Képzési területek és szakok népszerűségének változásai 2010 és 2014 között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képzési területek és szakok népszerűségének változásai 2010 és 2014 között"

Átírás

1 Képzési területek és ok 2010 és 2014 között Garai Orsolya A felsőoktatásba jelentkezők létszáma az utóbbi időban meglehetősen sokat változott. A 2012-es, majd a 2013-as év komoly létszámcsökkenést hozott, 2014-ben viszont ismét emelkedett a jelentkezés volumene. A változások valamennyi képzési szintet érintették, bár az egyes képzési szinteken eltérő volt a visszaesés (illetve a 2014-es növekedés) mértéke. A jelentkezői létszám változása mögött a hosszú távú demográfi ai trendek (az adott évben érettségiző korosztály számának alakulása) mellett azoknak a szabályozásoknak a megváltozását is fi gyelembe kell venni, amelyek a felsőoktatási struktúrát, illetve a jelentkezési lehetőségeket érintik. Ebből következően a jelentkezői létszám változása nem azonos módon érintette az egyes képzési területeket, az első helyes jelentkezések területenkénti megoszlásában is komoly eltolódásokat érzékelhetünk. Elemzésünkben az elmúlt öt év képzési területi, valamint os népszerűségi listáinak alakulását tekintjük át, a korábbi hasonló tárgyú elemzésekhez (Fábri, 2007; Fábri, 2010; Bódi Kiss, 2011; Garai Kiss, 2012) hasonlóan kitérve az egyes ok és területek népszerűségének egymást követő évekhez viszonyított változásaira is. A képzési területek népszerűségének alakulása A képzési területek népszerűségi adatainak értelmezéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy említést tegyünk a képzési területek struktúrájában bekövetkezett változásokról. A korábbi jogi és igazgatási képzési területről 2012-ben levált, és egy új képzési területhez, a közigazgatási, rendészeti területhez sorolódott az igazgatási ok többsége. Ide kerültek az ugyancsak megszűnt korábbi nemzetvédelmi képzési terület jai is, míg 79

2 a jogász osztatlan, az igazságügyi igazgatási és a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alap, valamint öt mester 1 jogi képzési területté alakult. A 2010-ben és 2011-ben az első helyes jelentkezések közel húsz százalékát magáénak tudó gazdaságtudományok terület 2012-ben a területen meghirdetett állami ösztöndíjas helyek számának drasztikus csökkentésével komoly veszteséget szenvedett el a jelentkezői létszám terén. A 2012-es év a műi terület felé tolta el az első helyes jelentkezői arányokat, de a gazdasági képzések súlyának visszaesésével relatíve több más terület is növelte súlyát, azzal együtt, hogy ez igazából a legtöbb esetben csak kisebb mértékű abszolút számbeli visszaesést jelentett a megelőző évhez. Folyamatosan növekvő részarányokat látunk az agrár, az informatika, orvos- és egészségtudomány és a sporttudomány területeken, valamint a pedagógusképzésben is, igaz, itt az utolsó két év jelentős arányeltolódását egy strukturális változtatás, az osztatlan tanárképzések bevezetése okozza. Első vizsgált évünkhöz a gazdaságtudományok terület mellett komolyabb arányvesztést könyvelhet el a társadalomtudomány terület, de a 2010-es évi súlyához veszített népszerűségéből a bölcsészettudomány, a művészet, a művészetközvetítés, valamint a természettudomány is. A bölcsészettudomány és a társadalomtudomány terület 2013-as visszaesésében szerepet játszhatott a legnagyobb jaikon bevezetett központilag rögzített ponthatár mellett a két területen kötelezően előírt emelt szintű érettségi is. 1 Európai és nemzetközi üzleti jog, kodifikátor, kriminológia, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, összehasonlító állam- és jogtudományok. 80

3 Képzési területek és ok 1. ábra. Első helyes jelentkezések megoszlása képzési területek szerint, (Alapképzések és osztatlan képzések, minden munkarend és finanszírozási forma) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 agrár bölcsészettudomány gazdaságtudományok informatika jogi és igazgatási* nemzetvédelmi ** műi művészet művészetközvetítés orvos- és egészségtudomány pedagógusképzés sporttudomány társadalomtudomány természettudomány *2012-től jogi képzési terület; **2012-től közigazgatási, rendészeti képzési terület Ha csak a nappali munkarendre korlátozzuk a vizsgálatot, némi hangsúlyeltolódást tapasztalhatunk: a pedagógusképzés, a jogi terület részesedése alacsonyabb, mint az összes munkarend esetében, míg a bölcsészettudomány, a műi, a természettudomány képzési területé magasabb. Ez a tény egyben mutatja a képzési területek és a munkarendek összefüggését is, az előbbieken magasabb a levelező képzésre jelentkezők aránya, utóbbiak jellemzően inkább a nappali képzésre fókuszáló területek. 81

4 2. ábra. Első helyes jelentkezések megoszlása képzési területek szerint, (Alapképzések és osztatlan képzések, nappali munkarend, minden finanszírozási forma) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 agrár bölcsészettudomány gazdaságtudományok informatika jogi és igazgatási* nemzetvédelmi ** műi művészet művészetközvetítés orvos- és egészségtudomány pedagógusképzés sporttudomány társadalomtudomány természettudomány *2012-től jogi képzési terület; **2012-től közigazgatási, rendészeti képzési terület Ha a jelentkezői létszámok alapján sorba állítjuk a képzési területeket, láthatjuk a gazdaságtudományok és a műi terület versenyét a képzeletbeli első helyért. A bölcsészettudomány stabilan a harmadik legnépszerűbb terület volt, helyét az utolsó két vizsgált évben vette át először az orvos- és egészségtudomány, majd a megújult struktúrájú pedagógusképzés (1. táblázat). A nappali munkarendű képzések terén a műi terület 2012 óta vezeti a népszerűségi listát a gazdaságtudományok előtt. A bölcsészettudomány 2013-ra itt is elvesztette harmadik helyét, azt a következő két évben az orvos- és egészségtudomány vette át, a pedagógusképzés a nappali munkarendű jelentkezéseket tekintve nem számít annyira meghatározónak. Csak a nappali munkarendű képzéseket nézve a társadalom- és a természettudomány terület helyzete valamivel kedvezőbb, mint az összes alap- és osztatlan képzésre jelentkezőt figyelembe véve (2. táblázat). A mesterszintű tanárképzés következményeként az első helyen mesterképzésre jelentkezők körében a képzési területek közül a pedagógusképzés kimagaslóan magas részesedését láthatjuk, a többi terület közül a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, a műi, a társadalomtudomány és a természettudomány emelhető ki. Ha itt is csak a nappali munkarendre szűkítjük a vizsgálatot, a pedagógusképzés jól láthatóan elveszíti kiemelkedő szerepét, köszönhetően annak, hogy a többi területhez kifejezetten magas a pedagógus 82

