása elindult, de jelenleg ezek a jogszabályi háttérbol erednek, nem pedig a szakmai munkára, annak eredményességére, hatékonyságára épülnek. Ennek oka kettos: 1) a gyermekvédelmi rendszer jelenlegi formája 1997-ben jött létre, ez ido alatt egységes muködési mód (muködési sztenderd) nem alakult ki. 2) A jogszabályban eloírt szakmai munka nem minden esetben felel meg az, intézményekben folyó munkának. Ebbol kifolyólag a szakmai munkát nehéz alapul venni a sztendertek kialakításához, egységesítéséhez. Ugyanakkor elindult a szakmai sztenderdek kimunkálása, mert 1997 óta komoly módszertani munka indult meg az egyes szakterületekhez kötodve, elkészültek a módszertani levelek. Elkezdodött a minoségbiztosítási rendszerek kidolgozása és bevezetése a gyermekvédelembe, ez kétirányú folyamatot jelöl. 1) folyamatszabályozás (sztenderdizációs folyamat), 2) teljesítményértékelése az egyes ellátásoknak, szolgáltatásoknak. A teljesítményértékelésrol fontos megjegyezni, hogy nem hoz létre sztenderdeket, csak a jó vagy rossz intézményi / szolgáltatás-szintu teljesítményeket mutatja, csak indikátorként szolgálhat, amennyiben intézményi hatékonyságot mutat. 6

7 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben június 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Európai Roma

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

A hazai gyermekvédelem fejlődése a nemzetközi tendenci k tükrében

A hazai gyermekvédelem fejlődése a nemzetközi tendenci k tükrében TANULMÁNYOK Rácz Andrea A hazai gyermekvédelem fejlődése a nemzetközi tendenci k tükrében A tanulmány a hazai és nemzetközi gyermekvédelem értékhátterét vizsgálja. Első lépésként a gyermekvédelem európai

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Kulcsár Mariann. A különböző gondozási helyen nevelkedő testvérek kapcsolattartásának tendenciái a szakellátásban

Kulcsár Mariann. A különböző gondozási helyen nevelkedő testvérek kapcsolattartásának tendenciái a szakellátásban 1 Kulcsár Mariann A különböző gondozási helyen nevelkedő testvérek kapcsolattartásának tendenciái a szakellátásban Bevezetés A testvérkapcsolatok alakulása nagyon fontos részét képezi az ember pszichoszociális

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Szak áj é oz oz at nap

Szak áj é oz oz at nap Szakmai tájékoztató nap 2015. Február 16. Budapest Szakmai tájékoztató nap A bölcsődei ellátást érintő változásokról Mi indokolja a jogszabály módosítást Milyen jogszabályokat érint a változás Mely tartalmakban

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

A nemzeti és etnikai kisebbségek. Magyarországon

A nemzeti és etnikai kisebbségek. Magyarországon KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon Magyarország területén az 1000. év államalapítás óta több nemzeti közösség élt és él együtt. Az ország újkori etnikai-nyelvi összetétele

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben