BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT E-LEARNING ALAPÚ KÉPZÉS A JOGALKALMAZÁS JAVÍTÁSA ÁROP-2210/2010. KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZAT május 25. 1

2 BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN C. ÁROP AZONOSÍTÓ SZÁMÚ NORMATÍV PÁLYÁZAT E-LEARNING ALAPÚ KÉPZÉSEIRŐL 1. Előzmények A minősített adat védelméről szóló évi CLV törvény (Mavtv.) április 1-jei hatálybalépésével a Magyarországon évente keletkező kb minősített adat készítésére, felhasználására, tárolására és kezelésére teljesen új jogszabályi környezet jött létre, így célszerűvé vált a jogszabály alkalmazását ellátó célcsoport egységes szempontú, gyakorlatorientált felkészítése. Ezt az igényt felismerve a Mavtv. országosan egységes jogalkalmazási gyakorlatának bevezetését támogató képzés megvalósítására a Jogalkalmazás javítása c ÁROP- 2210/2010. kódszámú normatív finanszírozású pályázat keretében a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Nemzeti Biztonsági Felügyelete konzorciumot alapítva pályázatot nyújtott be. A konzorciumban az NKI, képzésszervezési, módszertani, tananyag-fejlesztési, projektirányítási és adminisztrációs feladatok elvégzéséért, míg a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a tananyagok fejlesztéséért, továbbá a képzési indikátorszámok teljesítéséért felelt. A projekt keretében a konzorciumi partnerek célul tűzték ki, hogy hagyományos formában 1500 fő, a távoktatás módszertan alapulvételével, e-learning alapú önálló tudáselsajátításra építő, további 1500 fő ismeretszerzését valósítják meg. A projekt végrehajtásának első szakaszában a hagyományos képzés megvalósítására került sor. A jelenléti napos képzések március 21-től és október 31-ig kerültek megszervezésre mindösszesen 55 csoportban, összesen 1563 fő részvételével. A jelenléti képzésekről készített beszámoló elérhető az NKI honlapján. (http://www.nki.gov.hu/koezigazgatasi-tudasbazis/koezponti-tovabbkepzesekanyagai/252-a-jogalkalmazas-javitasa-c-projekt-tananyagai ) A jelenléti napos képzések lezárását követően kezdődött meg a pályázat végrehajtásának második szakasza, melynek keretében a távoktatás módszertanára épülő tananyagfejlesztésre és képzésre került sor. A pályázat második szakasza időben január 15. és április 30. közé esett. Az alábbiakban áttekintjük a képzés célját, tananyagfejlesztés lépéseit és bemutatjuk a képzésen résztvevők számának tervezési útmutatóban részletezett szempontok szerinti bontását. 2. Az e-learning képzés célja A képzés célja a Mavtv. rendelkezéseinek, elméleti ismereteinek - a távoktatás módszertanára, önirányított, e-learning alapú önálló tudásszerzésre építő - elsajátítása, az elsajátított ismeret mérése, az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása. 2

3 3. A képzés célcsoportja A képzés célcsoportját a központi államigazgatási szerveknél, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó központi államigazgatási szerveknél, kormányhivataloknál, nemzetbiztonsági szakszolgálatoknál és a rendvédelmi szerveknél minősített adattal dolgozó vezetők, ügyintézők és ügykezelők. 4. Tananyag-fejlesztés és szakmai előkészítés A tananyag-fejlesztési feladatok keretében a távoktatás módszertan alapulvételével, a tananyag-fejlesztés során fejlesztői munkával készült az önálló tudáselsajátításra alkalmas tananyag. A tananyag-fejlesztési feladatok szakmai megalapozottságáért a KIM Nemzeti Biztonsági Felügyelete felelt. Az NKI biztosította az informatikai web felületet és lebonyolította a képzésszervezést, ellátta az informatikai felülettel összefüggő help-desk feladatokat. A szakmai előkészítés időtartama alatt január február 29. között az alábbi tevékenységeket végeztük el: 8 fejezetből álló e-learning tananyag kidolgozása, 1 db, az ismeretelsajátítását mérő önellenőrző eszköz (20 kérdésből álló tesztsor) kidolgozása; Az elektronikus tananyaghoz tartozó: általános tájékoztató anyag (1 db) tanulói útmutató (1 db) A kidolgozott tananyag, valamint az e-tananyaghoz kapcsolódó tájékoztató anyagok az NKI által üzemeltetett ILIAS LMS keretrendszerébe történő feltöltése; Az NBF által készített tananyagok az NKI által üzemeltetett ILIAS LMS keretrendszerében történő tesztelése; A tesztelés során felmerülő hibák kijavítása. A tananyag elektronikus keretrendszerbe történő feltöltése március első hetében, a tananyag éles rendszerben történő beüzemelése március 6-án valósult meg, ettől az időponttól vált lehetővé a képzésre való jelentkezés és a képzésen való részvétel. 5. Igénybevett erőforrások Az NKI a KIM Nemzeti Biztonsági Felügyelet erőforrásainak bevonásával fejlesztette a képzés e-learning tananyagát. Az e-learning képzés lebonyolítása (tanulási felület) az NKI ILIAS LMS keretrendszerében történt. A képzés szervezését és az informatikai helpdesk funkciókat az NKI belső erőforrásával oldotta meg. 6. A képzésszervezési feladatok ellátása A hallgatók toborzását az NKI januárjában kezdte meg, ennek keretében a Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportálban regisztrált szervezeteknek és személyeknek elektronikus úton levelet jutattunk el, melyben felhívtuk figyelmüket a képzés lehetőségére, bemutatva a képzés célját, módszertanát, a képzésre jelentkezés technikai feltételeit. (Toborzást a február-április közötti időszakban többször megismételtük.) 3

4 A képzésre a hallgatók elektronikus formában jelentkezhettek, s a jelentkezés alkalmával a pályázat tervezési útmutatójában szereplő adattartalmak szerinti, önkéntes alapon, anonim módon kitöltendő kérdőív megtekintése után férhettek hozzá az elektronikus e- learning tanulási felülethez. A képzés lebonyolítása március 6. és 2012.április 30. között történt. A képzés során az NKI munkaidőben folyamatosan elérhető help-desk, és telefonos segítséget biztosított a részvevők számára. Az önirányított, e-learning alapú képzést, egy tudásmérő teszt kitöltésével ellenőrizhették önállóan a hallgatók a képzés befejeztével. 7. A képzés monitoring mutatói Az alábbiakban a képzéssel kapcsolatos adatokat mutatjuk be a pályázat tervezési útmutatójában szereplő adatok szerinti bontásban. Kiemeljük, hogy valamennyi adat április 30-i állapotot tükröz. A minősített adat védelméről szóló e-learning képzésben összesen 1338 fő vett részt. A résztvevők közül az ismeretszint ellenőrzését szolgáló kérdőívet kitöltők száma tett 1037 fő. A pályázati felhívásban szereplő adattartalmak szerinti kérdőívet 1273 fő töltött ki, a továbbiakban a kitöltött kérdőívek által felvett adatok szolgálnak alapul megállapításainkhoz. 4