5 Képzési területek és ok 1. táblázat. Képzési területek első helyes jelentkezői rangsora, (Alapképzések és osztatlan képzések, minden munkarend és finanszírozási forma) gazdaság tudományok gazdaság tudományok (1.) műi (2.) műi (1.) gazdaságt udományok (2.) 2 műi műi (2.) gazdaságt udományok (1.) gazdaság tudományok (2.) műi (1.) (4.) pedagógusképzés (4.) 3 bölcsészettudomány bölcsészettudomány (3.) bölcsészettudomány (3.) orvos- és egészségtudomány (3.) (6.) pedagógusképzés (7.) orvos- és egészségtudomány 4 jogi és igazgatási jogi és igazgatási (4.) orvos- és egészségtudomány (5.) társadalomtudomány (5.) bölcsészettudomány (3.) bölcsészettudomány (5.) 5 társadalomtudomány társadalomtudomány (6.) informatika (7.) informatika (6.) informatika (6.) orvos- és egészségtudomány 6 orvos- és egészségtudomány (9.) agrár (8.) 7 informatika informatika (7.) pedagógusképzés (8.) közigazgatási, rendészeti (7.) 8 pedagógusképzés pedagógusképzés (8.) agrár (10.) agrár (8.) közigazgatási, rendészeti (13.) jogi (11.) jogi (9.) 9 agrár művészet (10.) közigazgatási, rendészeti (9.) természettudomány (11.) művészet (12.) művészet (10.) 10 művészet agrár (11.) jogi (4.) természettudomány (10.) társadalomtudomány (11.) 11 természettudomány természettudomány 12 sporttudomány sporttudomány (12.) művészet (9.) társadalomtudomány (5.) sporttudomány (13.) (13.) sporttudomány (12.) sporttudomány (13.) természettudomány (11.) nemzetvédelmi és katonai 13 nemzetvédelmi és katonai 14 művészetközvetítés művészetközvetítés (14.) művészetközvetítés (14.) művészetközvetítés (14.) művészetközvetítés (14.) 83

6 2 táblázat. Képzési területek első helyes jelentkezői rangsora, (Alapképzések és osztatlan képzések, nappali munkarend, minden finanszírozási forma) gazdaság tudományok gazdaság tudományok (1.) műi (2.) műi (1.) műi (1.) 2 műi műi (2.) gazdaság tudományok (1.) gazdaság tudományok (2.) gazdaság tudományok (2.) (3.) (4.) orvos- és egészségtudomány 3 bölcsészettudomány bölcsészettudomány (3.) bölcsészettudomány (3.) orvos- és egészségtudomány (4.) bölcsészettudomány (3.) bölcsészettudomány (4.) (6.) orvos- és egészségtudomány 4 társadalomtudomány orvos- és egészségtudomány 5 jogi és igzgatási társadalomtudomány (4.) informatika (6.) pedagógusképzés (10.) pedagógusképzés (5.) informatika (7.) társadalomtudomány (5.) informatika (5.) informatika (6.) 6 orvos- és egészségtudomány 7 informatika jogi és igzgatási (5.) agrár (10.) agrár (7.) agrár (7.) 8 művészet művészet (8.) művészet (8.) művészet (8.) művészet (8.) (11.) társadalomtudomány (11.) 9 agrár természettudomány (10.) természettudomány (9.) közigazgatási, rendészeti (9.) 10 természettudomány agrár (9.) pedagógusképzés (11.) természettudomány (9.) közigazgatási, rendészeti (14.) társadalomtudomány (6.) sporttudomány (13.) 11 pedagógusképzés pedagógusképzés (11.) közigazgatási, rendészeti 12 sporttudomány sporttudomány (12.) sporttudomány (12.) jogi (13.) természettudomány (10.) 13 művészetközvetítés művészetközvetítés (13.) jogi (7.) sporttudomány (12.) jogi (12.) (14.) művészetközvetítés (13.) művészetközvetítés (14.) művészetközvetítés (14.) nemzetvédelmi és katonai 14 nemzetvédelmi és katonai 84

7 Képzési területek és ok mesterképzést (a tanári mesterot) levelező munkarenden választók aránya. A domináns szerep a nappali mesterképzéseken a bölcsészettudománynak jut, az előbbiekben említett területek (beleértve a pedagógusképzést is) mindazonáltal itt is kitűnnek a mezőnyből. 3. ábra. Első helyes jelentkezések megoszlása képzési területek szerint, (Mesterképzések, minden munkarend és finanszírozási forma) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 agrár bölcsészettudomány gazdaságtudományok informatika jogi és igazgatási* nemzetvédelmi ** műi művészet orvos- és egészségtudomány pedagógusképzés sporttudomány társadalomtudomány természettudomány *2012-től jogi képzési terület; **2012-től közigazgatási, rendészeti képzési terület 85

