Képzési területek és szakok népszerűségének változásai 2010 és 2014 között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képzési területek és szakok népszerűségének változásai 2010 és 2014 között"

Átírás

1 Képzési területek és ok 2010 és 2014 között Garai Orsolya A felsőoktatásba jelentkezők létszáma az utóbbi időban meglehetősen sokat változott. A 2012-es, majd a 2013-as év komoly létszámcsökkenést hozott, 2014-ben viszont ismét emelkedett a jelentkezés volumene. A változások valamennyi képzési szintet érintették, bár az egyes képzési szinteken eltérő volt a visszaesés (illetve a 2014-es növekedés) mértéke. A jelentkezői létszám változása mögött a hosszú távú demográfi ai trendek (az adott évben érettségiző korosztály számának alakulása) mellett azoknak a szabályozásoknak a megváltozását is fi gyelembe kell venni, amelyek a felsőoktatási struktúrát, illetve a jelentkezési lehetőségeket érintik. Ebből következően a jelentkezői létszám változása nem azonos módon érintette az egyes képzési területeket, az első helyes jelentkezések területenkénti megoszlásában is komoly eltolódásokat érzékelhetünk. Elemzésünkben az elmúlt öt év képzési területi, valamint os népszerűségi listáinak alakulását tekintjük át, a korábbi hasonló tárgyú elemzésekhez (Fábri, 2007; Fábri, 2010; Bódi Kiss, 2011; Garai Kiss, 2012) hasonlóan kitérve az egyes ok és területek népszerűségének egymást követő évekhez viszonyított változásaira is. A képzési területek népszerűségének alakulása A képzési területek népszerűségi adatainak értelmezéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy említést tegyünk a képzési területek struktúrájában bekövetkezett változásokról. A korábbi jogi és igazgatási képzési területről 2012-ben levált, és egy új képzési területhez, a közigazgatási, rendészeti területhez sorolódott az igazgatási ok többsége. Ide kerültek az ugyancsak megszűnt korábbi nemzetvédelmi képzési terület jai is, míg 79

2 a jogász osztatlan, az igazságügyi igazgatási és a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alap, valamint öt mester 1 jogi képzési területté alakult. A 2010-ben és 2011-ben az első helyes jelentkezések közel húsz százalékát magáénak tudó gazdaságtudományok terület 2012-ben a területen meghirdetett állami ösztöndíjas helyek számának drasztikus csökkentésével komoly veszteséget szenvedett el a jelentkezői létszám terén. A 2012-es év a műi terület felé tolta el az első helyes jelentkezői arányokat, de a gazdasági képzések súlyának visszaesésével relatíve több más terület is növelte súlyát, azzal együtt, hogy ez igazából a legtöbb esetben csak kisebb mértékű abszolút számbeli visszaesést jelentett a megelőző évhez. Folyamatosan növekvő részarányokat látunk az agrár, az informatika, orvos- és egészségtudomány és a sporttudomány területeken, valamint a pedagógusképzésben is, igaz, itt az utolsó két év jelentős arányeltolódását egy strukturális változtatás, az osztatlan tanárképzések bevezetése okozza. Első vizsgált évünkhöz a gazdaságtudományok terület mellett komolyabb arányvesztést könyvelhet el a társadalomtudomány terület, de a 2010-es évi súlyához veszített népszerűségéből a bölcsészettudomány, a művészet, a művészetközvetítés, valamint a természettudomány is. A bölcsészettudomány és a társadalomtudomány terület 2013-as visszaesésében szerepet játszhatott a legnagyobb jaikon bevezetett központilag rögzített ponthatár mellett a két területen kötelezően előírt emelt szintű érettségi is. 1 Európai és nemzetközi üzleti jog, kodifikátor, kriminológia, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, összehasonlító állam- és jogtudományok. 80

3 Képzési területek és ok 1. ábra. Első helyes jelentkezések megoszlása képzési területek szerint, (Alapképzések és osztatlan képzések, minden munkarend és finanszírozási forma) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 agrár bölcsészettudomány gazdaságtudományok informatika jogi és igazgatási* nemzetvédelmi ** műi művészet művészetközvetítés orvos- és egészségtudomány pedagógusképzés sporttudomány társadalomtudomány természettudomány *2012-től jogi képzési terület; **2012-től közigazgatási, rendészeti képzési terület Ha csak a nappali munkarendre korlátozzuk a vizsgálatot, némi hangsúlyeltolódást tapasztalhatunk: a pedagógusképzés, a jogi terület részesedése alacsonyabb, mint az összes munkarend esetében, míg a bölcsészettudomány, a műi, a természettudomány képzési területé magasabb. Ez a tény egyben mutatja a képzési területek és a munkarendek összefüggését is, az előbbieken magasabb a levelező képzésre jelentkezők aránya, utóbbiak jellemzően inkább a nappali képzésre fókuszáló területek. 81

4 2. ábra. Első helyes jelentkezések megoszlása képzési területek szerint, (Alapképzések és osztatlan képzések, nappali munkarend, minden finanszírozási forma) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 agrár bölcsészettudomány gazdaságtudományok informatika jogi és igazgatási* nemzetvédelmi ** műi művészet művészetközvetítés orvos- és egészségtudomány pedagógusképzés sporttudomány társadalomtudomány természettudomány *2012-től jogi képzési terület; **2012-től közigazgatási, rendészeti képzési terület Ha a jelentkezői létszámok alapján sorba állítjuk a képzési területeket, láthatjuk a gazdaságtudományok és a műi terület versenyét a képzeletbeli első helyért. A bölcsészettudomány stabilan a harmadik legnépszerűbb terület volt, helyét az utolsó két vizsgált évben vette át először az orvos- és egészségtudomány, majd a megújult struktúrájú pedagógusképzés (1. táblázat). A nappali munkarendű képzések terén a műi terület 2012 óta vezeti a népszerűségi listát a gazdaságtudományok előtt. A bölcsészettudomány 2013-ra itt is elvesztette harmadik helyét, azt a következő két évben az orvos- és egészségtudomány vette át, a pedagógusképzés a nappali munkarendű jelentkezéseket tekintve nem számít annyira meghatározónak. Csak a nappali munkarendű képzéseket nézve a társadalom- és a természettudomány terület helyzete valamivel kedvezőbb, mint az összes alap- és osztatlan képzésre jelentkezőt figyelembe véve (2. táblázat). A mesterszintű tanárképzés következményeként az első helyen mesterképzésre jelentkezők körében a képzési területek közül a pedagógusképzés kimagaslóan magas részesedését láthatjuk, a többi terület közül a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, a műi, a társadalomtudomány és a természettudomány emelhető ki. Ha itt is csak a nappali munkarendre szűkítjük a vizsgálatot, a pedagógusképzés jól láthatóan elveszíti kiemelkedő szerepét, köszönhetően annak, hogy a többi területhez kifejezetten magas a pedagógus 82

5 Képzési területek és ok 1. táblázat. Képzési területek első helyes jelentkezői rangsora, (Alapképzések és osztatlan képzések, minden munkarend és finanszírozási forma) gazdaság tudományok gazdaság tudományok (1.) műi (2.) műi (1.) gazdaságt udományok (2.) 2 műi műi (2.) gazdaságt udományok (1.) gazdaság tudományok (2.) műi (1.) (4.) pedagógusképzés (4.) 3 bölcsészettudomány bölcsészettudomány (3.) bölcsészettudomány (3.) orvos- és egészségtudomány (3.) (6.) pedagógusképzés (7.) orvos- és egészségtudomány 4 jogi és igazgatási jogi és igazgatási (4.) orvos- és egészségtudomány (5.) társadalomtudomány (5.) bölcsészettudomány (3.) bölcsészettudomány (5.) 5 társadalomtudomány társadalomtudomány (6.) informatika (7.) informatika (6.) informatika (6.) orvos- és egészségtudomány 6 orvos- és egészségtudomány (9.) agrár (8.) 7 informatika informatika (7.) pedagógusképzés (8.) közigazgatási, rendészeti (7.) 8 pedagógusképzés pedagógusképzés (8.) agrár (10.) agrár (8.) közigazgatási, rendészeti (13.) jogi (11.) jogi (9.) 9 agrár művészet (10.) közigazgatási, rendészeti (9.) természettudomány (11.) művészet (12.) művészet (10.) 10 művészet agrár (11.) jogi (4.) természettudomány (10.) társadalomtudomány (11.) 11 természettudomány természettudomány 12 sporttudomány sporttudomány (12.) művészet (9.) társadalomtudomány (5.) sporttudomány (13.) (13.) sporttudomány (12.) sporttudomány (13.) természettudomány (11.) nemzetvédelmi és katonai 13 nemzetvédelmi és katonai 14 művészetközvetítés művészetközvetítés (14.) művészetközvetítés (14.) művészetközvetítés (14.) művészetközvetítés (14.) 83