5 Az 1. számú táblázat a kérdőívek feldolgozását követően tartalmaz valamennyi a pályázat tervezési útmutatójában szereplő adatot. 1. sz. táblázat: A képzésben résztvevők létszámadatai (fő) Résztvevők száma 1338 Kérdőívet kitöltők száma 1273 Az ismeretszint ellenőrzését szolgáló kérdőívet kitöltők száma 1037 A képzésben résztvevők nemek szerinti megoszlása országosan (fő) Férfiak száma 438 Nők száma 826 Nem válaszolt 9 A résztvevők régiók szerinti megoszlása, különös tekintettel a Középmagyarországi régióból résztvevők számára (fő) Kérdőívet kitöltők 1273 Közép-magyarországi 524 Közép-magyarországi résztvevők közül Pest megyei résztvevő 173 Közép-magyarországi résztvevők közül Budapesti résztvevő 351 Magyarország más régióiból 749 Foglalkoztatottsági adatok (fő) Foglalkoztatottak száma évnél rövidebb ideje munkanélküli 1 Tartós munkanélküli 1 Önfoglalkoztató 1 Inaktív 1 Nem nyilatkozott 7 Résztvevők koreloszlása a kérdőívet kitöltők közül (fő) év közöttiek év közöttiek 114 Nem nyilatkozott vagy év közötti 1129 (fő) Kérdőívet kitöltők 1273 Kisebbséghez tartozók 27 Fogyatékkal élők 13 Magát nem magyar állampolgárnak valló 0 Migránsok száma 0 Iskolai végzettség eloszlása végzettség típusa szerint (fő) Általános vagy alsó-középfokú oktatást végzettek száma 108 Középiskola utáni, nem felsőfokú oktatást végzett 247 Felső-középfokú végzettségűek 534 Felsőfokú oktatást végzett 375 Nem nyilatkozott 9 5

6 Az 1. sz. ábráról leolvasható, hogy a képzésben résztvevők nemek szerinti megoszlása az 1338 fő esetén 34,65% azaz 438 fő férfi és majdnem kétszerese 65,35%-a vagyis 826 fő nő volt. (9 fő a kérdőív ezen kérdésére nem adott választ.)ezek a mutatószámok egyben jól reprezentálják a közigazgatásban jelen lévő nemek között fennálló arányokat. Képzésben résztvevők nemek szerinti megoszlása országosan 9 fő 826 fő 438 fő Férfiak száma Nők száma Nem válaszolt 1. ábra A régiók szerinti eloszlást vizsgálva (2. sz. ábra) az 1273 fő kérdőívet kitöltők között 524 fő került ki a Közép-magyarországi régióból, ezen belül a válaszadók közül 351 fő (27,79%) Budapest és 183 fő (13,7%) Pest megyéből származik. Megállapítható tehát, hogy a képzésen résztvevők 41,5%-a (524 fő) a Középmagyarországi régióból került ki, mely jóval alacsonyabb (87,1%), mint a hagyományos, tantermi keretek között történő oktatás alkalmával, de még mindig jelentős mértékű. A Közép-magyarországi régión kívüli résztvevők aránya 58,5%-a (749 fő). 6

7 Foglalkoztatás Területi eloszlás régiók szerint 749 fő 524 fő 351 fő További régiók Közép-Magyarország Budapest 173 fő Pest megye 2. ábra A 3. ábra bemutatja, hogy a kérdőívet kitöltők között a foglalkoztatási mutatók hogyan alakulnak. Az 1273 fő közül 1262 fő a résztvevők 99,13%-a foglalkoztatott, jelenleg is alkalmazásban áll. A foglalkoztatottak résztvevők közötti ilyen magas aránya azzal magyarázható, hogy a célcsoport elsősorban a kormányzati közszolgálati jogviszonnyal rendelkezőkre korlátozódott. A fennmaradó 0,87%-ot az inaktív, önfoglalkoztató, tartós munkanélküli és 1 évnél rövidebb ideje munkanélküli résztvevő teszi ki 1-1 fővel. (7 fő nem nyilatkozott a foglalkoztatottsági adatok tekintetében.) Nem nyilatkozott Inaktív 7 fő 1 fő Foglalkoztatottsági adatok Önfoglalkoztató Tartós munkanélküli 1 évnél rövidebb ideje munkanélküli 1fő 1 fő 1 fő A foglalkoztatottság szerinti megoszlás Foglalkoztatottak száma 1262 fő Fő 3. ábra 7