8 4. ábra. Első helyes jelentkezések megoszlása képzési területek szerint, (Mesterképzések, nappali munkarend, minden finanszírozási forma) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 agrár bölcsészettudomány gazdaságtudományok informatika jogi és igazgatási* nemzetvédelmi ** műi művészet orvos- és egészségtudomány pedagógusképzés sporttudomány társadalomtudomány természettudomány *2012-től jogi képzési terület; **2012-től közigazgatási, rendészeti képzési terület Az abszolút jelentkezői létszámok alapján számított mesterszintű képzési területi rangsor lényegesen stabilabb, mint az alap- és osztatlan képzések népszerűségi listája. Az első hat helyen nappali képzések esetében az elmúlt öt évben egyáltalán nem volt változás, de az összes munkarendet vizsgálva is csak minimális módosulásokat láthatunk. Az összes mesterképzésre jelentkező több mint 80 százalékán a hat listavezető képzési terület osztozik mind a nappali, mind az összes munkarendet figyelembe véve (3. és 4. táblázat). Szakok népszerűsége, a legnépszerűbb ok A legnépszerűbb alapok, valamint osztatlan ok mezőnyében a 2012-es év nagy átrendeződéssel járt. A korábban jókora jelentkezői létszámot vonzó gazdaságtudományi ok, a gazdálkodási és, a turizmus-vendéglátás, a pénzügy és számvitel, a kereskedelem és marketing az állami ösztöndíjas helyek megszüntetése következtében jelentősen hátrébb kerültek a listán, helyüket a közvetlen élmezőnyben a gépészmérnöki, 86

9 Képzési területek és ok 3. táblázat. Képzési területek első helyes jelentkezői rangsora, (Mesterképzések, minden munkarend és finanszírozási forma) pedagógusképzés pedagógusképzés (1.) pedagógusképzés (1.) pedagógusképzés (1.) pedagógusképzés (1.) 2 gazdaság tudományok gazdaságt udományok (2.) gazdaságt udományok (2.) gazdaság tudományok (2.) gazdaság tudományok (2.) 3 bölcsészettudomány bölcsészettudomány (3.) bölcsészettudomány (3.) bölcsészettudomány (3.) bölcsészettudomány (3.) 4 társadalomtudomány társadalomtudomány (4.) műi (5.) műi (4.) műi (4.) 5 műi műi (5.) társadalomtudomány (4.) társadalomtudomány (5.) társadalomtudomány (5.) 6 természettudomány természettudomány (6.) természettudomány (6.) természettudomány (6.) természettudomány (6.) (7.) (7.) közigazgatási, rendészeti (13.) közigazgatási, rendészeti 7 agrár jogi és igazgatási (8.) közigazgatási, rendészeti 8 jogi és igazgatási informatika (9.) művészet (9.) művészet (8.) művészet (8.) (11.) (11.) informatika (10.) orvos- és egészségtudomány 9 informatika művészet (10.) orvos- és egészségtudomány 10 művészet agrár (7.) informatika (8.) agrár (11.) informatika (9.) (9.) agrár (10.) (11.) agrár (10.) orvos- és egészségtudomány orvos- és egészségtudomány 11 orvos- és egészségtudomány 12 sporttudomány sporttudomány (12.) sporttudomány (12.) jogi (13.) jogi (12.) (13.) jogi (7.) sporttudomány (12.) sporttudomány (13.) nemzetvédelmi és katonai 13 nemzetvédelmi és katonai 87

10 4. táblázat. Képzési területek első helyes jelentkezői rangsora, (Mesterképzések, nappali munkarend, minden finanszírozási forma) bölcsészettudomány bölcsészettudomány (1.) bölcsészettudomány (1.) bölcsészettudomány (1.) bölcsészettudomány (1.) 2 gazdaságtudományok gazdaságtudományok (2.) gazdaságtudományok (2.) gazdaságtudományok (2.) gazdaságtudományok (2.) 3 pedagógusképzés pedagógusképzés (3.) pedagógusképzés (3.) pedagógusképzés (3.) pedagógusképzés (3.) 4 társadalomtudomány társadalomtudomány (4.) társadalomtudomány (4.) műi (5.) műi (4.) 5 természettudomány természettudomány (5.) műi (6.) természettudomány (6.) természettudomány (5.) 6 műi műi (6.) természettudomány (5.) társadalomtudomány (4.) társadalomtudomány (6.) 7 művészet művészet (7.) művészet (7.) művészet (7.) művészet (7.) 8 informatika informatika (8.) informatika (8.) informatika (8.) informatika (8.) (9.) (9.) közigazgatási, rendészeti (13.) közigazgatási, rendészeti 9 agrár jogi és igazgatási (10.) közigazgatási, rendészeti 10 jogi és igazgatási agrár (9.) agrár (10.) agrár (10.) agrár (10.) (12.) (11.) jogi (12.) orvos- és egészségtudomány (12.) orvos- és egészségtudomány 11 sporttudomány orvos- és egészségtudomány (11.) jogi (11.) sporttudomány (11.) jogi (9.) orvos- és egészségtudomány 12 orvos- és egészségtudomány (13.) sporttudomány (12.) sporttudomány (13.) sporttudomány (13.) nemzetvédelmi és katonai 13 nemzetvédelmi és katonai 88

