ÁROP Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata"

Átírás

1 ÁROP Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

2 A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével, a munkakörök és a feladatkörök összefüggéseivel kapcsolatos információk feltárása a feladatkörök és a ténylegesen ellátott feladatok, betöltött hatáskörök összefüggései a hatályos képesítési követelményrendszer általános felülvizsgálata, elemeinek megújítása az új típusú, bolognai rendszer szerinti végzettségek Kkr-be integrálhatósága a konkrét képzettségeken túli egyéb elemek (pl. szakmai tapasztalat) Kkr-be építhetősége a feladatkör-struktúra felülvizsgálata feladatkörök megszüntetése, összevonása a jelenlegi feladatkör-struktúrából hiányzó feladatkörök létrehozása

3 A felmérés módszertanáról - Online kérdőíves felmérés, intézményi mintán - Két alkérdőív: ténykérdések, véleménykérdések - Kitöltők: a mintába került szervek hr-munkatársai, illetve (közép)vezetői - Ténykérdések : feladatkörök, munkakörök, jelenlegi feladatok, végzettségek, hatáskörök - Véleménykérdések : képesítési elvárások, szakmai gyakorlat elvárása, igényelt szakmai és nem szakmai kompetenciák - Szakértői workshopok: az eredmények validálása, további javaslatok, vélemények megfogalmazása

4 Metaadatok Beérkezett kérdőívek száma: 9692 Válaszadó szervek száma: 212 Feladatkörök száma a beérkezett kérdőívekben: 217 Munkakörök száma a beérkezett kérdőívekben: 2870 Legnagyobb elemszámú feladatkörök: - Pénzügyi igazgatási feladatok - Gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Titkársági és igazgatási feladatkör - Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör - Titkársági, testületi feladatkör - Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok - Szociális igazgatási feladatok

5 A tisztviselők végzettség szerint - Felsőfokú végzettségű: 70%, középfokú végzettségű: 30% - Különbségek szervtípusok szerint: Az önkormányzatoknál alkalmazott közszolgálati tisztviselők 43,8 százaléka középfokú végzettségű, ugyanez az arány a fővárosi/megyei kormányhivataloknál 26, az egyéb államigazgatási szerveknél 22,9 százalék. - Különbségek az önkormányzatokon belül: A községi képviselőtestületek hivatalainál 38, a közös önkormányzati hivataloknál 40, a nagyközségi képviselőtestületek hivatalainál 46,3 százalék a diplomás közszolgálati tisztviselők aránya.

6 Felsőfokú végzettségűek képzési területenként Képzési terület N % agrár 585 8,7 bölcsészettudomány 469 7,0 gazdaságtudományok ,9 informatika 195 2,9 jogi ,9 közigazgatási, rendészeti és katonai 661 9,9 műszaki ,9 művészet/művészetközvetítés 1 0,0 orvos- és egészségtudományi 316 4,7 pedagógusképzés 341 5,1 sporttudományi 14,2 társadalomtudományi 287 4,3

7 Képzési területek szervtípusok szerint - Fővárosi/megyei kormányhivatalok: átlagfeletti az agrár, valamint az orvos- és egészségtudományi végzettségűek aránya - Önkormányzatok, központi államigazgatási szervek: gazdaságtudományok terület felülreprezentált - Önkormányzatok: átlag feletti a közigazgatási, rendészeti és katonai, a műszaki és a társadalomtudományi diplomások aránya

8 A képesítési elvárások - A válaszadásra felkért vezetők képzési szint, képzési terület, majd konkrét szak szintjén választhatták ki az egyes feladatkörök betöltéséhez általuk legjobbnak ítélt végzettséget. - A válaszadókat itt hangsúlyosan egy végzettség megadására kértük, az egyes válaszokból így kívántuk megadni az optimálisnak ítélt végzettségek körét. - Cél a képesítési követelményrendszer adaptálása a Bologna-rendszer szakjaihoz, szakstruktúrájához; emellett a hagyományos képzettségek (és megnevezéseik) megtartása, a két struktúra megfelelő együttes alkalmazása

9 A képesítési elvárások képzési szint szerint 2502; 24% 1130; 11% 1324; 12% 5623; 53% Alapképzés vagy osztatlan képzés Felsőoktatási (felsőfokú) szakképzés Középfokú szakképzés (OKJ) Mesterképzés

10 Képesítési elvárások I. besorolási osztályban 1130; 14% 1324; 16% 5623; 70% Alapképzés vagy osztatlan képzés Felsőoktatási (felsőfokú) szakképzés Mesterképzés