6 2 táblázat. Képzési területek első helyes jelentkezői rangsora, (Alapképzések és osztatlan képzések, nappali munkarend, minden finanszírozási forma) gazdaság tudományok gazdaság tudományok (1.) műi (2.) műi (1.) műi (1.) 2 műi műi (2.) gazdaság tudományok (1.) gazdaság tudományok (2.) gazdaság tudományok (2.) (3.) (4.) orvos- és egészségtudomány 3 bölcsészettudomány bölcsészettudomány (3.) bölcsészettudomány (3.) orvos- és egészségtudomány (4.) bölcsészettudomány (3.) bölcsészettudomány (4.) (6.) orvos- és egészségtudomány 4 társadalomtudomány orvos- és egészségtudomány 5 jogi és igzgatási társadalomtudomány (4.) informatika (6.) pedagógusképzés (10.) pedagógusképzés (5.) informatika (7.) társadalomtudomány (5.) informatika (5.) informatika (6.) 6 orvos- és egészségtudomány 7 informatika jogi és igzgatási (5.) agrár (10.) agrár (7.) agrár (7.) 8 művészet művészet (8.) művészet (8.) művészet (8.) művészet (8.) (11.) társadalomtudomány (11.) 9 agrár természettudomány (10.) természettudomány (9.) közigazgatási, rendészeti (9.) 10 természettudomány agrár (9.) pedagógusképzés (11.) természettudomány (9.) közigazgatási, rendészeti (14.) társadalomtudomány (6.) sporttudomány (13.) 11 pedagógusképzés pedagógusképzés (11.) közigazgatási, rendészeti 12 sporttudomány sporttudomány (12.) sporttudomány (12.) jogi (13.) természettudomány (10.) 13 művészetközvetítés művészetközvetítés (13.) jogi (7.) sporttudomány (12.) jogi (12.) (14.) művészetközvetítés (13.) művészetközvetítés (14.) művészetközvetítés (14.) nemzetvédelmi és katonai 14 nemzetvédelmi és katonai 84

7 Képzési területek és ok mesterképzést (a tanári mesterot) levelező munkarenden választók aránya. A domináns szerep a nappali mesterképzéseken a bölcsészettudománynak jut, az előbbiekben említett területek (beleértve a pedagógusképzést is) mindazonáltal itt is kitűnnek a mezőnyből. 3. ábra. Első helyes jelentkezések megoszlása képzési területek szerint, (Mesterképzések, minden munkarend és finanszírozási forma) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 agrár bölcsészettudomány gazdaságtudományok informatika jogi és igazgatási* nemzetvédelmi ** műi művészet orvos- és egészségtudomány pedagógusképzés sporttudomány társadalomtudomány természettudomány *2012-től jogi képzési terület; **2012-től közigazgatási, rendészeti képzési terület 85

8 4. ábra. Első helyes jelentkezések megoszlása képzési területek szerint, (Mesterképzések, nappali munkarend, minden finanszírozási forma) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 agrár bölcsészettudomány gazdaságtudományok informatika jogi és igazgatási* nemzetvédelmi ** műi művészet orvos- és egészségtudomány pedagógusképzés sporttudomány társadalomtudomány természettudomány *2012-től jogi képzési terület; **2012-től közigazgatási, rendészeti képzési terület Az abszolút jelentkezői létszámok alapján számított mesterszintű képzési területi rangsor lényegesen stabilabb, mint az alap- és osztatlan képzések népszerűségi listája. Az első hat helyen nappali képzések esetében az elmúlt öt évben egyáltalán nem volt változás, de az összes munkarendet vizsgálva is csak minimális módosulásokat láthatunk. Az összes mesterképzésre jelentkező több mint 80 százalékán a hat listavezető képzési terület osztozik mind a nappali, mind az összes munkarendet figyelembe véve (3. és 4. táblázat). Szakok népszerűsége, a legnépszerűbb ok A legnépszerűbb alapok, valamint osztatlan ok mezőnyében a 2012-es év nagy átrendeződéssel járt. A korábban jókora jelentkezői létszámot vonzó gazdaságtudományi ok, a gazdálkodási és, a turizmus-vendéglátás, a pénzügy és számvitel, a kereskedelem és marketing az állami ösztöndíjas helyek megszüntetése következtében jelentősen hátrébb kerültek a listán, helyüket a közvetlen élmezőnyben a gépészmérnöki, 86

9 Képzési területek és ok 3. táblázat. Képzési területek első helyes jelentkezői rangsora, (Mesterképzések, minden munkarend és finanszírozási forma) pedagógusképzés pedagógusképzés (1.) pedagógusképzés (1.) pedagógusképzés (1.) pedagógusképzés (1.) 2 gazdaság tudományok gazdaságt udományok (2.) gazdaságt udományok (2.) gazdaság tudományok (2.) gazdaság tudományok (2.) 3 bölcsészettudomány bölcsészettudomány (3.) bölcsészettudomány (3.) bölcsészettudomány (3.) bölcsészettudomány (3.) 4 társadalomtudomány társadalomtudomány (4.) műi (5.) műi (4.) műi (4.) 5 műi műi (5.) társadalomtudomány (4.) társadalomtudomány (5.) társadalomtudomány (5.) 6 természettudomány természettudomány (6.) természettudomány (6.) természettudomány (6.) természettudomány (6.) (7.) (7.) közigazgatási, rendészeti (13.) közigazgatási, rendészeti 7 agrár jogi és igazgatási (8.) közigazgatási, rendészeti 8 jogi és igazgatási informatika (9.) művészet (9.) művészet (8.) művészet (8.) (11.) (11.) informatika (10.) orvos- és egészségtudomány 9 informatika művészet (10.) orvos- és egészségtudomány 10 művészet agrár (7.) informatika (8.) agrár (11.) informatika (9.) (9.) agrár (10.) (11.) agrár (10.) orvos- és egészségtudomány orvos- és egészségtudomány 11 orvos- és egészségtudomány 12 sporttudomány sporttudomány (12.) sporttudomány (12.) jogi (13.) jogi (12.) (13.) jogi (7.) sporttudomány (12.) sporttudomány (13.) nemzetvédelmi és katonai 13 nemzetvédelmi és katonai 87