8 A részt vettek közötti koreloszlást mutató 4. ábráról megállapítható, hogy kis részt, 30 főt tesz ki a év közötti korosztály, és valamivel nagyobb részt az év közöttiek 114 fővel. A kettő közötti széles sávot a középkorú korosztály alkotja. 30 fő 114 fő Résztvettek koreloszlása a kérdőívet kitöltők közül év közöttiek év közöttiek 1129 fő Nem nyilatkozott vagy év közötti 4. ábra Az 1273 fő kérdőívet kitöltők közül migráns és önmagát nem magyarnak valló állampolgár nem volt. Az önmagát fogyatékkal élőnek valló résztvevők száma 13 fő. Az önmagukat valamely kisebbséghez vallók száma 27 fő. (5. sz. ábra) 27 fő 13 fő Kérdőívet kitöltők Kisebbséghez tartozók Fogyatékkal élők Magát nem magyar állampolgárnak valló 0 fő 1233 fő Migránsok száma 0 fő 5. ábra A résztvevők megoszlását iskolai végzettség típusa szerint vizsgálva megállapítható, hogy a jelentkezettek legnagyobb számban 534 fővel felsőközépfokú iskolai végzettségű, 375 fő felsőfokú végzettségű. Magyarországi 8

9 viszonylatban a hazai képzettségi szinteket figyelembe véve egyetemi és főiskolai végzettséggel rendelkezik 909 fő, ami 71,4%-a a válaszadónak, középiskola utáni képesítéssel rendelkezik 247 fő, míg középfokú végzettségű 108 fő, 8,48%-ot tesz ki, ami alacsonynak mondható. (6. sz. ábra) Iskolai végzettség eloszlása végzettség típusa szerint 9 fő 375 fő 108 fő 247 fő Általános vagy alsó-középfokú oktatást végzettek száma Középiskola utáni, nem felsőfokú oktatást végzett Felső-középfokú végzettségűek Felsőfokú oktatást végzett 534 fő Nem nyilatkozott 6. ábra 9

Verziószám: 2.0. 2011. december 20.

Verziószám: 2.0. 2011. december 20. BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN C. ÁROP-2.2.10-10-2010-004. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ NORMATÍV PÁLYÁZAT JELENLÉTI NAPOS KÉPZÉSEIRŐL A JOGALKALMAZÁS JAVÍTÁSA ÁROP-2210/2010.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOK MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 KIEMELT PROJEKT BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT A TÁRSADALMI

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata 2013. július 1. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 104. PÁPAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 104. PÁPAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 104. PÁPAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna

Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna A feldolgozóipari, építőipari, kereskedelmi és szolgáltató mikrovállalkozások részére indított állami finanszírozású (felnőtt)képzési

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Készítették: Dr. Deutschman-Horváth Zsuzsanna Lídia. Dr. Paphalmi Rita. Dr. Papp Dávid. Dr. Rikker Nándor. Dr. Szűcs Krisztina.

Készítették: Dr. Deutschman-Horváth Zsuzsanna Lídia. Dr. Paphalmi Rita. Dr. Papp Dávid. Dr. Rikker Nándor. Dr. Szűcs Krisztina. Készítették: Dr. Deutschman-Horváth Zsuzsanna Lídia Dr. Paphalmi Rita Dr. Papp Dávid Dr. Rikker Nándor Dr. Szűcs Krisztina Fekecs Máté Retek György Schwiegelhofer Bence Somodi Péter Tóth István 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy 2 T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kis Ibolya Kutatás a felnõttoktatás és képzés hazai cél és feladatrendszerének változásáról a korszerû piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlõdésének tükrében A hazai iskolarendszerû és az iskolarendszeren

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1 Tartalom A. A támogatás célja,

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

INDOKOLÁS. 1. Felkészülési idő

INDOKOLÁS. 1. Felkészülési idő Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott civil szervezetek képviselői kérjük a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése című pályázati felhívásához a Közép-magyarországi régió területén Kódszám: TÁMOP-5.5.2.B-11/1. 1 Tartalom A. támogatás

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának átalakítása című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-1.2.13

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar AZ ORSZÁGOS TRANZITFOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET TÁMOP 5.3.1 PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORT TOBORZÁSI-, ÉS KIVÁLASZTÁSI

Részletesebben