11 Képesítési elvárások - önkormányzatok 1062; 39% 161; 6% 334; 12% 1162; 43% Alapképzés vagy osztatlan képzés Felsőoktatási (felsőfokú) szakképzés Középfokú szakképzés (OKJ) Mesterképzés

12 Képesítési elvárások főv/megyei kormányhivatalok 700; 17% 345; 9% 550; 14% Alapképzés vagy osztatlan képzés 2393; 60% Felsőoktatási (felsőfokú) szakképzés Középfokú szakképzés (OKJ) Mesterképzés

13 Képesítési elvárások egyéb államigazgatási szervek 740; 19% 613; 16% 451; 12% 2068; 53% Alapképzés vagy osztatlan képzés Felsőoktatási (felsőfokú) szakképzés Középfokú szakképzés (OKJ) Mesterképzés

14 Felsőfokú végzettségi elvárások képzési területek szerint N % agrár 590 8,7 bölcsészettudomány 329 4,9 gazdaságtudományok ,4 informatika 292 4,3 jogi ,9 közigazgatási, rendészeti és katonai ,3 műszaki ,0 művészet vagy művészetközvetítés 8 0,1 orvos- és egészségtudomány 311 4,6 pedagógusképzés 148 2,2 sporttudomány 10,1 társadalomtudomány 431 6,4 természettudomány 141 2,1

15 Képzési területekkel kapcsolatos elvárások szervtípusok szerint - Az agrár terület végzettjeit elsősorban a fővárosi/megyei kormányhivatalok igénylik - A műszaki, valamint orvos- és egészségtudományi diplomásokat az önkormányzatok igénylik messze az átlagnál nagyobb mértékben - A gazdaságtudományi végzettségűeket az önkormányzatok és központi államigazgatási szervek várják - A közigazgatási, rendészeti és katonai területek diplomásait az önkormányzatok igénylik

16 Képesítési javaslatok szakok szerint említések száma pénzügy és számvitel 550 jogász 549 igazgatásszervező 537 alkalmazott közgazdaságtan 145 gazdálkodási és menedzsment 126 munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 122 építészmérnöki 121 mérnökinformatikus 119 szociális munka 105 emberi erőforrások 94 közigazgatási 93

17 Szakmai gyakorlattal kapcsolatos elvárások - A válaszadók 57,8 százaléka szerint szükség van valamilyen előzetes szakmai gyakorlatra az egyes feladatkörök betöltéséhez. - A szakmai gyakorlat iránti elvárás elsősorban az I. besorolási osztály esetében jelentkezik, itt 61,7 százalékban szükségesnek tartják az előzetes gyakorlatot a válaszadók, szemben a II. besorolási osztály 38,3 százalékos arányával. - A szakmai gyakorlat időtartamával kapcsolatos jellemző elvárás az 1-3 éves intervallum.

18 Nem szakmai kompetenciaelvárások

19 Szakmai kompetencia-elvárások - jogszabályok ismerete, jogszabályok alkalmazásának képessége - a közigazgatás, a közigazgatás működésének ismerete - belső szabályozások, eljárásrendek, utasítások ismerete, azok betartásának képessége - határidők betartása - szakvizsga megléte, belső szakmai vizsga letételének képessége - államháztartási ismeretek meglét - a területre jellemző egyéb speciális szakismeretek megléte

20 Általános javaslatok a Kkr. átalakítására vonatkozóan - Melléklet-struktúra: két melléklet legyen 1. Önkormányzatok, 2. Központi és területi államigazgatási szervek - Javasolt a 2. és a 3. mellékleten azonos, vagy részben eltérő néven szereplő feladatkörök egyesítése - Az azonos tartalmú feladatkörök ellátásához semmiképpen sem indokolt szervtípusonként eltérő képesítési előírásokat megfogalmazni - További feladatkörök összevonása átfedő feladatok miatt - Országos szinten be nem töltött, vagy csatolt feladatként ellátott feladatkörök megszüntetése (20 feladatkör)

21 - A jelenlegi Kkr. 1. és a 2. Mellékletén szereplő (tehát az önkormányzatokra, valamint a fővárosi/megyei kormányhivatalokra vonatkozóan meghatározott) azonos tartalmú feladatköröket összevonásra ugyan nem javasoljuk, de itt is mindenképpen szükségesnek látjuk a két mellékleten szereplő azonos feladatkörök képesítési előírásainak összhangba hozását, a differenciálás elkerülését.

