Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése ÁROP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése ÁROP 2.2.19"

Átírás

1 Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése ÁROP

2 BEVEZETŐ 2010 tavaszán megkezdődött a magyar közigazgatás, a magyar állam újászervezése. Célként egy olyan állam megteremtése fogalmazódott meg, amely az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit a közjó érdekében és keretei között, a legmegfelelőbb módon szolgálja. A Jó Állam. A közigazgatás fejlesztése a Jó Állam alapfeltétele. Ennek kereteit a Magyary Zoltán Program évente kiadott tervdokumentumai adják. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapítása és működése a Magyar Állam-, és benne a közszolgálat megújításának fontos része. Az Egyetem jelenti azt a képzési hátteret és tudásbázist, amelynek fő tevékenysége a közszolgálat fejlesztési céljainak támogatása. Ezek a fejlesztési célok kijelölik az EU források felhasználásának irányát is. Az ÁROP-kódjelű programok a Magyary Program megvalósulását szolgáló intézkedések. Az Egyetem számos kiemelt fejlesztési program gazdája, illetve közreműködője. A tisztviselői utánpótlásképzésben az NKE missziója a nemzet-, és a közszolgálat iránt elkötelezett profeszszionális közszolgálati szakemberek képzése. A közszolgálati ösztöndíjas hallgatói létszám jelentősen növekszik, 2013-ban több mint 2200-an kezdik meg első éves tanulmányaikat. A hallgatók tudományos kiválóságát a 2 XXXI. OTDK-n elért első helyezések, különdíjak és Pro Scientia érem bizonyítják. Az NKE elkészítette a 2010-től alapjaiban megújított közszolgálat igényeinek megfelelő új közigazgatási alap és mesterképzést, amelynek bevezetése a 2014/2015. tanévben indul tól 5 éven belül közel 3000 középfokú kormányablak ügyintéző tisztviselő beiskolázására kerül sor az NKE igazgatásszervező alapképzésére, amely évente fős tisztviselői új évfolyam elindításának feladatát jelenti. Minden hivatásrend alapképzésében közös modul bevezetésére került sor a 2013/2014. tanévtől. A közös modul egy félévnyi (15 tantárgy, 15 közszolgálati tankönyv) közös közszolgálati, államtudományi, szakigazgatási és hivatásetikai ismeret és készségfejlesztés. A tisztviselők nemzetközi karrierképzésének, a diplomata utánpótlás biztosításának céljából Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszak és posztgraduális (angol és magyar nyelvű) képzés került kifejlesztésre a KüM, KIM, BM és HM Irányító testületének stratégiai irányításával. A mesterszak első évfolyama szeptemberétől indul. A tudomány és a kutatás területén elért kiemelkedő eredmény, hogy hazánk

3 első közigazgatás-tudományi doktori iskolája indulhat el szeptemberétől. A rendészettudományi doktori iskola megteremtése folyamatban van. A hadtudományi doktori iskola továbbfejlesztésének célja egy nyitott-, és a nemzetközi térben is aktív tudományos iskola megteremtése ban 6800 kormánytisztviselő felkészítése zajlik 6-10 hónapos képzés keretében a kormányablak feladatokra tól az NKE-n felelőssége közel 70 ezer közszolgálati tisztviselő rendszeres továbbképzése, a közszolgálati továbbképzési rendszer minőségirányítása, továbbá a közigazgatási alap, és szakvizsga biztosítása januártól egyéni fejlesztési tervekre épülő tanulmányi pontrendszerben vesz részt minden tisztviselő az NKE továbbképzésein. Az NKE feladata a megújult tisztviselői hivatásetika országos méretű képzése a közigazgatásban és bevezetése a közigazgatási alap és mesterképzésbe. A Kormány antikorrupciós programjának intézkedéseihez és az integritás-tanácsadói rendszer bevezetéséhez az NKE szolgáltat oktatási és kutatási hátteret. A teljes önkormányzati intézményrendszerre, a tisztviselőire és a tisztségviselőkre is kiterjedő továbbképzési feladatok megvalósítása van folyamatban, többek között az Önkormányzati tudásközpont előkészítésével. Az NKE stratégiai feladata a katonai és rendészeti pályáról kilépők átképzése a közigazgatási területre. Az NKE 2013-tól közel 100 ezer aktív tanuló (hallgatók, tisztviselők, tisztek) képzését biztosítja, amelyhez a munka melletti önálló tanulást, a távoktatás és az e-tanulás korszerű formáit biztosító informatikai platform (E-tanulási központ) fejlesztése indult el. Ezekhez a fejlesztésekhez járulnak hozzá az ÁROP programok pénzügyi forrásai. Jelen kiadványunk a fejlesztési célokból az Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése ÁROP programról ad bővebb tájékoztatást. 3

4 PROJEKT CÉLJA A projekt célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megvalósuljon a közigazgatási e-tananyagfejlesztés állandó szakmai, módszertani és intézményi bázisának kiépítése. Folyamatosan frissített és folyamatosan bővülő elektronikus oktatási anyagokat tartalmazó tananyagtár jön létre, amely megalapozza, és hosszú távon kielégíti a közszolgálati tisztviselői kar képzési igényeit a hagyományostól eltérő e-learning, blended learning és szimulációs módszerű továbbképzési formákban. A kialakítandó képzések olyan hiánypótló, modern tematikájú és módszertanú oktatást kínálnak a közigazgatási munka te- 4