10 4. táblázat. Képzési területek első helyes jelentkezői rangsora, (Mesterképzések, nappali munkarend, minden finanszírozási forma) bölcsészettudomány bölcsészettudomány (1.) bölcsészettudomány (1.) bölcsészettudomány (1.) bölcsészettudomány (1.) 2 gazdaságtudományok gazdaságtudományok (2.) gazdaságtudományok (2.) gazdaságtudományok (2.) gazdaságtudományok (2.) 3 pedagógusképzés pedagógusképzés (3.) pedagógusképzés (3.) pedagógusképzés (3.) pedagógusképzés (3.) 4 társadalomtudomány társadalomtudomány (4.) társadalomtudomány (4.) műi (5.) műi (4.) 5 természettudomány természettudomány (5.) műi (6.) természettudomány (6.) természettudomány (5.) 6 műi műi (6.) természettudomány (5.) társadalomtudomány (4.) társadalomtudomány (6.) 7 művészet művészet (7.) művészet (7.) művészet (7.) művészet (7.) 8 informatika informatika (8.) informatika (8.) informatika (8.) informatika (8.) (9.) (9.) közigazgatási, rendészeti (13.) közigazgatási, rendészeti 9 agrár jogi és igazgatási (10.) közigazgatási, rendészeti 10 jogi és igazgatási agrár (9.) agrár (10.) agrár (10.) agrár (10.) (12.) (11.) jogi (12.) orvos- és egészségtudomány (12.) orvos- és egészségtudomány 11 sporttudomány orvos- és egészségtudomány (11.) jogi (11.) sporttudomány (11.) jogi (9.) orvos- és egészségtudomány 12 orvos- és egészségtudomány (13.) sporttudomány (12.) sporttudomány (13.) sporttudomány (13.) nemzetvédelmi és katonai 13 nemzetvédelmi és katonai 88

11 Képzési területek és ok a mérnök, az ápolás és betegellátás, valamint a pszichológia foglalta el. 2 Tovább folytatódott a kommunikáció és alap visszaesése, olyannyira, hogy a 2013-ra ki is került a legnépszerűbb 20 alap- és osztatlan köréből, hasonlóan a korábban szintén jelentős számú jelentkezőt vonzó andragógiához. A gazdaságtudományi ok közül a gazdálkodási és visszaesése bizonyult átmenetinek, 2013-ra az alap az összes munkarendet és finanszírozási formát tekintve visszanyerte vezető helyét a gépészmérnöki tól, és 2014-ben is sikerült megtartania azt. A legnépszerűbb alap- és osztatlan ok listáján 2010 és 2014 között (ismét minden munkarendet és finanszírozási formát figyelembe véve) összesen tíz képzési terület képviseltette magát, a legtöbb népszerű ot a gazdaságtudományok és a műi terület adta. Egyetlen vizsgált évben sem szerepelt agrár, művészet, művészetközvetítés és természettudomány területhez tartozó sem a toplistán, a kommunikáció és kiesésével 2013-ra eltűnt a társadalomtudomány terület, míg a sporttudomány épp ellenkezőleg, az utolsó évben jelent meg ott a testnevelő-edző alap 19. helyre kerülésével (5. táblázat). Ha elemzésünket a nappali munkarendű jelentkezések számának alakulására korlátozzuk, kisebb eltéréseket láthatunk a toplistás ok körében az előző listához. A tendenciák itt is hasonlóak, 2012 nagy átrendeződést hoz, majd 2014-re többé-kevésbé visszarendeződik az élmezőny. Nappali munkarenden a nagy gazdaságtudományi ok közül az utolsó évre a gazdálkodási és mellett a turizmus-vendéglátás is visszanyeri korábbi szerepét, a gépészmérnöki viszont elveszti dobogós helyét. A nappali munkarendű os toplistára az egyik évben, 2013-ban be tudott jutni a legnépszerűbb természettudományi alap, a biológia, 2014-re azonban ismét kikerült a legtöbb első helyes nappalis jelentkezőt vonzó 20 közül (6. táblázat). Az alap- és az osztatlan képzések népszerűségi listájának értelmezéséhez fontos megemlíteni, hogy a 2013-as felvételi eljárás során 16 on (közöttük azokon a gazdaságtudományok területhez tartozó okon, amelyeken az előző évben csak önköltséges képzések indultak, valamint a jogász osztatlan on) csak a központilag meghatározott pontszámok elérésével lehetett bejutni az állami ösztöndíjas helyekre. A szabályozás változása értelemszerűen komoly hatással volt az érintett ok jelentkezői létszámának alakulására. Ha megnézzük a jelentkezői létszámok csökkenésének százalékos arányát, az látható, hogy a gazdaságtudományi területen 2012-ben fizetőssé tett ok emberi erőforrások, gazdálkodási és, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás jelentős létszámvesztést szenvedtek el, de ezt a következő év változása, a rögzített ponthatár megállapítása némileg orvosolta, az első helyes jelentkezők száma ismét megemelkedett. A jogász on a 2012-es változás a fenti okhoz kisebb visszaesést okozott 2013-ban azonban tovább csökkent a jelentkezői létszám, itt a rögzített ponthatár bevezetése nem idézte elő a jelentkezési volumen megemelkedését. 2 Gazdaságtudományok képzési területen csak az alkalmazott közgazdaságtan, valamint a gazdaságelemzés on hirdethettek az intézmények állami ösztöndíjas képzést, míg jogász osztatlan on összesen 100 állami ösztöndíjas helyet indított az ELTE-ÁJK és a PPKE-JÁK. 89