22 Új feladatkörök létrehozásával kapcsolatos javaslatok - Humánpolitikai feladatkör; Foglalkoztatással kapcsolatos feladatkör - Meteorológiai kutató feladatkör; Időjárás-előrejelző, éghajlati és egyéb meteorológiai feladatkör; Meteorológiai megfigyelési feladatkör; Levegőkörnyezeti feladatkör - Rehabilitációs szakigazgatási feladatkör - Ellátottjogi képviselő feladatkör; Gyermekjogi képviselő feladatkör - Járadékbeszedéssel kapcsolatos feladatkör - Társadalombiztosítási koordinációs feladatkör - Ellátási gazdálkodási feladatkör - Föld tulajdonszerzésével, használatával, földműves nyilvántartással, szerzési korlátozások ellenőrzésével kapcsolatos feladatkör - Termőföld árverésével kapcsolatos feladatkör

23 A képesítési előírások átalakítására vonatkozó általános javaslatok - a képesítési előírásokban alkalmazott aggregálási szint a képzési terület legyen, speciális feladatkörök esetében a felsőfokú szakon szerezhető végzettség megnevezésével - A középfokú szakképzettségek esetében nem javasoljuk a konkrét végzettség megnevezését; itt általános jelleggel a középfokú végzettség és szakirányú szakképesítés terminológia alkalmazása lehet a megfelelő megoldás - a szakmai tapasztalat szükségességének megítélését a kiválasztást végző szakemberre, illetve az általa képviselt igazgatási szervre kell bízni, szakmai tapasztalatra vonatkozó előírások a képesítési követelmények között ne szerepeljenek

24 Köszönöm a figyelmet!

Felhasználói Dokumentáció

Felhasználói Dokumentáció ÚJ KÖZSZOLGÁLATI ÉLETPÁLYA ÁROP-2.2.17 PROJEKT Felhasználói Dokumentáció HR Koordinátor Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Telefon: +36 (1) 795 1000 Honlap:

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 A nemzetgazdasági miniszter 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Részletesebben

Munkaerő-piaci elvárások a diplomásokkal szemben: álláshirdetések elemzése megadott szempontok alapján

Munkaerő-piaci elvárások a diplomásokkal szemben: álláshirdetések elemzése megadott szempontok alapján Munkaerő-piaci elvárások a diplomásokkal szemben: álláshirdetések elemzése megadott szempontok alapján Bevezetés Az elmúlt években egyre nagyobb számban jelennek meg azok az elemzések, amelyek a munkaerőpiac

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

Munkaerő-piaci elvárások a diplomás munkakeresőkkel szemben álláshirdetések elemzése alapján. Bevezetés

Munkaerő-piaci elvárások a diplomás munkakeresőkkel szemben álláshirdetések elemzése alapján. Bevezetés Munkaerő-piaci elvárások a diplomás munkakeresőkkel szemben álláshirdetések elemzése alapján Bevezetés A felsőfokú végzettségűek munkaerő-piaci helyzetének elemzését az utóbbi időben rendkívül sok szempontból

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 84. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 18., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 84. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 18., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 84. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0. július 8., hétfõ Tartalomjegyzék 4/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 5/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 7/0. (VII. 8.) Korm.

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Stratégiai emberi erőforrás gazdálkodás Gyöngyös Város Önkormányzatánál Helyzetfelmérés, továbbá a hivatali szervezetnél, az egyéb intézményeknél, valamint fejlesztési projektek esetén hasznosítható javaslat

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1 GIRASEK EDMOD FIATAL MUKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBE, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUKAERŐPIACO 1 A nyolcvanas évek eleje óta nem készült olyan átfogó kutatás, 2 amely kimondottan az egyes szakmákra fókuszálva

Részletesebben

VII. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége:

VII. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége: VII. Társadalomtudományi ar (BCE T).) felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége: Társadalomtudományi ar Dékáni Hivatal 1093 Budapest, özraktár u. 4-6. Telefon: 482-7210,

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

Diplomás pályakövetési adatok 2013. Adminisztratív adatbázisok integrációja

Diplomás pályakövetési adatok 2013. Adminisztratív adatbázisok integrációja Diplomás pályakövetési adatok 2013 Adminisztratív adatbázisok integrációja Diplomás pályakövetési adatok 2013 Adminisztratív adatbázisok integrációja Nyüsti Szilvia Veroszta Zsuzsanna Educatio Nonprofit

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Tanácsadói dokumentum Kapcsolódó pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola diplomát nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

17/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről

17/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/02/42-1/2015. 17/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon

A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon Részletes Témaelemzés 2005. december E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai

Részletesebben

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről A törvény célja, hogy a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. július 22., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2013. (VII. 22.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Működési

Részletesebben