11 Képzési területek és ok a mérnök, az ápolás és betegellátás, valamint a pszichológia foglalta el. 2 Tovább folytatódott a kommunikáció és alap visszaesése, olyannyira, hogy a 2013-ra ki is került a legnépszerűbb 20 alap- és osztatlan köréből, hasonlóan a korábban szintén jelentős számú jelentkezőt vonzó andragógiához. A gazdaságtudományi ok közül a gazdálkodási és visszaesése bizonyult átmenetinek, 2013-ra az alap az összes munkarendet és finanszírozási formát tekintve visszanyerte vezető helyét a gépészmérnöki tól, és 2014-ben is sikerült megtartania azt. A legnépszerűbb alap- és osztatlan ok listáján 2010 és 2014 között (ismét minden munkarendet és finanszírozási formát figyelembe véve) összesen tíz képzési terület képviseltette magát, a legtöbb népszerű ot a gazdaságtudományok és a műi terület adta. Egyetlen vizsgált évben sem szerepelt agrár, művészet, művészetközvetítés és természettudomány területhez tartozó sem a toplistán, a kommunikáció és kiesésével 2013-ra eltűnt a társadalomtudomány terület, míg a sporttudomány épp ellenkezőleg, az utolsó évben jelent meg ott a testnevelő-edző alap 19. helyre kerülésével (5. táblázat). Ha elemzésünket a nappali munkarendű jelentkezések számának alakulására korlátozzuk, kisebb eltéréseket láthatunk a toplistás ok körében az előző listához. A tendenciák itt is hasonlóak, 2012 nagy átrendeződést hoz, majd 2014-re többé-kevésbé visszarendeződik az élmezőny. Nappali munkarenden a nagy gazdaságtudományi ok közül az utolsó évre a gazdálkodási és mellett a turizmus-vendéglátás is visszanyeri korábbi szerepét, a gépészmérnöki viszont elveszti dobogós helyét. A nappali munkarendű os toplistára az egyik évben, 2013-ban be tudott jutni a legnépszerűbb természettudományi alap, a biológia, 2014-re azonban ismét kikerült a legtöbb első helyes nappalis jelentkezőt vonzó 20 közül (6. táblázat). Az alap- és az osztatlan képzések népszerűségi listájának értelmezéséhez fontos megemlíteni, hogy a 2013-as felvételi eljárás során 16 on (közöttük azokon a gazdaságtudományok területhez tartozó okon, amelyeken az előző évben csak önköltséges képzések indultak, valamint a jogász osztatlan on) csak a központilag meghatározott pontszámok elérésével lehetett bejutni az állami ösztöndíjas helyekre. A szabályozás változása értelemszerűen komoly hatással volt az érintett ok jelentkezői létszámának alakulására. Ha megnézzük a jelentkezői létszámok csökkenésének százalékos arányát, az látható, hogy a gazdaságtudományi területen 2012-ben fizetőssé tett ok emberi erőforrások, gazdálkodási és, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás jelentős létszámvesztést szenvedtek el, de ezt a következő év változása, a rögzített ponthatár megállapítása némileg orvosolta, az első helyes jelentkezők száma ismét megemelkedett. A jogász on a 2012-es változás a fenti okhoz kisebb visszaesést okozott 2013-ban azonban tovább csökkent a jelentkezői létszám, itt a rögzített ponthatár bevezetése nem idézte elő a jelentkezési volumen megemelkedését. 2 Gazdaságtudományok képzési területen csak az alkalmazott közgazdaságtan, valamint a gazdaságelemzés on hirdethettek az intézmények állami ösztöndíjas képzést, míg jogász osztatlan on összesen 100 állami ösztöndíjas helyet indított az ELTE-ÁJK és a PPKE-JÁK. 89

12 5. táblázat. A 20 legnépszerűbb (legtöbb első helyes jelentkezőt vonzó) alap- és osztatlan, (Minden munkarend és finanszírozási forma) hoz 2012-höz 2010-hez m 5 gazdálkodási és m gépészmérnöki 4 gazdálkodási és gazdálkodási és 1. gazdálkodási és 2. turizmus-vendéglátás jogász 1 jogász m gépészmérnöki 1 gépészmérnöki m 3. jogász turizmus-vendéglátás 1 mérnök 3 turizmus-vendéglátás 4 jogász 3 4. pénzügy és számvitel pénzügy és számvitel m ápolás és betegellátás 5 ápolás és betegellátás m ápolás és betegellátás m 5. mérnök * gépészmérnöki 1 pszichológia 6 mérnök 2 mérnök m 5 jogász 4 óvodapedagógus 6 6. gépészmérnöki mérnök 1 gazdálkodási és 1 turizmus-vendéglátás 4 pszichológia 2 turizmus-vendéglátás 4 kereskedelem és marketing 7. kommunikáció és 6 pénzügy és számvitel 6 pszichológia 1 1 nemzetközi gazdálkodás kommunikáció és 8. kereskedelem és marketing 6 általános orvos 1 9. pszichológia ápolás és betegellátás 1 általános orvos 6 kereskedelem és marketing ápolás és betegellátás** villamosmérnöki 3 villamosmérnöki m általános orvos 1 kereskedelem és marketing 3 villamosmérnöki 1 pénzügy és számvitel 3 pszichológia 2 kommunikáció és 11. nemzetközi gazdálkodás 12. andragógia andragógia m óvodapedagógus 1 óvodapedagógus m villamosmérnöki villamosmérnöki óvodapedagógus 2 műi menedzser 3 igazgatásszervező új gyógypedagógia 2 3 pénzügy és számvitel 10 műi menedzser 1 gazdaság általános orvos nemzetközi gazdálkodás 1 8 gyógypedagógia új programtervező 15. óvodapedagógus*** általános orvos 1 kereskedelem és marketing 90

13 Képzési területek és ok hoz 2012-höz 2010-hez 1 tanító műi menedzser műi menedzser m gazdaság új programtervező m gazdaság 1 műi menedzser 3 1 programtervező programtervező 17. nemzetközi m 10 nemzetközi gazdálkodás új nemzetközi gazdálkodás anglisztika új nemzetközi 18. programtervező 19. igazgatásszervező**** építőmérnöki új anglisztika 1 anglisztika m testnevelő-edző új 20. gyógypedagógia tanító***** új andragógia 8 tanító új közigazgatás-szervező 7 A szürkével jelölt ok a következő évben nem kerületek be a top20-ba. m: A rangsorhelye nem változott az előző évhez. új: A az előző évben nem szerepet a top20-ban. * 2012-től egy szóba kell írni a nevét. ** Ápolás és betegellátás, óvodapedagógus és tanító, 2013-tól külön képzésként jelennek meg a korábbi irányok. A tanulmányban összevontuk őket a korábbi évekkel való összevethetőség érdekében. *** Óvodapedagógus irányok 2013-tól külön képzésként jelennek meg a korábbi irányok. A tanulmányban összevontuk őket a korábbi évekkel való összevethetőség érdekében. **** Igazgatásszervező képzés neve 2014-től közigazgatás-szervező. ***** Tanító irányok 2013-tól külön képzésként jelennek meg a korábbi irányok. A tanulmányban összevontuk őket a korábbi évekkel való összevethetőség érdekében. A szürkével jelölt ok a következő évben nem kerületek be a top20-ba. m: A rangsorhelye nem változott az előző évhez. új: A az előző évben nem szerepet a top20-ban. 91