5 rületén, mely rövid és hosszú távon is hozzájárul a magyar közigazgatás megújulásához, a magas szaktudású, a nemzet iránt felelősségtudatot érző, és nemzetközi szinten is helytállni képes kormánytisztviselői, köztisztviselői kar kialakításához. A projekt bemutatása Az ÁROP kiemelt projekt abba az átfogó célrendszerbe illeszkedik, amely a közszolgálati továbbképzés Nemzeti Közszolgálati Egyetemre bízott megújítását a képzési rendszer valamennyi elemének (képzéstervezés, -szervezés, adminisztrálás, tananyagfejlesztés, képzés, monitoring) elektronikus alapokra helyezésével kívánja támogatni. Ebben a kontextusban az elektronikus tananyagok és képzési programok kifejlesztésének célja a jelenlegi képzési rendszer és tanulási metodika átalakítása egy rugalmas, élethosszig tartó tanulási tevékenységgé a korszerű technológiák felhasználásával. Megfelelő alkalmazás és támogatás esetén az e-learning a következőképpen javíthatja az oktatás jelenlegi gyakorlatát: - koncentráltabb felkészülést tesz lehetővé a tanulók számára; - lehetővé teszi egy időben, nagy létszámú, heterogén összetételű és térben szétszórt állomány képzését; - elősegítheti a kollaboratív tanulást; - földrajzi és időkorlátok nélkül elérhetővé teszi a tananyagokat és a gyakorlati tapasztalatra, szaktudásra alapuló tudástárat; - megkönnyíti a képzésben résztvevők számára az alapvető készségek és szükséges kompetenciák elsajátítását; - a napi munkafolyamatokban elérhetővé teszi a szaktudást. A projekt beavatkozási logikája szerint négy fő pilléren keresztül valósítja meg a projekt közvetlen eredményeit (tartalomfejlesztés, képzés, módszertani kutatás-fejlesztés, igényfelmérés és hatásvizsgálat-elemzés), amelyek integrált kezelését biztosítják az elektronikus tananyagfejlesztés és továbbképzés sikeres megvalósításának. A projekt ún. horizontális tevékenységei pedig a hosszú távú eredmények előfeltételeiről gondoskodnak, amennyiben megteremtik a funkciók fenntartásának intézményi és infrastrukturális feltételeit (E-tanulás Módszertani Központ); megalapozzák a NKE közszolgálati e-learning minőségirányítási feladatkörének gyakorlását; a tágabb célcsoportban elterjesztik, és domesztikálják a hagyományostól eltérő, elektronikus továbbképzési formákat. 5

6 A 2013 májusában megalakult E-tanulás Módszertani Központ (EMK) a Vezető- és Továbbképzési Intézeten belül az elektronikus továbbképzés fő megvalósítója. Az EMK egyszerre lát el módszertani, minőségirányítási, kutatás-fejlesztési és gyártási feladatokat az e-learning területén. Terveink között szerepel olyan új innovatív képzési formák bevezetése is, amelyek nem csupán a közszolgálati továbbképzésben, de a hazai egyetemi oktatás területén is pionír kezdeményezésnek számítanak. Bízunk abban, hogy a fejlesztések révén mind a graduális, mind a továbbképzési tartalmak még hatékonyabb tudásátadása és eredményesebb hasznosulása valósulhat meg. Tartalomfejlesztés, kutatás, képzés 2014-re az NKE képzési kínálata számos elektronikus tananyaggal gazdagodik elsősorban a jogalkalmazás javítása, személyes készségek fejlesztése, munkába illeszkedés támogatása, e-tanulás tanulása, speciális szakmai kompetenciák és attitűdök fejlesztése, valamint a szoftverhasználat elsajátítása témakörökben. Az E-tanulás Módszertani Központ 6

7 számára kulcsfontosságú, hogy minél jobban megismerje a közszolgálati célcsoport igényeit, szokásait, hozzáállását az új képzési formákhoz, folyamatosan tesztelje a fejlesztéseket, és értékelje a tudás átadásának hatékonyságát és hasznosulását. A projekt keretében, az NKE E-közszolgálati Fejlesztési Intézettel együttműködve olyan módszertani kutatás-fejlesztés valósul meg, amely felméri a hatékony képzési stratégiák és nemzetközi jó gyakorlatok körét, elemzi a tudásmenedzsment hatását a közszféra szervezeteire, vizsgálja a tisztviselők tanulási környezetét, motivációit az élethosszig tartó tanulással kapcsolatban. A projekt futamideje alatt fő továbbképzése valósul meg, akik a sztenderd e-tananyagok elsajátítása mellett megismerkedhetnek az online szabadegyetem (MOOC), a szimulációs oktatási környezet, a felhasználó-vezérelt tanulás innovatív képzési formáival. ELEKTRONIKUS KÉPZÉSI ÉS TÁVOKTATÁSI ANYAGOK KÉSZÍTÉSE ÁROP Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT Kivitelezés ideje: Kedvezményezett: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 7

8 1101 Budapest, Hungária krt Telefon: (+36)