12 5. táblázat. A 20 legnépszerűbb (legtöbb első helyes jelentkezőt vonzó) alap- és osztatlan, (Minden munkarend és finanszírozási forma) hoz 2012-höz 2010-hez m 5 gazdálkodási és m gépészmérnöki 4 gazdálkodási és gazdálkodási és 1. gazdálkodási és 2. turizmus-vendéglátás jogász 1 jogász m gépészmérnöki 1 gépészmérnöki m 3. jogász turizmus-vendéglátás 1 mérnök 3 turizmus-vendéglátás 4 jogász 3 4. pénzügy és számvitel pénzügy és számvitel m ápolás és betegellátás 5 ápolás és betegellátás m ápolás és betegellátás m 5. mérnök * gépészmérnöki 1 pszichológia 6 mérnök 2 mérnök m 5 jogász 4 óvodapedagógus 6 6. gépészmérnöki mérnök 1 gazdálkodási és 1 turizmus-vendéglátás 4 pszichológia 2 turizmus-vendéglátás 4 kereskedelem és marketing 7. kommunikáció és 6 pénzügy és számvitel 6 pszichológia 1 1 nemzetközi gazdálkodás kommunikáció és 8. kereskedelem és marketing 6 általános orvos 1 9. pszichológia ápolás és betegellátás 1 általános orvos 6 kereskedelem és marketing ápolás és betegellátás** villamosmérnöki 3 villamosmérnöki m általános orvos 1 kereskedelem és marketing 3 villamosmérnöki 1 pénzügy és számvitel 3 pszichológia 2 kommunikáció és 11. nemzetközi gazdálkodás 12. andragógia andragógia m óvodapedagógus 1 óvodapedagógus m villamosmérnöki villamosmérnöki óvodapedagógus 2 műi menedzser 3 igazgatásszervező új gyógypedagógia 2 3 pénzügy és számvitel 10 műi menedzser 1 gazdaság általános orvos nemzetközi gazdálkodás 1 8 gyógypedagógia új programtervező 15. óvodapedagógus*** általános orvos 1 kereskedelem és marketing 90

13 Képzési területek és ok hoz 2012-höz 2010-hez 1 tanító műi menedzser műi menedzser m gazdaság új programtervező m gazdaság 1 műi menedzser 3 1 programtervező programtervező 17. nemzetközi m 10 nemzetközi gazdálkodás új nemzetközi gazdálkodás anglisztika új nemzetközi 18. programtervező 19. igazgatásszervező**** építőmérnöki új anglisztika 1 anglisztika m testnevelő-edző új 20. gyógypedagógia tanító***** új andragógia 8 tanító új közigazgatás-szervező 7 A szürkével jelölt ok a következő évben nem kerületek be a top20-ba. m: A rangsorhelye nem változott az előző évhez. új: A az előző évben nem szerepet a top20-ban. * 2012-től egy szóba kell írni a nevét. ** Ápolás és betegellátás, óvodapedagógus és tanító, 2013-tól külön képzésként jelennek meg a korábbi irányok. A tanulmányban összevontuk őket a korábbi évekkel való összevethetőség érdekében. *** Óvodapedagógus irányok 2013-tól külön képzésként jelennek meg a korábbi irányok. A tanulmányban összevontuk őket a korábbi évekkel való összevethetőség érdekében. **** Igazgatásszervező képzés neve 2014-től közigazgatás-szervező. ***** Tanító irányok 2013-tól külön képzésként jelennek meg a korábbi irányok. A tanulmányban összevontuk őket a korábbi évekkel való összevethetőség érdekében. A szürkével jelölt ok a következő évben nem kerületek be a top20-ba. m: A rangsorhelye nem változott az előző évhez. új: A az előző évben nem szerepet a top20-ban. 91