14 6. táblázat. A 20 legnépszerűbb (legtöbb első helyes jelentkezőt vonzó) alap- és osztatlan, (Nappali munkarend, minden finanszírozási forma) hoz 2012-höz 2010-hez 3 1 gépészmérnöki 3 gépészmérnöki m gazdálkodási és 1. turizmus-vendéglátás gazdálkodási és turizmus-vendéglátás 1 mérnök 1 turizmus-vendéglátás 4 turizmus-vendéglátás m 2. gazdálkodási és 8 mérnök 1 3. mérnök mérnök m általános orvos 5 gazdálkodási és 6 mérnök 2 általános orvos 2 4. jogász gépészmérnöki 2 nemzetközi gazdálkodás 5. pénzügy és számvitel pénzügy és számvitel m ápolás és betegellátás 6 ápolás és betegellátás m gépészmérnöki 4 6. gépészmérnöki jogász 2 turizmus-vendéglátás 4 általános orvos 3 ápolás és betegellátás 1 1 pszichológia 6 pszichológia m pszichológia m kommunikáció és 7. nemzetközi gazdálkodás általános orvos 1 jogász 2 jogász m jogász m 8. kommunikáció és 2 1 villamosmérnöki 3 villamosmérnöki m kereskedelem és marketing 9. általános orvos kereskedelem és marketing 3 pénzügy és számvitel 8 óvodapedagógus 2 3 kommunikáció és nemzetközi gazdálkodás 10. kereskedelem és marketing 8 pénzügy és számvitel 1 10 kereskedelem és marketing 11. ápolás és betegellátás ápolás és betegellátás m gazdálkodási és 12. pszichológia villamosmérnöki 1 gazdaság új óvodapedagógus 1 villamosmérnöki 3 m 1 programtervező 13. villamosmérnöki pszichológia 1 óvodapedagógus 3 programtervező 1 m műi menedzser 1 nemzetközi gazdálkodás m programtervező programtervező 14. programtervező 11 gazdaság 1 műi menedzser 2 műi menedzser m nemzetközi gazdálkodás 15. nemzetközi 92

15 Képzési területek és ok hoz 2012-höz 2010-hez 4 gazdaság 4 anglisztika andragógia óvodapedagógus 2 nemzetközi 17. műi menedzser anglisztika 3 anglisztika m anglisztika m testnevelő-edző új 18. óvodapedagógus építőmérnöki 1 pénzügy és számvitel 13 biológia új műi menedzser 4 10 igazgatásszervező új tanító építőmérnöki andragógia 3 kereskedelem és marketing 5 építőmérnöki 2 tanító új gyógypedagógia új 20. anglisztika nemzetközi A szürkével jelölt ok a következő évben nem kerületek be a top20-ba. m: A rangsorhelye nem változott az előző évhez. új: A az előző évben nem szerepet a top20-ban. 93

16 7. táblázat. Első helyes jelentkezői létszámok változása a rögzített állami ösztöndíjas ponthatárú 16 alap-, valamint osztatlan on, (Minden munkarend és finanszírozási forma) Arány Első helyes jelentkezők száma Arány Első helyes jelentkezők száma Arány Első helyes jelentkezők száma Első helyes jelentkezők száma 1, , ,54 Alkalmazott közgazdaságtan , , ,14 Andragógia , , ,05 Emberi erőforrások , , ,57 Gazdálkodási és , , ,63 Gazdaságelemzés* , , ,72 Igazságügyi igazgatási , , ,62 Jogász , , ,69 Kereskedelem és marketing , , ,3 Kommunikáció és , , ,29 Közszolgálati , , , Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 1, , ,64 Nemzetközi gazdálkodás , , ,67 Nemzetközi , , ,53 Pénzügy és számvitel , , ,58 Turizmus-vendéglátás , , ,99 Üzleti oktató , , ,76 Összes A, O

17 Képzési területek és ok A rögzített ponthatárok bevezetése az előző évben még nem speciálisan szabályozott okon ugyanakkor kifejezetten erős létszámcsökkenést okozott. Az addig a top20-ban szereplő andragógia, illetve a kommunikáció és visszaesését már korábban is említettük, ennek egyik okaként ezt az eljárásbeli változást nevezhetjük meg, a korábban már említett kötelezően előírt emelt szintű érettségi bevezetése mellett (7. táblázat). A mesteros jelentkezői toplista élén minden munkarendet figyelembe véve a tanári mester áll, ami egyértelműen egy strukturális oknak, a mesterszintre emelt tanárképzésnek köszönhető, népszerűségi adatként az aggregált tanári mesteros jelentkezői létszám miatt csak korlátozottan kezelhető. A lista második helyét stabilan a vezetés és szervezés mester foglalja el, a harmadik-ötödik helyen már viszonylag élénkebb a mozgás, gazdaságtudományi, társadalomtudományi és bölcsészettudományi mesterok váltják egymást. Az alapképzéstől eltérő képzési területi dominanciák a os listákat vizsgálva is megfigyelhetők. A társadalomtudományi ok közül igen komoly létszámot vonz a nemzetközi, valamint a kommunikáció és, bölcsészettudomány területről pedig a pszichológia mester. Két kal is jelen van a toplistán a természettudomány terület, legnépszerűbb mesterjai a jelentkezői adatok szerint a biológus és a geográfus ok. A mesterképzésben összességében viszonylag kis szerepet játszó informatika képzési terület legnépszerűbb mesterja, a programtervező is változatlanul a top20 tagja (8. táblázat). Csak a nappalis mesterképzésre fókuszálva még feltűnőbb a társadalomtudományi, a bölcsészettudományi és a természettudományi terület jainak komoly szerepe; a korábban felsorolt ok mellett előkelő t foglal el a fordító és tolmács, valamint a történelem mester is. A mesterképzések népszerűségi toplistája az alap- és osztatlan okhoz kevéssé változik a vizsgált időban. A 2008 és 2010 közötti éveket, a mesterképzés rendszerének kialakulását még a topok körének rendkívül gyors változása jellemezte (Bódi Kiss, 2011), a mostanra létrejött stabilitás egyértelműen a mesterképzési szint os és területi struktúrájának 2010 utáni megerősödését, kikristályosodását jelzi (9. táblázat). Hivatkozások Bódi E. Kiss L. (2011): Mesterképzések. Felsőoktatási Műhely, 2011/1. Fábri I. (2007): Szakok rangsora a hazai felsőoktatás legnépszerűbb képzései. Felsőoktatási Műhely, 2007/1. Fábri I. (2010): A hazai felsőoktatási jelentkezések fontosabb összefüggései. In: Felsőoktatási jelentkezések, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Garai O. Kiss L. (2012): Államilag támogatott és költségtérítéses képzések jelentkezői számok, jelentkezési stratégiák. Felsőoktatási Műhely, 2012/1. 95

18 8. táblázat. A 20 legnépszerűbb (legtöbb első helyes jelentkezőt vonzó) mester, (Minden munkarend és finanszírozási forma) hoz 2012-höz 2010-hez 1. tanár* tanár m tanár m tanári m tanári m 2. vezetés és szervezés vezetés és szervezés m vezetés és szervezés m vezetés és szervezés m vezetés és szervezés m 3 pénzügy 2 pénzügy m pszichológia 1 kommunikáció és 3. emberi erőforrás tanácsadó m pszichológia 3 pszichológia m pénzügy 1 nemzetközi 4. nemzetközi m m nemzetközi 1 nemzetközi 5. pénzügy pénzügy m nemzetközi m marketing 13 3 kommunikáció- és 3 kommunikáció- és emberi erőforrás tanácsadó 6. kommunikáció és 1 1 biológus 4 kommunikáció- és 7. pszichológia pszichológia m emberi erőforrás tanácsadó 1 8. marketing marketing m közigazgatási 1 fordító és tolmács 7 emberi erőforrás tanácsadó 2 fordító és tolmács 1 közigazgatási 2 számvitel 4 emberi erőforrás tanácsadó 9. nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 10. vállalkozásfejlesztés vállalkozásfejlesztés m geográfus 5 vállalkozásfejlesztés új biológus 3 2 biológus 3 gépészmérnöki 10 gépészmérnöki m 11. közigazgatási nemzetközi gazdaság és gazdálkodás új villamosmérnöki új geográfus 2 számvitel geográfus logisztikai 5 2 villamosmérnöki 1 logisztikai 13. biológus számvitel 1 nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 1 vállalkozásfejlesztés számvitel biológus 1 marketing 6 nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 1 geográfus fordító és tolmács geográfus 3 fordító és tolmács 4 programtervező 96

19 Képzési területek és ok hoz 2012-höz 2010-hez m számvitel 7 villamosmérnöki 3 3 programtervező 16. történelem programtervező 5 közigazgatási 9 gyógypedagógia új 1 logisztikai 17. andragógia európai és nemzetközi igazgatás 1 neveléstudományi új 1 logisztikai fordító és tolmács 3 európai és nemzetközi igazgatás 18. európai és nemzetközi igazgatás andragógia 2 neveléstudományi új marketing 5 közigazgatási programtervező szociológia történelem 4 történelem m történelem m nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A szürkével jelölt ok a következő évben nem kerületek be a top20-ba. m: A rangsorhelye nem változott az előző évhez. új: A az előző évben nem szerepet a top20-ban. *A tanár mester neve 2013 óta tanári mester. 97

20 9. táblázat. A 20 legnépszerűbb (legtöbb első helyes jelentkezőt vonzó) mester, (Nappali munkarend, minden finanszírozási forma) hoz 2012-höz 2010-hez 1. tanár tanár m tanár m tanári m tanári m 1 pszichológia 2 m pszichológia 2 nemzetközi nemzetközi 2. nemzetközi 1 vezetés és szervezés 1 vezetés és szervezés m m nemzetközi kommunikáció és 3. kommunikáció és 2 4. vezetés és szervezés pszichológia 1 vezetés és szervezés 1 pszichológia 2 nemzetközi m fordító és tolmács 3 2 kommunikáció- és 5. pszichológia vezetés és szervezés 1 kommunikáció- és 6. pénzügy biológus 3 pénzügy 1 pénzügy m biológus geográfus pénzügy 1 geográfus 1 biológus 1 kommunikáció- és 8. fordító és tolmács geográfus 1 biológus 2 fordító és tolmács 1 pénzügy 2 9. biológus marketing 1 fordító és tolmács 1 geográfus 2 geográfus m 10. marketing fordító és tolmács 2 történelem 1 történelem m marketing új 1 vállalkozásfejlesztés új vállalkozásfejlesztés m 11. történelem történelem m programtervező 1 gépészmérnöki 1 2 gépészmérnöki 6 programtervező programtervező 12. nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 1 mérnök 2 gépészmérnöki 1 mérnök 2 nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 13. emberi erőforrás tanácsadó m történelem 4 1 nemzetközi gazdaság és gazdálkodás vállalkozásfejlesztés 4 nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 14. programtervező 15. mérnök mérnök m szerkezet-építőmérnöki 5 mérnök 2 szerkezet-építőmérnöki 3 m közigazgatási m 3 klasszikus hangszerművész új klasszikus hangszerművész logisztikai 16. klasszikus hangszerművész* 98