14 6. táblázat. A 20 legnépszerűbb (legtöbb első helyes jelentkezőt vonzó) alap- és osztatlan, (Nappali munkarend, minden finanszírozási forma) hoz 2012-höz 2010-hez 3 1 gépészmérnöki 3 gépészmérnöki m gazdálkodási és 1. turizmus-vendéglátás gazdálkodási és turizmus-vendéglátás 1 mérnök 1 turizmus-vendéglátás 4 turizmus-vendéglátás m 2. gazdálkodási és 8 mérnök 1 3. mérnök mérnök m általános orvos 5 gazdálkodási és 6 mérnök 2 általános orvos 2 4. jogász gépészmérnöki 2 nemzetközi gazdálkodás 5. pénzügy és számvitel pénzügy és számvitel m ápolás és betegellátás 6 ápolás és betegellátás m gépészmérnöki 4 6. gépészmérnöki jogász 2 turizmus-vendéglátás 4 általános orvos 3 ápolás és betegellátás 1 1 pszichológia 6 pszichológia m pszichológia m kommunikáció és 7. nemzetközi gazdálkodás általános orvos 1 jogász 2 jogász m jogász m 8. kommunikáció és 2 1 villamosmérnöki 3 villamosmérnöki m kereskedelem és marketing 9. általános orvos kereskedelem és marketing 3 pénzügy és számvitel 8 óvodapedagógus 2 3 kommunikáció és nemzetközi gazdálkodás 10. kereskedelem és marketing 8 pénzügy és számvitel 1 10 kereskedelem és marketing 11. ápolás és betegellátás ápolás és betegellátás m gazdálkodási és 12. pszichológia villamosmérnöki 1 gazdaság új óvodapedagógus 1 villamosmérnöki 3 m 1 programtervező 13. villamosmérnöki pszichológia 1 óvodapedagógus 3 programtervező 1 m műi menedzser 1 nemzetközi gazdálkodás m programtervező programtervező 14. programtervező 11 gazdaság 1 műi menedzser 2 műi menedzser m nemzetközi gazdálkodás 15. nemzetközi 92

15 Képzési területek és ok hoz 2012-höz 2010-hez 4 gazdaság 4 anglisztika andragógia óvodapedagógus 2 nemzetközi 17. műi menedzser anglisztika 3 anglisztika m anglisztika m testnevelő-edző új 18. óvodapedagógus építőmérnöki 1 pénzügy és számvitel 13 biológia új műi menedzser 4 10 igazgatásszervező új tanító építőmérnöki andragógia 3 kereskedelem és marketing 5 építőmérnöki 2 tanító új gyógypedagógia új 20. anglisztika nemzetközi A szürkével jelölt ok a következő évben nem kerületek be a top20-ba. m: A rangsorhelye nem változott az előző évhez. új: A az előző évben nem szerepet a top20-ban. 93

16 7. táblázat. Első helyes jelentkezői létszámok változása a rögzített állami ösztöndíjas ponthatárú 16 alap-, valamint osztatlan on, (Minden munkarend és finanszírozási forma) Arány Első helyes jelentkezők száma Arány Első helyes jelentkezők száma Arány Első helyes jelentkezők száma Első helyes jelentkezők száma 1, , ,54 Alkalmazott közgazdaságtan , , ,14 Andragógia , , ,05 Emberi erőforrások , , ,57 Gazdálkodási és , , ,63 Gazdaságelemzés* , , ,72 Igazságügyi igazgatási , , ,62 Jogász , , ,69 Kereskedelem és marketing , , ,3 Kommunikáció és , , ,29 Közszolgálati , , , Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 1, , ,64 Nemzetközi gazdálkodás , , ,67 Nemzetközi , , ,53 Pénzügy és számvitel , , ,58 Turizmus-vendéglátás , , ,99 Üzleti oktató , , ,76 Összes A, O

17 Képzési területek és ok A rögzített ponthatárok bevezetése az előző évben még nem speciálisan szabályozott okon ugyanakkor kifejezetten erős létszámcsökkenést okozott. Az addig a top20-ban szereplő andragógia, illetve a kommunikáció és visszaesését már korábban is említettük, ennek egyik okaként ezt az eljárásbeli változást nevezhetjük meg, a korábban már említett kötelezően előírt emelt szintű érettségi bevezetése mellett (7. táblázat). A mesteros jelentkezői toplista élén minden munkarendet figyelembe véve a tanári mester áll, ami egyértelműen egy strukturális oknak, a mesterszintre emelt tanárképzésnek köszönhető, népszerűségi adatként az aggregált tanári mesteros jelentkezői létszám miatt csak korlátozottan kezelhető. A lista második helyét stabilan a vezetés és szervezés mester foglalja el, a harmadik-ötödik helyen már viszonylag élénkebb a mozgás, gazdaságtudományi, társadalomtudományi és bölcsészettudományi mesterok váltják egymást. Az alapképzéstől eltérő képzési területi dominanciák a os listákat vizsgálva is megfigyelhetők. A társadalomtudományi ok közül igen komoly létszámot vonz a nemzetközi, valamint a kommunikáció és, bölcsészettudomány területről pedig a pszichológia mester. Két kal is jelen van a toplistán a természettudomány terület, legnépszerűbb mesterjai a jelentkezői adatok szerint a biológus és a geográfus ok. A mesterképzésben összességében viszonylag kis szerepet játszó informatika képzési terület legnépszerűbb mesterja, a programtervező is változatlanul a top20 tagja (8. táblázat). Csak a nappalis mesterképzésre fókuszálva még feltűnőbb a társadalomtudományi, a bölcsészettudományi és a természettudományi terület jainak komoly szerepe; a korábban felsorolt ok mellett előkelő t foglal el a fordító és tolmács, valamint a történelem mester is. A mesterképzések népszerűségi toplistája az alap- és osztatlan okhoz kevéssé változik a vizsgált időban. A 2008 és 2010 közötti éveket, a mesterképzés rendszerének kialakulását még a topok körének rendkívül gyors változása jellemezte (Bódi Kiss, 2011), a mostanra létrejött stabilitás egyértelműen a mesterképzési szint os és területi struktúrájának 2010 utáni megerősödését, kikristályosodását jelzi (9. táblázat). Hivatkozások Bódi E. Kiss L. (2011): Mesterképzések. Felsőoktatási Műhely, 2011/1. Fábri I. (2007): Szakok rangsora a hazai felsőoktatás legnépszerűbb képzései. Felsőoktatási Műhely, 2007/1. Fábri I. (2010): A hazai felsőoktatási jelentkezések fontosabb összefüggései. In: Felsőoktatási jelentkezések, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Garai O. Kiss L. (2012): Államilag támogatott és költségtérítéses képzések jelentkezői számok, jelentkezési stratégiák. Felsőoktatási Műhely, 2012/1. 95

18 8. táblázat. A 20 legnépszerűbb (legtöbb első helyes jelentkezőt vonzó) mester, (Minden munkarend és finanszírozási forma) hoz 2012-höz 2010-hez 1. tanár* tanár m tanár m tanári m tanári m 2. vezetés és szervezés vezetés és szervezés m vezetés és szervezés m vezetés és szervezés m vezetés és szervezés m 3 pénzügy 2 pénzügy m pszichológia 1 kommunikáció és 3. emberi erőforrás tanácsadó m pszichológia 3 pszichológia m pénzügy 1 nemzetközi 4. nemzetközi m m nemzetközi 1 nemzetközi 5. pénzügy pénzügy m nemzetközi m marketing 13 3 kommunikáció- és 3 kommunikáció- és emberi erőforrás tanácsadó 6. kommunikáció és 1 1 biológus 4 kommunikáció- és 7. pszichológia pszichológia m emberi erőforrás tanácsadó 1 8. marketing marketing m közigazgatási 1 fordító és tolmács 7 emberi erőforrás tanácsadó 2 fordító és tolmács 1 közigazgatási 2 számvitel 4 emberi erőforrás tanácsadó 9. nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 10. vállalkozásfejlesztés vállalkozásfejlesztés m geográfus 5 vállalkozásfejlesztés új biológus 3 2 biológus 3 gépészmérnöki 10 gépészmérnöki m 11. közigazgatási nemzetközi gazdaság és gazdálkodás új villamosmérnöki új geográfus 2 számvitel geográfus logisztikai 5 2 villamosmérnöki 1 logisztikai 13. biológus számvitel 1 nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 1 vállalkozásfejlesztés számvitel biológus 1 marketing 6 nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 1 geográfus fordító és tolmács geográfus 3 fordító és tolmács 4 programtervező 96

19 Képzési területek és ok hoz 2012-höz 2010-hez m számvitel 7 villamosmérnöki 3 3 programtervező 16. történelem programtervező 5 közigazgatási 9 gyógypedagógia új 1 logisztikai 17. andragógia európai és nemzetközi igazgatás 1 neveléstudományi új 1 logisztikai fordító és tolmács 3 európai és nemzetközi igazgatás 18. európai és nemzetközi igazgatás andragógia 2 neveléstudományi új marketing 5 közigazgatási programtervező szociológia történelem 4 történelem m történelem m nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A szürkével jelölt ok a következő évben nem kerületek be a top20-ba. m: A rangsorhelye nem változott az előző évhez. új: A az előző évben nem szerepet a top20-ban. *A tanár mester neve 2013 óta tanári mester. 97