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés Alapképzés Szak neve Minden induló szakon, melynek besorolási alapszakján a magyar állami ösztöndíj igénybe vehető agrár képzési terület állattenyésztő

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2015 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné TOVÁBBTANULÁS 2015 Készítette: Molnár Róbertné A KÉPZÉSI SZERKEZET ÉRETTSÉGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉS (BA,BSC) MESTERKÉPZÉS (MA, MSC) OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK DOKTORI

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

A 2009. évi érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi eljárás. jelentkezési adatok

A 2009. évi érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi eljárás. jelentkezési adatok A 2009. évi érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési adatok Áttekintés Dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár Oktatási és Kulturális Minisztérium Érettségi

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

Az alapképzéseket és az egységes, osztatlan képzéseket érintő törlések legfontosabb okai a következők voltak:

Az alapképzéseket és az egységes, osztatlan képzéseket érintő törlések legfontosabb okai a következők voltak: A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek és a Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója 2012. szeptemberben induló képzések diplomásoknak

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012.

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása

Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása A rangsorok értelmezését megkönnyítendő, a Felvi rangsorok mutatóit két csoportba soroltuk: a leíró mutatók

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19.

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

Hátrányos helyzetű kistérségek jelentkezőinek jelentkezési stratégiái

Hátrányos helyzetű kistérségek jelentkezőinek jelentkezési stratégiái Hátrányos helyzetű ek jelentkezőinek jelentkezési stratégiái Kiss László Hátrányos helyzetű ek fogalmi meghatározás A magyarországi hátrányos helyzetű ek fogalmáról a 311/2007. Kormányrendelet intézkedett.

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 706 885 0 GAZD

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 706 885 0 GAZD ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető kapacitásszáma: 1591 fő. Képzési gazdaságtudományok képzési Település Nyelv Felvehető (fő) Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Budapest

Részletesebben

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 323 fő. Képzési Nappali Település Nyelv képzés Esti, levelező munkarend Képzési Távoktatás /Szakmacsoport gazdaságtudományok képzési Budapest

Részletesebben

II. Szakok népszerűségi mutatói

II. Szakok népszerűségi mutatói 66 II. Szakok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézmények által meghirdetett alap- és egységes, osztatlan képzésre jelentkezők száma, 2010. (első helyes jelentkezések) 1 együtt turizmus-vendéglátás

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2013. A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf. 1190 címre) e-jelentkezés e-felvételi

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100)

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) FELVÉTELI PONTOK (200+200+100) Pontszámítás 200+200+100 Tanulmányi pontok Max. 200 pont

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben Kiskőrös, 2012. január 12-én Felsőoktatási törvény 54. (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte. ELTE-PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várták az intézményben továbbtanulni

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

ÚJ FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK

ÚJ FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK ÚJ FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK A 200. évi felvételi eljárás kiegészítéseként egyes felsőoktatási intézmények pótfelvételi lehetőségeket hirdetnek. A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárások 2012-ben Stéger Csilla főosztályvezető Oktatási Hivatal - Felsőoktatási Főosztály

A felsőoktatási felvételi eljárások 2012-ben Stéger Csilla főosztályvezető Oktatási Hivatal - Felsőoktatási Főosztály A felsőoktatási felvételi eljárások 2012-ben Stéger Csilla főosztályvezető Oktatási Hivatal - Felsőoktatási Főosztály XIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. 1. Jogszabályok és a felvételi eljárás

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2015 szeptemberétől is Az ELTE Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal SZTE képzés- összerendelések - 2011/2012. tanév II. ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 1418 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA_N 0 60 ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 2056

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyílt Nap 2015. január 27. 2015. február 6. A 2015. évi általános eljárás főbb dátumai Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelent kizárólag elektronikusan

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Kar kód Kar név Képzés megnevezése K.SZINT Munkarend Tám. P.h. Ktg.térítéses p.h.

Kar kód Kar név Képzés megnevezése K.SZINT Munkarend Tám. P.h. Ktg.térítéses p.h. Kar kód Kar név Képzés megnevezése K.SZINT Munkarend Tám. P.h. Ktg.térítéses p.h. SZTE-ÁJK Szegedi Tudományegyetem Állam- munkaügyi és Jogtudományi és társadalombiztosítási Kar igazgatási A N 336 240 SZTE-ÁJK

Részletesebben

Lakóhely és intézményválasztás

Lakóhely és intézményválasztás FÓKUSZ Lakóhely és intézményválasztás A felsôoktatási jelentkezések területi jellemzôi kilenc szak esetében (2006 2011) Kasza Georgina A Felsôoktatási MÛHELY 2007/1. számában megjelent Honnan hová? A felsôoktatási

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

VII. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége:

VII. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége: VII. Társadalomtudományi ar (BCE T).) felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége: Társadalomtudományi ar Dékáni Hivatal 1093 Budapest, özraktár u. 4-6. Telefon: 482-7210,

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

Előadó: Károly Róbert Főiskola

Előadó: Károly Róbert Főiskola Előadó: Károly Róbert Főiskola 1 A képzés szintjei és finanszírozása Magyar állami ösztöndíjas Önköltséges Mesterképzési (MA/MSc) szak Képzési idő 4 félév Alapképzési (Ba/BSc) szak Képzési idő: 6-7 félév

Részletesebben

Tartalom TÁJÉKOZTATÁS...2 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként...10

Tartalom TÁJÉKOZTATÁS...2 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként...10 Tartalom TÁJÉKOZTATÁS...2 A TÁJÉKOZTATÁS célja...2 A TÁJÉKOZTATÁS és a hivatalos kiegészítés...2 A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁSA...2 KI JELENTKEZHET ÁLLAMI ösztöndíjjal, vagy állami részösztöndíjjal támogatott,

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 A nemzetgazdasági miniszter 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

2015. évi felsőoktatási felvételi eljárás

2015. évi felsőoktatási felvételi eljárás 2015. évi felsőoktatási felvételi eljárás Dr. Bartha Adrienn tanulmányi igazgató Dr. Vizi László Tamás oktatási rektorhelyettes 2015. évi általános felvételi eljárás 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Részletesebben

Nappali képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK: Részidős képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK:

Nappali képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK: Részidős képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK: európai integrációs intézmények, Magyarországra telepített uniós szervezetek, regionális tanácsok és ügynökségek, önkormányzatok,tömegtájékoztatással és hírközléssel foglalkozó intézmények munkatársaiként.