20 9. táblázat. A 20 legnépszerűbb (legtöbb első helyes jelentkezőt vonzó) mester, (Nappali munkarend, minden finanszírozási forma) hoz 2012-höz 2010-hez 1. tanár tanár m tanár m tanári m tanári m 1 pszichológia 2 m pszichológia 2 nemzetközi nemzetközi 2. nemzetközi 1 vezetés és szervezés 1 vezetés és szervezés m m nemzetközi kommunikáció és 3. kommunikáció és 2 4. vezetés és szervezés pszichológia 1 vezetés és szervezés 1 pszichológia 2 nemzetközi m fordító és tolmács 3 2 kommunikáció- és 5. pszichológia vezetés és szervezés 1 kommunikáció- és 6. pénzügy biológus 3 pénzügy 1 pénzügy m biológus geográfus pénzügy 1 geográfus 1 biológus 1 kommunikáció- és 8. fordító és tolmács geográfus 1 biológus 2 fordító és tolmács 1 pénzügy 2 9. biológus marketing 1 fordító és tolmács 1 geográfus 2 geográfus m 10. marketing fordító és tolmács 2 történelem 1 történelem m marketing új 1 vállalkozásfejlesztés új vállalkozásfejlesztés m 11. történelem történelem m programtervező 1 gépészmérnöki 1 2 gépészmérnöki 6 programtervező programtervező 12. nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 1 mérnök 2 gépészmérnöki 1 mérnök 2 nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 13. emberi erőforrás tanácsadó m történelem 4 1 nemzetközi gazdaság és gazdálkodás vállalkozásfejlesztés 4 nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 14. programtervező 15. mérnök mérnök m szerkezet-építőmérnöki 5 mérnök 2 szerkezet-építőmérnöki 3 m közigazgatási m 3 klasszikus hangszerművész új klasszikus hangszerművész logisztikai 16. klasszikus hangszerművész* 98

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

A műszaki és a természettudományi képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében

A műszaki és a természettudományi képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében FODOR SZABOLCS KISS LÁSZLÓ A műszaki és a természettudományi képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik jelentkeznek a műszaki és a természettudományi képzésekre, milyen

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

A felsőoktatási szakképzés első éve

A felsőoktatási szakképzés első éve A felsőoktatási szakképzés első éve Fehérvári Anikó A felsőoktatás tömegesedésének egyik jele a képzési szerkezet diverzifi kálttá válása, a szakképzés behatolása a felsőoktatásba. Ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

a PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok

a PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok 143 Varga Júlia a PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok munkaerő-piaci SIkereSSége 2011-BeN Bevezetés Ebben a fejezetben a fiatal diplomások munkaerő-piaci sikerességének alakulását vizsgáljuk a Diplomás Pályakövető Rendszer

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

Munkaerő-piaci elvárások a diplomásokkal szemben: álláshirdetések elemzése megadott szempontok alapján

Munkaerő-piaci elvárások a diplomásokkal szemben: álláshirdetések elemzése megadott szempontok alapján Munkaerő-piaci elvárások a diplomásokkal szemben: álláshirdetések elemzése megadott szempontok alapján Bevezetés Az elmúlt években egyre nagyobb számban jelennek meg azok az elemzések, amelyek a munkaerőpiac

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben Harsányi Gergely Vincze Szilvia A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE Bajkó Attila III. évfolyam, pénzügy és számvitel (BSc) szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy-

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei www.duihk.hu Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN CSÍKSZEREDA 2010 A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁS HELYZETE GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

Részletesebben

PÁlyakezDŐk munkával ValÓ

PÁlyakezDŐk munkával ValÓ 265 Kiss Paszkál PÁlyakezDŐk munkával ValÓ elégedettségének meghatározói A jó munka jellemzőit, a szakmai életút sikerességének összefüggéseit járjuk körbe a következőkben a fogalmi háttér kicsit alaposabb

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november A kis- és középvállalkozások jellemzői Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Összefoglalás...2 A működő vállalkozások száma, szervezeti jellemzői...4 A

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014. Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest 2014. április Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Budapest, 2007. augusztus 31. A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Politikai folyamatok

Politikai folyamatok Politikai folyamatok 510 Az új pártrendszer Tóth Csaba Török Gábor 1. Bevezetés A magyar pártrendszerrel kapcsolatos irodalom egészen a kétezres évek második feléig a stabilitás kialakulására, a pártrendszer

Részletesebben

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában A 2014-es országgyűlési választások eredményeinek mélyelemzése a baloldali ellenzék szemszögéből 2014. július Vezetői összefoglaló A 2014-es

Részletesebben

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk?

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. március (209 234. o.) TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? A cikk a jövedelemeloszlás magyarországi trendjeit tekinti

Részletesebben