Részletesebben

A TANULMÁNYOK SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

A TANULMÁNYOK SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK A TANULMÁNYOK SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT ÉS A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSEK A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL JUTTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT ÉS A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni?

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max 10 1 < 15 1 < 15 10 1 < 15 10 1 < 15

Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max 10 1 < 15 1 < 15 10 1 < 15 10 1 < 15 Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok Képz. szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzések Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max Érettségi vizsgakövetelmények

Részletesebben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várják az intézményben továbbtanulni vágyó fiatalokat. Az

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETÉRŐL Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az alábbiakban a várható pályázati felhívásról készített előzetes tájékoztató kivonat olvasható, mely tartalmazza a pályázatra való jelentkezés főbb feltételeit,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

12. évfolyam 2011. Továbbtanulási statisztikák Készítette: Takács Judit

12. évfolyam 2011. Továbbtanulási statisztikák Készítette: Takács Judit 12. évfolyam 2011 Továbbtanulási statisztikák Készítette: Takács Judit Létszám 58 fő Felsőoktatásba jelentkezett: 12.a: 27 fő 12.b: 22 fő Felsőoktatásba bekerült: Egyetem/ főiskola: 12.a: 19 fő 12.b: 19

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest német 90 0 0 BÖLCS. Budapest német 24 0 0 GAZD. Budapest német 37 0 0 KRK

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest német 90 0 0 BÖLCS. Budapest német 24 0 0 GAZD. Budapest német 37 0 0 KRK ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem ANNYE felvehető összlétszáma: 157 fő. Képzési bölcsészettudomány képzési gazdaságtudományok képzési közigazgatási, rendészeti és katonai képzési társadalomtudomány

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárás 2014

Felsőoktatási felvételi eljárás 2014 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási felvételi eljárás 2014 Gyakorlati tudnivalók a jelentkezéshez, pontszámításhoz Tájékozódás Miről tájékozódjunk?? felvételi eljárási szabályok,

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Általános tudnivalók a kétszintű érettségi vizsgáról és a felvételi pontszámításról

Általános tudnivalók a kétszintű érettségi vizsgáról és a felvételi pontszámításról Általános tudnivalók k a kétszintű érettségi vizsgáról és s a felvételi pontszámításr sról Vizsgafajták Rendes Előrehozott Javító Pótló Szintemelő Kiegész szítő Ismétl tlő Vizsgaidőszakok szakok május-június

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012.11.14. HÁMOR ENDRE IGH.

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012.11.14. HÁMOR ENDRE IGH. ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012.11.14. HÁMOR ENDRE IGH. ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013.02.15. A JELENTKEZÉS AZ ISKOLÁBAN TÖRTÉNIK AZ ÉRETTSÉGI JEGYZŐKÖN KERESZTÜL. ÉRETTSÉGI Középszint Emelt

Részletesebben

Mesterképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Önköltség (félév) felvételi elbeszélgetés (Sz) TÁRS M N A

Mesterképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Önköltség (félév) felvételi elbeszélgetés (Sz) TÁRS M N A Mesterképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok Képz. szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzések Önköltség Képz. Idő Kapacitás min < max Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák Képz.

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

hallgató mentesül a nyelvvizsgakövetelmény JGYPK angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész szakcsoport

hallgató mentesül a nyelvvizsgakövetelmény JGYPK angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész szakcsoport kar kpz_név szint nyelvvizsgakövetelmény javaslat angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész angol nyelvtanári (főiskolai) főiskola bölcsész francia nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén 2013. január 01-jétől 432/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján Tanulmányi pontok középiskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott 68 fő 1 Végzettség, képzettség tantárgyak és szolgáltatások

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETÉRŐL Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az alábbiakban a várható pályázati felhívásról készített előzetes tájékoztató kivonat olvasható, mely tartalmazza a pályázatra való jelentkezés főbb feltételeit,

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3 III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK

TÁMOP 4.1.3 III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK A végzettek pályakövetésére irányuló kérdőívmodul képzési területi kérdőívblokkjában csak a válaszoló által

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2013/2014. tanév I. félév 2013.10.07. Képzési program Szakirány azonosító

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2013/2014. tanév I. félév 2013.10.07. Képzési program Szakirány azonosító SZTE képzés-kalap összerendelések - 2013/2014. tanév I. 1 AJK_L_B Munkaügy 2058 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási/i. BA_L 1 AJK_L_B Munkaügy 1419 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

Részletesebben

Indul a felvételi időszak 2014. December 23-től információk a

Indul a felvételi időszak 2014. December 23-től információk a FELVÉTELI 2015 Indul a felvételi időszak 2014. December 23-től információk a - www.felvi.hu Felsőoktatási felvételi tájékoztató on-line formában( jan. 31-ig változhat) NEM LESZ NYOMTATOTT FORMA - www.oktatas.hu

Részletesebben

Felvételi 2013. -finanszírozási formákami ösztöndíjas, állami ösztöndíjas költségtérítéses. - jelentkezés: Jelentkezni legfeljebb 5 helyre lehet!!

Felvételi 2013. -finanszírozási formákami ösztöndíjas, állami ösztöndíjas költségtérítéses. - jelentkezés: Jelentkezni legfeljebb 5 helyre lehet!! Felvételi 2013 - érettségi után jelentkezni lehet: alapképzésre, melynek időtartama 6-8 félév, egy szakképzettség szerezhető, de lehetőség van párhuzamos tanulmányok folytatására, a jogszabályok szerinti

Részletesebben